קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

קיצורי מקשים עבור Microsoft Word ב- Windows

מאמר זה מציג את כל קיצורי המקשים עבור Microsoft Word. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Word ב- Windows.

קבל קיצורי מקשים אלה במסמך Word דרך הקישור הבא: קיצורי מקשים של Word 2016 עבור Windows.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • פקודות הדורשות ממך להקיש ולשחרר מקשים מרובים יחד מצוינות באמצעות סימן חיבור (+). פקודות הדורשות ממך להקיש מקשים מרובים לפי הסדר מצוינות באמצעות סימן פסיק (,).

בנושא זה

קיצורי דרך הנמצאים בשימוש רב

שימוש בלוח המקשים כדי לעבור בין חלקי רצועת הכלים

חומר עזר של קיצורי מקשים עבור Microsoft Word

חומר עזר למקשים יעודיים

קיצורי דרך הנמצאים בשימוש רב

טבלה זו מציגה את קיצורי המקשים הנמצאים בשימוש רב ב- Microsoft Word.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל "ספר לי מה אתה רוצה לעשות"

Alt+א

פתיחה

Ctrl+O

שמירה

Ctrl+S

סגירה

Ctrl+W

גזירה

Ctrl+X

העתקה

Ctrl+C

הדבקה

Ctrl+V

בחירת הכל

Ctrl+A

מודגש

Ctrl+B

נטוי

Ctrl+I

קו תחתון

Ctrl+U

הקטנת הגופן בנקודה אחת

Ctrl+[‎

הגדלת הגופן בנקודה אחת

Ctrl+]‎

מרכוז טקסט.

Ctrl+E

יישור טקסט לשמאל

Ctrl+L

יישור טקסט לימין

Ctrl+R

ביטול

Esc

ביטול פעולה

Ctrl+Z

ביצוע מחדש

Ctrl+Y

שינוי גודל תצוגה

Alt+ג, ‏ך ו- 1 ולאחר מכן עבור באמצעות Tab בתיבת הדו-שיח 'מרחק מתצוגה' לערך הרצוי.

שימוש בלוח המקשים כדי לעבור בין חלקי רצועת הכלים

רצועת הכלים היא הקטע בחלק העליון של Word, המאורגנת לפי כרטיסיות. כל כרטיסיה מציגה רצועת כלים שונה. רצועות הכלים מורכבות מקבוצות, וכל קבוצה כוללת פקודה אחת או יותר. ניתן לגשת לכל פקודה ב- Word באמצעות קיצור.

הערה: תוספות ותוכניות אחרות עשויות להוסיף כרטיסיות חדשות לרצועת הכלים ולספק מקשי גישה עבור כרטיסיות אלה.

קיימות שתי דרכים למעבר בין הכרטיסיות ברצועת הכלים:

 • כדי לעבור לרצועת הכלים, הקש Alt, ולאחר מכן כדי לעבור בין הכרטיסיות, השתמש במקשי חץ ימינה וחץ שמאלה.

 • כדי לעבור ישירות לכרטיסיה ספציפית ברצועת הכלים, השתמש באחד ממקשי הגישה.

לביצוע פעולה זו

הקש

כדי להשתמש בתצוגת Backstage, פתח את העמוד קובץ.

Alt+כ

כדי להשתמש בערכות נושא, בצבעים ובאפקטים, כגון גבולות עמוד, פתח את הכרטיסיה עיצוב.

Alt+ג

כדי להשתמש בפקודות עיצוב נפוצות, בסגנונות פסקה או בכלי חיפוש, פתח את הכרטיסיה בית.

ALT+י

כדי לנהל משימות מיזוג דואר, או כדי לעבוד עם מעטפות ותוויות, פתח את הכרטיסיה דברי דואר.

Alt+ד

כדי להוסיף טבלאות, תמונות וצורות, כותרות עליונות או תיבות טקסט, פתח את הכרטיסיה הוספה.

Alt+פ

כדי לעבוד עם שולי עמוד, כיוון עמוד, כניסות וריווח, פתח את הכרטיסיה פריסה.

Alt+ר

כדי להקליד מונח חיפוש עבור תוכן עזרה, פתח את התיבה "ספר לי" ברצועת הכלים.

Alt+א, והזן את מונח החיפוש

כדי להשתמש בבדיקת איות, להגדיר שפות הגהה או לעקוב אחר שינויים ולסקור אותם במסמך, פתח את הכרטיסיה סקירה.

Alt+ל

כדי להוסיף תוכן עניינים, הערות שוליים או טבלת ציטוטים, פתח את הכרטיסיה הפניות.

Alt+נ

כדי לבחור תצוגה או מצב של מסמך, כגון מצב קריאה או תצוגת חלוקה לרמות, פתח את הכרטיסיה תצוגה. ניתן גם להגדיר את רמת ההגדלה של התצוגה ולנהל חלונות מרובים של מסמכים.

Alt+ג

 • כדי לעבור לרשימת הכרטיסיות של רצועת הכלים, הקש Alt; כדי לעבור ישירות לכרטיסיה מסוימת, הקש על קיצור מקשים.

 • כדי להיכנס לרצועת הכלים, הקש על מקש חץ למטה. (JAWS מתייחס לפעולה זו בתור מעבר לרצועת הכלים התחתונה.)

 • כדי לעבור בין פקודות, הקש על מקש Tab או Shift+Tab.

 • כדי לנוע בקבוצה הנוכחית שנבחרה, הקש על מקש חץ למטה.

 • כדי לעבור בין קבוצות ברצועת הכלים, הקש Ctrl+חץ ימינה או Ctrl+חץ שמאלה.

 • פקדים ברצועת הכלים מופעלים בדרכים שונות, בהתאם לסוג הפקד:

  • אם הפקודה שנבחרה היא לחצן, כדי להפעיל אותו, הקש על מקש רווח או Enter.

  • אם הפקודה שנבחרה היא לחצן פיצול (כלומר, לחצן שפותח תפריט של אפשרויות נוספות), כדי להפעיל אותו, הקש Alt+חץ למטה. עבור בין האפשרויות באמצעות Tab. כדי לבחור את האפשרות הנוכחית, הקש על מקש רווח או Enter.

  • אם הפקודה שנבחרה היא רשימה (כגון רשימת הגופנים), הקש על מקש חץ למטה. לאחר מכן, כדי לעבור בין הפריטים, השתמש במקש חץ למעלה או חץ למטה.

  • אם הפקודה שנבחרה היא גלריה, כדי לבחור את הפקודה, הקש על מקש רווח או Enter. לאחר מכן, עבור בין הפריטים באמצעות Tab.

עצה: בגלריות עם יותר משורה אחת של פריטים, מקש Tab עובר מההתחלה עד לסוף של השורה הנוכחית ולאחר מכן, כשהוא מגיע לסוף השורה, הוא עובר לתחילת השורה הבאה. הקשה על מקש חץ ימינה בסוף השורה הנוכחית חוזרת לתחילת השורה הנוכחית.

כדי להשתמש במקשי גישה:

 1. הקש Alt.

 2. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש המרובע המופיע מעל הפקודה ברצועת הכלים שבה ברצונך להשתמש.

לפי האות שאתה מקיש, ייתכן שיוצגו לך תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם אתה מקיש Alt+כ, תצוגת Office Backstage נפתחת בעמוד 'מידע' שיש לו קבוצה שונה של תיאורי מקשים. אם אתה מקיש Alt פעם נוספת, מופיעים תיאורי מקשים.

הטבלה הבאה מפרטת כמה דרכים להעברת המוקד של לוח המקשים כשאתה משתמש בלוח המקשים בלבד.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה.

Alt או F10. שימוש במקשי הגישה או במקשי החצים כדי לעבור לכרטיסיה אחרת.

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים.

Tab או Shift+Tab

העברת המוקד לכל פקודה ברצועת הכלים, קדימה או אחורה, בהתאמה.

Tab או Shift+Tab

מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים.

חץ למטה, חץ למעלה, חץ שמאלה או חץ ימינה

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

Ctrl+F1

הצגת תפריט הקיצור עבור פריט שנבחר.

Shift+F10

העברת המוקד לחלונית אחרת בחלון, כגון החלונית 'עיצוב תמונה', החלונית 'דקדוק' או החלונית 'בחירה'.

F6

הפעלה של הפקודה או הפקד שנבחרו ברצועת הכלים.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט או גלריה שנבחרו ברצועת הכלים.

מקש רווח או ENTER

סיום שינוי ערך בפקד ברצועת הכלים והעברת המוקד בחזרה למסמך.

