קבצי יעד, חדשות ודפים לקהלים ספציפיים

קבצי יעד, חדשות ודפים לקהלים ספציפיים

קידום קבצים, כולל עמודים וחדשות, לקהלים מסוימים עם פילוח מודרני של קהל SharePoint Online. באפשרותך להגדיר קבוצה אחת או יותר כקהל עבור כל קובץ.

הערה: פונקציונליות מסוימת מוצגת בהדרגה לארגונים שבחרו לתוכנית ההפצה הייעודית. משמעות הדבר שייתכן שלא תראה עדיין תכונה זו או שהיא תיראה שונה מהמתואר במאמרי העזרה.

תחילה, הפוך יעד של קהל לזמין עבור הספריה

תחילה, הפוך את יעד הקהל לזמין אשר ייצור מאפיין של קהל.

 1. עבור אל הספריה שלך. לדוגמה, אם אתה עובד עם עמודים או חדשות, בחר הגדרותולאחר מכן תוכן אתרולאחר מכן בחר דפי אתר.

 2. בספריה, בחר הגדרותולאחר מכן בחר הגדרות ספריה.

 3. תחת הגדרות כלליות, בחר הגדרות יעד לקהל.

 4. בחר בתיבת הסימון אפשר פילוח של קהל יעד.

לאחר מכן, בחר את הקהל עבור קובץ

בספריה, בחר קובץ ובחר ערך עבור המאפיין ' קהל ' בחלונית הפרטים. פרסום מחדש של דפים ועדכן את רשומות החדשות.

קהל מוגדר על-ידי קבוצות אבטחה. אם יש צורך בכך, צור קבוצה של Office 365 עבור חברי הקהל שלך. לחלופין, אם אתה מנהל מערכת, באפשרותך ליצור קבוצת אבטחה מתוך מרכז הניהול של Microsoft 365.

החדשות יסוננו כעת על-ידי קהל בדף הפתיחה של SharePoint ובכרטיסיה ' חדשות ' ב- SharePoint mobile. הפוך אותה לזמינה ברכיבי web part באמצעות השלבים הבאים.

הפיכת יעד הקהל לזמין עבור ה-web part

ה- web part של תוכן מסומן ו- web part של חדשותתומכים בפילוח של קהל היעד לאחר שהוא זמין.

 1. עריכת עמוד קיים או יצירת דף חדש

 2. הוספה או עריכה של ה-web part

 3. במקטע Filter , אפשר פילוח של קהל יעד

 4. פרסום או פרסום מחדש של הדף

הערות: 

מבט כולל

באמצעות קהלי יעד, באפשרותך להציג תוכן כגון פריטי רשימה או ספריה, קישורי ניווט ותוכן אחר לקבוצות מסוימות של אנשים. אפשרות זו שימושית כאשר ברצונך להציג מידע הרלוונטי רק לקבוצה מסוימת של אנשים. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תוכן לספריית מסמכים שקודמה למחלקה אחת.

ניתן לפלח את כל הפריטים ברשימה או בספריה של SharePoint לקהלים מסוימים. לשם כך, השתמש ב-Web Part של שאילתת תוכן. ניתן גם לפלח סוגים אחרים של Web part והתוכן שלהם לקהלים.

בנוסף, באפשרותך לייעד קישורי ניווט באתר לקהלים. יעד הקישורים מפשט את חוויית המשתמשים, משום שהם רואים רק את קישורי הניווט הרלוונטיים להם.

כדי לזהות קהל יעד, באפשרותך להשתמש באחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • קבוצות SharePoint

 • רשימות תפוצה

 • קבוצות אבטחה

 • קהלים כלליים

  קהלים כלליים הם קהלים מבוססי כללים המתוחזקים על-ידי מנהלי מערכת של SharePoint.

כל אדם עם לפחות הרשאות משתתף יכול לציין קהל יעד, כל עוד שם הקהל ידוע. באפשרותך לחפש קהל לפי שמו, הכינוי או התיאור שלו על-ידי לחיצה על עיון ללא ברשימה קהלי יעד .

לראש הדף

רשימת יעד או פריטי ספריה לקהל

ההליך הבא מציג דוגמה של אופן היעד של כל הפריטים מרשימה ספציפית שבה סוג הרשימה הוא ספריית מסמכים. ה-Web part של שאילתת תוכן מאפשר לך גם להראות את כל הפריטים מאתר ומאתרי המשנה שלו, או כדי להראות פריטים מכל האתרים באוסף אתרים. לאחר מכן, באפשרותך לבנות שאילתה כדי לכלול את יעד הקהל שאתה מגדיר בפריטים באתרים או באוסף האתרים.

