קיצורי מקשים עבור Outlook

קיצורי מקשים עבור Outlook

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Outlook ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Outlook ב- Windows.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

לביצוע פעולה זו

הקש

סגירה

Escape או Enter

מעבר לכרטיסיה בית

Alt+H

הודעה חדשה

Ctrl+Shift+M

שליחה

Alt+S

הוספת קובץ

Alt+N, A, F

משימה חדשה

Ctrl+Shift+K

מחיקה

מחיקה (כאשר הודעה, משימה או פגישה נבחרה)

חיפוש

Ctrl+E

מענה להודעה

Alt+H, R, P

העברה

Alt+H, F, W

השבה לכולם

Alt+H, R, A

העתקה

Ctrl+C או Ctrl+Insert

הערה: Ctrl+Insert אינו זמין בחלונית הקריאה.

שליחה/קבלה

Alt+S, S

מעבר ללוח השנה

Ctrl+2

יצירת פעילות

Ctrl+Shift+A

העברה לתיקיה

Alt+H, M, V, בחר תיקיה מהרשימה

שמירה בשם של קובץ מצורף

Alt+JA, A, S

לראש הדף

ניווט בסיסי

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתצוגת דואר

Ctrl+1

מעבר לתצוגת לוח שנה

Ctrl+2

מעבר לתצוגת אנשי קשר

Ctrl+3

מעבר לתצוגת משימות

Ctrl+4

מעבר לפתקים

Ctrl+5

מעבר לרשימת התיקיות בחלונית התיקיות

Ctrl+6

מעבר לקיצורי דרך

Ctrl+7

מעבר להודעה הפתוחה הבאה

Ctrl+נקודה

מעבר להודעה הפתוחה הקודמת

Ctrl+פסיק

מעבר בין חלונית התיקיות, חלון Outlook הראשי, חלונית הקריאה ושורת המשימות לביצוע.

Ctrl+Shift+Tab או Shift+Tab

מעבר בין חלון Outlook, החלוניות הקטנות בחלונית התיקיות, חלונית הקריאה והמקטעים בשורת המשימות לביצוע.

מקש Tab

מעבר בין חלון Outlook, החלוניות הקטנות בחלונית התיקיות, חלונית הקריאה והמקטעים בשורת המשימות לביצוע, והצגת מקשי הגישה ברצועת הכלים של Outlook.

F6

מעבר בין שורות של כותרות הודעות בחלונית התיקיות או בהודעה פתוחה

Ctrl+Tab

מעבר בתוך חלונית התיקיות

מקשי חצים

מעבר לתיקיה אחרת

Ctrl+Y

מעבר לתיבה חיפוש

F3 או Ctrl+E

בחלונית הקריאה, מעבר להודעה הקודמת

ALT+חץ למעלה או CTRL+פסיק או ALT+PAGE UP

בחלונית הקריאה, מעבר באמצעות Page Down בטקסט

מקש רווח

בחלונית הקריאה, מעבר באמצעות Page Up בטקסט

Shift+מקש רווח

כיווץ או הרחבה של קבוצה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני

מקש חץ שמאלה או מקש חץ ימינה, בהתאמה

חזרה לתצוגה הקודמת בחלון הראשי של Outlook

ALT+B או ALT+חץ שמאלה

מעבר הלאה לתצוגה הבאה בחלון הראשי של Outlook

Alt+חץ ימינה

בחירת סרגל המידע ואם הוא זמין, הצגת תפריט הפקודות

Ctrl+Shift+W

לראש הדף

חיפוש

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש הודעה או פריט אחר

Ctrl+E

ניקוי תוצאות החיפוש

Esc

הרחבת החיפוש כדי שיכלול את כל פריטי הדואר, כל פריטי לוח השנה או כל פריטי אנשי הקשר, לפי המודול שבו אתה נמצא

Ctrl+Alt+A

שימוש בחיפוש מתקדם

Ctrl+Shift+F

יצירת תיקיית חיפוש

Ctrl+Shift+P

חיפוש טקסט בפריט פתוח

F4

חיפוש והחלפה של טקסט, סימנים או פקודות עיצוב מסוימות בחלונית הקריאה בפריט פתוח

Ctrl+H

הרחבת החיפוש כדי לכלול פריטים מהתיקיה הנוכחית

Ctrl+Alt+K

הרחבת החיפוש כדי לכלול תיקיות משנה

Ctrl+Alt+Z

לראש הדף

דגלים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול כדי להקצות דגל

Ctrl+Shift+G

לראש הדף

קטגוריות צבעים

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת הקטגוריה שנבחרה מהרשימה בתיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים

Alt+D

לראש הדף

יצירת פריט או קובץ

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת פעילות

Ctrl+Shift+A

יצירת איש קשר

Ctrl+Shift+C

יצירת קבוצה של אנשי קשר

Ctrl+Shift+L

יצירת פקס

Ctrl+Shift+X

יצירת תיקיה

Ctrl+Shift+E

יצירת בקשה לפגישה

Ctrl+Shift+Q

יצירת הודעה.

Ctrl+Shift+M

יצירת פתק

Ctrl+Shift+N

יצירת מסמך Office

Ctrl+Shift+H

הצבה בתיקיה שנבחרה

Ctrl+Shift+S

הצבת תשובה בתיקיה שנבחרה

Ctrl+T

יצירת תיקיית חיפוש

Ctrl+Shift+P

יצירת משימה

Ctrl+Shift+K

לראש הדף

פקודות ברוב התצוגות

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירה (למעט בתצוגה משימות)

Ctrl+S או Shift+F12

שמירה וסגירה (למעט בתצוגה דואר)

Alt+S

שמירה בשם (בתצוגת דואר בלבד)

F12

ביטול פעולה

Ctrl+Z או Alt+Backspace

מחיקת פריט

Ctrl+D

הדפסה

Ctrl+P

העתקת פריט

Ctrl+Shift+Y

הזזת פריט

Ctrl+Shift+V

בדוק שמות

Ctrl+K

בדיקת איות

F7

סימון בדגל למעקב

Ctrl+Shift+G

העברה

Ctrl+F

שליחה או הצבה או הזמנה לכל הנמענים

Alt+S

הפיכת עריכה בשדה לזמינה, בכל התצוגות פרט לתצוגת דואר או סמלים

F2

יישור טקסט לשמאל

Ctrl+L

מרכוז טקסט.

Ctrl+E

יישור טקסט לימין

Ctrl+R

לראש הדף

דואר

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תיבת דואר נכנס

Ctrl+Shift+I

מעבר אל תיבת דואר יוצא

Ctrl+Shift+O

בדוק שמות

Ctrl+K

שליחה

Alt+S

מענה להודעה

Ctrl+R

השבה לכולם להודעה

Ctrl+Shift+R

השבה עם בקשה לפגישה

Ctrl+Alt+R

העברת הודעה

Ctrl+F

סימון הודעה כהודעה שאינה "זבל"

Ctrl+Alt+J

הצגת תוכן חיצוני חסום (בהודעה)

Ctrl+Shift+I

הצבה בתיקיה

Ctrl+Shift+S

החלת סגנון רגיל

Ctrl+Shift+N

בדיקה אם יש הודעות חדשות

Ctrl+M או F9

מעבר להודעה הקודמת

מקש חץ למעלה

מעבר להודעה הבאה

מקש חץ למטה

יצירת הודעה (בתצוגת דואר)

Ctrl+N

יצירת הודעה (מכל תצוגה ב- Outlook)

Ctrl+Shift+M

פתיחת הודעה שהתקבלה

Ctrl+O

מחיקת שיחה והתעלמות ממנה

Ctrl+Shift+D

פתיחת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+B

הוספת דגל מהיר להודעה שלא נפתחה

Insert

הצגת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול

Ctrl+Shift+G

סימון כפריט שנקרא

Ctrl+Q

סימון כפריט שלא נקרא

Ctrl+U

פתיחת עצת הדואר בהודעה שנבחרה

Ctrl+Shift+W

חיפוש או החלפה

F4

חיפוש הבא

Shift+F4

שליחה

Ctrl+Enter

הדפסה

Ctrl+P

העברה

Ctrl+F

העברה כקובץ מצורף

Ctrl+Alt+F

הצגת המאפיינים עבור הפריט שנבחר

Alt+Enter

סימון להורדה

Ctrl+Alt+M

בדיקת מצב סימון להורדה

Ctrl+Alt+U

הצגת התקדמות שליחה/קבלה

Ctrl+B (כאשר מתבצעת שליחה/קבלה)

לראש הדף

לוח שנה

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת פעילות (בתצוגת לוח שנה)

Ctrl+N

יצירת פעילות (בכל תצוגה של Outlook)