Enter

מעבר בין צורות צפות, כגון תיבות טקסט ותמונות.

Ctrl+Alt+5, ולאחר מכן הקש על מקש Tab שוב ושוב

יציאה מהניווט של הצורות הצפות וחזרה לניווט רגיל.

Esc

חומר עזר של קיצורי מקשים עבור Microsoft Word

יצירה ועריכה של מסמכים

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת מסמך חדש.

Ctrl+N

פתיחת מסמך.

Ctrl+O

סגירת מסמך.

Ctrl+W

פיצול חלון המסמך.

Alt+Ctrl+S

הסרת פיצול חלון המסמך.

Alt+Shift+C או Alt+Ctrl+S

שמירת מסמך.

Ctrl+S

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

מעבר עמוד אחד אחורה.

Alt+חץ שמאלה

מעבר עמוד אחד קדימה.

ALT+חץ ימינה

רענון.

F9

לביצוע פעולה זו

הקש

הדפסת מסמך.

Ctrl+P

מעבר להצגה לפני הדפסה.

Alt+Ctrl+I

תנועה בעמוד התצוגה המקדימה כאשר התצוגה מוגדלת.

מקשי חצים

מעבר של עמוד תצוגה מקדימה אחד כאשר התצוגה מוקטנת.

Page Up או Page Down

מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה הראשון כאשר התצוגה מוקטנת.

Ctrl+Home

מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה האחרון כאשר התצוגה מוקטנת.

Ctrl+End

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת הערה (בחלונית המשימות 'תיקונים').

Alt+ל, עע

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים.

Ctrl+Shift+E

סגירת חלונית הסקירה אם היא פתוחה.

Alt+Shift+C

בחירת הכרטיסיה 'סקירה' ברצועת הכלים.

Alt+ל ולאחר מכן חץ למטה כדי לעבור לפקודות בכרטיסיה זו.

בחירת 'איות ודקדוק'

Alt+ל, 7

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת החיפוש בחלונית המשימות ניווט.

Ctrl+F

החלפה של טקסט, עיצוב ספציפי ופריטים מיוחדים.

Ctrl+H

מעבר אל עמוד, סימניה, הערת שוליים, טבלה, הערה, גרפיקה או מיקום אחר.

Ctrl+G

מעבר בין ארבעת המקומות האחרונים שערכת.

Alt+Ctrl+Z

למעבר

הקש

תו אחד שמאלה

חץ ימינה

תו אחד ימינה

חץ שמאלה

מילה אחת שמאלה

Ctrl+חץ ימינה

מילה אחת ימינה

Ctrl+חץ שמאלה

פיסקה אחת למעלה

Ctrl+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

Ctrl+חץ למטה

תא אחד ימינה (בטבלה)

Shift+Tab

תא אחד שמאלה (בטבלה)

Tab

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

לסוף השורה

End

לתחילת השורה

Home

לראש החלון

Alt+Ctrl+Page Up

לתחתית החלון

Alt+Ctrl+Page Down

מסך אחד למעלה (גלילה)

Page Up

מסך אחד למטה (גלילה)

Page Down

לראש העמוד הבא

Ctrl+Page Down

לראש העמוד הקודם

Ctrl+Page Up

לסוף המסמך

Ctrl+End

לתחילת המסמך

Ctrl+Home

לתיקון קודם

Shift+F5

לאחר פתיחת מסמך, למיקום שבו עבדת כאשר המסמך נסגר לאחרונה

Shift+F5

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון ערך בתוכן עניינים.

Alt+Shift+O

סימון ערך ברשימת מקורות (אזכור).

Alt+Shift+I

בחר אפשרויות ציטוט

Alt + Shift + F12, מקש רווח

סימון ערך אינדקס.

Alt+Shift+X

הוספת הערת שוליים.

Alt+Ctrl+F

הוספת הערת סיום.

Alt+Ctrl+D

עבור להערת השוליים הבאה.

Alt+Shift+>‎

עבור להערת השוליים הקודמת.

Alt+Shift+<‎

עבור אל "ספר לי מה אתה רוצה לעשות" ולבדיקת מידע חכמה.

Alt+א

עבודה עם מסמכים בתצוגות שונות

Word מציע כמה תצוגות מסמך שונות. כל תצוגה מקלה עליך לבצע משימות מסוימות. לדוגמה, מצב קריאה מאפשר לך להציג שני עמודים במסמך זה לצד זה, ולהשתמש בחץ כדי לעבור לעמוד הבא.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתצוגת מצב קריאה.

Alt+ג, מ

מעבר לתצוגת פריסת הדפסה.

Alt+Ctrl+P

מעבר לתצוגת חלוקה לרמות.

Alt+Ctrl+O

מעבר לתצוגת טיוטה.

Alt+Ctrl+N

קיצורי דרך אלה חלים רק אם המסמך נמצא בתצוגת חלוקה לרמות.

לביצוע פעולה זו

הקש

קידום פיסקה.

Alt+Shift+חץ שמאלה

הסגת פיסקה.

Alt+Shift+חץ ימינה

הסגה לגוף הטקסט.

Ctrl+Shift+N

הזזת פיסקאות שנבחרו למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת פיסקאות שנבחרו למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הרחבת טקסט מתחת לכותרת.

Alt+Shift+סימן חיבור

כיווץ טקסט מתחת לכותרת.

Alt+Shift+סימן חיסור

הרחבה או כיווץ של כל הטקסט או הכותרות.

Alt+Shift+A

הסתרה או הצגה של עיצוב תו.

מקש קו נטוי (/) במקלדת הנומרית

הצגה של שורת הטקסט הראשונה או הטקסט כולו.

Alt+Shift+L

הצגת כל הכותרות בסגנון כותרת 1.

Alt+Shift+1

הצגת כל הכותרות עד לכותרת n.

Alt+Shift+n

הוספת תו טאב.

Ctrl+Tab

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תחילת המסמך.

Home

מעבר אל סוף המסמך.

End

מעבר לעמוד n.

n ‏(n הוא מספר העמוד שאליו ברצונך לעבור), Enter

יציאה ממצב קריאה.

Esc

עריכה והעברה של טקסט וגרפיקה

בחר את הטקסט על-ידי החזקת מקש Shift לחוץ ושימוש במקשי החצים להזזת הסמן

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצב הרחבה.

F8

בחירת התו הקרוב ביותר.

F8 ולאחר מכן הקשה על חץ שמאלה או חץ ימינה

הגדלת בחירה.

F8 (הקש פעם אחת לבחירת מילה, פעמיים לבחירת משפט וכן הלאה).

הקטנת בחירה.

Shift+F8

ביטול מצב הרחבה.

Esc

הרחבת בחירה תו אחד לימין.

Shift+חץ ימינה

הרחבת בחירה תו אחד לשמאל.

Shift+חץ שמאלה

הרחבת בחירה עד סוף מילה.

Ctrl+Shift+חץ ימינה

הרחבת בחירה לתחילת מילה.

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

הרחבת בחירה לסוף שורה.

Shift+End

הרחבת בחירה לתחילת שורה.

Shift+Home

הרחבת בחירה שורה אחת למטה.

Shift+חץ למטה

הרחבת בחירה שורה אחת למעלה.

Shift+חץ למעלה

הרחבת בחירה לסוף פיסקה.

Ctrl+Shift+חץ למטה

הרחבת בחירה לתחילת פיסקה.

Ctrl+Shift+חץ למעלה

הרחבת בחירה מסך אחד למטה.

Shift+Page Down

הרחבת בחירה מסך אחד למעלה.

Shift+Page Up

הרחבת בחירה לתחילת מסמך.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת בחירה לסוף מסמך.

Ctrl+Shift+End

הרחבת בחירה לסוף חלון.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

הרחבת בחירה כך שתכלול את המסמך כולו.

Ctrl+A

בחירת בלוק אנכי של טקסט.

Ctrl+Shift+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש Esc לביטול מצב בחירה

הרחבת בחירה למיקום מסוים במסמך.

F8‏+מקשי חצים; הקש Esc לביטול מצב בחירה

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

גזירת הטקסט הנבחר ללוח.

Ctrl+X

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

גזירה אל הדקר. (דקר היא תכונה המאפשרת לך לאסוף קבוצות של טקסט ממיקומים שונים ולהדביק אותן במיקום אחר).

Ctrl+F3

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הלוח של Office

הקשה על Alt+י כדי לעבור לכרטיסיה בית ולאחר מכן הקשה על \.

