קביעת תצורה של Web Part של חיפוש תוכן ב- SharePoint

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

הצג תוכן בדפי SharePoint classic על-ידי קביעת התצורה של שאילתות פשוטות ומתקדמות ב-Web part של חיפוש תוכן.

web part זה מיועד לעמודים קלאסיים. אם אינך משתמש בדפים קלאסיים, עיין ב- web part של תוכן מסומן.

אודות ה-Web part של חיפוש תוכן (CSWP)

כאשר המבקרים מנווטים לדף המכיל CSWP, ה-Web part מנפיק באופן אוטומטי שאילתה. תוצאות החיפוש מוצגות בתוך CSWP. ברוב המקרים, המבקרים אפילו לא יודעים שטכנולוגיית החיפוש נמצאת בשימוש כדי להציג את התוכן שהוא מציג. עבורם, הוא ייראה וירגיש כמו דף אינטרנט אחר.

על-ידי קביעת התצורה של שאילתה ב-CSWP, באפשרותך להגדיר אילו מבקרי תוכן יראו כאשר הם ידפדף לדף המכיל CSWP. כברירת מחדל, השאילתה ב-CSWP מוגדרת להצגה של שלושת הפריטים האחרונים שהשתנו באתר. על-ידי קביעת התצורה של השאילתה, באפשרותך לשנות את מספר הפריטים המוצגים בCSWP והתוכן שמוצג. לדוגמה, באפשרותך לקבוע את תצורת השאילתה כך שCSWP יציג תשעה פריטי רשימה מרשימה מסוימת, או את ששת המסמכים האחרונים שהמבקר יצר בספריית מסמכים.

לראש הדף

הוספת Web part של חיפוש תוכן

 1. ודא שאתה חבר בקבוצה ' מעצבי SharePoint ' באתר שבו ברצונך להוסיף את ה-Web part.

 2. עבור אל הדף שבו ברצונך להוסיף את ה-Web part.

 3. מתוך גלגל שיניים קטן של 'הגדרות' שהחליף את 'הגדרות האתר'. Settings, בחר Edit page.

 4. באזור שבו ברצונך להוסיף את ה-web part, בחר הוסף webpart.

 5. ברשימה קטגוריות , בחר אוסף תוכן.

 6. ברשימה ' חלקים ', בחר ' חיפוש תוכן ' > הוספה '.

לראש הדף

הצגת תוכן על-ידי קביעת התצורה של שאילתה פשוטה ב-Web part של חיפוש תוכן

אם השאילתה שברצונך ש-CSWP להנפיק היא פשוטה, לדוגמה, אם ברצונך להגביל את תוצאות החיפוש למקור התוצאה או לתג ספציפי, סביר להניח שעליך להשתמש באפשרויות התצורה בכרטיסיה יסודות בלבד.

הכרטיסיה 'בסיסי' בעת קביעת התצורה של השאילתה ב- Web Part של חיפוש תוכן

 1. ודא שאתה חבר בקבוצה ' מעצבי SharePoint ' באתר המכיל את CSWP.

 2. עבור אל הדף המכיל את הCSWP שברצונך לערוך.

 3. מתוך גלגל שיניים קטן של 'הגדרות' שהחליף את 'הגדרות האתר'. Settings, בחר Edit Page.

 4. ב-Web part, בחר את החץ תפריט web part של חיפוש תוכן > עריכת webpart.

 5. בחלונית הכלים של ה-Web part , במקטע מאפיינים, במקטע קריטריוני חיפוש , בחר שנהשאילתה.

  תיבת דו-שיח כפי שמוצג בתמונה לעיל נפתחת. כאן, באפשרותך לקבוע את תצורת השאילתה כמתואר בטבלה הבאה.

בחר שאילתה

בחר באפשרות נהל מקורות של תוצאות כדי לציין את התוכן שיש לחפש בו.

הגבל תוצאות לפי יישום

בחר אפשרות מתוך הרשימה כדי להגביל את התוצאות לאתר, ספריה, רשימה או כתובת URL ספציפיות.

הגבל באמצעות תגית

באפשרותך להגביל תוצאות לתוכן המתויג עם מונח.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

אין להגביל באמצעות תגית כלשהי

תוצאות החיפוש אינן מוגבלות על-ידי מונח.

