קבלת מידע נוסף אודות גרפיקת SmartArt

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

גרפיקת SmartArt היא ייצוג חזותי של המידע והרעיונות שלך. אתה יוצר על-ידי בחירת פריסה המתאים ההודעה שלך. פריסות מסוימות (כגון תרשימים ארגוניים ודיאגרמות חיתוך קבוצות) portray סוגים ספציפיים של מידע, בעוד שאחרים פשוט לשפר את המראה של רשימה עם תבליטים.

שילוב עם תכונות נוספות, כגון ערכות נושא, עזרה גרפיקת SmartArt תיצור איורים באיכות מעצב עם מספר לחיצות עכבר.

במאמר זה:

מבט כולל על גרפיקת SmartArt

שיקולים בבחירת פריסה

אודות חלונית הטקסט

סגנון, צבע ואפקטים עבור גרפיקת SmartArt

הנפשה עבור גרפיקת SmartArt

למד עוד בסרטון מאמרים קשורים

מבט כולל על גרפיקת SmartArt

באפשרותך ליצור של גרפיקת SmartArtExcel, PowerPoint, Word או בהודעת דואר אלקטרוני ב- Outlook. לחצן SmartArt בכרטיסיה הוספה ולאחר, בהתאם לגודל המסך שלך, עשויה להיראות כמו אחת מהפעולות הבאות:

לחצן SmartArt בגודל מלא לחצן SmartArt מוקטן לחצן SmartArt קטן ללא תווית טקסט

תוכניות אחרות Office אינן מאפשרות ליצירת גרפיקת SmartArt, אך באפשרותך להעתיק ולהדביק גרפיקת SmartArt כתמונות לתוכניות אלה.

באפשרותך לשנות את המראה של שלך גרפיקת SmartArt על-ידי שינוי המילוי של צורה או טקסט; שלו על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, השתקפויות, זוהר או קצוות רכים; או על-ידי הוספת אפקטים תלת-ממדיים (3-D), כגון מסגרות משופעות או סיבובים.

באפשרותך ללמוד הרבה יותר אודות עבודה עם גרפיקת SmartArt על-ידי קריאת מידע קשור המופיע בחלק התחתון של מאמר זה.

שיקולים בבחירת פריסה

בעת בחירת פריסה עבור שלך גרפיקת SmartArt, שאל את עצמך מה שברצונך להעביר ובחר אם ברצונך שהמידע שלך יופיע בצורה מסוימת. כחלק מתהליך זה, בעת יצירת גרפיקת SmartArt, תתבקש לבחור סוג כגון תהליך, הירארכיה או קשר גומלין. סוג דומה לקטגוריה של גרפיקת SmartArt, וכל סוג מכיל מספר פריסות שונות.

מאחר באפשרותך לעבור במהירות ובקלות פריסות, נסה פריסות שונות (מסוגים שונים) עד שתמצא את הממחיש את המסר שלך בצורה הטובה ביותר.

אפשרויות בחירת תיבת דו-שיח של גרפיקת SmartArt

הטבלה הבאה מציגה דוגמאות של כמה שימושים נפוצים עבור גרפיקת SmartArt וסוגי את שיטות SmartArt לשקול לשימוש כל.

לביצוע פעולה זו

השתמש בסוג זה

הצגת מידע שאינם רציפים.

רשימה

הצגת שלבים בתהליך או בציר זמן.

תהליך

הצגת תהליך נמשך.

מחזור

יצירת תרשים ארגוני.

הירארכיה

הצגת עץ החלטות.

הירארכיה

המחשת חיבורים.

קשר גומלין

הצגת האופן שבו חלקים מתייחסים לשלם.

מטריצה

השתמש בתמונות כדי להעביר או להדגיש תוכן. (לא זמין ב- Office 2007 )

תמונה

הצגת קשרי גומלין פרופורציונליים כאשר הרכיב הגדול ביותר נמצא בראש או בתחתית.

פירמידה

למידע נוסף אודות בחירת את הפריסה המתאימה גרפיקת SmartArt, כמו גם מידע נוסף אודות כל אחד מסוגי פריסה, ראה בחירת גרפיקת SmartArt.

אודות חלונית הטקסט

שימוש בחלונית טקסט כדי להזין ולערוך את הטקסט שמופיע בדף שלך גרפיקת SmartArt. חלונית הטקסט מופיעה מימין שלך גרפיקת SmartArt. בעת הוספה ועריכה של התוכן שלך בחלונית הטקסט, שלך גרפיקת SmartArt מתעדכנת באופן אוטומטי — צורות מתווספות או מוסרות במידת הצורך.

