קישור ומעקב אחר הודעות דואר אלקטרוני ב- Business Contact Manager

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

שמירה על מעקב אחר הפעמים הודעות דואר אלקטרוני אל ומתוך אנשים המשויכים העסק שלך יכול להיות משימה מרתיעה ולאחר כאשר אתה לאבד את המעקב אחר הודעות, אתה עלול לאבד לגבי הזדמנויות מכירה מדי. כדי לטפל בכך, Business Contact Manager for Outlook הופך לחץ על business רשומה תיבת הדואר הנכנס של הדואר האלקטרוני וירטואלי בכך שניתן לקשר אותו הודעות דואר אלקטרוני.

מאמר זה מתאר כיצד לקשר הודעות דואר אלקטרוני בודדים לרשומות Business Contact Manager for Outlook וכיצד להגדיר טיפול קישור דואר אלקטרוני ומעקב לקשר באופן אוטומטי הודעות לרשומות, כולל פרוייקטים עסקיים.

חשוב: אם יש משתמשים מרובים של מסד הנתונים שלך, כל משתמש בעל גישה למסד הנתונים באפשרותך לראות הודעות דואר אלקטרוני מקושרות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

לקשר הודעות דואר אלקטרוני בודדים רשומות

קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני לרשומות

בטל קישור ומעקב של דואר אלקטרוני

הבנת הפרטיות והאבטחה בעיות עם קישור דואר אלקטרוני ומעקב במסד נתונים משותף

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מתוך רשומה

קישור הודעות דואר אלקטרוני לרשומות

באפשרותך לקשר הודעות דואר אלקטרוני חשבון ו- איש קשר עסקי של סוגי רשומות, וכדי פרוייקטים עסקיים. ולאחר מכן, בלחיצות ספורות, באפשרותך להציג את ההודעות המקושרות לרשומה.

בעת קישור אנשי קשר עסקיים והן פרוייקטים עסקיים לתיק לקוח, באפשרותך גם להציג את הודעות הדואר האלקטרוני המקושרות כל איש קשר עסקי ותחום פרוייקט עסקי בהיסטוריית התקשורת של רשומת תיק הלקוח.

קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני לרשומות

קישור דואר אלקטרוני ומעקב אחר תכונה מאפשרים לך לבצע קישור ומעקב באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני משלך תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים, קרא הישנים ולאחר גם לסקור את ההודעות ששלחת אליהם. באפשרותך לקשר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני על-ידי כפופים פרוייקטים עסקיים.

לראש הדף

לקשר הודעות דואר אלקטרוני בודדים רשומות

שמור הודעות הדואר האלקטרוני שבה אתה מקשר רשומת תיק לקוח, איש קשר עסקי או פרוייקט עסקי ב- Outlook. הודעות הדואר האלקטרוני מופיעים גם במקטע היסטוריית התקשורת של הרשומה ו- תיקיית היסטוריית תקשורת של Business Contact Manager for Outlook.

ארבע KB של ההודעה מאוחסנים במסד הנתונים של Business Contact Manager, כך שלא עדיין יש לך גישה לכל או לחלק של ההודעה, גם אם הוא נמחק מ- Outlook. אם ההודעה המקורית היה גדול מ- 4 KB, רק תהיה גישה חלק מההודעה אם היא נמחקת מ- Outlook.

 1. ב- Outlook, לחץ על או פתח את הודעת הדואר האלקטרוני שברצונך לקשר לרשומה.

 2. ברצועת הכלים, בקבוצה Business, לחץ על קשר לרשומה.

 3. בתיבת הדו-שיח קישור לרשומה של Business Contact Manager, ברשימה Item Type, לחץ על סוג הרשומה שברצונך למצוא.

  הערה: אם תבחר רשומת הזדמנות, הודעת הדואר האלקטרוני מקושר למעשה תיק הלקוח או איש הקשר העסקי של רשומת ההזדמנות.

