קיצורי מקשים ב- Excel עבור Windows

קיצורי מקשים ב- Excel עבור Windows

משתמשים רבים מגלים כי שימוש במקלדת חיצונית עם קיצורי דרך במקלדת לExcel עבור Windows עוזר להם לעבוד בצורה יותר יעילה. עבור משתמשים עם מוגבלות ניידות או ראייה, קיצורי דרך במקלדת יכולים להיות קלים יותר משימוש במסך מגע, והנם חלופה חיונית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי הדרך במקלדת לExcel עבור Windows.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

מאמר זה מפרט את קיצורי הדרך, כפתורי הפונקציות וכפתורי קיצורי דרך מצויים אחרים במקלדת עבור Excel. זה כולל כפתורי גישה שבאפשרותך להשתמש בהם עבור פקודות רצועה. בשביל Excel Online, ראה קיצורי דרך ב- Excel Online.

הערות: 

קיצורי דרך נפוצים

אם אינך מכיר עדיין את רצועת הכלים, המידע בסעיף זה יכול לעזור לך להבין את מודל קיצורי המקשים ברצועת הכלים. רצועת הכלים כוללת קיצורי דרך חדשים, הנקראים תיאורי מקשים, שניתן לגרום להופעתם בעת הקשה על מקש Alt. רצועת הכלים מקבצת פקודות קשורות בכרטיסיות. לדוגמה, בכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'מספר' כוללת את הפקודה 'תבנית מספר'.

טבלה זו מציגה את קיצורי הדרך אשר בהם נעשה שימוש לעתים קרובות ב-Excel.

לביצוע פעולה זו

הקש

סגירת חוברת עבודה

Ctrl+W

פתיחת חוברת עבודה

Ctrl+O

מעבר אל הכרטיסיה בית

ALT+י

שמירת חוברת עבודה

Ctrl+S

העתקה

Ctrl+C

הדבקה

Ctrl+V

ביטול פעולה

Ctrl+Z

הסרת תוכן התא

מקש Delete

בחירת צבע מילוי

Alt+י, צ, ה

גזירה

Ctrl+X

מעבר אל הכרטיסיה הוספה

Alt+פ

מודגש

Ctrl+B

יישור תוכן תא למרכז

Alt+י, מ1

מעבר אל הכרטיסיה פריסת עמוד

Alt+ר

מעבר אל הכרטיסיה נתונים

Alt+ץ

מעבר אל הכרטיסיה תצוגה

Alt+ג

פתיחת תפריט תלוי הקשר

Shift+F10, או

מקש תלוי הקשר

הוספת גבולות

Alt+י, ג, ב

מחיקת עמודה

Alt+י, במ, ע

מעבר אל הכרטיסיה נוסחה

Alt+M

הסתרת השורות שנבחרו

Ctrl+9

הסתרת העמודות שנבחרו

Ctrl+0

לראש הדף

קיצורי מקשים של רצועת הכלים

אם אינך מכיר עדיין את רצועת הכלים, המידע בסעיף זה יכול לעזור לך להבין את מודל קיצורי המקשים ברצועת הכלים.

כאשר תקיש על מקש Alt, יופיעו אותיות בתמונות קטנות, הנקראות תיאורי מקשים, לצד כרטיסיות ופקודות ברצועת הכלים, כפי שמוצג בתמונה הבאה.

טיפים למקשים של רצועת הכלים של Excel

באפשרותך לשלב אותיות אלה עם Alt כדי ליצור קיצורי דרך הנקראים 'מקשי גישה' עבור פקודות רצועת הכלים. לדוגמה, Alt+י פותח את הכרטיסיה 'בית', ו- Alt+א1 עובר לתיבה ספר לי.

הקש שוב על Alt כדי להציג את תיאורי המקשים עבור הפקודות בכרטיסיה כלשהי.

מקשי גישה עבור כרטיסיות ברצועת הכלים

כדי לעבור ישירות לכרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על אחד ממקשי הגישה הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת התיבה ספר לי ברצועת הכלים והקלדת מונח חיפוש לקבלת סיוע או תוכן עזרה.

Alt+א1, והזן את מונח החיפוש.

פתיחת העמוד 'קובץ' ושימוש בתצוגת Backstage.

Alt+כ

פתיחת הכרטיסיה 'בית', עיצוב טקסט ומספרים ושימוש בכלי החיפוש.

ALT+י

פתיחת הכרטיסיה 'הוספה' והוספת טבלאות PivotTable, תרשימים, תוספות, תרשימים זעירים, תמונות, צורות, כותרות עליונות או תיבות טקסט.

Alt+פ

פתיחת הכרטיסיה 'פריסת עמוד' ועבודה עם ערכות נושא, הגדרת עמוד, שינוי קנה מידה ויישור.

Alt+ר

פתיחת הכרטיסיה 'נוסחאות' והוספה, מעקב והתאמה אישית של פונקציות וחישובים.

Alt+ו

פתיחת הכרטיסיה 'נתונים' כדי להתחבר לנתונים, למיין, לסנן ולנתח נתונים, ולעבוד עמם.

Alt+ץ

פתיחת הכרטיסיה 'סקירה' ובדיקת איות, הוספת הערות והגנה על גליונות וחוברות עבודה.

Alt+ל

פתיחת הכרטיסיה 'תצוגה' והצגת מעברי עמוד ופריסות בתצוגה מקדימה, הצגה והסתרה של קווי רשת וכותרות, הגדרה הגדלת תצוגה, ניהול חלונות וחלוניות, והצגת פקודות מאקרו.

Alt+ג

לראש הדף

עבודה ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הכרטיסיה הפעילה של רצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה.

Alt או F10. כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, השתמש במקשי גישה או במקשי החצים.

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים.

Tab או Shift+Tab

מעבר למטה, למעלה, שמאלה או ימינה, בהתאמה, בין הפריטים ברצועת הכלים.

מקש החץ למטה, למעלה, שמאלה או ימינה

הפעלת לחצן שנבחר.

מקש רווח או Enter

פתיחת הרשימה עבור פקודה שנבחרה.

מקש חץ למטה

פתיחת התפריט עבור לחצן שנבחר.

Alt+מקש חץ למטה

כאשר ישנו תפריט או תפריט משנה פתוח, מעבר אל הפקודה הבאה.

מקש חץ למטה

הרחבה או כיווץ של רצועת הכלים.

Ctrl+F1

פתיחת תפריט תלוי הקשר.

Shift+F10

לחלופין, בלוח מקשים של Windows

מקש תלוי הקשר (בין מקש Alt הימני ומקש Ctrl הימני)

מעבר לתפריט המשנה כאשר תפריט ראשי פתוח או נבחר.

מקש חץ ימינה

לראש הדף

חומר עזר של קיצורי מקשים ב- Excel

קיצורי מקשים לניווט בתאים

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

Shift+Tab

מעבר תא אחד למעלה בגליון עבודה.

מקש חץ למעלה

מעבר תא אחד למטה בגליון עבודה.

מקש חץ למטה

מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

מקש חץ ימינה

מעבר תא אחד שמאלה בגליון עבודה.

מקש חץ שמאלה

מעבר לקצה של אזור הנתונים הנוכחי בגליון עבודה.

Ctrl+מקש חץ

כניסה למצב סיום, מעבר לתא הבא שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל, וביטול מצב סיום. אם התאים ריקים, מעבר אל התא האחרון בשורה או בעמודה.

End, מקש חץ

מעבר אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש.

Ctrl+End

הרחבת בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה).

Ctrl+Shift+End

מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר Scroll Lock מופעל.

Home+Scroll Lock

מעבר לתחילת גליון עבודה.

Ctrl+Home

מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

Page Down

מעבר לגיליון הבא בחוברת עבודה.

Ctrl+Page Down

מעבר מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

Alt+Page Down

מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

Page Up

מעבר מסך אחד ימינה בגליון עבודה.

Alt+Page Up

מעבר לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

Ctrl+Page Up

מעבר תא אחד שמאלה בגליון עבודה. לחלופין, בגליון עבודה מוגן, מעבר בין תאים לא נעולים.

Tab

פתיחת הרשימה של אפשרויות האימות עבור תא שהוחלה עליו אפשרות אימות נתונים.

Alt+מקש חץ למטה

מעבר בין צורות צפות, כגון תיבות טקסט ותמונות.

Ctrl+Alt+5, ולאחר מכן הקשה על מקש Tab שוב ושוב

יציאה מהניווט של הצורות הצפות וחזרה לניווט רגיל.

Esc

לראש הדף

קיצורי מקשים לעיצוב תאים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תיבת הדו-שיח 'עיצוב תאים'.

Ctrl+1

עיצוב גופנים בתיבת הדו-שיח 'עיצוב תאים'.

Ctrl+Shift+F או Ctrl+Shift+P

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף התוכן שלו. לחלופין, אם עריכה מבוטלת עבור התא, הזזת נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות. בעת עריכת נוסחה, הפעלה וכיבוי של מצב נקודה כדי שתוכל להשתמש במקשי החצים כדי ליצור הפניה.

F2

הוספה או עריכה של הערת תא.

Shift+F2

פתיחה של תיבת הדו-שיח 'הוספה' להוספת תאים ריקים.

Ctrl+Shift+סימן חיבור (+)

פתיחה של תיבת הדו-שיח 'מחיקה' למחיקת התאים שנבחרו.

Ctrl+סימן חיסור (-)

הזנת השעה הנוכחית.

Ctrl+Shift+נקודתיים (:)

הזנת התאריך הנוכחי.

Ctrl+נקודה-פסיק (;)

מעבר בין הצגת ערכי תא להצגת נוסחאות בגליון העבודה.

Ctrl+הטעמת Grave ‏(`)

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Ctrl+גרש (')

העברת התאים שנבחרו.

Ctrl+X

העתקת התאים שנבחרו.

Ctrl+C

הדבקת תוכן בנקודת הכניסה, תוך החלפת כל בחירה.

Ctrl+V

פתיחת תיבת הדו-שיח 'הדבקה מיוחדת'.

Ctrl+Alt+V

הטיית טקסט או הסרת עיצוב נטוי.

Ctrl+I או Ctrl+3

הדגשת טקסט או הסרת עיצוב מודגש.

