קיצורי מקשים ב- Excel Online

קיצורי מקשים ב- Excel Online

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Excel Online ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור Excel Online ב- Windows.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

במאמר זה

עצות מהירות לשימוש בקיצורי מקשים עם Excel Online

 • Excel Online פועל בדפדפן האינטרנט שלך, כך שקיצורי המקשים שונים מאלה של Excel לשולחן העבודה. לדוגמה, תצטרך להשתמש בקיצור המקשים Ctrl+F6 במקום במקש F6 כדי לעבור אל אזורים ביישום.

  ניתן להשתמש בקיצורי מקשים נפוצים של הדפדפן, כגון F1 ו- Ctrl+‎.

 • ניתן למצוא במהירות כל פקודה על-ידי הקשה על Alt+Win+א כדי לקפוץ אל ספר לי; בספר לי, פשוט הקלד מילה או הקלד את שם הפקודה הרצויה (זמין בתצוגת עריכה בלבד). התכונה 'ספר לי' תחפש אפשרויות קרובות ותספק רשימה. השתמש במקש חץ למעלה ובמקש חץ למטה כדי לבחור פקודה ולאחר מכן הקש Enter.

 • כדי לקפוץ לתא מסוים בחוברת עבודה, השתמש בפקודה מעבר אל: הקש Ctrl+G, הקלד את ההפניה לתא (כגון B14) ולאחר מכן הקש Enter.

 • אם אתה משתמש בקורא מסך, ראה משימות נפוצות ב- Excel Online.

קיצורי דרך נפוצים

אלה הם קיצורי המקשים הנפוצים ביותר בשימוש ב- Excel Online.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא ספציפי

Ctrl+G

הזזה למטה

PAGE DOWN או חץ למטה

הזזה למעלה

PAGE UP או חץ למעלה

הדפסה

Ctrl+P

העתקה

Ctrl+C

הדבקה

Ctrl+V

גזירה

Ctrl+X

ביטול פעולה

Ctrl+Z

סגירת חוברת עבודה

Ctrl+W

חיפוש

Ctrl+F

הדגשה

Ctrl+B

פתיחת תפריט תלוי הקשר

 • לוח מקשים של Windows: מקש הקשר Windows+‏F10. מקש הקשר Windows נמצא בין מקש Alt השמאלי למקש Ctrl השמאלי

 • לוחות מקשים אחרים: Shift+F10

ספר לי

Alt+Q

חיפוש

Ctrl+F או Shift+F3

חיפוש חוזר, כלפי מטה

Shift+F4

חיפוש חוזר, כלפי מעלה

Ctrl+Shift+F4

הוספת תרשים

Alt+F1

מקשי גישה: קיצורי דרך לשימוש ברצועת הכלים

Excel Online מציע כעת מקשי גישה, שהם קיצורי מקשים לניווט ברצועת הכלים. אם השתמשת במקשי גישה כדי לחסוך זמן ב- Excel עבור מחשבים שולחניים, תוכל למצוא מקשי גישה דומים מאוד ב- Excel Online.

ב- Excel 2016 עבור Windows, מקשי הגישה מתחילים במקש Alt. ב- Excel Online, מקשי הגישה מתחילים ב- Alt+Win, ולאחר מכן יש להוסיף את האות עבור כרטיסיית רצועת הכלים. לדוגמה, כדי לעבור לכרטיסיה 'סקירה', הקש Alt+Win+ל.

רצועת הכלים של Excel Online המציגה את הכרטיסיה 'בית' ותיאורי מקשים עבור כל הכרטיסיות
 • כדי לעבור לרצועת הכלים, הקש Alt+Win או הקש Ctrl+F6 עד שתגיע לכרטיסיה 'בית'

 • כדי לעבור בין כרטיסיות ברצועת הכלים, הקש על מקש Tab.

 • כדי להסתיר את רצועת הכלים כך שיהיה לך יותר מקום לעבודה, הקש Ctrl+F1. חזור על הפעולה כדי להציג שוב את רצועת הכלים.