העתקת טקסט או גרפיקה נבחרים ללוח של Office.

Ctrl+C

גזירת הטקסט או הגרפיקה הנבחרים מהלוח של Office.

Ctrl+X

הדבקת התוספת האחרונה ביותר או הדבקת פריט מהלוח של Office.

Ctrl+V

הזזת טקסט או גרפיקה פעם אחת.

F2 (לאחר מכן הזזת הסמן והקשה על Enter)

העתקת טקסט או גרפיקה.

Shift+F2 (לאחר מכן העברת הסמן והקשה על Enter)

בעת בחירת טקסט או אובייקט, פתח את תיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה.

Alt+F3

בעת בחירת בלוק הבנייה  -לדוגמה, גרפיקת SmartArt - הצג את תפריט הקיצור המשויך אליו.

Shift+F10

גזירה אל הדקר.

Ctrl+F3

הדבקת תוכן הדקר.

Ctrl+Shift+F3

העתקת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה שבהן נעשה שימוש במקטע הקודם במסמך.

Alt+Shift+R

עריכה ומעבר בין טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת תוכן התא הבא.

Tab

בחירת תוכן התא הקודם.

Shift+Tab

הרחבת הקטע הנבחר לתאים סמוכים.

החזק את מקש Shift לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ

בחירת עמודה.

השתמש במקשי החצים כדי לעבור לתא העליון או לתא התחתון של העמודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקש Shift+Alt+Page Down כדי לבחור בעמודה מלמעלה למטה.

 • הקש Shift+Alt+Page Up כדי לבחור בעמודה מלמטה למעלה.

בחירת שורה שלמה

השתמש במקשי החצים כדי לעבור לסוף השורה, לתא הראשון (הימני ביותר) בשורה או לתא האחרון (השמאלי ביותר) בשורה.

 • מהתא הראשון בשורה, הקש Shift+Alt+End כדי לבחור את השורה מימין לשמאל.

 • מהתא האחרון בשורה, הקש Shift+Alt+Home כדי לבחור את השורה משמאל לימין.

הרחבת בחירה (או בלוק).

Ctrl+Shift+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש Esc לביטול מצב בחירה

בחירת טבלה שלמה.

Alt+5 במקלדת הנומרית (כאשר Num Lock אינו פעיל)

למעבר

הקש

לתא הבא בשורה

Tab

לתא הקודם בשורה

Shift+Tab

לתא הראשון בשורה

Alt+Home

לתא האחרון בשורה

Alt+End

לתא הראשון בעמודה

Alt+Page Up

לתא האחרון בעמודה

Alt+Page Down

לשורה הקודמת

חץ למעלה

לשורה הבאה

חץ למטה

שורה למעלה

ALT+SHIFT+חץ למעלה

שורה למטה

ALT+SHIFT+חץ למטה

כדי להוסיף

הקש

פיסקאות חדשות בתא

Enter

תווי טאב בתא

Ctrl+Tab

עיצוב תווים ופיסקאות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את העיצוב של תווים.

Ctrl+D

שינוי הרישיות של אותיות.

Shift+F3

עיצוב כל האותיות כאותיות רישיות.

Ctrl+Shift+A

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלת קו תחתון.

Ctrl+U

סימון מילים בקו תחתון, אך לא רווחים.

Ctrl+Shift+W

סימון טקסט בקו תחתון כפול.

Ctrl+Shift+D

החלת עיצוב טקסט מוסתר.

Ctrl+Shift+H

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+I

עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות.

Ctrl+Shift+K

החלת עיצוב של כתב תחתי (מרווח אוטומטי).

CTRL+סימן שווה

החלת עיצוב של כתב עילי (מרווח אוטומטי).

CTRL+SHIFT+סימן חיבור

הסרת עיצוב תווים ידני.

Ctrl+מקש רווח

החלפת הגופן בקטע הנבחר בגופן Symbol.

Ctrl+Shift+Q

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את הגופן.

Ctrl+Shift+F

הגדלת הגופן.

Ctrl+Shift+>‎

הקטנת הגופן.

Ctrl+Shift+<‎

הגדלת הגופן בנקודה אחת.

Ctrl+]‎

הקטנת הגופן בנקודה אחת.

Ctrl+[‎

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת עיצוב מטקסט.

Ctrl+Shift+C

החלת העיצוב המועתק על טקסט.

Ctrl+Shift+V

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר פיסקה בין יישור למרכז ויישור לשמאל.

Ctrl+E

מעבר פיסקה בין יישור לשני הצדדים ויישור לשמאל.

Ctrl+J

מעבר פיסקה בין יישור לימין ויישור לשמאל.

Ctrl+R

יישור פיסקה לשמאל.

Ctrl+L

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

Ctrl+M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

Ctrl+Shift+M

יצירת כניסה תלויה.

Ctrl+T

הקטנת כניסה תלויה.

Ctrl+Shift+T

הסרת עיצוב פיסקה.

Ctrl+Q

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תווים שאינם מודפסים.

Ctrl+Shif+* (כוכבית במקלדת נומרית אינה פועלת)

סקירת עיצוב טקסט.

Shift+F1 (לאחר מכן לחיצה על הטקסט שאת עיצובו ברצונך לסקור)

העתקת עיצובים.

Ctrl+Shift+C

הדבקת עיצובים.

Ctrl+Shift+V

לביצוע פעולה זו

הקש

שורות ברווח בודד.

Ctrl+1

שורות ברווח כפול.

Ctrl+2

קביעת מרווח של שורה וחצי.

Ctrl+5

הוספה או הסרה של רווח של שורה אחת לפני פיסקה.

Ctrl+0 (אפס)

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלונית המשימות החלת סגנונות.

Ctrl+Shift+S

פתיחת חלונית המשימות סגנונות.

Alt+Ctrl+Shift+S

הפעלת עיצוב אוטומטי.

Alt+Ctrl+K

החלת סגנון רגיל.

Ctrl+Shift+N

החלת הסגנון כותרת 1.

Alt+Ctrl+1

החלת הסגנון כותרת 2.

Alt+Ctrl+2

החלת הסגנון כותרת 3.

Alt+Ctrl+3

כדי לסגור את חלונית המשימות 'סגנונות'

 1. אם חלונית המשימות סגנונות לא נבחרה, הקש F6 כדי לבחור בה.

 2. הקש Ctrl+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש Enter.

להוספה

הקש

שדה

Ctrl+F9

מעבר שורה

Shift+Enter

מעבר עמוד

Ctrl+Enter

מעבר טור

Ctrl+Shift+Enter

מקף ארוך

Alt+Ctrl+סימן חיסור (במקלדת הנומרית)

מקף בינוני

Ctrl‏+סימן חיסור (בלוח המקשים המספרי)

מקף אופציונלי

Ctrl+מקף

מקף קשיח

Ctrl+Shift+מקף

רווח קשיח

Ctrl+Shift+מקש רווח

סימן זכויות יוצרים

Alt+Ctrl+C

סימן סמל מסחרי רשום

Alt+Ctrl+R

סימן סמל מסחרי

Alt+Ctrl+T

שלוש נקודות

Alt+Ctrl+נקודה

גרש פותח בודד

Ctrl+`(גרש בודד), `(גרש בודד)

גרש סוגר בודד

Ctrl+'(גרש בודד), '(גרש בודד)

גרש פותח כפול

Ctrl+` (גרש בודד), Shift+' (גרש בודד)

גרש סוגר כפול

Ctrl+' (גרש בודד), Shift+' (גרש בודד)

ערך טקסט אוטומטי

Enter (לאחר הקלדת התווים הראשונים של שם ערך טקסט אוטומטי וכאשר מופיע תיאור המסך)

לביצוע פעולה זו

הקש

הוסף את תו ה- Unicode עבור קוד התו של Unicode שצוין (הקסדצימאלי). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו ( סמל מטבע אירו ), הקלד 20AC‏ ולאחר מכן החזק את מקש Alt לחוץ והקש X.

קוד התו, Alt+X

איתור קוד תו ה- Unicode עבור התו הנבחר

Alt+X

הוסף את תו ה- ANSI עבור קוד תו ה- ANSI שצוין (עשרוני). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו, החזק את מקש Alt לחוץ והקש 0128 במקלדת הנומרית.

Alt+קוד התו (במקלדת הנומרית)

הוספה ועריכה של אובייקטים

 1. הקש ALT, פ, ג ולאחר מכן ב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • הקש על חץ למטה כדי לבחור אובייקט, הקלד ולאחר מכן הקש Enter כדי ליצור אובייקט.