Ctrl+B או Ctrl+2

מתיחת קו תחתון מתחת לטקסט או הסרת קו תחתון.

Ctrl+U או Ctrl+4

החלה או הסרה של עיצוב קו חוצה.

Ctrl+5

מעבר בין הסתרת אובייקטים, הצגת אובייקטים והצגת מצייני מיקום של אובייקטים.

Ctrl+6

החלת גבול מיתאר על התאים שנבחרו.

Ctrl+Shift+אמפרסנד (&)

הסרת גבול המיתאר מהתאים שנבחרו.

Ctrl+Shift+קו תחתון (_)

הצגה או הסתרה של סימני החלוקה לרמות.

Ctrl+8

שימוש בפקודה 'מלא כלפי מטה' כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא העליון בטווח שנבחר אל התאים שמתחתיו.

Ctrl+D

החלת תבנית המספר 'כללי'.

Ctrl+Shift+תו ~

החלת התבנית 'מטבע' עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים יופיעו בין סוגריים).

Ctrl+Shift+סימן דולר ($)

החלת התבנית 'אחוזים' ללא מקומות עשרוניים.

Ctrl+Shift+אחוז (%)

החלת תבנית המספר 'מדעי' עם שני מקומות עשרוניים.

Ctrl+Shift+תו ^

החלת התבנית 'תאריך' עם היום, החודש והשנה.

Ctrl+Shift+סימן מספר (#)

החלת התבנית 'שעה' עם השעה והדקה, תוך ציון AM או PM.

Ctrl+Shift+סימן at‏ (@)

החלת התבנית 'מספר' עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן חיסור (-) עבור ערכים שליליים.

Ctrl+Shift+סימן קריאה (!)

פתיחה של תיבת הדו-שיח 'הוספת היפר-קישור'.

Ctrl+K

בדיקת איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח שנבחר.

F7

הצגת אפשרויות 'ניתוח מהיר' עבור תאים שנבחרו, המכילים נתונים.

Ctrl+Q

הצגת תיבת הדו-שיח 'יצירת טבלה'.

Ctrl+L או Ctrl+T

לראש הדף

קיצורי מקשים לבחירה ולביצוע פעולות

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת גליון העבודה כולו.

Ctrl+A או Ctrl+Shift+מקש רווח

בחירת הגיליון הנוכחי והגיליון הבא בחוברת עבודה.

Ctrl+Shift+Page Down

בחירת הגיליון הנוכחי והגיליון הקודם בחוברת עבודה.

Ctrl+Shift+Page Up

הרחבת בחירת התאים בתא אחד.

Shift+מקש חץ

הרחבת בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, הרחבת הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

Ctrl+Shift+מקש חץ

ביטול מצב הרחבה ושימוש במקשי החצים כדי להרחיב בחירה. הקש שוב כדי לבטל.

F8

הוספת תא או טווח שאינם סמוכים לבחירה של תאים באמצעות מקשי החצים.

Shift+F8

התחלת שורה חדשה באותו תא.

Alt+Enter

מילוי טווח התאים שנבחר בערך הנוכחי.

Ctrl+Enter

השלמת הזנת תא ובחירת התא שמעליו.

Shift+Enter

בחירת עמודה שלמה בגליון עבודה.

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה שלמה בגליון עבודה.

Shift+מקש רווח

בחירת כל האובייקטים בגליון עבודה כאשר אובייקט נבחר.

Ctrl+Shift+מקש רווח

הרחבת בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

Ctrl+Shift+Home

בחירת האזור הנוכחי אם גליון העבודה מכיל נתונים. הקש פעם נוספת כדי לבחור את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקש פעם שלישית כדי לבחור את גליון העבודה כולו.

Ctrl+A או Ctrl+Shift+מקש רווח

בחירת האזור הנוכחי מסביב לתא הפעיל או דוח PivotTable שלם.

Ctrl+Shift+כוכבית (*)

בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

Home

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

Ctrl+Y

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

לראש הדף

קיצורי מקשים לעבודה עם נתונים, פונקציות ושורת הנוסחאות

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת דוח PivotTable שלם.

Ctrl+Shift+כוכבית (*)

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף התוכן שלו. לחלופין, אם עריכה מבוטלת עבור התא, הזזת נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות. בעת עריכת נוסחה, הפעלה וכיבוי של מצב נקודה כדי שתוכל להשתמש במקשי החצים כדי ליצור הפניה.

F2

הרחבה או כיווץ של שורת הנוסחאות.

Ctrl+Shift+U

ביטול הזנה בתא או בשורת הנוסחאות.

Esc

השלמת ערך בשורת הנוסחאות ובחירת התא שמתחתיו.

Enter

הזזת הסמן לסוף הטקסט בתוך שורת הנוסחאות.

Ctrl+End

בחירת כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד הסוף.

Ctrl+Shift+End

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

F9

חישוב גליון העבודה הפעיל.

Shift+F9

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם הם השתנו מאז החישוב האחרון ובין אם לאו.

Ctrl+Alt+F9

בדיקת נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

Ctrl+Alt+Shift+F9

הצגת התפריט או ההודעה עבור לחצן 'בדיקת שגיאות'.

Alt+Shift+F10

הצגת תיבת הדו-שיח 'ארגומנטים של פונקציה' כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה.

Ctrl+A

הוספת שמות הארגומנטים והסוגריים כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה.

Ctrl+Shift+A

הפעלת מילוי מהיר לזיהוי אוטומטי של דפוסים בעמודות סמוכות ולמילוי העמודה הנוכחית

Ctrl+E

מעבר מחזורי בין כל השילובים של הפניות מוחלטות ויחסיות בנוסחה אם הפניה לתא או טווח נבחרו.

F4

הוספת פונקציה.

Shift+F3

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Ctrl+Shift+סימן מרכאות רגיל (")

יצירת תרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי.

ALT+F1

יצירת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

F11

הגדרת שם לשימוש בהפניות.

Alt+ו, ם, ה

הדבקת שם מתיבת הדו-שיח 'הדבקת שם' (אם הוגדרו שמות בחוברת העבודה).

F3

מעבר לשדה הראשון ברשומה הבאה של טופס נתונים.

Enter

יצירה, הפעלה, עריכה או מחיקה של פקודת מאקרו.

Alt+F8

פתיחת עורך Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

לראש הדף

מקשי פעולה

מקש

תיאור

F1

 • הקשה על F1 בלבד מציגה את חלונית המשימות עזרה של Excel‏.

 • הקשה על Ctrl+F1 מציגה או מסתירה את רצועת הכלים.

 • הקשה על Alt+F1 יוצרת תרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי.

 • הקשה על Alt+Shift+F1 מוסיפה גליון עבודה חדש.

F2

 • הקשה על F2 בלבד עורכת את התא הפעיל ומציבה את נקודת הכניסה בסוף התוכן שלו. לחלופין, אם עריכה מבוטלת עבור התא, תבוצע הזזה של נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות. בעת עריכת נוסחה, הפעלה וכיבוי של מצב נקודה כדי שתוכל להשתמש במקשי החצים כדי ליצור הפניה.

 • הקשה על Shift+F2 מוסיפה או עורכת הערת תא.

 • הקשה על Ctrl+F2 מציגה את אזור ההצגה לפני הדפסה בכרטיסיה הדפסה בתצוגת Backstage.

F3

 • הקשה על F3 בלבד מציגה את תיבת הדו-שיח הדבקת שם. זמין רק אם הוגדרו שמות בחוברת העבודה.

 • הקשה על Shift+F3 מציגה את תיבת הדו-שיח הוספת פונקציה.

F4

 • הקשה על F4 בלבד חוזרת על הפקודה או הפעולה האחרונה, במידת האפשר.

  אם נבחרו בנוסחה הפניה לתא או טווח, F4 מבצע מעבר מחזורי בין כל השילובים השונים של הפניות מוחלטות ויחסיות.

 • הקשה על Ctrl+F4 סוגרת את חלון חוברת העבודה שנבחר.

 • הקשה על Alt+F4 סוגרת את Excel.

F5

 • הקשה על F5 בלבד מציגה את תיבת הדו-שיח מעבר אל.

 • הקשה על Ctrl+F5 משחזרת את גודלו של חלון חוברת העבודה שנבחר.

F6

 • הקשה על F6 בלבד עוברת בין גליון העבודה, רצועת הכלים, חלונית המשימות ופקדי שינוי גודל התצוגה. בגליון עבודה שפוצל, F6 כולל את החלוניות המפוצלות בעת מעבר בין חלוניות ובין אזור רצועת הכלים.

 • הקשה על Shift+F6 עוברת בין גליון העבודה, פקדי שינוי גודל התצוגה, חלונית המשימות ורצועת הכלים.

 • הקשה על Ctrl+F6 מעבירה לחלון חוברת העבודה הבא כאשר יותר מחלון אחד של חוברת העבודה פתוח.

F7

 • הקשה על F7 בלבד פותחת את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח שנבחר.

 • הקשה על Ctrl+F7 מבצעת את הפקודה הזז בחלון חוברת העבודה כאשר חלון זה אינו מוגדל. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את החלון ולסיום הקש Enter, או לחלופין, הקש Esc כדי לבטל.

F8

 • הקשה על F8 בלבד מפעילה או מבטלת מצב הרחבה. במצב הרחבה, בחירה מורחבת מופיעה בשורת המצב, ומקשי החצים מבצעים את הרחבת הבחירה.

 • הקשה על Shift+F8 מאפשרת לך להוסיף לבחירה של תאים תא או טווח שאינם סמוכים באמצעות מקשי החצים.

 • הקשה על Ctrl+F8 מבצעת את הפקודה 'גודל' כאשר חוברת עבודה אינה מוגדלת לגודל מרבי.

 • הקשה על Alt+F8 מציגה את תיבת הדו-שיח 'מאקרו' כדי ליצור, להפעיל, לערוך או למחוק מאקרו.

F9

 • הקשה על F9 בלבד מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

 • הקשה על Shift+F9 מחשבת את גליון העבודה הפעיל.

 • הקשה על Ctrl+Alt+F9 מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין שהם השתנו מאז החישוב האחרון או לא.

 • הקשה על Ctrl+Alt+Shift+F9 בודקת מחדש נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

 • הקשה על Ctrl+F9 ממזערת חלון חוברת עבודה לסמל.

