רמות הרשאה והרשאות ב- SharePoint 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בנושא זה

רמות הרשאה המהוות ברירת מחדל ב- Windows SharePoint Services 3.0

רשימה, אתר והרשאות אישיות

יחסי תלות ותיאורים

למרות אתרים המבוססים על Windows SharePoint Services לעתים קרובות קבוצות SharePoint ברירת מחדל נוספים, Windows SharePoint Services 3.0 כולל חמש רמות הרשאה כברירת מחדל. לכל אחת מרמות הרשאה אלה יש הרשאות מסוימות משויך. כבעלים של אתר ', באפשרותך לבחור אילו הרשאות משויכות אלה רמות הרשאה (למעט רמות ההרשאה שליטה מלאה וגישה מוגבלת) או להוסיף רמות הרשאה חדשות כדי לשלב ערכות הרשאות שונות.

הערה: במהדורות הקודמות ל- Windows SharePoint Services 3.0, רמות הרשאה נקראו קבוצות אתר וקבוצות SharePoint נקראו קבוצות מרובות אתרים.

כבעלים של אתר, באפשרותך לשייך הרשאות רמות הרשאה, גם לשייך רמות הרשאה למשתמשים ולקבוצות SharePoint. משתמשים וקבוצות SharePoint משויכים לאובייקטים הניתנים לאבטחה כגון אתרים, רשימות, פריטי רשימה, ספריות, תיקיות בתוך רשימות וספריות מסמכים. לקבלת מידע נוסף אודות הקצאת הרשאות לאובייקטים שונים הניתנים לאבטחה, ראה אודות שליטה בגישה לאתרים ולתוכן אתרים.

הטבלאות הבאות מפרטות ומתארות את רמות ההרשאה שבאפשרותך להקצות למשתמשים ולקבוצות SharePoint ואת ההרשאות שבאפשרותך להקצות לרמות הרשאה. עבור כל הרשאה מפורטת רמת ההרשאה לה היא משויכת כברירת מחדל. בנוסף, עבור כל הרשאה מפורטים כל יחסי התלות של ההרשאות, כמו גם כל רמת הרשאה המכילה את ההרשאה כברירת מחדל.

רמות הרשאה המהוות ברירת מחדל ב- Windows SharePoint Services 3.0

רמת הרשאה

תיאור

שליטה מלאה

רמת הרשאה זו מכילה את כל ההרשאות. מוקצית לקבוצת SharePoint של בעלי שם אתר, כברירת מחדל. אין אפשרות להתאים אישית או למחוק רמת הרשאה זו.

עיצוב

מאפשרת יצירה של רשימות וספריות מסמכים, עריכה של דפים והחלת ערכות נושא, גבולות וגליונות סגנונות באתר האינטרנט. אינה מוקצית לאף קבוצת SharePoint, כברירת מחדל.

השתתפות

באפשרותך להוסיף, לערוך, ולאחר למחוק פריטים קיימים ברשימות ובספריות מסמכים. מוקצית לקבוצת SharePoint של חברי שם אתר, כברירת מחדל.

קריאה

גישה לקריאה בלבד לאתר האינטרנט. משתמשים וקבוצות SharePoint בעלי רמת הרשאה זו באפשרותך להציג פריטים ודפים, פתיחת פריטים ומסמכים. מוקצית לקבוצת SharePoint של מבקרי שם אתר, כברירת מחדל.

גישה מוגבלת

רמת ההרשאה 'גישה מוגבלת' מיועדת להיות משולבת עם הרשאות פרטניות כדי לתת למשתמשים גישה לרשימה, לספריית מסמכים, לפריט או למסמך מסוים, בלי לתת להם גישה לכל האתר. יחד עם זאת, כדי לגשת לרשימה או לספריה, למשל, המשתמש צריך להיות בעל הרשאה לפתוח את אתר האב ולקרוא נתונים משותפים כמו סרגלי הניווט וערכת הנושא של האתר. אין אפשרות לבצע התאמה אישית או מחיקה של רמת ההרשאה 'גישה מוגבלת'.

הערה: אין באפשרותך להקצות רמת הרשאה זו למשתמשים או לקבוצות SharePoint. במקום זאת, Windows SharePoint Services 3.0 מקצה רמת הרשאה זו באופן אוטומטי למשתמשים ולקבוצות SharePoint כאשר אתה מעניק להם גישה אל אובייקט באתר שדורש שתהיה להם גישה לאובייקט ברמה גבוהה יותר שעליו אין להם הרשאות. לדוגמה, אם אתה מעניק למשתמשים גישה לפריט ברשימה ואין להם גישה אל הרשימה עצמה, Windows SharePoint Services 3.0 נותן להם אוטומטית גישה מוגבלת אל הרשימה, וגם לאתר, במידת הצורך.

