קיבוץ או פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים ב-Excel 2007

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

מאמר זה מיועד אודות קיבוץ ופירוק של צורות, תמונות ואובייקטים אחרים. אם ברצונך למזג תאים, שורות ועמודות או גליונות העבודה בכל Microsoft Office Excel 2007, עיין במאמרים הבאים:

במאמר זה

מבט כולל על קיבוץ צורות, תמונות ואובייקטים

קיבוץ צורות או אובייקטים

קיבוץ תמונות

ביטול קיבוץ של צורות, תמונות או אובייקטים

המר גרפיקת SmartArt לצורות בודדות

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

קיבוץ מחדש של תמונות

מבט כולל על קיבוץ צורות, תמונות ואובייקטים

עבוד מהר יותר, באפשרותך לקבץ צורות, תמונות או אובייקטים אחרים. קיבוץ מאפשר לך הפוך, סובב, הזזהאו שינוי גודל של צורות או אובייקטים של כל בו-זמנית כאילו הן צורה בודדת או אובייקט. באפשרותך גם לשנות את התכונות של כל הצורות ב- קבוצה בבת אחת, על-ידי שינוי צבע המילוי או הוספת צל, לדוגמה. אין אפשרות להחיל אפקטים בקבוצה כאילו הם אובייקט אחד, כך אפקט כגון צל חל על כל צורות או אובייקטים בקבוצה ולא את החלוקה לרמות של הקבוצה. באפשרותך לבחור פריט מתוך קבוצה ולהחיל תכונה ללא ביטול קיבוץ של הצורות את, או ליצור קבוצות בתוך קבוצות כדי לסייע לך לבנות ציורים מורכבים.

באפשרותך לנסות לפרק קבוצה של צורות או תמונות בכל עת ולמרות מכן קבץ מחדש אותם מאוחר יותר.

חשוב הצורות המקובצות עם תכונות פריסה ספציפית אוטומטיים של גרפיקת SmartArt כעל באופן אוטומטי. אם תמיר את פריט הגרפיקה של SmartArt לצורות בודדות, תאבד את עיצוב וכלי העיצוב הזמינות בכרטיסיות כלי SmartArt, כולל הגלריות פריסות, שנה צבעים וסגנונות SmartArt. עם זאת, באפשרותך לעצב את צורות בודדות באמצעות האפשרויות בכרטיסיה ' כלי ציור ' במקום זאת. לאחר שתמיר את גרפיקת SmartArt לצורות בודדות, אין אפשרות להמיר את הצורות בחזרה לגרפיקת SmartArt.

לראש הדף

קיבוץ צורות או אובייקטים

 1. בחר את הצורות או אובייקטים אחרים שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת צורות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבוצה.

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת צורה או אובייקט אחר.

  הערות: 

  • לאחר קיבוץ צורות או אובייקטים אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל צורה או אובייקט נפרדים אחרים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על הצורה או על האובייקט הנפרדים שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ צורות ואובייקטים אחרים בין תוכניות שונות.

לראש הדף

קיבוץ תמונות

 1. בחר את התמונות שברצונך לקבץ.

  לקבלת מידע נוסף אודות בחירת תמונות, ראה בחירת צורה או אובייקט אחר.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ.

  'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא כי בחרת תמונה.

  הערות: 

  • לאחר קיבוץ של תמונות או אובייקטים אחרים, באפשרותך להמשיך ולבחור כל תמונה או אובייקט נפרדים בקבוצה. בחר את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על התמונה או על האובייקט הנפרדים שברצונך לבחור.

  • לא ניתן לקבץ תמונות ואובייקטים אחרים בין תוכניות מרובות.

לראש הדף

פירוק קבוצות של צורות, תמונות או אובייקטים

כדי לפרק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים (לדוגמה, אם ברצונך להזיז קבוצה אך להשאיר צורה אחת במקום או לבצע שינויים מקיפים בצורה אחת מבלי לשנות את הצורות האחרות), בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הקבוצה שברצונך לבטל את הקיבוץ שלה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבטל קיבוץ של צורות או אובייקטים אחרים, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .

   'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי לפרק קבוצה של תמונות, תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצה תמונת לחצן .

   'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 3. אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור, כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים

לראש הדף

המרה של גרפיקת SmartArt לצורות נפרדות

אם ברצונך להעניק לצורות של גרפיקת ה-SmartArt מראה מורכב או להשיג שליטה מלאה בשינוי הגודל או המיקום של צורות בגרפיקת ה-SmartArt, המר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות.

חשוב: לאחר המרת גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt. בעת המרה של גרפיקת SmartArt, לא ניתן לפרוס צורות באופן אוטומטי וכלי העיצוב הזמינים בכרטיסיות כלי SmartArt, לרבות הגלריות של הפריסות, שינוי הצבעים וסגנונות SmartArt, לא יהיו זמינים עוד. עם זאת, באפשרותך לעצב את הצורות באמצעות האפשרויות שבכרטיסיה כלי ציור.

 1. בחר את כל הצורות בגרפיקת ה-SmartArt.

  כדי לבחור את כל הצורות, לחץ על צורה ולאחר מכן הקש CTRL+A.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על העתק.

 3. כדי להמיר את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לחץ על אזור אחר במסמך ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

הערה: בעת המרה לצורות מגרפיקת SmartArt, כל צורה נפרדת הופכת לצורה מקובצת. לכן, עבור כל צורה בגרפיקת ה-SmartArt, מקובצות שתי צורות בעת ההדבקה — צורה אחת עבור הטקסט והצורה השנייה עבור הגיאומטריה. אם הצורה שבגרפיקת ה-SmartArt לא כללה טקסט, ייתכן שיוצג בפניך גופן או גודל גופן שונה מהצורות האחרות כאשר תזין טקסט בצורה.

לראש הדף

קיבוץ מחדש של צורות או אובייקטים

 1. בחר כל אחת מהצורות או כל אחד מהאובייקטים שהיו חלק מקבוצה.

  אם המרת את גרפיקת ה-SmartArt לצורות נפרדות, לא ניתן להמיר אותן בחזרה לגרפיקת SmartArt או לקבץ אותן מחדש.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על הקבוצה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן .

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת צורה או אובייקט אחר.

לראש הדף

קיבוץ מחדש של תמונות

 1. בחר אחת מהתמונות או אחד מהאובייקטים שהיו בעבר בקבוצה.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סידור, לחץ על תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על קבץ מחדש תמונת לחצן .

  'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, ודא שבחרת תמונה או אובייקט אחר.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×