קיצורי מקשים ב- OneNote עבור Windows

קיצורי מקשים ב- OneNote עבור Windows

סימן 'קרא בקול רם' עם התווית 'תוכן קורא מסך'. נושא זה עוסק בשימוש בקורא מסך ב- Office

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה המשתמשים בתוכנית קורא מסך עם מוצרי Office כחלק מערכת התוכן של נגישות ב- Office. לקבלת עזרה כללית יותר, בקר בדף הבית של התמיכה של Office.

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור OneNote ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור OneNote ב- Windows.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • פקודות הדורשות ממך להקיש ולשחרר מקשים מרובים יחד מצוינות באמצעות סימן חיבור (+). פקודות הדורשות ממך להקיש מקשים מרובים לפי הסדר מצוינות באמצעות סימן פסיק (,).

בנושא זה

רישום ועיצוב של הערות

הקלדה ועריכה של הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון OneNote חדש.

Ctrl+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

Ctrl+Shift+M או Windows+Alt+N

עיגון חלון OneNote.

Ctrl+Alt+D

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הערה: הקש Ctrl+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

Ctrl+A

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

Ctrl+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

Ctrl+C

הדבקת תוכן הלוח.

Ctrl+V

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+חץ ימינה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+חץ שמאלה

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

הוספת מעבר שורה מבלי להתחיל פיסקה חדשה.

Shift+Enter

בדיקת איות.

F7

פתיחת אוצר המילים עבור המילה הנוכחית שנבחרה.

Shift+F7

פתיחת תפריט ההקשר עבור כל הערה, כרטיסיה או אובייקט אחר שנמצא כעת במוקד.

Shift+F10

ביצוע הפעולה שמוצעת בסרגל המידע אם הוא מופיע בחלק העליון של העמוד.

Ctrl+Shift+W

לראש הדף

עיצוב הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון טקסט נבחר.

Ctrl+Shift+H או Ctrl+Alt+H

הוספת קישור.

Ctrl+K

העתקת העיצוב של טקסט נבחר (מברשת עיצוב).

Ctrl+Shift+C

הדבקת העיצוב בטקסט נבחר (מברשת עיצוב).

Ctrl+Shift+V

פתיחת קישור.

הערה: הסמן צריך להיות ממוקם במקום כלשהו בתוך טקסט הקישור המעוצב.

Enter

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

Ctrl+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

Ctrl+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

Ctrl+U

החלה או הסרה של קו חוצה מהטקסט הנבחר.

Ctrl+מקף

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי מהטקסט הנבחר.

Ctrl+Shift+=‎

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי מהטקסט הנבחר.

Ctrl+=‎

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים מהפיסקה הנבחרת.

Ctrl+נקודה

החלה או הסרה של עיצוב רשימה ממוספרת מהפיסקה הנבחרת.

Ctrl+קו נטוי

החלת עיצוב של כותרת 1 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+1

החלת עיצוב של כותרת 2 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+2

החלת עיצוב של כותרת 3 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+3

החלת עיצוב של כותרת 4 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+4

החלת עיצוב של כותרת 5 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+5

החלת עיצוב של כותרת 6 על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Alt+6

החלת סגנון רגיל על ההערה הנוכחית.

Ctrl+Shift+N

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

Alt+Shift+חץ ימינה

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

Alt+Shift+חץ שמאלה

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

Ctrl+R

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

Ctrl+L

הגדלת גודל הגופן של טקסט נבחר.

Ctrl+Shift+>‎

הקטנת גודל הגופן של טקסט נבחר.

Ctrl+Shift+<‎

ניקוי כל העיצוב שמוחל על הטקסט הנבחר.

Ctrl+Shift+N

הצגה או הסתרה של קווי סרגל בעמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+R

לראש הדף

הוספת פריטים לעמוד

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מסמך או קובץ לעמוד הנוכחי.

Alt+פ, ץ

הוספת מסמך או קובץ כתדפיס בעמוד הנוכחי.

Alt+פ, י

הצגה או הסתרה של תדפיסי מסמכים בעמוד הנוכחי (כאשר OneNote פועל במצב חדות גבוהה).

Alt+Shift+P

הוספת תמונה מקובץ.

ALT+פ, ת

הוספת תמונה מסורק או ממצלמה.

Alt+פ, ג

הוספת גזירת מסך.

הערה: סמל OneNote חייב להיות פעיל באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות של Windows.

מקש סמל Windows+‏Shift‏+S

הוספת התאריך הנוכחי.

Alt+Shift+D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

Alt+Shift+F

הוספת השעה הנוכחית.

Alt+Shift+T

הוספת מעבר שורה.

Shift+Enter

כתיבת משוואה מתמטית או המרת טקסט נבחר למשוואה מתמטית.

Alt+=‎

הוספת סימן אירו (€).

Ctrl+Alt+E

יצירת טבלה על-ידי הוספה של עמודה שניה לטקסט שכבר הוקלד.

Tab

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

Tab

יצירת שורה נוספת כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה.

הערה: הקש על Enter פעם נוספת כדי לסיים את הטבלה.

Enter

יצירת שורה מתחת לשורה הנוכחית בטבלה.

Ctrl+Enter

יצירת פיסקה נוספת באותו תא בטבלה.

Alt+Enter

יצירת עמודה מימין לעמודה הנוכחית בטבלה.

Ctrl+Alt+R

יצירת שורה מעל לשורה הנוכחית בטבלה (כאשר הסמן נמצא בתחילת שורה כלשהי).

Enter

מחיקת השורה הריקה הנוכחית בטבלה (כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה).

DEL (הקשה כפולה)

לראש הדף

בחירת הערות ואובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הקש Ctrl+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

Ctrl+A

בחירה עד לסוף השורה.

Shift+End

בחירת השורה כולה (כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה).

Shift+חץ למטה

מעבר לכותרת העמוד ובחירתה.

Ctrl+Shift+T

ביטול החלוקה לרמות או העמוד הנבחרים.

Esc

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות לצד שמאל (הגדלת הכניסה).

Alt+Shift+חץ שמאלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות לצד ימין (הקטנת הכניסה).

Alt+Shift+חץ ימינה

בחירת הפיסקה הנוכחית והפיסקאות הכפופות לה.

Ctrl+Shift+מקף

מחיקת ההערה או האובייקט שנבחרו.

Delete

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ שמאלה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

Alt+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הפסקת הפעלה של הקלטת שמע או וידאו שנבחרה.

Ctrl+Alt+P או Ctrl+Alt+S

הרצת הקלטת השמע או הווידאו הנוכחית מספר שניות אחורה.

Ctrl+Alt+Y

הרצת הקלטת השמע או הווידאו הנוכחית מספר שניות קדימה.

Ctrl+Alt+U

לראש הדף

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית ״לביצוע״.

Ctrl+1

החלה או ניקוי של התגית ״חשוב״.

Ctrl+2

החלה או ניקוי של התגית ״שאלה״.

Ctrl+3

החלה או ניקוי של התגית ״זכור למועד מאוחר יותר״.

Ctrl+4

החלה או ניקוי של התגית ״הגדרה״.

Ctrl+5

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+6

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+7

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+8

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

Ctrl+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

Ctrl+0

שימוש בחלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה עד רמה 1.

Alt+Shift+1

הרחבה לרמה 2.

Alt+Shift+2

הרחבה לרמה 3.

Alt+Shift+3

הרחבה לרמה 4.

Alt+Shift+4

הרחבה לרמה 5.

Alt+Shift+5

הרחבה לרמה 6.

Alt+Shift+6

הרחבה לרמה 7.

Alt+Shift+7

הרחבה לרמה 8.

Alt+Shift+8

הרחבה לרמה 9.

Alt+Shift+9

הרחבת כל הרמות.

Alt+Shift+0

הגדלת הכניסה ברמה אחת.

Tab

הקטנת הכניסה ברמה אחת.

