קיצורי מקשים ב- OneNote באינטרנט

קיצורי מקשים ב- OneNote באינטרנט

השתמש בקיצורי מקשים כדי לעבוד ביעילות רבה יותר – אפילו ללא עכבר. מאמר זה מפרט קיצורי מקשים עבור OneNoteOnline.

עצות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • פקודות הדורשות ממך להקיש ולשחרר מקשים מרובים יחד מצוינות באמצעות סימן חיבור (+). פקודות הדורשות ממך להקיש מקשים מרובים לפי הסדר מצוינות באמצעות סימן פסיק (,).

  • כקיצור דרך לפקודות, הקש Ctrl+'‎ (גרש) כדי לקפוץ אל ספר לי ולאחר מכן הקלד את הפקודה הרצויה (זמין בתצוגת עריכה בלבד). השתמש בחצים למעלה ולמטה כדי לבחור פקודה ולאחר מכן הקש Enter.

בנושא זה

פקודות לוח המקשים בתצוגת קריאה

פקודות לוח המקשים בתצוגת עריכה

תצוגת קריאה

ניווט ברצועת הכלים ובחלוניות

לביצוע פעולה זו

הקש

קפיצה מניווט במחברת לשדות דפדפן

Shift+F6

מעבר בין פקודות רצועת הכלים

Tab

ביצוע פקודת רצועת הכלים הנוכחית שנבחרה

Enter

גלילה למעלה או למטה בעמוד

PgUp, או PgDn

לראש הדף

חלונית הניווט

לביצוע פעולה זו

הקש

דפדוף קדימה במחברת (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

דפדוף אחורה במחברת (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

מעבר אל העמוד הראשון במקטע

Alt+PgUp

מעבר אל העמוד האחרון במקטע

Alt+PgDn

הרחבת מקטע

Enter במקטע שנבחר

לראש הדף

תצוגת עריכה

ניווט ברצועת הכלים ובחלוניות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מהעמוד הנוכחי לרצועת הכלים ולאחר מכן מעבר בין פקודות.

Ctrl+F6 כדי להגיע אל רשימת העמודים. כשתגיע לשם, הקש Tab כדי להעביר את המוקד לעמודים שונים. הקש Enter כדי לבחור עמוד.

הפעלת כרטיסיה אחרת ברצועת הכלים

Ctrl+F6 ולאחר מכן Tab כדי להתמקד בכרטיסיות רצועת כלים אחרות, Enter.

מעבר בין פקודות רצועת הכלים

Tab

ביצוע פקודת רצועת הכלים הנוכחית שנבחרה

Enter

לראש הדף

חלונית הניווט

לביצוע פעולה זו

הקש

דפדוף קדימה במחברת (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

דפדוף אחורה במחברת (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

מעבר אל העמוד הראשון במקטע

Alt+PgUp

מעבר אל העמוד האחרון במקטע

Alt+PgDn

מקטע חדש

Ctrl+F6, לאחר מכן Tab למקטע, Shift+F10, חץ למטה לפקודה מקטע חדש, Enter

הזזת העמוד הנוכחי למעלה או למטה

Alt‏+Shift+חץ למעלה, Alt‏+Shift+חץ למטה

מחיקת עמוד

Tab לעמוד, Shift+F10, חץ למטה לפקודה מחק, Enter

מחיקת מקטע

Tab למקטע, Shift+F10, חץ למטה לפקודה מחק, Enter

לראש הדף

הזזת נקודת הכניסה

לביצוע פעולה זו

הקש

מאזור הכותרת לעמוד

Tab, או Enter

תו אחד ימינה

חץ ימינה

תו אחד שמאלה

חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

Ctrl+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

Ctrl+חץ שמאלה

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

פיסקה אחת למעלה

Ctrl+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

Ctrl+חץ למטה

תחילת השורה

Home

סוף השורה

End

תחילת העמוד (לא כולל אזור הכותרת)

