קיצורי מקשים עבור InfoPath 2013

נושא עזרה זה מתאר קיצורי מקשים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft InfoPath 2013. קיצורי מקשים אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שהמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

עבור קיצורי מקשים שבהם יש להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). בקיצורי מקשים שבהם יש להקיש על מקש אחד ומיד לאחר מכן על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק (,).

במאמר זה

מילוי טופס InfoPath

מילוי טפסים ב- InfoPath

עיצוב טקסט בפקד טקסט עשיר

מילוי טופס InfoPath בדפדפן אינטרנט

עיצוב טופס ב- InfoPath Designer

עיצוב טקסט בתבנית טופס

עבודה עם טבלאות פריסה

ביצוע תיקונים ושמירת שינויים

הצגה לפני הדפסה של תבנית טופס

קבלת עזרה

שימוש בתיבות דו-שיח

גישה ובחירת אפשרויות בתיבות דו-שיח

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

מילוי טופס InfoPath

לראש הדף

מילוי טפסים ב- InfoPath

לביצוע פעולה זו

הקש

ניווט לפקד הבא בסדר מעבר באמצעות מקש טאב.

Tab

ניווט לפקד הקודם בסדר מעבר באמצעות מקש טאב.

SHIFT+TAB

ניווט לפקד מעל.

ALT+חץ למעלה

ניווט לפקד מתחת.

ALT+חץ למטה

פקד בורר התאריכים: הצגת לוח השנה.

חץ למטה

ניווט לשדה הבא שיש בו שגיאה.

CTRL+SHIFT+O

קבלת פרטי שגיאה עבור השדה הנוכחי אם הוא מכיל שגיאה.

CTRL+SHIFT+I

חשיפת תפריט הרכיבים הגרפיים עבור פקד התומך בו.

ALT+SHIFT+F10

טבלה חוזרת/מקטע חוזר: הוספת שורה או מקטע בעת הימצאות בתוך הפקד.

CTRL+ENTER

לראש הדף

עיצוב טקסט בפקד טקסט עשיר

לביצוע פעולה זו

הקש

הסרת כל העיצוב.

CTRL+מקש רווח

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

CTRL+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו חוצה מהטקסט הנבחר.

ALT+SHIFT+K

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי מהטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+סימן שוויון

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי מהטקסט הנבחר.

CTRL+סימן שוויון

החלת הסגנון 'רגיל' על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+N

החלת הסגנון 'כותרת' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+1

החלת הסגנון 'כותרת 1' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+2

החלת הסגנון 'כותרת 2' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+3

החלת הסגנון 'תווית' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+4

החלת הסגנון 'תווית עמודה' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+5

החלת הסגנון 'תיאור' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+6

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+SHIFT+L

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+SHIFT+M

יישור לשני הצדדים של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+J

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+R

מרכוז הפיסקה הנבחרת.

CTRL+E

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+L

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+פסיק

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+נקודה

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר בנקודה אחת.

CTRL+[‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר בנקודה אחת.

CTRL+]‎

פתיחת חלונית המשימות גופן.

CTRL+SHIFT+F‏, CTRL+SHIFT+P‏, CTRL+D

העברת כיוון הטקסט של הפיסקה לימין-לשמאל.

CTRL+מקש SHIFT ימני

העברת כיוון הטקסט של הפיסקה לשמאל-לימין.

CTRL+מקש SHIFT שמאלי

לראש הדף

מילוי טופס InfoPath בדפדפן אינטרנט

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מקטע לפקד מקטע חוזר.

CTRL+ENTER

הסרת מקטע מפקד מקטע חוזר.

CTRL+DEL

הוספת שורה לפקד טבלה חוזר.

CTRL+ENTER

הסרת שורה מפקד טבלה חוזר.

CTRL+DEL

ניווט בין שדות המכילים שגיאות בתצוגת הטופס הנוכחית.

CTRL+SHIFT+O

קבלת פרטי שגיאה עבור שדה שיש בו שגיאה.