לראש הדף

הרשאות של רשימה, של אתר והרשאות אישיות

Windows SharePoint Services 3.0 מכיל 33 הרשאות, שנעשה בהן שימוש בחמש רמות ההרשאה המהוות ברירת מחדל. באפשרותך לשנות אילו הרשאות ייכללו ברמת הרשאה מסוימת (פרט לרמות ההרשאה 'גישה מוגבלת' ו'שליטה מלאה') או ליצור רמת הרשאה חדשה שתכיל מערך מסויים של הרשאות שתגדיר.

הרשאות ממוינות כהרשאות של רשימה, הרשאות אתר והרשאות אישיות, בהתאם לאובייקטים שעליהם ניתן להחיל אותן. לדוגמה, הרשאות אתר חלות על אתר מסוים, הרשאות רשימה חלות רק על רשימות וספריות והרשאות אישיות חלות רק על דברים כמו תצוגות אישיות, Web Parts פרטיים וכדומה. הטבלאות הבאות מציגות הרשאות ואת רמות ההרשאה להן הן משויכות, כברירת מחדל.

הרשאות רשימה

הרשאה

שליטה מלאה

עיצוב

השתתפות

קריאה

גישה מוגבלת

ניהול רשימות

X

X

עקיפת הוצאה

X

X

הוספת פריטים

X

X

X

עריכת פריטים

X

X

X

מחיקת פריטים

X

X

X

הצגת פריטים

X

X

X

X

אישור פריטים

X

X

פתיחת פריטים

X

X

X

X

הצגת גירסאות

X

X

X

X

מחיקת גירסאות

X

X

X

יצירת התראות

X

X

X

X

הצגת דפי יישום

X

X

X

X

X

הרשאות אתר

הרשאה

שליטה מלאה

עיצוב

השתתפות

קריאה

גישה מוגבלת

ניהול הרשאות

X

הצגת נתוני שימוש

X

יצירת אתרי משנה

X

ניהול אתר

X

הוספה והתאמה אישית של דפים

X

X

החלת ערכות נושא וגבולות

X

X

החלת גליונות סגנונות

X

X

יצירת קבוצות

X

עיון במדריכי כתובות

X

X

X

שימוש ביצירת אתר בשירות עצמי

X

X

X

X

הצגת דפים

X

X

X

X

ספירת הרשאות

X

עיון בנתוני משתמש

X

X

X

X

X

ניהול התראות

X

שימוש בממשקים מרוחקים

X

X

X

X

X

שימוש בתכונות שילוב לקוח

X

X

X

X

X

פתיחה

X

X

X

X

X

עריכה של נתוני משתמש אישיים

X

X

X

הרשאות אישיות

הרשאה

שליטה מלאה

עיצוב

השתתפות

קריאה

גישה מוגבלת

ניהול תצוגות אישיות

X

X

X

הוספה/הסרה של Web Parts פרטיים

X

X

X

עדכון Web Parts אישיים

X

X

X

לראש הדף

יחסי תלות ותיאורים

הרשאות רבות תלויות בהרשאות אחרות. כאשר בוחרים הרשאה שתלויה באחרת, ההרשאה בה היא תלויה נבחרת באופן אוטומטי. בדומה לכך, ניקוי של הרשאה שהרשאות אחרות תלויות בה מנקה גם את ההרשאות התלויות. הטבלאות הבאות מתארות את השימוש של כל הרשאה ואת רשימת ההרשאות התלויות, במידה ויש.

הרשאות רשימה

הרשאה

תיאור

הרשאות תלויות

ניהול רשימות

יצירה ומחיקה של רשימות, הוספה או הסרה של עמודות ברשימה והוספה או הסרה של תצוגות ציבוריות של רשימה.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה, ניהול תצוגות אישיות

עקיפת הוצאה

הסר או החזר לספריה מסמך שהוצא למשתמש אחר.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

הוספת פריטים

הוספת פריטים לרשימות, הוספת מסמכים אל ספריות מסמכים והוספה של הערות בדיוני אינטרנט.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

עריכת פריטים

עריכת פריטים ברשימות, עריכת מסמכים בספריות מסמכים, עריכה של הערות בדיוני אינטרנט במסמכים והתאמה אישית של דפי Web Part בספריות מסמכים.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

מחיקת פריטים

מחיקה של פריטים מרשימות, של מסמכים מספריות מסמכים והערות בדיוני אינטרנט במסמכים.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

הצגת פריטים

הצגה של פריטים ברשימות, של מסמכים בספריות מסמכים והערות בדיוני אינטרנט.