 4. ברשימה של רשומות, לחץ על רשומה.

  אם ברצונך לקשר את הפריט יותר מרשומה אחת, בחר רשומות אלה.

כיצד ניתן לבחור יותר מרשומה אחת?

כדי לבחור רשומות הסמוכות זו לזו, הקש על מקש Shift ולאחר מכן לחץ על הרשומה הראשונה ועל הרשומה האחרונה בקבוצה שברצונך להוסיף. כדי לבחור רשומות שאינן סמוכות, הקש על מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות. כדי לבחור את כל הרשומות, לחץ על רשומה אחת ולאחר מכן הקש Ctrl+A.

 1. תחת רשומות מקושרות, לחץ על Link To.

  הרשומות שבחרת מפורטים בתיבה Link To.

 2. לחץ על אישור.

הצגה של הודעות דואר אלקטרוני המקושרות לרשומה

כדי לראות את הודעות הדואר האלקטרוני מקושרות לכל רשומה, פתח את הרשומה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה היסטוריה.

הודעות דואר אלקטרוני, וכן כל אחרים פריטי היסטוריית התקשורת המקושרים לרשומה מפורטים.

לקבלת מידע אודות אחרים פריטי היסטוריית תקשורת, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

קישור אוטומטי של הודעות דואר אלקטרוני לרשומות

משעת שתפעיל קישור דואר אלקטרוני ומעקב אחר דואר אלקטרוני, הודעות דואר אלקטרוני חדשות או כתובות הדואר האלקטרוני שנבחרו מקושרות באופן אוטומטי רשומות.

ניתן גם לחפש הודעות דואר אלקטרוני קודמים ולקשר אותם לרשומות, מדי.

ההודעות שיצוין היסטוריית התקשורת של הרשומה המכילה את כתובת הדואר האלקטרוני שנבחרה.

אם אתה מקשר מהודעת דואר אלקטרוני, שאין רשומה קיימת Business Contact Manager for Outlook התואמים את כתובת הדואר האלקטרוני, קישור ויוצר מעקב תכונה רשומת איש קשר עסקי חדש וקישורים של הודעת הדואר האלקטרוני אליו.

לראש הדף

לפני קישור ומעקב

לפני שתפעיל את קישור דואר אלקטרוני ומעקב, בצע את הפעולות הבאות:

אשר כי הזנת כתובות דואר אלקטרוני לתוך רשומות Business Contact Manager for Outlook שלך.

 1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

  • Contact Management.

  • Sales.

  • Project Management.

 2. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את הרשומה הרצויה ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשומה כדי לפתוח אותה.

 3. ודא כתובת דואר אלקטרוני מופיעה בשדה כתובת דואר אלקטרוני.

אשר כי Outlook מוגדר עד שמור הודעות שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו.

כדי בקלות קישור ומעקב אחריהן ההודעות היוצאות, לשמור הודעות שנשלחו בתיקיה פריטים שנשלחו.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על דואר ולאחר מכן גלול אל המקטע שמירת הודעות.

 4. ודא שתיבת הסימון לצד שמור עותקים של הודעות בתיקיה ' פריטים שנשלחו ' נבחרה. אם ברצונך גם קישור ומעקב אחר הודעות שהועברו לנמענים, ודא כי תיבת הסימון שמור הודעות שהועברו לנמענים נבחרה, מדי.

 5. לחץ על אישור.

כדי להגן על הפרטיות שלך, אם אתה משתף את מסד הנתונים Business Contact Manager for Outlook עם משתמשים אחרים, הודעות דואר אלקטרוני אישי, פרטית או סודית מסומן הם לא מקושרים ולעקוב אחר.

לראש הדף

הגדרת דואר אלקטרוני קישור ומעקב

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על לחצן ניהול קישור ומעקב.

 3. בתיבת הדו-שיח ניהול קישור ומעקב, בכרטיסיה דואר אלקטרוני, בחר את תיבות הסימון לצד כתובות הדואר האלקטרוני שבה ברצונך ליצור קישור ומעקב אחריהן.

