קיצורי מקשים עבור Project 2013

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים שבלוח מקשים של ארצות הברית.

במאמר זה

חיפוש קיצורי מקשים ושימוש בהם

שימוש בלוח המקשים להרחבת סעיפים

חיפוש במאמר זה

הדפסת מאמר זה

היסודות של Microsoft Office

עיון מהיר של Microsoft Project

חיפוש קיצורי מקשים ושימוש בהם

עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות סימן החיבור (+) בעזרה של Microsoft Project 2013. עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים באמצעות פסיק (,).

שימוש בלוח המקשים להרחבת סעיפים

 • כדי להרחיב את כל הסעיפים במאמר, הקש Tab עד לבחירת הצג הכל ולאחר מכן הקש Enter. הקש Enter שוב כדי לכווץ את כל הסעיפים.

 • כדי להרחיב סעיף אחד בלבד במאמר, הקש Tab עד לבחירת כותרת הסעיף וסימן החיבור, ולאחר מכן הקש Enter. הקש Enter שוב כדי לכווץ את הסעיף.

חיפוש במאמר זה

חשוב:  לפני שתתחיל בחיפוש, הקש Tab עד לבחירת האפשרות הצג הכל, ולאחר מכן הקש Enter.

 1. הקש Ctrl+F.

  תיבת הדו-שיח חיפוש נפתחת, כאשר הסמן מוכן להקלדה.

 2. הקלד את הטקסט לחיפוש בתיבה.

 3. הקש Enter.

הדפסת מאמר זה

כדי להדפיס נושא זה, הקש Tab עד לבחירת הצג הכל, הקש Enter ולאחר מכן הקש Ctrl+P.

לראש הדף

היסודות של Microsoft Office

גישה לרצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

 1. הקש Alt.

  תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

 2. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש מעל התכונה שבה ברצונך להשתמש.

 3. בהתאם לאות שעליה תקיש, ייתכן שיופיעו תיאורי מקשים נוספים. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה ותקיש על "ג", הכרטיסיה תצוגה תוצג יחד עם תיאורי המקשים עבור הקבוצות בכרטיסיה זו.

 4. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או של הפקד שבהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש תחילה על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה.

  הערה: כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש Alt.

הצגת חלונות ושימוש בהם

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

Alt+Tab

מעבר לחלון הקודם.

Alt+Shift+Tab

סגירת החלון הפעיל.

Ctrl+W או Ctrl+F4

שחזור גודל החלון הפעיל לאחר שהוגדל.

Ctrl+F5

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

F6

מעבר לחלונית מחלונית אחרת בחלון התוכנית (נגד כיוון השעון).

Shift+F6

מעבר אל החלון הבא, כאשר יותר מחלון אחד פתוח.

Ctrl+F6

מעבר לחלון הקודם.

Ctrl+Shift+F6

מזעור או שחזור חלון שנבחר.

Ctrl+F10

העתקת תמונה של המסך ללוח.

הדפסת מסך

העתקת תמונה של החלון הנבחר ללוח.

Alt+Print Screen

תנועה בטקסט או בתאים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ ימינה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

מעבר לסוף שורה.

End

מעבר לתחילת שורה.

Home

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

Ctrl+End

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

Ctrl+Home

ניווט בטבלאות ועבודה עמן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הבא.

Tab

מעבר לתא הקודם.

Shift+Tab

מעבר לשורה הבאה.

חץ למטה

מעבר לשורה הקודמת.

חץ למעלה

הוספת טאב בתא.

Ctrl+Tab

התחלת פיסקה חדשה.

Enter

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה.

Tab בסוף השורה האחרונה

גישה לפעולות ושימוש בהן

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת התפריט או ההודעה עבור פעולה. אם קיימת יותר מפעולה אחת, עבור לפעולה הבאה והצג את התפריט או את ההודעה שלה.

Alt+Shift+F10

בחירת הפריט הבא בתפריט הפעולות.

חץ למטה

בחירת הפריט הקודם בתפריט הפעולות.

חץ למעלה

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר בתפריט הפעולות.

Enter

סגירת התפריט או ההודעה של הפעולה.

