קבצי CSV להעברת תיבת דואר

באפשרותך להשתמש בקובץ ערכים מופרד באמצעות פסיק (CSV) כדי להעביר בצובר מספר גדול של תיבות דואר של משתמשים. באפשרותך לציין קובץ CSV כאשר תשתמש במרכז הניהול של Exchange ‏(EAC) או ב- cmdlet‏ New-MigrationBatch במעטפת ניהול Exchange כדי ליצור אצוות העברה. השימוש בקובץ CSV לציון משתמשים מרובים להעברה באצוות העברה נתמך בתרחישי ההעברה הבאים:

 • צירוף והסרה ב- Office 365   

  • העברה מרוחקת מסוג צירוף:    בפריסה משולבת של Exchange, באפשרותך להעביר תיבות דואר מארגון Exchange מקומי ל- Office 365. פעולה זו נקראת גם העברה מרוחקת מסוג צירוף, מאחר שאתה מצרף תיבות דואר אל Office 365.

  • העברה מרוחקת מסוג הסרה:    באפשרותך גם העברה מרוחקת מסוג הסרה, שבה תוכל להעביר תיבות דואר של Office 365 לארון Exchange המקומי שלך.

   הערה: העברות מרוחקות מסוג 'צירוף' ו'הסרה' מופעלות מארגון Office 365 שלך.

  • העברת Exchange בשלבים:    באפשרותך גם להעביר קבוצת משנה של תיבות דואר מארגון Exchange מקומי ל- Office 365. זהו סוג אחר של העברה באמצעות צירוף. באפשרותך להעביר רק תיבות דואר של Exchange 2003 ושל Exchange 2007 באמצעות העברה בשלבים של Exchange. העברת תיבות דואר של Exchange 2010 ושל Exchange 2013 באמצעות העברה בשלבים אינה נתמכת. לפני הפעלת עברה בשלבים, עליך להשתמש בסינכרון מדריכי כתובות או שיטה אחרת להקצאת משתמשי דואר בארגון Office 365 שלך.

  • העברת IMAP:    העברה זו מסוג 'צירוף' מעבירה את נתוני תיבת הדואר משרת IMAP (כולל Exchange) ל- Office 365. לביצוע העברת IMAP, עליך להקצות תיבות דואר ב- Office 365 כדי שתוכל להעביר נתוני תיבת דואר.

הערה: העברה בשלב אחד של Exchange אינה תומכת בשימוש בקובץ CSV מאחר כל תיבות הדואר המקומיות של המשתמשים מועברות אל Office 365 באצווה אחת.

התכונות הנתמכות עבור קבצי CSV להעברות באצווה

השורה הראשונה, או שורת הכותרת, של קובץ CSV שמשמש להעברת משתמשים מפרטת את שמות התכונות, או השדות, שיופיעו בשורות הבאות. שמות התכונות מופרדים באמצעות פסיק. כל שורה מתחת לשורת הכותרת מייצגת משתמש יחיד ומספקת את המידע הנדרש לביצוע ההעברה. התכונות בכל שורה של משתמש יחיד חייבות להופיע בסדר זהה לזה של שמות התכונות בשורת הכותרת. שמות הערכים מופרדים באמצעות פסיק. אם ערך התכונה עבור רשומה מסוימת הוא null, אל תקליד דבר עבור תכונה זו. עם זאת, הקפד לכלול את הפסיק כדי להפריד את ערך ה- null מהתכונה הבאה.

ערכי התכונות בקובץ ה- CSV עוקפים את הערך של הפרמטר המתאים כאשר אותו פרמטר נמצא בשימוש בעת יצירת אצוות העברה עם ה- EAC או המעטפת. לקבלת מידע נוסף דוגמאות, ראה סעיף ערכי התכונות בקובץ CSV עוקפים את הערכים עבור אצוות ההעברה.

עצה: באפשרותך להשתמש בכל עורך טקסט כדי ליצור את קובץ ה-CSV, אך שימוש ביישום כמו Microsoft Excel יקל עליך לייבא נתונים וכן לקבוע את התצורה ולארגן את קבצי ה- CSV. הקפד לשמור את קבצי ה- CSV כקובץ ‎.csv או כקובץ ‎.txt

הסעיפים הבאים מתארים את התכונות הנתמכות עבור שורת הכותרת של קובץ CSV לכל סוג העברה. כל מקטע כולל טבלה שמפרטת את כל אחת מהתכונות הנתמכות, האם היא נדרשת, דוגמה לערך שבו ניתן להשתמש עבור התכונה ותיאור.

הערה: בסעיפים הבאים, סביבה מקור מציינת את המיקום הנוכחי של תיבת דואר או מסדר נתונים של משתמש. סביבת יעד מציינת את המיקום שאליו תועבר תיבת הדואר או את מסד הנתונים שאליו תועבר תיבת הדואר.