Ctrl+Shift+A

יצירת בקשה לפגישה

Ctrl+Shift+Q

העברת פעילות או פגישה לנמען

תשובה לבקשה לפגישה באמצעות הודעה

השבה לכולם לבקשה לפגישה באמצעות הודעה

הצגת יום אחד בלוח השנה

Alt+1

הצגת שני ימים בלוח השנה

Alt+2

הצגת שלושה ימים בלוח השנה

Alt+3

הצגת ארבעה ימים בלוח השנה

Alt+4

הצגת חמישה ימים בלוח השנה

Alt+5

הצגת שישה ימים בלוח השנה

Alt+6

הצגת שבעה ימים בלוח השנה

Alt+7

הצגת שמונה ימים בלוח השנה

Alt+8

הצגת תשעה ימים בלוח השנה

Alt+9

הצגת 10 ימים בלוח השנה

Alt+0

מעבר לתאריך

Ctrl+G

מעבר לתצוגת חודש

Alt+סימן שווה או Ctrl+Alt+4

מעבר ליום הבא

Ctrl+חץ שמאלה

מעבר לשבוע הבא

Alt+חץ למטה

מעבר לחודש הבא

Alt+Page Down

מעבר ליום הקודם

Ctrl+חץ ימינה

מעבר לשבוע הקודם

Alt+חץ למעלה

מעבר לחודש הקודם

Alt+Page Up

מעבר לתחילת השבוע

Alt+Home

מעבר לסוף השבוע

Alt+End

מעבר לתצוגת שבוע מלא

Alt+סימן חיסור או Ctrl+Alt+3

מעבר לתצוגת שבוע עבודה

Ctrl+Alt+2

מעבר לפעילות הקודמת

Ctrl+פסיק או Ctrl+Shift+פסיק

מעבר לפעילות הבאה

Ctrl+נקודה או Ctrl+Shift+נקודה

הגדרת מופע חוזר עבור פעילות או פגישה פתוחה

Ctrl+G

לראש הדף

אנשים

לביצוע פעולה זו

הקש

חיוג שיחה חדשה

Ctrl+Shift+D

איתור איש קשר או פריט אחר (חיפוש)

F3 או Ctrl+E

הזנת שם בתיבה חפש בפנקסי כתובות

F11

בתצוגת טבלה או רשימה של אנשי קשר, מעבר לאיש הקשר הראשון ששמו מתחיל באות שצוינה

Shift+אות

בחירת כל אנשי הקשר

Ctrl+A

יצירת הודעה שאיש הקשר שנבחר הוא הנושא שלה

Ctrl+F

יצירת איש קשר (בתצוגת אנשי קשר)

Ctrl+N

יצירת איש קשר (מכל תצוגה של Outlook)

Ctrl+Shift+C

פתיחת טופס איש קשר עבור איש הקשר שנבחר

Ctrl+O

יצירת קבוצה של אנשי קשר

Ctrl+Shift+L

הדפסה

Ctrl+P

עדכון רשימה של חברי קבוצת אנשי קשר

F5

מעבר לתיקיה אחרת

Ctrl+Y

פתיחת פנקס הכתובות

Ctrl+Shift+B

שימוש בחיפוש מתקדם

Ctrl+Shift+F

באיש קשר פתוח, פתיחת איש הקשר הבא ברשימה

Ctrl+Shift+נקודה

איתור איש קשר

F11

סגירת איש קשר

ESC

שליחת פקס לאיש הקשר שנבחר

Ctrl+Shift+X

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת כתובת

Alt+D

בטופס איש קשר, תחת 'אינטרנט', הצגת פרטי דואר אלקטרוני 1

Alt+Shift+1

בטופס איש קשר, תחת 'אינטרנט', הצגת פרטי דואר אלקטרוני 2

Alt+Shift+2

בטופס איש קשר, תחת 'אינטרנט', הצגת פרטי דואר אלקטרוני 3

Alt+Shift+3

לראש הדף

אנשים: בתיבת הדו-שיח 'כרטיסי ביקור אלקטרוניים'

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הרשימה הוספה

Alt+A

בחירת טקסט בתיבה תווית כאשר השדה עם תווית שהוקצתה לו נבחר

Alt+B

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת תמונה לכרטיס

Alt+C

הצבת הסמן בתחילת התיבה עריכה

Alt+E

בחירת התיבה שדות

Alt+F

בחירת הרשימה הנפתחת יישור תמונה

Alt+G

בחירת לוח צבעים עבור הרקע

Alt+K, Enter

בחירת הרשימה הנפתחת פריסה

Alt+L

הסרת שדה שנבחר מהתיבה שדות

Alt+R

לראש הדף

משימות

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת בקשת משימה

Ctrl+C

סירוב לבקשת משימה

Ctrl+D

חיפוש משימה או פריט אחר

Ctrl+E

פתיחת תיבת הדו-שיח מעבר אל תיקיה

Ctrl+Y

יצירת משימה בתצוגת משימות

Ctrl+N

יצירת משימה מכל תצוגה ב- Outlook

Ctrl+Shift+K

פתיחת הפריט שנבחר

Ctrl+O

הדפסת הפריט שנבחר

Ctrl+P

בחירת כל הפריטים

Ctrl+A

מחיקת הפריט שנבחר

Ctrl+D

העברת משימה לנמען כקובץ מצורף

Ctrl+F

יצירת בקשה למשימה

Ctrl+Shift+Alt+U

מעבר בין חלונית התיקיות, רשימת המשימות ושורת המשימות לביצוע

Tab או Shift+Tab

בטל את הפעולה האחרונה

Ctrl+Z

סימון פריט בדגל או סימון כפריט שהושלם

Insert

לראש הדף

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תפריט עיצוב

Alt+O

הצגת תיבת הדו-שיח גופן

Ctrl+Shift+P

החלפת רישיות (כאשר נבחר טקסט)

Shift+F3

עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות

Ctrl+Shift+K

הפיכת אותיות למודגשות

Ctrl+B

הוספת תבליטים

Ctrl+Shift+L

הפיכת אותיות לנטויות

Ctrl+I

הגדלת כניסה

Ctrl+T

הקטנת כניסה

Ctrl+Shift+T

יישור לשמאל

Ctrl+L

מרכוז

Ctrl+E

קו תחתון

Ctrl+U

הגדלת הגופן

Ctrl+סוגר ימני או Ctrl+Shift+סימן גדול מ-

הקטנת הגופן

Ctrl+סוגר שמאלי או Ctrl+Shift+סימן קטן מ-

גזירה

Ctrl+X או Shift+Delete

העתקה

Ctrl+C או Ctrl+Insert

הערה: Ctrl+Insert אינו זמין בחלונית הקריאה

הדבקה

Ctrl+V או Shift+Insert

ניקוי עיצוב

Ctrl+Shift+Z או Ctrl+מקש רווח

מחיקת המילה הבאה

Ctrl+Shift+H

יישור טקסט לשני הצדדים (מתיחת פיסקה כדי שתתאים בין השוליים)

Ctrl+Shift+J

החלת סגנונות

Ctrl+Shift+S

יצירת כניסה תלויה

Ctrl+T

הוספת היפר-קישור

Ctrl+K

יישור פיסקה לשמאל

Ctrl+L

יישור פיסקה לימין

Ctrl+R

הקטנת כניסה תלויה

Ctrl+Shift+T

הסרת עיצוב פיסקה

Ctrl+Q

לראש הדף

הוספת מידע אינטרנט לפריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספה או עריכה של היפר-קישור בתוך גוף של פריט

Ctrl+K

לראש הדף

הדפסה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הכרטיסיה הדפסה בתצוגת Backstage

Alt+F, P

הדפסת פריט מחלון פתוח

Alt+F, P, F ואז 1

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד מתצוגת הדפסה

Alt+S או Alt+U

בחירת מדפסת מהתצוגה מדפסת

Alt+F, P ואז I

פתיחת תיבת הדו-שיח אפשרויות הדפסה

Alt+F, P ואז R

לראש הדף

שליחה/קבלה

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת שליחה/קבלה עבור כל קבוצות השליחה/קבלה שהוגדרו ושעבורן נבחרה האפשרות כלול קבוצה זו בשליחה/קבלה (F9). אפשרות זו יכולה לכלול כותרות, פריטים מלאים, תיקיות שצוינו, פריטים שגודלם קטן מגודל מסוים או כל שילוב שאתה מגדיר

F9

הפעלת שליחה/קבלה עבור התיקיה הנוכחית תוך אחזור פריטים מלאים (כותרת, פריט וקבצים מצורפים)

Shift+F9

הפעלת שליחה/קבלה

Ctrl+M

הגדרת קבוצות שליחה/קבלה

Ctrl+Alt+S

לראש הדף

תיאורי מסך

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת עורך Visual Basic

Alt+F11

לראש הדף

פקודות מאקרו

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מאקרו

Alt+F8

לראש הדף

טפסים

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טופס InfoPath

העבר את המוקד לתיקיית InfoPath, ולאחר מכן הקש Ctrl+N

סגירת טופס InfoPath

Ctrl+Shift+Alt+T

לראש הדף

תצוגות: תצוגת טבלה

לביצוע פעולה זו

הקש

para

para

para

para

מעבר לפריט המופיע בתחתית המסך

Page Down

מעבר לפריט המופיע בראש המסך

Page Up

הוספה או הפחתה של פריט אחד בפריטים שנבחרו

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

מעבר לפריט הבא או לפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה

Ctrl+חץ למעלה או Ctrl+חץ למטה

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל

Ctrl+מקש רווח

לראש הדף

תצוגות: בעת בחירת קבוצה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת קבוצה יחידה שנבחרה

מקש חץ ימינה

כיווץ קבוצה יחידה שנבחרה

מקש חץ שמאלה

בחירת הקבוצה הקודמת

מקש חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה

מקש חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה

Home

בחירת הקבוצה האחרונה

End

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

מקש חץ ימינה

לראש הדף

תצוגות: תצוגת 'יום/שבוע/חודש' בלוח שנה

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה מאחד עד תשעה ימים

Alt+מקש מספר עבור מספר הימים

הצגת 10 ימים

Alt+0 (אפס)

מעבר לתצוגת שבוע

Alt+סימן חיסור

מעבר לתצוגת חודש

ALT+סימן שוויון

מעבר בין תצוגת לוח שנה, פנקס המשימות ורשימת התיקיות

Ctrl+Tab או F6

בחירת הפעילות הקודמת

Shift+Tab

מעבר ליום הקודם

מקש חץ שמאלה

מעבר ליום הבא

מקש חץ ימינה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא

Alt+חץ למטה

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+חץ למעלה

לראש הדף

תצוגות: תצוגת יום אחד

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת השעה עבור תחילת יום העבודה