  אם רשומה מכילה יותר מרשומה אחת של כתובת הדואר האלקטרוני, רשומת תיק הלקוח או איש הקשר העסקי יופיע יותר מפעם אחת.

  תיבת הדו-שיח 'ניהול קישור ומעקב'.

 4. נקה את תיבות הסימון לצד כל כתובות הדואר האלקטרוני שברצונך לא קישור ומעקב אחריהן.

 5. לחץ על הכרטיסיה תיקיות.

  כל התיקיות נבחרות כברירת מחדל.

  הערה: אם יש לך כלשהו כללי Outlook הגדרת לניתוב הודעות דואר אלקטרוני בתיקיות שונות, הקפד שלבחור תיקיות אלה בכרטיסיה תיקיות לבצע קישור ומעקב אחר הודעות אלה.

 6. לחץ על אישור.

  כל הודעות הדואר האלקטרוני עתידיים אל ומתוך הכתובות שנבחרו בתיקיות שנבחרו יהיו במעקב אוטומטי.

  באפשרותך גם להגדיר את קישור ומעקב מהודעת דואר אלקטרוני. בתיבת הדואר הנכנס שלך, לחץ על או פתח את הודעת הדואר האלקטרוני. ברצועת הכלים, בקבוצה Business, לחץ על קישור ומעקב. בתיבת הדו-שיח קישור ומעקב, בחר את כתובות הדואר האלקטרוני ולאחר מכן לחץ על אישור. אם יש רשומה Business Contact Manager for Outlook לא קיים, התואמת את כתובת הדואר האלקטרוני, קישור את כתובת הדואר האלקטרוני יוצר רשומת איש הקשר העסקי.

לראש הדף

קישור קודמים הודעות תיקי לקוחות ואנשי הקשר העסקיים שלך

אם ברצונך לקשר הודעות כי קיבלת לפני הפעלת קישור דואר אלקטרוני ואינך מעקב, Business Contact Manager for Outlook ניתן למצוא את ההודעות עבורך ולקשר אותם לתיקי לקוחות ואנשי הקשר העסקיים שלך.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על לחצן ניהול קישור ומעקב.

 3. בתיבת הדו-שיח ניהול קישור ומעקב, בצע את הפעולות הבאות, במידת הצורך:

  • בחר את תיבות הסימון עבור כל חשבונות או אנשי קשר עסקיים שאת ההודעות שברצונך למצוא ולקשר.

  • נקה תיבות הסימון לצד כל Accounts או Business Contacts בעבר שאת הודעות שאין ברצונך לקשר.

   אם רשומה מכילה יותר מרשומה אחת של כתובת הדואר האלקטרוני, רשומת תיק הלקוח או איש הקשר העסקי יופיע יותר מפעם אחת.

 4. אם ברצונך לציין היכן Business Contact Manager for Outlook מחפש הודעות בעבר, בכרטיסיה תיקיות, בחר או נקה את תיבות הסימון לצד שמות התיקיות.

 5. לחץ על חיפוש ויצירת קישור.

  תיבת דו-שיח Manage Linking and Tracking שבה לחצן Search and Link מוקף.

 6. בתיבת הדו-שיח קישור דואר אלקטרוני קיים, אם ברצונך לא לכלול הודעות דואר אלקטרוני מלפני תאריך מסוים, בחר את תיבת הסימון התעלם דואר אלקטרוני שגילם עולה ולאחר מכן לחץ על תאריך מלוח השנה.

 7. לחץ על התחל.

 8. בסיום החיפוש וקישור, לחץ על סגור.

 9. במידת הצורך, בתיבת הדו-שיח ניהול קישור ומעקב, שנה את הבחירות עבור הודעות דואר אלקטרוני עתידיות.

