קבלת נתונים באמצעות התוספת Power Pivot

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ייבוא נתונים יחסיים באמצעות התוספת Power Pivot הוא לעתים קרובות חלופה מהירה ויעילה יותר לייבוא ב- Excel.

 1. פנה למנהל מסד נתונים כדי לקבל פרטי חיבור מסד נתונים וכדי לאמת שיש לך הרשאה לגשת לנתונים.

 2. ב- Power Pivot, לחץ על בית > קבלת נתונים חיצוניים > ממסד נתונים אם הנתונים יחסיים או ממדיים.

לחלופין, יבא ממקורות נתונים אחרים:

 • לחץ על בית > משירות נתונים אם הנתונים הוא Microsoft Azure Marketplace או נתונים של OData מהזנת.

 • לחץ על בית > קבל נתונים חיצוניים > ממקורות אחרים כדי לבחור מהרשימה המלאה של מקורות נתונים נתמכים.

בדף בחירת אופן הייבוא של נתונים, בחר אם להשתמש בכל הנתונים במקור הנתונים או לסנן את הנתונים, על-ידי בחירת טבלאות ותצוגות מרשימה או על-יד כתיבת שאילתה המציינת אילו נתונים יש לייבא.

ייבוא באמצעות Power Pivot מקנה לך כמה יתרונות המאפשרים לך:

 • לסנן נתונים מיותרים כדי לייבא ערכת משנה בלבד.

 • לשנות שם של טבלאות ועמודות בעת ייבוא נתונים.

 • הדבק שאילתה שהוגדרה מראש כדי לבחור את הנתונים שהיא מחזירה.

עצות לבחירת מקורות נתונים

 • ספקי OLE DB יכולים לפעמים להציע ביצועים מהירים יותר לנתונים בקנה מידה גדול. בעת בחירה בין ספקים שונים עבור אותו מקור נתונים, מומלץ לנסות תחילה את ספק ה- OLE DB.

 • ייבוא טבלאות ממסדי נתונים יחסיים חוסך חלק מהשלבים מאחר בקשרי גומלין מסוג מפתח זר שבמהלך הייבוא נעשה כדי ליצור קשרי גומלין בין גליונות עבודה בחלון Power Pivot.

 • ייבוא טבלאות מרובות ולאחר מכן מחיקת הטבלאות שאינך זקוק להן, עשוי לחסוך כמה שלבים. אם אתה מייבא טבלאות אחת בכל פעם, ייתכן שעדיין תצטרך ליצור קשרי גומלין בין הטבלאות באופן ידני.

 • עמודות המכילות נתונים דומים במקורות נתונים שונים הן הבסיס ליצירת קשרי גומלין בחלון Power Pivot . בעת שימוש במקורות נתונים הטרוגניים, בחר טבלאות בעלות עמודות שניתן למפותן לטבלאות במקורות נתונים אחרים, שמכילות נתונים זהים או דומים.

 • כדי לתמוך ברענון נתונים עבור חוברת עבודה שאתה מפרסם ב- SharePoint, בחר מקורות נתונים הנגישים באותה מידה הן לתחנות עבודה והן לשרתים. לאחר פרסום חוברת העבודה, תוכל להגדיר לוח זמנים לרענון נתונים כדי לעדכן מידע בחוברת העבודה באופן אוטומטי. השימוש במקורות נתונים הזמינים בשרתי רשת הופך את רענון הנתונים לאפשרי.

קבלת נתונים ממקורות אחרים

קבלת נתונים מ- Analysis Services

קבלת נתונים מהזנת נתונים

קבלת נתונים מ- Microsoft Azure Marketplace

התחברות לקובץ שטוח מ- Power Pivot

הוספת נתוני גליון עבודה למודל נתונים באמצעות טבלה מקושרת

העתקה והדבקה של שורות לתוך מודל נתונים ב- Power Pivot

רענון נתונים יחסיים

ב- Excel, לחץ על נתונים > חיבורים > רענן הכל כדי להתחבר מחדש למסד נתונים ולרענן את הנתונים בחוברת העבודה שלך.

הרענון יעדכן תאים בודדים ויוסיף שורות שנכנסו למסד הנתונים החיצוני מאז הייבוא האחרון. הרענון יתבצע רק בשורות ובעמודות קיימות; אם ברצונך להוסיף עמודה חדשה למודל, יהיה עליך לייבא אותו באמצעות השלבים שתוארו קודם לכן במאמר זה.

רענון מפעיל מחדש את השאילתה המשמשת לייבוא הנתונים. אם מקור הנתונים אינו נמצא עוד באותו מיקום, או אם מתבצעת הסרה או שינוי שם של טבלאות או עמודות, הרענון ייכשל, אך עדיין יהיו ברשותך הנתונים שייבאת בעבר. כדי להציג את השאילתה ששימשה במהלך רענון נתונים, לחץ על Power Pivot > ניהול כדי לפתוח את חלון Power Pivot. לחץ על עיצוב > מאפייני טבלה כדי להציג את השאילתה.

הרשאות דרושות בדרך כלל כדי לרענן נתונים. אם אתה משתף את חוברת העבודה עם אנשים אחרים שגם רוצים לרענן את הנתונים, הם צריכים גם הרשאות קריאה במסד הנתונים.

זכור שהאופן שבו תשתף את חוברת העבודה שלך יקבע אם רענון הנתונים יכול להתבצע. ב- Office 365, לא ניתן לרענן נתונים בחוברת עבודה הנשמרת ב- Office 365. ב- SharePoint Server 2013, באפשרותך לתזמן רענון נתונים ללא התערבות בשרת, אך פעולה זו דורשת התקנה של ‎ Power Pivot for SharePoint 2013וקביעת תצורה שלו בסביבת SharePoint שלך. בדוק עם מנהל SharePoint שלך כדי לברר אם רענון נתונים מתוזמן זמין.

