קביעת תצורה של חיבור נתונים משני לשימוש לא מקוון

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה מעצב תבנית טופס אשר משתמשים עשויים למלא במחשב שכרגע אין לו קישוריות רשת או שמקור הנתונים החיצוני שלו עבור הטופס אינו זמין, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שטפסים המבוססים על תבנית טופס זו יאחסנו במטמון נתונים מחיבור נתונים משני בכל פעם שהטופס משתמש בחיבור נתונים זה.

הערה: אין באפשרותך לקבוע תצורה של חיבור נתונים ראשי של תבנית טופס כדי לאחסן במטמון נתונים ממקור נתונים חיצוני. חיבור הנתונים הראשי בטופס יכול לקבל נתונים רק אם הטופס מחובר לרשת.

במאמר זה

סקירה

שיקולי תאימות

קביעת תצורת חיבור הנתונים לשימוש לא מקוון

שינוי אופן הפעולה הלא מקוון של תבנית הטופס

מבט כולל

טופס המבוסס על תבנית טופס עשוי להכיל חיבורי נתונים משניים המקבלים נתונים ממקורות נתונים חיצוניים אשר משתמש צריך כדי למלא את הטופס ולשלוח אותו. כדי לאפשר למשתמשים למלא טפסים המבוססים על תבנית טופס זו כאשר המחשבים שלהם אינם מחוברים לרשת או כאשר הטופס אינו יכול להתחבר למקור נתונים חיצוני, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שתאפשר לטפסים לאחסן במטמון את הנתונים במחשבי המשתמשים כאשר הטופס משתמש בחיבור הנתונים המשני. כאשר הנתונים מחיבור נתונים משני מאוחסנים במטמון, למשתמש יש גישה לנתונים אפילו אם המחשב שלו אינו מחובר לרשת או מקור הנתונים החיצוני אינו זמין.

הערת אבטחה: לפני שתגדיר את תבנית הטופס כדי לאפשר לטפסים לאחסן במטמון את הנתונים מכל חיבור נתונים משני, שקול מה עלול לקרות לנתונים אם המחשב יאבד או גניבה. אם אתה משתמש בחיבור נתונים משני כדי לקבל נתונים רגישים, ייתכן שתרצה לא להפעיל תכונה זו כדי להגן על הנתונים במקרה שהמחשב יאבד או גניבה. אם הטופס הוא אחזור נתונים רגישים, ייתכן שתרצה קביעת תצורה של חיבור הנתונים המשני כדי לקבל נתונים רק אם המחשב מחובר לרשת.

אם תקבע את תצורת תבנית הטופס שלך כדי לאפשר לטפסים לאחסן במטמון נתונים מחיבור נתונים משני, Microsoft Office InfoPath יאחסן נתונים מאוחסנים במטמון אלה במחשב המשתמש בכל עת שהטופס ישתמש בחיבור נתונים משני כלשהו. אם יש לך יותר מחיבור נתונים משני אחד בתבנית הטופס שלך, עליך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כדי לאחסן במטמון נתונים מכל חיבורי הנתונים. אין באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כדי לאחסן במטמון נתונים מחיבורי נתונים משניים מסוימים בלבד.

כברירת מחדל, InfoPath קובע את תצורת תבנית הטופס כך שהטפסים שלה מאחסנים במטמון נתונים אלה עד אין סוף. באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שהטפסים שלה יוכלו לקבל גישה לנתונים מאוחסנים במטמון אלה עבור מספר ימים מסוים. אם תקבע את תצורת תבנית הטופס כך שטפסיה יאחסנו נתונים מאוחסנים במטמון אלה למשך מספר מסוים של ימים, InfoPath ימנע מהטופס שימוש בנתונים במטמון לאחר שמספר ימים זה חלף. הנתונים במטמון נותרים במחשב המשתמש עד ש- InfoPath יחליף את הנתונים הישנים במטמון בנתונים החדשים או שהמשתמש יסיר את הטופס מהמחשב שלו באמצעות תיבת הדו-שיח תחילת העבודה. תיבת הדו-שיח תחילת העבודה מופיעה בעת הפעלת InfoPath.

הערת אבטחה: הנתונים במטמון מאוחסנים בקובץ כטקסט רגיל אשר ניתן לקרוא בעורך טקסט, כגון 'פנקס רשימות'. אם אתה משתמש בחיבור נתונים משני כדי לקבל נתונים רגישים, ייתכן שיהיה ברצונך לקבוע את תצורת חיבור הנתונים המשני כדי לקבל נתונים רק אם המחשב מחובר לרשת.

כברירת מחדל, InfoPath מאפשר למשתמשים למלא טפסים אפילו אם הטופס אינו מסוגל לאחזר נתונים מחיבורי הנתונים המשניים שלו. עם זאת, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס שלך כדי למנוע ממשתמשים למלא טפסים אם הם אינם מחוברים לרשת. לדוגמה, אם יש לך חיבור נתונים משני אשר מקבל נתונים רק כאשר המשתמש פותח לראשונה את הטופס וחיבור נתונים משני זה אינו זמין כאשר המשתמש פותח את הטופס, באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס כדי להציג הודעת אזהרה ולאחר מכן לסגור את InfoPath.