Home

בחירת השעה עבור סיום יום העבודה

End

בחירת בלוק הזמן הקודם

מקש חץ למעלה

בחירת בלוק הזמן הבא

מקש חץ למטה

בחירת בלוק הזמן שבראש המסך

Page Up

בחירת בלוק הזמן שבתחתית המסך

Page Down

הרחבה או צמצום של הזמן שנבחר

Shift+חץ למעלה או Shift+חץ למטה, בהתאמה

הזזת פעילות כלפי מעלה או מטה

כאשר הסמן בתוך הפעילות, הקש Alt+חץ למעלה או Alt+חץ למטה, בהתאמה

שינוי שעת ההתחלה או הסיום עבור פעילות

כאשר הסמן בתוך הפעילות, הקש Alt+Shift+חץ למעלה או Alt+Shift+חץ למטה, בהתאמה

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הבא

Alt+חץ למטה

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+חץ למעלה

לראש הדף

תצוגות: תצוגת שבוע

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת שעות העבודה עבור היום שנבחר

Home

מעבר לסוף שעות העבודה עבור היום שנבחר

End

מעבר עמוד אחד למעלה בתצוגת היום שנבחר

Page Up

מעבר עמוד אחד למטה בתצוגת היום שנבחר

Page Down

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר

SHIFT+חץ שמאלה, SHIFT+חץ ימינה, SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה; לחלופין, SHIFT+HOME או SHIFT+END

לראש הדף

תצוגות: תצוגת חודש

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע

Home

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הקודם

Page Up

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הבא

Page Down

לראש הדף

S/MIME

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי

Alt+Home

מעבר ליום האחרון בשבוע הנוכחי

Alt+End

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם

Alt+חץ למעלה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא

Alt+חץ למטה

לראש הדף

כרטיסי ביקור או תצוגת כתובת

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כרטיס ספציפי ברשימה

הקלד אות אחת או יותר מהשם שלפיו הכרטיס מתויק, או הקלד את שם השדה שלפיו אתה ממיין

בחירת הכרטיס הקודם

מקש חץ למעלה

בחירת הכרטיס הבא

מקש חץ למטה

בחירת הכרטיס הראשון ברשימה

Home

בחירת הכרטיס האחרון ברשימה

End

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הנוכחי

Page Up

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הבא

Page Down

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה

מקש חץ ימינה

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת

מקש חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של הכרטיס הפעיל

Ctrl+מקש רווח

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטול בחירת כרטיסים לאחר נקודת ההתחלה

Shift+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטול בחירת כרטיסים לפני נקודת ההתחלה

Shift+חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם, ללא קשר לנקודת ההתחלה

Ctrl+Shift+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת ההתחלה

Ctrl+Shift+חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה

Shift+Home

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה

Shift+End

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בעמוד הקודם

Shift+Page Up

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון

Shift+Page Down

לראש הדף

כרטיסי ביקור: מעבר בין שדות בכרטיס פתוח

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא ששדה נבחר בכרטיס.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה ולפקד הבא

מקש Tab

מעבר לשדה ולפקד הקודם

Shift+Tab

סגירת הכרטיס הפעיל

Enter או Escape

לראש הדף

כרטיסי ביקרו: מעבר בין תווים בשדה

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא ששדה נבחר בכרטיס או שהמוקד נמצא בשדה.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שורה בשדה מרובה שורות

Enter

מעבר לתחילת שורה

Home

מעבר לסוף שורה

End

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות

Page Up

מעבר לסוף שדה מרובה שורות

Page Down

מעבר לשורה הקודמת בשדה מרובה שורות

מקש חץ למעלה

מעבר לשורה הבאה בשדה מרובה שורות

מקש חץ למטה

מעבר לתו הקודם בשדה

מקש חץ שמאלה

מעבר לתו הבא בשדה

מקש חץ ימינה

לראש הדף

תצוגת ציר זמן (משימות): בעת בחירת פריט

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הפריט הקודם

מקש חץ שמאלה

בחירת הפריט הבא

מקש חץ ימינה

בחירת פריטים סמוכים מרובים

Shift+חץ שמאלה או Shift+חץ ימינה

בחירת פריטים לא סמוכים מרובים

Ctrl+חץ שמאלה+רווח או Ctrl+חץ ימינה+רווח

פתיחת הפריטים שנבחרו

Enter

בחירת הפריט הראשון על ציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט הראשון בקבוצה

Home

בחירת הפריט האחרון על ציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט האחרון בקבוצה

End

הצגה (ללא בחירה) של הפריט הראשון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט הראשון בקבוצה

Ctrl+Home

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה

Ctrl+End

לראש הדף

תצוגת ציר זמן (משימות): בעת בחירת קבוצה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקבוצה

Enter או חץ ימינה

כיווץ הקבוצה

Enter או חץ שמאלה

בחירת הקבוצה הקודמת

מקש חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה

מקש חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה על ציר הזמן

Home

בחירת הקבוצה האחרונה על ציר הזמן

End

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין

מקש חץ ימינה

לראש הדף

תצוגת ציר זמן (משימות): כאשר יחידת זמן של ימים נבחרת בסרגל הזמן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אחורה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן

מקש חץ שמאלה

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן

מקש חץ ימינה

מעבר בין התצוגה הפעילה, שורת המשימות לביצוע, חיפוש ובחזרה לתצוגה הפעילה

מקש Tab ו-Shift+Tab

לראש הדף

בנושא זה

ניווט בסיסי

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לדואר.

CTRL+1

מעבר ללוח שנה.

CTRL+2

מעבר לאנשי קשר.

CTRL+3

מעבר למשימות.

CTRL+4

מעבר לפתקים.

CTRL+5

מעבר לרשימת התיקיות בחלונית הניווט.

CTRL+6

מעבר לקיצורי דרך.

CTRL+7

מעבר להודעה הבאה (כאשר הודעה פתוחה).

CTRL+נקודה

מעבר להודעה הקודמת (כאשר הודעה פתוחה).

CTRL+פסיק

מעבר בין חלונית הניווט, חלון Outlook הראשי, חלונית הקריאה ושורת המשימות לביצוע.

CTRL+SHIFT+TAB או SHIFT+TAB

מעבר בין חלון Outlook, החלוניות הקטנות בחלונית הניווט, חלונית הקריאה והמקטעים בשורת המשימות לביצוע.

TAB

מעבר בין חלון Outlook, החלוניות הקטנות בחלונית הניווט, חלונית הקריאה והמקטעים בשורת המשימות לביצוע, והצגת מקשי הגישה ברצועת הכלים של Outlook.

F6

מעבר בין שורות של כותרות הודעות בחלונית הניווט או בהודעה פתוחה.

CTRL+TAB

מעבר בתוך חלונית הניווט.

מקשי חצים

מעבר לתיקיה אחרת.

CTRL+Y

מעבר לתיבה חיפוש.

F3 או CTRL+E

בחלונית הקריאה, מעבר להודעה הקודמת.

ALT+חץ למעלה או CTRL+פסיק או ALT+PAGE UP

בחלונית הקריאה, מעבר עמוד כלפי מטה בטקסט.

מקש רווח

בחלונית הקריאה, מעבר עמוד כלפי מעלה בטקסט.

SHIFT+מקש רווח

כיווץ או הרחבה של קבוצה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני.

חץ שמאלה או חץ ימינה

חזרה לתצוגה הקודמת בחלון הראשי של Outlook.

ALT+B או ALT+חץ שמאלה

מעבר הלאה לתצוגה הבאה בחלון הראשי של Outlook.

ALT+מקש חץ שמאלה

בחירת סרגל המידע ולאחר מכן, אם הוא זמין, הצגת תפריט הפקודות.

CTRL+SHIFT+W

לראש הדף

חיפוש

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש הודעה או פריט אחר.

CTRL+E

ניקוי תוצאות החיפוש.

ESC

הרחבת החיפוש כדי שיכלול את כל פריטי הדואר, כל פריטי לוח השנה או כל פריטי אנשי הקשר, לפי התצוגה שבה אתה נמצא.

CTRL+ALT+A

שימוש בחיפוש מתקדם.

CTRL+SHIFT+F

יצירת תיקיית חיפוש.

CTRL+SHIFT+P

חיפוש טקסט בפריט פתוח.

F4

חיפוש והחלפה של טקסט, סימנים או פקודות עיצוב מסוימות. פועל בחלונית הקריאה בפריט פתוח.

CTRL+H

הרחבת החיפוש כדי לכלול פריטים מהתיקיה הנוכחית.

CTRL+ALT+K

הרחבת החיפוש כדי לכלול תיקיות משנה.

CTRL+ALT+Z

לראש הדף

דגלים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול כדי להקצות דגל.

CTRL+SHIFT+G

לראש הדף

קטגוריות צבעים

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת הקטגוריה שנבחרה מהרשימה בתיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים.

ALT+D

לראש הדף

יצירת פריט או קובץ

לביצוע פעולה זו

הקש

ליצור פעילות.

CTRL+SHIFT+A

יצירת איש קשר.

CTRL+SHIFT+C

יצירת רשימת אנשי קשר.

CTRL+SHIFT+L

יצירת פקס.

CTRL+SHIFT+X

יצירת תיקיה.

CTRL+SHIFT+E

יצירת ערך ביומן.