Shift+Tab

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

Alt+Shift+סימן חיבור

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

Alt+Shift+סימן חיסור

לראש הדף

ציון הגדרות שפה

הערה: כדי לשנות את כיוון הכתיבה עבור ההערות שלך, תחילה עליך להפוך את השפות הנכתבות מימין לשמאל לזמינות בכלי העדפות שפה של Microsoft Office.

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדרת כיוון הכתיבה משמאל לימין.

Ctrl+מקש Shift שמאלי

הגדרת כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

Ctrl+מקש Shift ימני

הגדלת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

Tab

הקטנת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

Shift+Tab

ארגון וניהול של המחברת שלך

עבודה עם עמודים והערות שוליים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפיכת תצוגת עמוד שלם לזמינה או ללא זמינה.

F11

פתיחת חלון OneNote חדש.

Ctrl+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

Ctrl+Shift+M

הרחבה או כיווץ של הכרטיסיות של קבוצת עמודים.

Ctrl+Shift+*‎

הדפסת העמוד הנוכחי.

Ctrl+P

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

Ctrl+N

הגדלת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

Ctrl+Shift+[‎

הקטנת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

Ctrl+Shift+]‎

יצירת עמוד חדש מתחת לכרטיסיית העמוד הנוכחית באותה הרמה.

Ctrl+Alt+N

הקטנת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+[‎

הגדלת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+]‎

יצירת עמוד משנה חדש מתחת לעמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+Alt+N

בחירת כל הפריטים.

הקש Ctrl+A מספר פעמים כדי להגדיל את טווח הבחירה.

Ctrl+A

בחירת העמוד הנוכחי.

Ctrl+Shift+A
אם העמוד שנבחר הוא חלק מקבוצה, הקש Ctrl+A כדי לבחור את כל העמודים בקבוצה.

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

העברת נקודת הכניסה לכותרת העמוד.

Ctrl+Shift+T

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+PAGE Up

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+PAGE Down

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

PAGE Up

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

PAGE Down

גלילה אל החלק העליון של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Home

גלילה אל החלק התחתון של העמוד הנוכחי.

Ctrl+End

מעבר לפיסקה הבאה.

Ctrl+חץ למטה

מעבר לפיסקה הקודמת.

Ctrl+חץ למעלה

מעבר אל מכיל ההערה הבא.

Alt+חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ שמאלה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

Alt+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הגדלת התצוגה.

Alt+Ctrl+סימן חיבור (במקלדת הנומרית) או Alt+Ctrl+Shift+סימן חיבור

הקטנת התצוגה.

Alt+Ctrl+סימן חיסור (במקלדת הנומרית) או Alt+Ctrl+Shift+מקף

שמירת שינויים.

הערה: כש- OneNote פועל, ההערות שלך נשמרות אוטומטית בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

Ctrl+S

לראש הדף

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את OneNote.

Windows+Shift+N

פתיחת מחברת.

Ctrl+O

הכלי 'שלח אל OneNote'

Windows+N

יצירת מקטע חדש.

Ctrl+T

פתיחת מקטע.

Ctrl+Alt+Shift+O

מעבר למקטע הבא.

Ctrl+Tab

מעבר למקטע הקודם.

Ctrl+Shift+Tab

מעבר לעמוד הבא במקטע.

Ctrl+PAGE Down

מעבר לעמוד הקודם במקטע.

Ctrl+PAGE Up

מעבר לעמוד הראשון במקטע.

Alt+Home

מעבר לעמוד האחרון במקטע.

Alt+End

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+PAGE Up

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

Alt+PAGE Down

העברה או העתקה של העמוד הנוכחי.

Ctrl+Alt+M

העברת המיקוד לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Alt+G

בחירת כרטיסיית העמוד הנוכחית.

Ctrl+Shift+A

העברת המיקוד לכרטיסיית המקטע הנוכחית.

Ctrl+Shift+G

מעבר למקטע הנוכחי.

Ctrl+Shift+G ולאחר מכן Shift+F10‏, M

מעבר למחברת אחרת בסרגל הניווט.

Ctrl+G, לאחר מכן הקשה על מקשי החץ למטה או החץ למעלה כדי לבחור מחברת אחרת ולאחר מכן הקשה על Enter

לראש הדף

חיפוש הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת נקודת הכניסה לתיבה חיפוש כדי לחפש בכל המחברות.

Ctrl+E

בעת חיפוש בכל המחברות, הצגת התוצאה הבאה בתצוגה מקדימה.

חץ למטה

בעת חיפוש בכל המחברות, מעבר אל התוצאה שנבחרה וסגירת החיפוש.

Enter

שינוי טווח החיפוש.

Ctrl+E,‏ Tab, רווח

פתיחת חלונית תוצאות חיפוש.

Alt+O לאחר ביצוע החיפוש

חיפוש בעמוד הנוכחי בלבד.

הערה: באפשרותך לעבור בין חיפוש כללי לחיפוש בעמוד הנוכחי בלבד בכל שלב על-ידי הקשה על Ctrl+E או על Ctrl+F.

Ctrl+F

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הבאה.

Enter או F3

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הקודמת.

Shift+F3

סגירת החיפוש וחזרה אל העמוד.

Esc

לראש הדף

שיתוף הערות

שיתוף הערות עם אנשים אחרים

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

Ctrl+Shift+E

שיתוף הערות עם תוכניות אחרות

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

Ctrl+Shift+E

יצירת משימת היום בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

Ctrl+Shift+1

יצירת משימת מחר בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

Ctrl+Shift+2

יצירת משימת השבוע בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

Ctrl+Shift+3

יצירת משימת בשבוע הבא בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

Ctrl+Shift+4

יצירת משימת ללא תאריך בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

Ctrl+Shift+5

פתיחת משימת Outlook הנבחרת.

Ctrl+Shift+K

סימון משימת Outlook הנבחרת כמשימה שהושלמה.

Ctrl+Shift+9

מחיקת משימת Outlook הנבחרת.

Ctrl+Shift+0

סינכרון שינויים במחברת המשותפת הנוכחית.

Shift+F9

סינכרון שינויים בכל המחברות המשותפות.

F9

סימון העמוד הנוכחי כ'לא נקרא'.

Ctrl+Q

הגנה על הערות

הגנה על מקטעים באמצעות סיסמה

לביצוע פעולה זו

הקש

נעילת כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה.

Ctrl+Alt+L

מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים הזמינים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft OneNote 2013. קיצורי מקשים אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שהמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק ( , ). 

בנושא זה

רישום ועיצוב של הערות

הקלדה ועריכה של הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון OneNote חדש.

CTRL+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

CTRL+SHIFT+M או Windows+ALT+N

עיגון חלון OneNote.

CTRL+ALT+D

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

CTRL+Y

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הערה: הקש CTRL+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

CTRL+C

הדבקת תוכן הלוח.

CTRL+V

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מחיקת תו אחד אחורה.

BACKSPACE

מחיקת תו אחד קדימה.

DELETE

מחיקת מילה אחת אחורה.

CTRL+BACKSPACE

מחיקת מילה אחת קדימה.

CTRL+DELETE

הוספת מעבר שורה מבלי להתחיל פיסקה חדשה.

SHIFT+ENTER

בדיקת איות.

F7

פתיחת אוצר המילים עבור המילה הנוכחית שנבחרה.

SHIFT+F7

פתיחת תפריט ההקשר עבור כל הערה, כרטיסיה או אובייקט אחר שנמצא כעת במוקד.

SHIFT+F10

ביצוע הפעולה שמוצעת בסרגל המידע אם הוא מופיע בחלק העליון של העמוד.

CTRL+SHIFT+W

לראש הדף

עיצוב הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון טקסט נבחר.

CTRL+SHIFT+H או CTRL+ALT+H

הוספת קישור.

CTRL+K

העתקת העיצוב של טקסט נבחר (מברשת עיצוב).

CTRL+SHIFT+C

הדבקת העיצוב בטקסט נבחר (מברשת עיצוב).

