קריאת מסמכים ב- Word

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כלי קריאה נפוצות המובנות בימינה ב- Word: דפדוף במסמך, להוסיף הערות, להגדיר ולתרגם מילים, ולהעתיק או כדי להדגיש טקסט, וכן אחרים כלי קריאה נוחה.

אם אתה קורא מסמך, לא כתיבה או עריכה ראשית, לחץ או הקש על תצוגה > מצב קריאה כדי להסתיר את כלי כתיבה ותפריטים וכדי להשאיר מקום נוסף עבור העמודים עצמם. מצב קריאה מתאים באופן אוטומטי את פריסת הדף למכשיר שלך, באמצעות עמודות וגדלי גופן גדול יותר, שאשר את שניהם ניתן להתאים.

מצב קריאה ב- word

כדי לצאת ממצב קריאה, לחץ או הקש על תצוגה > ערוך מסמך.

בנוסף לפקדים הקריאה שאתה משתמש בו באופן קבוע, באפשרותך הגדלה והקטנה של התצוגה על תמונות ואובייקטים אחרים, להרחיב או לכווץ מקטעים, או צפה בסרטוני וידאו מוטבע. התאמת עמודות, צבע עמוד והפריסה. פתח את חלונית הניווט כדי לעבור במהירות ממקום למקום במסמך.

תמונה של חלק תפריט תצוגה במצב קריאה, עם האפשרות ' ערוך מסמך ' מסומנת.

קריאה

לחץ על תצוגה > מצב קריאה כדי לעבור לפריסת מצב קריאה.

לחץ או הקש על החצים בשולי המסך כדי לסובב את העמוד.

תמונה המציגה השמאלית הפעלה החץ עמוד במצב קריאה

 • לחץ פעמיים או הקש פעמיים כדי להגדיל את התצוגה ולגרום לכך שטבלאות, תרשימים ותמונות במסמך שלך ימלאו את המסך.

 • לחץ או הקש הרחק מהאובייקט כדי להקטין בחזרה את התצוגה ולהמשיך בקריאה.

 • אם קיימות הערות במסמך, תראה רמז של הערה בשוליים. לחץ עליו כדי לקרוא הערה זו. כדי לראות את כל ההערות, לחץ על תצוגה > הצג הערות.

 • כדי להוסיף את ההערות שלך, בחר את התוכן שברצונך להוסיף הערה אודות וללחוץ עליו לחיצה ימנית, לאחר מכן לחץ על הערה חדשה והקלד בבלון ההערה המופיע.

  עצה: אפשרויות אחרות ברשימת התצוגה פתיחת חלונית הניווט, שינוי רוחב העמודה או צבע הרקע ומעבר מעמודות לפריסה רגילה.

תמונה של תפריט תצוגה במצב קריאה כאשר נבחרה האפשרות בחלונית הניווט.

בחר ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שברצונך להעתיק, ולחץ על העתק.

באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שברצונך לתרגם או להגדיר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ב- Word 2016, לחץ על תרגם או בדיקת מידע חכמה.

 • Word 2013, לחץ על תרגם או הגדר. כדי ללמוד אודות מילונים ב- Word 2013, ראה היכן נמצא המילון?

בחר ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט, לחץ על סמן, ולחץ על הצבע הרצוי.

כווץ או הרחב חלקי מסמך באמצעות לחיצה או הקשה. חץ ההרחבה/כיווץ מופיע כאשר אתה משתהה לצד כותרת. (אם אתה משתמש בהתקן מגע, הם גלויים תמיד.)

תמונה המציגה חץ פקד הרחבה-וכיווץ שליד כותרת במצב קריאה.

פתח מחדש של המסמך והמשך לקרוא מהמקום שבו הפסקת. Word זוכר היכן היית, אפילו בעת פתיחה מחדש של מסמך מקוון ממחשב אחר.

התצוגה 'קריאה במסך מלא' ממוטבת עבור קריאת מסמך על מסך המחשב. בתצוגה 'קריאה במסך מלא' באפשרותך גם לראות את המסמך כפי שיופיע על דף מודפס.

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מסמך, לחץ על קריאה במסך מלא.

  רצועת הכלים של Office 14

באפשרותך להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הבאות כדי לעבור בין עמודים במסמך:

 • לחיצה על החצים בפינות התחתונים של העמודים.

 • הקשה על PAGE DOWN ו- PAGE UP או מקש רווח ו- BACKSPACE בלוח המקשים.