  חשוב: אם תלחץ על אישור בתיבת הדו-שיח ניהול קישור ומעקב מבלי לשנות את כתובות הדואר האלקטרוני שנבחרו ותיקיות, יהיה מקושר הודעות עתידיות של הדואר האלקטרוני שלך ולהפעיל מעקב אחר בהתבסס על הבחירות שבו השתמשת עבור חיפוש ויצירת קישור.

 10. בתיבת הדו-שיח ניהול קישור ומעקב, לחץ על אישור.

לראש הדף

קישור הודעות דואר אלקטרוני על-ידי כפופים פרוייקטים עסקיים

באפשרותך לקשר הודעות דואר אלקטרוני רשומת פרוייקט עסקי בהתבסס על הנושא של הודעות הדואר האלקטרוני. לקבלת מידע נוסף אודות רשומות של פרוייקטים עסקיים, ראה פרוייקטים עסקיים ארגון ב- Business Contact Manager.

אזהרה: אם לקשר הודעות פרוייקט עסקי ולאחר מכן וברצונך להפוך קישור ומעקב, עליך לבטל אותו עבור כל נושא דואר אלקטרוני ייחודית.

לקבלת מידע, ראה בטל קישור דואר אלקטרוני ומעקב לפי נושא בהמשך מאמר זה.

 1. לחץ על או פתח את הודעת הדואר האלקטרוני שברצונך לקשר לרשומה שלך פרוייקט עסקי.

 2. ברצועת הכלים, בקבוצה Business, לחץ על קישור ומעקב.

 3. בתיבת הדו-שיח קישור ומעקב, לחץ על הכרטיסיה נושא הדואר האלקטרוני.

  תיבת הדו-שיח 'קישור ומעקב' בכרטיסיה 'נושא הדואר האלקטרוני', עם תיבת סימון לצד 'פרוייקט עסקי' שנבחר.

 4. בחר את תיבת הסימון לצד שם הפרוייקט שברצונך לקשר את הודעת הדואר האלקטרוני.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

בטל קישור ומעקב של דואר אלקטרוני

אם ברצונך לקשר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני לרשומות עוד, באפשרותך לבטל קישור דואר אלקטרוני ומעקב.

ייתכן שתרצה לבטל קישור דואר אלקטרוני ומעקב אם אתה משתף את מסד הנתונים עם עמיתים לעבודה, מאחר הם יכולים לראות את כל הודעות הדואר האלקטרוני מקושרות. כדי למנוע אותן לראות רק את ההודעות כבר מקושרות, ראה מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מתוך רשומה בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

בטל קישור ומעקב עבור תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים של דואר אלקטרוני

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על הכרטיסיה Business Contact Manager ולאחר מכן לחץ על לחצן ניהול קישור ומעקב.

 3. בתיבת הדו-שיח ניהול קישור ומעקב, בכרטיסיות הן את הדואר האלקטרוני והתיקיות, לחץ על לחצן נקה הכל כדי לנקות את כל תיבות הסימון.

  אם ברצונך להפוך ללא זמין קישור ומעקב רק מסוימים רשומות, נקה את תיבות הסימון אלה.

 4. לחץ על אישור.

  הערה: ביטול קישור של דואר אלקטרוני ומעקב עצירות קישור מהודעות דואר אלקטרוני עתידיות לרשומות שלך. אם ברצונך להסיר הודעות דואר אלקטרוני המקושרות כעת לרשומות שלך, יהיה עליך למחוק אותם לאחר שתהפוך דואר אלקטרוני קישור ומעקב. לקבלת מידע, ראה מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מתוך רשומה בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

בטל קישור דואר אלקטרוני ומעקב לפי נושא

 1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על ניהול פרוייקטים.

 2. בכרטיסיה פרוייקטים עסקיים, לחץ פעמיים על הפרוייקט הרצוי.

 3. ברצועת הכלים, בקבוצה Show, לחץ על History.

 4. באמצעות לחצן העכבר הימני על הודעת דואר אלקטרוני עם הנושא שברצונך להפסיק קישור ומעקב ' ולאחר מכן לחץ על קישור ומעקב '.