CTRL+SHIFT+V

פתיחת קישור.

הערה: הסמן צריך להיות ממוקם במקום כלשהו בתוך טקסט הקישור המעוצב.

ENTER

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

CTRL+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו חוצה מהטקסט הנבחר.

CTRL+מקף

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי מהטקסט הנבחר.

‎CTRL+SHIFT+=‎

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי מהטקסט הנבחר.

‎CTRL+=‎

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+נקודה

החלה או הסרה של עיצוב רשימה ממוספרת מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+קו נטוי

החלת עיצוב של כותרת 1 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+1

החלת עיצוב של כותרת 2 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+2

החלת עיצוב של כותרת 3 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+3

החלת עיצוב של כותרת 4 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+4

החלת עיצוב של כותרת 5 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+5

החלת עיצוב של כותרת 6 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+6

החלת סגנון רגיל על ההערה הנוכחית.

CTRL+SHIFT+N

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

ALT+SHIFT+חץ ימינה

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+R

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+L

הגדלת גודל הגופן של טקסט נבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של טקסט נבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

ניקוי כל העיצוב שמוחל על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+N

הצגה או הסתרה של קווי סרגל בעמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+R

לראש הדף

הוספת פריטים לעמוד

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מסמך או קובץ לעמוד הנוכחי.

ALT+N, F

הוספת מסמך או קובץ כתדפיס בעמוד הנוכחי.

ALT+N, O

הצגה או הסתרה של תדפיסי מסמכים בעמוד הנוכחי (כאשר OneNote פועל במצב חדות גבוהה).

ALT+SHIFT+P

הוספת תמונה מקובץ.

ALT+N, P

הוספת תמונה מסורק או ממצלמה.

ALT+N, S

הוספת גזירת מסך.

הערה: סמל OneNote חייב להיות פעיל באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות של Windows.

מקש סמל Windows+S (אם אתה משתמש ב- OneNote 2013 עם העדכונים האחרונים, הקש על מקש סמל Windows+Shift+S)

הוספת התאריך הנוכחי.

ALT+SHIFT+D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

ALT+SHIFT+F

הוספת השעה הנוכחית.

ALT+SHIFT+T

הוספת מעבר שורה.

SHIFT+ENTER

כתיבת משוואה מתמטית או המרת טקסט נבחר למשוואה מתמטית.

ALT+=‎

הוספת סימן אירו (€).

CTRL+ALT+E

יצירת טבלה על-ידי הוספה של עמודה שניה לטקסט שכבר הוקלד.

TAB

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

TAB

יצירת שורה נוספת כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה.

הערה: הקש על ENTER פעם נוספת כדי לסיים את הטבלה.

ENTER

יצירת שורה מתחת לשורה הנוכחית בטבלה.

CTRL+ENTER

יצירת פיסקה נוספת באותו תא בטבלה.

ALT+ENTER

יצירת עמודה מימין לעמודה הנוכחית בטבלה.

CTRL+ALT+R

יצירת שורה מעל לשורה הנוכחית בטבלה (כאשר הסמן נמצא בתחילת שורה כלשהי).

ENTER

מחיקת השורה הריקה הנוכחית בטבלה (כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה).

DEL (הקשה כפולה)

לראש הדף

בחירת הערות ואובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הערה: הקש CTRL+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

בחירה עד לסוף השורה.

SHIFT+END

בחירת השורה כולה (כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה).

SHIFT+חץ למטה

מעבר לכותרת העמוד ובחירתה.

CTRL+SHIFT+T

ביטול החלוקה לרמות או העמוד הנבחרים.

ESC

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות לצד שמאל (הגדלת הכניסה).

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות לצד ימין (הקטנת הכניסה).

ALT+SHIFT+חץ ימינה

בחירת הפיסקה הנוכחית והפיסקאות הכפופות לה.

CTRL+SHIFT+מקף

מחיקת ההערה או האובייקט שנבחרו.

DELETE

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

ALT+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הפסקת הפעלה של הקלטת שמע או וידאו שנבחרה.

CTRL+ALT+P או CTRL+ALT+S

הרצת הקלטת השמע או הווידאו הנוכחית מספר שניות אחורה.

CTRL+ALT+Y

הרצת הקלטת השמע או הווידאו הנוכחית מספר שניות קדימה.

CTRL+ALT+U

לראש הדף

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית 'לביצוע'.

CTRL+1

החלה או ניקוי של התגית 'חשוב'.

CTRL+2

החלה או ניקוי של התגית 'שאלה'.

CTRL+3

החלה או ניקוי של התגית 'זכור למועד מאוחר יותר'.

CTRL+4

החלה או ניקוי של התגית 'הגדרה'.

CTRL+5

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+6

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+7

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+8

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

CTRL+0

שימוש בחלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה עד רמה 1.

ALT+SHIFT+1

הרחבה לרמה 2.

ALT+SHIFT+2

הרחבה לרמה 3.

ALT+SHIFT+3

הרחבה לרמה 4.

ALT+SHIFT+4

הרחבה לרמה 5.

ALT+SHIFT+5

הרחבה לרמה 6.

ALT+SHIFT+6

הרחבה לרמה 7.

ALT+SHIFT+7

הרחבה לרמה 8.

ALT+SHIFT+8

הרחבה לרמה 9.

ALT+SHIFT+9

הרחבת כל הרמות.

ALT+SHIFT+0

הגדלת הכניסה ברמה אחת.

TAB

הקטנת הכניסה ברמה אחת.

SHIFT+TAB

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

ALT+SHIFT+סימן חיבור

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

ALT+SHIFT+סימן חיסור

לראש הדף

ציון הגדרות שפה

הערה: כדי לשנות את כיוון הכתיבה עבור ההערות שלך, תחילה עליך להפוך את השפות הנכתבות מימין לשמאל לזמינות בכלי העדפות שפה של Microsoft Office.

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדרת כיוון הכתיבה משמאל לימין.

CTRL+מקש SHIFT שמאלי

הגדרת כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

CTRL+מקש SHIFT ימני

הגדלת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

TAB

הקטנת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

SHIFT+TAB

ארגון וניהול של המחברת שלך

עבודה עם עמודים והערות שוליים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפיכת תצוגת עמוד שלם לזמינה או ללא זמינה.

F11

פתיחת חלון OneNote חדש.

CTRL+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

CTRL+SHIFT+M

הרחבה או כיווץ של הכרטיסיות של קבוצת עמודים.

CTRL+SHIFT+*‎

הדפסת העמוד הנוכחי.

CTRL+P

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

CTRL+N

הגדלת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

CTRL+SHIFT+[‎‎

הקטנת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

CTRL+SHIFT+]‎‎‎

יצירת עמוד חדש מתחת לכרטיסיית העמוד הנוכחית באותה הרמה.

CTRL+ALT+N

הקטנת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+ALT+[‎

הגדלת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+ALT+]‎

יצירת עמוד משנה חדש מתחת לעמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+ALT+N

בחירת כל הפריטים.

הערה: הקש CTRL+A מספר פעמים כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

בחירת העמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+A
אם העמוד שנבחר הוא חלק מקבוצה, הקש CTRL+A כדי לבחור את כל העמודים בקבוצה.

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

העברת נקודת הכניסה לכותרת העמוד.

CTRL+SHIFT+T

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE UP

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE DOWN

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

PAGE UP

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

PAGE DOWN

גלילה אל החלק העליון של העמוד הנוכחי.

CTRL+HOME

גלילה אל החלק התחתון של העמוד הנוכחי.

CTRL+END

מעבר לפיסקה הבאה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לפיסקה הקודמת.

CTRL+חץ למעלה

מעבר אל מכיל ההערה הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

ALT+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הגדלת התצוגה.

ALT+CTRL+סימן חיבור (במקלדת הנומרית) או ALT+CTRL+SHIFT+סימן חיבור

הקטנת התצוגה.

