קיצורי מקשים ב-OneNote

קיצורי מקשים ב-OneNote

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

משתמשים רבים מוצאים ששימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור OneNote מסייע להם לעבוד בצורה יעילה יותר. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקלדת יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • סימן חיבור (+) בקיצור משמעו שעליך להקיש על מקשים מרובים בו.

 • סימן פסיק (,) בקיצור משמעו שעליך להקיש על מקשים מרובים לפי הסדר.

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור OneNote עבור שולחן העבודה של Windows.

הערות: 

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון OneNote חדש.

Ctrl+M

יצירת הערה מהירה.

Ctrl+Shift+M

מקש סמל Windows + Alt + N

עגן את חלון הOneNote.

Ctrl+Alt+D

ביטול הפעולה הקודמת.

Ctrl+Z

בצע שוב את הפעולה הקודמת, אם ניתן.

Ctrl+Y

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

Ctrl+A

כדי להרחיב את הבחירה, הקש שוב Ctrl + A.

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

Ctrl+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

Ctrl+C

הדבקת תוכן הלוח.

Ctrl+V

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

הוספת מעבר שורה מבלי להתחיל פיסקה חדשה.

Shift+Enter

בדיקת איות.

F7

פתיחת אוצר המילים עבור המילה הנוכחית שנבחרה.

Shift+F7

הצגת התפריט תלוי ההקשר עבור האובייקט הממוקד כעת.

Shift+F10

ביצוע הפעולה המוצעת בסרגל המידע כאשר הוא מופיע בחלק העליון של הדף.

Ctrl+Shift+W

הפעלת הקלטת השמע שנבחרה.

Ctrl+Alt+P

הפסקת הפעלה של הקלטת שמע.

Ctrl+Alt+S

דלג אחורה על הקלטת השמע הנוכחית ב-10 שניות.

Ctrl+Alt+Y

דלג על הקלטת השמע הנוכחית קדימה ב-10 שניות.

Ctrl+Alt+U

לראש הדף

עיצוב הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון הטקסט שנבחר.

Ctrl + Alt + H

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

העתקת העיצוב של הטקסט הנבחר (מברשת עיצוב).

Ctrl+Shift+C

הדבק את העיצוב לטקסט שנבחר (מברשת עיצוב).

Ctrl+Shift+V

פתיחת היפר-קישור.

Enter, כאשר הטקסט בהיפר-קישור

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

Ctrl+I

החלה או הסרה של עיצוב קו תחתון.

Ctrl+U

החלה או הסרה של עיצוב קו חוצה.

Ctrl+מקף (-)

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי.

Ctrl + Shift + סימן שוויון (=)

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי.

Ctrl+סימן שוויון (=)

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים.

Ctrl+נקודה (.)

החלה או הסרה של עיצוב רשימה ממוספרת.

Ctrl + קו נטוי (/)

החלת סגנון כותרת 1 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+1

החלת סגנון כותרת 2 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+2

החלת סגנון כותרת 3 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+3

החלת סגנון כותרת 4 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+4

החלת סגנון כותרת 5 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+5

החלת סגנון כותרת 6 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+6

ניקוי כל העיצוב שמוחל על הטקסט הנבחר. (החל את הסגנון הרגיל .)

Ctrl+Shift+N

הגדלת כניסת הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

מקש Tab, כאשר בתחילת שורה

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

Shift + Tab, כאשר בתחילת שורה

ישר את הפיסקה שמאלה.

Ctrl+L

ישר את הפיסקה שמאלה.

Ctrl+R

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl + Shift + סוגר זוויתי זווית ימנית (>)

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl + Shift + סוגר זוויתי שמאלי (<)

הצגה או הסתרה של שורות הכלל בעמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+R

לראש הדף

הוספת פריטים בעמוד

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מסמך או קובץ לעמוד הנוכחי.

Alt+פ, ץ

הוספת מסמך או קובץ כתדפיס בעמוד הנוכחי.

Alt+פ, י

הצגה או הסתרה של תדפיסי מסמכים בעמוד הנוכחי (בעת הפעלת OneNote במצב חדות גבוהה).

Alt+Shift+P

הוספת תמונה מקובץ.

ALT+פ, ת

הוספת תמונה מסורק או ממצלמה.

Alt+פ, ג

הוספת גזירת מסך.

הערה: סמל הOneNote חייב להיות פעיל באזור ההודעות של שורת המשימות Windows.

מקש סמל Windows+‏Shift‏+S

בOneNote 2007 ו-2010, מקש סמל Windows + S

הוספת התאריך הנוכחי.

Alt+Shift+D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

Alt+Shift+F

הוספת השעה הנוכחית.

Alt+Shift+T

הוספת מעבר שורה.

Shift+Enter

כתיבת משוואה מתמטית או המרת טקסט נבחר למשוואה מתמטית.

Alt + סימן שוויון (=)

לראש הדף

עבודה עם טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טבלה.

מקש Tab, לאחר הקלדת שורת טקסט חדשה

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

מקש Tab

יצירת שורה נוספת כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה.

Enter

הערה: הקש Enter שוב כדי לסיים את הטבלה.

הוספת שורה מתחת לשורה הנוכחית.

Ctrl + Enter, כאשר בתא בטבלה

יצירת פיסקה נוספת באותו תא בטבלה.

Alt+Enter

יצירת עמודה מימין לעמודה הנוכחית בטבלה.

Ctrl+Alt+R

יצירת עמודה משמאל לעמודה הנוכחית בטבלה.

ב- OneNote 2010, Ctrl + Alt + E

יצירת שורה מעל התמונה הנוכחית בטבלה.

Enter, כאשר הסמן נמצא בתחילת שורה כלשהי, למעט השורה הראשונה

יצירת תא חדש.

מקש Tab, כאשר בתא האחרון של הטבלה

מחק את השורה הריקה הנוכחית בטבלה.

