קיצורי מקשים עבור Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש בקיצורי מקשים להשגת גישה מהירה לפקודות או פעולות הנמצאות בשימוש לעיתים קרובות. הסעיפים הבאים מפרטים את קיצורי המקשים הזמינים ב- Microsoft Office Access 2007. באפשרותך גם להשתמש בקיצורי מקשים כדי להעביר את המוקד לתפריט, פקודה או פקד מבלי להשתמש בעכבר.

מקשי קיצור כלליים

מקשי קיצור כלליים של Access

פתיחת מסדי נתונים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת מסד נתונים חדש

CTRL+N

פתיחת מסד נתונים קיים

CTRL+O

הדפסה ושמירה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הדפסת האובייקט הנוכחי או האובייקט שנבחר

CTRL+P

פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה מתוך הצג לפני הדפסה

P או CTRL+P

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד מתוך הצג לפני הדפסה

ג

ביטול הצגה לפני הדפסה או הצגה לפני פריסה

C או ESC

שמירת אובייקט מסד נתונים

CTRL+S או SHIFT+F12

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם

F12

שימוש בתיבה משולמת או בתיבת רשימה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבה משולבת

F4 או ALT+חץ למטה

רענון התוכן של תיבת רשימה שדה בדיקת מידע, או תיבה משולבת

F9

מעבר שורה אחת למטה

חץ למטה

מעבר עמוד אחד למטה

PAGE DOWN

מעבר שורה אחת למעלה

חץ למעלה

מעבר עמוד אחד למעלה

PAGE UP

יציאה מהתיבה המשולבת או מתיבת הרשימה

TAB

חיפוש והחלפה של טקסט או נתונים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הכרטיסיה חיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה (תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס בלבד)

CTRL+F

פתיחת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה (תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס בלבד)

CTRL+H

חיפוש המופע הבא של הטקסט המצוין בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה כאשר תיבת הדו-שיח סגורה (תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס בלבד)

SHIFT+F4

עבודה בתצוגת עיצוב

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין מצב עריכה (כשמוצגת נקודת כניסה) ומצב ניווט בגליון נתונים. הקש ESC כדי לצאת ממצב ניווט, בעת עבודה בטופס או דוח.

F2

מעבר לגליון המאפיינים (תצוגת עיצוב בטפסים ובדוחות הן במסדי נתונים של Access והן בפרוייקטים של Access)

F4

מעבר לתצוגת טופס מתצוגת עיצוב של הטופס

F5

מעבר בין החלק העליון והחלק התחתון של חלון (תצוגת עיצוב של שאילתות וחלון סינון/מיון מתקדם)

F6

מעבר מחזורי בין רשת השדה, מאפייני השדה, חלונית הניווט, מקשי גישה ב- Keyboard Access System, פקדי שינוי גודל תצוגה וסרגל האבטחה (תצוגת עיצוב של טבלאות)

F6

פתיחת תיבת הדו-שיח בחירת בונה (חלון תצוגת עיצוב של טפסים ודוחות)

F7

פתיחת עורך Visual Basic מתוך מאפיין נבחר בגליון המאפיינים של טופס או דוח

F7

מעבר מעורך Visual Basic בחזרה לתצוגת עיצוב של טופס או דוח

SHIFT+F7 או ALT+F11

עריכת פקדים בתצוגת עיצוב של טפסים ודוחות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

העתקת הפקד הנבחר ללוח

CTRL+C

גזירת הפקד הנבחר והדבקתו בלוח

CTRL+X

הדבקת תוכן הלוח בפינה הימנית העליונה של המקטע הנבחר

CTRL+V

העברת הפקד הנבחר שמאלה (למעט פקדים המהווים חלק מפריסה)

חץ ימינה או CTRL+חץ ימינה

העברת הפקד הנבחר ימינה (למעט פקדים המהווים חלק מפריסה)

חץ שמאלה או CTRL+חץ שמאלה

העברת הפקד הנבחר למעלה

חץ למעלה או CTRL חץ למעלה

העברת הפקד הנבחר למטה

חץ למטה או CTRL+חץ למטה

הגדלת גובה הפקד הנבחר

SHIFT+חץ למטה

הגדלת רוחב הפקד הנבחר

הערה: אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקדים הנמצאים בפריסה כלשהי, ישתנה גודלה של הפריסה כולה

SHIFT+חץ ימינה

הקטנת גובה הפקד הנבחר

SHIFT+חץ למעלה

הקטנת רוחב הפקד הנבחר

הערה: אם נעשה שימוש באפשרות זו עם פקדים הנמצאים בפריסה כלשהי, ישתנה גודלה של הפריסה כולה

SHIFT+חץ שמאלה

פעולות חלון

הערה: כברירת מחדל, מסדי נתונים Microsoft Office Access 2007 הצג מסמכים עם לשוניות. כדי להשתמש מסמכים חלון, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, לחץ על מסד הנתונים הנוכחי ולאחר מכן, תחת אפשרויות חלון מסמך, לחץ על חלונות חופפים.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

החלפת מצב של חלונית הניווט

F11

מעבר מחזורי בין חלונות פתוחים

CTRL+F6

שחזור החלון הממוזער הנבחר כאשר כל החלונות ממוזערים

ENTER

הפעלת מצב שינוי גודל עבור החלון הפעיל כאשר הוא אינו מוגדל לגודלו המרבי; הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון

CTRL+F8

הצגת תפריט הבקרה

ALT+מקש רווח

הצגת תפריט הקיצור

SHIFT+F10

סגירת החלון הפעיל

CTRL+W או CTRL+F4

מעבר בין עורך Visual Basic והחלון הפעיל הקודם

ALT+F11

עבודה עם אשפים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד קדימה בין הפקדים באשף

TAB

מעבר לעמוד הבא של האשף

ALT+N

מעבר לעמוד הקודם של האשף

ALT+B

השלמת האשף

ALT+F

שונות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת כתובת ההיפר-קישור המלאה עבור היפר-קישור שנבחר

F2

בדיקת איות

F7

פתיחת התיבה 'שינוי גודל תצוגה' כדי להזין בצורה נוחה ביטויים וטקסט אחר באזורי קלט קטנים

SHIFT+F2

הצגת גליון מאפיינים בתצוגת עיצוב

ALT+ENTER

יציאה מ- Access

ALT+F4

הפעלת בונה

CTRL+F2

מעבר קדימה בין תצוגות בטבלה, שאילתה, טופס, דוח, עמוד, רשימת PivotTable, דוח PivotChart, פרוצדורה מאוחסנת או פונקציה של פרוייקט Access ‏(‎.adp). אם יש תצוגות זמינות נוספות, הקשות רצופות יעבירו לתצוגה הזמינה הבאה.

CTRL+חץ ימינה או CTRL+פסיק (,)

מעבר אחורה בין תצוגות בטבלה, שאילתה, טופס, דוח, עמוד, רשימת PivotTable, דוח PivotChart, פרוצדורה מאוחסנת או פונקציית adp. אם יש תצוגות זמינות נוספות, הקשות רצופות יעבירו לתצוגה הקודמת.

הערה: CTRL‏+נקודה (.) לא פועל בכל התנאים עם כל האובייקטים.

CTRL+חץ ימינה או CTRL+נקודה (.)

