קיצורי מקשים ב- Skype for Business‏

קיצורי מקשים ב- Skype for Business‏

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Skype for Business ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מוגבלויות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Skype for Business ב- Windows‏.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • אם קיצור דרך מחייב הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק (,).

בנושא זה

קיצורים בשימוש נפוץ במחשב

הטבלה הבאה היא חומר עזר שימושי לקיצורים שבשימוש נפוץ ב- Skype for Business.

לביצוע פעולה זו

הקש

חלון ראשי: מצא איש קשר

F6 (ייתכן שיהיה צורך להקיש 2 או 3 פעמים)

לאחר בחירת איש קשר: הצגת אפשרויות נוספות, לדוגמה, ביצוע שיחה, התחלת צ'אט ועוד

Enter‏

לאחר בחירת איש קשר: פתיחת תפריט תלוי-הקשר

Shift+F10‏

קבלת שיחה נכנסת או צ'אט

מקש סמל Windows‏+Shift‏+O‏

דחיית שיחה נכנסת או צ'אט

מקש סמל Windows‏+Esc

השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון בשיחה

מקש סמל Windows‏+F4‏

כאשר כבר יש וידאו בשיחה: הפעלה/כיבוי של המצלמה

מקש סמל Windows‏+F5‏

הפסקת שיתוף שולחן העבודה

Alt+T‏

חלון שיחה: הזמנת איש קשר לשיחה קיימת

Alt+V‏

חלון שיחה: סיום שיחה

Alt+Q‏

ניווט כללי ותנועה

השתמש בקיצורי המקשים הבאים, ללא תלות במוקד.

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת התראה על הזמנה נכנסת

מקש סמל Windows‏+Shift‏+O‏

דחיית התראה על הזמנה

מקש סמל Windows‏+Esc

העברת המוקד לתיבת החיפוש חיפוש איש קשר

Ctrl‏+Shift+מקש רווח

פתיחת החלון הראשי והעברת המוקד לתיבת החיפוש

Ctrl+Alt+Shift+3‏

השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון בשיחה

מקש סמל Windows‏+F4‏

כאשר כבר יש וידאו בשיחה: הפעלה של המצלמה/כיבוי של המצלמה

מקש סמל Windows‏+F5‏

הפסקת שיתוף המסך בשיחה

Ctrl+Shift+S‏

החזרת השליטה בעת שיתוף המסך בשיחה

Ctrl‏+Alt+מקש רווח

החלון הראשי של Skype for Business‏

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר החלון הראשי של Skype for Business נמצא בקדמה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לכרטיסיה רשימת אנשי קשר

Ctrl+1‏

מעבר לכרטיסיה של הצ'אט המתמיד

Ctrl+2‏

מעבר לכרטיסיה רשימת שיחות

Ctrl+3‏

מעבר לכרטיסיה טלפון

Ctrl+4‏

מעבר לכרטיסיה פגישות

Ctrl+5‏

כנציג, העברת שיחה למספר בעבודה של מישהו אחר (לא זמין בכל המינויים של Office 365‏).

Ctrl+1 או Ctrl+Shift+1‏

פתיחת תפריט מערכת. Alt פותח את שורת התפריטים.

Alt+מקש רווח

פתיחת תפריט קובץ

Alt+F‏

הפעלת פגוש כעת

Alt+M‏

פתיחת תפריט כלים

Alt+T‏

פתיחת תפריט עזרה

Alt+H‏

נווט במהירות בין המקטעים הראשיים בחלון

F6‏

רשימת אנשי קשר

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה נמצא ברשימה אנשי קשר.

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת הקבוצה או איש הקשר המותאמים אישית

Delete‏

הזזת הקבוצה שנבחרה כלפי מעלה

Alt+חץ למעלה

הזזת הקבוצה שנבחרה כלפי מטה

Alt+חץ למטה

בתפריט הקיצור, פתיחת כרטיס איש הקשר או קבוצת אנשי הקשר שנבחרו

Alt+Enter‏

כיווץ או הרחבה של הקבוצה שנבחרה

מקש רווח

הסרת איש הקשר שנבחר מרשימת אנשי הקשר (חברים שאינם משתייכים לרשימת תפוצה בלבד)

Shift+Delete‏

כרטיס איש קשר

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה נמצא בכרטיס איש קשר. השתמש בקיצור Alt+Enter לפתיחת כרטיס איש קשר.