  • הקש Ctrl+Tab כדי לעבור לכרטיסיה יצירה מקובץ, הקש Tab ולאחר מכן הקלד את שם הקובץ של האובייקט שברצונך להוסיף לקובץ או אתר את הקובץ.

 1. כאשר הסמן ממוקם לשמאלו של האובייקט במסמך, בחר באובייקט על-ידי הקשה על Shift+חץ ימינה.

 2. הקש Shift+F10.

 3. הקש על מקש Tab כדי להגיע לשם האובייקט, הקש Enter ולאחר מכן הקש Enter שוב.

 1. הקש Alt, פ ושחרר ולאחר מכן הקש [ ו- / כדי לבחור ב- SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור בסוג הגרפיקה הרצוי.

 3. הקש Tab ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור בגרפיקה שברצונך להוסיף.

 4. הקש Enter.

 1. הקש Alt, פ ושחרר ולאחר מכן הקש ץ כדי לבחור ב- WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בסגנון WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

 4. הקש Esc כדי לבחור את אובייקט ה- WordArt ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי להזיז את האובייקט.

 5. הקש Esc שוב כדי לחזור אל המסמך.

מיזוג דואר ושדות

הערה: עליך להקיש ALT+M, או ללחוץ על דברי דואר כדי להשתמש בקיצורי מקשים אלה.

לביצוע פעולה זו

הקש

תצוגה מקדימה של מיזוג דואר.

Alt+Shift+K

מיזוג מסמך.

Alt+Shift+N

הדפסת המסמך הממוזג.

Alt+Shift+M

עריכת מסמך נתונים של מיזוג דואר.

Alt+Shift+E

הוספת שדה מיזוג.

Alt+Shift+F

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שדה DATE.

Alt+Shift+D

הוספת שדה LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

הוספת שדה Page.

Alt+Shift+P

הוספת שדה TIME.

Alt+Shift+T

הוספת שדה ריק.

Ctrl+F9

עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

עדכון שדות נבחרים.

F9

ביטול קישור של שדה.

Ctrl+Shift+F9

מעבר בין קוד שדה נבחר לבין התוצאה שלו.

Shift+F9

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

Alt+F9

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

Alt+Shift+F9

מעבר לשדה הבא.

F11

מעבר לשדה הקודם.

Shift+F11

נעילת שדה.

Ctrl+F11

ביטול נעילת שדה.

Ctrl+Shift+F11

סרגל השפה

לכל מסמך יש שפת ברירת מחדל, ובדרך כלל זו אותה שפת ברירת מחדל של מערכת ההפעלה של המחשב שלך. אך אם המסמך שלך מכיל גם מילים או צירופי מילים בשפה אחרת, מומלץ להגדיר את שפת ההגהה עבור מילים אלה. כך ניתן לבדוק את האיות והדקדוק של צירופי מילים אלה, וזה גם מאפשר לטכנולוגיות מסייעות כגון קוראי מסך לטפל בהם.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת שפת הגהה

Alt+ל, שפ, ש

סקירת רשימה של שפות הגהה

חץ למטה

הגדרת שפות ברירת מחדל

Alt+ל, =ר

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלה או ביטול של עורך שיטות קלט (IME) ביפנית בלוח מקשים 101.

Alt+~‎

הפעלה או ביטול של עורך שיטות קלט (IME) בקוריאנית בלוח מקשים 101.

Alt ימני

הפעלה או ביטול של עורך שיטות קלט (IME) בסינית בלוח מקשים 101.

Ctrl+מקש רווח

חומר עזר למקשים ייעודיים

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת עזרה או ביקור ב- Office.com.

F1

הזזת טקסט או גרפיקה.

F2

חזרה על הפעולה האחרונה.

F4

בחירה בפקודה מעבר אל (הכרטיסיה בית).

F5

מעבר אל החלונית או המסגרת הבאה.

F6

בחירה בפקודה בדיקת איות (הכרטיסיה סקירה).

F7

הרחבת בחירה.

F8

עדכון השדות הנבחרים.

F9

הצגת תיאורי מקשים.

F10

מעבר לשדה הבא.

F11

בחירה בפקודה שמירה בשם.

F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת עזרה תלויית-הקשר או חשיפת עיצוב.

Shift+F1

העתקת טקסט.

Shift+F2

שינוי הרישיות של אותיות.

Shift+F3

חזרה על פעולת חיפוש או מעבר אל.

Shift+F4

מעבר לשינוי האחרון.

Shift+F5

מעבר לחלונית או למסגרת הבאה (לאחר הקשה על F6).

Shift+F6

בחירה בפקודה אוצר מילים (הכרטיסיה סקירה, הקבוצה הגהה).

Shift+F7

הקטנת בחירה.

Shift+F8

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

Shift+F9

הצגת תפריט קיצור.

Shift+F10

מעבר לשדה הקודם.

Shift+F11

בחירה בפקודה שמור.

Shift+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

Ctrl+F1

בחירה בפקודה הצגה לפני הדפסה.

Ctrl+F2

גזירה אל הדקר.

Ctrl+F3

סגירת החלון.

Ctrl+F4

מעבר אל החלון הבא.

Ctrl+F6

הוספת שדה ריק.

Ctrl+F9

הגדלת חלון המסמך לגודל מרבי.

Ctrl+F10

נעילת שדה.

Ctrl+F11

בחירה בפקודה פתח.

Ctrl+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת תוכן הדקר.

Ctrl+Shift+F3

עריכת סימניה.

Ctrl+Shift+F5

מעבר אל החלון הקודם.

Ctrl+Shift+F6

עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Word.

Ctrl+Shift+F7

הרחבת בחירה או בלוק.

Ctrl+Shift+F8, ולאחר מכן הקשה על מקש חץ

ביטול קישור של שדה.

Ctrl+Shift+F9

ביטול נעילת שדה.

Ctrl+Shift+F11

בחירה בפקודה הדפס.

Ctrl+Shift+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הבא.

Alt+F1

יצירת אבן בניין חדשה.

Alt+F3

יציאה מ- Word.

Alt+F4

שחזור הגודל של חלון התוכנית.

Alt+F5

מעבר בחזרה מתיבת דו-שיח פתוחה אל המסמך, עבור תיבות דו-שיח התומכות באופן פעולה זה.

Alt+F6

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה.

Alt+F7

הפעלת מאקרו.

Alt+F8

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

Alt+F9

הצגת חלונית המשימות בחירה.

Alt+F10

הצגת קוד של Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הקודם.

Alt+Shift+F1

בחירה בפקודה שמור.

Alt+Shift+F2

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

Alt+Shift+F9

הצגת תפריט או הודעה עבור פעולה זמינה.

Alt+Shift+F10

בחירה בלחצן תוכן העניינים בגורם המכיל 'תוכן העניינים' כאשר הגורם המכיל פעיל.

Alt+Shift+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת מידע מערכת של Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

בחירה בפקודה פתח.

Ctrl+Alt+F2

מאמר זה אינו עוסק בהתאמה אישית של קיצורי מקשים או ביצירת קיצורי מקשים עבור פקודות מאקרו או טקסט אוטומטי.

אם אתה משתמש ב- Microsoft Word Starter, שים לב שלא כל התכונות המפורטות עבור Word נתמכות ב- Word Starter. לקבלת מידע נוסף אודות התכונות הזמינות ב- Word Starter, ראה תמיכה בתכונות של Word Starter.

במאמר זה

איתור קיצורי מקשים ושימוש בהם

היסודות של Microsoft Office

מעבר בין חלקי רצועת הכלים

מדריך לעיון מהיר עבור Microsoft Word

חומר עזר למקשים ייעודיים

איתור קיצורי מקשים ושימוש בהם

עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות סימן החיבור (+) בעזרה של Microsoft Word 2010. עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות פסיק (,).

 • כדי להרחיב את כל הסעיפים במאמר, הקש Tab עד לבחירת הצג הכל ולאחר מכן הקש Enter. הקש Enter שוב כדי לכווץ את כל הסעיפים.

 • כדי להרחיב סעיף אחד בלבד במאמר, הקש Tab עד לבחירת כותרת הסעיף וסימן החיבור, ולאחר מכן הקש Enter. הקש Enter שוב כדי לכווץ את הסעיף.

חשוב:  לפני שתתחיל בחיפוש, הקש Tab עד לבחירת האפשרות הצג הכל, ולאחר מכן הקש Enter.

 1. הקש Ctrl+F.

  תיבת הדו-שיח חיפוש נפתחת, כאשר הסמן מוכן להקלדה.