Esc

עצות

 • באפשרותך לבקש לקבל התראה באמצעות צליל בכל פעם שמופיעה פעולה. כדי לשמוע רמזי שמע, דרוש כרטיס קול. כמו כן יש להתקין את Microsoft Office Sounds במחשב.

 • באפשרותך להוריד Microsoft Office Sounds מ- Office.com.

שימוש בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל האפשרות הבאה או אל קבוצת האפשרויות הבאה.

Tab

מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

Shift+Tab

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

Ctrl+Tab

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

Ctrl+Shift+Tab

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון שנבחרה.

Insert

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות זו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

Alt+האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

Alt+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

Esc

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

Enter

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה עליך להקליד או להדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או הנתיב לתיקיה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת הערך.

Home

מעבר לסוף הערך.

End

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

Shift+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

Shift+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

Ctrl+Shift+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

Shift+Home

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

Shift+End

ניהול קבצים בסיסי

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחה של קובץ פרוייקט (הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה).

Ctrl+F12

פתיחה של קובץ פרוייקט (הצגת הכרטיסיה פתח בתצוגת Backstage).

Ctrl+O

שמירה של קובץ פרוייקט

Ctrl+S

יצירה של פרוייקט חדש

Ctrl+N

הדפסת קובץ (הצת הכרטיסיה הדפס בתצוגת Backstage).

Ctrl+P

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה.

Ctrl+F12

הצגת הכרטיסיה פתח בתצוגת Backstage.

Ctrl+O

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

F12

פתיחת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

Enter

פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה הפתוחה.

Backspace

מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

Delete

הצגת תפריט קיצור עבור פריט שנבחר, כגון תיקיה או קובץ.

Shift+F10

מעבר קדימה דרך האפשרויות

Tab

מעבר אחורה דרך האפשרויות

Shift+Tab

פתיחת הרשימה חפש ב

F4 או Alt+1

לראש הדף

עיון מהיר של Microsoft Project

שימוש בדיאגרמת רשת

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיבת 'תרשים רשת' אחרת.

מקשי חצים

הוספת תיבות 'תרשים רשת' לפריטים שנבחרו.

Shift+מקשי חצים

הזזת תיבת 'תרשים רשת'.

הערה: עליך להגדיר תחילה מיקום ידני. בחירת התיבה שברצונך להזיז. לחץ על עיצוב, ולאחר מכן לחץ על פריסה. לחץ על אפשר מיקום תיבות ידני.

Ctrl+מקשי חצים

מעבר לתיבת תרשים הרשת העליונה ביותר בתצוגה או בפרוייקט.

Ctrl+Home או Shift+Ctrl+Home

מעבר לתיבת תרשים הרשת התחתונה ביותר בפרוייקט.

Ctrl+End או Shift+Ctrl+End

מעבר לתיבת תרשים הרשת הימנית ביותר בפרוייקט.

Home או Shift+Home

מעבר לתיבת תרשים הרשת השמאלית ביותר בפרוייקט.

End או Shift+End

מעבר מעלה בגובה של חלון אחד.

Page Up או Shift+Page Up

מעבר מטה בגובה של חלון אחד.

Page Down או Shift+Page Down

מעבר שמאלה ברוחב של חלון אחד.

Ctrl+Page Up או Shift+Ctrl+Page Up

מעבר ימינה ברוחב של חלון אחד.

Ctrl+Page Down או Shift+Ctrl+Page Down

בחירת השדה הבא בתיבה 'תרשים רשת'.

Enter או Tab

בחירת השדה הקודם בתיבה 'תרשים רשת'.

Shift+Enter

שימוש באובייקטי OfficeArt.

הזזת צורות OfficeArt.

לביצוע פעולה זו

הקש

הסטת הצורה למעלה, למטה, ימינה או שמאלה.

מקשי חצים

הגדלת רוחב הצורה ב- 10%.

Shift+חץ ימינה

הקטנת רוחב הצורה ב- 10%.

Shift+חץ שמאלה

הגדלת גובה הצורה ב- 10%.

Shift+חץ למעלה

הקטנת גובה הצורה ב- 10%.

Shift+חץ למטה

הגדלת רוחב הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+חץ ימינה

הקטנת רוחב הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

הגדלת גובה הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+חץ למעלה

הקטנת גובה הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+חץ למטה

סיבוב הצורה ב- 15 מעלות ימינה.