F10

 • הקשה על F10 בלבד מפעילה או מבטלת תיאורי מקשים. (הקשה על Alt מבצעת אותה פעולה.)

 • הקשה על Shift+F10 מציגה את תפריט הקיצור עבור פריט נבחר.

 • הקשה על Alt+Shift+F10 מציגה את התפריט או ההודעה עבור לחצן 'בדיקת שגיאות'.

 • הקשה על Ctrl+F10 מגדילה או משחזרת את חלון חוברת העבודה שנבחר.

F11

 • הקשה על F11 בלבד יוצרת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

 • הקשה על Shift+F11 מוסיפה גליון עבודה חדש.

 • הקשה על Alt+F11 פותחת את Microsoft Visual Basic For Applications Editor, שבו ניתן ליצור מאקרו באמצעות Visual Basic for Applications ‏(VBA).‏

F12

 • הקשה על F12 בלבד מציגה את תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

לראש הדף

מקשי קיצור שימושיים אחרים

מקש

תיאור

Alt

 • הצגת תיאורי המקשים (קיצורי הדרך החדשים) ברצועת הכלים.

לדוגמה,

 • הקשה על Alt, ג, פ מעבירה את גליון העבודה לתצוגת פריסת עמוד.

 • הקשה על Alt, ג, ן1 מעבירה את גליון העבודה לתצוגה רגילה.

 • הקשה על Alt, ג, ן2 מעבירה את גליון העבודה לתצוגה מקדימה של מעברי עמודים.

מקשי חצים

 • מעבר תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+מקש חץ מעבירה לקצה אזור נתונים הנוכחי בגליון עבודה.

 • הקשה על Shift+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים בתא אחד.

 • הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, מרחיבה את הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

 • מקש חץ שמאלה או מקש חץ ימינה בוחרים את הכרטיסיה משמאל או מימין כאשר רצועת הכלים נבחרה. כאשר תפריט משנה פתוח או נבחר, מקשי חצים אלה עוברים בין התפריט הראשי לתפריט המשנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים בין לחצני הכרטיסיות.

 • מקש חץ למטה או מקש חץ למעלה בוחרים את הפקודה הבאה או את הפקודה הקודמת כאשר תפריט או תפריט משנה פתוחים. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים למעלה או למטה בקבוצת הכרטיסיות.

 • בתיבת דו-שיח, מקשי החצים עוברים בין אפשרויות ברשימה נפתחת פעילה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

 • מקש חץ למטה או Alt+חץ למטה פותחים רשימה נפתחת שנבחרה.

Backspace

 • מחיקת תו אחד שמאלה בשורת הנוסחאות.

 • בנוסף, ניקוי תוכן התא הפעיל.

 • במצב עריכת תאים - מחיקת התו שמימין לנקודת הכניסה.

Delete

 • הסרת תוכן התא (נתונים ונוסחאות) מתאים נבחרים מבלי להשפיע על העיצוב או ההערות בתא.

 • במצב עריכת תאים - מחיקת התו משמאל לנקודת הכניסה.

End

 • הקשה על End מפעילה או מבטלת את מצב 'סיום'. במצב 'סיום', ניתן להקיש על מקש חץ כדי לעבור לתא הבא שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. מצב 'סיום' מבוטל באופן אוטומטי לאחר הקשה על מקש החץ. הקפד להקיש על End שוב לפני הקשה על מקש החץ הבא. מצב 'סיום' מוצג בשורת המצב כאשר הוא מופעל.

 • אם התאים ריקים, הקשה על End ואחריו על מקש חץ מעבירה לתא האחרון בשורה או בעמודה.

 • מקש End גם בוחר את הפקודה האחרונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

 • הקשה על Ctrl+End עוברת אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש. אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+End מעבירה את הסמן לסוף הטקסט.

 • הקשה על Ctrl+Shift+End מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה). אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+Shift+End בוחרת את כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד לסוף - דבר זה אינו משפיע על גובה שורת הנוסחאות.

Enter

 • השלמת ערך תא מהתא או משורת הנוסחאות, ובחירת התא שמתחת (כברירת מחדל).

 • בטופס נתונים - העברה לשדה הראשון ברשומה הבאה.

 • פתיחת תפריט נבחר (הקש F10 כדי להפעיל את שורת התפריטים), או ביצוע הפעולה עבור פקודה נבחרת.

 • בתיבת דו-שיח - ביצוע הפעולה של לחצן הפקודה המוגדר כברירת מחדל בתיבת הדו-שיח (הלחצן עם המיתאר המודגש, בדרך כלל לחצן אישור).

 • הקשה על Alt+Enter מתחילה שורה חדשה באותו תא.

 • הקשה על Ctrl+Enter ממלאת את טווח התאים הנבחר בערך הנוכחי.

 • הקשה על Shift+Enter משלימה ערך תא ובוחרת את התא שמעל.

Esc

 • ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

 • סגירת תפריט או תפריט משנה, תיבת דו-שיח או חלון הודעה פתוחים.

 • בנוסף, סגירת מצב מסך מלא כאשר מצב זה חל, וחזרה למצב מסך רגיל כדי להציג שוב את רצועת הכלים ואת שורת המצב.

Home

 • מעבר לתחילת שורה בגליון עבודה.

 • מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר Scroll Lock מופעל.

 • בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

 • הקשה על Ctrl+Home מעבירה לתחילת גליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Home מרחיבה את בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

Page Down

 • מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

 • הקשה על Alt+Page Down מעבירה מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Page Down מעבירה לגליון הבא בחוברת עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Page Down בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגליון הבא בחוברת עבודה.

Page Up

 • מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

 • הקשה על Alt+Page Up מעבירה מסך אחד ימינה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Page Up מעבירה לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Page Down בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

מקש רווח

 • בתיבת דו-שיח, ביצוע הפעולה עבור הלחצן הנבחר, או לחלופין בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

 • הקשה על Ctrl+מקש רווח בוחרת עמודה שלמה בגליון עבודה.

 • הקשה על Shift+מקש רווח בוחרת שורה שלמה בגליון עבודה.

 • הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם נוספת בוחרת את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם שלישית בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • כאשר אובייקט נבחר, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את כל האובייקטים בגליון עבודה.

 • הקשה על Alt+מקש רווח מציגה את תפריט בקרה עבור חלון Excel.

Tab

 • מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

 • מעבר בין תאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

 • מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה בתיבת דו-שיח.

 • הקשה על Shift+Tab מעבירה לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

 • הקשה על Ctrl+Tab מעבירה לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

 • הקשה על Ctrl+Shift+Tab מעבירה לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

לראש הדף

מאמר זה מתאר קיצורי מקשים, מקשים ייעודיים ומקשי קיצור נפוצים אחרים עבור Excel 2013. הוא מתייחס בין היתר לקיצורים שבהם ניתן להשתמש כדי לגשת לרצועת הכלים.

עצה: כדי להשאיר חומר עזר זה זמין במהלך העבודה, מומלץ להדפיס נושא זה. כדי להדפיס נושא זה, הקש CTRL+P.

הערה: אם אין מקש קיצור עבור פעולה המשמשת אותך לעתים קרובות, תוכל להקליט פקודת מאקרו כדי ליצור מקש כזה.

גישה לרצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

אם עדיין אינך מכיר את רצועת הכלים, המידע בסעיף זה יכול לעזור לך להבין את מודל קיצורי המקשים של רצועת הכלים. רצועת הכלים כוללת קיצורי דרך חדשים, הנקראים תיאורי מקשים, שניתן לגרום להופעתם בעת הקשה על מקש Alt.

כדי להציג כרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על המקש עבור הכרטיסיה - לדוגמה, הקש על האות פ עבור הכרטיסיה הוספה או על ו עבור הכרטיסיה נוסחאות. פעולה זו גורמת להצגת כל התוויות של תיאורי המקשים עבור הלחצנים של אותה כרטיסיה, כפי שניתן לראות בתמונה הבאה. לאחר מכן, הקש על המקש עבור הלחצן הרצוי.

טיפים למקשים של רצועת הכלים של Excel 2013

האם קיצורי הדרך הישנים שלי ימשיכו לפעול?

קיצורי מקשים המתחילים ב- Ctrl ימשיכו לפעול ב- Microsoft Excel 2013. לדוגמה, הצירוף Ctrl+C עדיין מעתיק ללוח, והצירוף Ctrl+V עדיין מדביק מהלוח.

גם רוב קיצורי התפריטים הישנים של Alt+‎ עדיין פועלים. עם זאת, עליך לזכור את הקיצור המלא – אין תזכורות על-גבי המסך לגבי האותיות שיש להקיש עליהן. לדוגמה, נסה להקיש Alt ולאחר מכן הקש על אחד ממקשי התפריט הישנים ע (עריכה), ת (תצוגה), ה (הוספה) וכן הלאה. תופיע תיבה מוקפצת המציינת שאתה משתמש במקש גישה מגירסה קודמת של Microsoft Office. אם ידוע לך רצף המקשים כולו, המשך להפעלת הפקודה. אם אינך יודע את הרצף, הקש Esc והשתמש בתוויות של תיאורי המקשים במקום זאת.

מקשי קיצור בשילוב Ctrl

מקש

תיאור

Ctrl+PgDn

מעבר בין לשוניות גליון העבודה, מימין לשמאל.

Ctrl+PgUp

מעבר בין לשוניות גליון העבודה, משמאל לימין.

Ctrl+Shift+&‎

החלת גבול המיתאר על התאים הנבחרים.

Ctrl+Shift+_‎

הסרת גבול המיתאר מהתאים הנבחרים.

Ctrl+Shift+~‎

החלת תבנית המספר 'כללי'.

Ctrl+Shift+$‎

החלת התבנית 'מטבע' עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים יופיעו בין סוגריים).

Ctrl+Shift+%‎

החלת התבנית 'אחוזים' ללא מקומות עשרוניים.

Ctrl+Shift+^‎

החלת תבנית המספר 'מדעי' עם שני מקומות עשרוניים.

Ctrl+Shift+#‎

החלת התבנית 'תאריך' עם היום, החודש והשנה.