ALT+CTRL+סימן חיסור (במקלדת הנומרית) או ALT+CTRL+SHIFT+מקף

שמירת שינויים.

הערה: כש- OneNote פועל, ההערות שלך נשמרות אוטומטית בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

CTRL+S

לראש הדף

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח את OneNote.

Windows+SHIFT+N

פתיחת מחברת.

CTRL+O

הכלי 'שלח אל OneNote'

Windows+N

יצירת מקטע חדש.

CTRL+T

פתיחת מקטע.

CTRL+ALT+SHIFT+O

מעבר למקטע הבא.

CTRL+TAB

מעבר למקטע הקודם.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר לעמוד הבא במקטע.

CTRL+PAGE DOWN

מעבר לעמוד הקודם במקטע.

CTRL+PAGE UP

מעבר לעמוד הראשון במקטע.

ALT+HOME

מעבר לעמוד האחרון במקטע.

ALT+END

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE UP

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE DOWN

העברה או העתקה של העמוד הנוכחי.

CTRL+ALT+M

העברת המיקוד לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+ALT+G

בחירת כרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+SHFT+A

העברת המיקוד לכרטיסיית המקטע הנוכחית.

CTRL+SHIFT+G

מעבר למקטע הנוכחי.

CTRL+SHIFT+G ולאחר מכן SHIFT+F10‏, M

מעבר למחברת אחרת בסרגל הניווט.

CTRL+G, לאחר מכן הקשה על מקשי החץ למטה או החץ למעלה כדי לבחור מחברת אחרת ולאחר מכן הקשה על ENTER

לראש הדף

חיפוש הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת נקודת הכניסה לתיבה חיפוש כדי לחפש בכל המחברות.

CTRL+E

בעת חיפוש בכל המחברות, הצגת התוצאה הבאה בתצוגה מקדימה.

חץ למטה

בעת חיפוש בכל המחברות, מעבר אל התוצאה שנבחרה וסגירת החיפוש.

ENTER

שינוי טווח החיפוש.

CTRL+E,‏ TAB,‏ SPACE

פתיחת חלונית תוצאות חיפוש.

ALT+O לאחר ביצוע החיפוש

חיפוש בעמוד הנוכחי בלבד.

הערה: באפשרותך לעבור בין חיפוש כללי לחיפוש בעמוד הנוכחי בלבד בכל שלב על-ידי הקשה על CTRL+E או על CTRL+F.

CTRL+F

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הבאה.

ENTER או F3

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הקודמת.

SHIFT+F3

סגירת החיפוש וחזרה אל העמוד.

ESC

לראש הדף

שיתוף הערות

שיתוף הערות עם אנשים אחרים

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

CTRL+SHIFT+E

שיתוף הערות עם תוכניות אחרות

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

CTRL+SHIFT+E

יצירת משימת היום בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+1

יצירת משימת מחר בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+2

יצירת משימת השבוע בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+3

יצירת משימת בשבוע הבא בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+4

יצירת משימת ללא תאריך בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+5

פתיחת משימת Outlook הנבחרת.

CTRL+SHIFT+K

סימון משימת Outlook הנבחרת כמשימה שהושלמה.

CTRL+SHIFT+9

מחיקת משימת Outlook הנבחרת.

CTRL+SHIFT+0

סינכרון שינויים במחברת המשותפת הנוכחית.

SHIFT+F9

סינכרון שינויים בכל המחברות המשותפות.

F9

סימון העמוד הנוכחי כ'לא נקרא'.

CTRL+Q

הגנה על הערות

הגנה על מקטעים באמצעות סיסמה

לביצוע פעולה זו

הקש

נעילת כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה.

CTRL+ALT+L

לראש הדף

מאמר עזרה זה מתאר את קיצורי המקשים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft OneNote 2010. קיצורי מקשים אלה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שהמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק ( , ). 

הערה: ייתכן שאתה לא מציג את הגירסה העדכנית ביותר של מאמר זה. אם בשורת המצב בתחתית חלון מופיע הכיתוב לא מקוון, חבר את המחשב שלך לאינטרנט, לחץ על לחצן לא מקוון במציג העזרה ולאחר מכן לחץ על הצג תוכן מ- Office.com בתפריט הקיצור. לחלופין, בקר ב- Office.com וחפש את העזרה של Microsoft OneNote 2010 ואת דף 'כיצד לבצע' של התיעוד העדכני ביותר.

בנושא זה

רישום ועיצוב של הערות

הקלדה ועריכה של הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון OneNote חדש.

CTRL+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

CTRL+SHIFT+M

עיגון חלון OneNote.

CTRL+ALT+D

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

CTRL+Y

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הערה: הקש CTRL+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

CTRL+C

הדבקת תוכן הלוח.

CTRL+V

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מחיקת תו אחד אחורה.

BACKSPACE

מחיקת תו אחד קדימה.

DELETE

מחיקת מילה אחת אחורה.

CTRL+BACKSPACE

מחיקת מילה אחת קדימה.

CTRL+DELETE

הוספת מעבר שורה מבלי להתחיל פיסקה חדשה.

SHIFT+ENTER

בדיקת איות.

F7

פתיחת אוצר המילים עבור המילה הנוכחית שנבחרה.

SHIFT+F7

פתיחת תפריט ההקשר עבור כל הערה, כרטיסיה או אובייקט אחר שנמצא כעת במוקד.

SHIFT+F10

ביצוע הפעולה שמוצעת בסרגל המידע אם הוא מופיע בחלק העליון של העמוד.

CTRL+SHIFT+W

עיצוב הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון טקסט נבחר בצהוב.

CTRL+SHIFT+H
או CTRL+ALT+H

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

העתקת העיצוב של טקסט נבחר (מברשת עיצוב).

CTRL+SHIFT+C

הדבקת העיצוב בטקסט נבחר (מברשת עיצוב).

CTRL+SHIFT+V

פתיחת היפר-קישור.

הערה: הסמן צריך להיות ממוקם במקום כלשהו בתוך טקסט ההיפר-קישור המעוצב.

ENTER

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

CTRL+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו חוצה מהטקסט הנבחר.

CTRL+מקף

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי מהטקסט הנבחר.

‎CTRL+SHIFT+=‎

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי מהטקסט הנבחר.

‎CTRL+=‎

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+נקודה

החלה או הסרה של עיצוב רשימה ממוספרת מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+קו נטוי

החלת עיצוב של כותרת 1 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+1

החלת עיצוב של כותרת 2 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+2

החלת עיצוב של כותרת 3 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+3

החלת עיצוב של כותרת 4 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+4

החלת עיצוב של כותרת 5 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+5

החלת עיצוב של כותרת 6 על ההערה הנוכחית.

CTRL+ALT+6

החלת סגנון רגיל על ההערה הנוכחית.

CTRL+SHIFT+N

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

ALT+SHIFT+חץ ימינה

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+R

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+L

הגדלת גודל הגופן של טקסט נבחר.

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של טקסט נבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

ניקוי כל העיצוב שמוחל על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+N

הצגה או הסתרה של קווי סרגל בעמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+R

הוספת פריטים לעמוד

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מסמך או קובץ לעמוד הנוכחי.

ALT+N, F

הוספת מסמך או קובץ כתדפיס בעמוד הנוכחי.

ALT+N, O

הצגה או הסתרה של תדפיסי מסמכים בעמוד הנוכחי (כאשר OneNote פועל במצב חדות גבוהה).

ALT+SHIFT+P

הוספת תמונה מקובץ.

ALT+N, P

הוספת תמונה מסורק או ממצלמה.

ALT+N, S

הוספת גזירת מסך.

הערה: סמל OneNote חייב להיות פעיל באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות של Windows.

מקש סמל Windows+‏S

הוספת התאריך הנוכחי.

ALT+SHIFT+D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

ALT+SHIFT+F

הוספת השעה הנוכחית.

ALT+SHIFT+T

הוספת מעבר שורה.