מקשי קיצור של חלונית הניווט

עריכה וניווט ברשימת האובייקטים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

שינוי שם של אובייקט שנבחר

F2

מעבר שורה אחת מטה

חץ למטה

מעבר חלון אחד למטה

PAGE DOWN

מעבר אל האובייקט האחרון

END

מעבר שורה אחת מעלה

חץ למעלה

מעבר חלון אחד למעלה

PAGE UP

מעבר אל האובייקט הראשון

HOME

ניווט ופתיחה של אובייקטים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הטבלה או השאילתה שנבחרו בתצוגת גליון נתונים

ENTER

פתיחת הטופס או הדוח שנבחרו

ENTER

הפעלת המאקרו שנבחר

ENTER

פתיחת הטבלה, השאילתה, הטופס, הדוח, דף הגישה לנתונים, המאקרו או המודול שנבחרו בתצוגת עיצוב

CTRL+ENTER

הצגת החלון Immediate בעורך Visual Basic

CTRL+G

עבודה עם תפריטים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת תפריט הקיצור

SHIFT+F10

הצגת מקשי הגישה

ALT או F10

הצגת תפריט הסמלים של התוכנית (בשורת הכותרת של התוכנית)

ALT+מקש רווח

כשתפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הבאה או הקודמת 

חץ למטה או חץ למעלה

בחירה בתפריט משמאל או מימין; לחלופין, כשתפריט משנה גלוי, מעבר בין התפריט הראשי ותפריט המשנה

חץ שמאלה או חץ ימינה

בחירה בפקודה הראשונה או האחרונה בתפריט או תפריט משנה

HOME או END 

סגירת התפריט ותפריט המשנה הגלויים בו-זמנית

ALT

סגירת התפריט הגלוי; לחלופין, כשתפריט משנה גלוי, סגירת תפריט המשנה בלבד

ESC

עבודה בחלונות ובתיבות דו-שיח

שימוש בחלון תוכנית

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתוכנית הבאה

ALT+TAB

מעבר לתוכנית הקודמת

ALT+SHIFT+TAB

הצגת תפריט התחלה של Windows

CTRL+ESC

סגירת חלון מסד הנתונים הפעיל

CTRL+W

מעבר לחלון מסד הנתונים הבא

CTRL+F6

מעבר לחלון מסד הנתונים הקודם

CTRL+SHIFT+F6

שחזור החלון הממוזער הנבחר כאשר כל החלונות ממוזערים

ENTER

שימוש בתיבת דו-שיח

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר לאפשרות הבאה או לקבוצת האפשרויות הבאה

TAB

מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת

SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות בתיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה, או מעבר בין מספר אפשרויות בקבוצת אפשרויות

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון

מקש רווח

מעבר לאפשרות לפי האות הראשונה בשם האפשרות בתיבת רשימה נפתחת

מקש אות לאות הראשונה בשם האפשרות הרצויה לך (כשתיבת רשימה נפתחת נבחרה)

בחירה באפשרות, או בחירה או ניקוי של תיבת הסימון לפי האות המסומנת בקו תחתון בשם האפשרות

ALT+מקש אות

פתיחת תיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה

ALT+חץ למטה

סגירת תיבת הרשימה הנפתחת שנבחרה

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח

ENTER

ביטול הפקודה וסגירת תיבת הדו-שיח

ESC

עריכה בתיבת טקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תחילת הערך

HOME

מעבר אל סוף הערך

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה או ימינה

CTRL+חץ שמאלה או CTRL+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד תחילת הערך

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד סוף הערך

SHIFT+END

שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד שמאלה

SHIFT+חץ שמאלה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד ימינה

SHIFT+חץ ימינה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת שמאלה

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת ימינה

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

עבודה עם תיבות הדו-שיח פתיחה, קובץ מסד נתונים חדש ו שמירה בשם

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיקיה הקודמת ( תמונת לחצן )

ALT+1

פתיחת התיקיה הנמצאת רמה אחת מעל לתיקיה הפתוחה (לחצןרמה אחת למעלה תמונת לחצן )

ALT+2

מחק את התיקיה או הקובץ שנבחרו (מחק לחצן תמונת לחצן )

DEL

יצירת תיקיית משנה חדשה בתיקיה הפתוחה (לחצןצור תיקיה חדשה תמונת לחצן )

ALT+4

מעבר בין התצוגות 'תמונות ממוזערות', 'משבצות', 'סמלים', 'רשימה', 'פרטים', 'מאפיינים' ו'תצוגה מקדימה'

ALT+5

הצגת התפריט כלים (לחצן כלים)

ALT+L

עבודה עם גליונות מאפיינים

שימוש בגליון מאפיינים עם טופס או דוח

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

החלפת המצב של הכרטיסיה גליון מאפיינים

F4

מעבר בין אפשרויות ברשימה הנפתחת של הפקד, פריט אחד בכל פעם

חץ למטה או חץ למעלה

מעבר בין אפשרויות ברשימה הנפתחת של הפקד, חמישה פריטים בכל פעם

PAGE DOWN או PAGE UP

מעבר לכרטיסיות גליון המאפיינים מהרשימה הנפתחת של הפקד

TAB

מעבר בין כרטיסיות גליון המאפיינים, כאשר נבחרה כרטיסיה אך לא נבחר אף מאפיין

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מאפיין אחד למטה בכרטיסיה, כאשר כבר נבחר מאפיין

TAB

מעבר מאפיין אחד למעלה בכרטיסיה, כאשר כבר נבחר מאפיין; לחלופין, אם כבר הגעת למעלה, מעבר לרשימה הנפתחת של הפקד

SHIFT+TAB

החלפת מצב קדימה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר

CTRL+TAB

החלפת מצב אחורה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר

CTRL+SHIFT+TAB

שימוש בגליון מאפיינים עם טבלה או שאילתה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

החלפת המצב של הכרטיסיה גליון מאפיינים

F4

מעבר בין כרטיסיות גליונות המאפיינים, כאשר נבחרה כרטיסיה אך לא נבחר מאפיין

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר לכרטיסיות גליון המאפיינים כאשר לא נבחר כל מאפיין

CTRL+TAB

מעבר אל המאפיין הראשון של כרטיסיה כאשר לא נבחר כל מאפיין

TAB

מעבר מאפיין אחד מטה בכרטיסיה

TAB

מעבר מאפיין אחד מעלה בכרטיסיה; אם כבר הגעת למעלה, בחירת הכרטיסיה עצמה

SHIFT+TAB

החלפת מצב קדימה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר

CTRL+TAB

החלפת מצב אחורה בין כרטיסיות כאשר מאפיין נבחר

CTRL+SHIFT+TAB

עבודה עם החלונית רשימת שדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

החלפת מצבי החלונית רשימת שדות

ALT+F8

הוספת השדה הנבחר למקטע הפרטים של הטופס או הדוח

ENTER

מעבר למעלה או למטה בחלונית רשימת שדות

חץ למעלה או חץ למטה

מעבר לחלונית רשימת שדות העליונה מהחלונית התחתונה

SHIFT+TAB

מעבר לחלונית רשימת שדות התחתונה מהרשימה העליונה

TAB

קיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הטקסט החבוי הבא, או ההיפר-קישור הבא, או הצג הכל או הסתר הכל בחלקו העליון של הנושא

TAB

בחירת הטקסט החבוי הקודם או ההיפר-קישור הקודם, או לחצן תצוגת דפדפן בחלקו העליון של מאמר באתר Microsoft Office

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, הטקסט החבוי או ההיפר-קישור הנבחרים

ENTER

חזרה לנושא העזרה הקודם

ALT+חץ שמאלה

מעבר לנושא העזרה הבא

ALT+חץ ימינה

פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה

CTRL+P

גלילה במנות קטנות מעלה ומטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה וחץ למטה

גלילה במנות גדולות יותר מעלה ומטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP ו- PAGE DOWN

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה; לשם כך יש צורך שהמוקד הפעיל יהיה בחלון העזרה (לחץ על פריט בחלון העזרה).