Ctrl+Shift+@‎

החלת התבנית 'שעה' עם השעה והדקה, תוך ציון AM או PM.

Ctrl+Shift+!‎

החלת התבנית 'מספר' עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן מינוס (-) לערכים שליליים.

Ctrl+Shift+*‎

בחירת האזור הנוכחי מסביב לתא הפעיל (אזור הנתונים התחום בין שורות ריקות ועמודות ריקות).

ב- PivotTable - בחירת דוח PivotTable בשלמותו.

Ctrl+Shift+:‎

הזנת השעה הנוכחית.

Ctrl+Shift+"‎

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Ctrl+Shift+סימן חיבור (+)

הצגת תיבת הדו-שיח הוספה להוספת תאים ריקים.

Ctrl+סימן חיסור (-)

הצגת תיבת הדו-שיח מחיקה למחיקת התאים הנבחרים.

;+Ctrl

הזנת התאריך הנוכחי.

Ctrl+`‎

מעבר בין הצגת ערכי תא להצגת נוסחאות בגליון העבודה.

Ctrl+'‎

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

Ctrl+1

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Ctrl+2

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

Ctrl+3

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

Ctrl+4

החלה או הסרה של קו תחתון.

Ctrl+5

החלה או הסרה של קו חוצה.

Ctrl+6

מעבר בין הסתרה להצגה של אובייקטים.

Ctrl+8

הצגה או הסתרה של סימני המיתאר.

Ctrl+9

הסתרת השורות הנבחרות.

Ctrl+0

הסתרת העמודות הנבחרות.

Ctrl+A

בחירת גליון העבודה כולו.

אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה - הצגת תיבת הדו-שיח ארגומנטים של פונקציה.

הקשה על Ctrl+Shift+A מוסיפה את שמות הארגומנטים והסוגריים כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה.

Ctrl+B

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

Ctrl+C

העתקת התאים הנבחרים.

Ctrl+D

שימוש בפקודה מלא כלפי מטה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא העליון בטווח נבחר אל התאים שמתחתיו.

Ctrl+E

הפעלת מילוי מהיר לזיהוי אוטומטי של דפוסים בעמודות סמוכות ולמילוי העמודה הנוכחית

Ctrl+F

הצגת הכרטיסיה חיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

גם הקשה על Shift+F5 מציגה כרטיסיה זו, בעוד שהקשה על Shift+F4 חוזרת על פעולת החיפוש האחרונה.

הקשה על Ctrl+Shift+F פותחת את הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Ctrl+G

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

גם F5 מציג תיבת דו-שיח זו.

Ctrl+H

הצגת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

Ctrl+I

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

Ctrl+K

הצגת תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור עבור היפר-קישורים חדשים או תיבת הדו-שיח עריכת היפר-קישור עבור היפר-קישורים קיימים נבחרים.

Ctrl+L

הצגת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

Ctrl+N

יצירת חוברת עבודה חדשה וריקה.

Ctrl+O

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה לפתיחה או לחיפוש של קובץ.

הקשה על Ctrl+Shift+O בוחרת את כל התאים המכילים הערות.

Ctrl+P

הצגת הכרטיסיה הדפסה בתוך תצוגת Microsoft Office Backstage.

הקשה על Ctrl+Shift+P פותחת את הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

Ctrl+Q

הצגת אפשרויות הניתוח המהיר עבור הנתונים כאשר יש תאים המכילים את הנתונים הנבחרים.

Ctrl+R

שימוש בפקודה מלא ימינה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא השמאלי ביותר בטווח נבחר אל התאים שמימין.

Ctrl+S

שמירת הקובץ הפעיל עם שמו, מיקומו והתבנית הנוכחיים שלו.

Ctrl+T

הצגת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

Ctrl+U

החלה או הסרה של קו תחתון.

הקשה על Ctrl+Shift+U גורמת למעבר בין הרחבה לכיווץ של שורת הנוסחאות.

Ctrl+V

הוספת תוכן הלוח בנקודת הכניסה והחלפת בחירות. זמין רק לאחר שגזרת או העתקת אובייקט, טקסט או תוכן תא.

הקשה על Ctrl+Alt+V מציגה את תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. זמין רק לאחר שגזרת או העתקת אובייקט, טקסט או תוכן תא בגליון עבודה או בתוכנית אחרת.

Ctrl+W

סגירת חלון חוברת העבודה שנבחר.

Ctrl+X

גזירת התאים שנבחרו.

Ctrl+Y

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

Ctrl+Z

שימוש בפקודה בטל כדי לבטל את הפקודה האחרונה או למחוק את הערך האחרון שהקלדת.

עצה: הצירופים Ctrl+J ו- Ctrl+M הם קיצורי דרך שאינם מוקצים לעת עתה.

לראש הדף

מקשי פעולה

מקש

תיאור

F1

הצגת חלונית המשימות עזרה של Excel‏.

הקשה על Ctrl+F1 מציגה או מסתירה את רצועת הכלים.

הקשה על Alt+F1 יוצרת תרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי.

הקשה על Alt+Shift+F1 מוסיפה גליון עבודה חדש.

F2

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף תוכן התא. ההקשה גם מעבירה את נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות כאשר העריכה בתא מבוטלת.

הקשה על Shift+F2 מוסיפה או עורכת הערת תא.

הקשה על Ctrl+F2 מציגה את אזור התצוגה המקדימה לפני הדפסה בכרטיסיה הדפסה בתוך תצוגת Backstage.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הדבקת שם. זמין רק אם שמות הוגדרו בחוברת העבודה (הכרטיסיה נוסחאות, הקבוצה שמות מוגדרים, הגדר שם).

הקשה על Shift+F3 מציגה את תיבת הדו-שיח הוספת פונקציה.

F4

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

אם נבחרו בנוסחה הפניה לתא או טווח, F4 מבצע מעבר מחזורי בין כל השילובים השונים של הפניות מוחלטות ויחסיות.

הקשה על Ctrl+F4 סוגרת את חלון חוברת העבודה הנבחר.

הקשה על Alt+F4 סוגרת את Excel.

F5

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

הקשה על Ctrl+F5 משחזרת את גודלו של חלון חוברת העבודה הנבחר.

F6

מעבר בין גליון העבודה, רצועת הכלים, חלונית המשימות ופקדי שינוי גודל התצוגה. בגליון עבודה מפוצל (תפריט תצוגה, נהל חלון זה, הקפא חלוניות, הפקודה פצל חלון), ‏F6 כולל את החלוניות המפוצלות בעת מעבר בין חלוניות ובין אזור רצועת הכלים.

הקשה על Shift+F6 מעבירה בין גליון העבודה, פקדי שינוי גודל התצוגה, חלונית המשימות ורצועת הכלים.

הקשה על Ctrl+F6 מעבירה לחלון חוברת העבודה הבא כאשר יותר מחלון אחד של חוברת העבודה פתוח.

F7

מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח הנבחר.

הקשה על Ctrl+F7 מבצעת את הפקודה הזז בחלון חוברת העבודה כאשר חלון זה אינו מוגדל. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את החלון ולסיום הקש Enter, או לחלופין, הקש Esc כדי לבטל.

F8

הפעלה או ביטול של מצב הרחבה. במצב הרחבה, בחירה מורחבת מופיעה בשורת המצב, ומקשי החצים מבצעים את הרחבת הבחירה.

הקשה על Shift+F8 מאפשרת לך להוסיף תא או טווח שאינם סמוכים לבחירה של תאים באמצעות מקשי החצים.

הקשה על Ctrl+F8 מבצעת את הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה של חלון חוברת העבודה) כאשר חוברת העבודה אינה מוגדלת.

הקשה על Alt+F8 מציגה את תיבת הדו-שיח מאקרו כדי ליצור, להפעיל, לערוך או למחוק מאקרו.

F9

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

הקשה על Shift+F9 מחשבת את גליון העבודה הפעיל.

הקשה על Ctrl+Alt+F9 מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם הם השתנו מאז החישוב האחרון ובין אם לאו.

הקשה על Ctrl+Alt+Shift+F9 בודקת מחדש נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

הקשה על Ctrl+F9 ממזערת את חלון חוברת העבודה לסמל.

F10

מפעילה או מבטלת תיאורי מקשים. (הקשה על Alt מבצעת את אותה הפעולה.)

הקשה על Shift+F10 מציגה את תפריט הקיצור עבור פריט נבחר.

הקשה על Alt+Shift+F10 מציגה את התפריט או ההודעה עבור לחצן 'בדיקת שגיאות'.

הקשה על Ctrl+F10 מגדילה או משחזרת את חלון חוברת העבודה הנבחר.

F11

יצירת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

הקשה על Shift+F11 מוסיפה גליון עבודה חדש.

הקשה על Alt+F11 פותחת את Microsoft Visual Basic For Applications Editor, שבו ניתן ליצור מאקרו באמצעות Visual Basic for Applications ‏(VBA).‏

F12

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

לראש הדף

מקשי קיצור שימושיים אחרים

מקש

תיאור

Alt

הצגת תיאורי המקשים (קיצורי הדרך החדשים) ברצועת הכלים.

לדוגמה,

הקשה על Alt, ג, פ מעבירה את גליון העבודה לתצוגת פריסת עמוד.

הקשה על Alt, ג, ן1 מעבירה את גליון העבודה לתצוגה רגילה.

הקשה על Alt, ג, ן2 מעבירה את גליון העבודה לתצוגה מקדימה של מעברי עמודים.

מקשי חצים

מעבר תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה בגליון עבודה.

הקשה על Ctrl+מקש חץ מעבירה לקצה אזור נתונים הנוכחי בגליון עבודה.

הקשה על Shift+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים בתא אחד.

הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, מרחיבה את הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

מקש חץ שמאלה או מקש חץ ימינה בוחרים את הכרטיסיה משמאל או מימין כאשר רצועת הכלים נבחרה. כאשר תפריט משנה פתוח או נבחר, מקשי חצים אלה עוברים בין התפריט הראשי לתפריט המשנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים בין לחצני הכרטיסיות.

מקש חץ למטה או מקש חץ למעלה בוחרים את הפקודה הבאה או את הפקודה הקודמת כאשר תפריט או תפריט משנה פתוחים. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים למעלה או למטה בקבוצת הכרטיסיות.

