קיצורי מקשים עבור Microsoft Office Visio

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארה"ב. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח מקשים של ארה"ב.

לשם הדפסת נושא זה, הקש TAB כדי לבחור באפשרות הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

עזרה מקוונת

קיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון 'עזרה'

לשם

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

חזרה אל דף הבית של שם התוכנית.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא בחלון העזרה.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר.

ENTER

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה הקודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילת כמויות קטנות למעלה ולמטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה או חץ למטה

גלילה מהירה יותר מעלה או מטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP או PAGE DOWN

שינוי ההגדרה אם חלון העזרה יופיע כאשר הוא מחובר (מעוגן) לתוכנית הפעילה או נפרד ממנה (צף).

ALT+U

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו דורשת שלחלון העזרה יהיה מוקד פעיל (לחץ בחלון העזרה).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

מעבר בין אזורים בחלון העזרה. לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים לתיבה הקלד מילים לחיפוש ולרשימה חפש.

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

חץ למעלה או חץ למטה

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש F6 יותר מפעם אחת.

אם הקשה על F6 אינה מביאה להצגת חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש ALT כדי למקם את המוקד בשורת התפריטים ולאחר מכן להקיש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה עבור החלון). הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון ולאחר שתסיים, הקש ESC.

CTRL+F8

מזעור חלון לסמל (נכון לגבי תוכניות מסוימות של Microsoft Office בלבד).

CTRL+F9

הגדלת חלון נבחר.

CTRL+F10

שחזור הגודל של חלון התוכנית של Visio לאחר שהגדלת אותו.

CTRL+F5

העתקת תמונה של המסך אל הלוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח.

ALT+PRINT SCREEN

עבור חלון עם סמל בפס הכותרת שלו (לדוגמה, חלון צורות), הצגת תפריט הקיצור של החלון.

ALT+מקש רווח

פתיחת תיבת הדו-שיח סידור מחדש של דפים.

CTRL+ALT+P

העברת המוקד באופן מחזורי בין ציורים פתוחים.

CTRL+TAB או CTRL+F6

העברת המוקד באופן מחזורי בין ציורים פתוחים בסדר הפוך.

CTRL+SHIFT+TAB או CTRL+SHIFT+F6

העברת המוקד באופן מחזורי בין דפים בציור, כולל שכבות-על גלויות של סימון.

CTRL+PAGE DOWN או CTRL+ALT+TAB

העברת המוקד באופן מחזורי בין דפים בציור בסדר הפוך.

CTRL+PAGE UP או CTRL+ALT+SHIFT+TAB

כאשר תפריט או סרגל כלים פעילים, מעבר לחלונית משימות (ייתכן שתצטרך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת).

CTRL+TAB

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

שינוי הגופן או שינוי גודל הגופן

לשם

הקש

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

מעבר בטקסט או בתאים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

ב- Microsoft Office PowerPoint, עבור לכותרת הבאה או למציין מיקום של גוף טקסט. אם זהו מציין המיקום האחרון בשקופית, פעולה זו תוסיף שקופית חדשה בעלת פריסת שקופיות זהה לזו של השקופית המקורית.

CTRL+ENTER

חזרה על פעולת החיפוש הקודמת.

SHIFT+F4

גישה לחלוניות משימות ושימוש בהן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית (ייתכן שתצטרך להקיש F6 יותר מפעם אחת).

אם הקשת F6 אינה מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש ALT כדי למקם את המוקד בשורת התפריטים ולאחר מכן להקיש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

כאשר תפריט או סרגל כלים פעילים, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שיהיה עליך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת).

CTRL+TAB

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

הצגת סדרת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

CTRL+חץ למטה

מעבר בין אפשרויות בתפריט משנה נבחר; מעבר בין אפשרויות מסוימות בקבוצת אפשרויות בתיבת דו-שיח.

חץ למטה או חץ למעלה

פתיחת התפריט שנבחר, או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט קיצור; פתיחת תפריט נפתח עבור הפריט שנבחר מהגלריה.

SHIFT+F10

כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה, בהתאמה, בתפריט או בתפריט המשנה.

HOME או END

גישה לתגיות חכמות ושימוש בהן

לשם

הקש

הצגת התפריט או ההודעה עבור תגית חכמה. אם מצויה יותר מתגית חכמה אחת, מעבר לתגית החכמה הבאה והצגת התפריט או ההודעה שלו.

