רמות אבטחה של טפסי InfoPath

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מודל האבטחה של Microsoft Office InfoPath קשורה את אזור האבטחה ואת הגדרות רמת ב- Windows Internet Explorer. תכונות אבטחה אלה נועדו לסייע בהגנה על הטפסים והמחשבים של משתמשים מפני פעולות לא בטוחות, כגון גישה לנתונים או שליחתם למקור שאינו מהימן.

במאמר זה

רמות אבטחה עבור טפסים

תכונות אבטחה נוספות עבור טפסים

אזורי אבטחה של Internet Explorer ורמות

רמות אבטחה עבור טפסים

InfoPath מספק שלוש רמות אבטחה עבור טפסים: מוגבל, תחום, ואמון מלא. רמות האבטחה קובעות אם טופס יכול לגשת לנתונים בתחומים אחרים או לגשת לקבצים והגדרות במחשב של המשתמש. רמות האבטחה גם משפיעות על התכונות בטופס כאשר משתמשים ימלאו אותו. לדוגמה, אם הטופס מכיל תיבת רשימה המציגה נתונים ממסד נתונים Microsoft Access, רמת האבטחה עבור הטופס באפשרותך לקבוע אם הטופס ייפתח ושל הטופס ניגש מסד הנתונים או יציר הודעת אבטחה מבלי לגשת מסד נתונים.

בעת עיצוב תבנית טופס, InfoPath בוחר באופן אוטומטי את רמת האבטחה המתאימה עבור תבנית הטופס בהתבסס על התכונות של תבנית הטופס. ההגדרה הנבחרת היא מוגבלת ומאובטחת ככל האפשר. אם אתה מעדיף רמת אבטחה שונה עבור תבנית טופס שאתה מעצב, באפשרותך לעקוף את הגדרת ברירת המחדל על-ידי בחירת רמת אבטחה שונה באופן ידני. אם טופס שמשתמש ממלא מצריך רמת אבטחה שונה מזו שאתה או משתמש אחר מעניק לו, טופס זה לא להיפתח או שהיא אינה פועלת כראוי. לדוגמה, אם אתה עיצוב תבנית טופס ותציין היא דורשת רמת אבטחה של אמון מלא ולאחר מכן המשתמש חייב להעניק אמון מלא לטופס המשויך בעת מילוי אותו. אחרת, לא תפתח הטופס.

תבניות טופס פועלות באחת מתוך שלוש רמות אבטחה, בהתאם שבה הן נמצאות, כיצד הם יותקנו אם הם חתומים דיגיטלית. הגדרות אבטחה אלו מוסברות בסעיפים הבאים.

הערה: תבניות טופס תואמות דפדפן יכולות לפעול רק ברמת האבטחה התחום או אמון מלא.

מוגבלים

בעת הפעלת ברמת אבטחה מוגבלת, טופס יכול לגשת רק תוכן המאוחסן בטופס עצמו. פירוש הדבר כי התכונות הבאות אינן פועלות כראוי כאשר הטופס פועל בכל מוגבלת רמת:

 • חלוניות משימות מותאמות אישית

 • חיבורי נתונים, למעט הגשה דרך הודעת דואר אלקטרוני

 • פקדי Microsoft ActiveX ופקדים מותאמים אישית

 • קוד מנוהל ו- script

 • תפקידי בהתבסס על מיקומים בשירות מדריך הכתובות Active Directory

 • כללים המשויכים פתיחת טפסים

 • הדפסת תצוגות עבור Microsoft Office Word

 • תיבות דו-שיח מותאמות אישית

 • תמונות מקושרות

תחום

בעת הפעלת ברמת האבטחה התחום, טופס אפשרות לגשת לתוכן שאוחסן בטופס עצמו ולתוכן המאוחסן בכל אחד מהמיקומים הבאים:

 • אותו תחום כטופס

 • תוכן באזור המחשב המקומי ב- Internet Explorer; למרות הודעת אבטחה עשויה להופיע לפני התוכן מתבצעת

 • תוכן באזור אינטרא-נט מקומי ב- Internet Explorer; למרות הודעת אבטחה עשויה להופיע לפני התוכן מתבצעת

כאשר טופס ניגש לתוכן באזור, פעולה זו מתבצעת בהתאם לרמות האבטחה שצוינו עבור אזור זה ב- Internet Explorer. באפשרותך לפתוח טופס באזור האינטרנט ב- Internet Explorer, אך לא לגשת לתוכן המאוחסן בתחום שונה.

אמון מלא

בעת הפעלת ברמת האבטחה אמון מלא, טופס אפשרות לגשת לתוכן שאוחסן בטופס עצמו ולתוכן מכל אחד מהמיקומים הבאים:

 • אותו תחום כטופס

 • כל שאר התחומים, מבלי להציג קודם לכן הודעת אבטחה אודות גישה לתוכן

 • קבצים והגדרות במחשב; כל המשאבים באותו האדם הממלא את הטופס שיכולים לגשת במחשב זה

טופס יכול לפעול עם אמון מלא רק אם תבנית הטופס חתימה דיגיטלית עם אישור בסיס מהימן או אם תבנית הטופס היה מותקן במחשב של המשתמש באמצעות תוכנית התקנה כגון Microsoft Windows Installer (קובץ. msi). לא תצטרך חתימה דיגיטלית של תבנית טופס עם אמון מלא כדי להציגו בתצוגה מקדימה במצב עיצוב. ניתן לבצע קבצי ההתקנה עבור טפסים באמצעות אשף הפרסום של InfoPath.