CTRL+SHIFT+I

העברת המוקד לכרטיסיות רצועת הכלים באינטרנט.

CTRL+[‎

בחירת כרטיסיה ברצועת הכלים באינטרנט.

Enter

העברת המוקד ללחצן האחרון שהיה בשימוש ברצועת הכלים באינטרנט.

CTRL+]‎

החזרת המוקד לדף מרצועת הכלים באינטרנט.

Esc

הפקודה הבאה של טקסט עשיר (העברת המוקד לסרגל הכלים של טקסט עשיר מתיבת טקסט עשיר).

CTRL+1

הפקודה הבאה של טקסט עשיר (העברת המוקד לסרגל הכלים של טקסט עשיר מתיבת טקסט עשיר).

CTRL+'‎

גזירה ללוח של Windows.

CTRL+X

העתקה ללוח של Windows.

CTRL+C

הדבקת תוכן הלוח של Windows.

CTRL+V

ניקוי עיצוב.

CTRL+מקש רווח

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע מחדש של הפעולה האחרונה.

CTRL+Y

פתיחת חלון חדש לצורך הוספת טבלה.

CTRL+ALT+T

פיצול תאים.

CTRL+ALT+S

מיזוג תאים.

CTRL+ALT+M

פתיחת חלון חדש לצורך הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

פתיחת חלון חדש לצורך הוספת תמונה.

CTRL+SHIFT+G

בחירת גופן.

CTRL+SHIFT+F

שינוי גודל גופן.

CTRL+SHIFT+P

הפיכת טקסט למודגש.

CTRL+B

הפיכת טקסט לנטוי.

CTRL+I

הוספת קו תחתון לטקסט.

CTRL+U

יישור טקסט לשמאל.

CTRL+L

יישור טקסט לימין.

CTRL+R

יישור טקסט למרכז.

CTRL+E

הוספת רשימה ממוספרת.

CTRL+SHIFT+E

הוספת רשימה עם תבליטים.

CTRL+SHIFT+L

הקטנת הכניסה.

CTRL+SHIFT+M

הגדלת הכניסה.

CTRL+M

שינוי צבע טקסט.

CTRL+SHIFT+C

סימון טקסט.

CTRL+SHIFT+W

החלפת כיוון הטקסט לשמאל-לימין.

CTRL+SHIFT+>‎

החלפת כיוון הטקסט לימין-לשמאל.

CTRL+SHIFT+<‎

לראש הדף

עיצוב טופס ב- InfoPath Designer

לביצוע פעולה זו

הקש

עיצוב תבנית טופס חדשה.

CTRL+SHIFT+D

פתיחת תיבת הדו-שיח פתיחה במצב עיצוב.

CTRL+O או CTRL+F12

הצגת חלונית המשימות משימות עיצוב.

ALT+N

הערה:  אם תיבת הדו-שיח תחילת העבודה פתוחה, הקש על מקש TAB עד שתוכל לבחור באפשרות עיצוב תבנית טופס. לאחר מכן הקש ENTER.

הצגת תבנית הטופס הנוכחית בתצוגה מקדימה.

CTRL+SHIFT+B

חיפוש מילה או צירוף מילים.

CTRL+F

החלפת מילה או צירוף מילים.

CTRL+H

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+C

הדבקת טקסט או פריט.

CTRL+V

הדפסת תבנית הטופס הנוכחית.

CTRL+P

הצגת המאפיינים של הפקד הנבחר.

ALT+ENTER

בחירת הפקד הקודם.

CTRL+<‎ (סימן קטן מ-) או SHIFT+TAB

בחירת הפקד הבא.

CTRL+>‎ (סימן גדול מ-) או TAB

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

בחירה עד לתחילת הפיסקה.

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

בחירה עד לסוף הפיסקה.

CTRL+SHIFT+חץ למטה

בחירת הטקסט, הגרפיקה או השדה עד לשורה אחת למעלה או עד לשורה אחת למטה.