SHIFT+F10

שליחת הודעות דואר אלקטרוני

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

משלוח של אובייקט מסד הנתונים הפעיל (האובייקט שנבחר בחלונית הניווט) כהודעת דואר אלקטרוני

ALT+F+E

פתיחת פנקס הכתובות מתוך Outlook

CTRL+SHIFT+B

בדיקת השמות בתיבות אל, עותק ועותק מוסתר כנגד פנקס הכתובות 

ALT+K או CTRL+K

בחירה בתיבה הבאה של כותרת הדואר האלקטרוני או בגוף ההודעה כשהתיבה האחרונה של כותרת הודעת דואר אלקטרוני פעילה 

TAB

בחירת בשדה או בלחצן הקודם בכותרת הודעת דואר אלקטרוני

SHIFT+TAB

מקשים לעבודה עם טקסט ונתונים

בחירת טקסט ונתונים

בחירת טקסט בשדה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד ימינה

SHIFT+חץ ימינה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת ימינה

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר בתו אחד שמאלה

SHIFT+חץ שמאלה

שינוי גודלו של הקטע הנבחר במילה אחת שמאלה

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירת שדה או רשומה

כדי לבטל בחירה, השתמש במקש החץ ההפוך.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירת השדה הבא

TAB

מעבר בין מצב עריכה (כשמוצגת נקודת כניסה) ומצב ניווט בגליון נתונים. הקש ESC כדי לצאת ממצב ניווט, בעת שימוש בטופס או דוח.

F2

החלפה בין בחירת הרשומה הנוכחית והשדה הראשון של הרשומה הנוכחית, במצב ניווט

SHIFT+מקש רווח

הרחבת הבחירה לרשומה הקודמת, אם נבחרה הרשומה הנוכחית

SHIFT+חץ למעלה

הרחבת הבחירה לרשומה הבאה, אם נבחרה הרשומה הנוכחית

SHIFT+חץ למטה

בחירת כל הרשומות

CTRL+A או CTRL+SHIFT+מקש רווח

הרחבת בחירה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצב הרחבה (בתצוגת גליון נתונים, האפשרות בחירה מורחבת מופיעה בפינה הימנית התחתונה של החלון); הקשת F8 שוב ושוב מרחיבה את הבחירה למילה, לשדה, לרשומה ולכל הרשומות

F8

הרחבת בחירה לשדות סמוכים באותה שורה בתצוגת גליון נתונים

חץ שמאלה או חץ ימינה

הרחבת בחירה לשורות סמוכות בתצוגת גליון נתונים

חץ למעלה או חץ למטה

ביטול ההרחבה הקודמת

SHIFT+F8

ביטול מצב הרחבה

ESC

בחירה והעברה של עמודה בתצוגת גליון נתונים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירת העמודה הנוכחית או ביטול בחירת העמודה, במצב ניווט בלבד

CTRL+מקש רווח

בחירת העמודה מימין, אם העמודה הנוכחית מסומנת

SHIFT+חץ ימינה

בחירת העמודה משמאל, אם העמודה הנוכחית מסומנת

SHIFT+חץ שמאלה

הפעלת מצב העברה; לאחר מכן, הקש על מקש חץ ימינה או על מקש חץ שמאלה כדי להעביר את העמודות שנבחרו ימינה או שמאלה

CTRL+SHIFT+F8

עריכת טקסט ונתונים

אם נקודת הכניסה אינה נראית, הקש F2 כדי להציגה.

העברת נקודת הכניסה בשדה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

העברת נקודת הכניסה תו אחד ימינה

חץ ימינה

העברת נקודת הכניסה מילה אחת ימינה

CTRL+חץ ימינה

העברת נקודת הכניסה תו אחד שמאלה

חץ שמאלה

העברת נקודת הכניסה מילה אחת שמאלה

CTRL+חץ שמאלה

העברת נקודת הכניסה לסוף השדה, בשדות של שורה אחת; או העברתה לסוף השורה בשדות מרובי שורות

END

העברת נקודת הכניסה לסוף השדה, בשדות מרובי שורות

CTRL+END

העברת נקודת הכניסה לתחילת השדה, בשדות של שורה אחת; או העברתה לתחילת השורה בשדות מרובי שורות

HOME

העברת נקודת הכניסה לתחילת השדה, בשדות מרובי שורות

CTRL+HOME

העתקה, העברה או מחיקה של טקסט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

העתקת הקטע הנבחר ללוח

CTRL+C

גזירת הקטע הנבחר והדבקתו בלוח

CTRL+X

הדבקת תוכן הלוח בנקודת הכניסה

CTRL+V

מחיקת הקטע הנבחר או התו מימין לנקודת הכניסה

מקש רווח

מחיקת הקטע הנבחר או התו משמאל לנקודת הכניסה

DELETE

מחיקת כל התווים משמאל לנקודת הכניסה

CTRL+DELETE

ביטול שינויים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

ביטול הקלדה

CTRL+Z או ALT+BACKSPACE

ביטול שינויים בשדה הנוכחי או ברשומה הנוכחית; אם שניהם שונו, הקש פעמיים על ESC כדי לבטל את השינויים, תחילה בשדה הנוכחי ולאחר מכן ברשומה הנוכחית

ESC

הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת התאריך הנוכחי

CTRL+נקודה ופסיק (;)

הוספת השעה הנוכחית

CTRL+SHIFT‏+‏נקודותיים (:)

הוספת ערך ברירת המחדל עבור שדה

CTRL+ALT+מקש רווח

הוספת הערך מאותו שדה ברשומה הקודמת

CTRL+גרש (')

הוספת רשומה חדשה

CTRL+סימן חיבור (+)

בגליון נתונים, מחיקת הרשומה הנוכחית

CTRL+סימן חיסור (-)

שמירת שינויים ברשומה הנוכחית

SHIFT+ENTER

מעבר בין הערכים בתיבת סימון או בלחצן אפשרויות

מקש רווח

הוספת שורה חדשה

CTRL+ENTER

רענון שדות עם הנתונים הנוכחיים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

חישוב מחדש של השדות בחלון

F9

ביצוע מחדש של שאילתות על הטבלאות המשמשות כבסיס; בטופס משנה, הביצוע מחדש של השאילתות מתבצע בטבלה המשמשת כבסיס עבור טופס המשנה בלבד

SHIFT+F9

רענון התוכן של תיבת רשימה שדה בדיקת מידע, או תיבה משולבת

F9

מקשים לניווט רשומות

ניווט בתצוגת עיצוב

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין מצב עריכה (כאשר נקודת הכניסה מוצגת) לבין מצב ניווט

F2

החלפת מצב של גליון המאפיינים

F4

מעבר לתצוגת טופס מתצוגת עיצוב של הטופס

F5

מעבר בין החלק העליון והתחתון של חלון (תצוגת עיצוב של פקודות מאקרו, שאילתות והחלון 'סינון/מיון מתקדם'). השתמש ב- F6 כשמקש TAB לא מעביר אותך לחלק הרצוי במסך.