בתיבת דו-שיח, מקשי החצים עוברים בין אפשרויות ברשימה נפתחת פעילה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקש חץ למטה או Alt+חץ למטה פותחים רשימה נפתחת שנבחרה.

Backspace

מחיקת תו אחד שמאלה בשורת הנוסחאות.

בנוסף, ניקוי תוכן התא הפעיל.

במצב עריכת תאים - מחיקת התו שמימין לנקודת הכניסה.

Delete

הסרת תוכן התא (נתונים ונוסחאות) מתאים נבחרים מבלי להשפיע על העיצוב או ההערות בתא.

במצב עריכת תאים - מחיקת התו משמאל לנקודת הכניסה.

End

הקשה על End מפעילה או מבטלת את מצב 'סיום'. במצב 'סיום', ניתן להקיש על מקש חץ כדי לעבור לתא הבא שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. מצב 'סיום' מבוטל באופן אוטומטי לאחר הקשה על מקש החץ. הקפד להקיש על End שוב לפני הקשה על מקש החץ הבא. מצב 'סיום' מוצג בשורת המצב כאשר הוא מופעל.

אם התאים ריקים, הקשה על End ואחריו על מקש חץ מעבירה לתא האחרון בשורה או בעמודה.

מקש End גם בוחר את הפקודה האחרונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

הקשה על Ctrl+End עוברת אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש. אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+End מעבירה את הסמן לסוף הטקסט.

הקשה על Ctrl+Shift+End מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה). אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+Shift+End בוחרת את כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד לסוף - דבר זה אינו משפיע על גובה שורת הנוסחאות.

Enter

השלמת ערך תא מהתא או משורת הנוסחאות, ובחירת התא שמתחת (כברירת מחדל).

בטופס נתונים - העברה לשדה הראשון ברשומה הבאה.

פתיחת תפריט נבחר (הקש F10 כדי להפעיל את שורת התפריטים), או ביצוע הפעולה עבור פקודה נבחרת.

בתיבת דו-שיח - ביצוע הפעולה של לחצן הפקודה המוגדר כברירת מחדל בתיבת הדו-שיח (הלחצן עם המיתאר המודגש, בדרך כלל לחצן אישור).

הקשה על Alt+Enter מתחילה שורה חדשה באותו תא.

הקשה על Ctrl+Enter ממלאת את טווח התאים הנבחר בערך הנוכחי.

הקשה על Shift+Enter משלימה ערך תא ובוחרת את התא שמעל.

Esc

ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

סגירת תפריט או תפריט משנה, תיבת דו-שיח או חלון הודעה פתוחים.

בנוסף, סגירת מצב מסך מלא כאשר מצב זה הוחל, וחזרה למצב מסך רגיל כדי להציג שוב את רצועת הכלים ואת שורת המצב.

Home

מעבר לתחילת שורה בגליון עבודה.

מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר Scroll Lock מופעל.

בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

הקשה על Ctrl+Home מעבירה לתחילת גליון עבודה.

הקשה על Ctrl+Shift+Home מרחיבה את בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

Page Down

מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

הקשה על Alt+Page Down מעבירה מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

הקשה על Ctrl+Page Down מעבירה לגליון הבא בחוברת עבודה.

הקשה על Ctrl+Shift+Page Down בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגליון הבא בחוברת עבודה.

Page Up

מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

הקשה על Alt+Page Up מעבירה מסך אחד ימינה בגליון עבודה.

הקשה על Ctrl+Page Up מעבירה לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

הקשה על Ctrl+Shift+Page Down בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

מקש רווח

בתיבת דו-שיח, ביצוע הפעולה עבור הלחצן הנבחר, או לחלופין בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

הקשה על Ctrl+מקש רווח בוחרת עמודה שלמה בגליון עבודה.

הקשה על Shift+מקש רווח בוחרת שורה שלמה בגליון עבודה.

הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם נוספת בוחרת את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם שלישית בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • כאשר אובייקט נבחר, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את כל האובייקטים בגליון עבודה.

הקשה על Alt+מקש רווח מציגה את תפריט בקרה עבור חלון Excel.

Tab

מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

מעבר בין תאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה בתיבת דו-שיח.

הקשה על Shift+Tab מעבירה לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

הקשה על Ctrl+Tab מעבירה לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

הקשה על Ctrl+Shift+Tab מעבירה לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

לראש הדף

מאמר זה מתאר קיצורי מקשים, מקשים ייעודיים וכמה מקשי קיצור נפוצים אחרים עבור Excel 2010. הוא מתייחס בין היתר לקיצורים שבהם ניתן להשתמש כדי לגשת לרצועת הכלים.

הערה: אם אתה משתמש ב- Microsoft Excel Starter 2010, קח בחשבון כי לא כל התכונות המפורטות עבור Excel נתמכות ב- Excel Starter 2010.

עצה: כדי להשאיר חומר עזר זה זמין במהלך העבודה, מומלץ להדפיס נושא זה. כדי להדפיס נושא זה, הקש CTRL+P.

הערה: אם אין מקש קיצור עבור פעולה המשמשת אותך לעתים קרובות, תוכל להקליט פקודת מאקרו כדי ליצור מקש כזה.

האם קיצורי הדרך הישנים שלי ימשיכו לפעול?

מקשי קיצור בשילוב CTRL

מקשי פעולה

מקשי קיצור שימושיים אחרים

גישה לרצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

אם עדיין אינך מכיר את רצועת הכלים, המידע בסעיף זה יכול לעזור לך להבין את מודל קיצורי המקשים של רצועת הכלים. רצועת הכלים כוללת קיצורי דרך חדשים, הנקראים תיאורי מקשים, שניתן לגרום להופעתם בעת הקשה על מקש Alt.

כדי להציג כרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על המקש עבור הכרטיסיה - לדוגמה, הקש על האות פ עבור הכרטיסיה הוספה או על ו עבור הכרטיסיה נוסחאות. פעולה זו גורמת להצגת כל התוויות של תיאורי המקשים עבור הלחצנים של אותה כרטיסיה. לאחר מכן הקש על המקש עבור הלחצן הרצוי.

האם קיצורי הדרך הישנים שלי ימשיכו לפעול?

קיצורי מקשים המתחילים ב- CTRL ימשיכו לפעול ב- Excel 2010. לדוגמה, הצירוף CTRL+C עדיין מעתיק ללוח, והצירוף CTRL+V עדיין מדביק מהלוח.

גם רוב קיצורי התפריטים הישנים של Alt+‎ עדיין פועלים. עם זאת, עליך לזכור את הקיצור המלא – אין תזכורות על-גבי המסך לגבי האותיות שיש להקיש עליהן. לדוגמה, נסה להקיש Alt ולאחר מכן הקש על אחד ממקשי התפריט הישנים ע (עריכה), ת (תצוגה), ה (הוספה) וכן הלאה. תופיע תיבה מוקפצת המציינת שאתה משתמש במקש גישה מגירסה קודמת של Microsoft Office. אם ידוע לך רצף המקשים כולו, המשך להפעלת הפקודה. אם אינך יודע את הרצף, הקש ESC והשתמש בתוויות של תיאורי מקשים במקום זאת.

מקשי קיצור בשילוב Ctrl

עצה: הורד או הדפס כרטיסייה לעיון מהיר: קיצור דרך במקלדת - מקשי Ctrl. (PDF)

מקש

תיאור

CTRL+PgUp

מעבר בין לשוניות גליון העבודה, מימין לשמאל.

CTRL+PgDn

מעבר בין לשוניות גליון העבודה, משמאל לימין.

CTRL+SHIFT+(‎

ביטול הסתרה של שורות מוסתרות בקטע הנבחר.

CTRL+SHIFT+&‎

החלת גבול המיתאר על התאים הנבחרים.

CTRL+SHIFT_‎

הסרת גבול המיתאר מהתאים הנבחרים.

CTRL+SHIFT+~‎

החלת תבנית המספר 'כללי'.

CTRL+SHIFT+$‎

החלת התבנית 'מטבע' עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים יופיעו בין סוגריים).

CTRL+SHIFT+%‎

החלת התבנית 'אחוזים' ללא מקומות עשרוניים.

CTRL+SHIFT+^‎

החלת תבנית המספר 'מדעי' עם שני מקומות עשרוניים.

CTRL+SHIFT+#‎

החלת התבנית 'תאריך' עם היום, החודש והשנה.

CTRL+SHIFT+@‎

החלת התבנית 'שעה' עם השעה והדקה, תוך ציון AM או PM.

CTRL+SHIFT+!‎

החלת התבנית 'מספר' עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן מינוס (-) לערכים שליליים.

CTRL+SHIFT+*‎

בחירת האזור הנוכחי מסביב לתא הפעיל (אזור הנתונים התחום בין שורות ריקות ועמודות ריקות).

ב- PivotTable - בחירת דוח PivotTable בשלמותו.

CTRL+SHIFT+:‎

הזנת השעה הנוכחית.

CTRL+SHIFT+"‎

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

CTRL+SHIFT+מקש סימן חיבור (+)

הצגת תיבת הדו-שיח הוספה להוספת תאים ריקים.

CTRL+מקש סימן חיסור (-)

הצגת תיבת הדו-שיח מחיקה למחיקת התאים הנבחרים.

CTRL+;‎

הזנת התאריך הנוכחי.

CTRL+`‎

מעבר בין הצגת ערכי תא להצגת נוסחאות בגליון העבודה.

CTRL+'‎

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

CTRL+1

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

CTRL+2

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

CTRL+3

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

CTRL+4

החלה או הסרה של קו תחתון.

CTRL+5

החלה או הסרה של קו חוצה.

CTRL+6

מעבר בין הסתרה להצגה של אובייקטים.

CTRL+8

הצגה או הסתרה של סימני המיתאר.

CTRL+9

הסתרת השורות הנבחרות.

CTRL+0

הסתרת העמודות הנבחרות.

CTRL+A

בחירת גליון העבודה כולו.

אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על CTRL+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה - הצגת תיבת הדו-שיח ארגומנטים של פונקציה.

הקשה על CTRL+SHIFT+A מוסיפה את שמות הארגומנטים והסוגריים כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

CTRL+C

העתקת התאים הנבחרים.