ALT+SHIFT+F10

בחירה בפריט הבא בתפריט תגית חכמה.

חץ למטה

בחירה בפריט הקודם בתפריט תגית חכמה.

חץ למעלה

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר בתפריט תגית חכמה.

ENTER

סגירת התפריט או ההודעה של התגית החכמה.

ESC

שינוי גודל והזזה של סרגלי כלים, תפריטים וחלוניות משימות

 1. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים.

 2. הקש מספר פעמים על CTRL+TAB כדי לבחור את סרגל הכלים או חלונית המשימות הרצויים.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שינוי הגודל של סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.

  2. לחץ על הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודלו של סרגל הכלים. הקש CTRL+ מקשי החצים כדי לשנות את הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

  הזזה של סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.

  2. לחץ על הפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי למקם את סרגל הכלים. הקש CTRL+ מקשי החצים כדי לבצע תזוזה של פיקסל אחד בכל פעם. כדי לבטל את העגינה של סרגל הכלים, הקש על חץ למטה מספר פעמים. כדי לעגן את סרגל הכלים בצורה אנכית בצד שמאל או ימין, הקש על חץ שמאלה או חץ ימינה בהתאמה, כאשר סרגל הכלים נמצא בקצה השמאלי או בקצה הימני.

  שינוי גודל של חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. הקש על מקש חץ למטה כדי לבחור בפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל חלונית המשימות. הקש CTRL+ מקשי החצים כדי לשנות את הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

  הזזת חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. הקש על חץ למטה כדי לבחור בפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי למקם את חלונית המשימות. הקש CTRL+ מקשי החצים כדי לבצע תזוזה של פיקסל אחד בכל פעם.

 4. לאחר שתסיים את ההזזה או את שינוי הגודל, הקש ESC.

שימוש בתיבות דו-שיח

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר; בחירה או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות הזו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה בה מוקלד או מודבק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב אל תיקיה.

לשם

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיקיה הקודמת. תמונת לחצן

ALT+1

הלחצן רמה אחת למעלה תמונת לחצן : פתיחת התיקיה רמה אחת מעל התיקיה הפתוחה.

ALT+2

לחצן מחק תמונת לחצן : מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

ALT+3

לחצן צור תיקיה חדשה תמונת לחצן : יצירת תיקיה חדשה.

ALT+4

לחצן תצוגות תמונת לחצן : מעבר בין תצוגות התיקיה הזמינות.

ALT+5

לחצן כלים: הצגת תפריט כלים.

ALT+L

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר, כגון תיקיה או קובץ.

SHIFT+F10

מעבר בין אפשרויות או אזורים בתיבת הדו-שיח.

TAB

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

עדכון רשימת הקבצים.

F5

טקסט

עריכת טקסט

לשם

הקש

מעבר לתו הבא או הקודם, בהתאמה, בשורת טקסט.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר לשורת הטקסט הבאה או הקודמת, בהתאמה.

חץ למטה או חץ למעלה

מעבר למילה הבאה או הקודמת, בהתאמה, בשורת טקסט.

CTRL+חץ שמאלה או CTRL+חץ ימינה

מעבר לפיסקה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

CTRL+חץ למטה או CTRL+חץ למעלה

בחירת כל הטקסט בבלוק טקסט.

CTRL+A

בחירת התו הבא או הקודם, בהתאמה.

SHIFT+חץ שמאלה או SHIFT+חץ ימינה

בחירת המילה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה או CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירת השורה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

SHIFT+חץ למטה או SHIFT+חץ למעלה

בחירת הפיסקה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה או CTRL+SHIFT+חץ למעלה

מחיקת המלה הקודמת.

CTRL+BACKSPACE

החלפת הטקסט שנבחר בגובה השדה. אם לא נבחר טקסט, החלפת כל הטקסט בגובה השדה עבור הצורה שנבחרה.

CTRL+SHIFT+H

החלפת הטקסט שנבחר ברוחב השדה. אם לא נבחר טקסט, החלפת כל הטקסט ברוחב השדה עבור הצורה שנבחרה.

CTRL+SHIFT+W

עיצוב טקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הפעלה או ביטול של עיצוב מודגש ( תמונת לחצן ).

