קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט וב- Outlook.com

ב- Outlook באינטרנט וב- Outlook.com, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים של Outlook.com,‏ Yahoo Mail, ‏Gmail או Outlook. מאמר זה מתאר את קיצורי הדרך הזמינים אם אתה בוחר ב- Outlook ומתייחס לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. פריסת המקשים בלוחות מקשים אחרים עשויה לא להתאים באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

כדי לשנות את גירסת קיצורי המקשים שבה אתה משתמש:

  • ב- Outlook.com וב- Outlook באינטרנט החדש, בחר הגדרות הגדרות > הצג את כל הגדרות Outlook > כללי > נגישות.

  • ב- Outlook באינטרנט הקלאסי, בחר הגדרות הגדרות > דואר > כללי > קיצורי מקשים.

כדי להציג רשימה מלאה של קיצורי מקשים הזמינים בגירסה שאתה בוחר, הקש Shift+?‎ בלוח המקשים.

קיצורי מקשים נפוצים

קיצורי המקשים הבאים הם הנפוצים ביותר בקרב אנשים הבוחרים בגירסת Outlook של קיצורי המקשים.

לביצוע פעולה זו...

הקש...

יצירת הודעה חדשה או אירוע בלוח השנה

N

פתיחת הודעה שנבחרה בחלון חדש

Shift+Enter

העברת הודעה לתיקיית הארכיון

E

מחיקת הודעה או פריט

Delete

העברת הודעה לנמען

Ctrl+Shift+F או Shift+F

מעבר ללוח השנה

Ctrl+Shift+2

מענה לכולם להודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+Shift+R או Shift+R

מענה להודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+R או R

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+Enter

חיפוש

Alt+Q

הערה: כדי להקליד @ ב- Mac, השתמש ב- Alt+64.

קיצורי מקשים לעריכת טקסט

קיצורי המקשים לעריכת טקסט הזמינים ב- Outlook באינטרנט וב- Outlook.com זהים לאלה הזמינים עם מוצרי Microsoft אחרים.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+C

העתקת הבחירה ללוח.

Ctrl+X

גזירת הטקסט שנבחר.

Backspace

מחיקת הטקסט שנבחר או התווים שמימין לסמן.

Ctrl+Backspace

מחק את המילה שמימין לסמן, אך לא את הרווח שלפני המילה.

Ctrl+K

הצגת התיבה להוספת היפר-קישור.

Ctrl+V

הדבקת תוכן מהלוח במיקום הנוכחי.

Ctrl+Y

חזרה על הפעולה האחרונה שבוצעה.

Ctrl+Z

ביטול הפעולה האחרונה שבוצעה.

הוספה

מעבר בין הוספה והחלפה של טקסט.

קיצורי מקשים לעיצוב טקסט

קיצורי המקשים לעיצוב טקסט הזמינים ב- Outlook באינטרנט וב- Outlook.com זהים לאלה הזמינים עם מוצרי Microsoft אחרים.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+B

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+I

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+U

החלת קו תחתון.

קיצורי מקשים עבור דואר

חלונית הניווט

להלן מקשי הקיצור הנפוצים ביותר שנמצאים בשימוש עם חלונית הניווט.

קיצור מקשים

פעולה

חץ שמאלה

כיווץ המקטע שנבחר.

חץ שמאלה

הרחבת המקטע שנבחר.

רשימת ההודעות ורשימת הקריאה

להלן קיצורי מקשים שבהם ניתן להשתמש לביצוע אותה פעולה, בין אם אתה עובד ברשימת הודעות ובין אם ברשימת קריאה.

קיצור מקשים

פעולה

Delete

מחיקת ההודעה שנבחרה.

Ctrl+Q או Q

סימון השיחה או ההודעה שנבחרה כשיחה או הודעה שנקראה.

Ctrl+U או U

סימון השיחה או ההודעה שנבחרה כשיחה או הודעה שלא נקראה.

Shift+Delete‏

מחיקה לצמיתות של ההודעה או הפריט שנבחרו.