תמונה של חלונית הטקסט המציגה רמה 1 וטקסט ברמה 2

בעת יצירת של גרפיקת SmartArt, את גרפיקת SmartArt וחלונית הטקסט מאוכלסים עם טקסט מציין מיקום שבאפשרותך להחליף במידע שלך. בחלק העליון של חלונית הטקסט, באפשרותך לערוך את הטקסט שיופיע בשלך גרפיקת SmartArt. בחלק התחתון של חלונית הטקסט, באפשרותך לקרוא תיאור של גרפיקת SmartArt.

ב- גרפיקת SmartArt המכילים מספר קבוע של צורות, רק חלק מהטקסט בחלונית הטקסט מופיע שלך גרפיקת SmartArt. טקסט, תמונות או תוכן אחר שאינם מוצגים מסומנים בחלונית הטקסט באמצעות X אדום. תוכן זה זמין עדיין אם מעבר לפריסה אחרת, אך אם אתה שומר וסוגר פריסה זו, המידע אינו נשמר, כדי להגן על הפרטיות שלך.

החלונית 'טקסט' עם סימני x אדומים

חלונית הטקסט פועלת כמו חלוקה לרמות או רשימה עם תבליטים אשר ממפה מידע ישירות שלך גרפיקת SmartArt. כל גרפיקת SmartArt מגדיר מיפוי משלו בין התבליטים בחלונית הטקסט לבין ערכת הצורות בגרפיקת ה גרפיקת SmartArt.

כדי ליצור שורה חדשה של טקסט עם תבליטים בחלונית הטקסט, הקש Enter. כדי להסיט שורה בחלונית הטקסט, בחר את השורה שברצונך להסיט פנימה ולאחר מכן, תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, לחץ על הסג. כדי להסיג שורה, לחץ על קדם. באפשרותך גם להקיש Tab כדי להסיט פנימה או Shift + Tab כדי להסיג מתוך חלונית הטקסט.

אם אינך רואה את הכרטיסיות עיצוב או כלי SmartArt, לחץ פעמיים על גרפיקת SmartArt.

בהתאם לפריסה שתבחר, כל תבליט בחלונית הטקסט מיוצג ב- גרפיקת SmartArt כהודעות צורה חדשה או תבליט בתוך צורה. לדוגמה, שים לב כיצד אותו הטקסט ממופה באופן שונה שני גרפיקת SmartArt שלהלן. בדוגמה הראשונה, תבליטי המשנה מיוצגים כ צורות נפרדות. בדוגמה השניה, תבליטי המשנה מיוצגים כתבליטים בצורה.

גרפיקת smartart של רשימת הירארכיה מציגה תבליטים בחלונית טקסט, אבל לא בצורות

גרפיקת smartart של תהליך בסיסי מציגה תבליטים בחלונית טקסט כתבליטים בצורה.

עצה:    אם ברצונך שכל הטקסט שלך יופיע בצורות נפרדות, עבור לפריסה שונה המציגה את כל הטקסט כתבליטים.

אם אתה משתמש בפריסת תרשים ארגוני עם צורת מסייע, תבליט עם קו מצורף מציין את צורת המסייע.

חלונית טקסט המציגה תבליטים עבור מנהל, כפוף וצורות המסייע.

באפשרותך להחיל עיצוב תווים, כגון גופן, גודל גופן, מודגש, נטוי, קו תחתון על הטקסט שלך גרפיקת SmartArt על-ידי החלת העיצוב בטקסט בחלונית הטקסט, והוא אותו משתקפים שלך גרפיקת SmartArt. כאשר גודל הגופן בצורה אחת מכווץ מאחר שאתה מוסיף טקסט לצורה, כל שאר הטקסט בצורות שנותרו של גרפיקת SmartArt לכווץ גם בגודל זהה כדי להשאיר את גרפיקת SmartArt בעלי מראה עקבי ומקצועי.

לאחר בחירת פריסה, באפשרותך העבר את מצביע העכבר מעל כל אחת מהפריסות השונות המוצגות בכרטיסיה ' עיצוב ', והשתמש בתצוגה מקדימה חיה כדי לראות כיצד ייראה התוכן שלך עם פריסה זו חלה.

סגנון, צבע ואפקטים עבור גרפיקת SmartArt

תחת כלי SmartArt, בכרטיסיה עיצוב, קיימות שתי גלריות לשינוי מהיר של מראה שלך גרפיקת SmartArt: סגנונות SmartArt ולחץ על שנה צבעים.

סגנונות SmartArt כוללים מילויי צורה, קצוות, צללים, סגנונות קו, הדרגתיים ואפקטים תלת-ממדי פרספקטיבות (3-D) והם מוחלים על כל גרפיקת SmartArt. באפשרותך גם להחיל סגנון צורה בודדים לצורות אחד או יותר בשלך גרפיקת SmartArt.

הגלריה השניה, שינוי צבעים, מספקת טווח של אפשרויות צבע שונות עבור גרפיקת SmartArt, כל אחת מכילה אחד או יותר צבעי ערכת נושא בצורה שונה על הצורות בגרפיקת שלך גרפיקת SmartArt.