CTRL+B

הפעלה או ביטול של עיצוב נטוי ( תמונת לחצן ).

CTRL+I

הפעלה או ביטול של עיצוב קו תחתון ( תמונת לחצן ).

CTRL+U

הפעלה או ביטול של קו תחתון כפול.

CTRL+SHIFT+D

.

CTRL+SHIFT+A

הפעלה או ביטול של רישיות מוקטנות.

CTRL+SHIFT+K

הפעלה או ביטול של כתב תחתי ( תמונת לחצן ).

‎CTRL+=‎

הפעלה או ביטול של כתב עילי ( תמונת לחצן ).

‎CTRL+SHIFT+=‎

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

‎CTRL+SHIFT+<‎

יישור טקסט

לשם

הקש

יישור טקסט לשמאל.

CTRL+SHIFT+L

מרכוז אופקי של טקסט.

CTRL+SHIFT+C

יישור טקסט לימין.

CTRL+SHIFT+R

יישור אופקי של הטקסט לשני הצדדים.

CTRL+SHIFT+J

יישור אנכי של טקסט למעלה.

CTRL+SHIFT+T

מרכוז אנכי של טקסט.

CTRL+SHIFT+M

יישור אנכי של טקסט למטה.

CTRL+SHIFT+V

שינוי גודל תצוגה וניווט

ניווט בתפריטים ובסרגלי

לשם

הקש

בחירת שורת התפריטים או סגירת תפריט ותפריט משנה פתוחים בו-זמנית.

F10 או ALT

הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט הנבחר.

היישום ( תמונת לחצן )

כאשר סרגל כלים או שורת תפריטים נבחרים, בחירת הלחצן או התפריט הבאים או הקודמים, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

בחירת חלונית משימות או סרגל כלים לאחר הקשת F10 או ALT כדי לבחור את שורת התפריטים. הקשות חוזרות על המקשים מעבירות את המוקד בין סרגלי הכלים, שורות התפריטים וחלוניות המשימות הפתוחות.

CTRL+TAB או CTRL+SHIFT+TAB

פתיחת התפריט שנבחר או ביצוע הפעולה עבור הלחצן או הפקודה שנבחרו.

ENTER

הצגת תפריט הקיצור של פס הכותרת.

ALT+מקש רווח

כאשר תפריט או תפריט משנה פתוחים, בחירת הפקודה הבאה או הקודמת, בהתאמה.

חץ למטה או חץ למעלה

כאשר סרגל כלים או שורת תפריטים נבחרים, בחירת הלחצן או התפריט הבאים או הקודמים, בהתאמה. כאשר תפריט משנה פתוח, מעבר בין התפריט הראשי ותפריט המשנה.

חץ ימינה או חץ שמאלה

בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה, בהתאמה, בתפריט או בתפריט משנה, או הלחצן הראשון או האחרון בסרגל כלים.

HOME או END

סגירת תפריט פתוח. כאשר תפריט משנה פתוח, סגירת תפריט המשנה בלבד.

ESC

פתיחת התפריט שנבחר.

חץ למטה

כאשר תפריט מקוצר פתוח, הצגת ערכת הפקודות המלאה.

באפשרותך להשתמש בלוח המקשים כדי לבחור פקודת תפריט בשורת התפריטים. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים. הקש על האות המסומנת בקו תחתון בשם הפקודה הרצויה.

CTRL+חץ למטה

הצגת ערכת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

CTRL+מקש רווח

שינוי גודל תצוגה

לשם

הקש

הגדלת התצוגה.

ALT+F6

הקטנת התצוגה.

ALT+SHIFT+F6

מעבר בתצוגת מסך מלא

השתמש בקיצורי מקשים אלה כדי לעבור בין Visio לבין תוכנית אחרת או דף אחר כאשר אתה בתצוגה במסך מלא.

לשם

הקש

פתיחת הדף הבא.

הערה: אל תשתמש במקש PgDn במקלדת הנומרית.

PAGE DOWN או חץ למטה או חץ שמאלה

פתיחת הדף הקודם.

הערה: אל תשתמש במקש PgUp במקלדת הנומרית.

PAGE UP או חץ למעלה או חץ ימינה

מעבר בציור בדף אינטרנט

לשם

הקש

מעבר מחזורי של המוקד בין המסגרת הימנית, הציור והצורות בציור אשר מכילות נתוני צורה, היפר-קישורים ואת שורת הכתובת.