F6

מעבר קדימה בין חלונית העיצוב, מאפיינים, חלונית הניווט, מקשי גישה ופקדי שינוי גודל תצוגה (תצוגת עיצוב של טבלאות, טפסים ודוחות)

F6

פתיחת עורך Visual Basic מתוך מאפיין נבחר בגליון המאפיינים של טופס או דוח

F7

הפעלת החלונית רשימת שדות בטופס, דוח, או דף גישה לנתונים. אם החלונית רשימת שדות פתוחה כבר, המיקוד עובר לחלונית רשימת שדות.

ALT+F8

מעבר מעורך Visual Basic לטופס או דוח בתצוגת עיצוב, כאשר מודול קוד פתוח

SHIFT+F7

מעבר מגליון מאפיינים של פקד בתצוגת עיצוב של טופס או דוח אל משטח העיצוב ללא שינוי המוקד של הפקד

SHIFT+F7

הצגת גליון מאפיינים

ALT+ENTER

העתקת הפקד הנבחר ללוח

CTRL+C

גזירת הפקד הנבחר והדבקתו בלוח

CTRL+X

הדבקת תוכן הלוח בפינה הימנית העליונה של המקטע הנבחר

CTRL+V

הזזת הפקד הנבחר ימינה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

חץ ימינה

הזזת הפקד הנבחר שמאלה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

חץ שמאלה

הזזת הפקד הנבחר למעלה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מעליו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד העליון בפריסה.

חץ למעלה

הזזת הפקד הנבחר למטה בפיקסל לאורך הרשת של העמוד

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מתחתיו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד התחתון בפריסה.

חץ למטה

הזזת הפקד הנבחר ימינה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

CTRL+חץ ימינה

הזזת הפקד הנבחר שמאלה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

CTRL+חץ שמאלה

הזזת הפקד הנבחר למעלה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מעליו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד העליון בפריסה.

CTRL+חץ למעלה

הזזת הפקד הנבחר למטה בפיקסל (ללא התחשבות ברשת של העמוד)

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מחליפה את מיקום הפקד הנבחר בפקד הנמצא ישירות מתחתיו, אלא אם הפקד הנבחר הוא כבר הפקד התחתון בפריסה.

CTRL+חץ למטה

הגדלת הרוחב של הפקד הנבחר (ימינה) בפיקסל

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מגדילה את הרוחב של הפריסה כולה.

SHIFT+חץ ימינה

הפחתת הרוחב של הפקד הנבחר (שמאלה) בפיקסל

הערה: עבור פקדים בפריסה מוערמת, פעולה זו מפחיתה את הרוחב של הפריסה כולה.

SHIFT+חץ שמאלה

הפחתת הגובה של הפקד הנבחר (מהקצה התחתון) בפיקסל

SHIFT + חץ למעלה

הגדלת הגובה של הפקד הנבחר (מהקצה התחתון) בפיקסל

SHIFT+חץ למטה

ניווט בתצוגת גליון נתונים

מעבר לרשומה מסוימת

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיבת מספר רשומה; לאחר מכן, הקלד את מספר הרשומה והקש ENTER

F5

ניווט בין רשומות ושדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הבא

TAB או חץ ימינה

מעבר לשדה האחרון ברשומה הנוכחית, במצב ניווט

END

מעבר לשדה הקודם

SHIFT+TAB, או חץ שמאלה

מעבר לשדה הראשון ברשומה הנוכחית, במצב ניווט

HOME

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה

חץ למטה

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה האחרונה, במצב ניווט

CTRL+חץ למטה

מעבר לשדה האחרון ברשומה האחרונה, במצב ניווט

CTRL+END

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הקודמת

חץ למעלה

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הראשונה, במצב ניווט

CTRL+חץ למעלה

מעבר לשדה הראשון ברשומה הראשונה, במצב ניווט

CTRL+HOME

ניווט למסך אחר של נתונים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מסך אחד למטה

PAGE DOWN

מעבר מסך אחד למעלה

PAGE UP

מעבר מסך אחד שמאלה

CTRL+PAGE DOWN

מעבר מסך אחד ימינה

CTRL+PAGE UP

ניווט בגליונות נתונים משניים

מעבר לרשומה מסוימת

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מגליון הנתונים המשני לתיבת מספר הרשומה; לאחר מכן הקלד את מספר הרשומה והקש ENTER

ALT+F5

הרחבה וכיווץ של גליון נתונים משני

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מגליון הנתונים כדי להרחיב את גליון הנתונים המשני של הרשומה

CTRL+SHIFT+חץ למטה

כיווץ גליון הנתונים המשני

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

ניווט בין גליון הנתונים לגליון הנתונים המשני

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

כניסה לגליון הנתונים המשני מהשדה האחרון של הרשומה הקודמת בגליון הנתונים

TAB

כניסה לגליון הנתונים המשני מהשדה הראשון של הרשומה הבאה בגליון הנתונים

SHIFT+TAB

יציאה מגליון הנתונים המשני ומעבר לשדה הראשון של הרשומה הבאה בגליון הנתונים

CTRL+TAB

יציאה מגליון הנתונים המשני ומעבר לשדה האחרון של הרשומה הקודמת בגליון הנתונים

CTRL+SHIFT+TAB

מהשדה האחרון בגליון הנתונים המשני, כדי להיכנס לשדה הבא בגליון הנתונים

TAB

מגליון הנתונים, כדי לעקוף את גליון הנתונים המשני ולעבור לרשומה הבאה בגליון הנתונים

חץ למטה

מגליון הנתונים, כדי לעקוף את גליון הנתונים המשני ולעבור לרשומה הקודמת בגליון הנתונים

חץ למעלה

ניתן לנווט בין שדות ורשומות בגליון נתונים משני באמצעות אותם מקשי קיצור המשמשים בתצוגת גליון נתונים.

ניווט בתצוגת טופס

מעבר לרשומה מסוימת

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל תיבת מספר הרשומה; לאחר מכן הקלד את מספר הרשומה והקש ENTER

F5

ניווט בין רשומות ושדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לשדה הבא

TAB

מעבר לשדה הקודם

SHIFT+TAB

מעבר לפקד האחרון בטופס והישארות ברשומה הנוכחית, במצב ניווט

END

מעבר לפקד האחרון בטופס והצבת המוקד ברשומה האחרונה, במצב ניווט

CTRL+END

מעבר לפקד הראשון בטופס והישארות ברשומה הנוכחית, במצב ניווט

HOME

מעבר לפקד הראשון בטופס והצבת המוקד ברשומה הראשונה, במצב ניווט

CTRL+HOME

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הבאה

CTRL+PAGE DOWN

מעבר לשדה הנוכחי ברשומה הקודמת

CTRL+PAGE UP

ניווט בטפסים הכוללים יותר מעמוד אחד

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר עמוד אחד מטה; בסוף הרשומה, מעבר אל העמוד המקביל ברשומה הבאה

PAGE DOWN

מעבר עמוד אחד מעלה; בסוף הרשומה, מעבר אל העמוד המקביל ברשומה הקודמת

PAGE UP

ניווט בין טופס ראשי טופס משנה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

