קיבוץ או ביטול קיבוץ נתונים ב- PivotTable

קיבוץ נתונים ב- PivotTable יכול לסייע לך להציג קבוצת משנה של נתונים לניתוח. לדוגמה, ייתכן שתרצה לקבץ רשימה מסורבלת של תאריכים או שעות (שדות התאריך והשעה ב- PivotTable), לרבעונים וחודשים, כך:

תאריכים מקובצים לפי חודשים ורבעונים

הערה: התכונה קיבוץ זמנים היא תכונה חדשה ב- Excel 2016. עם קיבוץ זמנים, קשרי גומלין בין שדות הקשורים לזמן מזוהים באופן אוטומטי ומקובצים יחד כשאתה מוסיף שורות של שדות זמן ל- PivotTable. לאחר הקיבוץ, באפשרותך לגרור את הקבוצה ל-Pivot Table ולהתחיל את הניתוח.

קיבוץ שדות

 1. ב- PivotTable, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה מספרי כלשהו או על שדה תאריך ושעה, ולחץ על קבוצה.

 2. בתיבה התחלה ב וסיום ב, הזן זאת (לפי הצורך):

  תיבת הדו-שיח 'קיבוץ'

  • המספר הקטן ביותר והגדול ביותר המקבץ שדות מספריים.

  • התאריך או השעה הראשונים והאחרונים שברצונך לקבץ לפיהם.

   על הערך בתיבה סיום ב להיות גדול יותר או מאוחר יותר מהערך בתיבה התחלה ב.

 3. בתיבה לפי, בצע פעולות אלה:

  • עבור שדות מספריים, הזן את המספר המייצג את המרווח עבור כל קבוצה.

  • עבור שדות תאריך או שעה, לחץ על תקופה אחת או יותר של תאריך או שעה עבור הקבוצות.

   באפשרותך ללחוץ על תקופות זמן נוספות כדי לקבץ לפיהן. לדוגמה, באפשרותך לקבץ לפי חודשים‏ ושבועות. תחילה קבץ פריטים לפי שבועות, הקפד שתקופת הזמן היחידה שנבחרה היא ימים ולאחר מכן בתיבה מספר ימים, לחץ על 7. לאחר מכן לחץ על חודשים.

עצה: קבוצות תאריך ושעה מתויגות בבירור ב- PivotTable. לדוגמה, כאפר, מאי, יונ עבור חודשים. כדי לשנות תווית של קבוצה, לחץ עליה, הקש F2 ולאחר מכן הקלד את השם הרצוי.

לקבלת מידע נוסף אודות קיבוץ, ראה אודות קיבוץ נתונים ב- PivotTable בסוף מאמר זה.

קיבוץ אוטומטי של עמודות תאריך ושעה (קיבוץ זמנים)

הערה: התכונה 'קיבוץ זמנים' זמינה ב- Excel 2016 בלבד.

 • בחלונית המשימות שדות PivotTable, גרור שדה תאריך מאזור 'שדות' לאזור 'שורות' או 'עמודות' כדי לקבץ את הנתונים באופן אוטומטי לפי פרק הזמן.

  רשימת שדות PivotTable לפני קיבוץ זמנים
  רשימת שדות PivotTable לפני קיבוץ זמנים

  Excel מוסיף באופן אוטומטי עמודות מחושבות ל- PivotTable המשמש לקיבוץ נתוני התאריך או השעה. Excel גם מכווץ את הנתונים באופן אוטומטי כדי להציג אותם בתקופות התאריכים או השעות הגבוהות ביותר.

  לדוגמה, כששדה תאריך מסומן ברשימת השדות לעיל, Excel מוסיף באופן אוטומטי שנה, רבעון וחודש (תאריך) כפי שמוצג להלן.

  רשימת שדות PivotTable אחרי קיבוץ זמנים
  רשימת שדות PivotTable אחרי קיבוץ זמנים

הערות: 

 • כשאתה גורר שדה תאריך מרשימת השדות לאזור השורות או העמודות שבו כבר קיים שדה, ולאחר מכן מציב את שדה התאריך מעל השדה הקיים, שדה התאריך הקיים יוסר מאזור השורות או העמודות, והנתונים לא יכווצו באופן אוטומטי כדי שתוכל לראות שדה זה בעת כיווץ הנתונים.

 • עבור PivotTable של מודל נתונים, כשאתה גורר שדה תאריך עם מעל אלף שורות של נתונים מתוך רשימת השדות לאזור השורות או העמודות, שדה התאריך יוסר מרשימת השדות כדי ש- Excel יוכל להציג PivotTable שיעקוף את המגבלה של מיליון רשומות.

