קיצורים באמצעות לוח המקשים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

קיצורי המקשים המתוארים בנושא עזרה זה מתייחסים לפריסת המקשים האנגלית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בצורה מדויקת למקשים בלוח מקשים אנגלי.

עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על שני מקשים או יותר בו-זמנית, המקשים עליהם יש להקיש מופרדים על-ידי סימן חיבור (+) בעזרה של SharePoint Designer 2010. עבור קיצורי מקשים שבהם אתה מקיש על מקש אחד ומיד אחריו על מקש שני, המקשים שעליהם יש להקיש מופרדים על-ידי פסיק (,).

כדי להדפיס נושא זה, בחר באפשרות TAB כדי לבחור ב הצג הכל, הקש ENTER ולאחר מכן הקש CTRL+P.

הצגת תיאורי מקשים ברצועת הכלים

  1. הקש ALT.

    תיאורי המקשים מופיעים מעל כל תכונה זמינה בתצוגה הנוכחית.

    תיאורי מקשים של רצועת הכלים

  2. הקש על האות המוצגת בתיאור המקש מעל התכונה שבה ברצונך להשתמש.

    כדי לבטל את הפעולה שאתה מבצע ולהסתיר את תיאורי המקשים, הקש ALT.

ניווט ברצועת הכלים באמצעות לוח המקשים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מקבוצה לקבוצה

CTRL+חץ ימינה או חץ שמאלה

עזרה מקוונת

קיצורי מקשים עבור שימוש בחלון העזרה

חלון העזרה מספק גישה לכל תוכן העזרה של SharePoint Designer. חלון העזרה מציג נושאים ותוכן עזרה אחר.

בחלון עזרה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת חלון העזרה.

F1

סגירת חלון העזרה.

ALT+F4

מעבר בין חלון העזרה לתוכנית הפעילה.

ALT+TAB

חזרה אל דף הבית של שם התוכנית.

ALT+HOME

בחירת הפריט הבא בחלון העזרה.

TAB

בחירת הפריט הקודם בחלון העזרה.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הפריט שנבחר.

ENTER

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

TAB או SHIFT+TAB

במקטע עיון בעזרה של שם התוכנית של חלון העזרה, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

ENTER

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הבאים, לרבות הצג הכל או הסתר הכל בראש נושא.

TAB

בחירת הטקסט המוסתר או ההיפר-קישור הקודמים.

SHIFT+TAB

ביצוע הפעולה עבור הצג הכל, הסתר הכל, טקסט מוסתר או היפר-קישור שנבחרו.

ENTER

חזרה לנושא העזרה הקודם (לחצן אחורה).

ALT+חץ שמאלה או BACKSPACE

מעבר לנושא העזרה הבא (לחצן קדימה).

ALT+חץ ימינה

גלילה בכמויות קטנות למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

חץ למעלה, חץ למטה

גלילה בכמויות גדולות יותר למעלה או למטה, בהתאמה, בתוך נושא העזרה המוצג כעת.

PAGE UP, PAGE DOWN

הצגת תפריט פקודות עבור חלון העזרה. פעולה זו דורשת שלחלון העזרה יהיה מוקד פעיל (לחץ בחלון העזרה).

SHIFT+F10

עצירת הפעולה האחרונה (לחצן עצור).

ESC

רענון החלון (לחצן רענן).

F5

הדפסת נושא העזרה הנוכחי.

אם הסמן אינו בחלון העזרה הנוכחי, הקש F6 ולאחר מכן הקש CTRL+P.

CTRL+P

שינוי מצב החיבור.

F6 ולאחר מכן הקש חץ למטה

הקלדת טקסט בתיבה הקלד מילים לחיפוש.

F6 ולאחר מכן הקש חץ למטה

מעבר בין אזורים בחלון העזרה. לדוגמה, מעבר בין סרגל הכלים לתיבה הקלד מילים לחיפוש ולרשימה חפש.

F6

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, בחירת הפריט הבא או הקודם, בהתאמה.

חץ למעלה, חץ למטה

בתוכן עניינים בתצוגת עץ, הרחבה או כיווץ של הפריט שנבחר, בהתאמה.

חץ שמאלה, חץ ימינה

SharePoint Designer 2010

עבודה עם אתרי SharePoint

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת אתר.