כניסה אל טופס המשנה מהשדה הקודם בטופס הראשי

TAB

כניסה אל טופס המשנה מהשדה הבא בטופס הראשי

SHIFT+TAB

יציאה מטופס המשנה ומעבר לשדה הבא בטופס הראשי או ברשומה הבאה

CTRL+TAB

יציאה מטופס המשנה ומעבר לשדה הקודם בטופס הראשי או ברשומה הקודמת

CTRL+SHIFT+TAB

ניווט בהצגה לפני הדפסה ובתצוגה מקדימה של פריסה

פעולות של תיבת דו-שיח וחלון

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח הדפסה

P (לטפסים ודוחות) או CTRL+P (לגליונות נתונים, טפסים ודוחות)

פתיחת תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (טפסים ודוחות בלבד)

ג

הגדלה או הקטנה של חלק מהעמוד

ס

ביטול הצגה לפני הדפסה או הצגה לפני פריסה

C או ESC

הצגת עמודים שונים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיבה מספר עמוד; לאחר מכן הקלד את מספר העמוד והקש ENTER

ALT+F5

הצגת העמוד הבא (כאשר האפשרות התאם לחלון נבחרה)

PAGE DOWN או חץ למטה

הצגת העמוד הקודם (כאשר האפשרות התאם לחלון נבחרה)

PAGE UP או חץ למעלה

ניווט בהצגה הדפסה ובתצוגת פריסה לפני הדפסה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

גלילה מטה ברווחים קטנים

חץ למטה

גלילה מטה של מסך מלא אחד

PAGE DOWN

מעבר לתחתית העמוד

CTRL+חץ למטה

גלילה מעלה ברווחים קטנים

חץ למעלה

גלילה מעלה של מסך מלא אחד

PAGE UP

מעבר לראש העמוד

CTRL+חץ למעלה

גלילה ימינה ברווחים קטנים

חץ ימינה

מעבר לקצה הימני של העמוד

END

מעבר לפינה השמאלית התחתונה של העמוד

CTRL+END

גלילה שמאלה ברווחים קטנים

חץ שמאלה

מעבר לקצה השמאלי של העמוד

HOME

מעבר לפינה הימנית העליונה של העמוד

CTRL+HOME

נווט בחלון דיאגרמת מסד נתונים בפרוייקט של Access

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מתא בטבלה לפס הכותרת של הטבלה

ESC

מעבר מפס כותרת בטבלה לתא האחרון שערכת

ENTER

מעבר מפס כותרת של טבלה לפס כותרת של טבלה, או
מתא לתא בתוך טבלה

TAB

הרחב רשימה בתוך טבלה

ALT+חץ למטה

גלול על פני הפריטים ברשימה נפתחת מלמעלה למטה

חץ למטה

עבור לפריט הקודם ברשימה

חץ למעלה

בחר פריט ברשימה ועבור לתא הבא

ENTER

שנה את ההגדרה בתיבת סימון

מקש רווח

עבור לתא הראשון בשורה, או
לתחילת התא הנוכחי

HOME

עבור לתא האחרון בשורה, או
לסוף התא הנוכחי

END

גלול ל"עמוד" הבא בתוך טבלה, או
ל"עמוד" הבא בדיאגרמה

PAGE DOWN

גלול ל"עמוד" הקודם בתוך טבלה, או
ל"עמוד" הקודם בדיאגרמה

PAGE UP

ניווט במעצב השאילתה בפרוייקט של Access

כל החלוניות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

עבור בין החלוניות של מעצב השאילתה

F6, SHIFT+F6

חלונית דיאגרמה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

עבור בין טבלאות, תצוגות ופונקציות (וכן קווי צירוף, אם זמינים)

TAB או SHIFT+TAB

עבור בין עמודות בטבלה, תצוגה או פונקציה

מקשי חצים

בחר את עמודת הנתונים הנבחרת לפלט

מקש רווח או מקש פלוס

הסר את עמודת הנתונים הנבחרת מפלט השאילתה

מקש רווח או מקש מינוס

הסרת הטבלה, התצוגה, הפונקציה או קו הצירוף הנבחרים מהשאילתה

DELETE

הערה: אם נבחרו מספר קווים, הקשה על מקש רווח משפיעה על כל הפריטים שנבחרו. בחר בפריטים אחדים על-ידי לחיצה ממושכת על המקש SHIFT בעודך לוחץ על הפריטים עצמם. החלף את המצב הנבחר של פריט יחיד על-ידי לחיצה ממושכת על המקש CTRL תוך לחיצה על הפריט עצמו.

חלונית רשת

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

עבור בין תאים

לחצני חצים או TAB או SHIFT+TAB

עבור לשורה האחרונה בעמודה הנוכחית

CTRL+חץ למטה

עבור לשורה הראשונה בעמודה הנוכחית

CTRL+חץ למעלה

עבור לתא השמאלי העליון בקטע הגלוי של הרשת

CTRL+HOME

עבור לתא הימני התחתון

CTRL+END

עבור בתוך רשימה נפתחת

חץ כלפי מעלה או חץ כלפי מטה

בחר עמודת רשת שלמה

CTRL+מקש רווח

שנה ממצב עריכה למצב של בחירת תא

F2

העתק טקסט נבחר בתא ללוח (במצב עריכה)

CTRL+C

גזור טקסט נבחר בתא והעבר אותו ללוח (במצב עריכה)

CTRL+X

הדבק טקסט מהלוח (במצב עריכה)

CTRL+V

שנה בין מצב "הוספה" לבין מצב "דריסה" בעודך עורך את התא

INS

החלף מצב בתיבת הסימון בעמודת הפלטהערה    אם נבחרו מספר פריטים, הקשה על אפשרות זו משפיעה על מפתח כל הפריטים שנבחרו.

מקש רווח

נקה תוכנו הנבחר של התא

DELETE

הסר את השורה המכילה את עמודת הנתונים הנבחרת מהשאילתה הערה    אם נבחרו מספר פריטים, הקשה על פריטים מפתח משפיע על כל נבחר זה.

DELETE

נקה את כל הערכים בעמודת רשת נבחרת

DELETE

הכנס שורה בין שורות קיימות

INS (לאחר שבחרת שורת רשת)

הוסף עמודת 'או'...

INS ( לאחר שבחרת על עמודת 'או' ... )

חלונית SQL

באפשרותך להשתמש במקשי העריכה הרגילים של Windows בעת עבודה בחלונית SQL, כגון CTRL+ מקשי החצים כדי לעבור בין מילים, והפקודות גזור, העתק והדבק בתפריט עריכה.

הערה: תוכל רק להכניס טקסט; לא קיים מצב דריסה.

עבודה עם תצוגות PivotTable

תצוגת PivotTable

מקשים לבחירת רכיבי בתצוגת PivotTable

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הזזת הבחירה מימין לשמאל ולאחר מכן למטה

מקש TAB

הזזת הבחירה מלמעלה למטה ולאחר מכן שמאלה

ENTER

בחירת התא מימין. אם התא הנוכחי הוא התא הימני ביותר, הקשה על SHIFT+TAB תגרום לבחירת התא האחרון בשורה הקודמת.

SHIFT+TAB

בחירת התא שמעל התא הנוכחי. אם התא הנוכחי הוא התא העליון, צירוף המקשים SHIFT+ENTER יביא לבחירת התא האחרון בעמודה הקודמת.