בעת הנחת המצביע מעל תמונה ממוזערת בכל אחת מגלריות אלה, באפשרותך לסקור סגנון SmartArt או וריאציית צבע השפעתה שלך גרפיקת SmartArt לפני שתחיל אותו בפועל.

סגנונות SmartArt ושילובי צבעים מיועדים להדגשת התוכן שלך. לדוגמה, אם תשתמש בסגנון SmartArt תלת-ממדי עם פרספקטיבה, באפשרותך לראות כולם באותה רמה.

פריסת תרשים ארגוני עם מיתאר לבן

באפשרותך גם להשתמש בסגנון SmartArt תלת-ממדי עם פרספקטיבה כדי להדגיש ציר זמן עם ערכים עתידיים.

ציר זמן בסיסי עם עין הציפור

עצה:   סגנונות SmartArt תלת-ממדי, במיוחד התאמה תלת ממדית לסצינה, האפשרות הטובה ביותר משמשים לעתים רחוקות, כדי להימנע מהסחות מההודעה שברצונך להעביר. סגנונות SmartArt תלת-ממדיים פועלים בדרך כלל היטב את העמוד הראשון של מסמך או על השקופית הראשונה במצגת.

כדי להדגיש שלבים נפרדים בגרפיקת גרפיקת SmartArt מסוג תהליך, באפשרותך להשתמש בכל אחד מהשילובים תחת צבעוני.

פריסת תהליך בסיסי עם צבעי הדגשת טווח צבעוני 5 עד 6

אם יש לך גרפיקת SmartArt מסוג מחזור, באפשרותך להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הדגשה כדי להדגיש את התנועה המעגלית. צבעים אלה נעים לאורך מילוי הדרגתי אל מרכז הצורה ולאחר מכן חוזרים לצורה הראשונה.

פריסת מחזור רציף עם טווח הדרגתי - הדגשה 3

בעת בחירת הצבעים, עליך גם לשקול אם ברצונך שהקהל שלך גרפיקת SmartArt להדפיס או להציג אותו באופן מקוון.

עצה:    אם תמונה היא חלק משקופית הרקע שלך, צירופי צבע המכילים את המילה שקוף בשמם פועלים בצורה הטובה ביותר להצגת עיצוב מעודן יותר במסמך שלך.

בעת הוספת גרפיקת SmartArt למסמך שלך מבלי לציין ערכת נושא, ערכת הנושא גרפיקת התאמה המשמשת יתר תוכן במסמך שלך. אם תשנה את ערכת נושא של המסמך, מראה גרפיקת SmartArt מתעדכנת באופן אוטומטי.

כמעט כל חלקי גרפיקת SmartArt ניתנות להתאמה אישית. אם גלריית סגנון SmartArt אין השילוב של מילויים, קווים ואפקטים שהרצוי, באפשרותך להחיל סגנון צורה בודדת או לבצע התאמה אישית מלאה של הצורה בעצמך. באפשרותך גם הזז צורות, לשנות את גודלם. באפשרותך למצוא האישית של אפשרויות ההתאמה האישית תחת כלי SmartArt בכרטיסיה ' עיצוב '.

אפילו לאחר התאמה אישית של שלך גרפיקת SmartArt, באפשרותך לשנות פריסה שונה ולאחר רוב ההתאמות האישיות יישמרו. או כדי להסיר כל עיצוב ולהתחיל מחדש, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה איפוס, לחץ על איפוס גרפיקה.

תמונת לחצן 'אפס גרפיקה'

למד עוד אודות שינוי צבעים SmartArt על-ידי קריאת שינוי הצבע של צורה, גבול צורה או גרפיקת SmartArt כולה.

הנפשה עבור גרפיקת SmartArt

ב- PowerPoint, באפשרותך להוסיף הנפשה שלך גרפיקת SmartArt, או צורה בודדת בגרפיקת גרפיקת SmartArt. לדוגמה, באפשרותך להפוך צורה טיסה פנימה במהירות מצד אחד של המסך או לאט עמעום כניסה.

ההנפשות הזמינות תלויות בפריסה שתבחר עבור שלך גרפיקת SmartArt, אך תמיד באפשרותך להנפיש את כל הצורות בו-זמנית או צורה אחת בכל פעם.

למד עוד אודות הנפשה על-ידי קריאת הנפשת גרפיקת SmartArt.

למידע נוסף

בחירת גרפיקת SmartArt

יצירת גרפיקת SmartArt

שינוי הצבע של צורה, גבול צורה או גרפיקת SmartArt שלמה

הנפשת גרפיקת SmartArt

שחזור פריסת ברירת המחדל והצבע של גרפיקת SmartArt

המרת טקסט שקופית לגרפיקת SmartArt

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×