קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט

קיצורי המקשים המתוארים במאמר זה מתייחסים לפריסת לוח מקשים של ארצות הברית. פריסת המקשים בלוחות מקשים אחרים עשויה לא להתאים בדיוק למקשי לוח מקשים של ארצות הברית.

בהגדרות Outlook באינטרנט, תוכל לבחור את הגירסה של קיצורי המקשים המוכרת לך ביותר. מאמר זה כולל מידע על קיצורי הדרך הזמינים אם תבחר ב- Outlook כגירסה של קיצורי דרך שבה ברצונך להשתמש.

הערות: 

  • כדי לראות רשימה מלאה של קיצורי מקשים הזמינים בגירסה שאתה בוחר, הקש על מקש סימן השאלה (?) בלוח המקשים בעת השימוש ב- Outlook באינטרנט.

  • קיצורי המקשים הזמינים עבור Outlook באינטרנט הם אותם קיצורי המקשים הזמינים ב- Outlook.com.

קיצורי מקשים נפוצים

קיצורי המקשים הבאים הם הנפוצים ביותר בקרב אנשים הבוחרים בגירסת Outlook של קיצורי המקשים ב- Outlook באינטרנט .

לביצוע פעולה זו...

הקש...

יצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה או פריט חדש

Ctrl+N או N

מחיקת הודעה או פריט

Delete

העברת הודעה לנמען

Ctrl+Shift+F או Shift+F

מעבר ללוח השנה

Ctrl+Shift+2

מענה לכולם להודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+Shift+R או Shift+R

מענה להודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+R או R

חיפוש

Alt+Q

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+Enter

הגעה ל'דואר', 'לוח שנה', 'אנשים' ו'משימות'

באפשרותך לנווט אל תכונות ופונקציות שונות של Outlook באינטרנט באמצעות הפקודות והלחצנים הרגילים בסרגלי הניווט. לחלופין, באפשרותך להשתמש במערך רחב של קיצורי מקשים. לנוחותך, חילקנו את קיצורי המקשים לפי אזור.

קיצורי מקשים שונים

באפשרותך להשתמש בשילוב מקשים כדי לנווט אל הפריטים בחלק העליון של חלון Outlook באינטרנט.

  • השתמש במקשי החץ ימינה והחץ שמאלה כדי לעבור בין 'דואר', 'לוח שנה', 'אנשים' ו'משימות'.

  • השתמש במקש Tab כדי לעבור אל המידע שלך, אל 'אפשרויות', 'חיפוש' ו'עזרה'.

  • הקש Enter כדי לעבור לאזור שהדגשת על-ידי בחירתו.

הקש על מקש Esc כדי לסגור כל טופס פתוח או תיבת דו-שיח פתוחה. עם זאת, אם תעשה זאת, ייתכן שהמידע שהוספת לטופס או לתיבה לא יישמר.

קיצורי מקשים לפעולות כלליות

אחרי שלמדת את המקשים המשמשים למעבר ממקום למקום ב- Outlook באינטרנט, הנה קיצורי המקשים שיכולים לעזור לך בביצוע כמה פעולות בסיסיות.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+N או N

יצירת פריט חדש מאותו סוג כמו המודול שבו אתה נמצא כעת. לדוגמה, פגישה חדשה בלוח שנה.

E

העברת דואר אלקטרוני לתיקיית הארכיון.

Alt+Q

מעבר אל תיבת החיפוש.

Ctrl+F6

מעבר מאזור אחד לאחר. זהו הניווט ברמה העליונה.

הערות: 

  • כאשר תגיע לאזור הרצוי, השתמש במקש Tab ובמקשי החצים כדי לנווט לפריט הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לפעול בפריט זה.

  • באפליקציה 'דואר', Ctrl+F6 עובר בין סרגל הניווט העליון, המצב האישי, פריטים חדשים, תיקיות וחלונית הקריאה.