SHIFT+חץ למעלה או SHIFT+חץ למטה

הוספת מעבר שורה.

SHIFT+ENTER

הוספת סמל האירו.

CTRL+ALT+E

לראש הדף

עיצוב טקסט בתבנית טופס

לביצוע פעולה זו

הקש

הסרת כל העיצוב.

CTRL+מקש רווח

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

CTRL+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו חוצה מהטקסט הנבחר.

ALT+SHIFT+K

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי מהטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+סימן שוויון

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי מהטקסט הנבחר.

CTRL+סימן שוויון

החלת הסגנון 'רגיל' על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+N

החלת הסגנון 'כותרת' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+1

החלת הסגנון 'כותרת 1' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+2

החלת הסגנון 'כותרת 2' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+3

החלת הסגנון 'תווית' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+4

החלת הסגנון 'תווית עמודה' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+5

החלת הסגנון 'תיאור' על הטקסט הנבחר.

ALT+CTRL+6

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+SHIFT+L

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+M

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

CTRL+SHIFT+M

יישור לשני הצדדים של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+J

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+R

מרכוז הפיסקה הנבחרת.

CTRL+E

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+L

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+פסיק

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+נקודה

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר בנקודה אחת.

CTRL+[‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר בנקודה אחת.

CTRL+]‎

פתיחת חלונית המשימות גופן.

CTRL+SHIFT+F‏, CTRL+SHIFT+P‏, CTRL+D

העברת כיוון הטקסט של הפיסקה לימין-לשמאל.

CTRL+מקש SHIFT ימני

העברת כיוון הטקסט של הפיסקה לשמאל-לימין.

CTRL+מקש SHIFT שמאלי

לראש הדף

עבודה עם טבלאות פריסה

לביצוע פעולה זו

הקש

שינוי רוחב העמודה מימין לגבול מבלי לשנות את רוחב העמודות האחרות.

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת גבול העמודה.

שינוי גובה השורה מעל או מתחת לגבול מבלי לשנות את גובה השורות האחרות.

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת גבול השורה.

הערה: עבור שורות שגודלן נקבע לגובה המינימום, קיצור זה משנה את גובה השורה שמעל לגבול. גובה המינימום של שורה נקבע לפי מספר גורמים, כגון אם היא מכילה טקסט או פקדים.

שינוי הגודל של כל השורות או העמודות שנבחרו לאותו גובה או רוחב.

החזק את מקש ALT לחוץ בעת גרירת גבול השורה או העמודה.

מעבר בין התא הבא או הקודם בטבלה.

TAB או SHIFT+TAB

מקש TAB מוסיף שורה חדשה לטבלה אם אתה מקיש עליו כאשר המצביע נמצא בתא האחרון של השורה האחרונה.

בחירה או ביטול הבחירה של תא בטבלה.

F2

לראש הדף

ביצוע תיקונים ושמירת שינויים

לביצוע פעולה זו

הקש

חיפוש שגיאת האיות או הדקדוק הבאה.

ALT+F7

הערה: תיבת הסימון בדוק איות בעת ההקלדה חייבת להיות מסומנת (הקש ALT+T ולאחר מכן לחץ על אישור).

שמירה או פרסום של תבנית הטופס הנוכחית.

ALT+SHIFT+F2

הערה: קיצור זה פותח תיבת דו-שיח המציעה בחירה בין שמירה ופרסום של תבנית הטופס שלך. אם תבחר להסתיר תיבת דו-שיח זו בעתיד, הקשה על ALT+SHIFT+F2 תציג את תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

CTRL+Y

שמירת תבנית הטופס הנוכחית.

CTRL+S

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם עבור תבנית הטופס הנוכחית.

SHIFT+F12 או ALT+SHIFT+F2

לראש הדף

הצגה לפני הדפסה של תבנית טופס

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תיבת הדו-שיח הצגה לפני הדפסה.