כדי לעבור ישירות לכרטיסיה ברצועת הכלים, הקש על אחד ממקשי הגישה הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת התיבה 'ספר לי' ברצועת הכלים והקלדת מונח חיפוש

Alt+Win, א

פתיחת הכרטיסיה 'קובץ' ושימוש בתצוגת Backstage

Alt+Win, כ

פתיחת הכרטיסיה 'בית' ועיצוב טקסט ומספרים או שימוש בכלים אחרים, כגון חיפוש

Alt+Win, י

פתיחת הכרטיסיה 'הוספה' והוספת פונקציה, טבלה, תרשים, היפר-קישור או הערה

Alt+Win, פ

פתיחת הכרטיסיה 'נתונים' ורענון החיבורים או שימוש בכלי נתונים

Alt+Win, A

פתיחת הכרטיסיה 'סקירה' ושימוש בבודק הנגישות או עבודה עם הערות

Alt+Win, ץ

פתיחת הכרטיסיה 'תצוגה' כדי לבחור תצוגה, להקפיא שורות או עמודות בגליון העבודה או להציג קווי רשת וכותרות

Alt+Win, ג

קיצורי הדרך בטבלה זו יכולים לחסוך לך זמן בעת עבודה עם כרטיסיות רצועת הכלים ותפריטי רצועת הכלים

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת הכרטיסיה הפעילה ברצועת הכלים והפעלת מקשי הגישה

‎Alt+Win. כדי לעבור לכרטיסיה אחרת, השתמש במקש גישה או במקש Tab.

העברת המוקד לפקודות ברצועת הכלים

Enter ולאחר מכן Tab או Shift+Tab

הפעלת לחצן שנבחר

מקש רווח או ENTER

פתיחת רשימה עבור הפקודה שנבחרה

מקש רווח או ENTER

פתיחת תפריט עבור הלחצן שנבחר

Alt + חץ למטה

כאשר ישנו תפריט או תפריט משנה פתוח, מעבר אל הפקודה הבאה

Esc

קיצורי דרך עבור פקודות Excel Online בתצוגת עריכה

אם הגיליון האלקטרוני נפתח בתצוגת קריאה של Excel Online, פקודות העריכה לא יפעלו. כדי לעבור לתצוגת עריכה, העבר את המוקד מחוץ לגליון העבודה על-ידי הקשת Ctrl+F6 ולאחר מכן עבור באמצעות מקש Tab לרשימה ערוך חוברת עבודה. הקש על מקש הרווח, הקש על מקש חץ למטה ולאחר מכן בחר ערוך ב- Excel Online.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת שורה מעל השורה הנוכחית

Alt+Win+י, פו, ר

הוספת עמודה מימין לעמודה הנוכחית

Alt+Win+י, פו, ד

גזירה

Ctrl+X

העתקה

Ctrl+C

הדבקה

Ctrl+V

ביטול פעולה

Ctrl+Z

ביצוע חוזר

Ctrl+Y

התחלת שורה חדשה באותו תא

Alt+Enter

הוספת היפר-קישור

Ctrl+K

הוספת טבלה

Ctrl+L

הוספת פונקציה

Shift+F3

הגדלת הגופן

‎Ctrl+Shift+>‎

הקטנת הגופן

‎Ctrl+Shift+<‎

לביצוע פעולה זו

הקש

השלמת הזנת תא ובחירת התא שמתחתיו

Enter

השלמת הזנת תא ובחירת התא שמעליו

Shift+Enter

השלמת הזנת תא ובחירת התא הבא בשורה

Tab

השלמת הזנת תא ובחירת התא הקודם בשורה

Shift+Tab

ביטול הזנת תא

Esc

לביצוע פעולה זו

הקש

עריכת תא נבחר

F2

ניקוי תא נבחר

Delete

ניקוי תא נבחר והתחלת עריכה

Backspace

מעבר לתחילת השורה בתא

Home

מעבר לסוף השורה בתא

End

בחירה ימינה לפי תו

Shift+חץ ימינה

בחירה עד תחילת הנתונים בתא

Shift+Home

בחירה עד סוף הנתונים בתא

Shift+End

בחירה שמאלה לפי תו

Shift+חץ שמאלה

הרחבת הבחירה לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, הרחבת הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

Ctrl+Shift+חץ ימינה או Ctrl+Shift+חץ שמאלה

לביצוע פעולה זו

הקש

מודגש

Ctrl+B

נטוי

Ctrl+I

קו תחתון

Ctrl+U

הדבקת עיצוב.