כדי לקבוע את תצורת תבנית הטופס כך שתאחסן במטמון נתונים מחיבור נתונים משני, באפשרותך להשתמש באשף חיבור הנתונים בעת יצירת חיבור הנתונים או לקבוע את תצורת תבנית הטופס באמצעות תיבת הדו-שיח חיבורי נתונים אשר אליה באפשרותך לקבל גישה על-ידי לחיצה על חיבורי נתונים בתפריט כלים. כברירת מחדל, InfoPath קובע את תצורת תבנית הטופס כך שמשתמשים יכולים למלא טפסים בהתבסס על תבנית טופס זו בלי נתונים כלשהם מחיבור הנתונים המשני ולאחסן נתונים מחיבור נתונים עד אין סוף. באפשרותך לשנות אופן פעולה זה המשמש כברירת מחדל באמצעות תיבת הדו-שיח אפשרויות טופס.

לראש הדף

שיקולי תאימות

אף שבאפשרותך לקבוע את תצורתה של תבנית טופס תואמת-דפדפן כדי לאפשר לטפסים לאחסן במטמון את הנתונים ממקור נתונים משני, רק טפסים המתמלאים ב- InfoPath יכולים לאחסן במטמון את הנתונים. טפסים המתמלאים בדפדפן אינטרנט אינם יכולים לאחסן במטמון נתונים מחיבור נתונים משני.

לראש הדף

קביעת תצורת חיבור הנתונים לשימוש לא מקוון

אם כבר קבעת את תצורת תבנית הטופס שלך כדי לאחסן במטמון נתונים מחיבור נתונים משני, באפשרותך לדלג על הליך זה ופשוט לשנות את אופן הפעולה הלא מקוון המשמש כברירת מחדל של טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך.

הערת אבטחה: לפני שתגדיר את תבנית הטופס כדי לאפשר לטפסים לאחסן במטמון את הנתונים מכל חיבור נתונים משני, שקול מה עלול לקרות לנתונים אם המחשב יאבד או גניבה. אם אתה משתמש בחיבור נתונים משני כדי לקבל נתונים רגישים, ייתכן שתרצה לא להפעיל תכונה זו כדי להגן על הנתונים במקרה שהמחשב יאבד או גניבה. אם הטופס הוא אחזור נתונים רגישים, ייתכן שתרצה קביעת תצורה של חיבור הנתונים המשני כדי לקבל נתונים רק אם המחשב מחובר לרשת.

  1. בתפריט כלים, לחץ על חיבורי נתונים.

  2. ברשימה חיבורי נתונים עבור תבנית הטופס, לחץ על חיבור הנתונים המשני שברצונך לקבוע את התצורה שלו לשימוש לא מקוון ולאחר מכן לחץ על שנה.

  3. באשף חיבור הנתונים, לחץ על הבא עד שתראה דף עם תיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס.

  4. בחר בתיבת הסימון אחסן עותק של הנתונים בתבנית הטופס.

  5. לחץ על הבא עד שהאשף ייסגר.

  6. חזור על שלבים 2 עד 5 עבור כל חיבור נתונים משני שברצונך לקבוע את תצורתו לשימוש לא מקוון.

לראש הדף

שינוי אופן הפעולה הלא מקוון של תבנית הטופס

כברירת מחדל, InfoPath מאפשר למשתמשים למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך אפילו אם הנתונים מחיבור נתונים משני אינם זמינים. InfoPath גם הופך את הנתונים במטמון לזמינים עד אין סוף. באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית הטופס שלך כך שתאפשר למשתמשים למלא טפסים רק אם נתונים זמינים מחיבור הנתונים המשני. באפשרותך גם להגדיר הגבלה למשך הזמן שהנתונים במטמון יהיו זמינים.

  1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

  2. ברשימה קטגוריה, בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, לחץ על מצב לא מקוון.

  3. כדי לאפשר למשתמשים שלך למלא טפסים המבוססים על תבנית טופס זו רק אם הנתונים מחיבור נתונים הם זמינים, נקה את תיבת הסימון אפשר למשתמשים למלא טופס זה אם נתונים אינם זמינים. אם תיבת סימון זו נקייה ותצורתו של חיבור הנתונים נקבעה כך שיקבל נתונים כאשר המשתמש יוצר טופס המבוסס על תבנית טופס זו, המשתמש יראה הודעת אזהרה. לאחר שהמשתמש לוחץ על אישור, InfoPath נסגר.

  4. כדי להפוך את הנתונים מחיבור נתונים משני לזמינים עבור מספר מסוים של ימים, בחר בתיבת הסימון אחסן נתונים המוחזרים משאילתות כדי שתהיה אפשרות להשתמש בהם במצב לא מקוון, לחץ על שאילתות מאוחסנות פגות לאחר מספר ימים זה ולאחר מכן לחץ על מספר הימים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×