CTRL+D

שימוש בפקודה מלא כלפי מטה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא העליון בטווח נבחר אל התאים שמתחתיו.

CTRL+F

הצגת הכרטיסיה חיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

גם הקשה על SHIFT+F5 מציגה כרטיסיה זו, בעוד שהקשה על SHIFT+F4 חוזרת על פעולת החיפוש האחרונה.

הקשה על CTRL+SHIFT+F פותחת את הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

CTRL+G

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

גם F5 מציג תיבת דו-שיח זו.

CTRL+H

הצגת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

CTRL+I

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

CTRL+K

הצגת תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור עבור היפר-קישורים חדשים או תיבת הדו-שיח עריכת היפר-קישור עבור היפר-קישורים קיימים נבחרים.

CTRL+L

הצגת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

CTRL+N

יצירת חוברת עבודה חדשה וריקה.

CTRL+O

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה לפתיחה או לחיפוש של קובץ.

הקשה על CTRL+SHIFT+O בוחרת את כל התאים המכילים הערות.

CTRL+P

הצגת הכרטיסיה הדפסה בתוך תצוגת Microsoft Office Backstage.

הקשה על CTRL+SHIFT+P פותחת את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים כשהכרטיסיה גופן נבחרת.

CTRL+R

שימוש בפקודה מלא ימינה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא השמאלי ביותר בטווח נבחר אל התאים שמימין.

CTRL+S

שמירת הקובץ הפעיל עם שמו, מיקומו והתבנית הנוכחיים שלו.

CTRL+T

הצגת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו תחתון.

הקשה על CTRL+SHIFT+U גורמת למעבר בין הרחבה לכיווץ של שורת הנוסחאות.

CTRL+V

הוספת תוכן הלוח בנקודת הכניסה והחלפת בחירות. זמין רק לאחר שגזרת או העתקת אובייקט, טקסט או תוכן תא.

הקשה על CTRL+ALT+V מציגה את תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. הצירוף זמין רק לאחר שגזרת או העתקת אובייקט, טקסט או תוכן תא בגליון עבודה או בתוכנית אחרת.

CTRL+W

סגירת חלון חוברת העבודה שנבחר.

CTRL+X

גזירת התאים שנבחרו.

CTRL+Y

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

CTRL+Z

שימוש בפקודה בטל כדי לבטל את הפקודה האחרונה או למחוק את הערך האחרון שהקלדת.

עצה: הצירופים הבאים בשילוב מקש CTRL:‏ CTRL+E‏, CTRL+J‏, CTRL+M ו- CTRL+Q הם קיצורי דרך שטרם הוקצו בשלב זה.

לראש הדף

מקשי פעולה

עצה: הורד או הדפס כרטיסייה לעיון מהיר: קיצורי דרך במקלדת - מקשי פונקציות. (PDF)

מקש

תיאור

F1

הצגת חלונית המשימות עזרה של Excel‏.

הקשה על CTRL+F1 מציגה או מסתירה את רצועת הכלים.

הקשה על ALT+F1 יוצרת תרשים מוטבע של הנתונים בטווח הנוכחי.

הקשה על ALT+SHIFT+F1 מוסיפה גליון עבודה חדש.

F2

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף תוכן התא. ההקשה גם מעבירה את נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות כאשר העריכה בתא מבוטלת.

הקשה על SHIFT+F2 מוסיפה או עורכת הערה בתא.

הקשה על CTRL+F2 מציגה את אזור התצוגה המקדימה לפני הדפסה בכרטיסיה הדפסה בתוך תצוגת Backstage.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הדבקת שם. הצירוף זמין רק אם ישנם שמות קיימים בחוברת העבודה.

הקשה על SHIFT+F3 מציגה את תיבת הדו-שיח הוספת פונקציה.

F4

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

אם נבחרו בנוסחה הפניה לתא או טווח, F4 מבצע מעבר מחזורי בין כל השילובים השונים של הפניות מוחלטות ויחסיות.

הקשה על CTRL+F4 סוגרת את חלון חוברת העבודה הנבחר.

הקשה על ALT+F4 סוגרת את Excel.

F5

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

הקשה על CTRL+F5 משחזרת את גודלו של חלון חוברת העבודה הנבחר.

F6

מעבר בין גליון העבודה, רצועת הכלים, חלונית המשימות ופקדי שינוי גודל התצוגה. בגליון עבודה מפוצל (תפריט תצוגה, נהל חלון זה, הקפא חלוניות, הפקודה פצל חלון), ‏F6 כולל את החלוניות המפוצלות בעת מעבר בין חלוניות ובין אזור רצועת הכלים.

הקשה על SHIFT+F6 מעבירה בין גליון העבודה, פקדי שינוי גודל התצוגה, חלונית המשימות ורצועת הכלים.

הקשה על CTRL+F6 מעבירה לחלון חוברת העבודה הבא כאשר יותר מחלון אחד של חוברת העבודה פתוח.

F7

מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח הנבחר.

הקשה על CTRL+F7 מבצעת את הפקודה הזז בחלון חוברת העבודה כאשר חלון זה אינו מוגדל. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את החלון ולסיום, הקש ENTER; לחלופין, הקש ESC כדי לבטל.

F8

הפעלה או ביטול של מצב הרחבה. במצב הרחבה, בחירה מורחבת מופיעה בשורת המצב, ומקשי החצים מבצעים את הרחבת הבחירה.

הקשה על SHIFT+F8 מאפשרת לך להוסיף לבחירה של תאים תא או טווח שאינם סמוכים באמצעות מקשי החצים.

הקשה על CTRL+F8 מבצעת את הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה של חלון חוברת העבודה) כאשר חוברת העבודה אינה מוגדלת.

הקשה על ALT+F8 מציגה את תיבת הדו-שיח מאקרו כדי ליצור, להפעיל, לערוך או למחוק מאקרו.

F9

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

הקשה על SHIFT+F9 מחשבת את גליון העבודה הפעיל.

הקשה על CTRL+ALT+F9 מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם הם השתנו מאז החישוב האחרון ובין אם לאו.

הקשה על CTRL+ALT+SHIFT+F9 בודקת מחדש נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

הקשה על CTRL+F9 ממזערת את חלון חוברת העבודה לסמל.

F10

מפעילה או מבטלת תיאורי מקשים. (הקשה על Alt מבצעת את אותה הפעולה.)

הקשה על SHIFT+F10 מציגה את תפריט הקיצור עבור פריט נבחר.

הקשה על ALT+SHIFT+F10 מציגה את התפריט או ההודעה עבור לחצן 'בדיקת שגיאות'.

הקשה על CTRL+F10 מגדילה או משחזרת את חלון חוברת העבודה הנבחר.

F11

יצירת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי בגליון תרשים נפרד.

הקשה על SHIFT+F11 מוסיפה גליון עבודה חדש.

הקשה על ALT+F11 פותחת את Microsoft Visual Basic For Applications Editor, שבו ניתן ליצור מאקרו באמצעות Visual Basic for Applications ‏(VBA).‏

F12

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

לראש הדף

מקשי קיצור שימושיים אחרים

הערה: הורד או הדפס כרטיסייה לעיון מהיר: קיצורי דרך במקלדת- שונות. (PDF)

מקש

תיאור

ALT

הצגת תיאורי המקשים (קיצורי הדרך החדשים) ברצועת הכלים.

לדוגמה,

הקשה על ALT, ג, פ מעבירה את גליון העבודה לתצוגת פריסת עמוד.

הקשה על ALT, ג, ן1 מעבירה את גליון העבודה לתצוגה רגילה.

הקשה על ALT, ג, ן2 מעבירה את גליון העבודה לתצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

מקשי חצים

עבור תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+מקש חץ מעבירה לקצה אזור נתונים הנוכחי בגליון עבודה.

הקשה על SHIFT+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים בתא אחד.

הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, היא מרחיבה את הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

הקשה על חץ שמאלה או חץ ימינה בוחרת את הכרטיסיה משמאל או מימין בעת בחירת רצועת הכלים. כאשר תפריט משנה פתוח או נבחר, מקשי חצים אלה עוברים בין התפריט הראשי לתפריט המשנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים בין לחצני הכרטיסיות.

הקשה על חץ למטה או חץ למעלה בוחרת את הפקודה הבאה או הקודמת בעת פתיחה של תפריט או תפריט משנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים מעלה או מטה בקבוצת הכרטיסיות.

בתיבת דו-שיח, מקשי החצים עוברים בין אפשרויות ברשימה נפתחת פעילה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

חץ למטה או ALT+חץ למטה פותחים רשימה נפתחת שנבחרה.

BACKSPACE

מחיקת תו אחד שמאלה בשורת הנוסחאות.

בנוסף, ניקוי תוכן התא הפעיל.

במצב עריכת תאים - מחיקת התו שמימין לנקודת הכניסה.

DELETE

הסרת תוכן התא (נתונים ונוסחאות) מתאים נבחרים מבלי להשפיע על העיצוב או ההערות בתא.

במצב עריכת תאים - מחיקת התו משמאל לנקודת הכניסה.

END

END מפעיל את מצב סיום. במצב סיום, ניתן להקיש על מקש חץ כדי לעבור לתא הבא שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. אם התאים ריקים, הקשה על END ואחריו על מקש חץ מעבירה את המוקד לתא האחרון בשורה או בעמודה.

מקש END גם בוחר את הפקודה האחרונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

הקשה על Ctrl+End עוברת אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש. אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+End מעבירה את הסמן לסוף הטקסט.

הקשה על Ctrl+Shift+End מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה). אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+Shift+End בוחרת את כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד לסוף - דבר זה אינו משפיע על גובה שורת הנוסחאות.

ENTER

השלמת ערך תא מהתא או משורת הנוסחאות, ובחירת התא שמתחת (כברירת מחדל).

בטופס נתונים - העברה לשדה הראשון ברשומה הבאה.

פתיחת תפריט נבחר (הקש F10 כדי להפעיל את שורת התפריטים), או ביצוע הפעולה עבור פקודה נבחרת.

בתיבת דו-שיח - ביצוע הפעולה של לחצן הפקודה המוגדר כברירת מחדל בתיבת הדו-שיח (הלחצן עם המיתאר המודגש, בדרך כלל לחצן אישור).