Shift+Ctrl+V

לביצוע פעולה זו

הקש

תא אחד למעלה

חץ למעלה או Shift+Enter

תא אחד למטה

חץ למטה או Enter

מעבר תא אחד ימינה

חץ ימינה או Tab

מעבר לתחילת השורה

Home

מעבר לתא A1

Ctrl+Home

מעבר לתא האחרון בטווח שבשימוש

Ctrl+End

מעבר מסך אחד למטה (28 שורות)

Page Down

מעבר מסך אחד למעלה (28 שורות)

Page Up

מעבר לקצה אזור הנתונים הנוכחי

Ctrl+חץ ימינה או Ctrl+חץ שמאלה

מעבר בין רצועת הכלים לתוכן חוברת העבודה

Ctrl+F6

מעבר לכרטיסיה אחרת ברצועת הכלים

Tab

הקש Enter כדי לעבור אל רצועת הכלים עבור כרטיסיה זו

הוספת גיליון חדש

Shift+F11

מעבר אל הגיליון הבא

‎Alt+Control+Page Down‎

מעבר אל הגיליון הקודם

‎Alt+Control+Page Up‎

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת תפריט/הסתעפות

Alt+חץ למטה

כינוס

Alt+חץ למעלה

פתיחת היפר-קישור

Ctrl+Enter

פתיחת חלונית ההערות בעת עריכה

Shift+F2

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת טווח של תאים

Shift+מקשי חצים

בחירת עמודה שלמה

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה שלמה

Shift+מקש רווח

הרחבת הבחירה לתא האחרון שאינו ריק באותה עמודה או שורה שבה נמצא התא הפעיל. לחלופין, אם התא הבא ריק, הרחבת הבחירה לתא הבא שאינו ריק.

Ctrl+Shift+חץ ימינה או Ctrl+Shift+חץ שמאלה

לביצוע פעולה זו

הקש

מלמעלה למטה (או קדימה בקטע הנבחר)

Enter

מלמטה למעלה (או אחורה בקטע הנבחר)

Shift+Enter

קדימה בשורה (או למטה בבחירה של עמודה בודדת)

Tab

אחורה בשורה (או למעלה בבחירה של עמודה בודדת)

Shift+Tab

לביצוע פעולה זו

הקש

חישוב חוברת עבודה (רענון)

F9

חישוב מלא

Ctrl+Shift+Alt+F9

רענון נתונים חיצוניים

ALT+F5

רענון כל הנתונים החיצוניים

Ctrl+Alt+F5

סכום אוטומטי

Alt+סימן 'שווה' (=)

תפריט קיצורי דרך של נגישות של Excel Online‏ (Alt+Shift+A)

קבל גישה נוחה לתכונות נפוצות על-ידי שימוש בקיצורי הדרך הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין אזורי ציון דרך

Ctrl+F6 או Ctrl+Shift+F6

מעבר בתוך אזורי ציון דרך

Tab או Shift+Tab

מעבר לתיבה ' ספר לי ' כדי להפעיל פקודה כלשהי

Alt+Q

הצגה או הסתרה של עצות מפתח

Alt+Windows

עריכת תא נבחר

F2

מעבר לתא ספציפי

Ctrl+G

מעבר לגליון עבודה אחר בחוברת העבודה

Ctrl+Alt+Page Up או Ctrl+Alt+Page Down

פתיחת תפריט תלוי הקשר

Shift+F10

קריאת הכותרת העליונה של השורה

Ctrl+Alt+Shift+T

קריאת שורה עד התא הפעיל

Ctrl+Alt+Shift+Home

קריאת שורה מהתא הפעיל

Ctrl+Alt+Shift+End

קריאת כותרת עמודה

Ctrl+Alt+Shift+H

קריאת עמודה עד התא הפעיל

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

קריאת עמודה מהתא הפעיל

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

אפשרות הזזת תיבות דו-שיח

Ctrl+Alt+רווח

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- Excel באמצעות תכונות נגישות

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Excel

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×