לביצוע פעולה זו

הקש

סגירת כרטיס איש הקשר

Esc‏

מעבר בין הכרטיסיות בתחתית כרטיס איש הקשר

Ctrl+Tab‏

מעבר בין הכרטיסיות בתחתית כרטיס איש הקשר בסדר הפוך

Ctrl+Shift+Tab‏

חלון שיחה

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה נמצא בחלון שיחה.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת דף הבית של עזרה כאשר נמצאים בתפריט עזרה

F1‏

יציאה מתצוגת מסך מלא. אחרת, החלון שיחה נסגר רק אם אין שמע, וידאו או שיתוף.

Esc‏

קבלת כל אחת מהודעות ההזמנה. הדבר כולל בקשות שמע, וידאו, שיחה ושיתוף.

Alt+C

סגירת החלון שיחה.

Alt+F4‏

התעלמות מכל הודעות ההזמנה. הדבר כולל בקשות שמע, וידאו, שיחה ושיתוף.

Alt+l

הצטרפות מחדש לשמע בפגישה

Alt+R‏

פתיחת תיבת הדו-שיח שמירה בשם עבור קובץ שנשלח בחלון שיחה

Alt+S‏

הזמנת איש קשר לשיחה קיימת

Alt+V‏

שמירת התוכן של היסטוריית ההודעות המיידיות. פועל עבור שיחות בין אדם לאדם בעת השימוש ב- Outlook‏.

Ctrl+S‏

הצגה או הסתרה של אזור ההודעה המיידית

Ctrl+W‏

שליחת קובץ, או בהקשר של ועידה, הוספת קובץ מצורף של פגישה

Ctrl+F‏

הפעלת OneNote כדי לרשום הערות בנוגע לשיחה

Ctrl+N‏

הצגה או הסתרה של רשימת המשתתפים

Ctrl+R‏

כאשר אתה שולט במסך שמשתמש אחר שיתף בפגישה: ניווט שמאלה לרכיב ממשק המשתמש הקודם בחלון שיחה

Ctrl‏+Shift‏+Alt‏+חץ שמאלה

כאשר אתה שולט במסך שמשתמש אחר שיתף בפגישה: ניווט ימינה לרכיב ממשק המשתמש הבא בחלון שיחה

Ctrl‏+Shift‏+Alt‏+חץ ימינה

הוספה או סיום של וידאו

Ctrl+Shift+Enter‏

העברה להמתנה או המשך שיחת שמע שמתנהלת

Ctrl+Shift+H‏

סימון שיחה כבעלת חשיבות גבוהה. עבור שיחות בין אדם לאדם, לא זמין עבור פגישות.

Ctrl+Shift+I‏

הצגה או הסתרה של זירת השיתוף

Ctrl+Shift+Y‏

מעבר לתצוגה קומפקטית

Ctrl+Shift+P‏

הוספה או סיום של שמע

Ctrl+Enter‏

Lync 2013 ו- Skype for Business 2015 בלבד: כאשר המוקד בלחצן מצב, פתיחת ההסבר המתאים

חץ למעלה

ב- Lync 2013 ו- Skype for Business 2015 בלבד: כאשר המוקד נמצא בלחצן מצב, פעולת ברירת מחדל מבוצעת. לשמע, המיקרופון מושתק או שהשתקתו מבוטלת. לוידאו, המצלמה מופעלת או מופסקת.

מקש רווח

ביטול או הסתרה של הסבר פתוח או של בועה פתוחה שנמצאים במוקד של לוח המקשים

Esc‏

בעת שיתוף המסך שלך, הגדרת מוקד לוח המקשים סרגל הכלים על מנת לשלוט בשיתוף המסכים. ב- Skype for Business 2016, הקש Esc כדי להחזיר את המוקד לחלון השיחה.

Ctrl‏+Shift+רווח

ב- Skype for Business 2016 בלבד: ניווט מהיר בין המקטעים הראשיים של החלון

F6‏

פקדי שיחה (בחלון השיחה)

השתמש בקיצורי מקשים אלה בפקדי השיחה בזמן שיחה מסוג עמית-לעמית. הקיצורים אינם פועלים בשיחת ועידה.