CTRL+SHIFT+O

סגירת האתר הנוכחי.

CTRL+SHIFT+W

רענון האתר הנוכחי.

CTRL+F5

יצירת דף Web Part חדש.

CTRL+N

מעבר למקטע הבא של ממשק המשתמש.

F6

מעבר למקטע הקודם של ממשק המשתמש.

Shift+F6

מעבר בין התצוגות קוד, עיצוב ופיצול.

CTRL+PAGE UP או CTRL+PAGE DOWN

מעבר בין החלוניות קוד ועיצוב בתצוגה פיצול.

ALT+PAGE UP או ALT+PAGE DOWN

יציאה מ- SharePoint Designer.

ALT+F4

עבודה עם כרטיסיות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

יצירת כרטיסיה חדשה

CTRL+T

סגירת הכרטיסיה הנוכחית

CTRL+W או CTRL+F4

רענון הכרטיסיה הנוכחית

F5

מעבר לכרטיסיה הבאה

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת

CTRL+SHIFT+TAB

שמירת שינויים בכרטיסיה הנוכחית

CTRL+S

הצגה בתצוגה מקדימה של הכרטיסיה הנוכחית בדפדפן

F12

ניווט חזרה

ALT+חץ שמאלה

ניווט קדימה

ALT+חץ ימינה

עבודה עם חלונית הניווט

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת הקטגוריה הנבחרת

ENTER

פתיחת הקטגוריה הנבחרת בכרטיסיה חדשה

CTRL+ENTER

פתיחת המיני-גלריה עבור הקטגוריה הנבחרת

SHIFT+ENTER

עבודה עם טקסט בתצוגת עיצוב

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מציאת טקסט או HTML בדף אינטרנט

CTRL+F

מציאת המופע הבא של מחרוזת החיפוש האחרונה

F3

מציאת המופע הקודם של מחרוזת החיפוש האחרונה

SHIFT+F3

מציאת המופע הבא של הבחירה הנוכחית

CTRL+F3

מציאת המופע הקודם של הבחירה הנוכחית

CTRL+SHIFT+F3

החלפת טקסט או HTML בדף אינטרנט

CTRL+H

בדיקת איות בדף אינטרנט

F7

חיפוש מילה באוצר המילים

SHIFT+F7

ביטול פעולה או סגירת תיבת דו-שיח

ESC

החלפה בין תיבות דו-שיח פתוחות

ALT+F6

החלפה בין תיבות דו-שיח פתוחות בסדר הפוך

ALT+SHIFT+F6

מחיקת דף אינטרנט או תיקיה ברשימת התיקיות או בכל תיבת דו-שיח שהיא

DELETE

תזוזה ברמה אחת למעלה ברשימת התיקיות

BACKSPACE

עבודה עם כלי קידוד

קיצורי הדרך בטבלה זו מיועדים לעבודה בתצוגה 'קוד' בלבד.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הוספת סימניה זמנית

CTRL+F2

מעבר לסימניה הזמנית הבאה

F2

מעבר לסימניה הזמנית הקודמת

SHIFT+F2

הוספת מקטע קוד

CTRL+ENTER

מעבר לקוד ההיפר-קישור הבא

SHIFT+‏ALT+חץ ימינה

מעבר לקוד ההיפר-קישור הקודם

SHIFT+‏ALT+חץ שמאלה

מעבר לסוגריים המרובעים הפתוחים הבאים

‎CTRL+[‎

מעבר לסוגריים המרובעים הסגורים הבאים

CTRL+]

מעבר למסגרת הבאה בדף מסגרת

CTRL+F6

מעבר למסגרת הקודמת בדף מסגרת

CTRL+SHIFT+F6

הוספת תג סיום

CTRL+נקודה ( . )

הוספת תג התחלה

CTRL+פסיק ( , )

הצגה או הסתרה של סימוני פסקה

CTRL+SHIFT+8

הוספת הערת HTML

CTRL+קו נטוי רגיל ( / )

הצגה של רשימת IntelliSense עבור הרכיב הנבחר

CTRL+מקש רווח

בחירה בתג ובתוכן שלו

CTRL+SHIFT+נקודתיים ( : )

מציאת תג תואם

CTRL+נקודה פסיק ( ; )

ביצוע חיפוש מצטבר

CTRL+ALT+F

פתיחת תיבת הדו-שיח מעבר אל שורה

CTRL+G

פתיחת עורך תגים מהיר

קיצור דרך זה פועל גם בתצוגה 'עיצוב'.