 • לחיצה על חצי הניווט בחלקו העליון המרכזי של המסך.

  עצה: לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג שני עמודים תמונת לחצן לתצוגת שני עמודים או מסכי, בכל פעם.

מעבר מסך אחד בכל פעם

 1. לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג שני עמודים תמונת לחצן לתצוגת שני עמודים או מסכי, בכל פעם.

 2. הקש CTRL+חץ ימינה או CTRL+חץ שמאלה כדי להעביר מסך אחד בכל פעם.

לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • ראשית, ודא שהאפשרות הצג עמוד מודפס תחת אפשרויות תצוגה לא נבחרה. כדי להגדיל את תצוגת הטקסט, לחץ על הגדל טקסט. כדי להציג כמות טקסט גדולה יותר על המסך, לחץ על הקטן טקסט.

 • כדי להציג את העמוד כפי שהוא יופיע בעת ההדפסה, לחץ על הצג עמוד מודפס.

 • כדי להציג שני עמודים בו-זמנית, לחץ על הצג שני עמודים תמונת לחצן .

מעבר למסך

 • כדי לעבור למסך הראשון או האחרון של מסמך, הקש HOME או END.

 • כדי לעבור למסך מסוים, הקלד את מספר המסך ולאחר מכן הקש ENTER.

מעבר למקטע של המסמך

באפשרותך להשתמש בכרטיסיה עיין בעמודים במסמך בחלונית הניווט כדי לחפש את המקטע של המסמך שברצונך לקפוץ אליו.

 1. אם חלונית הניווט אינה גלויה, לחץ על עמוד x מתוך x בחלק המרכזי העליון של המסך, לחץ על קפוץ לעמוד ולאחר מכן לחץ על חלונית הניווט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לקפוץ לכותרת כלשהי במסמך, לחץ על הכרטיסיה עיין בכותרות במסמך שלך ולחץ על כותרת כלשהי. אפשרות זו אינה זמינה אם במסמך שלך לא הוגדרו כותרות.

  • כדי לעבור לעמוד ספציפי, לחץ על הכרטיסיה עיין בעמודים במסמך ולאחר מכן לחץ על התמונה הממוזערת עבור עמוד זה.

לראש הדף

 1. בשורת הכותרת, לחץ על החץ לצד צבע סימון טקסט.

 2. לחץ על צבע הסימון שבו ברצונך להשתמש.

 3. בחר את הטקסט או את פריט הגרפיקה שברצונך לסמן.

הערה: 

 • כדי לבטל את הסימון, לחץ על צבע סימון טקסט ולאחר מכן לחץ על הפסק סימון או הקש ESC.

 • כדי לשנות את צבע הסימון, לחץ על החץ לצד צבע סימון טקסט ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

 • בשורת הכותרת, לחץ על הוספת הערה.

מעקב אחר שינויים במסמך

 1. כדי לאפשר הקלדה במסמך, לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על אפשר הקלדה.

 2. לחץ שוב על אפשרויות תצוגה, הצבע על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על עקוב אחר שינויים.

 3. בצע את השינויים הרצויים.

לראש הדף

חיפוש או החלפה של מילה או צירוף מילים

 1. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 2. בתיבה חפש את, הקלד את הטקסט שברצונך לחפש, כפי שהיית עושה בכל תצוגה אחרת ב- Microsoft Word.

 3. אם ברצונך להחליף את הטקסט שאתה מחפש במסמך בטקסט אחר, לחץ על הכרטיסיה החלפה ובתיבה החלף ב, הקלד את הטקסט המחליף.

  הערה: כדי להשתמש להחליף, עליך לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על אפשר הקלדה.

 1. בחר מילה או צירוף מילים במסמך.

 2. לחץ על כלים ולאחר מכן לחץ על מחקר.

  הערה: כדי לבחור סוג מסוים של חומר מחקרי - כגון מילון, מילון תרגום, אנציקלופדיה או אוצר מילים - בחר שירות מחקר בחלונית המשימות מחקר.

לראש הדף

 • לחץ על סגור בפינה השמאלית העליונה של המסך, או הקש ESC.

לראש הדף

התצוגה 'קריאה במסך מלא' ממוטבת עבור קריאת מסמך על מסך המחשב. בתצוגה 'קריאה במסך מלא' באפשרותך גם לראות את המסמך כפי שיופיע על דף מודפס.

