קיצורי מקשים ב- Sway

קיצורי מקשים ב- Sway

ניתן להשתמש ב- Sway עם קיצורי מקשים כדי לספר את הסיפור שלך. Sway פועל בכל המכשירים שלך - תוכל להציג ולערוך את התוכן בדפדפן אינטרנט ב- PC‏, ב- Mac או במכשיר אחר בעל לוח מקשים וגישה לאינטרנט.

הערות

  • קיצורי המקשים אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו במדויק ללוח המקשים של ארצות הברית.

  • בקיצורי מקלדת שבהם עליך להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+).

בנושא זה

קיצורי מקשים ב- Sway עבור Windows

באמצעות דפדפן אינטרנט כגון Edge‏, Internet Explorer‏, Chrome או Firefox במחשב Windows, ניתן להציג, לערוך ולשתף את תוכן Sway שלך. ראה גם את האפליקציה Sway עבור Windows 10.

הערה: נושא זה מבוסס על ההנחה שמשתמשי JAWS ביטלו את תכונת תפריט הסרט הווירטואלי (Virtual Ribbon Menu).

קיצורי דרך בשימוש תכוף עבור Sway במחשבים עם Windows

לשם

הקש

מעבר מסרגל הניווט העליון אל סרגל הניווט המשני אל עלילה או עיצוב אל חלונית המשימות

Ctrl+F6

ביטול הפעולה הנוכחית, הסרת הקטע הנבחר הנוכחי או יציאה ממצב הפעלה

Esc

העתקת טקסט.

Ctrl+C

גזירת טקסט

Ctrl+X

הדבקת טקסט

Ctrl+V

מחיקת הכרטיס הנבחר וכל התוכן שלו

Del

ביטול הפעולה האחרונה

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה

Ctrl+Y

מעבר לתצוגת נגישות

Alt+Shift+V

הפעלת מצב 'הפעל'

Alt+Shift+P

שיתוף ה- Sway הנוכחי

Alt+Shift+S

הגדלה/הקטנה

‎Ctrl +/-‎

ניווט ב- Sway במחשב עם Windows

לשם

הקש

מעבר מסרגל הניווט העליון אל סרגל הניווט המשני אל עלילה או עיצוב אל חלונית המשימות

Ctrl+F6

מעבר מחלונית המשימות אל עלילה או עיצוב אל סרגל הניווט המשני אל סרגל הניווט העליון

Shift+Ctrl+F6

פתיחת החלונית הוספה

Alt+Shift+I

פתיחת החלונית סגנונות

Alt+Shift+G

עיצוב טקסט וכרטיסים ב- Sway במחשב עם Windows

לשם

הקש

החלת הדגשה על טקסט

Ctrl+B

החלת הטעמה על טקסט

Ctrl+I

החלת סגנון כותרת על טקסט

Ctrl+Alt+1

התחלה או המשך של רשימה עם תבליטים

Ctrl+נקודה

התחלה או המשך של רשימה ממוספרת

Ctrl+קו נטוי

הוספה או עריכה של היפר-קישור

Ctrl+K

הפעלת קישור

Ctrl+לחיצה

קיבוץ כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Ctrl+G

ביטול הקיבוץ של כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Ctrl+Shift+G