SHIFT+ENTER

כתיבת משוואה מתמטית או המרת טקסט נבחר למשוואה מתמטית.

ALT+=‎

יצירת טבלה על-ידי הוספה של עמודה שניה לטקסט שכבר הוקלד.

TAB

יצירת עמודה נוספת בטבלה בעלת שורה אחת.

TAB

יצירת שורה נוספת כאשר הסמן נמצא בתא האחרון של טבלה.

הערה: הקש על ENTER פעם נוספת כדי לסיים את הטבלה.

ENTER

יצירת שורה מתחת לשורה הנוכחית בטבלה.

CTRL+ENTER

יצירת פיסקה נוספת באותו תא בטבלה.

ALT+ENTER

יצירת עמודה מימין לעמודה הנוכחית בטבלה.

CTRL+ALT+R

יצירת עמודה משמאל לעמודה הנוכחית בטבלה.

CTRL+ALT+E

יצירת שורה מעל לשורה הנוכחית בטבלה (כאשר הסמן נמצא בתחילת שורה כלשהי).

ENTER

מחיקת השורה הריקה הנוכחית בטבלה (כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה).

DEL (הקשה כפולה)

בחירת הערות ואובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הערה: הקש CTRL+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

בחירה עד לסוף השורה.

SHIFT+END

בחירת השורה כולה (כאשר הסמן נמצא בתחילת השורה).

SHIFT+חץ למטה

מעבר לכותרת העמוד ובחירתה.

CTRL+SHIFT+T

ביטול החלוקה לרמות או העמוד הנבחרים.

ESC

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות לצד שמאל (הגדלת הכניסה).

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

הזזת הפיסקה הנוכחית או מספר פיסקאות נבחרות לצד ימין (הקטנת הכניסה).

ALT+SHIFT+חץ ימינה

בחירת הפיסקה הנוכחית והפיסקאות הכפופות לה.

CTRL+SHIFT+מקף

מחיקת ההערה או האובייקט שנבחרו.

DELETE

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

ALT+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הפסקת הפעלה של הקלטת שמע או וידאו שנבחרה.

CTRL+ALT+P

הפסקת הפעלה של הקלטת שמע או וידאו שנבחרה.

CTRL+ALT+S

הרצת הקלטת השמע או הווידאו הנוכחית מספר שניות אחורה.

CTRL+ALT+Y

הרצת הקלטת השמע או הווידאו הנוכחית מספר שניות קדימה.

CTRL+ALT+U

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית 'לביצוע'.

CTRL+1

החלה או ניקוי של התגית 'חשוב'.

CTRL+2

החלה או ניקוי של התגית 'שאלה'.

CTRL+3

החלה או ניקוי של התגית 'זכור למועד מאוחר יותר'.

CTRL+4

החלה או ניקוי של התגית 'הגדרה'.

CTRL+5

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+6

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+7

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+8

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

CTRL+0

שימוש בחלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה עד רמה 1.

ALT+SHIFT+1

הרחבה לרמה 2.

ALT+SHIFT+2

הרחבה לרמה 3.

ALT+SHIFT+3

הרחבה לרמה 4.

ALT+SHIFT+4

הרחבה לרמה 5.

ALT+SHIFT+5

הרחבה לרמה 6.

ALT+SHIFT+6

הרחבה לרמה 7.

ALT+SHIFT+7

הרחבה לרמה 8.

ALT+SHIFT+8

הרחבה לרמה 9.

ALT+SHIFT+9

הרחבת כל הרמות.

ALT+SHIFT+0

הגדלת הכניסה ברמה אחת.

TAB

הקטנת הכניסה ברמה אחת.

SHIFT+TAB

הרחבה של חלוקה לרמות מכווצת.

ALT+SHIFT+סימן חיבור

כיווץ של חלוקה לרמות מורחבת.

ALT+SHIFT+סימן חיסור

ציון הגדרות שפה

הערה: כדי לשנות את כיוון הכתיבה עבור ההערות שלך, תחילה עליך להפוך את השפות הנכתבות מימין לשמאל לזמינות בכלי העדפות שפה של Microsoft Office 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדרת כיוון הכתיבה משמאל לימין.

CTRL+מקש SHIFT שמאלי

הגדרת כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

CTRL+מקש SHIFT ימני

הגדלת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

TAB

הקטנת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

SHIFT+TAB

לראש הדף

ארגון וניהול של המחברת שלך

עבודה עם עמודים והערות שוליים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפיכת תצוגת עמוד שלם לזמינה או ללא זמינה.

F11

פתיחת חלון OneNote חדש.

CTRL+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

CTRL+SHIFT+M

הרחבה או כיווץ של הכרטיסיות של קבוצת עמודים.

CTRL+SHIFT+*‎

הדפסת העמוד הנוכחי.

CTRL+P

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

CTRL+N

הגדלת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

CTRL+SHIFT+[‎‎

הקטנת הרוחב של שורת כרטיסיות העמודים.

CTRL+SHIFT+]‎‎‎

יצירת עמוד חדש מתחת לכרטיסיית העמוד הנוכחית באותה הרמה.

CTRL+ALT+N

הקטנת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+ALT+[‎

הגדלת רמת הכניסה של תווית כרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+ALT+]‎

יצירת עמוד משנה חדש מתחת לעמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+ALT+N

בחירת כל הפריטים.

הקש CTRL+A מספר פעמים כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

בחירת העמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+A
אם העמוד שנבחר הוא חלק מקבוצה, הקש CTRL+A כדי לבחור את כל העמודים בקבוצה.

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

העברת נקודת הכניסה לכותרת העמוד.

CTRL+SHIFT+T

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE UP

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE DOWN

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

PAGE UP

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

PAGE DOWN

גלילה אל החלק העליון של העמוד הנוכחי.

CTRL+HOME

גלילה אל החלק התחתון של העמוד הנוכחי.

CTRL+END

מעבר לפיסקה הבאה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לפיסקה הקודמת.

CTRL+חץ למעלה

העברת נקודת הכניסה למעלה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד למעלה.

CTRL+ALT+חץ למעלה

העברת נקודת הכניסה למטה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד למטה.

CTRL+ALT+חץ למטה

העברת נקודת הכניסה שמאלה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד שמאלה.

CTRL+ALT+חץ שמאלה

העברת נקודת הכניסה ימינה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד ימינה.

CTRL+ALT+חץ ימינה

מעבר אל מכיל ההערה הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

ALT+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הגדלת התצוגה.

ALT+CTRL+סימן חיבור (במקלדת הנומרית)
-לחלופין-
ALT+CTRL+SHIFT+סימן חיבור

הקטנת התצוגה.

ALT+CTRL+סימן חיסור (במקלדת הנומרית)
-לחלופין-
ALT+CTRL+SHIFT+מקף

שמירת שינויים.

כש- OneNote פועל, ההערות שלך נשמרות אוטומטית בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

CTRL+S

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת מקטע חדש.

CTRL+T

פתיחת מחברת.

CTRL+O

פתיחת מקטע.

CTRL+ALT+SHIFT+O

מעבר למקטע הבא.

CTRL+TAB

מעבר למקטע הקודם.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר לעמוד הבא במקטע.

CTRL+PAGE DOWN

מעבר לעמוד הקודם במקטע.

CTRL+PAGE UP

מעבר לעמוד הראשון במקטע.

ALT+HOME

מעבר לעמוד האחרון במקטע.

ALT+END

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE UP

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE DOWN

העברה או העתקה של העמוד הנוכחי.

CTRL+ALT+M

העברת המיקוד לכרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+ALT+G

בחירת כרטיסיית העמוד הנוכחית.

CTRL+SHFT+A

העברת המיקוד לכרטיסיית המקטע הנוכחית.

CTRL+SHIFT+G

מעבר למקטע הנוכחי.

CTRL+SHIFT+G,‏ SHIFT+F10,‏ M

מעבר למחברת אחרת בסרגל הניווט.