 5. בצע את הפעולות הבאות:

  • בטל קישור ומעקב עבור תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים של דואר אלקטרוני     במידת הצורך, בכרטיסיה כתובת דואר אלקטרוני, לחץ על נקה הכל כדי להפסיק את קישור ומעקב אחר הודעות עבור תיקי לקוחות ואנשי קשר עסקיים.

  • בטל קישור ומעקב עבור פרוייקטים עסקיים של דואר אלקטרוני     לחץ על הכרטיסיה נושא הדואר האלקטרוני ולאחר מכן לחץ על נקה הכל.

   באפשרותך לבטל קישור דואר אלקטרוני ומעקב עבור רק אלה פרוייקטים עסקיים, תיקי לקוחות, אנשי הקשר העסקיים המקושרים להודעה שנבחרה. כדי לבטל קישור ומעקב עבור פרוייקטים עסקיים, עליך לבטל אותו עבור כל נושא דואר אלקטרוני ייחודית.

 6. לחץ על אישור.

  הערה: ביטול קישור של דואר אלקטרוני ומעקב עצירות קישור מהודעות דואר אלקטרוני עתידיות לרשומות שלך. אם ברצונך להסיר הודעות דואר אלקטרוני המקושרות כעת לרשומות שלך, יהיה עליך למחוק אותם לאחר שתהפוך דואר אלקטרוני קישור ומעקב. לקבלת מידע, ראה מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מתוך רשומה בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

הבנת הפרטיות והאבטחה בעיות עם קישור דואר אלקטרוני ומעקב במסד נתונים משותף

בעת שיתוף מסד נתונים, תוכל לשתף את כל המידע במסד הנתונים עם כל מי שיש לו גישה אליו. אם הגדרת קישור ומעקב של אוטומטית של הודעות הדואר האלקטרוני שלך, כל הודעות הדואר האלקטרוני הקיים ועתידיים אחרים פריטי היסטוריית התקשורת המקושרים לרשומות שלך זמינים לכל המשתמשים לגשת למסד הנתונים. לקבלת מידע אודות שיתוף מסד נתונים, ראה שיתוף הנתונים של Business Contact Manager עם משתמשים אחרים.

אם יש משתמשים מרובים של מסד הנתונים שלך     כל משתמש בעל גישה למסד הנתונים יכול לראות הודעות מקושרות וקבצים אחרים פריטי היסטוריית תקשורת.

 • אם ברצונך למנוע גישה להודעות דואר אלקטרוני מקושר של עמיתים לעבודה, אך עדיין ברצונך להשתמש קישור דואר אלקטרוני ומעקב עבור הודעות עתידיות, למחוק את ההודעות קיים מהרשומות לפני שיתוף מסד הנתונים שלך. לקבלת מידע נוסף, ראה מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מתוך רשומה בהמשך מאמר זה.

 • אם אינך מעוניין עמיתים לעבודה יש גישה להודעות דואר אלקטרוני עתידיות, אך ברצונך שתהיה לו גישה להודעות קודמים, בטל קישור ומעקב לפני שיתוף מסד הנתונים שלך. עיין בסעיף בטל קישור דואר אלקטרוני ומעקב מוקדם יותר במאמר זה.

 • אם ברצונך למנוע גישה כל קיים עתידיים דואר אלקטרוני והודעות המקושרות לרשומות של עמיתים לעבודה, בטל דואר אלקטרוני קישור ומעקב ומחיקה של הודעות דואר אלקטרוני מכל הרשומות לפני שיתוף מסד הנתונים שלך.

אם אתה האדם היחיד מי משתמש מסד הנתונים שלך, או אם אתה משתף את מסד הנתונים כדי ליצור עותק שלה במחשב הנייד שלך     שיקולי אבטחה הן מינימליות — כגון תוציא את הסיסמה שלך מאובטח. באפשרותך להפעיל בבטחה לכל כתובת דואר אלקטרוני עבור קישור ומעקב מאחר שאף אחד אחר אינו יכול לראות את ההודעות.