לביצוע פעולה זו

הקש

סיום שיחה או צ'אט

Alt+Q‏

העברה: פתיחת בורר אנשי הקשר במהלך שיחה מסוג עמית-לעמית (לא זמין עם כל המינויים של Office 365‏).

Ctrl+Shift+T‏

העברת שיחה להמתנה

Ctrl+Shift+H‏

הצגת לוח החיוג

Ctrl+Shift+D‏

וידאו (בחלון השיחה)

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה משתמש בווידאו בחלון שיחה.

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת חלון השיחה במצב מסך מלא

F5‏

יציאה ממצב מסך מלא

F5 (ב- Skype for Business 2016) או Esc

הצגת גלריית וידאו בחלון נפרד; הצגת גלריית וידאו בתצוגה רגילה

Ctrl+Shift+O‏

נעילת הווידאו בפני כל המשתתפים בפגישה

Ctrl+Shift+L‏

הודעות מיידיות (בחלון השיחה)

השתמש בקיצורי מקשים אלה כאשר אתה מנהל שיחת הודעות מיידיות עם מישהו.

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת עזרה

F1‏

שמירת שיחת הודעות מיידיות בקובץ

F12‏

שמירת שיחת הודעות מיידיות בהיסטוריית השיחות

Ctrl+S‏

בחירת כל התוכן בשיחה

Ctrl+A‏

גזירת הטקסט שנבחר

Ctrl+X‏

הדבקת הטקסט שהועתק

Shift+Insert או Ctrl+V‏

העתקת הטקסט שנבחר

Ctrl+C‏

שינוי הטקסט שנבחר לגופן מודגש

Ctrl+B‏

שינוי הטקסט שנבחר לגופן מוטה

Ctrl+l‏

שינוי הטקסט שנבחר לגופן עם קו תחתון

Ctrl+U‏

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה

Ctrl+Y‏

ביטול הפעולה האחרונה

Ctrl+Z‏

שינוי צבע הטקסט שהוקלד

Ctrl+Shift+F‏

פתיחת קובץ שהתקבל דרך Skype‏

Alt+P‏

סירוב לקבל קובץ שנשלח דרך Skype‏

Alt+D‏

העברת המוקד לאזור הקלט של ההודעות המיידיות

Ctrl+Shift+M‏

התחלת שורה חדשה בהודעה מיידית שטרם שלחת

Shift+Enter‏

זירת שיחה או פגישה

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגת החלון שיחה במצב מסך מלא

F5‏

יציאה ממצב מסך מלא

Esc‏

הפסק השיתוף

Alt+T‏

ניהול תוכן להצגה

Ctrl+Shift+E‏

הצגה או הסתרה של זירת השיתוף

Ctrl+Shift+Y‏

אילוץ הצגה של ההתראה הממתינה L1 במסך מלא

Ctrl+Shift+A‏

מעבר לתצוגת הדובר

Ctrl+Shift+J‏

מעבר לתצוגת גלריה

Ctrl+Shift+l‏

כאשר אתה שולט במסך שמשתמש אחר שיתף בפגישה: ניווט שמאלה לרכיב ממשק המשתמש הקודם בחלון שיחה.

Ctrl‏+Shift‏+Alt‏+חץ ימינה

כאשר אתה שולט במסך שמשתמש אחר שיתף בפגישה: ניווט ימינה לרכיב ממשק המשתמש הבא בחלון שיחה.

Ctrl‏+Shift‏+Alt‏+חץ שמאלה

סביבת שיחה

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת הפריטים שנבחרו

Delete‏

מעבר לראש הרשימה

דף הבית

מעבר לתחתית הרשימה

End‏

מעבר מעלה דף אחד, שזה בערך 24 שורות

Page Up‏

מעבר מטה דף אחד, שזה בערך 24 שורות

Page Down‏

מעבר לאיש הקשר הקודם להתחלת שיחה

חץ למעלה

מעבר מטה לאיש הקשר הבא להתחלת שיחה

חץ למטה

שיחות בכרטיסיות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תפריט המערכת של חלון הכרטיסיה

Alt+מקש רווח

הצבת המוקד בפריט כרטיסיה בתצוגת שיחה בכרטיסיות

Ctrl+Shift+T‏

מעבר לכרטיסיה הבאה (מעבר רציף ומחזורי בין כל הכרטיסיות)

Ctrl+Tab‏

מעבר למספר כרטיסיה ספציפי והעברת המוקד לאותה שיחה

Ctrl+1,2…9‏

עגינה או ביטול עגינה של השיחה שנבחרה לחלון הכרטיסיה או ממנו

Ctrl+O‏

סגירת כרטיסיה

Esc‏

צ'אט מתמיד

חלון הצ'אט המתמיד משתמש באותם קיצורים כמו חלון השיחה וההודעות המיידיות. תכונה זו אינה זמינה עבורי מינויים של Office 365‏.