הגבל לפי מונח הניווט של העמוד הנוכחי

תוצאות החיפוש מוגבלות לתוכן המתויג עם מונח הניווט של העמוד הנוכחי. מונח הניווט מוצג כחלק האחרון של כתובת ה-URL הידידותית. אפשרות זו משמעותית רק עבור אתרים המשתמשים בניווט מנוהל.

הגבל לפי ניווט נוכחי וצאצא

תוצאות החיפוש מוגבלות לתוכן המתויג עם מונח הניווט של העמוד הנוכחי (מוצג כחלק האחרון של כתובת ה-URL הידידותית) ותוכן המתויג עם תנאי המשנה של מונח הניווט הנוכחי. אפשרות זו משמעותית רק עבור אתרים המשתמשים בניווט מנוהל.

הערה: בתרחיש פרסום מרובה אתרים, בחירה זו תפעל רק כאשר מקור התוצאה שבחרת מהתפריט בחר שאילתה הוא מקור התוצאות של הקטלוג שנוצר כאשר חיברת את אתר הפרסום שלך לקטלוג.

הגבל לתג זה

תוצאות החיפוש מוגבלות לתוכן המתויג עם התגית שאתה מקליד בתוך התיבה.

לראש הדף

הצגת תוכן על-ידי קביעת התצורה של שאילתה מתקדמת ב-Web part של חיפוש תוכן

אם השאילתה שברצונך ש-CSWP להנפיק מתקדמת, לדוגמה, ברצונך להשתמש בהפניה לתחביר שפת שאילתות של מילות מפתח (KQL), יהיה עליך להשתמש באפשרויות התצורה הזמינות במצב מתקדם בכרטיסיה יסודות .

בעת קביעת התצורה של השאילתה במצב מתקדם, באפשרותך גם להשתמש במשתני שאילתה. משתני שאילתה הם מצייני מיקום המוחלפים בערכים כאשר שאילתה מופעלת. דוגמאות למשתני שאילתה הן {User.Name}, שהוא מציין מיקום עבור שם המשתמש שמציג את העמוד, או {URLToken. 1}, שהוא מציין מיקום עבור הערך הראשון בכתובת ה-URL כפי שנספר מימין לשמאל.

 1. ודא שאתה חבר בקבוצה ' מעצבי SharePoint ' באתר המכיל את CSWP.

 2. עבור אל הדף המכיל את הCSWP שברצונך לערוך.

 3. מתוך גלגל שיניים קטן של 'הגדרות' שהחליף את 'הגדרות האתר'. Settings, בחר Edit Page.

 4. בחלונית הכלים של ה-Web part , במקטע מאפיינים, במקטע קריטריוני חיפוש , בחר שנהשאילתה.

 5. בתיבת הדו שנפתחת, בחר עבור למצב מתקדם.

 6. קבע את תצורת השאילתה כמתואר בטבלאות הבאות:

הכרטיסיה ' יסודות '

בחר שאילתה

בחר מקור תוצאות כדי לציין את התוכן שיש לחפש בו.

מסנן מילות מפתח

באפשרותך להשתמש במסנני מילות מפתח כדי להוסיף משתני שאילתה לשאילתה שלך. לקבלת רשימה של משתני שאילתה זמינים, ראה משתני שאילתה ב-SharePoint Server 2013.

באפשרותך לבחור משתני שאילתה מוגדרים מראש ברשימה הנפתחת ולאחר מכן להוסיף אותם לשאילתה על-ידי בחירה באפשרות הוסף מסנן מילות מפתח.

מסנן המאפיינים

באפשרותך להשתמש במסנני מאפיינים כדי לבצע שאילתה על התוכן של מאפיינים מנוהלים המוגדרים לשימוש בשאילתות בסכימת החיפוש.

באפשרותך לבחור מאפיינים מנוהלים מהרשימה הנפתחת מסנן מאפיינים. בחר הוסף מסנן מאפיין כדי להוסיף את המסנן לשאילתה.

הערה: מאפיינים מנוהלים מותאמים אישית אינם מוצגים ברשימת מסנני המאפיינים. כדי להוסיף מאפיין מנוהל מותאם אישית לשאילתה, בתיבת הטקסט של השאילתה , הזן את שם המאפיין המנוהל המותאם אישית ולאחר מכן את תנאי השאילתה, לדוגמה MyCustomColorProperty: Green

טקסט שאילתה

הקלד את השאילתה באמצעות שפת שאילתות מילות מפתח (KQL), או השתמש ברשימות מסנן מילות מפתח ומסנן מאפיינים כדי לבנות את השאילתה.