העתקת כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Ctrl+C

גזירת כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Ctrl+X

הדבקת כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Ctrl+V

בחירה וניווט בטקסט ב- Sway במחשב עם Windows

לשם

הקש

בחירת תו שמאלה

Shift+חץ שמאלה

בחירת תו ימינה

Shift+חץ ימינה

בחירה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

Ctrl+Shift+חץ שמאלה

בחירה ימינה, מילה אחת בכל פעם

Ctrl+Shift+חץ ימינה

בחירה באפשרות למעלה, שורה אחת בכל פעם

Shift+חץ למעלה

בחירה באפשרות למטה, שורה אחת בכל פעם

Shift+חץ למטה

בחירה באפשרות למעלה, פיסקה אחת בכל פעם

Ctrl+Shift+חץ למעלה

בחירה באפשרות למטה, פיסקה אחת בכל פעם

Ctrl+Shift+חץ למטה

מעבר למילה הקודמת

Ctrl+חץ ימינה

מעבר למילה הבאה

Ctrl+חץ שמאלה

מעבר לתחילת הפיסקה

Ctrl+חץ למעלה

מעבר לתחילת הפיסקה הבאה

Ctrl+חץ למטה

עבודה עם כרטיסים ב- Sway במחשב עם Windows

לשם

הקש

בחירת הכרטיס הנוכחי

מקש רווח

העברת המוקד לכרטיס הבא

חץ למטה

העברת המוקד לכרטיס הקודם

חץ למעלה

הרחבת הקבוצה או המקטע שנבחרו

חץ ימינה

כיווץ הקבוצה או המקטע שנבחרו

חץ שמאלה

הזזת הכרטיס הנוכחי כלפי מעלה בעלילה

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת הכרטיס הנוכחי כלפי מטה בעלילה

ALT+SHIFT+חץ למטה

הפעלת Sway במחשב עם Windows

בעת הצגת יצירת Sway שלך בתצוגה מקדימה או בעת הפעלתה, השתמש בפקודות אלה כדי לנווט.

לשם

הקש

מעבר לתמונה הקודמת

חץ שמאלה

מעבר לתמונה הבאה

חץ ימינה

יציאה

Esc או ALT+חץ שמאלה

הצגת השוואה ב- Sway במחשב עם Windows

בעת הפעלת Sway, השתמש בפקודות אלה כדי לשלוט במפריד בתוך השוואה.

לשם

הקש

העברת המוקד לקו המפריד

Tab

החלקה שמאלה לפי מקטע

חץ ימינה

החלקה ימינה לפי מקטע

חץ שמאלה

החלקה שמאלה לפי פיקסל

Alt+חץ שמאלה

החלקה ימינה לפי פיקסל

ALT+חץ ימינה

הצמדה שמאלה

Ctrl+חץ ימינה

הצמדה ימינה

Ctrl+חץ שמאלה

קיצורי מקשים ב- Sway עבור Mac

באמצעות דפדפן אינטרנט כגון Safari‏, Chrome או Firefox ב- Mac, ניתן להציג, לערוך ולשתף את תוכן Sway שלך. Sway מבטיח שהוא ייראה נהדר.

הערות

  • במקלדת Mac, מקש Command מסומן באמצעות סמל פקודה .

  • נושא זה נכתב מתוך נקודת הנחה שהמקשים הייעודיים עובדים בדרך הרגילה. אם שינית העדפת מערכת זו, כדי להשתמש בקיצורי הדרך של Sway, אל תקיש על מקש Fn בעת השימוש במקשים ייעודיים.

קיצורי דרך נפוצים ב- Mac

לשם

הקש

מעבר מסרגל הניווט העליון אל סרגל הניווט המשני אל עלילה או עיצוב אל חלונית המשימות

Control+Fn+F6

ביטול הפעולה הנוכחית, הסרת הקטע הנבחר הנוכחי או יציאה ממצב הפעלה

Esc

העתקת טקסט.

Command+C

גזירת טקסט

Command+X

הדבקת טקסט

Command+V

מחיקת הכרטיס הנבחר וכל התוכן שלו

Del

ביטול הפעולה האחרונה

Command+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה

Command+Y

מעבר לתצוגת נגישות

Option+Shift+V

הפעלת מצב 'הפעל'

Option+Shift+P

שיתוף ה- Sway הנוכחי

Option+Shift+S

ניווט ב- Mac

לשם

הקש

מעבר מסרגל הניווט העליון אל סרגל הניווט המשני אל עלילה או עיצוב אל חלונית המשימות