CTRL+SHIFT+J

יצירת בקשה לפגישה.

CTRL+SHIFT+Q

יצירת הודעה.

CTRL+SHIFT+M

יצירת פתק.

CTRL+SHIFT+N

יצירת מסמך Microsoft Office.

CTRL+SHIFT+H

הצבה בתיקיה זו.

CTRL+SHIFT+S

הצבת תשובה בתיקיה זו.

CTRL+T

יצירת תיקיית חיפוש.

CTRL+SHIFT+P

יצירת משימה.

CTRL+SHIFT+K

יצירת בקשה למשימה.

CTRL+SHIFT+U

לראש הדף

הליכים בכל הפריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירה (למעט במשימות).

CTRL+S או SHIFT+F12

שמירה וסגירה (למעט בדואר).

ALT+S

שמירה בשם (בדואר בלבד).

F12

ביטול פעולה.

CTRL+Z או ALT+BACKSPACE

מחיקת פריט.

CTRL+D

הדפסה.

CTRL+P

העתקת פריט.

CTRL+SHIFT+Y

הזזת פריט.

CTRL+SHIFT+V

בדיקת שמות.

CTRL+K

בדיקת איות.

F7

סימון בדגל למעקב.

CTRL+SHIFT+G

העברה לנמען.

CTRL+F

שליחה או הצבה או הזמנה לכל הנמענים.

ALT+S

הפיכת עריכה בשדה לזמינה (למעט בדואר או בתצוגת סמלים).

F2

יישור טקסט לשמאל.

CTRL+L

מרכוז טקסט.

CTRL+E

יישור טקסט לימין.

CTRL+R

לראש הדף

דואר אלקטרוני

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תיבת דואר נכנס.

CTRL+SHIFT+I

מעבר אל תיבת דואר יוצא.

CTRL+SHIFT+O

בחירת החשבון שממנו תשלח הודעה.

CTRL+TAB (עם המוקד בתיבה אל) ולאחר מכן מעבר באמצעות מקש TAB אל לחצן חשבונות.

בדיקת שמות.

CTRL+K

שליחה.

ALT+S

תשובה להודעה.

CTRL+R

תשובה לכולם להודעה.

CTRL+SHIFT+R

תשובה עם בקשה לפגישה.

CTRL+ALT+R

העברת הודעה.

CTRL+F

סימון הודעה כהודעה שאינה "זבל".

CTRL+ALT+J

הצגת תוכן חיצוני חסום (בהודעה).

CTRL+SHIFT+I

הצבה בתיקיה.

CTRL+SHIFT+S

החלת סגנון רגיל.

CTRL+SHIFT+N

בדיקה אם יש הודעות חדשות.

CTRL+M או F9

מעבר להודעה הקודמת.

חץ למעלה

מעבר להודעה הבאה.

חץ למטה

יצירת הודעה (כשאתה נמצא ב'דואר').

CTRL+N

יצירת הודעה (מכל תצוגה ב- Outlook).

CTRL+SHIFT+M

פתיחת הודעה שהתקבלה.

CTRL+O

מחיקת שיחה והתעלמות ממנה.

CTRL+DELETE

פתיחת פנקס הכתובות.

CTRL+SHIFT+B

הוספת דגל מהיר להודעה שלא נפתחה.

INSERT

הצגת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול.

CTRL+SHIFT+G

סימון כפריט שנקרא.

CTRL+Q

סימון כפריט שלא נקרא.

CTRL+U

פתיחת עצת הדואר בהודעה הנבחרת.

CTRL+SHIFT+W

חיפוש או החלפה.

F4

חיפוש הבא.

SHIFT+F4

שליחה.

CTRL+ENTER

הדפסה.

CTRL+P

העברה לנמען.

CTRL+F

העברה כקובץ מצורף.

CTRL+ALT+F

הצגת המאפיינים עבור הפריט הנבחר.

ALT+ENTER

יצירת הודעת מולטימדיה

CTRL+SHIFT+U

יצירת הודעת טקסט.

CTRL+SHIFT+T

סימון להורדה.

CTRL+ALT+M

ניקוי סימון להורדה.

CTRL+ALT+U

הצגת התקדמות שליחה/קבלה.

CTRL+B (כאשר מתבצעת שליחה/קבלה)

לראש הדף

לוח שנה

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת פעילות (בתצוגת לוח שנה).

CTRL+N

יצירת פעילות (בכל תצוגה של Outlook).

CTRL+SHIFT+A

יצירת בקשה לפגישה.

CTRL+SHIFT+Q

העברת פעילות או פגישה לנמען.

CTRL+F

תשובה לבקשה לפגישה באמצעות הודעה.

CTRL+R

תשובה לכולם לבקשה לפגישה באמצעות הודעה.

CTRL+SHIFT+R

הצגת 10 ימים בלוח השנה.

ALT+0

הצגת יום אחד בלוח השנה.

ALT+1

הצגת יומיים בלוח השנה.

ALT+2

הצגת 3 ימים בלוח השנה.

ALT+3

הצגת 4 ימים בלוח השנה.

ALT+4

הצגת 5 ימים בלוח השנה.

ALT+5

הצגת 6 ימים בלוח השנה.

ALT+6

הצגת 7 ימים בלוח השנה.

ALT+7

הצגת 8 ימים בלוח השנה.

ALT+8

הצגת 9 ימים בלוח השנה.

ALT+9

מעבר לתאריך.

CTRL+G

מעבר לתצוגת חודש.

ALT+=‎ או CTRL+ALT+4

מעבר ליום הבא.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לחודש הבא.

ALT+PAGE DOWN

מעבר ליום הקודם.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר לשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

מעבר לחודש הקודם.

ALT+PAGE UP

מעבר לתחילת השבוע.

ALT+HOME

מעבר לסוף השבוע.

ALT+END

מעבר לתצוגת שבוע מלא.

ALT+סימן חיסור או CTRL+ALT+3

מעבר לתצוגת שבוע עבודה.

CTRL+ALT+2

מעבר לפעילות הקודמת.

CTRL+פסיק או CTRL+SHIFT+פסיק

מעבר לפעילות הבאה.

CTRL+נקודה או CTRL+SHIFT+נקודה

הגדרת מופע חוזר עבור פעילות או פגישה פתוחה.

CTRL+G

לראש הדף

אנשי קשר

לביצוע פעולה זו

הקש

חיוג שיחה חדשה.

CTRL+SHIFT+D

איתור איש קשר או פריט אחר (חיפוש).

F3 או CTRL+E

הזנת שם בתיבה חפש בפנקסי כתובות.

F11

בתצוגה 'כרטיס' או 'כרטיס ביקור' של אנשי קשר, מעבר לאיש הקשר הראשון ששמו מתחיל באות שצוינה.

SHIFT+אות

בחירת כל אנשי הקשר.

CTRL+A

יצירת הודעה שאיש הקשר שנבחר הוא הנושא שלה.

CTRL+F

יצירת ערך ביומן עבור איש הקשר שנבחר.

CTRL+J

יצירת איש קשר (בתצוגת אנשי קשר).

CTRL+N

יצירת איש קשר (מכל תצוגה של Outlook).

CTRL+SHIFT+C

פתיחת טופס איש קשר שמשתמש באיש הקשר שנבחר.

CTRL+O

יצירת רשימת אנשי קשר.

CTRL+SHIFT+L

הדפסה.

CTRL+P

עדכון רשימה של חברי רשימת אנשי קשר.

F5

מעבר לתיקיה אחרת.

CTRL+Y

פתיחת פנקס הכתובות.

CTRL+SHIFT+B

שימוש בחיפוש מתקדם.

CTRL+SHIFT+F

באיש קשר פתוח, פתיחת איש הקשר הבא ברשימה.

CTRL+SHIFT+נקודה

חיפוש איש קשר.

F11

סגירת איש קשר.

ESC

שליחת פקס לאיש הקשר שנבחר.

CTRL+SHIFT+X

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת כתובת.

ALT+D

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצגת פרטי דואר אלקטרוני 1.

ALT+SHIFT+1

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצגת פרטי דואר אלקטרוני 2.

ALT+SHIFT+2

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצגת פרטי דואר אלקטרוני 3.

ALT+SHIFT+3

לראש הדף

בתיבת הדו-שיח 'כרטיסי ביקור אלקטרוניים'‏

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הרשימה הוספה.

ALT+A

בחירת טקסט בתיבה תווית כאשר נבחר השדה שהוקצתה לו תווית.

ALT+B

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת תמונה לכרטיס.

ALT+C

הצבת הסמן בתחילת התיבה עריכה.

ALT+E

בחירת התיבה שדות.

ALT+F

בחירת הרשימה הנפתחת יישור תמונה.

ALT+G

בחירת לוח צבעים עבור רקע.

ALT+K ולאחר מכן ENTER

בחירת הרשימה הנפתחת פריסה.

ALT+L

הסרת שדה נבחר מהתיבה שדות.

ALT+R

לראש הדף

משימות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה או הסתרה של שורת המשימות לביצוע.

ALT+F2

קבלת בקשת משימה.

ALT+C

סירוב לבקשת משימה.

ALT+D

חיפוש משימה או פריט אחר..

CTRL+E

פתיחת תיבת הדו-שיח מעבר אל תיקיה.

CTRL+Y

יצירת משימה (בתצוגת משימות).

CTRL+N

יצירת משימה (מכל תצוגה ב- Outlook).

CTRL+SHIFT+K

פתיחת הפריט הנבחר.

CTRL+O

הדפסת הפריט הנבחר.

CTRL+P

בחירת כל הפריטים.

CTRL+A

מחיקת הפריט הנבחר.