Ctrl+Home

סוף העמוד

Ctrl+End

אזור הכותרת

PgUp או Ctrl+A‏, Ctrl+A‏, Tab עד לבחירת הכותרת

לראש הדף

בחירת תוכן: הרחבת הבחירה

לביצוע פעולה זו

הקש

תו אחד ימינה

Shift+חץ ימינה

תו אחד שמאלה

Shift+חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

Shift+Ctrl+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

Shift+Ctrl+חץ שמאלה

שורה אחת למעלה

Shift+חץ למעלה

שורה אחת למטה

Shift+חץ למטה

פיסקה אחת למעלה

Shift+Ctrl+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

Shift+Ctrl+חץ למטה

מעבר לתחילת הפיסקה

Shift+Home

מעבר לסוף הפיסקה

Shift+End

לתחילת החלוקה לרמות

Shift+Ctrl+Home

לסוף החלוקה לרמות

Shift+Ctrl+End

פיסקה שלמה, לאחר מכן חלוקה לרמות, לאחר מכן עמוד

Ctrl+A עבור כל רמת הרחבה

לראש הדף

עריכת תוכן

לביצוע פעולה זו

הקש

גזירה

Ctrl+X

העתקה

Ctrl+C

הדבקה

Ctrl+V

הוספת היפר-קישור

Ctrl+K

ביטול פעולה

Ctrl+Z

ביצוע חוזר

Ctrl+Y

מעבר ממילה אחת שאויתה באופן שגוי למילה אחרת שאויתה באופן שגוי

Alt+F7

חלוקה חדשה לרמות

Ctrl+Shift+F

מעבר מחלוקה אחת לרמות לשניה

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

שמירת שינויים

הערה: כש- OneNoteOnline פועל, ההערות שלך נשמרות אוטומטית בכל פעם שאתה משנה אותן. אין צורך לשמור הערות באופן ידני.

Ctrl+S

לראש הדף

טבלאות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת תא חדש, כאשר הסמן ממוקם בתא האחרון בטבלה

Tab

הוספת שורה מתחת

Ctrl+Enter

הערה: כאשר תא, עמודה או שורה נבחרים, היישור חל על תוכן התאים שנבחרו. כאשר טבלה נבחרת, היישור חל על הטבלה, אך אינו משפיע על היישור בתוך התאים.

לראש הדף

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

מודגש

Ctrl+B

נטוי

Ctrl+I

קו תחתון

Ctrl+U

רשימה עם תבליטים

Ctrl+נקודה

רשימה ממוספרת

Ctrl+קו נטוי או Ctrl+Shift+O

יישור לשמאל

Ctrl+L

יישור לימין

Ctrl+R

יישור למרכז

Ctrl+E

הגדלת כניסה

Alt+Shift+חץ שמאלה

הקטנת כניסה

Alt+Shift+חץ ימינה

לראש הדף

תיוג הערות

לביצוע פעולה זו

הקש

לביצוע

Ctrl+1

חשוב

Ctrl+2

שאלה

Ctrl+3

זכור למועד מאוחר יותר

Ctrl+4

הגדרה

Ctrl+5

סימון

Ctrl+6

איש קשר

Ctrl+7

כתובת

Ctrl+8

מספר טלפון

Ctrl+9

לראש הדף

קיצורי המקשים המקבילים ב- Windows ו- Mac

מקש

צירוף

Windows

Mac

Backspace

Alt

Backspace מילה אחת בכל פעם

End

Alt

הזזת נקודת הכניסה לחלק התחתון של המסמך או המיתאר

Enter

Alt

ב- Internet Explorer, הצגת מאפייני עמוד

Tab

Ctrl-Alt

מעבר משימות

Home

Alt

מעבר לדף הבית

הזזת נקודת הכניסה לחלק התחתון של המסמך או המיתאר

שמאלה

Alt

ב- Internet Explorer, מעבר אחורה

הזזת מילה אחת שמאלה בכל פעם

PageDn

Alt

מעבר לדף הבא

מעבר לדף הבא

PageUp

Alt

מעבר לדף הקודם

מעבר לדף הקודם

ימינה

Alt

ב- Internet Explorer, מעבר קדימה

מעבר מילה אחת ימינה בכל פעם

Tab

Alt

מעבר בין יישומים

העברת המוקד בין הדפדפן ורכיבי עמוד (לולאת נגישות)

למטה

Alt-Shift

הזזת העמוד הנוכחי למטה במיקום אחד בחלונית הניווט

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הפיסקה

End

Alt-Shift

מעבר לדף האחרון במקטע

מעבר לדף האחרון במקטע

Enter

Alt-Shift

ב- Internet Explorer, מעבר למסך מלא

Tab

Ctrl-Alt-Shift

מעבר משימות

Home

Alt-Shift

מעבר לדף הראשון במקטע

מעבר לדף הראשון במקטע

שמאלה

Alt-Shift

הסרת רמה אחת של כניסה

בחירה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

ימינה

Alt-Shift

הסטה פנימה

בחירה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

Tab

Alt-Shift

מעבר בין יישומים

העברת המוקד בין הדפדפן ורכיבי הדפים (לולאת נגישות)

