קיצורי מקשים ב- Word Online

קיצורי מקשים ב- Word Online

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Word Online ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Word Online ב- Windows.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • פקודות הדורשות ממך להקיש ולשחרר מקשים מרובים יחד מצוינות באמצעות סימן חיבור (+). פקודות הדורשות ממך להקיש מקשים מרובים לפי הסדר מצוינות באמצעות סימן פסיק (,).

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

טבלה זו מציגה את קיצורי המקשים הנפוצים ביותר ב- Word Online:

לביצוע פעולה זו

הקש

בתצוגת קריאה, פתיחת תצוגה מבוססת-PDF שתויגה לפעולה עם קוראי מסך

עבור באמצעות מקש Tab ללחצן מצב נגישות והקש Enter

חיפוש טקסט בתצוגת קריאה

Ctrl+F או F3

חיפוש טקסט בתצוגת עריכה

Ctrl+F או Ctrl+H

הסתרה של חלונית הניווט

Esc

מעבר אל בקרת גודל תצוגה

בלוח מקשים של Windows, הקש Alt+Win+ג, ולאחר מכן הקש על א

פתיחה של תיבת החיפוש בחלונית ניווט

Ctrl+G

הדפסה

Ctrl+P

מעבר לאזור ציוני הדרך הבא

Ctrl+F6

מעבר לתיבה ספר לי

Alt+Q

מקשי גישה: קיצורי דרך לשימוש ברצועת הכלים

Word Online מציע מקשי גישה, שהם קיצורי מקשים לניווט ברצועת הכלים. אם השתמשת במקשי גישה כדי לחסוך זמן ב- Word עבור מחשבים שולחניים, תוכל למצוא מקשי גישה דומים מאוד ב- Word Online.

ב- Word Online, כל מקשי הגישה מתחילים ב- Alt+Win, ולאחר מכן יש להוסיף אות עבור כרטיסיית רצועת הכלים. לדוגמה, כדי לעבור לכרטיסיה 'סקירה', הקש Alt+Win+ץ.

רצועת הכלים בתצוגת 'עריכה' של Word Online מציגה מקשי גישה

כדי לעבור ישירות לכרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על אחד ממקשי הגישה הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת התיבה ספר לי ברצועת הכלים והקלדת מונח חיפוש.

Alt+Win, א

פתיחת תפריט קובץ לקבלת גישה לאפשרויות חדש, פתח, שמירה בשם והדפסה. ניתן גם לפתוח את אודות לקבלת מידע או את עזרה לקבלת סיוע.

Alt+Win, כ

פתיחת הכרטיסיה בית ועיצוב טקסט ומספרים או שימוש בכלים אחרים, כגון חיפוש.

Alt+Win, י

פתיחת הכרטיסיה הוספה והוספת תמונה, קישור, הערה, כותרת עליונה או כותרת תחתונה, מספר העמוד או הערת שוליים. ניתן גם לגשת אל גלריית הסימנים תחת סימן.

Alt+Win, פ

פתיחת הכרטיסיה פריסת עמוד והגדרת שוליים, כיוון, גודל ומרווח.

Alt+Win, A

פתיחת הכרטיסיה סקירה עבור בדיקת איות, בדיקת נגישות, עבודה עם הערות או הצגת פעילות עריכה.

Alt+Win, ץ

פתיחת הכרטיסיה תצוגה לבחירת תצוגה, פתיחת חלונית הניווט, הצגת כותרות עליונות וכותרות תחתונות וכן שינוי גודל התצוגה.

Alt+Win, ג

קיצורי הדרך בטבלה זו יכולים לחסוך לך זמן בעת עבודה עם כרטיסיות רצועת הכלים ותפריטי רצועת הכלים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הכרטיסיה הפעילה ברצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה

‎Alt+Win. כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, השתמש במקש גישה או במקש Tab.