 2. הקלד את הטקסט לחיפוש בתיבה.

 3. הקש Enter.

כדי להדפיס נושא זה, הקש Tab עד לבחירת הצג הכל, הקש Enter ולאחר מכן הקש Ctrl+P.

היסודות של Microsoft Office

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

Alt+Tab

מעבר לחלון הקודם.

Alt+Shift+Tab

סגירת החלון הפעיל.

Ctrl+W או Ctrl+F4

שחזור גודל החלון הפעיל לאחר שהוגדל.

Alt+F5

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

F6

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכניות (נגד כיוון השעון).

Shift+F6

מעבר אל החלון הבא, כאשר יותר מחלון אחד פתוח.

Ctrl+F6

מעבר לחלון הקודם.

Ctrl+Shift+F6

מזעור או שחזור חלון שנבחר.

Ctrl+F10

העתקת תמונה של המסך ללוח.

הדפסת מסך

העתקת תמונה של החלון הנבחר ללוח.

Alt+Print Screen

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל האפשרות הבאה או אל קבוצת האפשרויות הבאה.

Tab

מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

Shift+Tab

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

Ctrl+Tab

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

Ctrl+Shift+Tab

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

Alt+האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

Alt+חץ למטה

בחירת אפשרות מרשימה נפתחת.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

Esc

הפעלת הפקודה הנבחרת.

Enter

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה עליך להקליד או להדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או הנתיב לתיקיה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת הערך.

Home

מעבר לסוף הערך.

End

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד משמאל.

Shift+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד מימין.

Shift+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת משמאל.

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת מימין.

Ctrl+Shift+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

Shift+Home

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

Shift+End

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה.

Ctrl+F12 או Ctrl+O

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

F12

פתיחת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

Enter

פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה שנבחרה.

BACKSPACE

מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

DELETE

הצגת תפריט קיצור עבור פריט שנבחר, כגון תיקיה או קובץ.

Shift+F10

מעבר קדימה דרך האפשרויות.

Tab

מעבר אחורה דרך האפשרויות.

Shift+Tab

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

לביצוע פעולה זו

הקש

ביטול פעולה.

Esc

ביטול פעולה.

Ctrl+Z

ביצוע מחדש של פעולה או חזרה על פעולה.

Ctrl+Y

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלונית משימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת).

F6

כאשר ישנו תפריט פעיל, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שיהיה עליך להקיש Ctrl+Tab יותר מפעם אחת).

Ctrl+Tab

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

Tab או Shift+Tab

הצגת סדרת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

Ctrl+מקש רווח

ביצוע הפעולה המוקצית ללחצן הנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט נפתח עבור פריט הגלריה הנבחר.

Shift+F10

בחירת הפריט הראשון או האחרון בגלריה.

Home או End

גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה.

Page Up או Page Down

סגירת חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.

 2. הקש Ctrl+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש Enter.

הזזת חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.

 2. הקש Ctrl+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות הזז ולאחר מכן הקש Enter.

 4. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את חלונית המשימות ולאחר מכן הקש Enter.

שינוי גודל של חלונית משימות

 1. הקש F6 כדי לעבור לחלונית המשימות, במידת הצורך.

 2. הקש Ctrl+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות שנה גודל ולאחר מכן הקש Enter.

 4. השתמש במקשי החצים כדי לשנות את הגודל של חלונית המשימות ולאחר מכן הקש Enter.

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר.

Shift+F10

הצגת התפריט או ההודעה עבור פעולה זמינה או עבור לחצן ׳אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי׳ תמונת לחצן או לחצן ׳אפשרויות הדבקה׳‏ תמונת לחצן . אם קיימת יותר מפעולה אחת, עבור לפעולה הבאה והצג את התפריט או את ההודעה שלה.

Alt+Shift+F10

מעבר בין אפשרויות בתפריט של פעולות זמינות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה עבור הפריט הנבחר בתפריט של פעולות זמינות.

Enter

סגירת התפריט או ההודעה של הפעולות הזמינות.

Esc

עצות

 • באפשרותך לבקש לקבל התראה באמצעות צליל בכל פעם שיש פעולה זמינה (האפשרות לא זמינה ב- Word Starter). כדי לשמוע רמזי שמע, דרוש כרטיס קול. כמו כן יש להתקין את Microsoft Office Sounds במחשב.

 • אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך להוריד את Microsoft Office Sounds מ- Office.com. לאחר התקנת קבצי הצליל, בצע את הפעולות הבאות:

  1. הקש ALT+ך12‏, ו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.

  2. הקש מ כדי לבחור באפשרות מתקדם ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי לעבור לחלונית אפשרויות מתקדמות לעבודה עם Word.

  3. הקש Alt+צ חמש פעמים כדי לעבור לתיבת הסימון ספק משוב עם צליל, שנמצאת תחת כללי, ולאחר מכן הקש על מקש רווח.

  4. הקש Tab שוב ושוב כדי לבחור באפשרות אישור ולאחר מכן הקש Enter.

   הערה: בעת בחירה או ניקוי של תיבת סימון זו, ההגדרה משפיעה על כל תוכניות Office התומכות בצלילים.

מעבר בין חלקי רצועת הכלים

מקשי גישה מאפשרים לך להשתמש בפקודה במהירות על-ידי הקשה על מספר מקשים, ללא קשר למיקומך בתוכנית. ניתן לגשת לכל פקודה ב- Word 2010 באמצעות מקש גישה. באפשרותך להגיע לרוב הפקודות באמצעות שתיים עד חמש הקשות. כדי להשתמש במקש גישה:

 1. הקש Alt.

  תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

 2. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש מעל התכונה שבה ברצונך להשתמש.

 3. בהתאם לאות שעליה אתה מקיש, ייתכן שיוצגו תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה ותקיש N, הכרטיסיה הוספה תוצג, יחד עם תיאורי המקשים של הקבוצות בכרטיסיה זו.

 4. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או של הפקד שבהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש תחילה על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה.

  הערה: כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש Alt.

דרך נוספת להשתמש בלוח המקשים כדי לעבוד עם תוכניות שכוללות את רצועת הכלים של Office היא להעביר את המוקד בין הכרטיסיות והפקודות עד שאתה מוצא את התכונה הרצויה. הטבלה הבאה מפרטת מספר דרכים כדי להעביר את המוקד של לוח המקשים ללא שימוש בעכבר.

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירה בכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה.

Alt או F10. הקש על אחד ממקשים אלה שוב כדי לחזור למסמך ולבטל את מקשי הגישה.

מעבר לכרטיסיה אחרת של רצועת הכלים.

F10 לבחירת הכרטיסיה הפעילה ולאחר מכן חץ שמאלה או חץ ימינה

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

Ctrl+F1

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר.

Shift+F10

העברת המוקד כדי לבחור בכל אחד מהאזורים הבאים של החלון:

 • כרטיסיה פעילה של רצועת הכלים

 • כל חלוניות המשימות הפתוחות

 • שורת המצב בתחתית החלון

 • המסמך שלך

F6

העברת המוקד לכל פקודה ברצועת הכלים, קדימה או אחורה, בהתאמה.

Tab או Shift+Tab

מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים.

חץ למטה, חץ למעלה, חץ שמאלה או חץ ימינה

הפעלת הפקודה או הפקד שנבחרו ברצועת הכלים.

מקש רווח או ENTER

פתיחת התפריט או הגלריה שנבחרו ברצועת הכלים.

מקש רווח או ENTER

הפעלת פקודה או פקד ברצועת הכלים כך שניתן לשנות ערך.

Enter

סיום שינוי ערך בפקד ברצועת הכלים והעברת המוקד בחזרה למסמך.

Enter

קבלת עזרה עבור הפקודה שנבחרה או עבור הפקד שנבחר ברצועת הכלים. (אם לא משויך אף נושא עזרה לפקודה שנבחרה, נושא עזרה כללי אודות התוכנית מוצג במקומו).

F1

מדריך לעיון מהיר עבור Microsoft Word

עבודה עם מסמכים ודפי אינטרנט

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת רווח קשיח.

Ctrl+Shift+מקש רווח

יצירת מקף קשיח.

Ctrl+Shift+מקף

הפיכת אותיות למודגשות.

Ctrl+B

הפיכת אותיות לנטויות.

Ctrl+I

מתיחת קו תחתון מתחת לאותיות.

Ctrl+U

צמצום גודל דופן בערך אחד.