הקשה על ALT+ENTER מתחילה שורה חדשה באותו תא.

הקשה על CTRL+ENTER ממלאת את טווח התאים הנבחר בערך הנוכחי.

הקשה על SHIFT+ENTER משלימה הזנה בתא ובוחרת את התא שמעל.

ESC

ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

סגירת תפריט או תפריט משנה, תיבת דו-שיח או חלון הודעה פתוחים.

בנוסף, סגירת מצב מסך מלא כאשר מצב זה הוחל, וחזרה למצב מסך רגיל כדי להציג שוב את רצועת הכלים ואת שורת המצב.

HOME

מעבר לתחילת שורה בגליון עבודה.

מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר SCROLL LOCK מופעל.

בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

הקשה על CTRL+HOME מעבירה לתחילת גליון עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+HOME מרחיבה את בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

PAGE DOWN

מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

הקשה על ALT+PAGE DOWN מעבירה מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+PAGE DOWN מעבירה לגיליון הבא בחוברת עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+PAGE DOWN בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

PAGE UP

מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

הקשה על ALT+PAGE UP מעבירה מסך אחד ימינה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+PAGE UP מעבירה לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+PAGE UP בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

מקש רווח

בתיבת דו-שיח, ביצוע הפעולה עבור הלחצן הנבחר, או לחלופין בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

הקשה על CTRL+מקש רווח בוחרת עמודה שלמה בגליון עבודה.

הקשה על SHIFT+מקש רווח בוחרת שורה שלמה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+מקש רווח בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם נוספת בוחרת את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם שלישית בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • כאשר אובייקט נבחר, הקשה על CTRL+SHIFT+מקש רווח בוחרת את כל האובייקטים בגליון עבודה.

הקשה על ALT+מקש רווח מציגה את תפריט בקרה עבור חלון Excel.

TAB

מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

מעבר בין תאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה בתיבת דו-שיח.

הקשה על SHIFT+TAB מעבירה לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

הקשה על CTRL+TAB מעבירה לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

הקשה על CTRL+SHIFT+TAB מעבירה לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

לראש הדף

מאמר זה מתאר קיצורי מקשים, מקשים ייעודיים וכמה מקשי קיצור נפוצים אחרים עבור Excel 2007. הוא מתייחס בין היתר לקיצורים שבהם ניתן להשתמש כדי לגשת לרצועת הכלים.

עצה: כדי להשאיר חומר עזר זה זמין במהלך העבודה, מומלץ להדפיס נושא זה. כדי להדפיס נושא זה, הקש CTRL+P.

הערה: אם אין מקש קיצור עבור פעולה המשמשת אותך לעתים קרובות, תוכל להקליט פקודת מאקרו כדי ליצור מקש כזה.

מקשי קיצור בשילוב CTRL

מקש

תיאור

CTRL+PgUp

מעבר בין לשוניות גליון העבודה, מימין לשמאל.

CTRL+PgDn

מעבר בין לשוניות גליון העבודה, משמאל לימין.

CTRL+SHIFT+(‎

ביטול הסתרה של שורות מוסתרות בקטע הנבחר.

CTRL+SHIFT+)‎‎‎

ביטול הסתרה של עמודות מוסתרות בקטע הנבחר.

CTRL+SHIFT+&‎

החלת גבול המיתאר על התאים הנבחרים.

CTRL+SHIFT_‎

הסרת גבול המיתאר מהתאים הנבחרים.

CTRL+SHIFT+~‎

החלת תבנית המספר 'כללי'.

CTRL+SHIFT+$‎

החלת התבנית 'מטבע' עם שני מקומות עשרוניים (מספרים שליליים יופיעו בין סוגריים).

CTRL+SHIFT+%‎

החלת התבנית 'אחוזים' ללא מקומות עשרוניים.

CTRL+SHIFT+^‎

החלת התבנית של מספר מעריכי עם שני מקומות עשרוניים.

CTRL+SHIFT+#‎

החלת התבנית 'תאריך' עם היום, החודש והשנה.

CTRL+SHIFT+@‎

החלת התבנית 'שעה' עם השעה והדקה, תוך ציון AM או PM.

CTRL+SHIFT+!‎

החלת התבנית 'מספר' עם שני מקומות עשרוניים, מפריד אלפים וסימן מינוס (-) לערכים שליליים.

CTRL+SHIFT+*‎

בחירת האזור הנוכחי מסביב לתא הפעיל (אזור הנתונים התחום בין שורות ריקות ועמודות ריקות).

ב- PivotTable - בחירת דוח PivotTable בשלמותו.

CTRL+SHIFT+:‎

הזנת השעה הנוכחית.

CTRL+SHIFT+"‎

העתקת הערך מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

CTRL+SHIFT+מקש סימן חיבור (+)

הצגת תיבת הדו-שיח הוספה להוספת תאים ריקים.

CTRL+מקש סימן חיסור (-)

הצגת תיבת הדו-שיח מחיקה למחיקת התאים הנבחרים.

CTRL+;‎

הזנת התאריך הנוכחי.

CTRL+`‎

מעבר בין הצגת ערכי תא להצגת נוסחאות בגליון העבודה.

CTRL+'‎

העתקת נוסחה מהתא שמעל לתא הפעיל אל התא או אל שורת הנוסחאות.

CTRL+1

הצגת תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

CTRL+2

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

CTRL+3

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

CTRL+4

החלה או הסרה של קו תחתון.

CTRL+5

החלה או הסרה של קו חוצה.

CTRL+6

מעבר בין הסתרת אובייקטים, הצגת אובייקטים והצגת מצייני מיקום של אובייקטים.

CTRL+8

הצגה או הסתרה של סימני המיתאר.

CTRL+9

הסתרת השורות הנבחרות.

CTRL+0

הסתרת העמודות הנבחרות.

CTRL+A

בחירת גליון העבודה כולו.

אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+A פעם נוספת בוחרת את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקשה על CTRL+A בפעם השלישית בוחרת את גליון העבודה כולו.

כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה - הצגת תיבת הדו-שיח ארגומנטים של פונקציה.

הקשה על CTRL+SHIFT+A מוסיפה את שמות הארגומנטים והסוגריים כשנקודת הכניסה נמצאת מימין לשם של פונקציה בנוסחה.

CTRL+B

החלה או הסרה של עיצוב מודגש.

CTRL+C

העתקת התאים הנבחרים.

הקשה על CTRL+C ולאחריה הקשה נוספת על CTRL+C גורמות להצגת הלוח.

CTRL+D

שימוש בפקודה מלא כלפי מטה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא העליון בטווח נבחר אל התאים שמתחתיו.

CTRL+F

הצגת הכרטיסיה חיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

גם הקשה על SHIFT+F5 מציגה כרטיסיה זו, בעוד שהקשה על SHIFT+F4 חוזרת על פעולת החיפוש האחרונה.

הקשה על CTRL+SHIFT+F פותחת את הכרטיסיה גופן בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

CTRL+G

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

גם F5 מציג תיבת דו-שיח זו.

CTRL+H

הצגת הכרטיסיה החלפה בתיבת הדו-שיח חיפוש והחלפה.

CTRL+I

החלה או הסרה של עיצוב נטוי.

CTRL+K

הצגת תיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור עבור היפר-קישורים חדשים או תיבת הדו-שיח עריכת היפר-קישור עבור היפר-קישורים קיימים נבחרים.

CTRL+N

יצירת חוברת עבודה חדשה וריקה.

CTRL+O

הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה לפתיחה או לחיפוש של קובץ.

הקשה על CTRL+SHIFT+O בוחרת את כל התאים המכילים הערות.

CTRL+P

הצגת תיבת הדו-שיח הדפסה.

הקשה על CTRL+SHIFT+P פותחת את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים כשהכרטיסיה גופן נבחרת.

CTRL+R

שימוש בפקודה מלא ימינה כדי להעתיק את התוכן ואת העיצוב של התא השמאלי ביותר בטווח נבחר אל התאים שמימין.

CTRL+S

שמירת הקובץ הפעיל עם שמו, מיקומו והתבנית הנוכחיים שלו.

CTRL+T

הצגת תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

CTRL+U

החלה או הסרה של קו תחתון.

הקשה על CTRL+SHIFT+U גורמת למעבר בין הרחבה לכיווץ של שורת הנוסחאות.

CTRL+V

הוספת תוכן הלוח בנקודת הכניסה והחלפת בחירות. זמין רק לאחר שגזרת או העתקת אובייקט, טקסט או תוכן תא.

הקשה על CTRL+ALT+V מציגה את תיבת הדו-שיח הדבקה מיוחדת. הצירוף זמין רק לאחר שגזרת או העתקת אובייקט, טקסט או תוכן תא בגליון עבודה או בתוכנית אחרת.

CTRL+W

סגירת חלון חוברת העבודה שנבחר.

CTRL+X

גזירת התאים שנבחרו.

CTRL+Y

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

CTRL+Z

שימוש בפקודה בטל כדי לבטל את הפקודה האחרונה או למחוק את הערך האחרון שהקלדת.

צירוף המקשים CTRL+SHIFT+Z משתמש בפקודה בטל או בפקודה בצע שוב כדי לבטל או לשחזר את התיקון האוטומטי האחרון כאשר מוצגות תגיות חכמות של ‏‏תיקון שגיאות אוטומטי.

לראש הדף

מקשי פעולה

מקש

תיאור

F1

הצגת חלונית המשימות עזרה של Microsoft Office Excel.

הקשה על CTRL+F1 מציגה או מסתירה את רצועת הכלים, רכיב של ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent.

הקשה על ALT+F1 יוצרת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי.

הקשה על ALT+SHIFT+F1 מוסיפה גליון עבודה חדש.

F2

עריכת התא הפעיל והצבת נקודת הכניסה בסוף תוכן התא. ההקשה גם מעבירה את נקודת הכניסה אל שורת הנוסחאות כאשר העריכה בתא מבוטלת.

הקשה על SHIFT+F2 מוסיפה או עורכת הערה בתא.

הקשה על CTRL+F2 מציגה את חלון 'הצגה לפני הדפסה'.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הדבקת שם.

הקשה על SHIFT+F3 מציגה את תיבת הדו-שיח הוספת פונקציה.