The keyword query can consist of free-text keywords, property filters, or operators. Use braces to enclose query variables. משתני שאילתה מוחלפים בערך ממשי כאשר השאילתה מופעלת.

Keyword queries have a maximum length of 2,048 characters.

הכרטיסיה ' מיזיקוק '

השתמש בכרטיסיה זו אם ברצונך שתוצאות החיפוש שלך יוגבלו לפריטים בעלי ערך כוונון אחד או יותר. המאפיינים המנוהלים הזמינים כמסיימים בסכימת החיפוש מפורטים במקטע ' בחר באפשרות הזיקוקים שלך '. בחר ערך מזקק ברשימה ולאחר מכן בחר הוסף כדי להוסיף אותו לשאילתה.

אם ברצונך שתוצאות החיפוש יוצגו כקבוצה במאפייני ניהול אחד או יותר, בחר הצג עוד. אפשרות זו שימושית להצגת כמה משתנים עבור פריט נתון, וברצונך לקבץ אותם תחת תוצאה בודדת.

הכרטיסיה ' מיון '

בכרטיסיה זו, באפשרותך לציין כיצד ברצונך למיין את תוצאות החיפוש. המאפיינים המנוהלים המוגדרים כניתנים למיון בסכימת החיפוש מפורטים ברשימה הנפתחת מיין לפי . מתוך רשימה זו, בחר מאפיין מנוהל ולאחר מכן בחר סדר יורד או סדר עולה. כדי להוסיף רמות מיון נוספות, בחר באפשרות הוסף רמת מיון.

אם בחרת דירוג מתוך הרשימה מיין לפי , באפשרותך לבחור באיזה מודל דירוג להשתמש עבור מיון ברשימה מודל דירוג . באפשרותך גם להוסיף כללים ותנאים נוספים על-ידי בחירה באפשרות הוסף כלל סידור דינאמי.

הכרטיסיה ' הגדרות '

כללי שאילתה

בחר אם להשתמש בכללישאילתה.

שכתוב כתובת URL

בחר אם ברצונך שכתובת ה-URL תכתוב מראש לדף פרטי הפריט כדי להיות יחסי לכל פריט קטלוג כמוגדר כאשר חיברת את אתר הפרסום שלך לקטלוג. אם תבחר באפשרות אל תשכתב כתובות url, כתובות ה-url עבור פריטי הקטלוג יצביעו ישירות לפריט הספריה של הקטלוג המחובר.

התנהגות טעינה

בחר כאשר תוצאות החיפוש המוחזרות על-ידי ה-Web part של חיפוש תוכן יופיעו בדף האינטרנט. אפשרות ברירת המחדל היא אפשרות אסינכרונית: בעיה בשאילתה מהדפדפן. השאילתות יונפק מהדפדפן ' משתמשי קצה ' לאחר קבלת העמוד המלא (אסינכרוני). אם תבחר באפשרות הסינכרונית, אפשרות הסינכרון: שאילתת בעיה מהשרת, שאילתות מונפקים מהשרת ותוצאות החיפוש כלולות בתגובת העמוד שנשלחה חזרה מ-SharePoint (סינכרוני). טעינה סינכרונית הופכת את החיפוש לפגיע להתקפות זיוף של בקשות מרובות אתרים. בחר באפשרות זו רק  לאחר שתתחשב בתשומת לב אם ניתן לנצל פגיעות זו.

Priority

בחר את העדיפות עבור תוכן המוצג על-ידי web part זה ביחס לרכיבי web part אחרים של חיפוש. אם SharePoint פועל תחת עומס כבד, השאילתות יפעלו בהתאם לעדיפות שלהם.

אחסון במטמון

בחר קבוצת אבטחה של Active Directory אחת אם ברצונך שתוצאות החיפוש יאוחסנו במטמון עבור משתמשים בקבוצה. על-ידי שמירת תוצאות חיפוש עבור קבוצת אבטחה, באפשרותך להפחית את זמן טעינת העמוד.

