רכיבי ממשק Windows XP מלאכותיים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השתמש בתבנית ממשק משתמש של Windows XP כדי ליצור דגמים מלאכותיים של ממשקי משתמש עם צורות המתוכננות לפי הקווים המנחים של Microsoft Windows XP. הצורות כוללות את הרכיבים בעלי השימוש התדיר ביותר בממשקים, כגון טופס ריק עבור הבסיס של חלון יישום, עמודי אשף, סרגל כלים וצורות תפריט וצורות פקד.

באפשרותך להשתמש צורות אלה כדי להפוך את מה שמופיע מלאכותיים של חלון יישום מורכב או תיבת דו-שיח עם כרטיסיות בתיבת הודעה פשוטה או לחצן יחיד.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת תיבת דו-שיח יחידה

יצירת תיבת דו-שיח עם כרטיסיות

יצירת חלון יישום

בניית מהתפריטים ומסרגלי

יצירת תיבת דו-שיח יחידה

 1. מתוך חלונות ותיבות דו-שיח, גרור צורת טופס ריק אל דף הציור.

 2. כאשר הצורה נבחרת, הקלד כותרת עבור תיבת הדו-שיח.

 3. גרור צורה מתוך לחצני Windows אל הקצה הימני של פס הכותרת ובחר בסוג הלחצן. בדרך כלל יש לחצן עזרה ולחצן סגור המסודרים משמאל לימין.

 4. הוסף לחצני פקודות, כגון אישור, ביטול והחל, לפינה השמאלית התחתונה של הצורה טופס ריק.

  אופן

  1. מפקדים נפוצים, גרור צורות לחצן פקודה אל הקצה הימני הנמוך של הצורה טופס ריק.

  2. בחר כל אחד מהלחצנים והקלד את שם הפקד.

 5. גרור פקדים מתאימים אל הצורה טופס ריק. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורות כדי לבחור אפשרויות בהתאם לצורך.

  לקבלת עזרה אודות צורת פקד מסוימת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ולחץ על עזרה.

  אם אתה משתמש בכלי טקסט לשם יצירת טקסט משלך בצורה טופס ריק, עצב את הטקסט כ- Tahoma בגודל 8 נקודות.

 6. קבץ באשכולות פקודות לקבוצות לוגיות.

 7. גרור צורות תיבת קבוצה וקו בקבוצה אל הצורה טופס ריק כדי להפריד מבחינה חזותית את הקבוצות.

  השתמש בקווים מנחים כדי ליישר את הפקדים.

  תיבת הדו-שיח הדפסה, תחת התפריט קובץ, היא דוגמה טובה לתיבת דו-שיח עם רבים מהרכיבים הנפוצים ביותר.

לראש הדף

יצירת תיבת דו-שיח עם כרטיסיות

 1. מתוך חלונות ותיבות דו-שיח, גרור צורת טופס ריק אל דף הציור.

 2. כאשר הצורה נבחרת, הקלד כותרת עבור תיבת הדו-שיח.

 3. גרור צורת לחצני Windows אל הקצה הימני של פס הכותרת ובחר בסוג הלחצן. בדרך כלל יש לחצן עזרה ולחצן סגור המסודרים משמאל לימין.

 4. הוסף לחצני פקודות, כגון אישור, ביטול והחל, לפינה השמאלית התחתונה של הצורה טופס ריק.

  אופן

  1. מפקדים נפוצים, גרור צורות של לחצן פקודה אל הקצה הימני התחתון של הצורה טופס ריק.

  2. בחר כל אחד מהלחצנים והקלד את שם הפקד.

 5. גרור צורת פקד כרטיסיה (גוף) אל הצורה טופס ריק ושנה את גודלה כך שתתאים לטופס ויישאר מקום לכרטיסיות.

 6. גרור צורת פקד כרטיסיה (כרטיסיות) והדבק אותה לקצה העליון של הצורה פקד כרטיסיה (גוף).

 7. לאחר שבחרת בצורה פקד כרטיסיה (כרטיסיות), הקלד שם עבור הכרטיסיה.

 8. חזור על צעדים 6 ו- 7 עבור כל כרטיסיה, ובכך מתרחשת הדבקת הכרטיסיות זו לזו וכן לצורה פקד כרטיסיה (גוף).

 9. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכרטיסיה שברצונך להציג ככרטיסיה הקדמית, לחץ על כרטיסיה בקידמה והגדר את האחרות ככרטיסיה ברקע.