CTRL+G, לאחר מכן הקשה על מקשי החץ למטה או החץ למעלה כדי לבחור מחברת אחרת ולאחר מכן הקשה על ENTER

חיפוש הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת נקודת הכניסה לתיבה חיפוש כדי לחפש בכל המחברות.

CTRL+E

בעת חיפוש בכל המחברות, הצגת התוצאה הבאה בתצוגה מקדימה.

חץ למטה

בעת חיפוש בכל המחברות, מעבר אל התוצאה שנבחרה וסגירת החיפוש.

ENTER

שינוי טווח החיפוש.

CTRL+E,‏ TAB,‏ SPACE

פתיחת חלונית תוצאות חיפוש.

ALT+O לאחר ביצוע החיפוש

חיפוש בעמוד הנוכחי בלבד.

הערה: באפשרותך לעבור בין חיפוש כללי לחיפוש בעמוד הנוכחי בלבד בכל שלב על-ידי הקשה על CTRL+E או על CTRL+F.

CTRL+F

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הבאה.

ENTER או F3

בעת חיפוש בעמוד הנוכחי, מעבר לתוצאה הקודמת.

SHIFT+F3

סגירת החיפוש וחזרה אל העמוד.

ESC

לראש הדף

שיתוף הערות

שיתוף הערות עם אנשים אחרים

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

CTRL+SHIFT+E

שיתוף הערות עם תוכניות אחרות

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

CTRL+SHIFT+E

יצירת משימת היום בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+1

יצירת משימת מחר בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+2

יצירת משימת השבוע בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+3

יצירת משימת בשבוע הבא בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+4

יצירת משימת ללא תאריך בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+5

פתיחת משימת Outlook הנבחרת.

CTRL+SHIFT+K

סימון משימת Outlook הנבחרת כמשימה שהושלמה.

CTRL+SHIFT+9

מחיקת משימת Outlook הנבחרת.

CTRL+SHIFT+0

סינכרון שינויים במחברת המשותפת הנוכחית.

SHIFT+F9

סינכרון שינויים בכל המחברות המשותפות.

F9

סימון העמוד הנוכחי כ'לא נקרא'.

CTRL+Q

לראש הדף

הגנה על הערות

הגנה על מקטעים באמצעות סיסמה

לביצוע פעולה זו

הקש

נעילת כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה.

CTRL+ALT+L

לראש הדף

נושא עזרה זה מתאר את קיצורי המקשים עבור משימות נפוצות ב- Microsoft Office OneNote 2007. קיצורי המקשים מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שהמקשים בפריסות לוח מקשים אחרות לא יתאימו באופן מדויק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+). עבור קיצורי מקשים שבהם עליך להקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש אחר, המקשים מופרדים באמצעות פסיק ( , ). 

עצה: כדי לחפש מילה או צירוף מילים בנושא זה, לחץ על הצג הכל, הקש CTRL+F, הקלד מילה או צירוף מילים ולאחר מכן הקש ENTER.

עזרה מקוונת

קיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של Office. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון 'עזרה'

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

חזרה אל דף הבית של העזרה של OneNote.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא בחלון העזרה.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר.

ENTER

במקטע עיין בעזרה של OneNote של חלון העזרה, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיין בעזרה של OneNote של חלון העזרה, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה קודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים קטנים, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג הנוכחי.

חץ למעלה או חץ למטה

גלילה למעלה ולמטה במקטעים גדולים, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג הנוכח.

PAGE UP או PAGE DOWN

קביעה אם חלון העזרה יופיע מחובר (פרוש) לתוכנית הפעילה או נפרד ממנה (לא פרוש).

ALT+U

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו מחייבת שהמוקד הפעיל יהיה על חלון העזרה (לחץ בחלון העזרה).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

אם הסמן אינו ממוקם בנושא העזרה הנוכחי, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

CTRL+P

שינוי מצב החיבור.

F6, ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה

הקלדת טקסט בתיבה הקלד מילים לחיפוש.

F6, ולאחר מכן הקש על מקש חץ למטה

מעבר בין אזורים בחלון העזרה. לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים, התיבה הקלד מילים לחיפוש והרשימה חיפוש.

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

חץ למעלה או חץ למטה

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

היסודות של Microsoft Office

הצגת חלונות ושימוש בהם

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכניות (בכיוון השעון). ייתכן שתצטרך להקיש על F6 יותר מפעם אחת.

אם הקשה על F6 לא מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המוקד לשורת התפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

מעבר לחלונית מחלונית אחרת בחלון התוכנית (נגד כיוון השעון).

SHIFT+F6

מעבר אל החלון הבא, כאשר יותר מחלון אחד פתוח.

CTRL+F6

מעבר לחלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה שנה גודל (בתפריט פקד של החלון). הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון. כשתסיים, הקש ESC.

CTRL+F8

מזעור חלון לסמל (פועל רק בתוכניות מסוימות של Microsoft Office).

CTRL+F9

מזעור או שחזור חלון שנבחר.

CTRL+F10

העתקת תמונה של המסך ללוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר ללוח.

ALT+PRINT SCREEN

שינוי הגופן או שינוי גודל הגופן

לביצוע פעולה זו

הקש

שינוי הגופן

CTRL+SHIFT+F

שינוי גודל הגופן

CTRL+SHIFT+P

הגדלת גודל הגופן של הטקסט הנבחר

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+<‎

מעבר בטקסט או בתאים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שורה.

בית

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

חזרה על פעולת החיפוש הקודמת.

SHIFT+F4

ניווט בטבלאות ועבודה עמן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הבא.

TAB

מעבר לתא הקודם.

SHIFT+TAB

מעבר לשורה הבאה.

חץ למטה

מעבר לשורה הקודמת.

חץ למעלה

התחלת פיסקה חדשה.

ENTER

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה.

TAB בסוף השורה האחרונה

גישה אל חלוניות המשימות ושימוש בהן

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחלונית משימות מתוך חלונית אחרת בחלון התוכנית. (ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת).

אם הקשה על F6 לא מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש על ALT כדי להעביר את המוקד לשורת התפריטים ולאחר מכן הקש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

כאשר ישנו תפריט או סרגל כלים פעיל, מעבר לחלונית משימות. (ייתכן שיהיה עליך להקיש CTRL+TAB יותר מפעם אחת).

CTRL+TAB

כאשר חלונית משימות פעילה, בחירת האפשרות הבאה או הקודמת בחלונית המשימות.

TAB או SHIFT+TAB

הצגת סדרת הפקודות המלאה בתפריט חלונית המשימות.

CTRL+חץ למטה

מעבר בין אפשרויות בתפריט משנה שנבחר; מעבר בין אפשרויות מסוימות בקבוצת אפשרויות בתיבת דו-שיח.

חץ למטה או חץ למעלה

פתיחת התפריט שנבחר או ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר.

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט קיצור; פתיחת תפריט נפתח עבור הפריט שנבחר מהגלריה.

SHIFT+F10

כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים, בחירת הפקודה הראשונה או האחרונה, בהתאמה, בתפריט או בתפריט המשנה.

HOME או END

גלילה למעלה או למטה ברשימת הגלריה שנבחרה.

PAGE UP או PAGE DOWN

מעבר לחלק העליון או התחתון של רשימת הגלריה שנבחרה.

CTRL+HOME או CTRL+END

פתיחת חלונית המשימות 'מחקר'.

Alt+לחיצה

שינוי גודל והזזה של סרגלי כלים, תפריטים וחלוניות משימות

 1. הקש ALT כדי להציג את שורת התפריטים.

 2. הקש שוב ושוב על CTRL+TAB כדי לבחור את סרגל הכלים או חלונית המשימות הרצויה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  שינוי הגודל של סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את תפריט אפשרויות סרג כלים.

  2. לחץ על הפקודה גודל, ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים לשינוי הגודל של סרגל הכלים. הקש על CTRL + מקשי החצים כדי לשנות את הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

  הזזה של סרגל כלים

  1. בסרגל הכלים, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג את תפריט אפשרויות סרג כלים.