Ctrl+Shift+<‎

הגדלת גודל גופן בערך אחד.

Ctrl+Shift+>‎

צמצום גודל גופן בנקודה אחת.

Ctrl+[‎

הגדלת גודל גופן בנקודה אחת.

Ctrl+]‎

הסרת עיצוב של תו או פיסקה.

Ctrl+מקש רווח

העתקת הטקסט או האובייקט הנבחר.

Ctrl+C

גזירת הטקסט או האובייקט הנבחר.

Ctrl+X

הדבקת טקסט או אובייקט.

Ctrl+V

הדבקה מיוחדת

Ctrl+Alt+V

הדבקת עיצוב בלבד

Ctrl+Shift+V

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

פתיחת תיבת הדו-שיח ספירת מילים.

Ctrl+Shift+G

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת מסמך חדש.

Ctrl+N

פתיחת מסמך.

Ctrl+O

סגירת מסמך.

Ctrl+W

פיצול חלון המסמך.

Alt+Ctrl+S

הסרת פיצול חלון המסמך.

Alt+Shift+C או Alt+Ctrl+S

שמירת מסמך.

Ctrl+S

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלונית המשימות ניווט (כדי לחפש במסמך).

Ctrl+F

חיפוש חוזר (לאחר סגירת חלון חיפוש והחלפה).

Alt+Ctrl+Y

החלפה של טקסט, עיצוב ספציפי ופריטים מיוחדים.

Ctrl+H

מעבר אל עמוד, סימניה, הערת שוליים, טבלה, הערה, גרפיקה או מיקום אחר.

Ctrl+G

מעבר בין ארבעת המקומות האחרונים שערכת.

Alt+Ctrl+Z

פתיחת רשימה של אפשרויות דפדוף. השתמש במקשי החצים כדי לבחור אפשרות ולאחר מכן הקש Enter כדי לדפדף במסמך באמצעות האפשרות שנבחרה.

Alt+Ctrl+Home

מעבר לאובייקט הדפדוף הקודם (מוגדר באפשרויות הדפדוף).

Ctrl+Page Up

מעבר לאובייקט הדפדוף הבא (מוגדר באפשרויות הדפדוף).

Ctrl+Page Down

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתצוגת פריסת הדפסה.

Alt+Ctrl+P

מעבר לתצוגת חלוקה לרמות.

Alt+Ctrl+O

מעבר לתצוגת טיוטה.

Alt+Ctrl+N

לביצוע פעולה זו

הקש

קידום פיסקה.

Alt+Shift+חץ שמאלה

הסגת פיסקה.

Alt+Shift+חץ ימינה

הסגה לגוף הטקסט.

Ctrl+Shift+N

הזזת פיסקאות שנבחרו למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת פיסקאות שנבחרו למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הרחבת טקסט מתחת לכותרת.

Alt+Shift+סימן חיבור

כיווץ טקסט מתחת לכותרת.

Alt+Shift+סימן חיסור

הרחבה או כיווץ של כל הטקסט או הכותרות.

Alt+Shift+A

הסתרה או הצגה של עיצוב תו.

מקש קו נטוי (/) במקלדת הנומרית

הצגה של השורה הראשונה של גוף הטקסט או של גוף הטקסט כולו.

Alt+Shift+L

הצגת כל הכותרות בסגנון כותרת 1.

Alt+Shift+1

הצגת כל הכותרות עד לכותרת n.

Alt+Shift+n

הוספת תו טאב.

Ctrl+Tab

לביצוע פעולה זו

הקש

הדפסת מסמך.

Ctrl+P

מעבר להצגה לפני הדפסה.

Alt+Ctrl+I

תנועה בעמוד התצוגה המקדימה כאשר התצוגה מוגדלת.

מקשי חצים

מעבר של עמוד תצוגה מקדימה אחד כאשר התצוגה מוקטנת.

Page Up או Page Down

מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה הראשון כאשר התצוגה מוקטנת.

Ctrl+Home

מעבר אל עמוד התצוגה המקדימה האחרון כאשר התצוגה מוקטנת.

Ctrl+End

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת הערה.

Alt+Ctrl+M

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים.

Ctrl+Shift+E

סגירת חלונית הסקירה אם היא פתוחה.

Alt+Shift+C

הערה: ייתכן שקוראי מסך מסוימים לא יהיו תואמים לתצוגת קריאה במסך מלא.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תחילת המסמך.

Home

מעבר אל סוף המסמך.

End

מעבר לעמוד n.

n‏, Enter

יציאה מתצוגת פריסת קריאה.

Esc

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון ערך בתוכן עניינים.

Alt+Shift+O

סימון ערך ברשימת מקורות (אזכור).

Alt+Shift+I

בחר אפשרויות ציטוט

Alt + Shift + F12, מקש רווח

סימון ערך אינדקס.

Alt+Shift+X

הוספת הערת שוליים.

Alt+Ctrl+F

הוספת הערת סיום.

Alt+Ctrl+D

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

מעבר עמוד אחד אחורה.

Alt+חץ שמאלה

מעבר עמוד אחד קדימה.

ALT+חץ ימינה

רענון.

F9

עריכה והעברה של טקסט וגרפיקה

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת תו אחד אחורה.

BACKSPACE

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+BACKSPACE

מחיקת תו אחד קדימה.

DELETE

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+DELETE

גזירת הטקסט הנבחר ללוח.

Ctrl+X

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

גזירה אל הדקר.

Ctrl+F3

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הלוח של Office

הקשה על Alt+י כדי לעבור לכרטיסיה בית ולאחר מכן הקשה על \.

העתקת טקסט או גרפיקה נבחרים ללוח של Office.

Ctrl+C

גזירת הטקסט או הגרפיקה הנבחרים מהלוח של Office.

Ctrl+X

הדבקת התוספת האחרונה ביותר או הדבקת פריט מהלוח של Office.

Ctrl+V

הזזת טקסט או גרפיקה פעם אחת.

F2 (לאחר מכן הזזת הסמן והקשה על Enter)

העתקת טקסט או גרפיקה.

Shift+F2 (לאחר מכן העברת הסמן והקשה על Enter)

בעת בחירת טקסט או אובייקט, פתח את תיבת הדו-שיח יצירת אבן בניין חדשה.

Alt+F3

בעת בחירת בלוק הבנייה  -לדוגמה, גרפיקת SmartArt - הצג את תפריט הקיצור המשויך אליו.

Shift+F10

גזירה אל הדקר.

Ctrl+F3

הדבקת תוכן הדקר.

Ctrl+Shift+F3

העתקת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה שבהן נעשה שימוש במקטע הקודם במסמך.

Alt+Shift+R

להוספה

הקש

שדה

Ctrl+F9

מעבר שורה

Shift+Enter

מעבר עמוד

Ctrl+Enter

מעבר טור

Ctrl+Shift+Enter

מקף ארוך

Alt+Ctrl+סימן חיסור

מקף בינוני

Ctrl+סימן חיסור

מקף אופציונלי

Ctrl+מקף

מקף קשיח

Ctrl+Shift+מקף

רווח קשיח

Ctrl+Shift+מקש רווח

סימן זכויות יוצרים

Alt+Ctrl+C

סימן סמל מסחרי רשום

Alt+Ctrl+R

סימן סמל מסחרי

Alt+Ctrl+T

שלוש נקודות

Alt+Ctrl+נקודה

גרש פותח בודד

Ctrl+`(גרש בודד), `(גרש בודד)

גרש סוגר בודד

Ctrl+'(גרש בודד), '(גרש בודד)

גרש פותח כפול

Ctrl+` (גרש בודד), Shift+' (גרש בודד)

גרש סוגר כפול

Ctrl+' (גרש בודד), Shift+' (גרש בודד)

ערך טקסט אוטומטי

Enter (לאחר הקלדת התווים הראשונים של שם ערך טקסט אוטומטי וכאשר מופיע תיאור המסך)

לביצוע פעולה זו

הקש

הוסף את תו ה- Unicode עבור קוד התו של Unicode שצוין (הקסדצימאלי). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו ( סמל מטבע אירו ), הקלד 20AC‏ ולאחר מכן החזק את מקש Alt לחוץ והקש X.

קוד התו, Alt+X

איתור קוד תו ה- Unicode עבור התו הנבחר

Alt+X

הוסף את תו ה- ANSI עבור קוד תו ה- ANSI שצוין (עשרוני). לדוגמה, כדי להוסיף את סמל מטבע האירו, החזק את מקש Alt לחוץ והקש 0128 במקלדת הנומרית.