ראה גם

למד כיצד לנווט ב- Skype for Business באמצעות תכונות נגישות

תחילת העבודה עם קורא מסך ב- Skype for Business

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Skype for Business ב- Mac עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Skype for Business ב- Mac‏.

בנושא זה

קיצורי מקשים ב- Skype for Busines עבור Mac‏

ניתן לבצע משימות בצורה יעילה ב- Skype for Business ב- Mac באמצעות קיצורי המקשים הבאים.

לביצוע פעולה זו

הקש

כניסה או יציאה

פקודה + G‏

פגוש כעת

פקודה + N‏

התחלת שיחה

SHIFT + פקודה + R‏

יציאה מ- Skype for Business

פקודה + Q‏

מזעור החלון הפעיל

פקודה + M‏

שחזור החלון הפעיל

פקודה + 1‏

סגירת החלון הפעיל

פקודה + W‏

הצטרפות לפגישה מקוונת באמצעות כתובת URL

חץ למעלה + פקודה + O

אימוג'ים וסימנים

SHIFT + פקודה + SPACE

יציאה ממצב מסך מלא במהלך הצגת שולחן עבודה

ESC‏

הגדרת העדפות

פקודה + COMMA‏

הצגת איות ודקדוק

פקודה + נקודותיים

דיווח על בעיה

ALT + פקודה + B

ניתוק

חץ למעלה + פקודה + E

העברת שיחה להמתנה

חץ למעלה + פקודה + H

השתקת מיקרופון

חץ למעלה + פקודה + M

הפעלת וידאו

חץ למעלה + פקודה + V

שיתוף המסך

חץ למעלה + פקודה + S

העברת שיחה

ALT + פקודה + T

להכניס את כולם ללובי

חץ למעלה + פקודה + A

השתקת הקהל

SHIFT + פקודה + M‏

הסתר

פקודה + H‏

הסתרת אחרים

ALT + פקודה + H

לוח חיוג

פקודה + 2‏

קיצורי מקשים ב- Lync for Mac 2011‏

ניתן לבצע משימות בצורה יעילה ב- Lync באמצעות קיצורי המקשים הבאים.

לביצוע פעולה זו

הקש

כניסה או יציאה

פקודה + G‏

ביטול כניסה

פקודה + נקודה

יציאה מ- Lync

פקודה + Q‏

הצגת רשימת אנשי הקשר

פקודה + L‏

סגירת החלון הפעיל (חלון רשימת אנשי קשר או הודעה)

פקודה + W‏

שמירת הודעה מיידית

פקודה + S‏

בדיקת איות

פקודה + SHIFT + נקודותיים (:)

ביטול טקסט

פקודה + Z‏

גזירת טקסט

פקודה + X‏

העתקת טקסט

פקודה + C‏

הדבקת טקסט

פקודה + V‏

בחירת הכל בחלון ההודעה

פקודה + A‏

פתיחת היסטוריית השיחות

פקודה + O‏

שליחת דואר אלקטרוני לאיש הקשר שנבחר

פקודה + E‏

פתיחת חלון שיחה, בחירת איש הקשר

ENTER או רווח

סיום שיחה

פקודה + SHIFT + RETURN‏

יציאה מתצוגת וידאו במסך מלא

ESC‏

השהיית תצוגת וידאו במסך מלא

מקש רווח

פגישה עם שיחה

פקודה + N‏

הצטרפות לפגישה מקוונת באמצעות כתובת URL

חץ למעלה + פקודה + N

יציאה ממצב מסך מלא במהלך הצגת שולחן עבודה

ESC

מידע נוסף

נגישות Skype for Business למשתמשים בעלי מוגבלויות

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×