למעלה

Alt-Shift

הזזת העמוד הנוכחי למטה במיקום אחד בחלונית הניווט

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הפיסקה

Backspace

Backspace מילה אחת בכל פעם

Delete

Delete מילה אחת בכל פעם

למטה

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, פיסקה אחת בכל פעם

End

הזזת נקודת הכניסה לחלק התחתון של המסמך או המיתאר

Home

מעבר אל ראש המסמך או חלוקה לרמות (ב-Safari, מעבר אל דף הבית של הדפדפן)

שמאלה

הזזת נקודת הכניסה לתחילת השורה (ב- Firefox, מעבר אל העמוד הקודם)

ימינה

הזזת נקודת הכניסה לסוף השורה (ב- Firefox, מעבר קדימה)

Tab

מעבר משימות (כמו Alt-Tab ב- Windows)

למעלה

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, פיסקה אחת בכל פעם

ESC

‎⌘-Alt

פתיחת מנהל המשימות (סגירה כפויה של יישומים)

Home

‎⌘-Alt

ב-Safari, מעבר אל דף הבית של הדפדפן

שמאלה

‎⌘-Alt

ב- Chrome, מעבר בין כרטיסיות דפדפן

Delete

‎⌘-Shift

ב- Firefox, ניקוי מטמון הדפדפן

למטה

‎⌘-Shift

בחירה באפשרות למטה, פיסקה אחת בכל פעם

End

‎⌘-Shift

בחירה בחלק התחתון של המסמך או העמוד

Home

‎⌘-Shift

מעבר אל ראש המסמך או העמוד (ב-Safari, מעבר אל דף הבית של הדפדפן)

שמאלה

‎⌘-Shift

בחירה בתחילת השורה

ימינה

‎⌘-Shift

בחירה עד לסוף השורה

Tab

‎⌘-Shift

מעבר משימות (כמו Alt-Tab ב- Windows)

למעלה

‎⌘-Shift

בחירה באפשרות למעלה, פיסקה אחת בכל פעם

ESC

Ctrl-Shift

פתיחת מנהל המשימות

ימינה

Ctrl-Shift

בחירה ימינה, מילה אחת בכל פעם

למטה

Ctrl

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, פיסקה אחת בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה לסוף שורה

שמאלה

Ctrl-Shift

בחירה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

ESC

Ctrl

פתיחת תפריט 'התחל' או מסך 'התחל'

Delete

Ctrl-Alt

פתיחת תפריט 'נעילת מסך'

שמאלה

Ctrl

הזזת נקודת הכניסה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

הצגת לוח מחוונים של רכיב גרפי

PageDn

Ctrl

ב- Firefox וב- Chrome, מעבר בין כרטיסיות פתוחות

PageUp

Ctrl

ב- Firefox וב- Chrome, מעבר בין כרטיסיות פתוחות

End

Ctrl

הזזת נקודת הכניסה לסוף המסמך או המיתאר

Tab

Ctrl

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

למעלה

Ctrl

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, פיסקה אחת בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה לתחילת השורה