מחק ולאחר מכן מחק שוב, כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה

לראש הדף

בחירת טקסט ואובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

Ctrl+A

כדי להרחיב את הבחירה, הקש שוב Ctrl + A.

בחירה עד לסוף השורה.

Shift+End

בחר את השורה כולה.

Shift + מקש חץ למטה, כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה

מעבר לכותרת העמוד ובחירתה.

Ctrl+Shift+T

ביטול בחירה בחלוקה לרמות או בעמוד.

Esc

הזזת הפיסקאות שנבחרו כלפי מעלה.

Alt+Shift+מקש חץ למעלה

הזזת הפיסקאות הנבחרות כלפי מטה.

Alt+Shift+מקש חץ למטה

הגדלת כניסת הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

בחירת הפיסקה הנוכחית והפיסקאות הכפופות לה.

Ctrl+Shift+מקף (-)

מחיקת ההערה או האובייקט שנבחרו.

Delete

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

Alt+מקש חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

Alt+מקש חץ ימינה

לראש הדף

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית ' לביצוע '.

Ctrl+1

החלה או ניקוי של התגית החשובה .

Ctrl+2

החלה או ניקוי של תגית השאלה .

Ctrl+3

החלה או ניקוי של התגית ' זכור למועד מאוחר יותר '.

Ctrl+4

החלה או ניקוי של התגית הגדרה .

Ctrl+5

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+6

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+7

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+8

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

Ctrl+0

לראש הדף

שימוש בחלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הוראות דרך רמה 1.

Alt+Shift+1

הרחבה לרמה 2.

Alt+Shift+2

הרחבה לרמה 3.

Alt+Shift+3

הרחבה לרמה 4.

Alt+Shift+4

הרחבה לרמה 5.

Alt+Shift+5

הרחבה לרמה 6.

Alt+Shift+6

הרחבה לרמה 7.

Alt+Shift+7

הרחבה לרמה 8.

Alt+Shift+8

הרחבה לרמה 9.

Alt+Shift+9

הרחבת כל הרמות.

Alt+Shift+0

הרחבת הכותרת שנבחרה.

Alt + Shift + סימן שוויון (=)

כיווץ הכותרת שנבחרה.

Alt + Shift + מקף (-)

הגדל את הכניסה ברמה אחת.

מקש Tab

הקטנת הכניסה ברמה אחת.

Shift+Tab

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

Alt+Shift+סימן חיבור (+)

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

Alt + Shift + סימן חיסור (-)

לראש הדף

ציון הגדרות שפה

הערה: כדי לשנות את כיוון הכתיבה עבור ההערות שלך, תחילה עליך להפוך שפות מימין לשמאל אחת או יותר בכלי העדפות השפה של Microsoft Office .

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדרת כיוון הכתיבה משמאל לימין.

Ctrl + מקש shift שמאלי

הגדרת כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

Ctrl + מקש shift ימני

הגדלת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

מקש Tab

הקטנת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

Shift+Tab

לראש הדף

עבודה עם עמודים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפיכת תצוגת עמוד מלא לזמינה או ללא זמינה.

F11

פתיחת חלון OneNote חדש.

Ctrl+M

יצירת הערה מהירה.

Ctrl+Shift+M

הרחבה או כיווץ של הכרטיסיות של קבוצת עמודים.

Ctrl + Shift + אסטריסק (*)

הדפסת העמוד הנוכחי.

Ctrl+P

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

Ctrl+N

הגדלת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

Ctrl + Shift + סוגר מרובע שמאלי ([)

הקטנת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

Ctrl + Shift + סוגר מרובע ימני (])

יצירת עמוד חדש מתחת לכרטיסיית העמוד הנוכחית באותה הרמה.

Ctrl+Alt+N

הקטנת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl + Alt + תו סוגריים מרובעים שמאלי ([)

הגדלת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl + Alt + סוגר מרובע ימני ([)

יצירת עמוד משנה חדש מתחת לעמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+Alt+N

בחירת כל הפריטים.

Ctrl+A

כדי להרחיב את הבחירה, הקש שוב Ctrl + A.

בחירת העמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+A

אם העמוד שנבחר הוא חלק מקבוצה, הקש Ctrl + A כדי לבחור את כל העמודים בקבוצה.

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למעלה.

Alt+Shift+מקש חץ למעלה

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למטה.

Alt+Shift+מקש חץ למטה

מעבר לכותרת העמוד.

Ctrl+Shift+T

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+Page Up

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+Page Down

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

Page Up

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

Page Down

גלילה אל החלק העליון של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Home

גלילה אל החלק התחתון של העמוד הנוכחי.

Ctrl+End

מעבר לפיסקה הבאה.

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לפיסקה הקודמת.

Ctrl+מקש חץ למעלה

הזז את הסמן למעלה בעמוד הנוכחי, או הרחב את העמוד כלפי מעלה.

Ctrl+Alt+מקש חץ למעלה

הזז את הסמן למטה בעמוד הנוכחי, או הרחב את הדף כלפי מטה.

Ctrl+Alt+מקש חץ למטה

הזז את הסמן שמאלה בעמוד הנוכחי, או הרחב את העמוד שמאלה.

Ctrl+Alt+מקש חץ ימינה

הזז את הסמן ימינה בעמוד הנוכחי, או הרחב את העמוד שמאלה.

Ctrl+Alt+מקש חץ שמאלה

מעבר אל מכיל ההערה הבא.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר אל העמוד הקודם שביקרת.

Alt+מקש חץ שמאלה

מעבר לעמוד הבא שביקרת בו, אם ניתן.

Alt+מקש חץ ימינה

הגדלת התצוגה.

Alt + Ctrl + סימן חיבור (במקלדת הנומרית)

Alt + Ctrl + Shift + סימן חיבור (+)

הקטנת התצוגה.