הערה: עליך לבחור קבוצת אבטחה רק כאשר תוצאות החיפוש זהות לכל המשתמשים בקבוצה. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת עמודים לטעינה מהירה יותר באמצעות אחסון במטמון ב-Web part של חיפוש תוכן.

הכרטיסיה ' בדיקה '

בכרטיסיה זו, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה את פרטי השאילתה שנשלחו על-ידי CSWP.

טקסט שאילתה

מציג את השאילתה שתופעל על-ידי CSWP.

בחר הצג עוד כדי להציג מידע נוסף.

תבנית שאילתה

מציג את התוכן של תבנית השאילתה המוחלת על השאילתה.

ממוקד לפי

מציג את מיקומי ההפעלה המוחלים על השאילתה כמוגדר בכרטיסיה ' מיכלים '.

מקובץ לפי

הצגת תוצאות החיפוש המקובצות לפי מאפיין מנוהל כמוגדר בכרטיסיה ' מיכלים '.

כללי השאילתה שהוחלו

הצגת כללי השאילתה המוחלים על השאילתה.

משתני תבנית שאילתה

מציג את משתני השאילתה המוחלים על השאילתה ואת הערכים של משתנים אלה כשהם חלים על העמוד הנוכחי. כדי להציג את התוצאות בתצוגה מקדימה, בחר בדוק שאילתה.

כדי לבדוק כיצד השאילתה פועלת עבור מונחים שונים של פלחי משתמשים, בחר הוסף מונח של מקטע משתמש. כדי להציג את התוצאות בתצוגה מקדימה, בחר בדוק שאילתה.

טקסט שאילתה

מציג את השאילתה שיונפק על-ידי CSWP.

לראש הדף

שליטה באופן ההצגה של תוכן ב-Web part של חיפוש תוכן

כדי לשלוט באופן ההצגה של תוכן ב-CSWP, עליך להתאים אישית את תבניות התצוגה. כדי ללמוד כיצד ליצור תבנית תצוגה מותאמת אישית, ראה תבניות תצוגה של SharePoint 2013 של מנהל העיצוב

לראש הדף

עצות לגבי אופן קביעת התצורה של ה-Web part ' חיפוש תוכן ' כדי להקטין את זמן טעינת העמוד

CSWP מציע גמישות רבה לקביעת התצורה של השאילתה. עם זאת, אם תגדיר את ה-Web part לשימוש בשאילתה מורכבת מאוד, SharePoint צריך לעבוד קשה יותר כדי לפתור את השאילתה, וששוב יכולה להוביל לזמן טעינת עמוד מוגבר. בשפה החיפוש, פעולה זו זהה להשהיה של שאילתה מוגברת.

העצות הבאות יכולות לעזור לך לצמצם את מורכבות השאילתה ואת זמן טעינת העמוד:

 • הימנע משימוש במספר או אופרטורים. או אופרטורים מגדילים את מורכבות השאילתה יותר מאשר ואופרטורים. אם השאילתה מכילה או אופרטורים, נסה לשנות את השאילתה לשימוש ולאופרטורים במקום זאת.

 • הימנע משימוש באופרטור הכללי (*). במקום זאת, נסה לקבוע את תצורת השאילתה כך שתשתמש בהתאמה מדויקת.

 • הימנע משימוש בצירופי מילים של מילות מפתח. במקום זאת, נסה להשתמש במילת מפתח אחת.

 • הימנע משימוש במשתני שאילתה המכילים מאפייני משתמש או מאפייני ערכת מונחים. ראה משתני שאילתה ב-SharePoint Server 2013 לקבלת מידע ודוגמאות של מאפיינים אלה.

 • הימנע מהוספת מיון מותאם אישית, כגון רמות מיון וכללי סידור דינאמיים. במקום זאת, נסה להשתמש באפשרויות המיון המוגדרות כברירת מחדל מהתפריט הנפתח ' מיין לפי ומודל דירוג ' בכרטיסיה ' מיון '

 • אם אינך משתמש בכללי שאילתה, בחר אל תשתמש בכללי שאילתה בכרטיסיה הגדרות.

 • אם אינך משתמש ב-CSWP כדי להראות תוכן מקטלוג מוצרים, בחר אל תכתוב כתובות url מתוך הכרטיסיה הגדרות.

למידע נוסף

שינוי הגדרות עבור ה- Web Part של תוצאות חיפוש

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×