מיקוד פריטים מרשימה או מספריה לקהל ספציפי דורש שלושה שלבים:

שלב 1: הפיכת פילוחים של קהל לזמין ברשימה או בספריה

בעת הפיכת פילוח של קהל לזמין ברשימה או בספריה, באפשרותך לייעד כל פריט ברשימה או בספריה לקהל.

הערה: אם הרשימה או הספריה של SharePoint כבר זמינות למטרת יעד לקהל, העמודה קהלי יעד מופיעה.

 1. לחץ על הרשימה או הספריה המכילה את הפריט שברצונך לייעד.

 2. עבור SharePoint Online או SharePoint Server 2019, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריית מסמכים.

  תפריט ' הגדרות ' עם הגדרות ספריה נבחרות או תפריט ' הגדרות ' עם הגדרות רשימה מסומנות

  עבור SharePoint 2016, 2013, 2010 או 2007, בסרגל הכלים של הרשימה או הספריה, לחץ על הגדרותולאחר מכן לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריית מסמכים.

  הגדרות רשימה ברצועת הכלים או לחצני הגדרות ספריית SharePoint ברצועת הכלים

 3. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות יעד לקהל.

  הגדרות יעד של קהל תחת כללי בעמוד הספריה או הגדרות הרשימה
 4. בחר בתיבת הסימון אפשר פילוח של קהל יעד .

  תיבת הסימון ' הפוך קהל targetting לזמין '

שלב 2: ציון קהל היעד בפריטים

לאחר שתהפוך את הרשימה או הספריה לזמינות למטרת יעד לקהל, תוכל להגדיר פריטים בודדים ברשימה או בספריה כדי להציג קהל אחד או יותר.

 1. עבור SharePoint Online או SharePoint Server 2019, לחץ מימין לפריט שברצונך לשנות קהלים, לחץ על סמל הפרטים מידע או פתיחת לחצן חלונית הפרטים ולאחר מכן לחץ על ערוך הכל לפי מאפיינים.

  עבור SharePoint 2016, 2013, 2010 ו-2007, לחץ על החץ או שלוש הנקודות (...) לצד השם של פריט ברשימה או בספריה, ולאחר מכן לחץ על ערוך מאפיינים או מאפיינים. גירסאות מסוימות של SharePoint, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על קבוצה אחרת של שלוש נקודות (...).

 2. ברשימה קהלי יעד , הוסף קהל אחד או יותר.

  הוספת קהל יעד אחד או יותר

  הערה: אם אישור תוכן או זרימת עבודה מופעלים ברשימה או בספריה, ייתכן שהפריט יצטרך לעבור את תהליך האישור.

 3. לחץ על שמירה.

שלב 3: הצגת הפריט ב-Web part עבור SharePoint 2016, 2013, 2010 או 2007

כדי להציג רשימה או פריט ספריה של SharePoint לקהל ספציפי, באפשרותך להשתמש ב-Web part של שאילתת תוכן. ה-Web Part של שאילתת תוכן מאפשר לך לבנות שאילתה שיכולה לסנן פריטי רשימה וספריה.

הערה: עבור SharePoint Online, רכיבי Web part עשויים שלא להיות גלויים.

דוגמה זו מראה לך כיצד להציג את כל הפריטים מרשימה ספציפית לקהל יעד. סוג הרשימה הוא ספריית מסמכים.

 1. בדף שבו ברצונך להציג את הפריט, לחץ על תמונת לחצן או הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

 2. עבור SharePoint 2010, 2013 ו-2016, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על Web part

  הוסף Web Part

  ב- SharePoint 2007, לחץ על הוסף webpart ולאחר מכן, תחת ברירת מחדל, לחץ על Web part של שאילתת תוכן.

  תחת אוסף תוכן, לחץ על שאילתת תוכן.

  הוספת web part של שאילתת תוכן

  הערה: אם שאילתת התוכן אינה קיימת, פנה למנהל המערכת של SharePoint.

 3. לחץ על הוסף.

 4. עבור SharePoint 2010, 2013 ו-2016, לחץ על החץ למטה חץ למטה לעריכת Web Part בצד השמאלי של ה-web part ולאחר מכן לחץ על עריכת web part בתפריט.

  ב- SharePoint 2007, לחץ על ערוך, או ולאחר מכן לחץ על שינוי Web part משותף כדי לפתוח את חלונית כלים עבור ה-web part.

  תפריט web part כדי לבחור ' עריכת Web part '
 5. תחת שאילתה בחלונית הכלים, בצע את הפעולות הבאות

  רשימת מאפיינים של Web part של שאילתת תוכן עם שלושה הסברים
  1. לחץ על הצג פריטים מהרשימה הבאה ולאחר מכן ציין את מיקום הרשימה.