Control+Fn+F6

מעבר מחלונית המשימות אל עלילה או עיצוב אל סרגל הניווט המשני אל סרגל הניווט העליון

Control+Shift+Fn+F6

סגירת עצה של העזרה או תיבת דו-שיח של Sway

Esc

פתיחה וסגירה של החלונית הוספה

Option+Shift+I

פתיחה וסגירה של החלונית סגנונות

Option+Shift+G

מתוך הפעלה, חזרה אל עלילה; מתוך עלילה, חזרה אל דף הבית של Sway

Alt+חץ שמאלה

עיצוב טקסט וכרטיסים ב- Mac

לשם

הקש

החלת הדגשה על טקסט

Command+B או Control+B

החלת הטעמה על טקסט

Command+I או Control+I

החלת סגנון כותרת על טקסט

Control+Option+1

יצירת רשימה עם תבליטים

Control+נקודה

יצירת רשימה ממוספרת

Control+קו נטוי

הוספה או עריכה של היפר-קישור

Control+K

הפעלת קישור

Control+לחיצה על לחצן העכבר השמאלי

קיבוץ כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Control+G

ביטול הקיבוץ של כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Control+Shift+G

העתקת כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Control+C

גזירת כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Control+X

הדבקת כל הכרטיסים בקטע נבחר של כרטיסים

Control+V

בחירת טקסט וניווט בו ב- Mac

לשם

הקש

בחירת תו שמאלה

Shift+חץ שמאלה

בחירת תו ימינה

Shift+חץ ימינה

בחירה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

Shift+Option+חץ שמאלה

בחירה ימינה, מילה אחת בכל פעם

Shift+Option+חץ ימינה

בחירה באפשרות למעלה, שורה אחת בכל פעם

Shift+חץ למעלה

בחירה באפשרות למטה, שורה אחת בכל פעם

Shift+חץ למטה

בחירה באפשרות למעלה, פיסקה אחת בכל פעם

Shift+Option+חץ למעלה

בחירה באפשרות למטה, פיסקה אחת בכל פעם

Shift+Option+חץ למטה

מעבר למילה הקודמת

Option+חץ שמאלה

מעבר למילה הבאה

Option+חץ ימינה

מעבר לתחילת הפיסקה הקודמת

Option+חץ למעלה

מעבר לסוף הפיסקה הבאה

Option+חץ למטה

עבודה עם כרטיסים ב- Mac

לשם

הקש

בחירת הכרטיס הנוכחי

מקש רווח

העברת המוקד לכרטיס הבא

חץ למטה

העברת המוקד לכרטיס הקודם

חץ למעלה

הרחבת הקבוצה או המקטע שנבחרו

חץ ימינה

כיווץ הקבוצה או המקטע שנבחרו

חץ שמאלה

הזזת הכרטיס הנוכחי כלפי מעלה בעלילה

Option+Shift+חץ למעלה

הזזת הכרטיס הנוכחי כלפי מטה בעלילה

Option+Shift+חץ למטה

הפעלת Sway ב- Mac

בעת הקשה על לחצן הפעל, השתמש בפקודות אלה כדי לנווט.

לשם

הקש

מעבר לתמונה הקודמת

חץ שמאלה

מעבר לתמונה הבאה

חץ שמאלה

יציאה מהצגת שקופיות

Esc או Option+חץ שמאלה

הצגת השוואה ב- Mac

כאשר אתה מפעיל Sway הכולל השוואה, השתמש בפקודות אלה כדי לשלוט בקו המפריד.

לשם

הקש

העברת המוקד לקו המפריד

Tab

החלקה שמאלה לפי מקטע

חץ ימינה

החלקה ימינה לפי מקטע

חץ שמאלה

החלקה שמאלה לפי פיקסל

Option+חץ שמאלה

החלקה ימינה לפי פיקסל

Option+חץ ימינה

הצמדה שמאלה

Command+חץ ימינה

הצמדה ימינה

Command+חץ שמאלה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×