SHIFT+ENTER

בחירה בתאי הפרטים של הפריט הבא באזור השורה

CTRL+ENTER

בחירה בתאי הפרטים של הפריט הקודם באזור השורה

SHIFT+CTRL+ENTER

הזזת הבחירה בכיוון של מקש החץ. אם נבחר שדה שורה או עמודה, הקש על חץ למטה כדי לעבור לפריט הנתונים הראשון בשדה ולאחר מכן הקש על מקש חץ כדי לעבור לפריט הבא או הקודם או חזרה לשדה. אם נבחר שדה פרטים, הקש על חץ למטה או חץ ימינה כדי לעבור לתא הראשון באזור הפרטים.

מקשי חצים

הרחבה או צמצום של הבחירה בכיוון מקש החץ

SHIFT+מקשי חצים

הזזת הבחירה אל התא האחרון בכיוון של מקש החץ

CTRL+מקשי חצים

הזזת הפריט שנבחר בכיוון מקש החץ

SHIFT+ALT+מקשי חצים

בחירת התא הימני ביותר בשורה הפעילה

HOME

בחירת התא השמאלי ביותר בשורה הפעילה

END

בחירת התא הימני ביותר בשורה הראשונה

CTRL+HOME

בחירת התא האחרון של השורה האחרונה

CTRL+END

הרחבת הבחירה לתא הימני ביותר בשורה הראשונה

SHIFT+CTRL+HOME

הרחבת הבחירה לתא האחרון בשורה האחרונה

SHIFT+CTRL+END

בחירת השדה של פריט הנתונים, הסכום או הפרטים הפעילים שנבחרו

CTRL+מקש רווח

בחירת כל השורה שמכילה את התא הפעיל שנבחר

SHIFT+מקש רווח

בחירת כל תצוגת PivotTable

CTRL+A

הצגת המסך הבא

PAGE DOWN

הצגת המסך הקודם

PAGE UP

הרחבת הבחירה מסך אחד למטה

SHIFT+PAGE DOWN

צמצום הבחירה במסך אחד

SHIFT+PAGE UP

הצגת המסך הבא משמאל

ALT+PAGE DOWN

הצגת המסך הקודם מימין

ALT+PAGE UP

הרחבת הבחירה אל העמוד משמאל

SHIFT+ALT+PAGE DOWN

הרחבת הבחירה אל העמוד מימין

SHIFT+ALT+PAGE UP

מקשים לביצוע פקודות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת נושאי עזרה

F1

הצגת תפריט הקיצור עבור הרכיב שנבחר בתצוגת PivotTable. שימוש בתפריטי הקיצור כדי לבצע פקודות בתצוגת PivotTable.

SHIFT+F10

ביצוע פקודה בתפריט הקיצור

אות מסומנת בקו תחתון

סגירתו של תפריט הקיצור מבלי לבצע פקודה

ESC

הצגתה של תיבת הדו-שיח מאפיינים

ALT+ENTER

ביטול פעולת רענון במהלך ביצועה

ESC

העתקת הנתונים שנבחרו מתצוגת PivotTable אל הלוח

CTRL+C

ייצוא התוכן של תצוגת ה- PivotTable אל Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007

CTRL+E

מקשים להצגה, הסתרה, סינון או מיון נתונים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגה או הסתרה של מחווני ההרחבה ( תיבת סימן חיבור ותיבות תיבת סימן חיסור ) לצד פריטים

CTRL+8

הרחבת הפריט הפעיל שנבחר

CTRL‏+סימן חיבור (במקלדת הנומרית)

הסתרת הפריט הפעיל שנבחר

CTRL‏+סימן חיסור (במקלדת הנומרית)

פתיחת הרשימה של השדה הפעיל שנבחר

ALT+חץ למטה

מעבר לסירוגין בין הפריט שנבחר לאחרונה, לבין הלחצן אישור והלחצן ביטול ברשימה הנפתחת של שדה

מקש TAB

מעבר לפריט הבא ברשימה הנפתחת של שדה

מקשי חצים

בחירה או ניקוי של תיבת הסימון עבור הפריט שפעיל ברשימה הנפתחת של שדה

מקש רווח

סגירת הרשימה הנפתחת של שדה והחלת כל השינויים שבוצעו

ENTER

סגירת הרשימה הנפתחת של שדה מבלי להחיל את השינויים

ESC

הפעלה או ביטול של סינון אוטומטי

CTRL+T

מיון בסדר עולה (A - Z 0 - 9) של נתונים בשדה או בסכום שנבחרו

CTRL+SHIFT+A

מיון בסדר יורד (Z - A 9 - 0) של נתונים בשדה או בסכום שנבחרו

CTRL+SHIFT+Z

הזזת הפריט שנבחר למעלה או שמאלה

ALT+SHIFT+חץ למעלה או ALT+SHIFT+חץ שמאלה

הזזת הפריט שנבחר למטה או ימינה

ALT+SHIFT+חץ למטה או ALT+SHIFT+חץ ימינה

מקשים להוספת שדות וסכומים ולשינוי הפריסה של תצוגת PivotTable

מקשים לעבודה עם החלונית רשימת שדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת החלונית רשימת שדות, או הפיכתה לפעילה אם היא מוצגת כבר

CTRL+L

מעבר לפריט הבא בחלונית רשימת שדות

מקשי חצים

מעבר לפריט הקודם והכללתו בבחירה

SHIFT+חץ למעלה

מעבר לפריט הבא והכללתו בבחירה

SHIFT+חץ למטה

מעבר לפריט הקודם, אך מבלי לכלול אותו בבחירה

CTRL+חץ למעלה

מעבר לפריט הבא, אך מבלי לכלול אותו בבחירה

CTRL+חץ למטה

הסרת הפריט מהבחירה, אם הפריט עם המוקד כלול בבחירה, ולהפך

CTRL+מקש רווח

הרחבת הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להציג את התוכן שלו. לחלופין, הרחבת סיכומים כדי להציג את שדות הסכום הזמינים.

סימן חיבור (מקלדת נומרית)

כיווץ הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להסתיר את התוכן שלו. לחלופין, כיווץ סיכומים כדי להסתיר את שדות הסכום הזמינים.

סימן חיסור (מקלדת נומרית)

לחלופין, מעבר אל הפריט האחרון שנבחר, לחצן הוסף ל והרשימה לצד לחצן הוסף ל בחלונית רשימת שדות

המקש TAB

פתיחת הרשימה הנפתחת שלצד לחצן הוסף ל בחלונית רשימת שדות. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לפריט הבא ברשימה ולאחר מכן הקש ENTER כדי לבחור פריט.

ALT+חץ למטה

הוספת השדה המסומן בחלונית רשימת שדות אל האזור בתצוגת ה- PivotTable המוצג ברשימה הוסף ל

ENTER

מקשים להוספת שדות וסכומים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Sum

CTRL+SHIFT+S

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Count

CTRL+SHIFT+C

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Min

CTRL+SHIFT+M

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Max

CTRL+SHIFT+X

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Average

CTRL+SHIFT+E

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Standard Deviation

CTRL+SHIFT+D

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Standard Deviation Population

CTRL+SHIFT+T

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Variance

CTRL+SHIFT+V

הוספת שדה סיכום חדש לשדה שנבחר בתצוגת PivotTable באמצעות פונקצית הסיכום Variance Population

CTRL+SHIFT+R

הפעלה או ביטול של סכומי ביניים וסכומים כוללים עבור השדה שנבחר בתצוגת PivotTable

CTRL+SHIFT+B

הוספת שדה פרטים מחושב

CTRL+F

מקשים לשינוי הפריסה

הערה: ארבעת הקיצורים הבאים לא יפעלו אם תקיש על המקשים 1, 2, 3 או 4 מהמקלדת הנומרית של לוח המקשים.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור השורה

CTRL+1

העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור העמודה

CTRL+2

העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור המסנן

CTRL+3

העברת השדה שנבחר בתצוגת PivotTable לאזור הפרטים

CTRL+4

העברה של שדה השורה או העמודה שנבחר בתצוגת PivotTable לרמה גבוהה יותר

CTRL+חץ שמאלה

העברה של שדה השורה או העמודה שנבחר בתצוגת PivotTable לרמה נמוכה יותר

CTRL+חץ ימינה

מקשים לעיצוב רכיבי בתצוגת PivotTable

כדי להשתמש בקיצורים הבאים, תחילה בחר שדה פרטים או תא נתונים של שדה סיכום.

