קביעת תצורת הגדרות של Excel Services

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

 1. פתח את דף הניהול עבור ספק השירותים המשותפים (SSP).

  כדי לפתוח את דף הניהול עבור ה- SSP, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בסרגל הניווט העליון, לחץ על ניהול יישומים.

  2. בדף 'ניהול יישומים', במקטע שירותים משותפים של Office SharePoint Server , לחץ על צור או קבע את תצורת השירותים המשותפים של חווה זו.

  3. בדף 'ניהול שירותים משותפים של חווה זו', לחץ על ה- SSP עבורו ברצונך לפתוח את דף הניהול.

 2. בדף הבית של ניהול השירותים המשותפים, במקטע הגדרות Excel Services, לחץ על עריכת הגדרות של Excel Services.

 3. בדף 'הגדרות Excel Services', במקטע אבטחה, תחת שיטת גישה לקובץ, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  1. התחזות. התחזות מאפשרת להליך משנה לפעול בהקשר אבטחה שונה מההקשר של התהליך שהליך המשנה שייך לו. בחר אפשרות זו כדי לדרוש משירותי החישוב של Excel לאשר משתמשים המנסים לגשת לחוברות עבודה המאוחסנות במיקומי UNC ו- HTTP.

   הערה: לבחירה בהתחזות אין כל השפעה על חוברות עבודה המאוחסנות במסדי נתונים של Microsoft Office SharePoint Server 2007. ברוב הפריסות של חוות שרתים בהן שרתי אינטרנט חזיתיים ושרתי יישומים של שירותי חישוב של Excel פועלים במחשבים שונים, התחזות דורשת הקצאת Kerberos מוגבלת.

  2. חשבון תהליך. אם שרתי יישומים של שירותי חישוב של Excel פותחים חוברות עבודה משיתופי UNC או מאתרי אינטרנט HTTP, אין אפשרות להתחזות לחשבון המשתמש ויש להשתמש בחשבון התהליך.

   תחת הצפנת חיבור, בחר לא נדרש אם אינך רוצה להצפין תקשורות עם החזית של Excel Services או בחר נדרש כדי להשתמש בהצפנה עבור כל התקשורות עם החזית של Excel Services.

   שקול לפרוס אבטחת פרוטוקול אינטרנט (IPSec) או Secure Sockets Layer (SSL)‎ כדי להצפין שידור נתונים בין שרתי יישומים של שירותי חישוב של Excel ובין מקורות נתונים, מחשבי לקוחות ושרתי אינטרנט חזיתיים. אם תחליט לדרוש שידור נתונים מוצפן, תצטרך לקבוע ידנית את התצורה של IPsec או SSL. באפשרותך לדרוש חיבורים מוצפנים בין מחשבי לקוחות ושרתי אינטרנט חזיתיים ולאפשר חיבורים לא מוצפנים בין שרתי אינטרנט חזיתיים ובין שרתי יישומים של שירותי חישוב של Excel.

 4. במקטע איזון עומס, תחת סכימת איזון עומס, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  1. כתובת URL של חוברת עבודה. כתובת URL בחוברת העבודה משמשת כדי לציין איזה תהליך של שירותי החישוב של Excel ‏(ECS) יפתח את חוברת העבודה. מצב זה מבטיח כי בקשות מחוברת עבודה מסוימת ינותבו תמיד לאותה הפעלת ECS.

  2. מכתב שרשרת (Round Robin). תהליך ה- ECS המשמש לפתיחת חוברת עבודה נבחר כבר באמצעות סכימת איזון עומסים של מכתב שרשרת.

  3. מקומי. אם תהליך ECS שהינו מקומי למחשב בו פתוחה חוברת העבודה זמין, ייעשה בו שימוש. אם תהליך ECS מקומי אינו זמין, יוקצה תהליך ECS באמצעות סכימת איזון עומסים של מכתב שרשרת.

   בתיבה מרווח זמן לניסיון חוזר, הקלד ערך בשניות עבור המספר המרבי של שניות שיש להמתין לפני התחברות להפעלת ECS שנית. דבר זה מבטיח שיתבצע נסיון התחברות לפחות פעם אחת בכל מרווח זמן לנסיון חוזר שתציין.

 5. במקטע ניהול הפעלות, בתיבה הפעלות מרביות לכל משתמש, הקלד את המספר המרבי של ההפעלות באמצעות Excel Services המותרות למשתמש בודד (הקלד ‎-1 עבור מספר בלתי מוגבל).

  באפשרותך לסייע בשימור זמינות משאבים ובשיפור ביצועים ואבטחה של שירותי החישוב של Excel על-ידי הגבלת המספר המרבי של הפעלות למשתמש לכמות קטנה. ביצועים עלולים להיפגע כאשר משתמשים רבים מחזיקים הפעלות מרובות של שירותי חישוב של Excel פתוחות בו-זמנית.