הערה: כדי ליצור עותק של מסד הנתונים שלך כדי להשתמש כאשר אתה נמצא מחוץ למשרד, תחילה עליך לשתף את מסד הנתונים של Business Contact Manager — אך אין עדיין רק משתמש אחד של מסד הנתונים. לקבלת מידע אודות יצירת עותק של מסד הנתונים, ראה שיתוף הנתונים של Business Contact Manager עם משתמשים אחרים.

לראש הדף

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני מתוך רשומה

ניתן לקשר הודעת דואר אלקטרוני יותר מרשומה אחת. בעת הסרת הודעה מקושרות מרשומה אחת, הוא נמחק מהיסטוריית התקשורת של רשומה זו בלבד. אם הודעת הדואר האלקטרוני מקושר לרשומות אחרות, הם אינם מושפעים מכך. לדוגמה, אם הודעת דואר אלקטרוני מקושר של הפניה וגם חשבון לא קשורים, מחיקת הודעת הדואר האלקטרוני מההפניה אינה מוחקת את ההודעה מתוך רשומת תיק הלקוח.

מחיקת הודעת דואר אלקטרוני מתוך רשומה אינה מוחקת את הודעת הדואר האלקטרוני ב- Outlook.

 1. בחלונית הניווט, תחת Business Contact Manager, לחץ על אחת מהתיקיות הבאות כדי להציג את סביבת העבודה:

  • Contact Management.

  • Sales.

  • Project Management.

 2. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את הרשומה הרצויה ולאחר מכן לחץ פעמיים על רשומה כדי לפתוח אותה.

 3. ברצועת הכלים, בקבוצה הצג, לחץ על לחצן היסטוריה.

  הודעות דואר אלקטרוני, וכן כל אחרים פריטי היסטוריית התקשורת המקושרים לרשומה מפורטים.

  כדי להציג רק את הדואר האלקטרוני הודעות בדף History, ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה תצוגה לחץ על לחצן סוג פריט ולאחר מכן לחץ על הודעות דואר אלקטרוני.

 4. בחר את הודעות הדואר האלקטרוני שברצונך למחוק.

  כדי לבחור רשומות סמוכים זה לזה, הקש על מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על הרשומות הראשון והאחרון של הקבוצה שברצונך למחוק. כדי לבחור רשומות שאינם סמוכים, הקש על מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות.

 5. לחץ על לחצן הסר.

לקבלת מידע נוסף אודות רשומות שנמחקו, ראה מחיקת Business Contact Manager רשומות.

לקבלת מידע אודות אופן שחזור פריטים שנמחקו, ראה שחזור רשומה ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

מחק את כל הודעות הדואר האלקטרוני מרשומות

 1. בחלונית הניווט, לחץ על לחצן Business Contact Manager.

 2. תחת רשומות עסקיות, לחץ על היסטוריית תקשורת.

 3. לחץ על כותרת העמודה סוג פריט כדי למיין את הרשימה לפי סוג פריט.

 4. בחר את כל הודעות הדואר האלקטרוני, או לבחור את כל הודעות הדואר האלקטרוני שברצונך למחוק.

  כדי לבחור רשומות סמוכים זה לזה, הקש על מקש SHIFT ולאחר מכן לחץ על הרשומות הראשון והאחרון של הקבוצה שברצונך למחוק. כדי לבחור רשומות שאינם סמוכים, הקש על מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על הרשומות הבודדות.

 5. באמצעות לחצן העכבר הימני על הודעות הדואר האלקטרוני שנבחרו ולאחר מכן לחץ על מחק.

לקבלת מידע אודות אחרים פריטי היסטוריית תקשורת, ראה מעקב אחר התקשורת עם לקוחות ב- Business Contact Manager.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×