קיצורי מקשים ב- Outlook באינטרנט

קיצורי המקשים המתוארים במאמר זה מתייחסים לפריסת לוח מקשים של ארצות הברית. פריסת המקשים בלוחות מקשים אחרים עשויה לא להתאים בדיוק למקשי לוח מקשים של ארצות הברית.

קיצורי מקשים נפוצים

להלן קיצורי המקשים הנפוצים ביותר עבור Outlook.

לביצוע פעולה זו...

הקש...

הוספת קובץ מצורף

Alt, לאחר מכן H ולאחר מכן AF בו-זמנית

מודגש

Ctrl+B

סגירת הודעה

Esc

העתקה

Ctrl+C

יצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה

Ctrl+N

יצירת פריט חדש

Ctrl+N

מחיקת הודעה או פריט

Delete

העברת הודעה לנמען

Ctrl+F

העברת דואר כקובץ מצורף

Ctrl+Alt+F

מעבר ללוח השנה

Ctrl+2

הוספת קובץ

 • Alt+N ולאחר מכן AF בו-זמנית כדי לצרף קובץ בהודעה חדשה

 • Alt+N ולאחר מכן AM בו-זמנית כדי להוסיף פריט Outlook בהודעה חדשה

 • Alt+N ולאחר מכן AA בו-זמנית כדי להוסיף כרטיס ביקור בהודעה חדשה

 • Alt+N ולאחר מכן AA בו-זמנית כדי להוסיף לוח שנה בהודעה חדשה

העברה לתיקיה

Ctrl+Shift+B

פתיחה

Enter

קריאת הודעת דואר אלקטרוני

Enter

מענה לכולם להודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+Shift+R

מענה להודעת דואר אלקטרוני

Ctrl+R

חיפוש

Ctrl+E

שליחת הודעת דואר אלקטרוני

Alt+S

שליחה/קבלה

F9

הגעה ל'דואר', 'לוח שנה', 'אנשים' ו'משימות'

באפשרותך לנווט אל תכונות ופונקציות שונות Outlook באמצעות הפקודות והלחצנים הרגילים בסרגלי הניווט. לחלופין, באפשרותך להשתמש במערך רחב של קיצורי מקשים. לנוחותך, חילקנו את קיצורי המקשים לפי אזור.

קיצורי מקשים שונים

באפשרותך להשתמש בשילוב מקשים כדי לנווט אל הפריטים בחלק העליון של חלון Outlook Web App.

 • השתמש במקשי החץ ימינה והחץ שמאלה כדי לעבור בין 'דואר', 'לוח שנה', 'אנשים' ו'משימות'.

 • השתמש במקש Tab כדי לעבור אל המידע שלך, אל 'אפשרויות', 'חיפוש' ו'עזרה'.

 • השתמש במקש Enter כדי לעבור אל אזור שהדגשת על-ידי בחירתו.

הקש על מקש Esc כדי לסגור כל טופס פתוח או תיבת דו-שיח פתוחה. עם זאת, אם תעשה זאת, ייתכן שהמידע שתוסיף לטופס או לתיבת הדו-שיח לא יישמר.

קיצורי מקשים כלליים לתנועה

אם אתה עובד בתיקיית דואר או ברשימת הודעות דואר אלקטרוני, קיימים קיצורי מקשים נפוצים שיעזרו לך לנוע לאורך התוכן.

קיצור מקשים

פעולה

חץ למטה

התקדם בכיוון מטה ברשימה או גלול מטה בחלון.

Ctrl+Shift+B

עבור לתיקיה.

Tab

עבור אל האזור או הפריט הבא.

Shift+Tab

עבור אל האזור או הפריט הקודם.

חץ למעלה

התקדם בכיוון מעלה ברשימה או גלול למעלה בחלון.

קיצורי מקשים לפעולות כלליות

כעת, לאחר שרכשת שליטה במקשי התנועה הבסיסיים, הנה קיצורי מקשים שיכולים לעזור לך לבצע כמה פעולות בסיסיות.

קיצור מקשים

פעולה

Esc

סגור פריט.

Ctrl+N או N

צור פריט חדש מאותו סוג כמו של התיקיה הנוכחית.

אפשרויות נוספות

 • Ctrl+Shift+K ליצירת משימה חדשה.

 • Ctrl+Shift+M ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

 • Ctrl+Shift+A ליצירת פעילות חדשה.

 • Ctrl+Shift+Q ליצירת פגישה חדשה.

 • Ctrl+Shift+C ליצירת איש קשר חדש.

E

צור תיקיית ארכיון אם עדיין לא הוגדרה כזו. לאחר מכן העבר הודעות דואר אלקטרוני לתיקיית הארכיון בעת הקשת E בהודעות שנבחרו.