העברה בשלבים של Exchange

עליך להשתמש בקובץ CSV כדי לזהות את קבוצת המשתמשים עבור אצוות העברה כאשר ברצונך להשתמש בהעברה בשלבים של Exchange להעברת תיבות דואר מקומיות של Exchange 2003 ושל Exchange 2007 אל Office 365. אין מגבלה למספר תיבות הדואר שתוכל להעביר לענן באמצעות העברה בשלבים של Exchange. עם זאת, קובץ ה-CSV עבור אצוות העברה יכול להכיל 2,000 שורות לכל היותר. כדי להעביר יותר מ- 2,000 תיבות דואר, עליך ליצור קבצי CSV נוספים ולהשתמש בכל אחד מהם כדי ליצור אצוות העברה חדשה. לקבלת מידע נוסף אודות העברות בשלבים של Exchange, ראה מה עליך לדעת על העברת דואר אלקטרוני בשלבים ל- Office 365.

הטבלה הבאה מתארת את התכונות הנתמכות עבור קובץ CSV לביצוע העברה בשלבים של Exchange.

תכונה

נדרשת או אופציונלית

ערכים אפשריים

תיאור

EmailAddress

נדרשת

כתובת ה-SMTP עבור המשתמש

מציינת את כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש מותאם הדואר (או תיבת דואר אם אתה מנסה שוב לבצע את ההעברה) ב- Office 365, שמתאימה לתיבת הדואר המקומית של המשתמש שתועבר. משתמשים מותאמי דואר נוצרים ב- Office 365 כתוצאה סינכרון מדריכי כתובות או תהליך הקצאה אחר. כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש מותאם הדואר חייבת להתאים למאפיין WindowsEmailAddress עבור תיבת הדואר המקומית המתאימה.

Password

אופציונלית

לסיסמה צריך להיות אורך מינימלי של שמונה תווים, ועליה לקיים את המגבלות סיסמה שחלות על ארגון Office 365 שלך.

סיסמה זו מוגדרת בחשבון המשתמש כאשר המשתמש מותאם הדואר המתאים ב- Office 365 עובר המרה לתיבת דואר במהלך ההעברה.

ForceChangePassword

אופציונלית

True או False

מציינת אם משתמש חייב לשנות את הסיסמה בפעם הראשונה שהוא נכנס לתיבת הדואר שלו ב- Office 365.

הערה: אם הטמעת פתרון כניסה יחידה על-ידי פריסת Active Directory Federation Services 2.0 ‏(AD FS 2.0) בארגון המקומי שלך, עליך להשתמש ב- False כערך של תכונה זו.

העברות IMAP

קובץ CSV עבור אצוות העברה IMAP יכול לכלול 50,000 שורות לכל היותר. עם זאת, מומלץ להעביר משתמשים בכמה אצוות קטנות יותר. לקבלת מידע נוסף אודות העברות IMAP, עיין בנושאים הבאים:

הטבלה הבאה מתארת את התכונות הנתמכות עבור קובץ CSV לביצוע העברה של IMAP.

תכונה

נדרשת או אופציונלית

ערכים אפשריים

תיאור

EmailAddress

נדרשת

כתובת ה-SMTP עבור המשתמש.

מציינת את מזהה המשתמש עבור תיבת הדואר של Office 365 של המשתמש

UserName

נדרשת

מחרוזת שמזהה את המשתמש במערכת העברת ההודעות של IMAP, בתבנית שנתמכת על-ידי שרת ה- IMAP.

מציינת את שם הכניסה עבור חשבון המשתמש במערכת העברת ההודעות של IMAP (סביבת המקור). בנוסף לשם המשתמש, באפשרותך להשתמש באישורים של חשבון שהוקצו לו ההרשאות הדרושות כדי לגשת אל תיבות דואר בשרת IMAP. לקבלת מידע נוסף, ראה קבצי CSV עבור אצוות העברה של IMAP.

Password

נדרשת

מחרוזת סיסמה.

מציינת את הסיסמה עבור חשבון המשתמש שצוין על-ידי התכונה UserName.

ערכי התכונות בקובץ ה- CSV עוקפים את הערכים עבור אצוות ההעברה

ערכי התכונות בקובץ ה- CSV עוקפים את הערך של הפרמטר המתאים כאשר אותו פרמטר נמצא בשימוש בעת יצירת אצוות העברה עם ה- EAC או המעטפת. אם ברצונך שהערך של אצוות ההעברה יוחל על משתמש, השאר תא זה ריק בקובץ ה-CSV. הדבר מאפשר לך לשלב ולהתאים ערכי תכונות מסוימים עבור משתמשים שנבחרו באצוות העברה אחת.

בדוגמה זו, נניח שאתה יוצר אצווה להעברה מרחוק מסוג 'צירוף' בפריסה משולבת כדי להעביר תיבות דואר של ארכיון אל Office 365 עם פקודת New-MigrationBatch הבאה.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

עם זאת, ברצונך גם להעביר את תיבות הדואר הראשיות עבור המשתמשים שנבחרו, כך שחלק מהקובץ OnBoarding1.csv עבור אצוות העברה זו ייראה כך:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

מאחר שהערך עבור סוג תיבת הדואר בקובץ ה-CSV עוקף את הערכים עבור הפרמטר MailboxType בפקודה ליצירת האצווה, רק תיבת הדואר של הארכיון עבור user1 ו- user2 מועברת אל Office 365. תיבת הדואר הראשית ותיבת הדואר של הארכיון עבור user3 ו-user4 מועברות אל Office 365.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×