 10. גרור פקדים מתאימים אל הצורה טופס ריק. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורות כדי לבחור אפשרויות בהתאם לצורך.

  לקבלת עזרה אודות צורת פקד מסוימת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ולחץ על עזרה.

  אם אתה משתמש בכלי טקסט לשם יצירת טקסט משלך בצורה טופס ריק, עצב את הטקסט כ- Tahoma בגודל 8 נקודות.

 11. קבץ באשכולות פקודות לקבוצות לוגיות.

 12. גרור צורות תיבת קבוצה וקו בקבוצה אל הצורה טופס ריק כדי להפריד מבחינה חזותית את הקבוצות.

  השתמש בקווים מנחים כדי ליישר את הפקדים.

  תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, תחת התפריט קובץ,היא דוגמה טובה לתיבת דו-שיח עם רבים מהרכיבים הנפוצים ביותר.

לראש הדף

יצירת חלון יישום

 1. מחלונות ותיבות דו-שיח, גרור צורת טופס ריק אל דף הציור.

 2. לאחר שבחרת בצורה, הקלד כותרת עבור חלון היישום.

 3. כדי להוסיף סמל משמאלו של הטקסט בפס הכותרת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה טופס ריק וסמן את תיבת הסימון מקום לסמל.

 4. גרור צורת לחצני Windows אל הקצה הימני של פס הכותרת ובחר בסוג הלחצן. בדרך כלל יש שלושה לחצנים: לחצן מזער, לחצן הגדל או שחזר ולחצן סגור המסודרים משמאל לימין.

 5. מתפריטים וסרגלי כלים, גרור צורת שורת תפריטים אל הצורה טופס ריק, הדבק אותה לתחתית פס הכותרת ולאחר מכן הוסף פריטי תפריט.

  אופן

  1. גרור צורת פריט בתפריט ברמה עליונה אל הדף והדבק אותה לקצה השמאלי של שורת תפריטים.

   באפשרותך למקם סמל משמאלו של פריט התפריט הראשון.

  2. כאשר הצורה נבחרת, הקלד שם. אם לפריט התפריט יש קיצור מקשים, מתח קו תחתון מתחת לאות המתאימה.

  3. חזור על שלבים 1 ו- 2 לפי הצורך.

   לקבלת עזרה בנוגע לצורה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על עזרה.

   כדי להסתיר את החיבור נקודות תמונת נקודת חיבור - X כחול , בתפריט תצוגה, לחץ על נקודות חיבור.

   כל הפריטים בעמודה חייבים להיות ברוחב של הפריט הרחב ביותר.

  כדי להציג את נקודות התפיסה בקצה השמאלי של שורת התפריט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ונקה את תיבת הסימון נעל שורת תפריטים.

 6. מתפריטים וסרגלי כלים, גרור צורת סרגל כלים אל הצורה טופס ריק, הדבק אותה לתחתית שורת התפריט ולאחר מכן הוסף לחצני סרגל כלים.

  אופן

  1. גרור אחת מצורות לחצנים בסרגל כלים אל הדף והדבק אותה לקצה השמאלי של הצורה סרגל כלים.

  2. בתיבת הדו-שיח נתוני צורה, בחר בסוג הלחצן הרצוי. אם ברצונך לשנות את הלחצן במועד מאוחר יותר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ולחץ על קביעת סוג לחצן כדי לפתוח שוב את תיבת הדו-שיח נתוני צורה.

  3. גרור החוצה לחצנים בסרגל כלים נוספים וצורות מפריד בסרגל כלים לפי הצורך והדבק אותם זה לזה.

   לקבלת עזרה בנוגע לצורה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על עזרה.

   כדי להסתיר את החיבור נקודות תמונת נקודת חיבור - X כחול , בתפריט תצוגה, לחץ על נקודות חיבור.

  כדי להציג את נקודות התפיסה בקצה השמאלי של סרגל הכלים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ונקה את תיבת הסימון נעל סרגל כלים.

 7. מפקדים נפוצים גרור פסי גלילה אופקיים ואנכיים לפי הצורך לקצה הימני ולקצה התחתון של הצורה טופס ריק.

 8. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פסי הגלילה ובחר בקביעת גודל סמן כדי לציין כמה החלון יכול לגלול.

  כדי לציין שחלק קטן בלבד מהמסמך גלוי, הקטן את גודל התמונה הממוזערת. כדי לציין שרוב המסמך גלוי, הגדל את התמונה הממוזערת.