CTRL+D

העברת משימה לנמען כקובץ מצורף.

CTRL+F

יצירת בקשה למשימה.

CTRL+SHIFT+ALT+U

מעבר בין חלונית הניווט, הרשימה משימות ושורת המשימות לביצוע.

TAB או SHIFT+TAB

פתיחת הפריט שנבחר כפריט יומן.

CTRL+J

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

סימון פריט בדגל או סימון כפריט שהושלם.

INSERT

לראש הדף

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תפריט עיצוב.

ALT+O

הצגת תיבת הדו-שיח גופן.

CTRL+SHIFT+P

החלפת רישיות (כאשר נבחר טקסט).

SHIFT+F3

עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות.

CTRL+SHIFT+K

הפיכת אותיות למודגשות.

CTRL+B

הוספת תבליטים.

CTRL+SHIFT+L

הפיכת אותיות לנטויות.

CTRL+I

הגדלת הכניסה.

CTRL+T

הקטנת הכניסה.

CTRL+SHIFT+T

יישור לשמאל.

CTRL+L

מרכוז.

CTRL+E

מתיחת קו תחתון.

CTRL+U

הגדלת הגופן.

CTRL+]‎ או CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת הגופן.

CTRL+[‎ או CTRL+SHIFT+<‎

גזירה.

CTRL+X או SHIFT+DELETE

העתקה.

CTRL+C או CTRL+INSERT

הערה: CTRL+INSERT אינו זמין בחלונית הקריאה.

הדבקה.

CTRL+V או SHIFT+INSERT

ניקוי עיצוב.

CTRL+SHIFT+Z או CTRL+מקש רווח

מחיקת המילה הבאה.

CTRL+SHIFT+H

מתיחת פיסקה כדי שתתאים בין השוליים.

CTRL+SHIFT+J

החלת סגנונות.

CTRL+SHIFT+S

יצירת כניסה תלויה.

CTRL+T

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

יישור פיסקה לשמאל.

CTRL+L

יישור פיסקה לימין.

CTRL+R

הקטנת כניסה תלויה.

CTRL+SHIFT+T

הסרת עיצוב פיסקה.

CTRL+Q

לראש הדף

הוספת מידע אינטרנט לפריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

עריכת כתובת URL בגוף פריט.

החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ.

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

לראש הדף

הדפסה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הכרטיסיה הדפס בתצוגת Backstage.

הקש ALT+F ולאחר מכן הקש P

לשם הדפסת פריט מחלון פתוח.

ALT+F, הקש P ולאחר מכן הקש F ו- 1

פתיחת הגדרת עמוד מתוך הצגה לפני הדפסה.

ALT+S או ALT+U

לשם בחירת מדפסת מתוך הצגה לפני הדפסה.

ALT+F, הקש P ולאחר מכן הקש I

לשם הגדרת סגנונות הדפסה.

ALT+F, הקש P ולאחר מכן הקש L

לשם פתיחת אפשרויות הדפסה.

ALT+F, הקש P ולאחר מכן הקש R

לראש הדף

שליחה/קבלה

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת שליחה/קבלה עבור כל קבוצות השליחה/קבלה שהוגדרו ושעבורן נבחרה האפשרות כלול קבוצה זו בשליחה/קבלה (F9). אפשרות זו יכולה לכלול כותרות, פריטים מלאים, תיקיות שצוינו, פריטים שגודלם קטן מגודל מסוים או כל שילוב שאתה מגדיר.

F9

הפעלת שליחה/קבלה עבור התיקיה הנוכחית תוך אחזור פריטים מלאים (כותרת, פריט וקבצים מצורפים).

SHIFT+F9

הפעלת שליחה/קבלה.

CTRL+M

הגדרת קבוצות שליחה/קבלה.

CTRL+ALT+S

לראש הדף

תיאורי מסך

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת עורך Visual Basic.

ALT+F11

לראש הדף

פקודות מאקרו

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מאקרו.

ALT+F8

לראש הדף

טפסים

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טופס של Office InfoPath.

לחץ בתוך תיקיית InfoPath ולאחר מכן הקש CTRL+N

בחירת טופס של Microsoft InfoPath.

CTRL+SHIFT+ALT+T

לראש הדף

תצוגות

תצוגת טבלה

שימוש כללי

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת פריט.

ENTER

בחירת כל הפריטים.

CTRL+A

מעבר אל הפריט המופיע בתחתית המסך.

PAGE DOWN

מעבר אל הפריט המופיע בראש המסך.

PAGE UP

הוספה או הפחתה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה, בהתאמה

מעבר אל הפריט הבא או אל הפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה.

CTRL+חץ למעלה או CTRL+חץ למטה, בהתאמה

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל.

CTRL+מקש רווח

בעת בחירת קבוצה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת קבוצה נבחרת יחידה.

חץ ימינה

כיווץ קבוצה נבחרת יחידה.

חץ שמאלה

בחירת הקבוצה הקודמת.

חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה.

חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה.

HOME

בחירת הקבוצה האחרונה.

END

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין.

חץ ימינה

תצוגת יום/שבוע/חודש בלוח שנה

כל שלוש התצוגות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת 1 עד 9 ימים.

ALT+מקש עבור מספר הימים

הצגת 10 ימים.

ALT+0 (אפס)

מעבר לשבועות.

ALT+סימן חיסור

מעבר לחודשים.

ALT+=‎

מעבר בין לוח שנה, פנקס משימות ורשימת התיקיות.

CTRL+TAB או F6

בחירת הפעילות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר ליום הקודם.

חץ שמאלה

מעבר ליום הבא.

חץ ימינה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

תצוגת יום

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת שעה עבור תחילת יום העבודה שלך.

HOME

בחירת שעה עבור סיום יום העבודה שלך.

END

בחירת בלוק הזמן הקודם.

חץ למעלה

בחירת בלוק הזמן הבא.

חץ למטה

בחירת בלוק הזמן שבראש המסך.

PAGE UP

בחירת בלוק הזמן שבתחתית המסך.

PAGE DOWN

הרחבה או צמצום של הזמן שנבחר.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

הזזת פעילות כלפי מעלה או מטה.

כאשר הסמן בתוך הפעילות, ALT+חץ למעלה או ALT+חץ למטה

שינוי שעת ההתחלה או הסיום עבור פעילות.

כאשר הסמן בתוך הפעילות, ALT+SHIFT+חץ למעלה או ALT+SHIFT+חץ למטה

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

תצוגת שבוע

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת שעות העבודה עבור היום הנבחר.

HOME

מעבר לסוף שעות העבודה עבור היום הנבחר.

END

מעבר עמוד אחד למעלה בתצוגת היום הנבחר.

PAGE UP

מעבר עמוד אחד למטה בתצוגת היום הנבחר.

PAGE DOWN

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר.

SHIFT+חץ שמאלה, SHIFT+חץ ימינה, SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה; לחלופין, SHIFT+HOME או SHIFT+END

תצוגת חודש

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע.

HOME

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הקודם.

PAGE UP

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הבא.

PAGE DOWN

נווט התאריכים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי.

ALT+HOME

מעבר ליום האחרון בשבוע הנוכחי.

ALT+END

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

תצוגת כרטיסי ביקור או תצוגת כרטיסי כתובת

שימוש כללי

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כרטיס ספציפי ברשימה.

אות אחת או יותר מהשם שלפיו הכרטיס מתויק או משם השדה שלפיו אתה ממיין

בחירת הכרטיס הקודם.

חץ למעלה

בחירת הכרטיס הבא.

חץ למטה

בחירת הכרטיס הראשון ברשימה.

HOME

בחירת הכרטיס האחרון ברשימה.

END

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הנוכחי.

PAGE UP

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הבא.

PAGE DOWN

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה.

חץ ימינה

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת.

חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של הכרטיס הפעיל.

CTRL+מקש רווח

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטול בחירת כרטיסים לאחר נקודת ההתחלה.

SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטול בחירת כרטיסים לפני נקודת ההתחלה.

SHIFT+חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם, ללא קשר לנקודת ההתחלה.

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת ההתחלה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה.

SHIFT+HOME

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה.

SHIFT+END

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בעמוד הקודם.

SHIFT+PAGE UP

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון.

SHIFT+PAGE DOWN

מעבר בין שדות בכרטיס פתוח

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא כי נבחר שדה בכרטיס. כדי לבחור שדה כאשר נבחר כרטיס, לחץ על השדה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה ולפקד הבא.

TAB

מעבר לשדה ולפקד הקודם.

SHIFT+TAB

סגירת הכרטיס הפעיל.

ENTER

מעבר בין תווים בשדה

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא כי נבחר שדה בכרטיס. כדי לבחור שדה כאשר נבחר כרטיס, לחץ על השדה.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שורה בשדה מרובה שורות.

ENTER

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות.

PAGE UP

מעבר לסוף שדה מרובה שורות.

PAGE DOWN

מעבר לשורה הקודמת בשדה מרובה שורות.

חץ למעלה

מעבר לשורה הבאה בשדה מרובה שורות.

חץ למטה

מעבר לתו הקודם בשדה.

חץ שמאלה

מעבר לתו הבא בשדה.

חץ ימינה

תצוגת ציר זמן ('משימות' או 'יומן')

בעת בחירת פריט

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הפריט הקודם.

חץ שמאלה

בחירת הפריט הבא.

חץ ימינה

בחירת מספר פריטים סמוכים.

SHIFT+חץ שמאלה או SHIFT+חץ ימינה

בחירת מספר פריטים שאינם סמוכים.