Alt + Ctrl + סימן חיסור (במקלדת הנומרית)

Alt + Ctrl + Shift + מקף (-)

סנכרן את המחברת.

הערה: בזמן שOneNote פועל, ההערות שלך נשמרות באופן אוטומטי בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

Ctrl+S

לראש הדף

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את OneNote.

מקש סמל Windows + Shift + N

פתיחת מחברת.

Ctrl+O

פתיחת מקטע.

Ctrl+Alt+Shift+O

הכלי ' שלח אל OneNote '.

מקש סמל Windows + N

יצירת מקטע חדש.

Ctrl+T

מעבר למקטע הבא.

Ctrl+Tab

מעבר למקטע הקודם.

Ctrl+Shift+Tab

מעבר לעמוד הבא במקטע.

Ctrl+Page Down

מעבר לעמוד הקודם במקטע.

Ctrl+Page Up

מעבר לעמוד הראשון במקטע.

Alt+Home

מעבר לעמוד האחרון במקטע.

Alt+End

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+Page Up

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+Page Down

העברה או העתקה של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+M

העברת המיקוד לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+G

בחירת כרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Shift+A

העברת המיקוד לכרטיסיית המקטע הנוכחית.

Ctrl+Shift+G

מעבר למקטע הנוכחי.

Ctrl+Shift+G ולאחר מכן Shift+F10‏, M

מעבר למחברת אחרת בסרגל הניווט.

Ctrl + G, השתמש במקש החץ למטה או למעלה כדי לבחור מחברת ולאחר מכן הקש Enter

לראש הדף

חיפוש בהערות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיבת החיפוש כדי לחפש בכל המחברות.

Ctrl+E

בעת חיפוש בכל המחברות, הצגת התוצאה הבאה בתצוגה מקדימה.

מקש חץ למטה

בעת חיפוש בכל המחברות, עבור אל התוצאה שנבחרה והתעלם מהחיפוש.

Enter

שינוי טווח החיפוש.

Ctrl + E, מקש טאב, מקש רווח

פתח את החלונית תוצאות חיפוש .

Alt+O לאחר ביצוע החיפוש

חיפוש בעמוד הנוכחי.

Ctrl+F

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הבאה.

Enter

F3

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הקודמת.

Shift+F3

בטל את החיפוש וחזור לדף.

Esc

לראש הדף

שיתוף הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

Ctrl+Shift+E

יצירת משימה היוםOutlook מתוך ההערה שנבחרה.

Ctrl+Shift+1

יצירת משימה למחרOutlook מתוך ההערה שנבחרה.

Ctrl+Shift+2

יצירת השבועOutlook פעילות מתוך ההערה שנבחרה.

Ctrl+Shift+3

יצירת שבוע הבאOutlook פעילות מתוך ההערה שנבחרה.

Ctrl+Shift+4

יצירת משימה ללא תאריךOutlook מתוך ההערה שנבחרה.

Ctrl+Shift+5

פתיחת המשימה הOutlook שנבחרה.

Ctrl+Shift+K

סמן את משימת הOutlook שנבחרה כמשימה שהושלמה.

Ctrl+Shift+9

מחיקת המשימה הOutlook שנבחרה.

Ctrl+Shift+0

סנכרן שינויים במחברת המשותפת הנוכחית.

Shift+F9

סינכרון שינויים בכל המחברות המשותפות.

F9

סימון העמוד הנוכחי כהודעה שלא נקראה.

Ctrl+Q

לראש הדף

הגנה על הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

נעילת כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה.

Ctrl+Alt+L

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור OneNote עבור Windows 10.

הערות: 

 • אם אתה מכיר את קיצורי המקשים במחשב Windows, רוב שילובי המפתחות פועלים עם OneNote עבור Windows 10. קיצורי הדרך המפורטים במאמר זה חלים באופן ספציפי על האפליקציה OneNote עבור Windows 10.

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מציגה את קיצורי המקשים הנפוצים ביותר בשימוש ב- OneNote עבור Windows 10.

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד למקטע הנוכחי.

Ctrl+Shift+G

פתיחת התפריט תלוי ההקשר.

Shift+F10

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

Ctrl+N

פתיחת מחברת.

Ctrl+O

מעבר למחברת אחרת בסרגל הניווט .

Ctrl+G, לאחר מכן הקש על מקשי החץ למטה או למעלה כדי לבחור מחברת אחרת והקש Enter

יצירת מקטע חדש.

Ctrl+T

צור עמוד חדש מתחת לכרטיסיית העמוד הנוכחית באותה רמה.

Ctrl+Alt+N

יצירת עמוד משנה חדש מתחת לעמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+Shift+N

הפיכת תצוגת עמוד מלא לזמינה או ללא זמינה.

F11

העברת המוקד לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+G

העברה או העתקה של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+M

בחירת העמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+A

קפוץ אל ובחר את כותרת העמוד.

Ctrl+Shift+T

פתח תיבת חיפוש כדי לחפש בכל המחברות הפתוחות כעת.

Ctrl+E

לראש הדף

ניווט ב- OneNote עבור Windows10 עם לוח המקשים בלבד

הטבלה הבאה מפרטת את קיצורי הדרך שניתן להשתמש בהם כדי לנווט ב- OneNote עבור Windows 10.

לביצוע פעולה זו

הקש

קפיצה בין סרגל הכרטיסיות, חלונית הניווט ולבד הציור של העמוד.

F6

מעבר לרצועת הכלים מכרטיסיה.

מקש חץ למטה

מעבר בין כרטיסיות ברצועת הכלים או בין האפשרויות ברצועת הכלים.

מקש חץ שמאלה או ימינה

ביצוע הפקודה הנוכחית שנבחרה ברצועת הכלים.

Enter

מעבר בין הפריטים בשורת התפריטים הראשית.

