קיצורי מקלדת ב- PowerPoint עבור האינטרנט

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור PowerPoint באינטרנט ב- Windows עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, השימוש בקיצורי מקשים יכול להיות קל יותר מהשימוש במסך המגע, ומהווה חלופה משמעותית לשימוש בעכבר. מאמר זה מפרט את קיצורי המקשים עבור PowerPoint באינטרנט ב- Windows.

הערות: 

 • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית. 

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

הטבלה הבאה מספקת את קיצורי הדרך שבהם תשתמש כנראה לעתים קרובות ב- PowerPoint באינטרנט.

לביצוע פעולה זו

הקש על

הוספת שקופית חדשה.

כאשר המוקד נמצא בחלונית התמונות הממוזערות, הקש Ctrl+M.

מחיקת הטקסט, האובייקט או השקופית שנבחרו.

מקש Delete

הזזת צורה.

מקשי החצים

מעבר אל השקופית הבאה.

מקש Page Down

מעבר אל השקופית הקודמת.

מקש Page Up

יציאה מהצגת השקופיות.

Esc

תחילת העבודה

קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בנושא זה המקשים מופרדים באמצעות סימן החיבור (+). אם עליך להקיש על מקש מסוים מיד אחרי מקש אחר, המקדים מופרדים באמצעות פסיק (,).

PowerPoint באינטרנט פועל בדפדפן האינטרנט, כך שלא ניתן להשתמש בו במקשי גישה כמו אלה שנמצאים בשימוש ב- PowerPoint לשולחן העבודה. לדוגמה, הקשה על מקש Alt תעביר את המוקד אל שורת התפריטים של הדפדפן ואל קיצורי מקשים מוכרים, כגון Ctrl+P (הדפס) ו- F1 (עזרה), ותפעיל פקודות של הדפדפן במקום פקודות של PowerPoint באינטרנט.

כדי להעביר את המוקד לחלקים שונים של ממשק PowerPoint באינטרנט (לדוגמה, מרצועת הכלים לחלונית התמונות הממוזערות), הקש Ctrl+F6 כדי לנוע קדימה או הקש Ctrl+Shift+F6 כדי לנוע אחורה וכדי לעבור אל תוכן השקופית או כדי לצאת ממנו. כדי לנווט בין פקודות ב- PowerPoint באינטרנט, הקש על מקש Tab כדי לעבור קדימה, הקש Shift+Tab כדי לעבור אחורה והקש Enter כדי לבחור.

עצה: כדי לבצע פקודות במהירות בתצוגת עריכה, הקש Alt+Q כדי להעביר את המוקד אל התיבה ספר לי ולאחר מכן הקלד את הפקודה הרצויה. כדי לבחור פקודה, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה ולאחר מכן הקש Enter.

ניווט באמצעות לוח המקשים בלבד

בתצוגת קריאה, מופיעה רשימה אופקית של פקודות בחלק העליון של המסך מעל המסמך. הקש על מקש Tab עד שהמוקד יעבור לשורת הפקודות, ולאחר מכן הקש על מקש Tab כדי לעבור בין הפקודות. כדי לבחור פקודה, הקש Enter.

כדי לעבור אל תצוגת עריכה, עבור אל הפקודה ערוך מצגת, הקש Enter ולאחר מכן בחר ערוך ב- PowerPoint באינטרנט.

בתצוגת עריכה, רצועת הכלים היא הפס בחלק העליון של חלון PowerPoint באינטרנט. רצועת הכלים מסודרת לפי כרטיסיות. כל כרטיסיה מציגה מערך שונה של כלים ופונקציות, המורכב מקבוצות, וכל קבוצה כוללת פקודה אחת או יותר. כדי להשתמש ברצועת הכלים, הקש Ctrl+F6 שוב ושוב עד שהמוקד יעבור לרצועת הכלים.

קיצורי דרך אחרים לשימוש ברצועת הכלים כוללים:

 • כדי לעבור בין כרטיסיות, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab.

 • כדי לגשת אל רצועת הכלים עבור הכרטיסיה שנבחרה כעת, הקש Enter.

 • כדי לעבור בין פקודות ברצועת הכלים, הקש על מקש Tab או על Shift+Tab.

הפקדים מופעלים בדרכים שונות, בהתאם לסוג הפקד:

 • אם הפקודה שנבחרה היא לחצן או לחצן פיצול, הקש על מקש הרווח כדי להפעיל אותה.

