קביעת תצורת תבנית הטופס שלך לזיהוי מצב החיבור של טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה מעצב תבנית טופס שאת הטפסים להסתמך על חיבור רשת כדי לעבד או להחזיר נתונים שאתה מכיר כתיבת קובץ script, באפשרותך לכתוב קובץ script אשר מזהה את מצב החיבור לרשת של הטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. באפשרותך להשתמש בקובץ script זה כדי ש- Microsoft Office InfoPath יבדוק אם טופס חדש מחובר לרשת ואם הטופס יכול להתחבר למקור נתונים חיצוני לפני שהטופס שולח שאילתה למקור נתונים חיצוני. מאמר זה מספק Microsoft JScript ודוגמאות Visual Basic Scripting Edition (VBScript) קביעה אם טפסים בהתבסס על תבנית הטופס שלך מחוברים לרשת אם טפסים אלה יכולים להתחבר למקור נתונים חיצוני.

במאמר זה

סקירה

דוגמה לקובץ JScript

דוגמה VBScript

שימוש בקובץ Script שבדוגמה בתבנית טופס

מבט כולל

כדי לקבוע את מצב החיבור לרשת של טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, תוכל להשתמש במאפיין MachineOnlineState של האובייקט יישום. לאחר מכן באפשרותך להשתמש בשיטה IsDestinationReachable של אותו אובייקט יישום כדי לקבוע אם הטופס יכול למצוא מקור נתונים חיצוני. התכונה MachineOnlineState מכילה ערך המייצג את מצב החיבור של הטופס. תכונה זו יכולה להיות בעלת הערכים הבאים:

ערך

תיאור

0

המחשב אינו מחובר לרשת. המאפיין יכול להיות בעל ערך זה אם המחשב אינו מחובר לרשת או אם כרטיס הרשת במחשב אינו זמין.

1

המחשב מחובר לרשת. אם המחשב מחובר לרשת באמצעות כבל רשת, ערך זה מציין שהמחשב ברשת. אם יש במחשב כרטיס רשת אלחוטית, ערך זה יציין שכרטיס הרשת האלחוטית פועל. עם זאת, ייתכן שהמחשב אינו מחובר לרשת אלחוטית.

2

המחשב מחובר לרשת, אך Windows Internet Explorer הוגדר לעבודה במצב לא מקוון. כאשר Internet Explorer מוגדר לעבודה במצב לא מקוון, ייתכן שחיבור הנתונים למסד נתונים או לשירות אינטרטנט לא יפעל כראוי.

לאחר שקבעת כי המחשב של המשתמש מחובר לרשת, באפשרותך להשתמש בשיטה IsDestinationReachable כדי לקבוע אם הטופס יכול לתקשר עם מקור הנתונים החיצוני. שיטה זו עושה מאתר משאבים אחיד (URL) או שם משאבים אחיד (URN) של מקור הנתונים החיצוני כפרמטר ומחזירה את אחד הערכים בוליאני הבאים:

True    הטופס מצא את מקור הנתונים החיצוני ברשת.

False    הטופס אינו מצליח למצוא את מקור הנתונים החיצוני. ייתכן שמקור הנתונים החיצוני אינו במצב מקוון או שייתכן שהוא ברשת, אך אינו זמין.

דוגמאות קבצי Script במאמר זה קובעות אם הטופס מחובר לרשת בלבד. במאמר זה, דוגמאות קבצי Script הן בשימוש כאשר המשתמש פותח את הטופס בפעם הראשונה. עם זאת, תוכל להשתמש בקובץ Script זה גם בכל פעם שתרצה לבדוק את מצב הרשת לפני ביצוע פעולה. לדוגמה, תוכל להשתמש בקובץ Script זה כאשר משתמש ילחץ על לחצן מסוים בטופס כדי לקבוע אם יש חיבור רשת למקור נתונים חיצוני. ללא קשר לזמן שבו תבחר להשתמש בקובץ Script זה, תוכל גם להוסיף קובץ Script שיבצע פעולה, המבוססת על מצב החיבור לרשת של הטופס. לדוגמה, אם המחשב במצב לא מקוון או אינו יכול להתחבר למקור נתונים חיצוני, באפשרותך ש- InfoPath יציג הודעת התראה למשתמש המציינת שהמקור הנתונים החיצוני אינו זמין. באפשרותך להתאים אישית את הודעת ההתראה כך שתאמר למשתמשים מה לעשות אם מקור הנתונים החיצוני אינו זמין. לדוגמה, תוכל לומר להם לנסות למלא את הטופס מאוחר יותר, או שהמשתמש ייצור קשר עם שירות התמיכה שלו.

לראש הדף

דוגמה לקובץ JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

לראש הדף

דוגמה VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

לראש הדף

שימוש בקובץ Script שבדוגמה בתבנית טופס

אם תרצה לבחון קובץ Script שבדוגמה לפני השימוש בו בתבנית הטופס שלך, תוכל להשתמש בפרוצדורה הבאה כדי ליצור תבנית טופס ריקה ולאחר מכן להעתיק אחד מקבצי Script שבדוגמה ממאמר זה לאירוע OnLoad. קובץ Script באירוע OnLoad יפעל בכל פעם שטופס חדש המבוסס על תבנית הטופס נוצר. באפשרותך לאחר מכן להציג את תבנית הטופס שלך בתצוגה מקדימה כדי לבחוק את קובץ Script שבדוגמה כאשר המחשב שלך מחובר לרשת, מנותק מהרשת או מחובר לרשת אך כאשר Internet Explorer מוגדר למצב לא מקוון.

 1. העתק אחד מקבצי Script שבדוגמה המפורטים קודם בנושא זה ולאחר מכן הדבק אותו לתוך עורך טקסט, כגון פנקס הרשימות של Microsoft.

  הערה: העתקת קובץ script שבדוגמה לעורך טקסט לפני שתוסיף אותה אל תבנית הטופס שלך מונעת שפת סימון היפר-טקסט (HTML) סימני בקובץ script.

 2. ב- InfoPath, בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

 3. תחת עצב קובץ חדש מסוג, בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית טופס, לחץ על ריק ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. כברירת מחדל, תבניות טופס חדשות מוגדרות להשתמש בקובץ JScript כשפת Scripting. כדי להשתמש ב- VBScript כשפת Scripting שלך, שנה את שפת Scripting בתבנית הטופס

  כיצד?

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

  2. ברשימה קטגוריה, לחץ על תיכנות.

  3. ברשימה שפת קוד של תבנית טופס תחת שפת תיכנות, לחץ על VBScript ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתפריט כלים, הצבע על תיכנות ולאחר מכן לחץ על באירוע טעינה. Microsoft Script Editor יפעל עם הסמן באירוע OnLoad.

 6. באירועי OnLoad ב-ע Microsoft Script Editor, החלף את טקסט // Write your code here (JScript) או ' Write your code here טקסט (VBScript) בקובץ Script לדוגמה שהעתקת מעורך הטקסט.

 7. שנה את קובץ Script לדוגמה כך שיתאים לסביבה שלך. לדוגמה, תוכל לשנות את ההועדעות ולשנות את http://example ל- URL או URN של מקור הנתונים החיצוני שלך.

 8. ב- Microsoft Script Editor, בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

 9. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×