Tab או Shift+Tab

פתח את רצועת הכלים.

Alt

פתיחת הכרטיסיה ' רצועת הכלים ' בבית .

ALT+י

פתיחת הכרטיסיה הוספת רצועת הכלים.

Alt+פ

פתיחת הכרטיסיה ' שרטוט רצועת הכלים '.

Alt+D

פתיחת הכרטיסיה ' הצגת רצועת הכלים '.

Alt+ג

לראש הדף

הקלדה ועריכה של הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון OneNote חדש.

Ctrl+M

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

Ctrl+A

כדי להרחיב את הבחירה, הקש שוב Ctrl + A.

גזירת הטקסט או הפריט שנבחר ללוח.

Ctrl+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

Ctrl+C

הדבקת תוכן הלוח.

Ctrl+V

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

הוספת מעבר שורה מבלי להתחיל פיסקה חדשה.

Shift+Enter

פתח את התפריט תלוי ההקשר עבור האובייקט במוקד.

Shift+F10

מקש תפריט

ביצוע הפעולה המוצעת בסרגל המידע אם הוא מופיע בחלק העליון של הדף.

Ctrl+Shift+W

הוסף את שם המחבר וחותמת הזמן האחרונה שהשתנתה.

Ctrl+Shift+M

לראש הדף

עיצוב הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון הטקסט שנבחר.

Ctrl+Shift+H

Ctrl + Alt + H

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

העתקת העיצוב של הטקסט הנבחר (מברשת עיצוב).

Ctrl+Shift+C

הדבק את העיצוב לטקסט שנבחר (מברשת עיצוב).

Ctrl+Shift+V

פתיחת היפר-קישור.

Enter, כאשר הטקסט בהיפר-קישור

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

Ctrl+I

החלה או הסרה של עיצוב קו תחתון.

Ctrl+U

החלה או הסרה של עיצוב קו חוצה.

Ctrl+מקף (-)

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי.

Ctrl + Shift + סימן שוויון (=)

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי.

Ctrl+סימן שוויון (=)

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים.

Ctrl+נקודה (.)

החלה או הסרה של עיצוב רשימה ממוספרת.

Ctrl + קו נטוי (/)

החלת סגנון כותרת 1 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+1

החלת סגנון כותרת 2 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+2

החלת סגנון כותרת 3 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+3

החלת סגנון כותרת 4 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+4

החלת סגנון כותרת 5 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+5

החלת סגנון כותרת 6 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+6

ניקוי כל העיצוב שמוחל על הטקסט הנבחר. (החל את הסגנון הרגיל .)

Ctrl+Shift+N

הגדלת כניסת הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

מקש Tab, כאשר בתחילת שורה

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

Shift + Tab, כאשר בתחילת שורה

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

Ctrl+R

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

Ctrl+L

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl + Shift + סוגר זוויתי זווית ימנית (>)

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

Ctrl + Shift + סוגר זוויתי שמאלי (<)

הצגה או הסתרה של שורות הכלל בעמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+R

לראש הדף

הוספת פריטים לעמוד

לביצוע פעולה זו

הקש

העתק גזירת מסך ללוח (מחייב עדכון של Windows 10 Creators).

מקש סמל Windows+‏Shift‏+S

הוספת התאריך הנוכחי.

Alt+Shift+D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

Alt+Shift+F

הוספת השעה הנוכחית.

Alt+Shift+T

הוספת מעבר שורה.

Shift+Enter

התחלת משוואה מתמטית או המרת הטקסט הנבחר למשוואה מתמטית.

Alt + סימן שוויון (=)

לראש הדף

עבודה עם טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טבלה.

מקש Tab, לאחר הקלדת שורת טקסט חדשה

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

מקש Tab

יצירת שורה נוספת כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה.

Enter

הערה: הקש Enter שוב כדי לסיים את הטבלה.

הוספת שורה מתחת לשורה הנוכחית.

Ctrl + Enter, כאשר בתא בטבלה

יצירת פיסקה נוספת באותו תא בטבלה.

Alt+Enter

יצירת עמודה מימין לעמודה הנוכחית בטבלה.

Ctrl+Alt+R

יצירת שורה מעל התמונה הנוכחית בטבלה.

Enter, כאשר הסמן נמצא בתחילת שורה כלשהי, למעט השורה הראשונה

יצירת תא חדש.

מקש Tab, כאשר בתא האחרון של הטבלה

מחק את השורה הריקה הנוכחית בטבלה.

מחק ולאחר מכן מחק שוב, כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה

לראש הדף

בחירת הערות ואובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

Ctrl+A

כדי להרחיב את הבחירה, הקש שוב Ctrl + A.

בחירה עד לסוף השורה.

Shift+End

קפוץ אל ובחר את כותרת העמוד.

Ctrl+Shift+T

ביטול החלוקה לרמות או בחירת העמוד.

Esc

הזזת הפיסקה הנוכחית או הפיסקאות שנבחרו למעלה.

Alt+Shift+מקש חץ למעלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או הפיסקאות הנבחרות כלפי מטה.

Alt+Shift+מקש חץ למטה

הגדלת כניסת הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

בחירת הפיסקה הנוכחית והפיסקאות הכפופות לה.

Ctrl+Shift+מקף (-)

מחיקת ההערה או האובייקט שנבחרו.

Delete

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר לעמוד הקודם שביקרת בו.

Alt+מקש חץ שמאלה

מעבר לעמוד הבא שביקרת בו, אם ניתן.

Alt+מקש חץ ימינה

יצירת הקלטת שמע חדשה.

Ctrl+Alt+A

הפעלת הקלטת השמע שנבחרה.

Ctrl+Alt+P

הפסקת הפעלה של הקלטת שמע.

Ctrl+Alt+S

דלג אחורה על הקלטת השמע הנוכחית ב-10 שניות.