Alt+Q או Ctrl+E או Ctrl+Alt+A או F3

עבור לתיבת החיפוש.

Ctrl+F6

מעבר מאזור אחד לאחר; זהו הניווט ברמה העליונה.

הערות: 

 • כאשר תגיע לאזור הרצוי, השתמש במקשי החצים כדי לנווט אל הפריט הרצוי ולאחר מכן הקש Enter כדי לפעול על פריט זה.

 • באפליקציה 'דואר', Ctrl+F6 עובר בין סרגל הניווט העליון, המצב האישי, פריטים חדשים, תיקיות וחלונית הקריאה.

מקש תפריט הקשרי

לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני שקולה לבחירת אפשרות. בלוחות מקשים תואמי-Windows, המקש נמצא מימין למקש הרווח.

Enter

בחר הודעה, פריט לוח שנה, איש קשר או משימה ופתח את האפשרות המסומנת בחלון חדש.

F9

שליחה/קבלה של הודעות.

אפשרויות נוספות

 • Ctrl+Alt+S להגדרת שליחה/קבלה של קבוצות

 • Ctrl+M להפעלת שליחה/קבלה.

 • Shift+F9 להפעלת שליחה/קבלה עבור התיקיה הנוכחית תוך אחזור פריטים מלאים (כותרת, פריט וקבצים מצורפים).

קיצורי מקשים לעריכת טקסט

תגלה שקיצורי המקשים לעריכת טקסט הזמינים ב- Outlook זהים לאלה הזמינים עם מוצרי Microsoft אחרים.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+C

העתק את הקטע הנבחר ללוח.

Ctrl+X

גזור את הקטע הנבחר ללוח.

Backspace

מחק הקטע הנבחר או התווים שמימין לסמן.

Ctrl+Backspace

מחק את המילה שמימין לסמן, אך לא את הרווח שלפני המילה.

Ctrl+L

הצג את תיבת הדו-שיח של טקסט היפר-קישור.

Ctrl+V

הדבק את תוכן הלוח במיקום הנוכחי.

Ctrl+Y

חזור על הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

בטל את הפעולה האחרונה.

הוספה

מעבר בין הוספה והחלפה של טקסט.

קיצורי מקשים לעיצוב טקסט

ייתכן שאתה מכיר את קיצורי המקשים לעיצוב טקסים שבהם תוכל להשתמש ב-Outlook. Microsoft קבעה קיצורי מקשים סטנדרטיים לעיצוב טקסט במוצרים רבים של Microsoft.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+B

החלת עיצוב מודגש.

Ctrl+I

החלת עיצוב נטוי.

Ctrl+U

החלת קו תחתון.

דואר

קיצורי מקשים של רשימת תיקיות

להלן מקשי הקיצור הנפוצים ביותר שנמצאים בשימוש עם רשימת תיקיות.

קיצור מקשים

פעולה

חץ ימינה

כווץ את התיקיה שנבחרה.

חץ שמאלה

הרחב את התיקיה שנבחרה.

F2

שנה את שם התיקיה שנבחרה.

קיצורי מקשים להודעות ורשימת קריאה

להלן קיצורי מקשים שבהם ניתן להשתמש לביצוע אותה פעולה, בין אם אתה עובד ברשימת הודעות ובין אם ברשימת קריאה.

קיצור מקשים

פעולה

הוספה

החל את דגל ברירת המחדל על השיחה או ההודעה שנבחרו מבלי לפתוח את תפריט הדגל.

הערה: אם השיחה או ההודעה כבר מסומנות בדגל, האפשרות 'הוספה' מסמנת את השיחה או ההודעה כשיחה או הודעה שהושלמה. פעולה זו תקפה גם בעת בחירת שיחות או הודעות מרובות.

Esc

בטל חיפוש.

הערה: אם התפריט תלוי ההקשר פתוח, הקשה על Esc תסגור את התפריט תלוי ההקשר אך לא תבטל את החיפוש.

Delete או Ctrl+D

מחק את ההודעה או הפריט שנבחרו.

Ctrl+Q או Q

סמן את השיחה או ההודעה שנבחרו כהודעה כשיחה או הודעה שנקראו.

Ctrl+U או U

סמן את השיחה או ההודעה שנבחרו כהודעה כשיחה או הודעה שלא נקראה.

Shift+Deleteאו Shift+D

מחק לצמיתות את ההודעה או הפריט שנבחרו.

קיצורי מקשים לרשימת הודעות

קיצורי מקשים משתמשים לעתים קרובות באותם שמות מקשים או באותו שילוב של מקשים. אך האופן שבו הפעולות מתבצעות עשוי להשתנות בהתבסס על האזור שבו אתה עובד. קיצורי המקשים הבאים נמצאים בשימוש עם רשימת הודעות.