מקש תפריט תלוי הקשר (או Shift+F10)

זה דומה ללחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני לבחירת אפשרות. בלוחות מקשים התואמים ל- Windows, מקש תפריט ההקשר נמצא מימין למקש הרווח.

Enter

בחירת הודעה, פריט לוח שנה, איש קשר או משימה ופתיחת האפשרות המסומנת בחלון חדש.

קיצורי מקשים לעריכת טקסט

תגלה שקיצורי המקשים לעריכת טקסט הזמינים ב- Outlook באינטרנט זהים לאלה הזמינים עם מוצרי Microsoft אחרים.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+C

העתקת הבחירה ללוח.

Ctrl+X

גזירת הטקסט שנבחר.

Backspace

מחיקת הטקסט שנבחר או התווים שמימין לסמן.

Ctrl+Backspace

מחק את המילה שמימין לסמן, אך לא את הרווח שלפני המילה.

Ctrl+K

הצגת התיבה להוספת היפר-קישור.

Ctrl+V

הדבקת תוכן מהלוח במיקום הנוכחי.

Ctrl+Y

חזרה על הפעולה האחרונה שבוצעה.

Ctrl+Z

ביטול הפעולה האחרונה שבוצעה.

הוספה

מעבר בין הוספה והחלפה של טקסט.

קיצורי מקשים לעיצוב טקסט

ייתכן שאתה מכיר את קיצורי המקשים לעיצוב טקסים שבהם תוכל להשתמש ב-Outlook באינטרנט. Microsoft קבעה קיצורי מקשים סטנדרטיים לעיצוב טקסט במוצרים רבים של Microsoft.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+B

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+I

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+U

החלת קו תחתון.

דואר

קיצורי מקשים של רשימת תיקיות

להלן מקשי הקיצור הנפוצים ביותר שנמצאים בשימוש עם רשימת תיקיות.

קיצור מקשים

פעולה

חץ שמאלה

כיווץ התיקיה שנבחרה.

חץ ימינה

הרחבת התיקיה שנבחרה.

F2

שינוי השם של התיקיה שנבחרה.

קיצורי מקשים להודעות ורשימת קריאה

להלן קיצורי מקשים שבהם ניתן להשתמש לביצוע אותה פעולה, בין אם אתה עובד ברשימת הודעות ובין אם ברשימת קריאה.

קיצור מקשים

פעולה

Insert

החלת דגל ברירת המחדל על השיחה או ההודעה שנבחרה מבלי לפתוח את תפריט הדגל.

הערה: אם השיחה או ההודעה כבר מסומנות בדגל, האפשרות 'הוספה' מסמנת את השיחה או ההודעה כשיחה או הודעה שהושלמה. פעולה זו תקפה גם בעת בחירת שיחות או הודעות מרובות.

Esc

ביטול החיפוש.

הערה: אם התפריט תלוי ההקשר פתוח, הקשה על Esc תסגור את התפריט תלוי ההקשר אך לא תבטל את החיפוש.

Delete

מחיקת ההודעה או הפריט שנבחרו.

Ctrl+Q או Q

סימון השיחה או ההודעה שנבחרה כשיחה או הודעה שנקראה.

Ctrl+U או U

סימון השיחה או ההודעה שנבחרה כשיחה או הודעה שלא נקראה.

Shift+Delete‏

מחיקה לצמיתות של ההודעה או הפריט שנבחרו.

קיצורי מקשים לרשימת הודעות

קיצורי מקשים משתמשים לעתים קרובות באותם שמות מקשים או באותו שילוב של מקשים. אך האופן שבו הפעולות מתבצעות עשוי להשתנות בהתבסס על האזור שבו אתה עובד. קיצורי המקשים הבאים נמצאים בשימוש עם רשימת הודעות.

קיצור מקשים

פעולה

Esc

ביטול חיפוש.

הערה: אם התפריט תלוי ההקשר פתוח, הקשה על Esc תסגור את התפריט תלוי ההקשר אך לא תבטל את החיפוש.