CTRL+חץ שמאלה+מקש רווח או CTRL+חץ ימינה+מקש רווח

פתיחת הפריטים הנבחרים.

ENTER

בחירת הפריט הראשון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט הראשון בקבוצה.

HOME

בחירת הפריט האחרון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט האחרון בקבוצה.

END

הצגה (ללא בחירה) של הפריט הראשון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט הראשון בקבוצה.

CTRL+HOME

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה.

CTRL+END

בעת בחירת קבוצה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקבוצה.

ENTER או חץ ימינה

כיווץ הקבוצה.

ENTER או חץ שמאלה

בחירת הקבוצה הקודמת.

חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה.

חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה על ציר הזמן.

HOME

בחירת הקבוצה האחרונה על ציר הזמן.

END

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין.

חץ ימינה

כאשר יחידת זמן של ימים נבחרת בסרגל הזמן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אחורה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן.

חץ ימינה

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן.

חץ ימינה

מעבר בין התצוגה הפעילה, שורת המשימות לביצוע, חיפוש, תיקיות יומן וחזרה לתצוגה הפעילה.

TAB ו- SHIFT+TAB

לראש הדף

בנושא זה

ניווט בסיסי

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לדואר.

CTRL+1

מעבר ללוח שנה.

CTRL+2

מעבר לאנשי קשר.

CTRL+3

מעבר למשימות.

CTRL+4

מעבר לפתקים.

CTRL+5

מעבר לרשימת התיקיות בחלונית הניווט.

CTRL+6

מעבר לקיצורי דרך.

CTRL+7

מעבר להודעה הבאה (כאשר הודעה פתוחה).

CTRL+נקודה

מעבר להודעה הקודמת (כאשר הודעה פתוחה).

CTRL+פסיק

מעבר בין חלונית הניווט, חלון Outlook הראשי, חלונית הקריאה ושורת המשימות לביצוע.

F6 או CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין חלון Outlook, החלוניות הקטנות בחלונית הניווט, חלונית הקריאה והמקטעים בשורת המשימות לביצוע.

TAB

מעבר בתוך חלונית הניווט.

מקשי חצים

מעבר לתיקיה אחרת.

CTRL+Y

מעבר לתיבה חיפוש.

F3 או CTRL+E

בחלונית הקריאה, מעבר להודעה הקודמת.

ALT+חץ למעלה או CTRL+פסיק או ALT+PAGE UP

בחלונית הקריאה, מעבר עמוד כלפי מטה בטקסט.

מקש רווח

בחלונית הקריאה, מעבר עמוד כלפי מעלה בטקסט.

SHIFT+מקש רווח

הרחבה או כיווץ של קבוצה (כאשר קבוצה נבחרה) בחלונית הניווט.

SHIFT+סימן חיבור או סימן חיסור, בהתאמה

כיווץ או הרחבה של קבוצה ברשימת הודעות הדואר האלקטרוני.

חץ ימינה או חץ שמאלה, בהתאמה

מעבר לשדה הבא בחלונית הקריאה.

SHIFT+TAB

מעבר לשדה הקודם בחלונית הקריאה.

CTRL+TAB

חזרה לתצוגה הקודמת בחלון הראשי של Outlook.

ALT+B, ‏ALT+חץ ימינה או ALT+BACKSPACE

מעבר הלאה לתצוגה הבאה בחלון הראשי של Outlook.

ALT+מקש חץ שמאלה

בחירת סרגל המידע ולאחר מכן, אם הוא זמין, הצגת תפריט הפקודות.

CTRL+SHIFT+W

לראש הדף

חיפוש

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש הודעה או פריט אחר.

CTRL+E

ניקוי תוצאות החיפוש.

ESC

הרחבת החיפוש כדי שיכלול את כל פריטי הדואר, כל פריטי לוח השנה או כל פריטי אנשי הקשר, לפי המודול שבו אתה נמצא.

CTRL+ALT+A

הרחבת בונה שאילתות החיפוש.

CTRL+ALT+W

שימוש בחיפוש מתקדם.

CTRL+SHIFT+F

יצירת תיקיית חיפוש חדשה.

CTRL+SHIFT+P

חיפוש טקסט בתוך הודעה או פריט אחר.

F4

חיפוש ההתאמה הבאה במהלך חיפוש טקסט בתוך הודעה או פריט אחר.

SHIFT+F4

חיפוש והחלפה של טקסט, סימנים או פקודות עיצוב מסוימות בפריטים פתוחים. פועל בחלונית הקריאה בפריט פתוח.

CTRL+H

הרחבת החיפוש כדי לכלול את שולחן העבודה.

CTRL+ALT+K

לראש הדף

דגלים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול כדי להקצות דגל.

CTRL+SHIFT+G

לראש הדף

קטגוריות צבעים

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת הקטגוריה שנבחרה מהרשימה בתיבת הדו-שיח קטגוריות צבעים.

ALT+D

לראש הדף

יצירת פריט או קובץ

לביצוע פעולה זו

הקש

ליצור פעילות.

CTRL+SHIFT+A

יצירת איש קשר.

CTRL+SHIFT+C

יצירת רשימת תפוצה.

CTRL+SHIFT+L

יצירת פקס.

CTRL+SHIFT+X

יצירת תיקיה.

CTRL+SHIFT+E

יצירת ערך ביומן.

CTRL+SHIFT+J

יצירת בקשה לפגישה.

CTRL+SHIFT+Q

יצירת הודעה.

CTRL+SHIFT+M

יצירת פתק.

CTRL+SHIFT+N

יצירת מסמך Microsoft Office חדש.

CTRL+SHIFT+H

הצבה בתיקיה זו.

CTRL+SHIFT+S

הצבת תשובה בתיקיה זו.

CTRL+T

יצירת תיקיית חיפוש.

CTRL+SHIFT+P

יצירת משימה.

CTRL+SHIFT+K

יצירת בקשה למשימה.

CTRL+SHIFT+U

לראש הדף

כל הפריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירה.

CTRL+S או SHIFT+F12

שמירה וסגירה.

ALT+S

שמירה בשם.

F12

ביטול פעולה.

CTRL+Z או ALT+BACKSPACE

מחיקת פריט.

CTRL+D

הדפסה.

CTRL+P

העתקת פריט.

CTRL+SHIFT+Y

הזזת פריט.

CTRL+SHIFT+V

בדיקת שמות.

CTRL+K

בדיקת איות.

F7

סימון בדגל למעקב.

CTRL+SHIFT+G

העברה לנמען.

CTRL+F

שליחה או הצבה או הזמנה לכל הנמענים.

ALT+S

הפעלת עריכה בשדה (למעט בתצוגת סמלים).

F2

יישור טקסט לשמאל.

CTRL+L

מרכוז טקסט.

CTRL+E

יישור טקסט לימין.

CTRL+R

לראש הדף

דואר אלקטרוני

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תיבת דואר נכנס.

CTRL+SHIFT+I

מעבר אל תיבת דואר יוצא.

CTRL+SHIFT+O

בחירת החשבון שממנו תשלח הודעה.

CTRL+TAB (עם מוקד בתיבה אל) ולאחר מכן מעבר באמצעות מקש TAB אל לחצן חשבונות.

בדיקת שמות.

CTRL+K

שליחה.

ALT+S

תשובה להודעה.

CTRL+R

תשובה לכולם להודעה.

CTRL+SHIFT+R

העברת הודעה.

CTRL+F

סימון הודעה כהודעה שאינה "זבל".

CTRL+ALT+J

הצגת תוכן חיצוני חסום (בהודעה).

CTRL+SHIFT+I

הצבה בתיקיה.

CTRL+SHIFT+S

החלת סגנון רגיל.

CTRL+SHIFT+N

בדיקה אם יש הודעות חדשות.

CTRL+M או F9

מעבר להודעה הקודמת.

חץ למעלה

מעבר להודעה הבאה.

חץ למטה

יצירת הודעה חדשה (כשאתה נמצא ב'דואר').

CTRL+N

יצירת הודעה חדשה (מכל תצוגה ב- Outlook).

CTRL+SHIFT+M

פתיחת הודעה שהתקבלה.

CTRL+O

פתיחת פנקס הכתובות.

CTRL+SHIFT+B

המרת הודעה בתבנית HTML או RTF לטקסט רגיל.

CTRL+SHIFT+O

הוספת דגל מהיר להודעה שלא נפתחה.

INSERT

הצגת תיבת הדו-שיח דגל להמשך טיפול.

CTRL+SHIFT+G

סימון כפריט שנקרא.

CTRL+Q

סימון כפריט שלא נקרא.

CTRL+U

הצגת התפריט להורדת תמונות, לשינוי הגדרות ההורדה האוטומטית או להוספת שולח לרשימת השולחים הבטוחים.

CTRL+SHIFT+W

חיפוש או החלפה.

F4

חיפוש הבא.

SHIFT+F4

שליחה.

CTRL+ENTER

הדפסה.

CTRL+P

העברה לנמען.

CTRL+F

העברה כקובץ מצורף.

CTRL+ALT+F

הצגת המאפיינים עבור הפריט הנבחר.

ALT+ENTER

סימון להורדה.

CTRL+ALT+M

ניקוי סימון להורדה.

CTRL+ALT+U

הצגת התקדמות שליחה/קבלה.

CTRL+B (כאשר מתבצעת שליחה/קבלה)

לראש הדף

לוח שנה

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת פעילות חדשה (כשאתה נמצא ב'לוח שנה').

CTRL+N

יצירת פעילות חדשה (מכל תצוגה ב- Outlook).