קיצור מקשים

פעולה

Esc

בטל חיפוש.

הערה: אם התפריט תלוי ההקשר פתוח, הקשה על Esc תסגור את התפריט תלוי ההקשר אך לא תבטל את החיפוש.

Shift+חץ למטה

בחר את ההודעה הנוכחית וההודעה הבאה ברשימה. השתמש כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Shift+חץ למעלה

בחר את ההודעה הנוכחית וההודעה הקודמת ברשימה. השתמש כדי לבחור הודעות מרובות ורציפות.

Home או Ctrl+Home

בחר את ההודעה הראשונה בתיקיה.

Page Down

בחר את ההודעה הראשונה בעמוד הבא ברשימות הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Up

בחר את ההודעה הראשונה בעמוד הקודם ברשימות הודעות בנות שני עמודים או יותר.

End או Ctrl+End

בחר את ההודעה האחרונה בתיקיה.

קיצורי מקשים לרשימת קריאה

הפעולה שקיצור מקשים מבצע יכולה להיות ייחודית לאזור שבו אתה עובד, על אף השימוש בשמות מקשים מוכרים ובשילובי מקשים מוכרים. להלן קיצורי המקשים שנמצאים בשימוש ברשימת קריאה.

קיצור מקשים

פעולה

Esc

סגור הודעה חדשה

Ctrl+N או N

צור הודעה חדשה.

Ctrl+Shift+F

העבר את ההודעה שנבחרה.

End או Ctrl+End

עבור לתחתית השיחה או ההודעה.

Home או Ctrl+Home

עבור לחלק העליון של השיחה או ההודעה.

Page Down

עבור למטה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Page Up

עבור למעלה בעמוד אחד עבור שיחות או הודעות בנות שני עמודים או יותר.

Ctrl+R או Ctrl+Shift+R או R

השב להודעה שנבחרה.

Ctrl+Shift+C

השב להודעה שנבחרה לפי הודעה מיידית.

Ctrl+Shift+R

השב לשולח ולכל הנמענים של ההודעה שנבחרה.

Alt+S

שלח הודעה.

לוח שנה

קיצורי הדרך הבאים זמינים כאשר עובדים בתצוגת לוח שנה.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+N

צור פריט לוח שנה חדש.

Ctrl+Shift+A

צור פעילות חדשה.

Ctrl+Shift+Q

צור בקשה לפגישה חדשה.

Delete

מחיקת הפריט הנבחר.

Ctrl+2

עבור ללוח השנה.

Alt+N, ולאחר מכן AA בו-זמנית

עבור לתצוגה חודשית בלוח השנה.

Shift+חץ ימינה

עבור לפרק הזמן הבא. לדוגמה, אם אתה נמצא בתצוגה חודשית, Ctr+חץ ימינה יעביר אותך לחודש הבא.

Shift+חץ שמאלה

עבור לפרק הזמן הקודם. לדוגמה, אם אתה נמצא בתצוגה חודשית, Ctr+חץ שמאלה יעביר אותך לחודש הקודם.

Shift+Alt+Y

עבור אל היום.

Ctrl+F6

עבור לאזור אחר בלוח השנה.

Tab

עבור לאירוע או לאזור הבא בתצוגה הנוכחית.

Shift+Tab

עבור לאירוע או לאזור הקודם בתצוגה הנוכחית.

Enter

פתיחת הפריט הנבחר.

Shift+Alt+1

עבור לתצוגת יום.

Shift+Alt+3

עבור לתצוגת שבוע מלא.

Shift+Alt+4

עבור לתצוגת חודש.

Shift+Alt+2

עבור לתצוגת שבוע עבודה.

Ctrl+P

הדפס את התצוגה הנוכחית של לוח השנה.

טפסי לוח השנה

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+S

שמור פעילות.

Ctrl+Enter או Alt+S

שלח פגישה.

משימות

עבוד על המשימות שלך באמצעות כמה קיצורי מקשים בסיסיים.

קיצור מקשים

פעולה

Ctrl+N

צור משימה חדשה.

Delete

מחק את הפריט הנבחר.

Page Down

עבור רשימה בת יותר משני עמודים, בחר את הפריט הראשון בעמוד הבא.

Page Up

עבור רשימה בת יותר משני עמודים, בחר את הפריט הראשון בעמוד הקודם.

Home

בחר את הפריט הראשון ברשימה.

End

בחר את הפריט האחרון ברשימה.

חץ למטה

בחר את הפריט הבא ברשימה.

חץ למעלה

בחר את הפריט הקודם ברשימה.

למידע נוסף

קיצורי מקשים ב- Outlook.com

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×