Ctrl+Alt+Y

דלג על הקלטת השמע הנוכחית אחורה ב-5 דקות.

Ctrl+Alt+T

דלג על הקלטת השמע הנוכחית קדימה ב-10 שניות.

Ctrl+Alt+U

דלג על הקלטת השמע הנוכחית קדימה ב-5 דקות.

Ctrl+Alt+I

לראש הדף

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית ' לביצוע '.

Ctrl+1

החלה או ניקוי של התגית החשובה .

Ctrl+2

החלה או ניקוי של תגית השאלה .

Ctrl+3

החלה או ניקוי של התגית ' זכור למועד מאוחר יותר '.

Ctrl+4

החלה או ניקוי של התגית הגדרה .

Ctrl+5

החלה או ניקוי של התגית סימון .

Ctrl+6

החלה או ניקוי של התגית Contact .

Ctrl+7

החלה או ניקוי של תגית הכתובת .

Ctrl+8

החלה או ניקוי של התגית ' מספר טלפון '.

Ctrl+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

Ctrl+0

לראש הדף

שימוש בחלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הוראות דרך רמה 1.

Alt+Shift+1

הרחבה לרמה 2.

Alt+Shift+2

הרחבה לרמה 3.

Alt+Shift+3

הרחבה לרמה 4.

Alt+Shift+4

הרחבה לרמה 5.

Alt+Shift+5

הרחבה לרמה 6.

Alt+Shift+6

הרחבה לרמה 7.

Alt+Shift+7

הרחבה לרמה 8.

Alt+Shift+8

הרחבה לרמה 9.

Alt+Shift+9

הרחבת כל הרמות.

Alt+Shift+0

הגדל את הכניסה ברמה אחת.

מקש Tab

הקטנת הכניסה ברמה אחת.

Shift+Tab

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

Alt+Shift+סימן חיבור (+)

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

Alt+Shift+סימן חיסור (–)

לראש הדף

ציון הגדרות שפה

הערה: כדי לשנות את כיוון הכתיבה בהערות שלך, תחילה עליך להפוך שפות מימין לשמאל אחת או יותר בכלי העדפות השפה של Microsoft Office .

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדר את כיוון הכתיבה משמאל לימין.

Ctrl + מקש shift שמאלי

הגדר את כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

Ctrl + מקש shift ימני

הגדלת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

מקש Tab

הקטנת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

Shift+Tab

לראש הדף

עבודה עם עמודים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפיכת תצוגת עמוד מלא לזמינה או ללא זמינה.

F11

פתיחת חלון OneNote חדש.

Ctrl+M

הרחבה או כיווץ של הכרטיסיות של קבוצת עמודים.

Ctrl + Shift + אסטריסק (*)

החלפת מצב של תצוגת בודק הנגישות .

Ctrl+Shift+F

הדפסת העמוד הנוכחי.

Ctrl+P

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

Ctrl+N

הגדלת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

Ctrl + Shift + סוגר מרובע שמאלי ([)

הקטנת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

Ctrl + Shift + סוגר מרובע ימני (])

צור עמוד חדש באותה רמה, מתחת לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+N

יצירת עמוד משנה חדש מתחת לעמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+Shift+N

בחירת כל הפריטים.

Ctrl+A

כדי להרחיב את הבחירה, הקש שוב Ctrl + A.

בחירת העמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+G

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למעלה.

Alt+Shift+מקש חץ למעלה

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למטה.

Alt+Shift+מקש חץ למטה

הזז את הסמן לכותרת העמוד.

Ctrl+Shift+T

גלול למעלה בעמוד הנוכחי.

Page Up

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

Page Down

גלילה אל החלק העליון של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Home

גלילה אל החלק התחתון של העמוד הנוכחי.

Ctrl+End

מעבר לפיסקה הבאה.

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לפיסקה הקודמת.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר אל מכיל ההערה הבא.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

חזור לעמוד האחרון שבו ביקרת.

Alt+מקש חץ שמאלה

מעבר קדימה לעמוד הביקור הבא.

Alt+מקש חץ ימינה

הגדלת התצוגה.

Ctrl + Alt + סימן חיבור (+ במקלדת הנומרית)

Ctrl + Alt + Shift + סימן חיבור (+)

הקטנת התצוגה.

Ctrl + Alt + סימן חיסור (– במקלדת הנומרית)

Ctrl + Alt + Shift + מקף (-)

סנכרן את המחברת.

הערה: בזמן שOneNote פועל, ההערות שלך נשמרות באופן אוטומטי בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

Ctrl+S

לראש הדף

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת מחברת.

Ctrl+O

יצירת מקטע חדש.

Ctrl+T

מעבר למקטע הבא.

Ctrl+Tab

מעבר למקטע הקודם.

Ctrl+Shift+Tab

מעבר לעמוד הבא במקטע.

Ctrl+Page Down

מעבר לעמוד הקודם במקטע.

Ctrl+Page Up

מעבר לעמוד הראשון במקטע.

Alt+Home

מעבר לעמוד האחרון במקטע.

Alt+End

העברה או העתקה של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+M

העברת המיקוד לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+G

העברת המיקוד לכרטיסיית המקטע הנוכחית.

Ctrl+Shift+G

מעבר למחברת אחרת בסרגל הניווט .

Ctrl+G, לאחר מכן הקש על מקשי החץ למטה או למעלה כדי לבחור מחברת אחרת ולאחר מכן הקש Enter

פתיחת התפריט תלוי ההקשר עבור המקטע הנוכחי.

Ctrl+Shift+G,‏ Shift+F10

לראש הדף

חיפוש הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח תיבת חיפוש כדי לחפש בכל המחברות הפתוחות כעת.

Ctrl+E או Ctrl+F

בעת חיפוש בכל המחברות, הצגת התוצאה הבאה בתצוגה מקדימה.