Alt+חץ ימינה

סיבוב הצורה ב- 15 מעלות שמאלה.

Alt+חץ שמאלה

.

בחירה והעתקה של אובייקטים וטקסט של OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

Esc

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

TAB או SHIFT+TAB עד שהאובייקט הרצוי נבחר

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

Enter

בחירת צורות מרובות

החזק את מקש Ctrl לחוץ תוך לחיצה על הצורות

בחירת צורות מרובות עם טקסט

לחיצה והחזקה של מקש Shift בעת לחיצה על הצורות

גזירת אובייקט שנבחר.

Ctrl+X

העתקת אובייקט שנבחר.

Ctrl+C

הדבקת אובייקט שנגזר או הועתק.

Ctrl+V

הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

העתקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+C

הדבקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+V

הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+G לאחר שבחרת את הפריטים שברצונך לקבץ

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+SHIFT+G לאחר שבחרת את הקבוצה שברצונך לפרק

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

הוספת האובייקט הבא לבחירה מרובה.

Ctrl+לחיצה

הוספת האובייקט הבא לבחירה מרובה; אפשרות לחיצה על טקסט תיבת טקסט כדי להוסיף את תיבת הטקסט לבחירה המרובה.

Shift+לחיצה

עריכת טקסט ותיבות טקסט של OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

כיווץ בחירה.

Esc

בחירת כל הטקסט.

Ctrl+A

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

ביטול.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר.

Ctrl+Y

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+חץ למטה

מעבר לתחילת טקסט האובייקט.

Ctrl+Home

מעבר לסוף טקסט האובייקט

Ctrl+End

ניווט בתצוגות ובחלונות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת שורת ההזנה לעריכת טקסט בשדה.

F2

הפעלת שורת התפריטים.

Alt או F10

הפעלת תפריט הבקרה של הפרוייקט.

Alt+מקף או Alt+מקש רווח

הפעלת פס הפיצול.

Shift+F6

סגירת חלון התוכנית.

ALT+F4

הצגת כל הפעילויות המסוננות או כל המשאבים המסוננים.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הגדרות שדה.

Alt+F3

פתיחת חלון חדש.

Shift+F11

צמצום בחירה לשדה יחיד.

Shift+Backspace

ביצוע איפוס של סדר המיון לסדר לפי מזהה וביטול הקיבוץ.

Shift+F3

בחירת אובייקט ציור.

F6

הצגת מידע אודות פעילויות.

Shift+F2

הצגת מידע אודות משאבים.

Shift+F2

הצגת מידע אודות הקצאות.

Shift+F2

הפעלה או ביטול של מצב 'הוסף לבחירה'.

Shift+F8

הפעלה או ביטול של חישוב אוטומטי.

Ctrl+F9

הפעלה או ביטול של מצב 'הרחב בחירה'.

F8

מעבר שמאלה, ימינה, למעלה או למטה כדי להציג עמודים שונים בחלון 'הצג לפני הדפסה'.

Alt+מקשי חצים

חלוקת פרוייקט לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הסתרת תת פעילויות.

Alt+Shift+מקף או Alt+Shift+סימן חיסור (סימן חיסור בלוח המקשים המספרי)

הסטה פנימה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+חץ ימינה

הצגת תת פעילויות.

Alt+Shift+=‎ או Alt+Shift+סימן חיבור (סימן חיבור בלוח המקשים המספרי)

הצגת כל הפעילויות.

‎Alt+Shift+*‎ (כוכבית בלוח המקשים המספרי)

הסטה החוצה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+חץ שמאלה

בחירה ועריכה בתיבת דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין שדות בחלקו התחתון של טופס.

מקשי חצים

מעבר לטבלאות בחלקו התחתון של טופס.

Alt+1 (שמאלה) או Alt+2 (ימינה)

מעבר לפעילות או למשאב הבאים.

Enter

מעבר לפעילות או למשאב הקודמים.

Shift+Enter

בחירה ועריכה בתצוגת גיליון

עריכה בתצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

ביטול הזנה.

Esc

ניקוי או איפוס השדה שנבחר.

Ctrl+Delete

העתקת הנתונים שנבחרו.

Ctrl+C

גזירת הנתונים שנבחרו.

Ctrl+X

מחיקת הנתונים שנבחרו.