CTRL+Q

עיצוב טקסט ופיסקאות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

החלת עיצוב מודגש

CTRL+B

החלת עיצוב קו תחתון

CTRL+U

החלת עיצוב נטוי

CTRL+I

החלת עיצוב כתב עילי (בתצוגה 'עיצוב' בלבד)

CTRL+סימן חיבור ( + )

החלת עיצוב כתב תחתי (בתצוגה 'עיצוב' בלבד)

CTRL+סימן שוויון ( = )

העתקת עיצוב

CTRL+ SHIFT+C

הדבקת עיצוב

CTRL+SHIFT+V

הסרת עיצוב מהבחירה (בתצוגה 'עיצוב' בלבד)

CTRL+SHIFT+Z
או
CTRL+מקש רווח

מרכוז פיסקה

CTRL+E

יישור לשמאל של פיסקה (בתצוגה 'עיצוב' בלבד)

CTRL+L

יישור לימין של פיסקה

CTRL+R

הגדלת מיקום כניסה

CTRL+M

הקטנת מיקום כניסה

CTRL+ SHIFT+M

החלת הסגנון Normal

CTRL+SHIFT+ N

החלת הסגנון Heading 1

CTRL+ALT+1

החלת הסגנון Heading 2

CTRL+ALT+2

החלת הסגנון Heading 3

CTRL+ALT+3

החלת הסגנון Heading 4

CTRL+ALT+4

החלת הסגנון Heading 5

CTRL+ALT+5

החלת הסגנון Heading 6

CTRL+ALT+6

החלת הסגנון List

CTRL+ SHIFT+L

בחירת צבע לאחר הפעלה של בורר הצבע

מקשי חצים

כדי להגיע מהמשושה הצבעוני למשושה השחור, הקש חץ שמאלה או חץ למעלה כדי לעבור ראשית במשושה האפור ובמשושה הלבן.

עריכה והעברה של טקסט וגרפיקה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת תו אחד מימין

BACKSPACE

מחיקת תו אחד משמאל

DELETE

מחיקת מילה אחת מימין

CTRL+BACKSPACE

מחיקת מילה אחת משמאל

CTRL+DELETE

העתקת טקסט או גרפיקה

CTRL+C
או
CTRL+INSERT

גזירת הטקסט הנבחר ללוח

CTRL+X
או
SHIFT+DELETE

הדבקת תוכן הלוח

CTRL+V
או
SHIFT+INSERT

הוספת מעבר שורה

הערה: אפשרות זו פועלת בתצוגת עיצוב בלבד.

SHIFT+ENTER

הוספת רווח קשיח

הערה: אפשרות זו פועלת בתצוגת עיצוב בלבד.

CTRL+SHIFT+מקש רווח

בחירת טקסט וגרפיקה

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

בחירת תו אחד מימין

SHIFT+חץ ימינה

בחירת תו אחד משמאל

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה עד סוף מילה

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה עד תחילת מילה

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה עד סוף השורה

SHIFT+END

בחירה עד תחילת שורה

SHIFT+HOME

בחירת שורה אחת למעלה

SHIFT+חץ למעלה

בחירת שורה אחת למטה

SHIFT+חץ למטה

בחירה עד סוף פיסקה (בתצוגה 'עיצוב' בלבד)

CTRL+SHIFT+חץ למטה

בחירה עד תחילת פיסקה (בתצוגה 'עיצוב' בלבד)

CTRL+SHIFT+חץ למעלה

בחירת מסך אחד למטה

SHIFT+PAGE DOWN

בחירת מסך אחד למעלה

SHIFT+PAGE UP

בחירת הדף כולו

CTRL+A

הצגת המאפיינים של הקטע הנבחר

ALT+ENTER

עבודה עם טבלאות, גרפיקה והיפר -קישורים

קיצורי הדרך בטבלה זו מיועדים לעבודה בתצוגה 'עיצוב' בלבד.