מקש חץ למטה

בעת חיפוש בכל המחברות, עבור אל התוצאה שנבחרה.

Enter

שינוי טווח החיפוש.

Ctrl + E, מקש טאב, מקש טאב, חץ למטה

בטל את החיפוש וחזור לדף.

Esc

לראש הדף

שיתוף הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת החלונית ' שיתוף '.

Ctrl+Shift+E

סנכרן את המחברת הנוכחית.

Ctrl+S

Shift+F9

סינכרון כל המחברות.

F9

סימון העמוד הנוכחי כנקרא או כהודעה שלא נקראה.

Ctrl+Q

לראש הדף

הגנה על הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

נעילת כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה.

Ctrl+Alt+L

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור OneNote עבור Mac.

הערות: 

 • ההגדרות בגירסאות מסוימות של macOS ויישומי שירות מסוימים עשויים להתנגש עם קיצורי מקשים ופעולות מפתח של פונקציות בOffice עבור Mac. לקבלת מידע אודות שינוי מטלה המפתח עבור קיצור מקשים, ראה עזרה של Mac עבור הגירסה של macOS, יישום כלי השירות שלך, או עיין בהתנגשויות של קיצורי דרך.

 • אם אינך מוצא קיצור מקשים כאן העונה על צרכיך, באפשרותך ליצור קיצור מקשים מותאם אישית. לקבלת הוראות, עבור אל יצירת קיצור מקשים מותאם אישית עבור Office עבור Mac.

 • רבים מקיצורי הדרך המשתמשים במקש Ctrl בלוח המקשים של Windows פועלים גם עם מקש Control בOneNote עבור Mac. עם זאת, לא כולם פועלים.

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Command + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

לקבלת החוויה הטובה ביותר באמצעות לוח המקשים באמצעות רצועת הכלים, אפשר ללוח המקשים לגשת לכל הפקדים.

 1. כדי לפתוח את העדפות המערכת, הקש על פקודה + מקש רווח, הקלד העדפות מערכתולאחר מכן הקש Return.

 2. כדי לעבור אל הגדרות לוח המקשים, הקלד לוח מקשים והקש Return.

 3. בכרטיסיה קיצורי דרך , הקש Control + F7 כדי לשנות את הגדרת גישת המקלדת המלאהמתיבות טקסט ורשימות בלבדלכל הפקדים.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מפרטת את קיצורי הדרך הנפוצים ביותר ב- OneNote עבור Mac.

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת עמוד חדש.

פקודה + N

ביטול הפעולה הקודמת.

פקודה + Z

בצע שוב את הפעולה הקודמת, אם ניתן.

פקודה + Y

גזירת התוכן שנבחר ללוח.

פקודה + X

העתקת התוכן שנבחר ללוח.

פקודה + C

הדבקת תוכן הלוח.

פקודה + V

פתיחת מחברת.

פקודה + O

הזן מצב מסך מלא.

פקודה + Control + F

סגור את המחברת הנוכחית.

פקודה + Shift + W

סינכרון מחברת זו.

פקודה + S

סינכרון כל המחברות.

פקודה + Shift + S

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

פקודה + A

כדי להרחיב את טווח הבחירה, הקש שוב על פקודה + A.

בחירת כותרת העמוד.

פקודה + Shift + T

הגדלת כניסת הפיסקה.

מקש Tab, כאשר בסוף שורה

פקודה + סוגר מרובע ימני (])

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

Shift + Tab, כאשר בסוף שורה

פקודה + סוגר מרובע שמאלי ([)

הגדלת התצוגה.

פקודה + סימן חיבור (+)

הקטנת התצוגה.

פקודה + סימן חיסור (-)

אפס את ההגדלה של שינוי גודל התצוגה.

פקודה + 0

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

Control + Shift + סימן חיבור (+)

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

Control + Shift + סימן חיסור (-)

פתח את הקישור שנבחר.

Shift+Return

העתקת העיצוב שנבחר.

פקודה + Option + C

הדבקת העיצוב המועתק.

פקודה + Option + V

חיפוש טקסט בעמוד.

פקודה + F

חפש טקסט בתוך כל המחברות הפתוחות.

פקודה + Option + F

התחלת הכתבה.

Fn, Fn

לראש הדף

ניווט בתוך עמודים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מילה אחת שמאלה.

Option + מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

Option + מקש חץ ימינה

מעבר לתחילת השורה.

פקודה + מקש חץ שמאלה

מעבר לסוף השורה.

פקודה + מקש חץ ימינה

מעבר פיסקה אחת למעלה.

פקודה + מקש חץ למעלה

Option+מקש חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

פקודה + מקש חץ למטה

Option+מקש חץ למטה

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

Page Up

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

Page Down

מעבר לחלק העליון של העמוד הנוכחי.

Command + מקש חץ למעלה

מעבר לחלק התחתון של העמוד הנוכחי.

Command + מקש חץ למטה

הזז את הסמן למעלה בעמוד הנוכחי, או הרחב את העמוד כלפי מעלה.

פקודה + Option + מקש חץ למעלה

הזז את הסמן למטה בעמוד הנוכחי, או הרחב את הדף כלפי מטה.

פקודה + Option + מקש חץ למטה

הזז את הסמן שמאלה בעמוד הנוכחי, או הרחב את העמוד שמאלה.

פקודה + Option + מקש חץ שמאלה

הזז את הסמן ימינה בעמוד הנוכחי, או הרחב את העמוד שמאלה.

פקודה + Option + מקש חץ ימינה

לראש הדף

עריכת טקסט וגרפיקה

לביצוע פעולה זו

הקש

גזירת התוכן שנבחר ללוח.

פקודה + X

העתקת התוכן שנבחר ללוח.

פקודה + C

הדבקת תוכן הלוח.