לראש הדף

תכונות אבטחה נוספות עבור טפסים

InfoPath מספק תכונות נוספות שיכולות לעזור לך לשפר את האבטחה של הטפסים שלך. תכונות אלה כוללות:

הגנה על עיצוב טפסים    אם אתה מעצב תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי למנוע ממשתמשים לפתוח את הטופס במצב עיצוב כאשר הם ממלאים אותו. שים לב הגדרה זו אינה מונעת לגמרי ממשתמשים לפתוח או לשנות את הטופס במצב עיצוב. לדוגמה, באמצעות תיבת הדו-שיח עיצוב טופס, משתמש יכול ללחוץ במחשב שלי כדי לאתר טופס שנשמר ולפתוח אותו במצב עיצוב. עם זאת, במקרים אלה, המשתמשים יקבלו הודעה המציינת שהטופס מוגן.

חתימות דיגיטליות    כאשר משתמשים ימלאו טופס ב- InfoPath, באפשרותם להוסיף חתימה דיגיטלית על הטופס כולו או חלקים מסוימים של הטופס. כאשר הם ממלאים של תבנית טופס עם תמיכה בדפדפן, הם אינם יכולים לחתום הטופס כולה, רק חלקים ממנו. חתימה על טופס מסייעת לאמת את המשתמש שביצע מילא את הטופס ואת מסייע להבטיח התוכן של הטופס לא שונה. בנוסף, באפשרותך חתימה דיגיטלית של תבנית טופס שאתה מעצב ולאחר מכן להגדיר את רמת האבטחה עבור תבנית טופס זו לתת אמון מלא.

התאמה אישית לשם שמירה, הדפסה, לשלוח, וייצוא    אם אתה מעצב תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בהגדרות אלה כדי להפעיל את פקודות ואפשרויות ספציפיות או ביטול. הגדרות אלה קובעות אם משתמשים יכולים לשמור, להדפיס, לשלוח או לייצא טופס יש למלאו.

ניהול זכויות מידע (IRM)    בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, או שליחת טופס באמצעות Microsoft Office Outlook 2007, באפשרותך להחיל עליו ניהול זכויות מידע (IRM). באפשרותך גם להחיל IRM להודעת הדואר האלקטרוני עצמו.

מפרסמים מהימנים וטפסים מהימנים    הגדרות במרכז יחסי האמון מאפשרות למשתמשים לנהל את הרשימה של מפתחי תבנית טופס ומפרסמים הם אמון וציין אם טפסים מהימן יכול לגשת לקבצים ולהגדרות במחשב שלהם כשהם ממלאים אותם. טפסים מהימנים הם טפסים המבוססים על תבניות טופס המותקנים במחשב של משתמש, או טפסים המבוססים על תבניות טופס בעלות חתימה דיגיטלית עם אישור בסיס מהימן ולאחר רמת אבטחה של אמון מלא. מידע נוסף אודות הוספה או הסרה של מפרסמים מהימנים בסעיף למידע נוסף.

כאשר משתמש מתקין תבנית טופס במחשב, שהן מאפשרות באופן אוטומטי את הטפסים המבוססים על תבנית טופס זו כדי לגשת לקבצים ולהגדרות במחשב זה. עם זאת, תבנית טופס עם חתימה דיגיטלית משתמש לא התקין אין אפשרות לגשת באופן אוטומטי את הקבצים וההגדרות במחשב של המשתמש. כדי לאפשר גישה מסוג טפסים המבוססים על תבנית טופס עם חתימה דיגיטלית, משתמשים יכולים להשתמש בהגדרת כדי לשנות את רמת האבטחה עבור טפסים החתומה בחתימה דיגיטלית הטופס המהימן.

מיזוג    בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך לציין אם משתמשים יכולים לייבא נתונים מטפסים המבוססים על תבנית טופס זו לתוך טופס יחיד. אם תהפוך מיזוג טפסים, הפקודה מיזוג טפסים בתפריט ' קובץ ' אינה זמינה.

לראש הדף

אזורי אבטחה של Internet Explorer ורמות

ב- Internet Explorer, רמות ואזורי אבטחה מאפשרים לך לציין האם אתר אינטרנט יכול לגשת לקבצים ולהגדרות במחשב שלך ומה מידת הגישה שתהיה לאתרים אלה. InfoPath משתמש בחלק מהגדרות אלה כדי קובעות אם טופס שמשתמש ממלא באפשרותך לגשת לקבצים ולהגדרות במחשב המשתמש להנחות את מידת הגישה היוצרות. InfoPath משתמש גם בחלק מהגדרות אלה כדי לקבוע אם טופס שמשתמש ממלא יוכל לגשת לתוכן המאוחסן בתחומים שאינו התחום שבה ברצונך לאחסן את הטופס. לקבלת מידע אודות כיצד רמות ואזורי אבטחה משפיעים על רמות אבטחה עבור טפסי InfoPath שמשתמשים ממלאים, עיין בסעיף הקודם, "רמות אבטחה עבור טפסים".

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×