 9. גרור צורת שורת מצב לקצה התחתון של חלון היישום ועצב בהתאם.

  אופן

  1. גרור צורת קו מפריד בשורת מצב אל הדף והדבק אותה לנקודת אחיזה של פקד של הצורה שורת המצב נקודת אחיזה לבקרה .

   נקודות אחיזה לבקרה מספקות מקום שבו ניתן להדביק צורת קו מפריד בשורת מצב לצורת שורת מצב או לצורת קו מפריד בשורת מצב אחרת.

   אם אין באפשרותך לראות צורת קו מפריד בשורת מצב לאחר שאתה מדביק אותה לצורת שורת מצב, בחר בצורה שורת מצב ובתפריט צורה, הצבע על סדר ולאחר מכן לחץ על העבר אחורה.

  2. גרור צורת שינוי גודל חלון לקצה הימני של שורת המצב כדי לציין שגודל החלון הוא כעת ניתן לשינוי.

לראש הדף

בניית תפריטים וסרגלי כלים

באפשרותך להשתמש בצורות Windows XP כדי לבנות תפריטים בסיסיים, תפריטים נפתחים וסרגלי כלים.

בניית תפריט

 1. מתפריטים וסרגלי כלים, גרור צורת שורת תפריטים אל דף הציור. כדי להציג את נקודות התפיסה בקצה השמאלי של שורת התפריט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ונקה את תיבת הסימון נעל שורת תפריטים.

 2. גרור צורת פריט בתפריט ברמה עליונה והדבק אותה לקצה השמאלי של שורת תפריטים.

  עצה: ייתכן שיהיה ברצונך למקם סמל משמאלו של פריט התפריט הראשון.

 3. כאשר הצורה נבחרת, הקלד שם. אם לפריט התפריט יש קיצור מקשים, מתח קו תחתון מתחת לאות המתאימה.

 4. חזור על צעדים 2 ו- 3 לפי הצורך.

  לקבלת עזרה בנוגע לצורה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על עזרה.

  כדי להסתיר את החיבור נקודות תמונת נקודת חיבור - X כחול , בתפריט תצוגה, לחץ על נקודות חיבור.

  כל הפריטים בעמודה חייבים להיות ברוחב של הפריט הרחב ביותר.

בניית תפריט נפתח

 1. גרור צורת פריט בתפריט ברמה עליונה אל דף הציור.

 2. כאשר הצורה נבחרת, הקלד שם. אם לפריט התפריט יש קיצור מקשים, מתח קו תחתון מתחת לאות המתאימה.

 3. גרור צורת פריט בתפריט נפתח, הדבק אותה לתחתית פריט בתפריט ברמה עליונה והקלד שם.

 4. חזור על שלב 3 עבור כל פריטי התפריט הנפתח בעמודה.

 5. שנה את גודל כל הפריטים מסוג פריט בתפריט נפתח כך שרוחבם יהיה כרוחב הפריט הרחב ביותר.

 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל צורת פריט בתפריט נפתח, לחץ על מאפייני פריט בתפריט ובחר באפשרויות המתאימות.

  לקבלת עזרה בנוגע לצורה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על עזרה.

  כדי להסתיר את החיבור נקודות תמונת נקודת חיבור - X כחול , בתפריט תצוגה, לחץ על נקודות חיבור.

בניית סרגל כלים

 1. מתפריטים וסרגלי כלים, גרור צורת סרגל כלים אל דף הציור. כדי להציג את נקודות התפיסה בקצה השמאלי של סרגל הכלים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ונקה את תיבת הסימון נעל סרגל כלים.

 2. גרור צורת לחצנים בסרגל כלים והדבק אותה לקצה השמאלי של הצורה סרגל כלים.

 3. בתיבת הדו-שיח נתוני צורה, בחר בסוג הלחצן הרצוי. אם ברצונך לשנות את הלחצן במועד מאוחר יותר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ולחץ על קביעת סוג לחצן כדי לפתוח מחדש את תיבת הדו-שיח נתוני צורה.

 4. גרור צורות נוספות מתוך לחצנים בסרגל כלים ומתוך מפריד בסרגל כלים לפי הצורך והדבק אותן אלה לאלה.

  לקבלת עזרה בנוגע לצורה, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולחץ על עזרה.

  כדי להסתיר את החיבור נקודות תמונת נקודת חיבור - X כחול , בתפריט תצוגה, לחץ על נקודות חיבור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×