 6. במקטע ניצול זיכרון, בתיבה מספר מרבי של בתים פרטיים, הקלד ערך במגה-בתים (MB) עבור המספר המרבי של MB בו יכול תהליך ECS להשתמש (הקלד ‎-1 כדי שהערך יהיה שווה ל- 50% מהזכרון הפיסי במחשב המארח את תהליך ה- ECS).

  1. בתיבה סף מטמון זיכרון, הקלד ערך מ- 0 עד 95 שמייצג את האחוזים של המספר המרבי של בתים פרטיים שאפשר להקצות לאובייקטים בלתי פעילים.

  2. בתיבה גיל מרבי של אובייקט שאינו נמצא בשימוש, הקלד את הזמן המרבי (בדקות) שאובייקטים בלתי פעילים נשארים במטמון הזיכרון.

 7. במקטע מטמון חוברת עבודה, בתיבה מיקום מטמון של חוברת עבודה, הקלד נתיב עבור המטמון של קובץ חוברת העבודה במחשב המארח את שרת ה- ECS. אם התיבה מושארת ריקה, ייעשה שימוש בספריית משנה בספריה הזמנית של המערכת.

  1. בתיבה גודל מרבי של מטמון חוברת עבודה, הקלד ערך ב- MB הניתן להקצאה לחוברות עבודה המשמשות את Excel Services. קבצים שהיו בשימוש לאחרונה שאינם פתוחים כעת עומדים בניגוד לערך זה.

  2. כדי לאחסן אובייקטים שאינם נמצאים בשימוש באף הפעלה, בחר בתיבת הסימון אחסון במטמון מופעל.

 8. במקטע נתונים חיצוניים, בתיבה תקופת חיים של חיבור, הקלד ערך בשניות עבור הזמן המרבי בו חיבור יישאר פתוח. חיבורים שפג תוקפם נפתחים מחדש כאשר מתקבלת השאילתה הבאה (הקלד ‎-1 כדי לא לסגור ולפתוח מחדש חיבורים אף פעם).

  באפשרותך להפחית את הסיכון לתקיפה מסוג מניעת שירות על-ידי הגבלת משך הזמן בו הפעלות נשארות פתוחות.

 9. במקטע נתונים חיצוניים, במקטע חשבון שירות ללא התערבות, ספק אישורים בתיבות שם, סיסמה והקלד שוב את הסיסמה עבור חשבון ברירת מחדל של Windows שישמש את שירותי החישוב של Excel כדי להתחבר למקורות נתונים הדורשים אישורי חשבון לשם אימות.

  חשבון השירות ללא התערבות הוא חשבון בעל הרשאות נמוכות ששירותי החישוב של Excel יכולים להתחזות לו בעת יצירת חיבור נתונים המשתמש בשיטת אימות SSO שאינה של Windows או שלא משתמש באף שיטת אימות. אם לא נקבעת תצורה של חשבון שירות ללא התערבות, חיבורי נתונים המשתמשים בשיטת אימות SSO שאינה של Windows או שאינם משתמשים באף שיטת אימות, ייכשלו.

  התחזות לחשבון ללא התערבות מגינה על מסדי הנתונים של Office SharePoint Server 2007 ועל כל מקורות הנתונים האחרים אליהם יכול Excel Services לגשת ישירות, מחיבורים לא מורשים באמצעות מחשבי לקוחות המשתמשים בשירותי החישוב של Excel ועד חיבורי נתונים חיצוניים פתוחים. בעת התחזות לחשבון שירות ללא התערבות, אין אפשרות להשתמש באישורים המשויכים להליך משנה של יישום שירותי חישוב של Excel לשם גישה לאף מסד נתונים אחר. כמו כן, בעת התחזות לחשבון שירות ללא התערבות, שאילתות נתונים חיצוניות מופעלות תחת הקשר האבטחה של חשבון בעל הרשאות נמוכות, במקום לפעול תחת הקשר האבטחה של הליך משנה של יישום שירותי חישוב של Excel שיש לו הרשאות גבוהות יותר.

  באפשרותך לקבוע את התצורה של חשבון השירות ללא התערבות כחשבון תחום או כחשבון מחשב מקומי. אם התצורה של חשבון השירות ללא התערבות נקבעת כחשבון מחשב מקומי, ודא כי התצורה זהה בכל שרת יישומים של שירותי חישוב של Excel. הגבל את ההרשאות של חשבון השירות ללא התערבות כך שיאפשרו כניסה לרשת בלבד. ודא כי אין לחשבון השירות ללא התערבות גישה לאף מקור נתונים או למקורות נתונים של Office SharePoint Server 2007.

 10. לחץ על אישור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×