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים

Enter ולאחר מכן Tab או Shift+Tab

הפעלת לחצן שנבחר

מקש רווח או ENTER

פתיחת רשימה עבור הפקודה שנבחרה

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט עבור הלחצן שנבחר

Alt + חץ למטה

כאשר ישנו תפריט או תפריט משנה פתוח, מעבר אל הפקודה הבאה

Esc

עבודה עם תוכן בתצוגה 'עריכה'

לביצוע פעולה זו

הקש

גזירה

Ctrl+X

העתקה

Ctrl+C

הדבקה

Ctrl+V

ביטול פעולה

Ctrl+Z

ביצוע חוזר

Ctrl+Y

מעבר בין רצועת הכלים לתוכן המסמך

Ctrl+F6

כיווץ גודל גופן

Ctrl+[‎

הגדלת גופן

Ctrl+]‎

הפעלת כרטיסיה אחרת ברצועת הכלים

Tab, Enter

מעבר בין פקודות רצועת הכלים

Tab

ביצוע פקודת רצועת הכלים הנוכחית שנבחרה

Enter

כיווץ או הרחבה של רצועת הכלים

Ctrl+F3

עבודה עם הערות

קיצורי המקשים של 'הערות' יפעלו רק כאשר חלונית 'הערות' פתוחה ורק לאחר שבחרו בה (או 'נמצא במוקד' אם אתה משתמש בקורא מסך).

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת הערה חדשה

Ctrl+Alt+ן

מעבר אל רצף ההערות הבא

חץ למטה

מעבר אל רצף ההערות הקודם

חץ למעלה

הרחבת רצף הערות כאשר המוקד נמצא עליו 

חץ שמאלה

כיווץ רצף הערות

חץ ימינה

מעבר אל התשובה הבאה ברצף הערות 

חץ למטה

מעבר אל התשובה הקודמת ברצף או אל הערת האב 

חץ למעלה

סגירת החלונית  

Tab

תיבת התשובה 

Tab

עריכת הערת אב/תשובה

Tab כאשר המוקד נמצא בהערת האב/התשובה

פרסום הערה/תשובה או שמירת פעולת עריכה 

Ctrl+Enter

מחיקת טיוטה של הערה/תשובה או פעולת עריכה 

Esc

הרחבת רצף הערות באמצעות לחצן 'הצג תשובות נוספות' ברצף ההערות 

Tab

מעקב וסקירה של שינויים

לביצוע פעולה זו

הקש על מקשים אלה

הפעלה או ביטול של מעקב אחר שינויים

Ctrl+Shift+E

קבלת שינוי

Ctrl+Alt+= (סימן שוויון)

דחיית שינוי

Ctrl+Alt+- (סימן מקף)

מעבר לשינוי הקודם

Ctrl+Alt+9

מעבר לשינוי הבא

Ctrl+Alt+0 (אפס)

הזזת נקודת הכניסה

לביצוע פעולה זו

הקש

תו אחד ימינה

חץ שמאלה

תו אחד שמאלה

חץ ימינה

מילה אחת ימינה

Ctrl+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

Ctrl+חץ שמאלה

שורה אחת למעלה

חץ למעלה

שורה אחת למטה

חץ למטה

פיסקה אחת למעלה

Ctrl+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

Ctrl+חץ למטה

תחילת השורה

Home

סוף השורה

End

תחילת העמוד

Ctrl+Home

סוף העמוד

Ctrl+End

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

מודגש

Ctrl+B

נטוי

Ctrl+I

קו תחתון

Ctrl+U

רשימה עם תבליטים

Ctrl+נקודה

רשימה ממוספרת

Ctrl+/‎

יישור לשמאל

Ctrl+L

יישור לימין

Ctrl+R

יישור למרכז

Ctrl+E

בחירת תוכן או הרחבת הבחירה

לביצוע פעולה זו

הקש

תו אחד ימינה

Shift+חץ ימינה

תו אחד שמאלה

Shift+חץ שמאלה

מילה אחת ימינה

Shift+Ctrl+חץ ימינה

מילה אחת שמאלה

Shift+Ctrl+חץ שמאלה

שורה אחת למעלה

Shift+חץ למעלה

שורה אחת למטה

Shift+חץ למטה

פיסקה אחת למעלה

Shift+Ctrl+חץ למעלה

פיסקה אחת למטה

Shift+Ctrl+חץ למטה

לתחילת השורה

Shift+Home

לסוף השורה

Shift+End

מעבר לתחילת המסמך

Shift+Ctrl+Home

מעבר לסוף המסמך

Shift+Ctrl+End

המסמך כולו

Ctrl+A

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- Word באמצעות תכונות נגישות

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Word

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×