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

    הוספת טבלה

SHIFT+CTRL+ALT+T

בחירה בתוכן של תא הטבלה הבא

TAB

בחירה בתוכן של תא הטבלה הקודם

SHIFT+TAB

באמצעות נקודת הכניסה בתא, הרחב את הבחירה לתאים סמוכים בשורה

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה מספר פעמים על חץ שמאלה או חץ ימינה

באמצעות נקודת הכניסה בראש או בתחתית תא עמודה, בחר עמודה

החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הקשה מספר פעמים על חץ למעלה או חץ למטה

יצירת תמונה ממוזערת אוטומטית של גרפיקה שנבחרה

CTRL +T

יצירת היפר-קישור בדף אינטרנט

CTRL+K

היסודות

הצגת חלונות ושימוש בהם

לשם

הקש

מעבר לחלון הבא.

ALT+TAB

מעבר לחלון הקודם.

ALT+SHIFT+TAB

סגירת החלון הפעיל.

CTRL+W או CTRL+F4

מעבר לחלונית משימות מחלונית אחרת בחלון התוכנית (בכיוון השעון). ייתכן שיהיה עליך להקיש F6 יותר מפעם אחת.

אם הקשת F6 אינה מציגה את חלונית המשימות הרצויה, נסה להקיש ALT כדי למקם את המוקד בשורת התפריטים או ברצועת הכלים ולאחר מכן להקיש CTRL+TAB כדי לעבור אל חלונית המשימות.

F6

מעבר לחלונית מחלונית אחרת בחלון התוכנית (נגד כיוון השעון).

SHIFT+F6

כאשר יותר מחלון אחד פתוח, מעבר לחלון הבא.

CTRL+F6

מעבר לחלון הקודם.

CTRL+SHIFT+F6

כאשר חלון מסמך אינו מוגדל, ביצוע הפקודה שנה גודל (בתפריט בקרה של החלון). הקש על מקשי החצים כדי לשנות את גודל החלון ולאחר סיום, הקש ESC.

CTRL+F8

מזעור חלון לסמל (נכון לגבי תוכניות מסוימות של Microsoft Office בלבד).

CTRL+F9

מזעור או שחזור של חלון נבחר.

CTRL+F10

העתקת תמונה של המסך אל הלוח.

PRINT SCREEN

העתקת תמונה של החלון הנבחר אל הלוח.

ALT+PRINT SCREEN

שינוי הגופן או שינוי גודל הגופן

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

שינוי הגופן

CTRL+SHIFT+F

שינוי גודל הגופן

CTRL+SHIFT+P

הגדלת גודל הגופן של הטקסט שנבחר

CTRL+SHIFT+>‎

הקטנת גודל הגופן של הטקסט שנבחר

CTRL+SHIFT+<‎

מעבר בטקסט או בתאים

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר תו אחד שמאלה.

חץ שמאלה

מעבר תו אחד ימינה.

חץ ימינה

מעבר שורה אחת למעלה.

חץ למעלה

מעבר שורה אחת למטה.

חץ למטה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

מעבר לסוף שורה.

END

מעבר לתחילת שורה.

HOME

מעבר פיסקה אחת למעלה.

CTRL+חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

CTRL+חץ למטה

מעבר לסוף תיבת טקסט.

CTRL+END

מעבר לתחילת תיבת טקסט.

CTRL+HOME

חזרה על פעולת החיפוש הקודמת.

SHIFT+F4

מעבר ועבודה בטבלאות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא הבא.

TAB

מעבר לתא הקודם.

SHIFT+TAB

מעבר לשורה הבאה.

חץ למטה

מעבר לשורה הקודמת.

חץ למעלה

הוספת כרטיסיה בתא.

CTRL+TAB

התחלת פיסקה חדשה.

ENTER

הוספת שורה חדשה בתחתית הטבלה.

TAB בסוף השורה האחרונה

שימוש בתיבות דו-שיח

לשם

הקש

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הבאה.

TAB

מעבר לאפשרות או לקבוצת האפשרויות הקודמת.

SHIFT+TAB

מעבר לכרטיסיה הבאה בתיבת דו-שיח.

CTRL+TAB

מעבר לכרטיסיה הקודמת בתיבת דו-שיח.

CTRL+SHIFT+TAB

מעבר בין אפשרויות ברשימה נפתחת פתוחה או בין אפשרויות בקבוצת אפשרויות.

