קישור פעילויות בפרוייקט

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך לקשר כל שתי פעילויות בפרוייקט כדי להציג יחסי שלהם (הנקראים גם תלות בין פעילויות). יחסי תלות מניעות את לוח הזמנים של הפרוייקט — לאחר קישור הפעילויות, כל שינוי שתבצע פעילות הקדם משפיע על הפעילות העוקבת, המשפיעה הבא, וכן הלאה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קישור פעילויות

 1. לחץ על תצוגה > תרשים גנט.

  הקבוצה 'תצוגות פעילות' בכרטיסיה 'תצוגה'.

 2. החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על שתי פעילויות שברצונך לקשר (העמודה שם פעילות).

 3. לחץ על פעילות > קישור פעילויות.

  לחצן קישור בקבוצה 'תזמון' של הכרטיסיה 'פעילות'

כדי להסיר קישור, בחר את שתי הפעילויות המקושרות ולאחר מכן לחץ על פעילות > ביטול קישור פעילויות בטל קישור של לחצן 'פעילויות' בכרטיסיה 'פעילויות' של רצועת הכלים. .

Project יוצר כברירת מחדל קישור לפעילות פשוטה של סיום-התחלה, כלומר הפעילות הראשונה (פעילות קדם) צריכה להסתיים לפני שהפעילות השניה (פעילות עוקבת) תוכל להתחיל.

אם אתה מנוי Project Online, באפשרותך גם לבחור פעילויות ספציפיות לקישור בעזרת תיבת רשימה נפתחת מהעמודה קדם או פעילויות עוקבות.

 1. לחץ על תצוגה > תרשים גנט.

 2. חפש את העמודה קדם או פעילויות עוקבות ובחירת התא עבור הפעילות שאליו ברצונך לקשר.

  הערה: העמודה הפעילות העוקבת לא מוצגת כברירת מחדל. כדי להציג אותה, מעבר השורה בעמודה האחרון, ובחר באפשרות הוספת עמודה חדשה. בחר פעילויות עוקבות.

 3. ברשימה הירארכית של כל הפעילויות, גלילה כלפי מעלה או מטה כדי למצוא הפעילות הרצוי, בחר בתיבת הסימון לצד אותו ולאחר מכן לחץ במקום כלשהו מחוץ לתיבת רשימה נפתחת. קוד הפעילות של הפעילות שאליה אתה מקשר יופיע בתא.

בחירת קישורים מתוך הרשימה הנפתחת שימושית במיוחד אם הפעילות שברצונך לקשר ממוקם לא קרוב הפעילות שאתה מקשר מתוך.

הוספת פעילות בין פעילויות מקושרות

באפשרותך להגדיר את Project כך בעת הוספת פעילות חדשה בין פעילויות מקושרות, הפעילות החדשה מקושרת באופן אוטומטי הפעילויות הסובבות.

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Project, לחץ על לוח זמנים וגלול למקטע אפשרויות תזמון עבור פרוייקט זה.

 3. בחר בתיבת הסימון קשר אוטומטית פעילויות שנוספו או הועברו.

 4. הוסף את המשימה החדשה.

קישור פעילויות בדיאגרמת רשת

 1. לחץ על תצוגה > דיאגרמת רשת.

  תמונה של לחצן 'דיאגרמת רשת' בכרטיסיה 'תצוגה'.

 2. הצבע על מרכז התיבה של פעילות הקדם.

 3. גרור את הקו אל תיבת הפעילות העוקבת.

  תמונה של שתי פעילויות המקושרות בדיאגרמת רשת

קישור פעילויות בלוח שנה

 1. לחץ על תצוגה > לוח שנה.

  הכרטיסיה 'תצוגה', הקבוצה 'תצוגות פעילויות', לחצן 'לוח שנה'.

 2. הצבע על מייצגי פעילויות בלוח תאריכים של פעילות הקדם.

 3. גרור את הקו סרגל לוח השנה של הפעילות העוקבת.

קישור פעילויות המתוזמנות באופן ידני

בעת קישור משימה עם תזמון ידני לפעילות אחרת, Project מציב את הפעילות שתוזמנה באופן ידני באופן יחסי לפעילות השניה.

באפשרותך להגדיר את Project כך פעילות המתוזמנת באופן ידני אינה מועברת כאשר אתה מקשר אותה לפעילות אחרת:

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Project, לחץ על לוח זמנים וגלול למקטע אפשרויות תזמון עבור פרוייקט זה.

 3. נקה את תיבת הסימון עדכן פעילויות המתוזמנות באופן ידני בעת עריכת קישורים.

למד עוד אודות פעילויות המתוזמנות באופן ידני ואוטומטי.

דרכים נוספות לקישור פעילויות

 • אם קיימות פעילויות התלויות בהשלמה מוצלחת של פרוייקט שלם, שקול הגדרת פרוייקט אב.

 • כדי לסמן כיצד פעילות בודדת קשורה לפעילויות אחרות, השתמש בנתיבי פעילות.

לראש הדף

הוראות אלה ספציפיות ל- Microsoft Project 2007.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

אודות קישור פעילויות

בעת קישור פעילויות ב- Project, סוג ברירת המחדל של הקישור הוא סיום-התחלה. עם זאת, קישור סיום-התחלה אינו פועל בכל מצב. Project מספק סוגים נוספים של קישורים בין פעילויות כדי שתוכל לקבל מודל הפרוייקט שבאפשרותך.