TAB

הפעלה של ההיפר-קישור עבור הצורה או ההיפר-קישור בציור עליהם נמצא המוקד.

ENTER

תפריטים ייחודיים ל- Visio

תפריט עיצוב

לשם

הקש

פתיחת הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח טקסט (תפריט עיצוב, טקסט).

F11

פתיחת הכרטיסיה פיסקה בתיבת הדו-שיח טקסט (תפריט עיצוב, טקסט).

SHIFT+F11

פתיחת הכרטיסיה טאבים בתיבת הדו-שיח טקסט (תפריט עיצוב, טקסט).

CTRL+F11

פתיחת תיבת הדו-שיח מילוי עבור הצורה הנבחרת (תפריט עיצוב, מילוי).

F3

פתיחת תיבת הדו-שיח קו (תפריט עיצוב, קו).

SHIFT+F3

תפריט כלים

לשם

הקש

פתיחת הכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח הצמדה והדבקה (תפריט כלים, הצמדה והדבקה).

ALT+F9

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון הצמדה בכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח הצמדה והדבקה; הצמדת צורות לפריטים שנבחרו במקטע הצמד אל של תיבת הדו-שיח (תפריט כלים, הצמד והדבקה).

SHIFT+F9

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון הדבקה בכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח הצמדה והדבקה; הדבקת צורות לפריטים שנבחרו במקטע הדבק אל של תיבת הדו-שיח (תפריט כלים, הצמדה והדבקה).

F9

תפריט צורה

לשם

הקש

קיבוץ הצורות שנבחרו (תפריט צורה, תפריט המשנה קיבוץ, קבץ).

CTRL+G או CTRL+SHIFT+G

ביטול קיבוץ של צורות בקבוצה שנבחרה (תפריט צורה, תפריט המשנה קיבוץ, פרק קבוצה).

CTRL+SHIFT+U

הבאת הצורה שנבחרה אל החזית (תפריט צורה, תפריט המשנה סדר, הבא לחזית).

CTRL+SHIFT+F

העברת הצורה שנבחרה לרקע (תפריט צורה, תפריט המשנה סדר, העבר לרקע).

CTRL+SHIFT+B

סיבוב הצורה שנבחרה שמאלה (תפריט צורה, תפריט המשנה סובב או הפוך, סובב שמאלה).

CTRL+L

סיבוב הצורה שנבחרה ימינה (תפריט צורה, תפריט המשנה סובב או הפוך, סובב ימינה).

CTRL+R

הפיכה אופקית של הצורה שנבחרה (תפריט צורה, תפריט המשנה סובב או הפוך, הפוך אופקית).

CTRL+H

הפיכה אנכית של הצורה שנבחרה (תפריט צורה, תפריט המשנה סובב או הפוך, הפוך אנכית).

CTRL+J

פתיחת תיבת הדו-שיח יישור צורות עבור הצורה שנבחרה (תפריט צורה, יישור צורות).

F8

תפריט חלון

לשם

הקש

הצגת החלונות הציור הפתוחים כשהם פרושים באופן אנכי (תפריט חלון, פרוש).

SHIFT+F7

הצגת חלונות הציור הפתוחים כשהם פרושים באופן אופקי.

CTRL+SHIFT+F7

הצגת חלונות הציור הפתוחים כך שבאפשרותך לראות את הכותרת של כל חלון (תפריט חלון, דרג).

ALT+F7 או CTRL+ALT+F7

סרגלי כלים ייחודיים ל- Visio

סרגל הכלים הרגיל

לשם

הקש

הפעלה או ביטול של הכלי מברשת עיצוב ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+P

בחירת כלי המצביע ( לחצן מצביע ).

CTRL+1

בחר את הכלי מחבר ( תמונת לחצן ).

CTRL+3

בחר את הכלי נקודת חיבור ( תמונת נקודת חיבור - X כחול ).

CTRL+SHIFT+1

בחר את הכלי טקסט ( לחצן כלי טקסט ).

CTRL+2

בחר את הכלי בלוק טקסט ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+4

בחר את הכלי חותמת ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+3

סרגל הכלים ציור

לשם

הקש

בחירת כלי המלבן ( תמונת לחצן ).

CTRL+8

בחירת כלי האליפסה ( תמונת לחצן ).