Insert

סימון הודעה בדגל או סימון הודעה המסומנת בדגל כמשימה שהושלמה.

Esc

ביטול חיפוש.

רשימת ההודעות

קיצורי מקשים משתמשים לעתים קרובות באותם שמות מקשים או באותו שילוב של מקשים. אך האופן שבו הפעולות מתבצעות עשוי להשתנות בהתבסס על האזור שבו אתה עובד. קיצורי המקשים הבאים נמצאים בשימוש עם רשימת הודעות.

קיצור מקשים

פעולה

Shift+חץ למטה

בחירת ההודעה הנוכחית וההודעה הבאה ברשימה. השתמש בקיצור זה כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Shift+חץ למעלה

בחירת ההודעה הנוכחית וההודעה הקודמת ברשימה. השתמש בקיצור זה כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Home או Ctrl+Home

בחירת ההודעה הראשונה בתיקיה.

Esc

ביטול חיפוש.

רשימת הקריאה

הפעולה שקיצור מקשים מבצע יכולה להיות ייחודית לאזור שבו אתה עובד, על אף השימוש בשמות מקשים מוכרים ובשילובי מקשים מוכרים. להלן קיצורי המקשים שנמצאים בשימוש ברשימת קריאה.

קיצור מקשים

פעולה

Esc

סגירת הודעה חדשה.

N

יצירת הודעה חדשה.

Ctrl+Shift+F או Shift+F

העברת ההודעה שנבחרה.

End או Ctrl+End

מעבר לתחתית השיחה או ההודעה.

Home או Ctrl+Home

מעבר לראש השיחה או ההודעה.

Page Down

עבור למטה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Up

עבור למעלה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Ctrl+R או R

השבה להודעה שנבחרה.

Ctrl+Shift+R או Shift+R

השבה לשולח ולכל הנמענים של ההודעה שנבחרה.

Ctrl+Enter

שליחת הודעה.

קיצורי מקשים עבור לוח השנה

קיצורי הדרך הבאים זמינים כאשר עובדים בתצוגת לוח שנה.

קיצור מקשים

פעולה

N

יצירת פריט לוח שנה חדש.

Delete

מחיקת הפריט שנבחר.

Ctrl+Shift+2

מעבר ללוח השנה.

Shift+חץ ימינה

מעבר לתקופת הזמן הבאה. לדוגמה, אם אתה נמצא בתצוגת חודש, CTRL+חץ ימינה יוביל אותך לחודש הבא.

Shift+חץ שמאלה

מעבר לתקופת הזמן הקודמת. לדוגמה, אם אתה נמצא בתצוגת חודש, CTRL+חץ שמאלה יוביל אותך לחודש הקודם.

Shift+Alt+Y

מעבר אל היום.

Ctrl+F6

מעבר לאזור אחר בלוח השנה.

Tab

מעבר לאירוע או לאזור הבא בתצוגה הנוכחית.

Shift+Tab

מעבר לאירוע או לאזור הקודם בתצוגה הנוכחית.

Enter

פתיחת הפריט שנבחר.

Shift+Alt+1

מעבר לתצוגת יום.

Shift+Alt+3

מעבר לתצוגת שבוע מלא.

Shift+Alt+4

מעבר לתצוגת חודש.

Shift+Alt+2

מעבר לתצוגת שבוע עבודה.

טפסי לוח השנה

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+S

שמירת פעילות.

Ctrl+Enter או Alt+S

שליחת פגישה.

הטעמות ותווים מיוחדים

כדי להוסיף הטעמות או תווים מיוחדים, תצטרך להשתמש במקלדת הנומרית בלוח המקשים כאשר Num Lock מופעל.

  1. לחץ והחזק את מקש Alt.

  2. הקלד את הקוד המספרי במקלדת הנומרית ושחרר את מקש Alt.

הערה: כדי להקליד תווים מיוחדים ב- Mac, בחר Command ‏+ Control + רווח.

תנועות עם הטעמות

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

סימני פיסוק ועיצורים

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

תווים מיוחדים

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×