Alt+קוד התו (במקלדת הנומרית)

בחר את הטקסט על-ידי החזקת מקש Shift לחוץ ושימוש במקשי החצים להזזת הסמן.

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצב הרחבה.

F8

בחירת התו הקרוב ביותר.

F8 ולאחר מכן הקשה על חץ שמאלה או חץ ימינה

הגדלת בחירה.

F8 (הקש פעם אחת לבחירת מילה, פעמיים לבחירת משפט וכן הלאה).

הקטנת בחירה.

Shift+F8

ביטול מצב הרחבה.

Esc

הרחבת בחירה תו אחד לימין.

Shift+חץ ימינה

הרחבת בחירה תו אחד לשמאל.

Shift+חץ שמאלה

הרחבת בחירה עד סוף מילה.

Ctrl+Shift+חץ ימינה

הרחבת בחירה לתחילת מילה.

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

הרחבת בחירה לסוף שורה.

Shift+End

הרחבת בחירה לתחילת שורה.

Shift+Home

הרחבת בחירה שורה אחת למטה.

Shift+חץ למטה

הרחבת בחירה שורה אחת למעלה.

Shift+חץ למעלה

הרחבת בחירה לסוף פיסקה.

Ctrl+Shift+חץ למטה

הרחבת בחירה לתחילת פיסקה.

Ctrl+Shift+חץ למעלה

הרחבת בחירה מסך אחד למטה.

Shift+Page Down

הרחבת בחירה מסך אחד למעלה.

Shift+Page Up

הרחבת בחירה לתחילת מסמך.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת בחירה לסוף מסמך.

Ctrl+Shift+End

הרחבת בחירה לסוף חלון.

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

הרחבת בחירה כך שתכלול את המסמך כולו.

Ctrl+A

בחירת בלוק אנכי של טקסט.

Ctrl+Shift+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש Esc לביטול מצב בחירה

הרחבת בחירה למיקום מסוים במסמך.

F8‏+מקשי חצים; הקש Esc לביטול מצב בחירה

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת תוכן התא הבא.

Tab

בחירת תוכן התא הקודם.

Shift+Tab

הרחבת הקטע הנבחר לתאים סמוכים.

החזק את מקש Shift לחוץ והקש מספר פעמים על מקש חץ

בחירת עמודה.

השתמש במקשי החצים כדי לעבור לתא העליון או לתא התחתון של העמודה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקש Shift+Alt+Page Down כדי לבחור בעמודה מלמעלה למטה.

 • הקש Shift+Alt+Page Up כדי לבחור בעמודה מלמטה למעלה.

הרחבת בחירה (או בלוק).

Ctrl+Shift+F8 ולאחר מכן שימוש במקשי החצים; הקש Esc לביטול מצב בחירה

בחירת טבלה שלמה.

Alt+5 במקלדת הנומרית (כאשר NUM LOCK אינו פעיל)

למעבר

הקש

תו אחד שמאלה

חץ ימינה

תו אחד ימינה

חץ שמאלה

מילה אחת שמאלה

Ctrl+חץ ימינה

מילה אחת ימינה

Ctrl+חץ שמאלה

פיסקה אחת למעלה

Ctrl+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

Ctrl+חץ למטה

תא אחד ימינה (בטבלה)

Shift+Tab

תא אחד שמאלה (בטבלה)

Tab

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

לסוף השורה

End

לתחילת השורה

Home

לראש החלון

Alt+Ctrl+Page Up

לתחתית החלון

Alt+Ctrl+Page Down

מסך אחד למעלה (גלילה)

Page Up

מסך אחד למטה (גלילה)

Page Down

לראש העמוד הבא

Ctrl+Page Down

לראש העמוד הקודם

Ctrl+Page Up

לסוף המסמך

Ctrl+End

לתחילת המסמך

Ctrl+Home

לתיקון קודם

Shift+F5

לאחר פתיחת מסמך, למיקום שבו עבדת כאשר המסמך נסגר לאחרונה

Shift+F5

למעבר

הקש

לתא הבא בשורה

Tab

לתא הקודם בשורה

Shift+Tab

לתא הראשון בשורה

Alt+Home

לתא האחרון בשורה

Alt+End

לתא הראשון בעמודה

Alt+Page Up

לתא האחרון בעמודה

Alt+Page Down

לשורה הקודמת

חץ למעלה

לשורה הבאה

חץ למטה

שורה למעלה

ALT+SHIFT+חץ למעלה

שורה למטה

ALT+SHIFT+חץ למטה

כדי להוסיף

הקש

פיסקאות חדשות בתא

Enter

תווי טאב בתא

Ctrl+Tab

כדי לשנות את הגדרות ההקלדה על טקסט קיים כך שתהיה לך גישה למצב הקלדה על טקסט קיים על-ידי הקשה על INSERT, בצע את הפעולות הבאות:

 1. הקש ALT+ך12‏, ו כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אפשרויות Word.

 2. הקש מ כדי לבחור באפשרות 'מתקדם' ולאחר מכן הקש Tab.

 3. הקש Alt+ה כדי לעבור לתיבת הסימון השתמש במקש Insert כדי לשלוט במצב הקלדה על טקסט קיים.

 4. הקש על מקש רווח כדי לבחור את תיבת הסימון ולאחר מכן הקש Enter.

כדי לבטל או להפעיל מצב הקלדה על טקסט קיים, הקש INSERT.

עיצוב תווים ופיסקאות

לביצוע פעולה זו

הקש

העתקת עיצוב מטקסט.

Ctrl+Shift+C

החלת העיצוב המועתק על טקסט.

Ctrl+Shift+V

הערה: קיצורי המקשים הבאים אינם פועלים במצב קריאה במסך מלא.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את הגופן.

Ctrl+Shift+F

הגדלת הגופן.

Ctrl+Shift+>‎

הקטנת הגופן.

Ctrl+Shift+<‎

הגדלת הגופן בנקודה אחת.

Ctrl+]‎

הקטנת הגופן בנקודה אחת.

Ctrl+[‎

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח גופן כדי לשנות את העיצוב של תווים.

Ctrl+D

שינוי הרישיות של אותיות.

Shift+F3

עיצוב כל האותיות כאותיות רישיות.

Ctrl+Shift+A

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלת קו תחתון.

Ctrl+U

סימון מילים בקו תחתון, אך לא רווחים.

Ctrl+Shift+W

סימון טקסט בקו תחתון כפול.

Ctrl+Shift+D

החלת עיצוב טקסט מוסתר.

Ctrl+Shift+H

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+I

עיצוב אותיות כאותיות רישיות מוקטנות.

Ctrl+Shift+K

החלת עיצוב של כתב תחתי (מרווח אוטומטי).

CTRL+סימן שווה

החלת עיצוב של כתב עילי (מרווח אוטומטי).

Ctrl+Shift+סימן חיבור

הסרת עיצוב תווים ידני.

Ctrl+מקש רווח

החלפת הגופן בקטע הנבחר בגופן Symbol.

Ctrl+Shift+Q

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תווים שאינם מודפסים.

Ctrl+Shif+* (כוכבית במקלדת נומרית אינה פועלת)

סקירת עיצוב טקסט.

Shift+F1 (לאחר מכן לחיצה על הטקסט שאת עיצובו ברצונך לסקור)

העתקת עיצובים.

Ctrl+Shift+C

הדבקת עיצובים.

Ctrl+Shift+V

לביצוע פעולה זו

הקש

שורות ברווח בודד.

Ctrl+1

שורות ברווח כפול.

Ctrl+2

קביעת מרווח של שורה וחצי.

Ctrl+5

הוספה או הסרה של רווח של שורה אחת לפני פיסקה.

Ctrl+0 (אפס)

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר פיסקה בין יישור למרכז ויישור לשמאל.

Ctrl+E

מעבר פיסקה בין יישור לשני הצדדים ויישור לשמאל.

Ctrl+J

מעבר פיסקה בין יישור לימין ויישור לשמאל.

Ctrl+R

יישור פיסקה לשמאל.

Ctrl+L

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

Ctrl+M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

Ctrl+Shift+M

יצירת כניסה תלויה.

Ctrl+T

הקטנת כניסה תלויה.

Ctrl+Shift+T

הסרת עיצוב פיסקה.

Ctrl+Q

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלונית המשימות החלת סגנונות.

Ctrl+Shift+S

פתיחת חלונית המשימות סגנונות.

Alt+Ctrl+Shift+S

הפעלת עיצוב אוטומטי.