CTRL+9

בחירת כלי הקו ( תמונת לחצן ).

CTRL+6

בחירת כלי הקשת ( תמונת לחצן ).

CTRL+7

בחירת כלי הצורה החופשית ( תמונת לחצן ).

CTRL+5

בחירת כלי העיפרון ( תמונת לחצן ).

CTRL+4

סרגל הכלים תמונה

לשם

הקש

בחר את הכלי ' חיתוך ' ( תמונת לחצן ).

CTRL+SHIFT+2

צורות וסטנסילים של Visio

מעבר מצורה לצורה בדף ציור

לשם

הקש

מעבר מצורה לצורה בדף הציור. מלבן מנוקד מציין את הצורה שהמוקד נמצא עליה.

הערה: אין באפשרותך לעבור לצורות המוגנות מפני בחירה או לצורות בשכבה נעולה.

TAB

מעבר מצורה לצורה בדף הציור בסדר הפוך.

SHIFT+TAB

בחירת צורה עליה נמצא המוקד.

כדי לבחור צורות מרובות, הקש על מקש TAB כדי להעביר את המוקד לצורה הראשונה שברצונך לבחור ולאחר מכן הקש ENTER. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקש TAB כדי להעביר את המוקד לצורה אחרת. כאשר מלבן המוקד יהיה מעל הצורה הרצויה, הקש ENTER כדי להוסיף את הצורה לבחירה. חזור על פעולות אלה עבור כל צורה שברצונך לבחור.

ENTER

ניקוי בחירת צורה או ניקוי המוקד שעליה.

ESC

מעבר בין מצב עריכת טקסט לבין מצב בחירת צורה בצורה שנבחרה.

F2

הסטת צורה שנבחרה.

מקשי החצים

הסטת צורה שנבחרה פיקסל אחד בכל פעם.

הערה: SCROLL LOCK חייב להיות כבוי.

SHIFT+מקשי החצים

מעבר מחזורי בין תגיות חכמות גלויות.

ALT+SHIFT+F10

עבודה עם צורות בסיס בסטנסיל

לשם

הקש

מעבר בין צורות בסיס בסטנסיל.

מקשי החצים

מעבר לצורת הבסיס הראשונה בשורה של סטנסיל.

HOME

מעבר לצורת הבסיס האחרונה בשורה של סטנסיל.

END

מעבר לצורת הבסיס הראשונה בעמודה של סטנסיל.

PAGE UP

מעבר לצורת הבסיס האחרונה בעמודה של סטנסיל.

PAGE DOWN

העתקת צורות הבסיס שנבחרו אל הלוח.

CTRL+C

הדבקת תוכן הלוח בסטנסיל מותאם אישית.

הערה: הסטנסיל המותאם אישית חייב תחילה להיות פתוח לעריכה.

CTRL+V

בחירת כל צורות הבסיס בסטנסיל.

כדי לבחור צורות בסיס מרובות, הקש על מקשי החצים כדי להעביר את המוקד לצורת הבסיס הראשונה הרצויה. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה על מקשי החצים כדי להעביר את המוקד לצורת בסיס אחרת. כאשר מלבן המוקד יהיה מעל צורת הבסיס הרצויה, הקש ENTER כדי להוסיף את צורת הבסיס לבחירה. חזור על פעולות אלה עבור כל צורת בסיס שברצונך לבחור.

CTRL+A

בחירה או ביטול בחירה של צורת בסיס שהמוקד נמצא עליה.

SHIFT+ENTER

ביטול הבחירה בצורות בסיס בסטנסיל.

ESC

הוספת צורות הבסיס שנבחרו לתוך הציור.

כדי להוסיף ולחבר אוטומטית צורת בסיס לצורה קיימת בציור שלך, עליך לבחור תחילה את הצורה שהרצויה הצורה החדשה להיות מחובר בציור. בחר את הכלי מחבר תמונת לחצן בסרגל הכלים רגיל, ולאחר מכן בחר את צורת הבסיס בסטנסיל והקש CTRL + ENTER.

CTRL+ENTER

עבודה עם סטנסילים במצב עריכה

לשם

הקש

מחיקת צורת הבסיס שנבחרה.

DELETE

גזירת צורת הבסיס שנבחרה מהסטנסיל המותאם אישית ומיקומה בלוח.

CTRL+X

שינוי השם של צורת הבסיס שנבחרה.

F2

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×