קבצי CSV עבור אצוות העברה של IMAP

קובץ הערכים המופרד באמצעות פסיק (CSV) שבו אתה משתמש כדי להעביר את התוכן של תיבות הדואר של המשתמשים בהעברת IMAP מכיל שורה עבור כל משתמש. כל שורה מכילה מידע אודות תיבת הדואר של Office 365 ותיבת הדואר של IMAP של המשתמש, ו- Office 365 משתמש במידע זה כדי לעבד את ההעברה.

תוכן   

תכונות נדרשות

תבנית קובץ CSV

חלוקת העברה גדולה למספר אצוות

הזנת אישורים של משתמש קצה או מנהל מערכת

התבנית של אישורי מנהל מערכת עבור שרתי IMAP שונים

שימוש בתכונה האופציונלית UserRoot

תכונות נדרשות

להלן התכונות הנדרשות עבור כל משתמש:

  • EmailAddress מציין את מזהה המשתמש עבור תיבת הדואר של Office 365 של המשתמש.

  • UserName מציין את שם הכניסה של המשתמש עבור תיבת הדואר של המשתמש בשרת IMAP. באפשרותך להשתמש בתבנית שם המשתמש או תחום\שם משתמש. לדוגמה, hollyh או contoso\hollyh.

  • Password הוא הסיסמה של חשבון המשתמש במערכת העברת ההודעות של IMAP.

ההעברה תיכשל אם אחת מתכונות אלה אינה כלולה בשורת הכותרת של קובץ ה- CSV. כמו כן, הקפד להקליד את התכונות בדיוק כפי שהן מוצגות. תכונות אינן יכולות להכיל רווחים. עליהן להיות מורכבות ממילה בודדת. לדוגמה, Email Address אינו חוקי. עליך להשתמש ב- EmailAddress.

תבנית קובץ CSV

להלן דוגמה של התבנית עבור קובץ ה- CSV. בדוגמה זו, אישורי המשתמשים משמשים להעברת שלוש תיבות דואר.

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

השורה הראשונה, או שורת הכותרת, של קובץ ה- CSV מפרטת את שמות התכונות, או השדות, שיופיעו בשורות הבאות. כל שם תכונה מופרד באמצעות פסיק.

כל שורה תחת שורת הכותרת מייצגת משתמש אחד ומספקת את המידע שישמש כדי להעביר את תיבת הדואר של המשתמש. ערכי התכונות בכל שורה חייבים להופיע באותו סדר של שמות התכונות בשורת הכותרת. כל אחד מערכי התכונות מופרד באמצעות פסיק.

השתמש בעורך טקסט כלשהו, או ביישום כגון Microsoft Excel, כדי ליצור את קובץ ה- CSV. שמור את הקובץ כקובץ ‎.csv או txt.

עצה: אם קובץ ה- CSV מכיל תווים שאינם ASCII או תווים מיוחדים, שמור אותו בקידוד UTF-8 או בקידוד Unicode אחר. בהתאם ליישום, יכול להיות שיהיה קל יותר לשמור את קובץ ה- CSV בקידוד UTF-8 או בקידוד Unicode כאשר אזור המערכת של המחשב תואם את השפה שנמצאת בשימוש בקובץ ה- CSV.

חלוקת העברה גדולה למספר אצוות

קובץ ה- CSV יכול להכיל עד 50,000 שורות, שורה אחת עבור כל משתמש, ויכול להיות בגודל של עד ‎10 MB. עם זאת, מומלץ להעביר משתמשים במספר אצוות קטנות יותר.

אם בכוונתך להעביר משתמשים רבים, החלט אילו משתמשים לכלול בכל אצווה. לדוגמה, אם יש לך 10,000 חשבונות להעברה, באפשרותך להפעיל ארבע אצוות שכל אחת מהן כוללת 2,500 משתמשים. תוכל גם לחלק את האצוות בסדר אלפביתי; לפי סוג משתמש, כגון סגל, סטודנטים ובוגרים; לפי כיתה, כגון כיתה ט', י', י"א וי"ב; או בדרכים אחרות המתאימות לצרכי הארגון שלך.

עצה: אחת האסטרטגיות היא ליצור תיבות דואר של Office 365 ולהעביר דואר אלקטרוני עבור אותה קבוצה של משתמשים. לדוגמה, אם אתה מייבא 100 משתמשים חדשים לארגון exOffice365 שלך, צור אצוות העברה עבור אותם 100 משתמשים. זוהי דרך יעילה לארגן ולנהל את ההעברה ממערכת העברת הודעות מקומית ל- Office 365.

הזנת אישורים של משתמש קצה או מנהל מערכת

בקובץ ה- CSV, עליך לספק את שם המשתמש והסיסמה של החשבון המקומי של המשתמש. הדבר מאפשר לתהליך ההעברה לגשת אל החשבון. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים:

  • השתמש באישורי משתמש.      לשם כך, עליך להשיג את סיסמאות המשתמשים או לשנות את הסיסמאות שלהם לערך שתדע אותו כדי שתוכל לכלול אותו בקובץ ה- CSV.