פקודה + V

העתקת העיצוב שנבחר.

פקודה + Option + C

הדבקת העיצוב המועתק.

פקודה + Option + V

התחל ליצור רשימה עם תבליטים.

כוכבית (*), מקש רווח

הערה: כדי להוסיף תבליט בודד בטקסט, הקש Option + 8

התחל ליצור רשימה ממוספרת.

הקלד 1. ולאחר מכן הקש על מקש הרווח

פקודה + קו נטוי (/)

קידום (כניסה) של פריט הרשימה שנבחרה.

פקודה + סוגר מרובע ימני (])

הסגה (הסטה החוצה) של פריט הרשימה שנבחרה.

פקודה + סוגר מרובע שמאלי ([)

החלת עיצוב של כתב עילי.

פקודה + Shift + Option + סימן שוויון (=)

החלת עיצוב של כתב תחתי.

פקודה + Option + סימן שוויון (=)

הוספת מעבר שורה.

Shift+Return

הוספת התאריך הנוכחי.

פקודה + D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

פקודה + Shift + D

הוסף משוואות (או המר את הטקסט שנבחר למשוואה מתמטית).

Control + סימן שוויון (=)

חפש את הטקסט שנבחר באמצעות חלונית המשימות ' בדיקת מידע חכמה '.

פקודה + Control + Option + L

הוספת Emoji.

פקודה + Control + מקש רווח

מחק את התו שמימין לסמן.

Delete

מחק את התו שמימין לסמן.

Fn + Delete

מחק את המילה מימין לסמן.

Option + Delete

מחק את המילה משמאל לסמן.

Fn + Option + Delete

Option + Del

הזזת הפיסקאות שנבחרו כלפי מעלה.

פקודה + Shift + מקש חץ למעלה

הזזת הפיסקאות שנבחרו כלפי מטה.

פקודה + Shift + מקש חץ למטה

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

פקודה + Shift + מקש חץ שמאלה

הזזת התמונה או האובייקט שנבחרו למעלה.

פקודה + Option + מקש חץ למעלה

הזזת התמונה או האובייקט שנבחרו למטה.

פקודה + Option + מקש חץ למטה

לראש הדף

עבודה עם טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת טבלה.

מקש Tab, לאחר הקלדת שורת טקסט חדשה

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

מקש Tab

יצירת שורת טבלה אחרת.

חזור, כאשר תגיע לתא הסיום של טבלה.

הערה: הקש שוב על Return כדי לסיים את הטבלה.

צור עמודת טבלה משמאל לעמודה הנוכחית.

פקודה + Option + R

יצירת עמודת טבלה מימין לעמודה הנוכחית.

פקודה + Option + E

צור שורת טבלה מתחת לשורה הנוכחית.

פקודה + Return

יצירת פיסקה נוספת באותו תא.

Option + Return

לראש הדף

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין מקטעים במחברת.

פקודה + Shift + סוגר מסולסל פותח ({) או סוגר מסולסל סוגר (})

מעבר בין עמודים במקטע.

 1. התחל כאשר הסמן בתוך עמוד.

 2. הקש על פקודה + Control + G כדי להעביר את המוקד לרשימת העמודים.

 3. הקש על מקש חץ למעלה או למטה כדי לבחור את העמוד הקודם או הבא במקטע, או פקודה + page Up או page Down.

פתיחת מחברות אחרות או יצירת מחברות חדשות.

פקודה + O

הצגת רשימת המחברות הפתוחות.

Control+G

יצירת עמוד חדש במחברת.

פקודה + N

פתח את העדפות האפליקציה OneNote.

פקודה + פסיק (,)

העברת העמוד למיקום אחר.

פקודה + Shift + M

העתקת הדף למיקום אחר.

פקודה + Shift + C

העברה או העתקה של הדף שוב למקטע האחרון שנבחר.

פקודה + Option + T

כניסה לתצוגת מסך מלא.

פקודה + Control + F

סינכרון מחברת זו.

פקודה + S

סינכרון כל המחברות.

פקודה + Shift + S

העברת המוקד ללוח המקשים לרשימת העמודים.

פקודה + Control + G

העברת המוקד ללוח המקשים לרשימת המקטעים.

Control+Shift+G

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור OneNote באינטרנט.

הערות: 

 • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

 • בעת שימוש ב- OneNote באינטרנט, מומלץ להשתמש בMicrosoft Edge כדפדפן האינטרנט שלך. מאחר OneNote באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שונים מאלה שבתוכנית שולחן העבודה. למשל, כדי לדלג אל פקודות ומחוץ להן, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl + F6 במקום ב- F6. כמו כן, קיצורי דרך נפוצים כגון F1 (עזרה) ו-Ctrl + O (פתיחה) חלים על דפדפן האינטרנט – לא OneNote באינטרנט.

 • אם אתה משתמש ב'קורא טקסטים' עם Windows 10 Fall Creators Update, עליך לבטל את מצב סריקה כדי לערוך מסמכים, גליונות אלקטרוניים או מצגות עם Office באינטרנט. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר ביטול מצב וירטואלי או מצב עיון בקוראי מסך ב- Windows 10 Fall Creators Update.

בנושא זה

ניווט ברצועת הכלים ובחלוניות בתצוגת קריאה

לביצוע פעולה זו

הקש

קפוץ מניווט מחברת לשדות דפדפן.

Shift+F6

מעבר בין פקודות רצועת הכלים.

מקש Tab

ביצוע הפקודה הנוכחית שנבחרה ברצועת הכלים.

Enter

גלילה למעלה או למטה בעמוד.

Page Up או Page Down

עמוד קדימה במחברת (ב-Internet Explorer).

Ctrl+Page Down

עמוד אחורה במחברת (ב-Internet Explorer).

Ctrl+Page Up

מעבר אל העמוד הראשון במקטע.