מקשי חצים

ביצוע הפעולה שהוקצתה עבור הלחצן שנבחר; בחירה או ניקוי תיבת הסימון שנבחרה.

מקש רווח

פתיחת הרשימה אם היא סגורה ומעבר לאפשרות הזו ברשימה.

האות הראשונה של אפשרות ברשימה נפתחת

בחירת אפשרות; בחירה או ניקוי של תיבת סימון.

ALT+ האות המסומנת בקו תחתון באפשרות

פתיחת רשימה נפתחת שנבחרה.

ALT+חץ למטה

סגירת רשימה נפתחת שנבחרה; ביטול פקודה וסגירת תיבת דו-שיח.

ESC

ביצוע הפעולה שהוקצתה ללחצן ברירת מחדל בתיבת דו-שיח.

ENTER

שימוש בתיבות עריכה בתוך תיבות דו-שיח

תיבת עריכה היא תיבה ריקה בה מוקלד או מודבק ערך, כגון שם המשתמש שלך או נתיב אל תיקיה.

לשם

הקש

מעבר לתחילת הערך.

HOME

מעבר לסוף הערך.

END

מעבר תו אחד שמאלה או ימינה.

חץ שמאלה או חץ ימינה

מעבר מילה אחת שמאלה.

CTRL+חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

CTRL+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד שמאלה.

SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של תו אחד ימינה.

SHIFT+חץ ימינה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת שמאלה.

CTRL+SHIFT+חץ שמאלה

בחירה או ביטול בחירה של מילה אחת ימינה.

CTRL+SHIFT+חץ ימינה

בחירה מנקודת הכניסה עד לתחילת הערך.

SHIFT+HOME

בחירה מנקודת הכניסה עד לסוף הערך.

SHIFT+END

שימוש בתיבות הדו-שיח פתיחה ושמירה בשם

לשם

הקש

מעבר אל התיקיה הקודמת. . תמונת לחצן

ALT+1

לחצן רמה אחת למעלה תמונת לחצן : פתיחת התיקיה הממוקמת רמה אחת מעל התיקיה הפתוחה.

ALT+2

חיפוש באינטרנט לחצן תמונת לחצן : לסגירת תיבת הדו-שיח ופתיחת דף חיפוש באינטרנט

ALT+3

לחצן מחק תמונת לחצן : מחיקת התיקיה או הקובץ הנבחרים.

ALT+3

לחצן יצירת תיקיה חדשה תמונת לחצן : יצירת תיקיה חדשה.

ALT+4

לחצן תצוגות תמונת לחצן : מעבר בין תצוגות תיקיה זמינות.

ALT+5

לחצן כלים: הצגת התפריט כלים.

ALT+L

הצגת תפריט קיצור עבור פריט נבחר, כגון תיקיה או קובץ.

SHIFT+F10

מעבר בין אפשרויות או אזורים בתיבת הדו-שיח.

TAB

פתיחת הרשימה חפש ב.

F4 או ALT+I

רענון רשימת הקבצים.

F5

להזיז, לסובב או לשנות גודל מחדש של צורות

לשם ביצוע פעולה זו

הקש

הזזת צורה לימין

CTRL+חץ ימינה

הזזת צורה לשמאל

CTRL+חץ שמאלה

הזזת צורה מעלה

CTRL+חץ למעלה

הזזת צורה מטה

CTRL+חץ למטה

סיבוב צורה לימין

ALT+חץ ימינה

סיבוב צורה לשמאל

ALT+חץ שמאלה

סיבוב צורה לימין בהפרשים קבועים קטנים יותר

CTRL‏+ALT+חץ ימינה

סיבוב צורה לשמאל בהפרשים קבועים קטנים יותר

CTRL‏+ALT+חץ שמאלה

הגבהה של צורה

SHIFT+חץ למעלה

הנמכה של צורה

SHIFT+חץ למטה

הרחבה של צורה

SHIFT+חץ ימינה

הצרה של צורה

SHIFT+חץ שמאלה

הפיכה של צורה לגבוהה, נמוכה, רחבה או צרה יותר בהפרשים קבועים קטנים יותר

CTRL+SHIFT+חץ למעלה, למטה, ימינה או שמאלה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×