  2. לחץ על הפקודה הזז, ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים כדי למקם את סרגל הכלים. הקש CTRL + מקשי החצים כדי להזיז בפיקסל בכל פעם. כדי לבטל עגינה של סרגל הכלים, הקש על החץ למטה שוב ושוב. כדי לעגן את סרגל הכלים בכיוון אנכי בצד השמאלי או בצד הימני, הקש על חץ שמאלה או על חץ ימינה, בהתאמה, כאשר סרגל הכלים צמוד לאורך הצד השמאלי או הצד הימני.

  שינוי גודל של חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. הקש על מקש החץ למטה כדי לבחור את הפקודה שנה גודל ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. הקש על מקשי החצים לשינוי הגודל של חלונית המשימות. השתמש ב- CTRL+מקשי החצים כדי לשנות את הגודל בפיקסל אחד בכל פעם.

  הזזת חלונית משימות

  1. בחלונית המשימות, הקש CTRL+מקש רווח כדי להציג תפריט של פקודות נוספות.

  2. הקש על מקש החץ למטה כדי לבחור את הפקודה הזז ולאחר מכן הקש ENTER.

  3. השתמש במקשי החצים כדי למקם את חלונית המשימות. השתמש ב- CTRL+מקשי החצים כדי להזיז בפיקסל אחד בכל פעם.

 4. כאשר תסיים לבצע את ההזזה או שינוי הגודל, הקש ESC.

שימוש בתיבות דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל האפשרות הבאה או אל קבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות הקודמת או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן שנבחר; בחירה או ניקוי של תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות זו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה שבה עליך להקליד או להדביק ערך, כגון שם המשתמש שלך או הנתיב לתיקיה.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיקיה הקודמת. תמונת לחצן

ALT+1

לחצן רמה אחת למעלה תמונת לחצן : פתיחת התיקיה רמה אחת מעל לתיקיה הפתוחה.

ALT+2

חפש באינטרנט תמונת לחצן לחצן: סגור את תיבת הדו-שיח ופתח את דף החיפוש באינטרנט

ALT+3

לחצן מחק תמונת לחצן : מחיקת התיקיה או הקובץ שנבחרו.

ALT+3

לחצן צור תיקיה חדשה תמונת לחצן : יצירת תיקיה חדשה.

ALT+4

לחצן תצוגות תמונת לחצן : מעבר בין תצוגות התיקיה הזמינות.

ALT+5

לחצן כלים: הצגת תפריט כלים.

ALT+L

הצגת תפריט קיצור עבור פריט שנבחר, כגון תיקיה או קובץ.

SHIFT+F10

מעבר בין אפשרויות או אזורים בתיבת הדו-שיח.

TAB

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

רענון רשימת הקבצים.

F5

רישום ועיצוב של הערות

הקלדה ועריכה של הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון OneNote חדש.

CTRL+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

CTRL+SHIFT+M

ביטול הפעולה האחרונה.

CTRL+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

CTRL+Y

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הקש CTRL+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

גזירת הטקסט או הפריט הנבחר.

CTRL+X

העתקת הטקסט או הפריט הנבחר ללוח.

CTRL+C

הדבקת תוכן הלוח.

CTRL+V

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מחיקת תו אחד אחורה.

BACKSPACE

מחיקת תו אחד קדימה.

DELETE

מחיקת מילה אחת אחורה.

CTRL+BACKSPACE

מחיקת מילה אחת קדימה.

CTRL+DELETE

הוספת מעבר שורה.

SHIFT+ENTER

בדיקת איות.

F7

עיצוב הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

סימון טקסט נבחר.

CTRL+SHIFT+H

הוספת היפר-קישור.

CTRL+K

פתיחת היפר-קישור.

הערה: הסמן צריך להיות ממוקם במקום כלשהו בתוך טקסט ההיפר-קישור המעוצב.

ENTER

החלה או הסרה של עיצוב מודגש מהטקסט הנבחר.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב נטוי מהטקסט הנבחר.

CTRL+I

החלה או הסרה של קו תחתון מהטקסט הנבחר.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו חוצה מהטקסט הנבחר.

CTRL+מקף

החלה או הסרה של עיצוב כתב עילי מהטקסט הנבחר.

‎CTRL+SHIFT+=‎

החלה או הסרה של עיצוב כתב תחתי מהטקסט הנבחר.

‎CTRL+=‎

החלה או הסרה של עיצוב רשימה עם תבליטים מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+נקודה

החלה או הסרה של עיצוב רשימה ממוספרת מהפיסקה הנבחרת.

CTRL+קו נטוי

הוספת כניסה לפיסקה מימין.

ALT+SHIFT+חץ ימינה

הסרת כניסה לפיסקה מימין.

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

יישור לימין של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+R

מרכוז הפיסקה הנבחרת.

CTRL+E

יישור לשמאל של הפיסקה הנבחרת.

CTRL+L

החלת גופן על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+F, חץ למעלה או חץ למטה

החלת גודל גופן על הטקסט הנבחר.

CTRL+SHIFT+P, חץ למעלה או חץ למטה

פתיחת חלונית המשימות גופן.

CTRL+D

הוספת פריטים לעמוד

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת מסמך או קובץ לעמוד הנוכחי.

ALT+I‏, F

הוספת מסמך או קובץ כתדפיס בעמוד הנוכחי.

ALT+I‏, O

הצגה או הסתרה של תדפיסי מסמכים בעמוד הנוכחי (כאשר OneNote פועל במצב חדות גבוהה)

ALT+SHIFT+P

הוספת תמונה מקובץ.

ALT+I‏, P‏, F

הוספת תמונה מסורק או ממצלמה.

ALT+I‏, P‏, S

הוספת גזירת מסך.

הערה: סמל OneNote חייב להיות פעיל באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות של Windows.

מקש סמל Windows+‏S

הוספת התאריך הנוכחי.

ALT+SHIFT+D

הוספת התאריך והשעה הנוכחיים.

ALT+SHIFT+F

הוספת השעה הנוכחית.

ALT+SHIFT+T

הוספת מעבר שורה.

SHIFT+ENTER

בחירת הערות ואובייקטים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת כל הפריטים בעמוד הנוכחי.

הקש CTRL+A יותר מפעם אחת כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

ביטול החלוקה לרמות או העמוד הנבחרים.

ESC

הזזת ההערה או האובייקט שנבחרו למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת ההערה או האובייקט שנבחרו למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

הזזת ההערה או האובייקט שנבחרו שמאלה.

ALT+SHIFT+חץ שמאלה

הזזת ההערה או האובייקט שנבחרו ימינה.

ALT+SHIFT+חץ ימינה

בחירת הפיסקה הנוכחית והפיסקאות הכפופות לה.

CTRL+SHIFT+מקף

הוספה או הסרה של רווח בעמוד.

ALT+!, לאחר מכן הקש על מקש חץ למעלה או מקש חץ למטה, ולאחר מכן הקש ENTER

מחיקת ההערה או האובייקט שנבחרו.

DELETE

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

ALT+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

החלה, סימון או ניקוי של התגית 'לביצוע'.

CTRL+1

החלה או ניקוי של התגית 'חשוב'.

CTRL+2

החלה או ניקוי של התגית 'שאלה'.

CTRL+3

החלה או ניקוי של התגית 'זכור למועד מאוחר יותר'.

CTRL+4

החלה או ניקוי של התגית 'הגדרה'.

CTRL+5

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+6

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+7

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+8

החלה או ניקוי של תגית מותאמת אישית.

CTRL+9

הסרת כל תגיות ההערות מההערות הנבחרות.

CTRL+0

שימוש בחלוקה לרמות

לביצוע פעולה זו

הקש

הצגה עד רמה 1.

ALT+SHIFT+1

הרחבה לרמה 2.

ALT+SHIFT+2

הרחבה לרמה 3.