   הערה: בדוגמה זו, אנו מציינים רשימה מסוימת. באפשרותך להרחיב את הטווח כדי לכלול פריטים ברשימות מתוך יותר מאתר אחד על-ידי לחיצה על אחת מהאפשרויות האחרות.

  2. תחת סוג הרשימהנדרש, בחר את סוג הרשימה שהפריט הוא חבר בו. בדוגמה זו, לחץ על ספריית מסמכים. רק פריטים בסוג הרשימה שאתה בוחר מעובדים על-ידי השאילתה.

  3. תחת פילוח קהל, בצע את הפעולות הבאות.

   לשם

   בצע פעולה זו

   הצג את פריטי הרשימה לקהל היעד שציינת בשלב 2: ציין את קהל היעד בפריטים, כאשר המשתמש הנוכחי הוא חבר בקהל.

   בחר את תיבת הסימון החל סינון קהל . פעולה זו נדרשת כדי שהשאילתה תפעל כהלכה.

   בנוסף, הצגת הפריטים ברשימה שבהם לא צוין קהל יעד. פריטים אלה מוצגים לכולם.

   בחר בתיבת הסימון כלול פריטים שאינם מיועדים ליעד . פעולה זו אופציונלית.

   כאשר הדף מעובד, התוכן ב-Web part מופיע רק למשתמשים נוכחיים שחברים בקהלים שציינת.

לראש הדף

יעד Web part לקהל

SharePoint ניתן לפלח רכיבי Web part שיופיעו רק לאנשים החברים בקבוצה או בקהל מסוימים. בדרך זו באפשרותך ליצור דפים מותאמים אישית עבור קבוצות ספציפיות.

הערה: בדומה לכל רכיבי ה-Web part, ה-Web part של שאילתת תוכן כולל רשימת קהלי יעד במקטע Advanced של חלונית הכלים. הגדרה זו קובעת אם ה-Web part עצמו גלוי למשתמש הנוכחי. אם לא, אף אחת מההגדרות האחרות אינה חלה.

ניתן לזהות קהל באמצעות קבוצת SharePoint, רשימת תפוצה, קבוצת אבטחה או קהל כללי.

 1. בדף שבו ברצונך להציג את הפריט, לחץ על תמונת לחצן או הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

 2. עבור SharePoint 2010, 2013 ו-2016, לחץ על החץ למטה חץ למטה לעריכת Web Part בצד השמאלי של ה-web part ולאחר מכן לחץ על עריכת web part.

  תפריט web part כדי לבחור ' עריכת Web part '

  ב- SharePoint 2007, לחץ על ערוך, או ולאחר מכן לחץ על שינוי Web part משותף כדי לפתוח את חלונית כלים עבור ה-web part.

 3. תחת מתקדם, הוסף שם קהל אחד או יותר לרשימת קהלי היעד .

  מקטע מתקדם של מאפייני Web part עם קהל יעד מסומן

כאשר הדף מעובד, ה-Web part מופיע רק לאנשים שחברים בקהלים שציינת.

לראש הדף

היעד קישור ניווט לקהל

ניתן לפלח קישור ניווט בשרת SharePoint כך שהוא יופיע רק לאנשים החברים בקבוצה או בקהל מסוים. עליך להיות בעל הרשאת עיצוב לפחות כדי לשנות את הגדרות הניווט באתר.

 1. בדף שבו ברצונך להציג את הפריט, לחץ על תמונת לחצן או הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת , לחץ על הגדרות האתר. אם אינך רואה את הגדרות האתר, לחץ על מידע אודות האתרולאחר מכן לחץ על הצג את כל הגדרות האתר.

 2. לחץ על ניווט תחת מראה ותחושה, או לחץ על שינוי ניווט.

 3. בדף ' הגדרות ניווט באתר ' תחת ' ניווט מבני ': עריכה ומיון, לחץ על הוסף קישור.

  תחת ' ניווט מבני ' בהגדרות ניווט, כאשר האפשרות ' הוסף קישור ' סומנת
 4. בתיבת הדו קישור ניווט , הקלד את הכותרתוכתובת ה-URL של הקישור ולאחר מכן הוסף שם קהל אחד או יותר לרשימת הקהלים .

  מאפייני קישור ניווט בעלי סימון אישור.

  עבור כתובת ה-URL, באפשרותך להעתיק אחד ללוח על-ידי לחיצה ימנית על הקישור ולאחר מכן לחיצה על העתק קיצור דרך. אם אין לך אפשרות זו בדפדפן, נווט אל העמוד שאליו ברצונך לקשר והעתק את שורת הכתובת.

כאשר הדף מעובד, מופיע קישור הניווט רק לאנשים החברים בקהלים שציינת.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×