Alt+Ctrl+K

החלת סגנון רגיל.

Ctrl+Shift+N

החלת הסגנון כותרת 1.

Alt+Ctrl+1

החלת הסגנון כותרת 2.

Alt+Ctrl+2

החלת הסגנון כותרת 3.

Alt+Ctrl+3

סגירת חלונית המשימות 'סגנונות'

 1. אם חלונית המשימות סגנונות לא נבחרה, הקש F6 כדי לבחור בה.

 2. הקש Ctrl+מקש רווח.

 3. השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות סגור ולאחר מכן הקש Enter.

הוספה ועריכה של אובייקטים

 1. הקש ALT, פ, ג ולאחר מכן ב כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח אובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • הקש על חץ למטה כדי לבחור אובייקט, הקלד ולאחר מכן הקש Enter כדי ליצור אובייקט.

  • הקש Ctrl+Tab כדי לעבור לכרטיסיה יצירה מקובץ, הקש Tab ולאחר מכן הקלד את שם הקובץ של האובייקט שברצונך להוסיף לקובץ או אתר את הקובץ.

 1. כאשר הסמן ממוקם לשמאלו של האובייקט במסמך, בחר באובייקט על-ידי הקשה על Shift+חץ ימינה.

 2. הקש Shift+F10.

 3. הקש על מקש Tab כדי להגיע לשם האובייקט, הקש Enter ולאחר מכן הקש Enter שוב.

 1. הקש Alt, פ ושחרר ולאחר מכן הקש [ ו- / כדי לבחור ב- SmartArt.

 2. הקש על מקשי החצים כדי לבחור בסוג הגרפיקה הרצוי.

 3. הקש Tab ולאחר מכן הקש על מקשי החצים כדי לבחור בגרפיקה שברצונך להוסיף.

 4. הקש Enter.

 1. הקש Alt, פ ושחרר ולאחר מכן הקש ץ כדי לבחור ב- WordArt.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לבחור בסגנון WordArt הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

 3. הקלד את הטקסט הרצוי.

 4. הקש Esc כדי לבחור את אובייקט ה- WordArt ולאחר מכן השתמש במקשי החצים כדי להזיז את האובייקט.

 5. הקש Esc שוב כדי לחזור אל המסמך.

מיזוג דואר ושדות

הערה: עליך להיות בכרטיסיה דברי דואר כדי להשתמש בקיצורי מקשים אלה.

לביצוע פעולה זו

הקש

תצוגה מקדימה של מיזוג דואר.

Alt+Shift+K

מיזוג מסמך.

Alt+Shift+N

הדפסת המסמך הממוזג.

Alt+Shift+M

עריכת מסמך נתונים של מיזוג דואר.

Alt+Shift+E

הוספת שדה מיזוג.

Alt+Shift+F

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שדה DATE.

Alt+Shift+D

הוספת שדה LISTNUM.

Alt+Ctrl+L

הוספת שדה PAGE.

Alt+Shift+P

הוספת שדה TIME.

Alt+Shift+T

הוספת שדה ריק.

Ctrl+F9

עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Microsoft Word.

Ctrl+Shift+F7

עדכון שדות נבחרים.

F9

ביטול קישור של שדה.

Ctrl+Shift+F9

מעבר בין קוד שדה נבחר לבין התוצאה שלו.

Shift+F9

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

Alt+F9

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

Alt+Shift+F9

מעבר לשדה הבא.

F11

מעבר לשדה הקודם.

Shift+F11

נעילת שדה.

Ctrl+F11

ביטול נעילת שדה.

Ctrl+Shift+F11

סרגל השפה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין שפות או פריסות לוח מקשים.

Alt שמאלי+Shift

הצגת רשימה של אפשרויות תיקון חלופיות.

תמונת לחצן +C

הפעלה או ביטול של כתב יד.

תמונת לחצן +H

הפעלה או ביטול של עורך שיטות קלט (IME) ביפנית בלוח מקשים 101.

Alt+~‎

הפעלה או ביטול של IME קוריאני בלוח מקשים 101.

Alt ימני

הפעלה או ביטול של IME סיני בלוח מקשים 101.

Ctrl+מקש רווח

עצות

 • באפשרותך לבחור בצירוף המקשים לשם מעבר בין שפות או פריסות לוחות מקשים בתיבת הדו-שיח הגדרות מקשים מתקדמות. כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח הגדרות מקשים מתקדמות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סרגל השפה ולאחר מכן לחץ על הגדרות. תחת העדפות, לחץ על הגדרות מקשים.

 • מקש סמל Windows ‏ תמונת לחצן זמין בשורת המקשים התחתונה ברוב לוחות המקשים.

חומר עזר למקשים ייעודיים

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת עזרה או ביקור ב- Microsoft Office.com.

F1

הזזת טקסט או גרפיקה.

F2

חזרה על הפעולה האחרונה.

F4

בחירה בפקודה מעבר אל (הכרטיסיה בית).

F5

מעבר אל החלונית או המסגרת הבאה.

F6

בחירה בפקודה בדיקת איות (הכרטיסיה סקירה).

F7

הרחבת בחירה.

F8

עדכון השדות הנבחרים.

F9

הצגת תיאורי מקשים.

F10

מעבר לשדה הבא.

F11

בחירה בפקודה שמירה בשם.

F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת עזרה תלויית-הקשר או חשיפת עיצוב.

Shift+F1

העתקת טקסט.

Shift+F2

שינוי הרישיות של אותיות.

Shift+F3

חזרה על פעולת חיפוש או מעבר אל.

Shift+F4

מעבר לשינוי האחרון.

Shift+F5

מעבר לחלונית או למסגרת הבאה (לאחר הקשה על F6).

Shift+F6

בחירה בפקודה אוצר מילים (הכרטיסיה סקירה, הקבוצה הגהה).

Shift+F7

הקטנת בחירה.

Shift+F8

מעבר בין קוד שדה לבין התוצאה שלו.

Shift+F9

הצגת תפריט קיצור.

Shift+F10

מעבר לשדה הקודם.

Shift+F11

בחירה בפקודה שמור.

Shift+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

Ctrl+F1

בחירה בפקודה הצגה לפני הדפסה.

Ctrl+F2

גזירה אל הדקר.

Ctrl+F3

סגירת החלון.

Ctrl+F4

מעבר אל החלון הבא.

Ctrl+F6

הוספת שדה ריק.

Ctrl+F9

הגדלת חלון המסמך לגודל מרבי.

Ctrl+F10

נעילת שדה.

Ctrl+F11

בחירה בפקודה פתח.

Ctrl+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת תוכן הדקר.

Ctrl+Shift+F3

עריכת סימניה.

Ctrl+Shift+F5

מעבר אל החלון הקודם.

Ctrl+Shift+F6

עדכון מידע מקושר במסמך מקור של Word 2010.

Ctrl+Shift+F7

הרחבת בחירה או בלוק.

Ctrl+Shift+F8, ולאחר מכן הקשה על מקש חץ

ביטול קישור של שדה.

Ctrl+Shift+F9

ביטול נעילת שדה.

Ctrl+Shift+F11

בחירה בפקודה הדפס.

Ctrl+Shift+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הבא.

Alt+F1

יצירת אבן בניין חדשה.

Alt+F3

יציאה מ- Word 2010.

Alt+F4

שחזור הגודל של חלון התוכנית.

Alt+F5

מעבר בחזרה מתיבת דו-שיח פתוחה אל המסמך, עבור תיבות דו-שיח התומכות באופן פעולה זה.

Alt+F6

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה.

Alt+F7

הפעלת מאקרו.

Alt+F8

מעבר בין כל קודי השדה לבין תוצאותיהם.

Alt+F9

הצגת חלונית המשימות בחירה וניראות.

Alt+F10

הצגת קוד של Microsoft Visual Basic.

Alt+F11

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הקודם.

Alt+Shift+F1

בחירה בפקודה שמור.

Alt+Shift+F2

הצגה של חלונית המשימות מחקר.

Alt+Shift+F7

הפעלת GOTOBUTTON או MACROBUTTON מתוך השדה המציג את תוצאות השדה.

Alt+Shift+F9

הצגת תפריט או הודעה עבור פעולה זמינה.

Alt+Shift+F10

בחירה בלחצן תוכן העניינים בגורם המכיל 'תוכן העניינים' כאשר הגורם המכיל פעיל.

Alt+Shift+F12

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת מידע מערכת של Microsoft.

Ctrl+Alt+F1

בחירה בפקודה פתח.

Ctrl+Alt+F2

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×