F4

חזרה על הפקודה או הפעולה האחרונה, אם ניתן.

אם נבחרו בנוסחה הפניה לתא או טווח, הקשה על F4 מבצעת מעבר מחזורי בין השילובים השונים של הפניות מוחלטות ויחסיות.

הקשה על CTRL+F4 סוגרת את חלון חוברת העבודה הנבחר.

F5

הצגת תיבת הדו-שיח מעבר אל.

הקשה על CTRL+F5 משחזרת את גודלו של חלון חוברת העבודה הנבחר.

F6

מעבר בין גליון העבודה, רצועת הכלים, חלונית המשימות ופקדי שינוי גודל התצוגה. בגליון עבודה מפוצל (תפריט תצוגה, נהל חלון זה, הקפא חלוניות, הפקודה פצל חלון), ‏F6 כולל את החלוניות המפוצלות בעת מעבר בין חלוניות ובין אזור רצועת הכלים.

הקשה על SHIFT+F6 מעבירה בין גליון העבודה, פקדי שינוי גודל התצוגה, חלונית המשימות ורצועת הכלים.

הקשה על CTRL+F6 מעבירה לחלון חוברת העבודה הבא כאשר יותר מחלון אחד של חוברת העבודה פתוח.

F7

מציג את תיבת הדו-שיח בדיקת איות כדי לבדוק איות בגליון העבודה הפעיל או בטווח הנבחר.

הקשה על CTRL+F7 מבצעת את הפקודה הזז בחלון חוברת העבודה כאשר חלון זה אינו מוגדל. השתמש במקשי החצים כדי להזיז את החלון ולסיום, הקש ENTER; לחלופין, הקש ESC כדי לבטל.

F8

הפעלה או ביטול של מצב הרחבה. במצב הרחבה, בחירה מורחבת מופיעה בשורת המצב, ומקשי החצים מבצעים את הרחבת הבחירה.

הקשה על SHIFT+F8 מאפשרת לך להוסיף לבחירה של תאים תא או טווח שאינם סמוכים באמצעות מקשי החצים.

הקשה על CTRL+F8 מבצעת את הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה של חלון חוברת העבודה) כאשר חוברת העבודה אינה מוגדלת.

הקשה על ALT+F8 מציגה את תיבת הדו-שיח מאקרו כדי ליצור, להפעיל, לערוך או למחוק מאקרו.

F9

חישוב כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות.

הקשה על SHIFT+F9 מחשבת את גליון העבודה הפעיל.

הקשה על CTRL+ALT+F9 מחשבת את כל גליונות העבודה בכל חוברות העבודה הפתוחות, בין אם הם השתנו מאז החישוב האחרון ובין אם לאו.

הקשה על CTRL+ALT+SHIFT+F9 בודקת מחדש נוסחאות תלויות ולאחר מכן מחשבת את כל התאים בכל חוברות העבודה הפתוחות, לרבות תאים שאינם מסומנים לשם חישוב.

הקשה על CTRL+F9 ממזערת את חלון חוברת העבודה לסמל.

F10

הפעלה או ביטול של תיאורי מקשים.

הקשה על SHIFT+F10 מציגה את תפריט הקיצור עבור פריט נבחר.

הקשה על ALT+SHIFT+F10 גורמת להצגת התפריט או ההודעה עבור תגית חכמה. אם ישנה יותר מתגית חכמה אחת, הקשה על צירוף זה מעבירה אל התגית החכמה הבאה ומציגה את התפריט או ההודעה שלה.

הקשה על CTRL+F10 מגדילה או משחזרת את חלון חוברת העבודה הנבחר.

F11

יצירת תרשים של הנתונים בטווח הנוכחי.

הקשה על SHIFT+F11 מוסיפה גליון עבודה חדש.

הקשה על ALT+F11 פותחת את Microsoft Visual Basic Editor, שבו ניתן ליצור מאקרו באמצעות Visual Basic for Applications ‏(VBA).‏

F12

הצגת תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

לראש הדף

מקשי קיצור שימושיים אחרים

מקש

תיאור

מקשי חצים

עבור תא אחד למעלה, למטה, ימינה או שמאלה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+מקש חץ מעבירה לקצה אזור נתונים הנוכחי בגליון עבודה.

הקשה על SHIFT+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים בתא אחד.

הקשה על CTRL+SHIFT+מקש חץ מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, היא מרחיבה את הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

הקשה על חץ שמאלה או חץ ימינה בוחרת את הכרטיסיה משמאל או מימין בעת בחירת רצועת הכלים. כאשר תפריט משנה פתוח או נבחר, מקשי חצים אלה עוברים בין התפריט הראשי לתפריט המשנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים בין לחצני הכרטיסיות.

הקשה על חץ למטה או חץ למעלה בוחרת את הפקודה הבאה או הקודמת בעת פתיחה של תפריט או תפריט משנה. כאשר כרטיסיה ברצועת הכלים נבחרת, מקשים אלה מנווטים מעלה או מטה בקבוצת הכרטיסיות.

בתיבת דו-שיח, מקשי החצים עוברים בין אפשרויות ברשימה נפתחת פעילה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

חץ למטה או ALT+חץ למטה פותחים רשימה נפתחת שנבחרה.

BACKSPACE

מחיקת תו אחד שמאלה בשורת הנוסחאות.

בנוסף, ניקוי תוכן התא הפעיל.

במצב עריכת תאים - מחיקת התו שמימין לנקודת הכניסה.

DELETE

הסרת תוכן התא (נתונים ונוסחאות) מתאים נבחרים מבלי להשפיע על העיצוב או ההערות בתא.

במצב עריכת תאים - מחיקת התו משמאל לנקודת הכניסה.

END

מעבר לתא בפינה השמאלית התחתונה של החלון כאשר SCROLL LOCK מופעל.

בנוסף, בחירת הפקודה האחרונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

הקשה על Ctrl+End עוברת אל התא האחרון בגליון עבודה, לשורה הנמוכה ביותר הנמצאת בשימוש של העמודה השמאלית ביותר הנמצאת בשימוש. אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+End מעבירה את הסמן לסוף הטקסט.

הקשה על Ctrl+Shift+End מרחיבה את בחירת התאים לתא האחרון הנמצא בשימוש בגליון העבודה (הפינה השמאלית התחתונה). אם הסמן נמצא בשורת הנוסחאות, הקשה על Ctrl+Shift+End בוחרת את כל הטקסט בשורת הנוסחאות ממיקום הסמן עד לסוף - דבר זה אינו משפיע על גובה שורת הנוסחאות.

ENTER

השלמת ערך תא מהתא או משורת הנוסחאות, ובחירת התא שמתחת (כברירת מחדל).

בטופס נתונים - העברה לשדה הראשון ברשומה הבאה.

פתיחת תפריט נבחר (הקש F10 כדי להפעיל את שורת התפריטים), או ביצוע הפעולה עבור פקודה נבחרת.

בתיבת דו-שיח - ביצוע הפעולה של לחצן הפקודה המוגדר כברירת מחדל בתיבת הדו-שיח (הלחצן עם המיתאר המודגש, בדרך כלל לחצן אישור).

הקשה על ALT+ENTER מתחילה שורה חדשה באותו תא.

הקשה על CTRL+ENTER ממלאת את טווח התאים הנבחר בערך הנוכחי.

הקשה על SHIFT+ENTER משלימה הזנה בתא ובוחרת את התא שמעל.

ESC

ביטול ערך בתא או בשורת הנוסחאות.

סגירת תפריט או תפריט משנה, תיבת דו-שיח או חלון הודעה פתוחים.

בנוסף, סגירת מצב מסך מלא כאשר מצב זה הוחל, וחזרה למצב מסך רגיל כדי להציג שוב את רצועת הכלים ואת שורת המצב.

HOME

מעבר לתחילת שורה בגליון עבודה.

מעבר לתא בפינה הימנית העליונה של החלון כאשר SCROLL LOCK מופעל.

בחירת הפקודה הראשונה בתפריט כאשר תפריט או תפריט משנה גלויים.

הקשה על CTRL+HOME מעבירה לתחילת גליון עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+HOME מרחיבה את בחירת התאים לתחילת גליון העבודה.

PAGE DOWN

מעבר מסך אחד למטה בגליון עבודה.

הקשה על ALT+PAGE DOWN מעבירה מסך אחד שמאלה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+PAGE DOWN מעבירה לגיליון הבא בחוברת עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+PAGE DOWN בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

PAGE UP

מעבר מסך אחד למעלה בגליון עבודה.

הקשה על ALT+PAGE UP מעבירה מסך אחד ימינה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+PAGE UP מעבירה לגיליון הקודם בחוברת עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+PAGE UP בוחרת את הגיליון הנוכחי ואת הגיליון הבא בחוברת עבודה.

מקש רווח

בתיבת דו-שיח, ביצוע הפעולה עבור הלחצן הנבחר, או לחלופין בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

הקשה על CTRL+מקש רווח בוחרת עמודה שלמה בגליון עבודה.

הקשה על SHIFT+מקש רווח בוחרת שורה שלמה בגליון עבודה.

הקשה על CTRL+SHIFT+מקש רווח בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם נוספת בוחרת את האזור הנוכחי ואת שורות הסיכום שלו. הקשה על Ctrl+Shift+מקש רווח פעם שלישית בוחרת את גליון העבודה בשלמותו.

 • כאשר אובייקט נבחר, הקשה על CTRL+SHIFT+מקש רווח בוחרת את כל האובייקטים בגליון עבודה.

הקשה על ALT+מקש רווח מציגה את תפריט בקרה עבור חלון Microsoft Office Excel.

TAB

מעבר תא אחד ימינה בגליון עבודה.

מעבר בין תאים לא נעולים בגליון עבודה מוגן.

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה בתיבת דו-שיח.

הקשה על SHIFT+TAB מעבירה לתא הקודם בגליון עבודה או לאפשרות הקודמת בתיבת דו-שיח.

הקשה על CTRL+TAB מעבירה לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

הקשה על CTRL+SHIFT+TAB מעבירה לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- קהילת Tech Community עבור Excel, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- User Voice עבור Excel.

למידע נוסף

קיצורי מקלדת ב- Excel עבור Mac

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

זיהוי שגיאות בנוסחאות

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×