לראש הדף

מקורות נתונים נתמכים

יבא נתונים ממקורות הנתונים המפורטים בטבלה הבאה. Power Pivot ב- Microsoft Excel 2013 אינו מתקין את הספקים המפורטים עבור כל מקור נתונים. ייתכן שחלק מהספקים כבר הותקנו עם יישומים אחרים במחשב; במקרים אחרים, ייתכן שיהיה עליך להוריד ולהתקין את הספק.

באפשרותך גם ליצור קישור לטבלאות Excel והעתקה ולהדביק נתונים מתוך יישומים כגון Excel ו- Word המשתמשים בתבנית HTML לא עבור הלוח. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת נתונים על-ידי שימוש טבלאות מקושרות של Excel ו- ' העתק ' הדבקת נתונים ל- Power Pivot.

מקור

גירסאות

סוג הקובץ

ספקים 1

מסדי נתונים של Access

Microsoft Access 2003 ואילך.

‎.accdb או ‎.mdb

ספק ACE 14 OLE DB

מסדי נתונים יחסיים של SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 ואילך; מסד נתוני SQL של Microsoft Azure

(לא רלוונטי)

ספק OLE DB עבור SQL Server

SQL Server Native Client OLE DB Provider

ספק OLE DB של SQL Server Native 10.0 Client

ספק נתונים של ‎.NET Framework עבור SQL Client

SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW)‎

SQL Server 2008 ואילך

(לא רלוונטי)

ספק OLE DB עבור SQL Server PDW

מסדי נתונים יחסיים של Oracle

Oracle 9i, 10g, 11g.

(לא רלוונטי)

Oracle OLE DB Provider

‎.NET Framework Data Provider עבור Oracle Client

‎.NET Framework Data Provider עבור SQL Server

ספק MSDAORA OLE DB2

OraOLEDB

MSDASQL

מסדי נתונים יחסיים של Teradata

Teradata V2R6, V12

(לא רלוונטי)

ספק OLE DB של TDOLEDB

‎.Net Data Provider עבור Teradata

מסדי נתונים יחסיים של Informix

(לא רלוונטי)

ספק OLE DB של Informix

מסדי נתונים יחסיים של IBM DB2

8.1

(לא רלוונטי)

DB2OLEDB

מסדי נתונים יחסיים של Sybase

(לא רלוונטי)

ספק OLE DB של Sybase

מסדי נתונים יחסיים אחרים

(לא רלוונטי)

(לא רלוונטי)

ספק OLE DB או מנהל התקן ODBC

קבצי טקסט
התחבר לקובץ שטוח

(לא רלוונטי)

‎.txt,‏ ‎.tab,‏ ‎.csv

ספק ACE 14 OLE DB עבור Microsoft Access

קבצי Microsoft Excel

Excel 97-2003 או גירסה מתקדמת יותר

‎.xlsx,‏ ‎.xlsm,‏ ‎.xlsb,‏ ‎.xltx,‏ ‎.xltm

ספק ACE 14 OLE DB

חוברת העבודה Power Pivot
ייבוא נתונים מ- Analysis Services או Power Pivot

Microsoft SQL Server 2008 R2 או גירסה מתקדמת יותר

‎.xlsx,‏ ‎.xlsm,‏ ‎.xlsb,‏ ‎.xltx,‏ ‎.xltm

ASOLEDB 10.5

(נמצא בשימוש רק בחוברות עבודה של Power Pivot המתפרסמות בחוות SharePoint שבהן מותקן ‎Power Pivotfor SharePoint)

קוביה של analysis Services
ייבוא נתונים מ- Analysis Services או Power Pivot

Microsoft SQL Server 2005 ואילך

(לא רלוונטי)

ASOLEDB 10

הזנות נתונים
ייבוא נתונים מהזנת נתונים

(משמש לייבוא נתונים מדוחות Reporting Services, מסמכים של שירות Atom,‏ Microsoft Azure Marketplace DataMarket והזנת נתונים יחידה)

תבנית Atom 1.0

כל מסד נתונים או מסמך שנחשף כ- Windows Communication Foundation (WCF) Data Service (בעבר נקרא ADO.NET Data Services).

‎.atomsvc עבור מסמך שירות שמגדיר הזנה אחת או יותר

‎.atom עבור מסמך הזנת אינטרנט של Atom

Microsoft Data Feed Provider עבור Power Pivot

ספק נתונים של הזנות נתונים של ‎.NET Framework עבור Power Pivot

דוחות reporting Services
ייבוא נתונים מדוח Reporting Services

Microsoft SQL Server 2005 ואילך

‎.rdl

קבצי Office Database Connection

‎.odc

1באפשרותך גם להשתמש ב- OLE DB Provider עבור ODBC.

2 במקרים מסוימים, השימוש בספק MSDAORA OLE DB עלול לגרום לשגיאות חיבור, בעיקר עם הגירסאות החדשות יותר של Oracle. אם אתה נתקל בשגיאות כלשהן, מומלץ להשתמש באחד הספקים האחרים המופיעים עבור Oracle.

לראש הדף

מקורות לא נתמכים

מקור הנתונים הבא אינו נתמך כעת:

 • לא ניתן לייבא מסמכי שרת שפורסמו, כגון מסדי נתונים של Access שכבר פורסמו ב- SharePoint.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×