Shift+חץ למטה

בחירת ההודעה הנוכחית וההודעה הבאה ברשימה. השתמש בקיצור זה כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Shift+חץ למעלה

בחירת ההודעה הנוכחית וההודעה הקודמת ברשימה. השתמש בקיצור זה כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Home או Ctrl+Home

בחירת ההודעה הראשונה בתיקיה.

Page Down

בחירת ההודעה הראשונה בעמוד הבא ברשימות הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Up

בחירת ההודעה הראשונה בעמוד הקודם ברשימות הודעות בנות שני עמודים או יותר.

End או Ctrl+End

בחירת ההודעה האחרונה בתיקיה.

קיצורי מקשים לרשימת קריאה

הפעולה שקיצור מקשים מבצע יכולה להיות ייחודית לאזור שבו אתה עובד, על אף השימוש בשמות מקשים ובשילובי מקשים מוכרים. להלן קיצורי המקשים שנמצאים בשימוש ברשימת קריאה.

קיצור מקשים

פעולה

Esc

סגירת הודעה חדשה

Ctrl+N או N

יצירת הודעה חדשה.

Ctrl+Shift+F או Shift+F

העברת ההודעה שנבחרה.

End או Ctrl+End

מעבר לתחתית השיחה או ההודעה.

Home או Ctrl+Home

מעבר לראש השיחה או ההודעה.

Page Down

עבור למטה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Up

עבור למעלה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Ctrl+R או R

השבה להודעה שנבחרה.

Ctrl+Shift+R או Shift+R

השבה לשולח ולכל הנמענים של ההודעה שנבחרה.

Ctrl+Enter

שליחת הודעה.

לוח שנה

קיצורי הדרך הבאים זמינים כאשר עובדים בתצוגת לוח שנה.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+N

יצירת פריט לוח שנה חדש.

Delete

מחיקת הפריט שנבחר.

Ctrl+Shift+2

מעבר ללוח השנה.

Shift+חץ ימינה

מעבר לתקופת הזמן הבאה. לדוגמה, אם אתה נמצא בתצוגת חודש, CTRL+חץ ימינה יוביל אותך לחודש הבא.

Shift+חץ שמאלה

מעבר לתקופת הזמן הקודמת. לדוגמה, אם אתה נמצא בתצוגת חודש, CTRL+חץ שמאלה יוביל אותך לחודש הקודם.

Shift+Alt+Y

מעבר אל היום.

Ctrl+F6

מעבר לאזור אחר בלוח השנה.

Tab

מעבר לאירוע או לאזור הבא בתצוגה הנוכחית.

Shift+Tab

מעבר לאירוע או לאזור הקודם בתצוגה הנוכחית.

Enter

פתיחת הפריט שנבחר.

Shift+Alt+1

מעבר לתצוגת יום.

Shift+Alt+3

מעבר לתצוגת שבוע מלא.

Shift+Alt+4

מעבר לתצוגת חודש.

Shift+Alt+2

מעבר לתצוגת שבוע עבודה.

טפסי לוח השנה

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+S

שמירת פעילות.

Ctrl+Enter או Alt+S

שליחת פגישה.

משימות

עבוד על המשימות שלך באמצעות כמה קיצורי מקשים בסיסיים.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+N

יצירת משימה חדשה.

Delete

מחיקת הפריט שנבחר.

Page Down

עבור רשימה בת יותר משני עמודים, בחירת הפריט הראשון בעמוד הבא.

Page Up

עבור רשימה בת יותר משני עמודים, בחירת הפריט הראשון בעמוד הקודם.

Home

בחירת הפריט הראשון ברשימה.

End

בחירת הפריט האחרון ברשימה.

חץ למטה

בחירת הפריט הבא ברשימה.

חץ למעלה

בחירת הפריט הקודם ברשימה.

נושאים קשורים

קיצורי מקשים ב- Outlook.com

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×