קיבוץ פריטים נבחרים

באפשרותך גם לבחור פריטים ספציפיים ולקבץ אותם, כך:

שמות שנבחרו כשהם מקובצים

 1. ב- PivotTable, בחר שני פריטים או יותר לקיבוץ יחד, והחזק את מקש Ctrl או Shift לחוץ כשאתה לוחץ עליהם.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריטים שבחרת ולחץ על קבץ.

כשאתה מקבץ פריטים נבחרים, אתר יוצר שדה חדש המבוסס על השדה שאתה מקבץ. לדוגמה, כשאתה מקבץ שדה שנקרא SalesPerson, אתה יוצר שדה חדש שנקרא SalesPerson1. שדה זה מתווסף למקטע השדות של רשימת השדות, ובאפשרותך להשתמש בו כפי שאתה משתמש בכל שדה אחר. ב- PivotTable, תראה תווית של קבוצה, כגון Group1 עבור הקבוצה הראשונה שאתה יוצר. כדי לשנות תווית קבוצה לשם משמעותי יותר, לחץ עליה > הגדרות שדה, ובתיבה שם מותאם אישית, הקלד את השם הרצוי.

עצות: 

 • לקבלת PivotTable דחוס יותר, מומלץ ליצור קבוצות עבור כל יתר הפריטים הלא מקובצים בשדה.

 • עבור שדות המאורגנים ברמות, ניתן לקבץ רק פריטים בעלי אותו פריט ברמה הבאה. לדוגמה, אם השדה כולל את הרמות 'מדינה' ו'עיר', לא ניתן לקבץ ערים ממדינות שונות.

פירוק קבוצה של נתונים מקובצים

כדי להסיר את הקיבוץ, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט כלשהו בנתונים המקובצים ולחץ על פרק קבוצה.

אם תפרק קבוצה מספרית או שדות תאריך ושעה, כל הקיבוץ עבור שדה זה יוסר. אם תפרק קבוצה של פריטים שנבחרו, רק הפריטים שנבחרו יתפרקו. שדה הקבוצה לא יוסר מרשימת השדות לפני פירוק כל הקבוצות של השדה. לדוגמה, נניח שיש לך ארבע ערים בשדה City: בוסטון, ניו-יורק, לוס אנג'לס וסיאטל. אתה מקבץ אותן כך שניו יורק ובוסטון נמצאות בקבוצה שאתה קורא לה Atlantic, ולוס אנג'לס וסיאטל נמצאות בקבוצה שאתה קורא לה Pacific. שדה חדש, City2, מופיע באזור 'שדות' ומוצב באזור 'שורות' של רשימת השדות.

כפי שמוצג כאן, השדה City2 מבוסס על השדה City ומוצב באזור 'שורות' כדי לקבץ את הערים שנבחרו.

City2, המבוסס על השדה City, משמש באזור 'שורות' לצורך קיבוץ

כפי שמוצג להלן, ארבע הערים מסודרות תחת הקבוצות החדשות, Atlantic ו- Pacific.

הקבוצות המותאמות אישית atlantic ו- pacific מבוססות על הערים שנבחרו

הערה: כשאתה מבטל שדות של קיבוץ זמנים או כיווץ אוטומטי, פעולת הביטול הראשונה תסיר את כל השדות המחושבים מאזורי השדות, ותשאיר את שדה התאריך בלבד. התנהגות זו תואמת לדרך שבה פעל ביטול ב- PivotTable במהדורות קודמות. פעולת הביטול השנייה תסיר את שדה התאריך מאזורי השדות ותבטל הכל.

אודות קיבוץ נתונים ב- PivotTable

בעת קיבוץ נתונים ב- PivotTable, זכור כי:

 • לא ניתן לקבץ פריטים עבור נתוני מקור של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP‏) שאינם תומכים בהצהרה של יצירת קוביית ההפעלה.

 • לא ניתן להוסיף פריט מחושב לשדה שכבר קובץ. תחילה עליך לפרק את קבוצת הפריטים, להוסיף את הפריט המחושב ולאחר מכן לקבץ מחדש את הפריטים.

 • לא ניתן להשתמש בפקודה המרה לנוסחאות (כלי PivotTable > נתח> כלי OLAP) כאשר קיים אצלך פריט מקובץ אחד או כאשר קיימים אצלך פריטים מקובצים מרובים. פרק את הקבוצה של הפריטים המקובצים לפני השימוש בפקודה זו.

 • לא ניתן ליצור כלי פריסה עבור הירארכיות של OLAP עם שדות מקובצים.

 • Excel 2016 בלבד: באפשרותך לבטל קיבוץ זמנים בטבלאות PivotTable (כולל טבלאות PivotTable של מודל נתונים) ובתרשימי Pivot Chart על-ידי עריכת הרישום של המחשב.

למידע נוסף

יצירת PivotTable ב- Excel 2016 לניתוח נתוני גליון עבודה

הדרכה בווידאו: קיבוץ נתונים בטבלאות PivotTable

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×