CTRL+SHIFT+A

יצירת בקשה חדשה לפגישה.

CTRL+SHIFT+Q

העברת פעילות או פגישה לנמען.

CTRL+F

תשובה לבקשה לפגישה באמצעות הודעה.

CTRL+R

תשובה לכולם לבקשה לפגישה באמצעות הודעה.

CTRL+SHIFT+R

הצגת 10 ימים בלוח השנה.

ALT+0

הצגת יום אחד בלוח השנה.

ALT+1

הצגת יומיים בלוח השנה.

ALT+2

הצגת 3 ימים בלוח השנה.

ALT+3

הצגת 4 ימים בלוח השנה.

ALT+4

הצגת 5 ימים בלוח השנה.

ALT+5

הצגת 6 ימים בלוח השנה.

ALT+6

הצגת 7 ימים בלוח השנה.

ALT+7

הצגת 8 ימים בלוח השנה.

ALT+8

הצגת 9 ימים בלוח השנה.

ALT+9

מעבר לתאריך.

CTRL+G

מעבר לתצוגת חודש.

ALT+=‎ או CTRL+ALT+4

מעבר ליום הבא.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לחודש הבא.

ALT+PAGE DOWN

מעבר ליום הקודם.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר לשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

מעבר לחודש הקודם.

ALT+PAGE UP

מעבר לתחילת השבוע.

ALT+HOME

מעבר לסוף השבוע.

ALT+END

מעבר לתצוגת שבוע מלא.

ALT+סימן חיסור או CTRL+ALT+3

מעבר לתצוגת שבוע עבודה.

CTRL+ALT+2

מעבר לפעילות הקודמת.

CTRL+פסיק או CTRL+SHIFT+פסיק

מעבר לפעילות הבאה.

CTRL+נקודה או CTRL+SHIFT+נקודה

הגדרת מופע חוזר עבור פעילות או משימה.

CTRL+G

לראש הדף

אנשי קשר

לביצוע פעולה זו

הקש

חיוג שיחה חדשה.

CTRL+SHIFT+D

איתור איש קשר או פריט אחר.

F3 או CTRL+E

הזנת שם בתיבה חפש בפנקסי כתובות.

F11

בתצוגת טבלה או רשימה של אנשי קשר, מעבר לאיש הקשר הראשון ששמו מתחיל באות שצוינה.

SHIFT+אות

בחירת כל אנשי הקשר.

CTRL+A

יצירת הודעה חדשה הממוענת לאיש הקשר שנבחר.

CTRL+F

יצירת ערך ביומן עבור איש הקשר שנבחר.

CTRL+J

יצירת איש קשר חדש (כשאתה נמצא ב'אנשי קשר').

CTRL+N

יצירת איש קשר חדש (מכל תצוגה ב- Outlook)

CTRL+SHIFT+C

פתיחת טופס איש קשר עבור איש הקשר הנבחר.

CTRL+O או CTRL+SHIFT+ENTER

יצירת רשימת תפוצה חדשה.

CTRL+SHIFT+L

הדפסה.

CTRL+P

עדכון רשימה של חברי רשימת תפוצה.

F5

מעבר לתיקיה אחרת.

CTRL+Y

פתיחת פנקס הכתובות.

CTRL+SHIFT+B

שימוש בחיפוש מתקדם.

CTRL+SHIFT+F

באיש קשר פתוח, פתיחת איש הקשר הבא ברשימה.

CTRL+SHIFT+נקודה

סגירת איש קשר.

ESC

פתיחת דף אינטרנט עבור איש הקשר שנבחר (אם כלול).

CTRL+SHIFT+X

פתיחת תיבת הדו-שיח בדיקת כתובת.

ALT+D

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצגת פרטי דואר אלקטרוני 1.

ALT+SHIFT+1

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצגת פרטי דואר אלקטרוני 2.

ALT+SHIFT+2

בטופס איש קשר, תחת אינטרנט, הצגת פרטי דואר אלקטרוני 3.

ALT+SHIFT+3

לראש הדף

בתיבת הדו-שיח 'כרטיסי ביקור אלקטרוניים'‏

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הרשימה הוספה.

ALT+A

בחירת טקסט בתיבה תווית כאשר השדה עם תווית שהוקצתה לו נבחר.

ALT+B

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת תמונה לכרטיס.

ALT+C

הצבת הסמן בתחילת התיבה עריכה.

ALT+E

בחירת התיבה שדות.

ALT+F

בחירת הרשימה הנפתחת יישור תמונה.

ALT+G

בחירת לוח צבעים עבור רקע.

ALT+K ולאחר מכן ENTER

בחירת הרשימה הנפתחת פריסה.

ALT+L

הסרת שדה נבחר מהתיבה שדות.

ALT+R

לראש הדף

משימות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה או הסתרה של שורת המשימות לביצוע.

ALT+F2

קבלת בקשת משימה.

ALT+C

סירוב לבקשת משימה.

ALT+D

חיפוש משימה או פריט אחר..

CTRL+E

פתיחת תיבת הדו-שיח מעבר אל תיקיה.

CTRL+Y

יצירת משימה חדשה (כשאתה נמצא ב'משימות').

CTRL+N

יצירת משימה חדשה (מכל תצוגה ב- Outlook).

CTRL+SHIFT+K

יצירת בקשה חדשה למשימה.

CTRL+SHIFT+U

פתיחת הפריט הנבחר.

CTRL+O

הדפסת הפריט הנבחר.

CTRL+P

בחירת כל הפריטים.

CTRL+A

מחיקת הפריט הנבחר.

CTRL+D

העברת משימה לנמען כקובץ מצורף.

CTRL+F

מעבר בין חלונית הניווט, הרשימה משימות ושורת המשימות לביצוע.

SHIFT+TAB

פתיחת הפריט שנבחר כפריט יומן.

CTRL+J

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

סימון פריט בדגל או סימון כפריט שהושלם.

INSERT

לראש הדף

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תפריט עיצוב.

ALT+O

הצגת תיבת הדו-שיח גופן.

CTRL+SHIFT+P

החלפת רישיות (כאשר נבחר טקסט).

SHIFT+F3

עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות.

CTRL+SHIFT+K

הפיכת אותיות למודגשות.

CTRL+B

הוספת תבליטים.

CTRL+SHIFT+L

הפיכת אותיות לנטויות.

CTRL+I

הגדלת הכניסה.

CTRL+T

הקטנת הכניסה.

CTRL+SHIFT+T

יישור לשמאל.

CTRL+L

מרכוז.

CTRL+E

מתיחת קו תחתון.

CTRL+U

הגדלת הגופן.

CTRL+]‎ או CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת הגופן.

CTRL+[‎ או CTRL+SHIFT+<‎

גזירה.

CTRL+X או SHIFT+DELETE

העתקה.

CTRL+C או CTRL+INSERT

הערה: CTRL+INSERT אינו זמין בחלונית הקריאה.

הדבקה.

CTRL+V או SHIFT+INSERT

ניקוי עיצוב.

CTRL+SHIFT+Z או CTRL+מקש רווח

מחיקת המילה הבאה.

CTRL+SHIFT+H

מתיחת פיסקה כדי שתתאים בין השוליים.

CTRL+SHIFT+J

החלת סגנונות.

CTRL+SHIFT+S

יצירת כניסה תלויה.

CTRL+T

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

יישור פיסקה לשמאל.

CTRL+L

יישור פיסקה לימין.

CTRL+R

הקטנת כניסה תלויה.

CTRL+SHIFT+T

הסרת עיצוב פיסקה.

CTRL+Q

לראש הדף

הוספת מידע אינטרנט לפריטים

לביצוע פעולה זו

הקש

עריכת כתובת URL בגוף פריט.

החזק את מקש CTRL לחוץ ולחץ על לחצן העכבר.

ציון דפדפן אינטרנט.

החזק את מקש SHIFT לחוץ ולחץ על לחצן העכבר.

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

לראש הדף

הצגה לפני הדפסה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הצגה לפני הדפסה.

הקש ALT+F ולאחר מכן הקש V

לשם הדפסת פריט בחלון פתוח, הקש ALT+F, הקש W ולאחר מכן הקש V

הדפסת הצגה לפני הדפסה.

ALT+P

פתיחת הגדרת עמוד מתוך הצגה לפני הדפסה.

ALT+S או ALT+U

שינוי גודל התצוגה.

ALT+Z

סגירת הצגה לפני הדפסה.

ALT+C

לראש הדף

שליחה/קבלה

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת שליחה/קבלה עבור כל קבוצות השליחה/קבלה שהוגדרו ושעבורן נבחרה האפשרות כלול קבוצה זו בשליחה/קבלה (F9). אפשרות זו יכולה לכלול כותרות, פריטים מלאים, תיקיות שצוינו, פריטים שגודלם קטן מגודל מסוים או כל שילוב שאתה מגדיר.

F9

הפעלת שליחה/קבלה עבור התיקיה הנוכחית תוך אחזור פריטים מלאים (כותרת, פריט וקבצים מצורפים).

SHIFT+F9

הפעלת שליחה/קבלה.

CTRL+M

הגדרת קבוצות שליחה/קבלה.

CTRL+ALT+S

לראש הדף

תיאורי מסך

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת עורך Visual Basic.

ALT+F11

לראש הדף

פקודות מאקרו

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מאקרו.

ALT+F8

לראש הדף

טפסים

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירת עיצוב טופס.

CTRL+ALT+SHIFT+F12

שמירת נתוני טופס.

CTRL+SHIFT+F11

יצירת טופס Microsoft Office InfoPath חדש.