Delete

מחיקת שורה המכילה תא שנבחר.

Ctrl‏+סימן חיסור (בלוח המקשים המספרי)

ביצוע מילוי כלפי מטה.

Ctrl+D

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

Ctrl+F או Shift+F5

בתיבת הדו-שיח חיפוש, המשך למופע הבא של תוצאות החיפוש.

Shift+F4

שימוש בפקודה מעבר אל (תפריט עריכה).

F5

קישור בין פעילויות.

Ctrl+F2

הדבקת הנתונים שהועתקו או שנגזרו.

Ctrl+V

צמצום הבחירה לשדה אחד.

Shift+Backspace

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביטול קישור של פעילויות.

Ctrl+Shift+F2

הגדרת הפעילות לתזמון ידני

Ctrl+Shift+M

הגדרת הפעילות לתזמון אוטומטי

Ctrl+Shift+A

ניווט בתוך תצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת פרוייקט (ציר הזמן).

Alt+Home

מעבר לסוף פרוייקט (ציר הזמן).

Alt+End

הזזת ציר הזמן שמאלה.

Alt+חץ שמאלה

הזזת ציר הזמן ימינה.

Alt+חץ ימינה

מעבר לשדה הראשון בשורה.

Home או Ctrl+חץ שמאלה

מעבר לשורה הראשונה.

Ctrl+חץ למעלה

מעבר לשדה הראשון בשורה הראשונה.

Ctrl+Home

מעבר לשדה האחרון בשורה.

End או Ctrl+חץ ימינה

מעבר לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+End

מעבר לשורה האחרונה.

Ctrl+חץ למטה

ניווט בתוך החלונית הצדדית

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד בין החלונית הצדדית לתצוגה בצד שמאל.

Ctrl+Tab או Ctrl+Shift+Tab

בחירת פקדים שונים בחלונית הצדדית אם המוקד נמצא בה.

Tab

בחירה או ניקוי של תיבות סימון ולחצני אפשרויות אם המוקד נמצא בחלונית הצדדית.

מקש רווח

בחירה בתצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקטע שנבחר עמוד אחד למטה.

Shift+Page Down

הרחבת הקטע שנבחר עמוד אחד למעלה.

Shift+Page Up

הרחבת הבחירה שורה אחת למטה.

Shift+חץ למטה

הרחבת הבחירה שורה אחת למעלה.

Shift+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה.

Shift+Home

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה.

Shift+End

הרחבת הבחירה לתחילת המידע.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת הבחירה לסוף המידע.

Ctrl+Shift+End

הרחבת הבחירה לשורה הראשונה.

Ctrl+Shift+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשורה האחרונה.

Ctrl+Shift+חץ למטה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה הראשונה.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+Shift+End

בחירת כל השורות וכל העמודות.

Ctrl+Shift+מקש רווח

בחירת עמודה.

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה.

Shift+מקש רווח

מעבר שדה אחד למטה בתוך בחירה.

Enter

מעבר שדה אחד למעלה בתוך בחירה.

Shift+Enter

מעבר שדה אחד ימינה בתוך בחירה.

Tab

מעבר שדה אחד שמאלה בתוך בחירה.

Shift+Tab

בחירה ועריכה בתוך שורת ההזנה

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת הזנה.

Enter

ביטול הזנה.

Esc

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

הרחבת הבחירה עד לסוף הטקסט.

Shift+End

הרחבת הבחירה עד לתחילת הטקסט.

Shift+Home

הפעלה או ביטול של מצב הקלדה על טקסט קיים.

Insert

שימוש בציר זמן

לביצוע פעולה זו

הקש

הזזת ציר הזמן עמוד אחד שמאלה.

Alt+Page Up

הזזת ציר הזמן עמוד אחד ימינה.

Alt+Page Down

הזזת ציר הזמן לתחילת הפרוייקט.

Alt+Home

הזזת ציר הזמן לסוף הפרוייקט.

Alt+End

גלילת ציר הזמן שמאלה.

Alt+חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

Alt+חץ ימינה

הצגת יחידות זמן קטנות יותר.

Ctrl+ / (קו נטוי בלוח המקשים המספרי)

הצגת יחידות זמן גדולות יותר.

Ctrl+* (כוכבית בלוח המקשים המספרי)

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×