 • אם הפקודה שנבחרה היא רשימה (כגון רשימת הגופנים), הקש על מקש חץ למטה. לאחר מכן, כדי לעבור בין הפריטים, הקש על מקש חץ למעלה או על מקש חץ למטה. כאשר הפריט הרצוי לך נבחר, הקש Enter.

 • אם הפקודה שנבחרה היא גלריה, הקש על מקש Tab כדי לעבור אל הפקודה עוד עבור הגלריה ולאחר מכן הקש Enter כדי לפתוח את הגלריה. הקש על מקש Tab כדי לעבור בין הפריטים והקש על Enter כדי לבחור באחד הפריטים.

ניווט בתצוגת קריאה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל השקופית הבאה.

N

מעבר אל השקופית הקודמת.

P

מעבר לשקופית ספציפית.

G, הקלד את מספר השקופית, הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש Enter

ניווט בתצוגת הצגת שקופיות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר אל השקופית הבאה.

N

מעבר אל השקופית הקודמת.

P

מעבר לשקופית ספציפית.

G, הקלד את מספר השקופית, הקש על מקש Tab ולאחר מכן הקש Enter

הפעלה או ביטול של כיתובים או כתוביות

J

יציאה מהצגת שקופיות.

Esc

ניווט בתצוגת עריכה

ניווט ברצועת הכלים ובחלוניות

כדי לעבור בין אזורי המפתח של פקודות ב- PowerPoint באינטרנט, הקש על CTRL+F6. זהו הסדר שבו מתבצע מעבר ברצף בין לוח השקופית, חלוניות המשימות והסרגלים:

 1. לוח השקופית

 2. חלונית ההערות (אם היא פתוחה)

 3. חלונית ההערות (אם היא פתוחה)

 4. שורת מצב

 5. שורה עליונה

 6. רצועת הכלים

 7. חלונית התמונות הממוזערות

  לולאת Ctrl+F6

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מחלונית השקופית, חלונית ההערות, חלונית ההערות, שורת המצב, פס הכותרת, רצועת הכלים וחלונית התמונות הממוזערות.

Ctrl+F6

מעבר בסדר הפוך, מחלונית השקופית, חלונית התמונות הממוזערות, רצועת הכלים, פס הכותרת, שורת המצב, חלונית ההערות וחלונית ההערות.

Shift+Ctrl+F6

מעבר לכרטיסיה אחרת ברצועת הכלים.

מקש Tab‏, Enter

ביצוע פקודת רצועת הכלים הנוכחית שנבחרה

Enter

מעבר בין פקודות רצועת הכלים.

מקש Tab

מעבר בין קבוצות של תכונות ברצועת הכלים.

מקש Ctrl+ חץ שמאלה או מקש חץ ימינה

עריכת שקופיות

לביצוע פעולה זו

הקש

יצירת שקופית חדשה לאחר התמונה הממוזערת שנבחרה כעת.

Ctrl+M

מעבר משמאל לימין לאורך מצייני מיקום בשקופית.

מקש Tab

בחירה או עריכה של מציין המיקום הנוכחי.

Enter או F2

סיום עריכת טקסט במציין מיקום.

F2

בחר אובייקטים יחידים מרובים.

Ctrl+ לחיצה או Shift+לחיצה

בחר אובייקטים מרובים.

לחיצה+גרירה, Shift+גרירה או Ctrl+גרירה

בחירת כל האובייקטים בדף.

Ctrl+A

בחירת כל הטקסט בתיבת הטקסט הפעילה

Ctrl+A

העתק שקופית

Ctrl+C

הדבק שקופית

Ctrl+V

ביטול פעולה

Ctrl+Z

ביצוע חוזר

Ctrl+Y

סידור מחדש של תמונות ממוזערות כאשר חלונית התמונות הממוזערות היא החלונית הנוכחית:

 • העברת שקופית מיקום אחד למעלה

 • העברת שקופית מיקום אחד למטה

 • העברת שקופית למיקום הראשון

 • העברת שקופית למיקום האחרון

Ctrl+חץ למעלה

Ctrl+חץ למטה

Ctrl+Shift+חץ למעלה

Ctrl+Shift+חץ למטה

כיווץ גודל גופן

Ctrl+[‎

הגדלת גופן

Ctrl+]‎

הזזת נקודת הכניסה בתוך מצייני מיקום והערות

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד ימינה.

מקש חץ ימינה

מעבר תו אחד שמאלה.

מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר שורה אחת למעלה.

מקש חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

מקש חץ למטה

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לתחילת שורה.

מקש Home

מעבר לסוף שורה.

End

מעבר לתחילת מציין המיקום או ההערות.