סוג קישור

דוגמה

תיאור

סיום-התחלה (סה)

טרם נקבע

הפעילות התלויה (ב) אינה יכולה להתחיל עד להשלמת הפעילות שבה היא תלויה (א).

לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "חפירת יסודות" ו- "יציקת בטון", הפעילות "יציקת בטון" אינה יכולה להתחיל עד להשלמת הפעילות "חפירת יסודות".

התחלה-התחלה (הה)

טרם נקבע

הפעילות התלויה (ב) אינה יכולה להתחיל עד לתחילתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

הפעילות התלויה יכולה להתחיל בכל עת לאחר לתחילתה של הפעילות שבה היא תלויה. סוג קישור SS אינו דורש שתי המשימות יתחילו בו-זמנית.

לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "יציקת בטון" ו"יישור בטון", הפעילות "יישור בטון" אינה יכולה להתחיל עד לתחילתה של הפעילות "יציקת בטון".

סיום-סיום (סס)

טרם נקבע

אין אפשרות להשלים את הפעילות התלויה (ב) עד להשלמתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

הפעילות התלויה יכולה להסתיים בכל עת לאחר השלמת הפעילות שבה היא תלויה. סוג קישור FF אינו דורש שתי המשימות יסתיימו בו-זמנית.

לדוגמה, אם יש לך שתי פעילויות, "הוספת חיווט" "בדיקת חשמל", הפעילות "בדיקת חשמל" אין אפשרות להשלים עד להשלמתה של הפעילות "הוספת חיווט".

התחלה-סיום (הס)

טרם נקבע

אין אפשרות להשלים את הפעילות התלויה (ב) עד לתחילתה של הפעילות שבה היא תלויה (א).

הפעילות התלויה יכולה להסתיים בכל עת לאחר לתחילתה של הפעילות שבה היא תלויה. סוג קישור הס אינו דורש הפעילות התלויה אפשרות להשלים בו-זמנית עם התחלת הפעילות בה היא תלויה.

לדוגמה, קורות התמיכה של הגג עבור הפרוייקט בנייה בנויים מחוץ למשרד. שתי הפעילויות בפרוייקט שלך הן "אספקת קורות" ו- "הרכבת גג". אין אפשרות להשלים את הפעילות "הרכבת גג" עד לתחילתה של הפעילות "אספקת קורות".

בעת הוספת פעילות בין פעילויות מקושרות, באפשרותך משימה חדשה מקושר באופן אוטומטי או לא לקשר אותו כלל.

 • כדי לקשר את הפעילות החדשה, לחץ על הפעילות שעבורה ברצונך שהפעילות החדשה לפני ולאחר מכן לחץ על פעילות חדשה בתפריט הוספה.

  הערה: אם הדבר אינו פועל, בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תזמון ודא כי תיבת הסימון קשר אוטומטית פעילויות שנוספו או הועברו נבחרה.

 • כדי להוסיף את הפעילות החדשה מבלי לקשר אותה, לחץ על הפעילות שאליו המשימה החדשה להתרחש בו-זמנית, ולאחר מכן גרור כדי ליצור את הפעילות החדשה בחלק ריק של תרשים הרשת.

קישור פעילויות באמצעות תצוגת תרשים גנט

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על תרשים גנט.

 2. בשדה שם פעילות, בחר שתי פעילויות או יותר שאליו ברצונך לקשר, בסדר שאליו ברצונך לקשר אותן.

  • כדי לבחור פעילויות שאינן סמוכות, החזק את מקש CTRL ולחץ על הפעילויות שברצונך לקשר.

  • כדי לבחור בפעילויות סמוכות, החזק את מקש SHIFT ולחץ על הפעילויות הראשון והאחרון שאליו ברצונך לקשר.

 3. לחץ על קישור פעילויות תמונת לחצן .

  Project יוצר קישור פעילות סיום-התחלה כברירת מחדל. באפשרותך לשנות קשרים בין פעילויות זו להתחלה, סיום-סיום או התחלה-סיום.

קישור פעילויות באמצעות תצוגת תרשים רשת

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על ' דיאגרמת רשת '.

 2. מקם את המצביע במרכז תיבת פעילות הקדם.

 3. גרור אל תיבת הפעילות העוקבת.

קישור פעילויות באמצעות תצוגת לוח השנה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על לוח תאריכים.

 2. מקם את המצביע בסרגל לוח תאריכים של פעילות הקדם.

 3. גרור אל סרגל לוח השנה של הפעילות העוקבת.

הפעלה או ביטול של קישור אוטומטי

כברירת מחדל, בעת הוספת פעילות בין פעילויות מקושרות, הפעילות החדשה מקושר אוטומטית עם הפעילויות הסובבות. לדוגמה, אם ברשותך שלוש פעילויות עם קישורים סיום-התחלה ואתה מוסיף ביניהן פעילות חדשה, הפעילות החדשה תיכנס על קישור סיום-התחלה המשויכים לפעילויות מעל ומתחת.

באפשרותך לבטל בקלות אפשרות זו, כך הוספת פעילות חדשה תבצע קישור אוטומטי עם הפעילויות הסובבות. אם קישור אוטומטי מבוטל, באפשרותך להפעיל אותו שוב בקלות.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה תזמון.

 2. כדי לבטל קישור אוטומטי, נקה את תיבת הסימון קשר אוטומטית פעילויות שנוספו או הועברו.

  כדי להפעיל קישור אוטומטי, בחר בתיבת הסימון קשר אוטומטית פעילויות שנוספו או הועברו.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×