    עצה: אם אתה משתמש באפשרות זו, מנע ממשתמשים לשנות את הסיסמאות של החשבונות המקומיים שלהם. אם המשתמשים ישנו את הסיסמאות לאחר ההעברה הראשונית, פעולות סינכרון עוקבות בין תיבות הדואר בשרת ה- IMAP לתיבות הדואר של Office 365 ייכשלו.

  • השתמש באישורים של משתמש על או מנהל מערכת.      לשם כך, עליך להשתמש בחשבון במערכת העברת ההודעות של IMAP שקיבל את הזכויות הנחוצות כדי לגשת לכל תיבות הדואר של המשתמשים. בקובץ ה- CSV, השתמש באישורים של חשבון זה בכל שורה. כדי לברר אם שרת ה- IMAP שלך תומך בגישה זו וכיצד לאפשר זאת, עיין בתיעוד של שרת ה- IMAP.

    הערה: מומלץ להשתמש באישורי מנהל מערכת מכיוון שהדבר אינו משפיע על המשתמשים או גורם להם אי-נוחות. לדוגמה, המשתמשים יוכלו לשנות את הסיסמאות שלהם לאחר ההעברה הראשונית ללא שום בעיה.

התבנית של אישורי מנהל מערכת עבור שרתי IMAP שונים

באפשרותך להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה של חשבון מנהל מערכת בשדות UserName ו- Password עבור כל שורה בקובץ ה- CSV. שם המשתמש עבור אישורי מנהל המערכת הוא שילוב של שם המשתמש של האדם שהדואר האלקטרוני שלו מועבר ושם המשתמש עבור חשבון מנהל מערכת בעל הרשאת גישה לכל תיבות הדואר של המשתמשים. התבנית הנתמכת עבור אישורי מנהל מערכת משתנה בהתאם לשרת ה- IMAP שממנו אתה מעביר דואר אלקטרוני. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש באישורי מנהל מערכת, עיין בתיעוד של שרת ה- IMAP שלך.

הערה: כשאתה שולח בקשת העברה חדשה, קובץ ה- CSV מועלה למרכז הנתונים של Microsoft באמצעות חיבור Secure Sockets Layer‏ (SSL). המידע מתוך קובץ ה- CSV מוצפן ומאוחסן בשרתי Microsoft Exchange במרכז הנתונים של Microsoft.

הסעיפים הבאים מסבירים כיצד לעצב את אישורי מנהל המערכת בקובץ ה- CSV שבו אתה משתמש כדי להעביר דואר אלקטרוני מסוגים שונים של שרתי IMAP.

Microsoft Exchange

אם אתה מעביר דואר אלקטרוני מיישום IMAP עבור Microsoft Exchange, השתמש בתבנית Domain/Admin_UserName/User_UserName עבור התכונה UserName בקובץ ה- CSV. נניח שאתה מעביר דואר אלקטרוני מ- Exchange עבור Terry Adams,‏ Ann Beebe ו- Paul Cannon. יש לך חשבון מנהל דואר, כאשר שם המשתמש הוא mailadmin והסיסמה היא P@ssw0rd. כך ייראה קובץ ה- CSV שלך:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

עבור שרתי IMAP התומכים ב- Simple Authentication and Security Layer‏ (SASL), כגון שרת IMAP של Dovecot, השתמש בתבנית User_UserName*Admin_UserName , כאשר הכוכבית ( * ) היא תו מפריד הניתן להגדרה. נניח שאתה מעביר את הדואר האלקטרוני של אותם משתמשים משרת IMAP של Dovecot באמצעות אישורי מנהל המערכת mailadmin ו- P@ssw0rd. כך ייראה קובץ ה- CSV שלך:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

אם אתה מעביר דואר אלקטרוני מ- Mirapoint Message Server, השתמש בתבנית #user@domain#Admin_UserName# עבור אישורי מנהל המערכת. כדי להעביר דואר אלקטרוני מ- Mirapoint באמצעות אישורי מנהל המערכת mailadmin ו- P@ssw0rd, קובץ ה- CSV ייראה כך:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

שימוש בתכונה האופציונלית UserRoot

שרתי IMAP מסוימים, כגון Courier IMAP, אינם תומכים בשימוש באישורי מנהל מערכת כדי להעביר תיבות דואר ל- Office 365. כדי להשתמש באישורי מנהל מערכת להעברת תיבות דואר, באפשרותך לקבוע את התצורה של שרת IMAP שלך לשימוש בתיקיות משותפות וירטואליות. תיקיות משותפות וירטואליות מאפשרות למנהלי מערכת להשתמש באישורי הכניסה של מנהל המערכת כדי לגשת לתיבות הדואר של המשתמשים בשרת ה- IMAP. לקבלת מידע נוסף אודות אופן קביעת התצורה של תיקיות משותפות וירטואליות עבור Courier IMAP, ראה תיקיות משותפות.

כדי להעביר תיבות דואר לאחר ההגדרה של תיקיות משותפות וירטואליות בשרת ה- IMAP, עליך לכלול את התכונה האופציונלית UserRoot בקובץ ה- CSV. תכונה זו מציינת את המיקום של תיבת הדואר של כל משתמש במבנה התיקיות המשותפות הווירטואליות בשרת ה- IMAP.

הנה דוגמה לקובץ CSV המכיל את התכונה UserRoot:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×