קריאת מסמך

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מסמך, לחץ על קריאה במסך מלא.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

באפשרותך להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הבאות כדי לעבור בין עמודים במסמך:

 • לחיצה על החצים בפינות התחתונים של העמודים.

 • הקשה על PAGE DOWN ו- PAGE UP או מקש רווח ו- BACKSPACE בלוח המקשים.

 • לחיצה על חצי הניווט בחלקו העליון המרכזי של המסך.

  עצה: לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג שני עמודים תמונת לחצן כדי להציג שני עמודים, או מסכים, בכל פעם.

לראש הדף

 1. לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על הצג שני עמודים תמונת לחצן כדי להציג שני עמודים, או מסכים, בכל פעם.

 2. הקש CTRL+חץ ימינה או CTRL+חץ שמאלה כדי להעביר מסך אחד בכל פעם.

לראש הדף

לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להגדיל את גודל הצגת הטקסט, לחץ על הגדל טקסט .

 • כדי להציג יותר טקסט על המסך, לחץ על הקטן טקסט.

 • כדי להציג את העמוד כמו שייראה כאשר יודפס, לחץ על הצג עמוד מודפס.

 • כדי להציג שני עמודים בבת אחת, לחץ על הצג שני עמודים תמונת לחצן .

לראש הדף

 • כדי לעבור למסך הראשון או האחרון של מסמך, הקש HOME או END.

 • כדי לעבור למסך מסוים, הקלד את מספר המסך ולאחר מכן הקש ENTER.

לראש הדף

באפשרותך להשתמש במפת מסמך או בחלונית התמונות הממוזערות כדי למצוא את המקטע של המסמך אליו ברצונך לעבור.

 1. אם מפת המסמך או חלונית התמונות הממוזערות אינן נראות, לחץ על קפוץ לעמוד או למקטע במסמך בחלקו העליון המרכזי של המסך ולאחר מכן לחץ על מפת מסמך או תמונות ממוזערות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעבור לכל אחת מהכותרות במסמך, לחץ עליה במפת המסמך.

  • כדי לעבור לעמוד מסוים, לחץ על התמונה הממוזערת של העמוד.

לראש הדף

בתצוגה קריאה במסך מלא, באפשרותך לסמן תוכן, לעקוב אחר שינויים, להוסיף הערות ולסקור שינויים.

סימון תוכן שברצונך לזכור

 1. לחץ על כלי קריאה ולאחר מכן לחץ על צבע סימון טקסט.

 2. בחר את הטקסט או את פריט הגרפיקה שברצונך לסמן.

הערה: 

 • כדי לבטל סימון, לחץ על כלי קריאה, לחץ על צבע סימון טקסט ולאחר מכן לחץ על הפסק סימון או הקש ESC.

 • כדי לשנות את צבע הסימון, לחץ על כלי קריאה, לחץ על החץ שליד צבע סימון טקסט ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

מעקב אחר שינויים במסמך

 1. כדי לאפשר הקלדה במסמך, לחץ על אפשרויות תצוגה ולאחר מכן לחץ על אפשר הקלדה.

 2. לחץ שוב על אפשרויות תצוגה, הצבע על עקוב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על עקוב אחר שינויים.

 3. בצע את השינויים הרצויים.

הוספת הערות

 • מקם את נקודת הכניסה בה ברצונך למקם את ההערה, לחץ על כלי קריאה ולאחר מכן לחץ על הערה חדשה.

לראש הדף

 1. לחץ על כלי קריאה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.

 2. בתיבה חפש את, הזן את הטקסט שאותו ברצונך לחפש, כמו בכל תצוגה אחרת ב- Microsoft Office Word.

 3. אם ברצונך להחליף את הטקסט שחיפשת במסמך בטקסט אחר, לחץ על הכרטיסיה החלפה ובתיבה החלף ב, הזן את הטקסט המחליף.

לראש הדף

 1. בחר מילה או צירוף מילים במסמך.

 2. לחץ על כלי קריאה ולאחר מכן לחץ על מחקר.

  הערה: כדי לבחור סוג מסוים של חומר מחקרי, כגון מילון, מילון תרגום, אנציקלופדיה או אוצר מילים, בחר בשירות מחקר בחלונית המשימות  מחקר .

לראש הדף

 • לחץ על סגור בפינה השמאלית העליונה של המסך, או הקש ESC.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×