Alt+Page Up

מעבר אל העמוד האחרון במקטע.

Alt+Page Down

הרחבת המקטע שנבחר.

Enter, כאשר במקטע

לראש הדף

ניווט ברצועת הכלים ובחלוניות בתצוגת עריכה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת עמוד ספציפי.

הקשה על Ctrl + F6 עד שתגיע לרשימת העמודים ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי להעביר את המוקד לעמודים שונים. הקש Enter כדי לבחור עמוד.

הפעלת כרטיסיה אחרת ברצועת הכלים.

הקש Ctrl + F6 עד שתגיע לרצועת הכלים ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי לעבור בין כרטיסיות רצועת הכלים ולאחר מכן הקש Enter כדי לבחור.

מעבר בין פקודות רצועת הכלים.

מקש Tab, כאשר אתה נמצא ברצועת הכלים

הפעלת הפקודה שנבחרה ברצועת הכלים.

Enter

עמוד קדימה במחברת, ב-Internet Explorer.

Ctrl+Page Down

עמוד אחורה במחברת, ב-Internet Explorer.

Ctrl+Page Up

מעבר אל העמוד הראשון במקטע.

Alt+Page Up

מעבר אל העמוד האחרון במקטע.

Alt+Page Down

הזזת העמוד הנוכחי כלפי מעלה או כלפי מטה.

Alt + Shift + Up

מקש חץ למטה

לראש הדף

ניווט בתוך עמודים

לביצוע פעולה זו

הקש

הזז את הסמן מאזור הכותרת לגוף העמוד.

מקש Tab

Enter

הזזת הסמן מילה אחת ימינה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

הזזת הסמן מילה אחת שמאלה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

הזז את הסמן בפיסקה אחת.

Ctrl+מקש חץ למעלה

הזז את הסמן בפיסקה אחת.

Ctrl+מקש חץ למטה

הזז את הסמן לתחילת השורה.

Home

הזז את הסמן לסוף השורה.

End

הזז את הסמן לתחילת גוף העמוד.

Ctrl+Home

הזז את הסמן לסוף העמוד.

Ctrl+End

הזז את הסמן לאזור הכותרת.

Page Up או Ctrl + A, Ctrl + A, Tab מקש Tab עד לבחירת הכותרת

לראש הדף

בחירה של טקסט וגרפיקה

לביצוע פעולה זו

הקש

בחר טקסט.

Shift+מקשי חצים

בחר את המילה שמימין.

Ctrl + Shift + מקש חץ ימינה

בחר את המילה שמימין.

Ctrl + Shift + מקש חץ שמאלה

בחירה מהמיקום הנוכחי עד לתחילת הפיסקה.

Shift+Home

בחירה מהמיקום הנוכחי עד סוף הפיסקה.

Shift+End

בחר מהמיקום הנוכחי עד לתחילת החלוקה לרמות.

Shift+Ctrl+Home

בחר מהמיקום הנוכחי עד סוף החלוקה לרמות.

Shift+Ctrl+End

הרחב את הבחירה.

Ctrl + A כדי להרחיב את הבחירה לפיסקה כולה, לחלוקה לרמות ולעמוד.

לראש הדף

עריכת תוכן

לביצוע פעולה זו

הקש

גזירת התוכן שנבחר ללוח.

Ctrl+X

העתקת התוכן שנבחר ללוח.

Ctrl+C

הדבקת תוכן הלוח.

Ctrl+V

הוספת היפר-קישור.

Ctrl+K

ביטול הפעולה הקודמת.

Ctrl+Z

בצע שוב את הפעולה הקודמת, אם ניתן.

Ctrl+Y

מעבר למילה הבאה שאינה מאויתת כראוי.

Alt+F7

יצירת חלוקה לרמות חדשה.

Ctrl+Shift+F

מעבר מחלוקה לרמות אחת לאחרת.

Ctrl + A, Ctrl + A, מקש טאב

סנכרן את המחברת.

הערה: כש- OneNote באינטרנט פועל, ההערות שלך נשמרות אוטומטית בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

Ctrl+S

לראש הדף

עבודה עם טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת תא חדש.

מקש Tab, כאשר בתא האחרון של הטבלה

הוספת שורה מתחת לשורה הנוכחית.

Ctrl + Enter, כאשר בתא בטבלה

הערה: כאשר תא, עמודה או שורה נבחרים, היישור חל על תוכן התאים שנבחרו. כאשר טבלה נבחרת, היישור חל על הטבלה, אך אינו משפיע על היישור בתוך התאים.

לראש הדף

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+B

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+I

החלת עיצוב קו תחתון.

Ctrl+U

יצירת רשימה עם תבליטים.

Ctrl+נקודה (.)

יצירת רשימה ממוספרת.

Ctrl + קו נטוי (/)

Ctrl+Shift+O

ישר את הפיסקה שמאלה.

Ctrl+L

ישר את הפיסקה שמאלה.

Ctrl+R

מרכוז הפיסקה.

Ctrl+E

הגדלת כניסת הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

הקטנת הכניסה של הפיסקה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

לראש הדף

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית ' לביצוע '.

Ctrl+1

החלה או ניקוי של התגית החשובה .

Ctrl+2

החלה או ניקוי של תגית השאלה .

Ctrl+3

החלה או ניקוי של התגית ' זכור למועד מאוחר יותר '.

Ctrl+4

החלה או ניקוי של התגית הגדרה .

Ctrl+5

החלה או ניקוי של התגית סימון .

Ctrl+6

החלה או ניקוי של התגית Contact .

Ctrl+7

החלה או ניקוי של תגית הכתובת .

Ctrl+8

החלה או ניקוי של התגית ' מספר טלפון '.

Ctrl+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

Ctrl+0

לראש הדף

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך כדי לחקור ולנווט ב-OneNote

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

תמיכה טכנית עבור אנשים עם מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×