ALT+SHIFT+3

הרחבה לרמה 4.

ALT+SHIFT+4

הרחבה לרמה 5.

ALT+SHIFT+5

הרחבה לרמה 6.

ALT+SHIFT+6

הרחבה לרמה 7.

ALT+SHIFT+7

הרחבה לרמה 8.

ALT+SHIFT+8

הרחבה לרמה 9.

ALT+SHIFT+9

הרחבת כל הרמות.

ALT+SHIFT+0

הצגת טקסט הגוף עבור הכותרת הנבחרת.

ALT+SHIFT+=

הסתרת טקסט הגוף עבור הכותרת הנבחרת.

ALT+SHIFT+HYPHEN

הגדלת הכניסה ברמה אחת.

TAB

הקטנת הכניסה ברמה אחת.

SHIFT+TAB

ציון הגדרות שפה

הערה: כדי לשנות את כיוון הכתיבה עבור ההערות שלך, תחילה עליך להפוך את השפות הנכתבות מימין לשמאל לזמינות בתיבת הדו-שיח הגדרות שפה של Microsoft Office 2007.

לביצוע פעולה זו

הקש

הגדרת כיוון הכתיבה משמאל לימין.

CTRL+מקש SHIFT שמאלי

הגדרת כיוון הכתיבה מימין לשמאל.

CTRL+מקש SHIFT ימני

הגדלת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

TAB

הקטנת הכניסה ברמה אחת בטקסט מימין לשמאל.

SHIFT+TAB

ארגון וניהול של המחברת שלך

עבודה עם עמודים והערות שוליים

לביצוע פעולה זו

הקש

הפיכת תצוגת עמוד שלם לזמינה או ללא זמינה.

F11

פתיחת חלון OneNote חדש.

CTRL+M

פתיחת חלון OneNote קטן כדי ליצור הערת שוליים.

CTRL+SHIFT+M

הדפסת העמוד הנוכחי.

CTRL+P

הוספת עמוד חדש בסוף המקטע הנבחר.

CTRL+N

הוסף עמוד משנה חדש לקבוצת העמודים הנוכחית.

CTRL+SHIFT+N

בחירת כל הפריטים.

הקש CTRL+A מספר פעמים כדי להגדיל את טווח הבחירה.

CTRL+A

בחירת העמוד הנוכחי.

CTRL+SHIFT+A
אם העמוד שנבחר הוא חלק מקבוצה, הקש CTRL+A כדי לבחור את כל העמודים בקבוצה.

הגדלת הגודל של כרטיסיית עמוד.

CTRL+SHIFT+סוגר שמאלי

הקטנת הגודל של כרטיסיית עמוד.

CTRL+SHIFT+סוגר ימני

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למעלה.

ALT+SHIFT+חץ למעלה

הזזת כרטיסיית העמוד הנבחרת למטה.

ALT+SHIFT+חץ למטה

העברת נקודת הכניסה לכותרת העליונה של העמוד.

CTRL+T

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE UP

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE DOWN

גלילה מעלה בעמוד הנוכחי.

PAGE UP

גלילה מטה בעמוד הנוכחי.

PAGE DOWN

גלילה אל החלק העליון של העמוד הנוכחי.

CTRL+HOME

גלילה אל החלק התחתון של העמוד הנוכחי.

CTRL+END

מעבר לפיסקה הבאה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לפיסקה הקודמת.

CTRL+חץ למעלה

העברת נקודת הכניסה למעלה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד למעלה.

CTRL+ALT+חץ למעלה

העברת נקודת הכניסה למטה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד למטה.

CTRL+ALT+חץ למטה

העברת נקודת הכניסה שמאלה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד שמאלה.

CTRL+ALT+חץ שמאלה

העברת נקודת הכניסה ימינה בעמוד הנוכחי, או הרחבת העמוד ימינה.

CTRL+ALT+חץ ימינה

מעבר אל מכיל ההערה הבא.

ALT+חץ למטה

מעבר לתחילת השורה.

HOME

מעבר לסוף השורה.

END

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

חזרה אל העמוד האחרון שבו ביקרת.

ALT+חץ שמאלה

מעבר קדימה אל העמוד הבא שבו ביקרת.

ALT+חץ ימינה

הגדלת התצוגה.

ALT+CTRL+סימן חיבור (במקלדת הנומרית)
-לחלופין-
ALT+CTRL+SHIFT+סימן חיבור

הקטנת התצוגה.

ALT+CTRL+סימן חיסור (במקלדת הנומרית)
-לחלופין-
ALT+CTRL+SHIFT+מקף

שמירת שינויים.

הערה: כש- OneNote פועל, ההערות שלך נשמרות אוטומטית בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

CTRL+S

עבודה עם מחברות ומקטעים

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת מחברת חדשה

ALT+N‏, N

יצירת מקטע חדש.

ALT+N‏, S

פתיחת מקטע.

CTRL+O

מעבר למקטע הבא.

CTRL+TAB

מעבר למקטע הקודם.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר לעמוד הבא במקטע.

CTRL+PAGE DOWN

מעבר לעמוד הקודם במקטע.

CTRL+PAGE UP

מעבר לעמוד הראשון במקטע.

ALT+HOME

מעבר לעמוד האחרון במקטע.

ALT+END

מעבר אל העמוד הראשון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE UP

מעבר אל העמוד האחרון בקבוצת כרטיסיות העמודים הגלויה כעת.

ALT+PAGE DOWN

מעבר למקטע הנוכחי.

ALT+F‏, R‏, V

חיפוש הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת נקודת הכניסה לתיבה חיפוש.

CTRL+F

שינוי טווח החיפוש.

CTRL+F‏, TAB‏, חץ למטה

בעת חיפוש, מעבר לתוצאת החיפוש הבאה.

ENTER

שיתוף הערות

שיתוף הערות עם אנשים אחרים

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

CTRL+SHIFT+E

התחלת הפעלה של שיתוף חי.

ALT+S‏, L‏, S

הצטרפות להפעלה משותפת.

ALT+S‏, L‏, J

עזיבת הפעלה משותפת.

ALT+S‏, L‏, L

שיתוף הערות עם תוכניות אחרות

לביצוע פעולה זו

הקש

שליחת העמודים הנבחרים בהודעת דואר אלקטרוני.

CTRL+SHIFT+E

שליחת הדף שנבחר אל Microsoft Office Word 2007.

ALT+F‏, D‏, W

יצירת פעילות ב- Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SHIFT+A

יצירת איש קשר ב- Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SHIFT+C

יצירת משימת היום בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+1

יצירת משימת מחר בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+2

יצירת משימת השבוע בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+3

יצירת משימת בשבוע הבא בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+4

יצירת משימת ללא תאריך בתוך Outlook מההערה הנוכחית שנבחרה.

CTRL+SHIFT+5

פתיחת תפריט משימות של Outlook.

ALT+K

פתיחת משימת Outlook הנבחרת.

CTRL+SHIFT+K

סימון משימת Outlook הנבחרת כמשימה שהושלמה.

CTRL+SHIFT+9

מחיקת משימת Outlook הנבחרת.

CTRL+SHIFT+0

סינכרון שינויים במחברת המשותפת הנוכחית.

SHIFT+F9

סינכרון שינויים בכל המחברות המשותפות.

F9

הגנה על הערות

הגנה על מקטעים באמצעות סיסמה

לביצוע פעולה זו

הקש

ציון אפשרויות להגנה באמצעות סיסמה.

Alt+F‏, S

נעילת כל המקטעים המוגנים באמצעות סיסמה.

CTRL+ALT+L

בחר בתיבה הזן סיסמה בתיבת הדו-שיח הגנה באמצעות סיסמה.

ALT+P

בחר בתיבה אשר סיסמה בתיבת הדו-שיח הגנה באמצעות סיסמה.

ALT+C

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

שימוש בקורא מסך לביצוע משימות בסיסיות ב- OneNote

תמיכה טכנית עבור אנשים עם מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×