שבעת קיצורי הדרך בלוח המקשים הראשונים משנים את תבנית המספר של השדה שנבחר.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

החלתה של תבנית המספר הכללית על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר

CTRL+SHIFT+~ (תו ~)

החלתה של תבנית המטבע, עם שני מקומות עשרוניים ומספרים שליליים בסוגריים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר.

CTRL+SHIFT+$

החלתה של תבנית האחוזים, ללא מקומות עשרוניים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר

CTRL+SHIFT+%

החלתה של תבנית המספר המעריכית, עם שני מקומות עשרוניים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר

CTRL+SHIFT+^

החלתה של תבנית התאריך, עם יום, חודש ושנה, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר

CTRL+SHIFT+#

החלתה של תבנית השעה עם שעה, דקה ו-AM או PM על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר

CTRL+SHIFT+@

החלתה של התבנית המספרית, עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן חיסור עבור ערכים שליליים, על ערכים בשדה הסיכום או הפרטים שנבחר.

CTRL+SHIFT+!

עיצוב הטקסט באותיות מודגשות בשדה שנבחר בתצוגת PivotTable

CTRL+B

עיצוב הטקסט עם קו תחתון בשדה שנבחר בתצוגת PivotTable

CTRL+U

עיצוב הטקסט באותיות נטויות בשדה שנבחר בתצוגת PivotTable

CTRL+I

תצוגת PivotChart

מקשים לבחירת פריטים בתרשים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הפריט הבא בתרשים

חץ ימינה

בחירת הפריט הקודם בתרשים

חץ שמאלה

בחירת קבוצת הפריטים הבאה

חץ למטה

בחירת קבוצת הפריטים הקודמת

חץ למעלה

מקשים לעבודה עם מאפיינים ואפשרויות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגתה של תיבת הדו-שיח מאפיינים

ALT+ENTER

כאשר תיבת הדו-שיח מאפיינים פעילה, בחירת הפריט הבא בכרטיסיה הפעילה

מקש TAB

כאשר כרטיסיה בתיבת הדו-שיח מאפיינים פעילה, בחירת הכרטיסיה הבאה

חץ ימינה

כאשר כרטיסיה בתיבת הדו-שיח מאפיינים פעילה, בחירת הכרטיסיה הקודמת

חץ שמאלה

הצגת רשימה או לוח צבעים כאשר לחצן שמכיל רשימה או לוח צבעים נבחר

חץ למטה

הצגת תפריט הקיצור

SHIFT+F10

ביצוע פקודה בתפריט הקיצור

אות מסומנת בקו תחתון

סגירתו של תפריט הקיצור מבלי לבצע פקודה

ESC

מקשים לעבודה עם שדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הרשימה של השדה הפעיל שנבחר

ALT+חץ למטה

ברשימה נפתחת של שדה, מעבר לסירוגין בין הפריטים שנבחרו לאחרונה לבין הלחצן אישור והלחצן ביטול

המקש TAB

מעבר לפריט הבא ברשימה הנפתחת של שדה

מקשי חצים

ברשימה הנפתחת של שדה, בחירה או ניקוי של תיבת הסימון עבור הפריט שפעיל

מקש רווח

סגירת הרשימה הנפתחת של שדה והחלת כל השינויים שבוצעו

ENTER

סגירת הרשימה הנפתחת של שדה מבלי להחיל את השינויים

ESC

מקשים לעבודה עם החלונית רשימת שדות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת החלונית רשימת שדות, או הפיכתה לפעילה אם היא מוצגת כבר

CTRL+L

מעבר לפריט הבא בחלונית רשימת שדות

מקשי חצים

מעבר לפריט הקודם והכללתו בבחירה

SHIFT+חץ למעלה

מעבר לפריט הבא והכללתו בבחירה

SHIFT+חץ למטה

מעבר לפריט הקודם, אך מבלי לכלול אותו בבחירה

CTRL+חץ למעלה

מעבר לפריט הבא, אך מבלי לכלול אותו בבחירה

CTRL+חץ למטה

הסרת הפריט מהבחירה אם הפריט עם המוקד כלול בבחירה, ולהפך

CTRL+מקש רווח

הרחבת הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להציג את התוכן שלו. לחלופין, הרחבת סכומים כדי להציג את שדות הסכום הזמינים.

סימן חיבור (מקלדת נומרית)

כיווץ הפריט הנוכחי בחלונית רשימת שדות כדי להסתיר את התוכן שלו. לחלופין, כיווץ סכומים כדי להסתיר את שדות הסכום הזמינים.

סימן חיסור (מקלדת נומרית)

בחלונית רשימת שדות, מעבר לסירוגין אל הפריט האחרון שנבחר, לחצן הוסף ל והרשימה לצד לחצן הוסף ל

המקש TAB

פתיחת הרשימה הנפתחת שלצד לחצן הוסף ל בחלונית רשימת שדות. השתמש במקשי החצים כדי לעבור לפריט הבא ברשימה ולאחר מכן הקש ENTER כדי לבחור פריט.

ALT+חץ למטה

הוספת השדה המסומן בחלונית רשימת שדות לאזור השחרור המוצג ברשימה הוסף ל

ENTER

רצועת הכלים Microsoft Office Fluent

רצועת הכלים Fluent של office

 1. הקש ALT.

  תיאורי המקשים מוצגים מעל כל תכונה הזמינה בתצוגה הנוכחית. הדוגמה הבאה נלקחה מתוך Office Word 2007.

 2. הקש על האות המופיעה בתיאור המקש מעל לתכונה שבה ברצונך להשתמש.

 3. ייתכן שיוצגו תיאורי מקשים נוספים, בהתאם לאות שעליה אתה מקיש. לדוגמה, אם הכרטיסיה בית פעילה ואתה מקיש על I, תוצג הכרטיסיה הוספה, יחד עם תיאורי המקשים עבור הקבוצות בכרטיסיה זו.

 4. המשך להקיש על אותיות עד שתקיש על האות של הפקודה או של הפקד בהם ברצונך להשתמש. במקרים מסוימים, עליך להקיש ראשית על האות של הקבוצה המכילה את הפקודה.

  כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש ALT.

עזרה מקוונת

קיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון 'עזרה'

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

חזרה אל דף הבית של שם התוכנית.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא בחלון העזרה.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר.

ENTER

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה הקודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילה בכמויות קטנות למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה, חץ למטה

גלילה בכמויות גדולות יותר למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP, PAGE DOWN

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו דורשת שלחלון העזרה יהיה מוקד פעיל (לחץ בחלון העזרה).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

הערה: אם הסמן אינו בחלון העזרה הנוכחי, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

CTRL+P

שינוי מצב החיבור.