Backspace

Ctrl-Alt

Backspace אות אחת בכל פעם

Backspace אות אחת בכל פעם

Home

Ctrl

הזזת נקודת הכניסה לתחילת המסמך או המיתאר

למטה

Ctrl-Alt

ב- Internet Explorer, גלילת העמוד למטה

End

Ctrl-Alt

ב- Internet Explorer, גלילה לחלק התחתון של העמוד

Home

Ctrl-Alt

ב- Internet Explorer, גלילה לחלק העליון של העמוד

PageDn

Ctrl-Alt

ב- Internet Explorer, גלילה למטה

PageUp

Ctrl-Alt

ב- Internet Explorer, גלילה למעלה

ימינה

Ctrl

הזזת נקודת הכניסה שמאלה, מילה אחת בכל פעם

למעלה

Ctrl-Alt

ב- Internet Explorer, גלילת העמוד למטה

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Backspace מילה אחת בכל פעם

Backspace מילה אחת בכל פעם

End

Ctrl-Alt-Shift

ב- Internet Explorer, גלילה לחלק התחתון של העמוד

Home

Ctrl-Alt-Shift

ב- Internet Explorer, גלילה לחלק העליון של העמוד

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

ב- Internet Explorer, גלילה למטה

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

ב- Internet Explorer, גלילה למעלה

ESC

Alt

מזעור חלון

למטה

Ctrl-Shift

בחירה באפשרות למטה, פיסקה אחת בכל פעם

בחירה עד לסוף השורה

ESC

Alt-Shift

מזעור חלון

Home

Ctrl-Shift

בחירה באפשרות למעלה, פיסקה אחת בכל פעם

בחירה עד לתחילת השורה

Insert

ללא

התחלת 'מצב הקלדה על טקסט קיים'

PageDn

Ctrl-Shift

מעבר לדף הבא

PageUp

Ctrl-Shift

מעבר לדף הקודם

Tab

Ctrl-Shift

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

מעבר בין כרטיסיות פתוחות

למעלה

Ctrl-Shift

בחירה באפשרות למעלה, פיסקה אחת בכל פעם

בחירה עד לתחילת השורה

Backspace

ללא

Backspace אות אחת בכל פעם

Backspace אות אחת בכל פעם

Delete

ללא

Backspace אות אחת בכל פעם

Backspace אות אחת בכל פעם

למטה

ללא

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, שורה אחת בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, שורה אחת בכל פעם

End

ללא

הזזת נקודת הכניסה לסוף שורה

הזזת נקודת הכניסה לסוף שורה

Enter

ללא

הוספת שורה חדשה

הוספת שורה חדשה

Backspace

Ctrl

Backspace מילה אחת בכל פעם

Home

ללא

הזזת נקודת הכניסה לתחילת השורה

ב-Safari וב- Chrome, הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה

שמאלה

ללא

הזזת נקודת הכניסה שמאלה, אות אחת בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה שמאלה, אות אחת בכל פעם

PageDn

ללא

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, מסך אחד בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה כלפי מטה, מסך אחד בכל פעם

PageUp

ללא

הזזת נקודת הכניסה כלפי מעלה, מסך אחד בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה כלפי מעלה, מסך אחד בכל פעם

ימינה

ללא

הזזת נקודת הכניסה ימינה, אות אחת בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה ימינה, אות אחת בכל פעם

Tab

ללא

כניסה, או מעבר לתא הטבלה הבא

כניסה, מעבר לתא הטבלה הבא, או הוספת טבלה

למעלה

ללא

הזזת נקודת הכניסה כלפי מעלה, שורה אחת בכל פעם

הזזת נקודת הכניסה כלפי מעלה, שורה אחת בכל פעם

Backspace

Shift

Backspace אות אחת בכל פעם

Backspace אות אחת בכל פעם

למטה

Shift

בחירה באפשרות למטה, שורה אחת בכל פעם

בחירה באפשרות למטה, שורה אחת בכל פעם

End

Shift

בחירה עד לסוף השורה

בחירה עד לסוף השורה

Enter

Shift

הוספת מעבר שורה רך

הוספת מעבר שורה רך

Home

Shift

בחירה עד לתחילת השורה

בחירה עד לתחילת השורה

שמאלה

Shift

בחירה שמאלה, אות אחת בכל פעם

בחירה שמאלה, אות אחת בכל פעם

ימינה

Shift

בחירה ימינה, אות אחת בכל פעם

בחירה ימינה, אות אחת בכל פעם

Tab

Shift

הסרת רמה אחת של כניסה, מעבר לתא הטבלה הקודם

הסרת רמה אחת של כניסה, מעבר לתא הטבלה הקודם

למעלה

Shift

בחירה באפשרות למעלה, שורה אחת בכל פעם

בחירה באפשרות למעלה, שורה אחת בכל פעם

לראש הדף

עוד קיצורי מקשים עבור OneNote

קיצורי המקשים ב- OneNote Online דומים מאוד לקיצורי המקשים ביישום שולחן העבודה של OneNote. קיצורי המקשים המפורטים במאמר זה מיועדים לביצוע המשימות הנפוצות ביותר ב- OneNote Online. לקבלת הרשימה המלאה של קיצורי המקשים הזמינים ביישום שולחן העבודה של OneNote, ראה:

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- OneNote באמצעות תכונות נגישות

שימוש בקורא מסך לביצוע משימות בסיסיות ב- OneNote

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×