Ctrl+מקש Home

מעבר לסוף מציין המיקום או ההערות.

Ctrl+End

בחירת תוכן: הרחבת הבחירה

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת תו אחד ימינה.

Shift+חץ ימינה

בחירת תו אחד שמאלה.

Shift+חץ שמאלה

בחירת מילה אחת ימינה.

Shift+Ctrl+חץ ימינה

בחירת מילה אחת שמאלה.

Shift+Ctrl+חץ שמאלה

בחירת שורה אחת למעלה.

Shift+חץ למעלה

בחירת שורה אחת למטה.

Shift+חץ למטה

בחירת פיסקה אחת למעלה.

Shift+Ctrl+חץ למעלה

בחירת פיסקה אחת למטה.

Shift+Ctrl+חץ למטה

בחירה עד לתחילת הפיסקה.

Shift+מקש Home

בחירה עד לסוף הפיסקה.

Shift+End

בחירה עד לתחילת מציין המיקום או ההערות.

Shift+Ctrl+מקש Home

בחירה עד לתחילת מציין המיקום או ההערות.

Shift+Ctrl+End

בחירת כל מה שנמצא בתוך מציין המיקום או ההערות.

Ctrl+A

עריכת טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

שמירת שינויים.

PowerPoint באינטרנט שומר את השינויים באופן אוטומטי.

גזירת טקסט נבחר.

Ctrl+X

העתקת טקסט נבחר.

Ctrl+C

הדבקת טקסט.

Ctrl+V

הדבקת טקסט, לא מעוצב.

Ctrl+Shift+V

הוספת היפר-קישור

Ctrl+K

ביטול השינוי האחרון.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה שבוטלה.

Ctrl+Y

יישור לשמאל של הפיסקה שנבחרה.

Ctrl+J

העברת צורה שנבחרה

לביצוע פעולה זו

הקש

הסטת הצורה ימינה.

מקש חץ ימינה

הסטת הצורה שמאלה.

מקש חץ שמאלה

הסטת הצורה למעלה.

מקש חץ למעלה

הסטת הצורה למטה.

מקש חץ למטה

סידור צורה שנבחרה

שליחת הצורה לרקע.

Ctrl+Shift+פתח סוגריים מרובעים ( [ )

שליחת הצורה אחורה.

Ctrl+פתח סוגריים מרובעים ( [ )

שליחת הצורה לחזית.

Ctrl+Shift+סגור סוגריים מרובעים ( ] )

שליחת הצורה קדימה.

Ctrl+סגור סוגריים מרובעים ( ] )

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

הקש

הדגשת הטקסט שנבחר.

Ctrl+B

הטיית הטקסט שנבחר.

Ctrl+I

סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון.

Ctrl+U

יישור לשמאל של הטקסט הנבחר.

Ctrl+L

יישור לימין של הטקסט הנבחר.

Ctrl+R

מרכוז הטקסט שנבחר.

Ctrl+E

עבודה עם הערות

למעט קיצור הדרך "הוסף הערה חדשה", קיצורי המקשים של ההערות המופיעים להלן פועלים רק כאשר חלונית ההערות היא החלונית הנוכחית ורק אם היא נמצאת במוקד.

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת הערה חדשה.

Ctrl+Alt+ן 

(או ‎ תמונה של סמל לחצן הפקודה ב- MAC +Shift+M ב- Mac)

מעבר אל רצף ההערות הבא (מסמך, גיליון, שקופיות)  

חץ למטה 

מעבר אל רצף ההערות הקודם (מסמך, גיליון, שקופיות)  

חץ למעלה 

הרחבת רצף הערות כאשר המוקד נמצא עליו  

חץ שמאלה 

כיווץ רצף הערות  

חץ ימינה 

מעבר אל התשובה הבאה ברצף הערות  

חץ למטה 

מעבר אל התשובה הקודמת ברצף או אל הערת האב  

חץ למעלה 

סגירת החלונית    

Tab 

תיבת התשובה  

Tab 

עריכת הערת אב/תשובה

Tab כאשר המוקד נמצא בהערת האב/התשובה

פרסום הערה/תשובה או שמירת פעולת עריכה  

Ctrl+Enter 

מחיקת טיוטה של הערה/תשובה או פעולת עריכה  

Esc 

הרחבת רצף הערות באמצעות לחצן 'הצג תשובות נוספות' ברצף ההערות  

Tab 

למידע נוסף

למד כיצד לנווט ב- PowerPoint באמצעות תכונות נגישות

משימות בסיסיות ליצירת מצגת ב- PowerPoint באמצעות קורא מסך

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×