F6 ולאחר מכן הקש ENTER כדי לפתוח את רשימת האפשרויות.

מעבר בין אזורים בחלון העזרה; לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים והרשימה חיפוש.

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

חץ למעלה, חץ למטה

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה, חץ ימינה

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לשם

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית (בכיוון השעון). ייתכן שיהיה צורך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

הערה: אם חלונית המשימות הרצויה לא מוצגת על-ידי הקשה על F6, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המיקוד לשורת התפריטים או רצועת הכלים Microsoft Office Fluent ולאחר מכן להקיש על CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הבא.

CTRL+F6

מעבר לחלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

ביצוע הפקודה גודל (בתפריט בקרה של החלון), כאשר לא מוגדל חלון של מסמך. הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון, ולאחר שסיימת, הקש ENTER.

CTRL+F8

מזעור חלון לסמל (נכון לגבי תוכניות מסוימות של Microsoft Office בלבד).

CTRL+F9

מזעור או שחזור של חלון נבחר.

CTRL+F10

העתקת תמונה של המסך אל הלוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח.

ALT+PRINT SCREEN

מעבר בטקסט או בתאים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

ב- Microsoft Office PowerPoint 2007, מעבר לכותרת הבאה או למציין המיקום של גוף הטקסט הבא. אם זהו מציין המיקום האחרון בשקופית, תתווסף שקופית חדשה בעלת פריסת שקופית זהה לשקופית המקורית.

CTRL+ENTER

חזרה על פעולת החיפוש הקודמת.

SHIFT+F4

מעבר ועבודה בטבלאות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הבא.

TAB

מעבר לתא הקודם.

SHIFT+TAB

מעבר לשורה הבאה.

חץ למטה

מעבר לשורה הקודמת.

חץ למעלה

הוספת כרטיסיה בתא.

CTRL+TAB

התחלת פיסקה חדשה.

ENTER

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה.

TAB בסוף השורה האחרונה

גישה אל חלוניות המשימות ושימוש בהן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל חלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה צורך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.)

הערה: אם חלונית המשימות הרצויה לא מוצגת על-ידי הקשה על F6, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המיקוד לשורת התפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

מעבר אל חלונית המשימות, כאשר תפריט או סרגל כלים פעילים. (ייתכן שיהיה צורך להקיש על CTRL+TAB יותר מפעם אחת.)

CTRL+TAB

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

הצגת קבוצת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

CTRL+חץ למטה

מעבר בין אפשרויות בתפריט משנה נבחר; מעבר בין אפשרויות מסוימות בקבוצת אפשרויות בתיבת דו-שיח.

חץ למטה או חץ למעלה

פתיחת התפריט שנבחר, או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט קיצור; פתיחת תפריט נפתח עבור הפריט שנבחר מהגלריה.

SHIFT+F10

בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה בתפריט או בתפריט משנה, כאשר התפריט או תפריט המשנה גלויים.

HOME או END

גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה.

PAGE UP או PAGE DOWN

מעבר לחלק העליון או התחתון של רשימת הגלריה שנבחרה.

CTRL+HOME או CTRL+END

גישה לתגיות חכמות ושימוש בהן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הצגת התפריט או ההודעה עבור תגית חכמה. אם יש יותר מתגית חכמה אחת, מעבר לתגית החכמה הבאה והצגת התפריט או ההודעה שלה.

ALT+SHIFT+F10

בחירה בפריט הבא בתפריט תגית חכמה.

חץ למטה

בחירה בפריט הקודם בתפריט תגית חכמה.

חץ למעלה

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר בתפריט תגית חכמה.

ENTER

סגירת התפריט או ההודעה של התגית החכמה.

ESC

עצות

 • באפשרותך לקבל דיווח באמצעות צליל בכל פעם שמופיע תגית חכמה. כדי לשמוע רמזי אודיו, עליך להתקין כרטיס קול. עליך גם להתקין במחשבך את Microsoft Office Sounds.

 • אם יש ברשותך גישה לאינטרנט, באפשרותך להוריד את הצלילים של Microsoft Office מאתר האינטרנט Microsoft Office Online. לאחר שהתקנת את קבצי הצליל, בצע את הפעולות הבאות ב- Access,‏ Office Excel 2007ו- Office Word 2007:

  1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות תוכנית.

  2. לחץ על מתקדם.

  3. תחת כללי, בחר בתיבת הסימון ספק משוב עם צליל ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: בעת בחירה או ניקוי של תיבת סימון זו, ההגדרה משפיעה על כל תוכניות Office התומכות בצליל.

שינוי גודל והעברה של סרגלי כלים, תפריטים וחלוניות משימות

 1. הקש ALT כדי לבחור את שורת התפריטים.

 2. הקש מספר פעמים על CTRL+TAB כדי לבחור את סרגל הכלים או חלונית המשימות הרצויים.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שינוי גודל של סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.

  2. לחץ על הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. השתמש במקשי החצים לשינוי גודל סרגל הכלים. הקש CTRL+מקשי החצים לשינוי הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

  הזזת סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את התפריט אפשרויות סרגל כלים.

  2. לחץ על הפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. השתמש במקשי החצים כדי למקם את סרגל הכלים. הקש CTRL‏+מקשי החצים כדי לזוז פיקסל אחד בכל פעם. כדי לבטל את עיגון סרגל הכלים, הקש מספר פעמים על החץ למטה. כדי לעגן את סרגל הכלים במצב מאונך בצד השמאלי או הימני, הקש על החץ שמאלה או על החץ ימינה, בהתאמה, כאשר סרגל הכלים ממוקם בקצה השמאלי או הימני ביותר.

  שינוי גודל של חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. השתמש במקשי החצים לשינוי גודל חלונית המשימות. השתמש ב- CTRL+מקשי החצים כדי לשנות את הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

  הזזת חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור את הפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. השתמש במקשי החצים למיקום חלונית המשימות. השתמש ב- CTRL+מקשי החצים להזזה בפיקסל אחד בכל פעם.

 4. לאחר שסיימת את ההעברה או את שינוי הגודל, הקש ESC.

שימוש בתיבות דו-שיח

לשם

הקש

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר; בחירה או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות הזו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה בה מוקלד או מודבק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב אל תיקיה.

לשם

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לשם

הקש

מעבר אל התיקיה הקודמת. . תמונת לחצן

ALT+1

לחצן רמה אחת למעלה תמונת לחצן : פתיחת התיקיה הממוקמת רמה אחת מעל התיקיה הפתוחה.

ALT+2

חיפוש באינטרנט לחצן תמונת לחצן : לסגירת תיבת הדו-שיח ופתיחת דף חיפוש באינטרנט

ALT+3

לחצן מחק תמונת לחצן : מחיקת התיקיה או הקובץ הנבחרים.

ALT+3

לחצן יצירת תיקיה חדשה תמונת לחצן : יצירת תיקיה חדשה.

ALT+4

לחצן תצוגות תמונת לחצן : מעבר בין תצוגות תיקיה זמינות.

ALT+5

לחצן כלים: הצגת התפריט כלים.

ALT+L

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר, כגון תיקיה או קובץ.

SHIFT+F10

מעבר בין אפשרויות או אזורים בתיבת הדו-שיח.

TAB

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

רענון רשימת הקבצים.

F5

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×