הצגת דפים, פתיחה

אישור פריטים

אישור גירסה משנית של פריט רשימה או מסמך.

עריכת פריטים, הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

פתיחת פריטים

הצגת המקור של מסמכים בעלי מטפלים בקבצים בצד השרת.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

הצגת גירסאות

הצגת גירסאות קודמות של פריט רשימה או מסמך.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

מחיקת גירסאות

מחיקת גירסאות קודמות של פריט רשימה או מסמך.

הצגת פריטים, הצגת גירסאות, הצגת דפים, פתיחה

יצירת התראות

יצירת התראות דואר אלקטרוני.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

הצגת דפי יישום

הצגת מסמכים ותצוגות ברשימה או בספריית מסמכים.

פתיחה

הרשאות אתר

הרשאה

תיאור

הרשאות תלויות

ניהול הרשאות

יצירה ושינוי של רמות הרשאה באתר אינטרנט והקצאת הרשאות למשתמשים ולקבוצות.

אישור פריטים, ספירת הרשאות, פתיחה

הצגת נתוני שימוש

הצגת דוחות על שימוש באתר.

אישור פריטים, פתיחה

יצירת אתרי משנה

יצירת אתרי משנה כגון אתרי צוות, אתרי סביבת עבודה של פגישה ואתרי סביבת עבודה של מסמכים.

הצגת דפים, פתיחה

ניהול אתר

ביצוע של כל משימות הניהול עבור האתר כמו גם ניהול תוכן.

הצגת דפים, פתיחה

הוספה והתאמה אישית של דפים

הוספה, שינוי או מחיקה של דפי HTML או דפי Web Part, ועריכה של האתר באמצעות עורך תואם Windows SharePoint Services.

הצגת פריטים, דפדוף בספריות, הצגת דפים, פתיחה

החלת ערכות נושא וגבולות

החלה של ערכת נושא או גבולות על כל האתר.

הצגת דפים, פתיחה

החלת גליונות סגנונות

החלה של גליון סגנונות (קובץ ‎.css) על אתר.

הצגת דפים, פתיחה

יצירת קבוצות

יצירת קבוצה של משתמשים שניתן להשתמש בה בכל מקום בתוך אוסף האתרים.

הצגת דפים, פתיחה

עיון במדריכי כתובות

ספירה של קבצים ותיקיות באתר באמצעות ממשק כמו SharePoint Designer או Web-based Distributed Authoring and Versioning (Web DAV).

הצגת דפים, פתיחה

שימוש ביצירת אתר בשירות עצמי

יצירת אתר באמצעות Self-Service Site Creation.

הצגת דפים, פתיחה

הצגת דפים

הצגת דפים באתר.

פתיחה

ספירת הרשאות

ספירת הרשאות באתר, רשימה, תיקיה, מסמך או פריט רשימה.

הצגת פריטים, פתיחת פריטים, הצגת גירסאות, עיון בספריות, הצגת דפים, פתיחה

עיון בנתוני משתמש

הצגת נתונים של משתמשים באתר.

פתיחה

ניהול התראות

ניהול התראות עבור כל המשתמשים של האתר

הצגת פריטים, יצירת התראות, הצגת דפים, פתיחה

שימוש בממשקים מרוחקים

שימוש בממשקים של Simple Object Access Protocol (SOAP)‎,‏ Web DAV או SharePoint Designer לצורך גישה לאתר.

פתיחה

פתיחה

פתיחה של אתר, של רשימה או של תיקיה לצורך גישה לפריטים בתוך הגורם המכיל.

אין הרשאות תלויות

עריכת נתונים אישיים של משתמש

אפשר למשתמש לשנות את נתוני המשתמש האישיים שלו, כגון הוספת תמונה.

עיון בנתוני משתמש, פתיחה

הרשאות אישיות

הרשאה

תיאור

הרשאות תלויות

ניהול תצוגות אישיות

יצירה, שינוי ומחיקה של תצוגות אישיות של רשימות.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

הוספה/הסרה של Web Parts פרטיים

הוספה או הסרה של Web Parts פרטיים בדף Web Part.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה, עדכון של Web Parts אישיים

עדכון Web Parts אישיים

עדכון של Web Parts לצורך הצגת נתונים מותאמים אישית.

הצגת פריטים, הצגת דפים, פתיחה

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×