לחץ בתוך תיקיית InfoPath ולאחר מכן הקש CTRL+N

לראש הדף

תצוגות

תצוגת טבלה

שימוש כללי

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת פריט.

ENTER

בחירת כל הפריטים.

CTRL+A

מעבר אל הפריט המופיע בתחתית המסך.

PAGE DOWN

מעבר אל הפריט המופיע בראש המסך.

PAGE UP

הוספה או הפחתה של פריט אחד מהפריטים שנבחרו.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה, בהתאמה

מעבר אל הפריט הבא או אל הפריט הקודם מבלי להרחיב את הבחירה.

CTRL+חץ למעלה או CTRL+חץ למטה, בהתאמה

בחירה או ביטול בחירה של הפריט הפעיל.

CTRL+מקש רווח

רענון התצוגה.

F5

בעת בחירת קבוצה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת כל הקבוצות.

CTRL+SHIFT+סימן חיבור

כיווץ הקבוצה.

CTRL+סימן חיסור

הרחבת קבוצה נבחרת יחידה.

SHIFT+סימן חיבור

כיווץ קבוצה נבחרת יחידה.

סימן חיסור

בחירת הקבוצה הקודמת.

חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה.

חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה.

HOME

בחירת הקבוצה האחרונה.

END

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין.

חץ ימינה

כל הקבוצות

לביצוע פעולה זו

הקש

כיווץ כל הקבוצות.

CTRL+סימן חיסור

הרחבת כל הקבוצות.

CTRL+SHIFT+סימן חיבור

תצוגת יום/שבוע/חודש בלוח שנה

כל שלוש התצוגות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת 1 עד 9 ימים.

ALT+מקש עבור מספר הימים

הצגת 10 ימים.

ALT+0 (אפס)

מעבר לשבועות.

ALT+סימן חיסור

מעבר לחודשים.

ALT+=‎

מעבר בין לוח שנה, פנקס משימות ורשימת התיקיות.

CTRL+TAB או F6

בחירת הפעילות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר ליום הקודם.

חץ שמאלה

מעבר ליום הבא.

חץ ימינה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

תצוגת יום

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת שעה עבור תחילת יום העבודה שלך.

HOME

בחירת שעה עבור סיום יום העבודה שלך.

END

בחירת בלוק הזמן הקודם.

חץ למעלה

בחירת בלוק הזמן הבא.

חץ למטה

בחירת בלוק הזמן שבראש המסך.

PAGE UP

בחירת בלוק הזמן שבתחתית המסך.

PAGE DOWN

הרחבה או צמצום של הזמן שנבחר.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה, בהתאמה

הזזת פעילות כלפי מעלה או מטה.

כאשר הסמן בתוך הפעילות, ALT+חץ למעלה או ALT+חץ למטה, בהתאמה

שינוי שעת ההתחלה או הסיום עבור פעילות.

כאשר הסמן בתוך הפעילות, ALT+SHIFT+חץ למעלה או ALT+SHIFT+חץ למטה, בהתאמה

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

העברת הפריט שנבחר לאותו יום בשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

תצוגת שבוע

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת שעות העבודה עבור היום הנבחר.

HOME

מעבר לסוף שעות העבודה עבור היום הנבחר.

END

מעבר עמוד אחד למעלה בתצוגת היום הנבחר.

PAGE UP

מעבר עמוד אחד למטה בתצוגת היום הנבחר.

PAGE DOWN

הזזת הפעילות למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

ALT+חץ למעלה, ALT+חץ למטה, ALT+חץ שמאלה או ALT+חץ ימינה, בהתאמה

שינוי משך בלוק הזמן שנבחר.

SHIFT+חץ שמאלה, SHIFT+חץ ימינה, SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה; לחלופין, SHIFT+HOME או SHIFT+END

תצוגת חודש

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע.

HOME

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הקודם.

PAGE UP

מעבר לאותו יום בשבוע בעמוד הבא.

PAGE DOWN

נווט התאריכים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר ליום הראשון בשבוע הנוכחי.

ALT+HOME

מעבר ליום האחרון בשבוע הנוכחי.

ALT+END

מעבר לאותו יום בשבוע הקודם.

ALT+חץ למעלה

מעבר לאותו יום בשבוע הבא.

ALT+חץ למטה

תצוגת כרטיסי ביקור או תצוגת כרטיסי כתובת

שימוש כללי

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כרטיס ספציפי ברשימה.

אות אחת או יותר מהשם שלפיו הכרטיס מתויק או משם השדה שלפיו אתה ממיין

בחירת הכרטיס הקודם.

חץ למעלה

בחירת הכרטיס הבא.

חץ למטה

בחירת הכרטיס הראשון ברשימה.

HOME

בחירת הכרטיס האחרון ברשימה.

END

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הנוכחי.

PAGE UP

בחירת הכרטיס הראשון בעמוד הבא.

PAGE DOWN

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הבאה.

חץ ימינה

בחירת הכרטיס הקרוב ביותר בעמודה הקודמת.

חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של הכרטיס הפעיל.

CTRL+מקש רווח

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם וביטול בחירת כרטיסים לאחר נקודת ההתחלה.

SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא וביטול בחירת כרטיסים לפני נקודת ההתחלה.

SHIFT+חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הקודם, ללא קשר לנקודת ההתחלה.

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לכרטיס הבא, ללא קשר לנקודת ההתחלה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון ברשימה.

SHIFT+HOME

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון ברשימה.

SHIFT+END

הרחבת הבחירה לכרטיס הראשון בעמוד הקודם.

SHIFT+PAGE UP

הרחבת הבחירה לכרטיס האחרון בעמוד האחרון.

SHIFT+PAGE DOWN

מעבר בין שדות בכרטיס פתוח

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא כי נבחר שדה בכרטיס. כדי לבחור שדה בעת בחירת כרטיס, לחץ על השדה או הקש F2.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הבא. בשדה האחרון של הכרטיס, מעבר לשדה הראשון בכרטיס הבא.

TAB

מעבר לשדה הקודם. בשדה הראשון של הכרטיס, מעבר לשדה האחרון בכרטיס הקודם.

SHIFT+TAB

מעבר לשדה הבא או הוספת שורה לשדה מרובה שורות.

ENTER

מעבר לשדה הקודם מבלי לעזוב את הכרטיס הפעיל.

SHIFT+ENTER

הצגת נקודת הכניסה בשדה הפעיל לצורך עריכת טקסט.

F2

מעבר בין תווים בשדה

כדי להשתמש במקשים הבאים, ודא כי נבחר שדה בכרטיס. כדי לבחור שדה בעת בחירת כרטיס, לחץ על השדה או הקש F2.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שורה בשדה מרובה שורות.

ENTER

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שדה מרובה שורות.

PAGE UP

מעבר לסוף שדה מרובה שורות.

PAGE DOWN

מעבר לשורה הקודמת בשדה מרובה שורות.

חץ למעלה

מעבר לשורה הבאה בשדה מרובה שורות.

חץ למטה

מעבר לתו הקודם בשדה.

חץ שמאלה

מעבר לתו הבא בשדה.

חץ ימינה

תצוגת ציר זמן ('משימות' או 'יומן')

בעת בחירת פריט

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הפריט הקודם.

חץ שמאלה

בחירת הפריט הבא.

חץ ימינה

בחירת מספר פריטים סמוכים.

SHIFT+חץ שמאלה או SHIFT+חץ ימינה

בחירת מספר פריטים שאינם סמוכים.

CTRL+חץ שמאלה+מקש רווח או CTRL+חץ ימינה+מקש רווח

פתיחת הפריטים הנבחרים.

ENTER

הצגת הפריטים שמופיעים מסך אחד מעל לפריטים במסך.

PAGE UP

הצגת הפריטים שמופיעים מסך אחד מתחת לפריטים במסך.

PAGE DOWN

בחירת הפריט הראשון על ציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט הראשון בקבוצה.

HOME

בחירת הפריט האחרון על ציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או הפריט האחרון בקבוצה.

END

הצגה (ללא בחירה) של הפריט הראשון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט הראשון בקבוצה.

CTRL+HOME

הצגה (ללא בחירה) של הפריט האחרון בציר הזמן (אם הפריטים אינם מקובצים) או של הפריט האחרון בקבוצה.

CTRL+END

בעת בחירת קבוצה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקבוצה.

ENTER או חץ ימינה

כיווץ הקבוצה.

ENTER או חץ שמאלה

בחירת הקבוצה הקודמת.

חץ למעלה

בחירת הקבוצה הבאה.

חץ למטה

בחירת הקבוצה הראשונה על ציר הזמן.

HOME

בחירת הקבוצה האחרונה על ציר הזמן.

END

בחירת הפריט הראשון על המסך בקבוצה מורחבת או הפריט הראשון הנמצא מחוץ למסך בצד ימין.

חץ ימינה

כאשר יחידת זמן של ימים נבחרת בסרגל הזמן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אחורה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן.

חץ ימינה

מעבר קדימה בהפרשי זמן הזהים לאלה המוצגים בסרגל הזמן.

חץ שמאלה

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחר את סרגל הזמן העליון.

SHIFT+TAB

כאשר סרגל הזמן העליון נבחר, בחר את סרגל הזמן התחתון.

TAB

כאשר סרגל הזמן התחתון נבחר, בחר את הפריט הראשון על המסך או את הקבוצה הראשונה על המסך אם הפריטים מקובצים.

TAB

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט דואר של Outlook

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט לוח השנה של Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם דואר אלקטרוני ב- Outlook

משימות בסיסיות בשימוש בקורא מסך עם לוח השנה ב- Outlook

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×