ALT+F,‏ V

מעבר לעמוד הבא.

ALT+חץ ימינה

מעבר לעמוד הקודם.

ALT+חץ שמאלה

הגדלת התצוגה כדי לקבל תצוגת תקריב של תבנית הטופס.

ALT+סימן שוויון

הקטנת התצוגה כדי לראות חלק גדול יותר מתבנית הטופס בגודל מופחת.

ALT+מקף

לראש הדף

קבלת עזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Microsoft Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

הערה: אם נושא העזרה הנוכחי אינו מוצג בחלון הפעיל, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

בחירת הפריט הבא.

TAB

בחירת הפריט הקודם.

SHIFT+TAB

ביצוע פעולת ברירת המחדל עבור הפריט הנבחר.

ENTER

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית, בחירת הפריט הבא או הקודם.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבא, כגון הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה קודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים קטנים בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה, חץ למטה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים גדולים יותר בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP, PAGE DOWN

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו דורשת שהמוקד הפעיל יהיה בחלון העזרה (הקש F1).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

CTRL+P

שינוי מצב החיבור.

F6, חץ למטה

מעבר בין אזורים בחלון העזרה. לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים, תיבת החיפוש ומצב חיבורי העזרה.

F6

בתוכן העניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם.

חץ למעלה או חץ למטה

בתוכן העניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר.

חץ שמאלה או חץ ימינה

בחירת ההיפר-קישור הבא, או בחירת הצג הכל או הסתר הכל בחלקו העליון של הנושא.

TAB

בחירת ההיפר-קישור הקודם.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור ההיפר-קישור שנבחר, הצג הכל או הסתר הכל.

ENTER

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

CTRL+P

לראש הדף

שימוש בתיבות דו-שיח

גישה ובחירת אפשרויות בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח פתיחה במצב עיצוב.

CTRL+O או CTRL+F12

מעבר בחזרה מתיבת דו-שיח פתוחה אל תבנית הטופס, עבור תיבות דו-שיח התומכות באופן פעולה זה.

ALT+F6

מעבר לאפשרות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר לקטגוריה הבאה.

TAB

הערה: לאחר שהקטגוריה נבחרה, השתמש במקשי החצים כדי לעבור לשם הקטגוריה הרצוי.

מעבר לקטגוריה הקודמת.

SHIFT+TAB

הערה: לאחר שהקטגוריה נבחרה, השתמש במקשי החצים כדי לעבור לקטגוריה הרצויה.

מעבר בין אפשרויות ברשימה או בקבוצה של אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר, או בחירה או ניקוי של תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות ספציפית ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות, או בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת הרשימה הנפתחת שנבחרה.

חץ למטה

סגירת הרשימה הנפתחת שנבחרה, או ביטול פקודה ולאחר מכן סגירת תיבת הדו-שיח.

ESC

הפעלת הפקודה הנבחרת.

ENTER

מעבר לתיקיה הקודמת.

ALT+1

פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה שנבחרה.

ALT+2

מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

ALT+3

יצירת תיקיית משנה בתיקיה הפתוחה.

ALT+4

מעבר בין התצוגות תמונות ממוזערות, משבצות, סמלים, רשימה, פרטים, מאפיינים ותצוגה מקדימה.

ALT+5

הצגת תפריט קיצור עבור התיקיה או הקובץ הנבחרים.

SHIFT+F10

פתיחת הרשימה חפש ב או שמור ב (נקראת שורת הכתובת ב- Windows Vista).

F4

עדכון רשימת התיקיות והקבצים בתיבת הדו-שיח פתיחה, פתיחה במצב עיצוב או שמירה בשם.

F5

לראש הדף

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא שדה שבתוכו ניתן להקליד או להדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או הנתיב לתיקיה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול הבחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול הבחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול הבחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול הבחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מהסמן אל תחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מהסמן אל סוף הערך.

SHIFT+END

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×