קביעת תצורה של הניווט באתר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תכונות הניווט באתר כוללות את ההפעלה המהירה ואת סרגל הקישורים העליון. תכונות אלה מקלות על המשתמשים באתר שלך למצוא את המידע הדרוש להם. הפיכת המידע באתר שלך לקל יותר לאיתור מהווה גורם מרכזי להצלחת האתר.

קיימות דרכים רבות ושונות לקביעת התצורה של הניווט באתר שלך. מאמר זה מספק מידע אודות הוספה והסרה של פריטים בהפעלה המהירה ובסרגל הקישורים העליון. במאמר זה גם מתואר אופן ההצגה של תצוגת העץ כדי להראות את התוכן וההירארכיה של האתר.

בנושא זה

לפני שתתחיל

תצורת אתר והרשאות

שביל ניווט

קביעת תצורה של הפעלה מהירה

הסתרה או הצגה של ההפעלה המהירה

הוספה או הסרה של רשימה או ספריה מההפעלה המהירה

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת הפעלה מהירה

הוספת קישור בהפעלה המהירה

עריכה, העברה או מחיקה של קישור הפעלה מהירה

שינוי סדר הפריטים בהפעלה המהירה

קביעת תצורה של סרגל הקישורים העליון

קביעת תצורה של סרגל הקישורים העליון של אתר

הוספה, עריכה או הסרה של קישור מסרגל הקישורים העליון

שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון

הצגה או הסתרה של תצוגת העץ

לפני שתתחיל

תצורת אתר והרשאות

יכולתך לקבוע את תצורת הניווט באתר והאופן שבו תוכל לעשות זאת מושפעים משני גורמים - האופן שבו נקבעה תצורת האתר בעת התקנתו וההרשאות שיש לך באתר.

אם שני התנאים הבאים נכונים עבורך, משמעות הדבר היא שקיבלת את ההרשאה הנדרשת לקביעת תצורת הניווט באתר שלך:

 • הגדרות האתר הוא אפשרות על תפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' .

  תפריט האתר 'הגדרות האתר'

 • סרגל הקישורים העליון, הפעלה מהירהתצוגת עץ הן האפשרויות במקטע מראה ותחושה בדף ' הגדרות אתר '.
  מראה ותחושה

ניווט באמצעות שביל ניווט

אין באפשרותך להגדיר מניווט. להלן דוגמה של שביל ניווט.
שביל ניווט

לראש הדף

קביעת תצורה של ההפעלה המהירה

ההפעלה המהירה מוצגת לצד רוב דפי האתר, כברירת מחדל. היא מכילה קישורים לרשימות וספריות המוצגות באתר. באופן אופציונלי, ההפעלה המהירה יכולה להכיל קישורים לאתרי משנה באתר הנוכחי.

הפעלה מהירה

באמצעות דפי ההגדרות של כל רשימה או ספריה, תוכל לבחור אילו רשימות וספריות יופיעו בהפעלה המהירה. באפשרותך גם לשנות את סדר הקישורים, להוסיף או למחוק קישורים מבלי לעבור אל הרשימה או הספריה ולהוסיף או למחוק מקטעים, כל זאת מתוך דפדפן התואם לטכנולוגיות SharePoint. באפשרותך אף להוסיף קישורים לאתרים, לדפים, לתוכן באינטרא-נט של הארגון שלך ולתוכן באינטרנט.

הצגה או הסתרה של ההפעלה המהירה

ההפעלה המהירה מופיעה כברירת מחדל כאשר אתה יוצר את רוב האתרים. באפשרותך לבחור להסתיר או להציג את ההפעלה המהירה, בהתאם לצרכי האתר שלך. לדוגמה, באפשרותך להציג את ההפעלה המהירה באתר ברמה העליונה ולהסתירה באתרי המשנה.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על תצוגת העץ.
  מראה ותחושה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר את ההפעלה המהירה, נקה את האפשרות הפוך הפעלה מהירה לזמינה.

  • כדי להציג את ההפעלה המהירה, בחר באפשרות הפוך הפעלה מהירה לזמינה.

 4. לחץ על אישור.

הוספה או הסרה של רשימה או ספריה בהפעלה המהירה

בעת יצירת רשימה או ספריה, באפשרותך לקבוע את תצורת הרשימה או הספריה כך שכל קישור אליה יתווסף באופן אוטומטי להפעלה המהירה של האתר. באפשרותך לשנות אפשרות זו מאוחר יותר על-ידי עריכת הגדרות האתר.

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על כל תוכן האתר.

 2. לחץ על שם הרשימה או הספריה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימה או ספריה ולאחר מכן לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריה.
  הגדרות רשימה

  הערה: שם הכרטיסיה יכול להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, רשימת לוח שנה כוללת את הכרטיסיה לוח שנה.

 4. בדף 'הגדרות רשימה' או 'הגדרות ספריה', בעמודה הגדרות כלליות, לחץ על כותרת, תיאור וניווט.

 5. בדף 'הגדרות כלליות', במקטע ניווט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף את הפריט להפעלה המהירה, לחץ על כן.

  • כדי להסיר את הפריט מההפעלה המהירה, לחץ על לא.
   הצגת רשימה בהפעלה המהירה

 6. לחץ על שמור.

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת הפעלה מהירה

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כותרת חדשה, לחץ על כותרת חדשה, הקלד את כתובת ה- URL ותיאור עבור הכותרת ולאחר מכן לחץ על אישור. כתובת ה- URL יכולה לקשר לכל נתיב חוקי, כגון תיקיה בתוך האתר, מיקום משותף בתוך האינטרא-נט של הארגון או קישור למיקום באינטרנט.

  • כדי לערוך כותרת, לחץ על עריכת לחצן עריכה לצד הכותרת. בצע שינויים בהתאם לצורך כתובת URL ואת התיאור ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק כותרת, לחץ על עריכת לחצן עריכה ליד הכותרת, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

הוספת קישור הפעלה מהירה

בנוסף להכללת קישורים ברשימות או בספריות באתר שלך, באפשרותך להוסיף קישורים מותאמים אישית להפעלה המהירה. לדוגמה, באפשרותך לכלול קישור למידע שבו אתה או חברי הארגון שלך משתמשים לעתים קרובות, כגון מסמך, אירוע בלוח שנה, אתר אחר או קישור למיקום באינטרנט.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

 3. לחץ על קישור ניווט חדש.

 4. הקלד את כתובת ה- URL, כגון http://contoso/shared%20documents/vision.docx, ותיאור עבור הקישור.

 5. ברשימה כותרת, בחר את הכותרת שתחתיה ברצונך שהקישור יופיע.

 6. לחץ על אישור.

עריכה, העברה או מחיקה של קישור של הפעלה מהירה

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

 3. לחץ על עריכת לחצן עריכה לצד הקישור שברצונך לערוך או למחוק, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את הקישור, בצע את כל השינויים הנחוצים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להעביר את הקישור למיקום אחר בהפעלה המהירה, ברשימה כותרת, בחר את הכותרת החדשה שתחתיה ברצונך שהקישור יופיע ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק את הקישור, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי סדר הפריטים בהפעלה מהירה

באפשרותך לשנות את הסדר בו מופיעים כותרות וקישורים בהפעלה המהירה, אך ניתן לשנות את סדר הקישורים רק תחת כותרת נתונה. לדוגמה, ייתכן שתהיה לך כותרת הנקראת "רשימות" המכילה קישורים ל"לוח שנה" ול"משימות". באפשרותך להעביר את הכותרת "רשימות" למיקום אחר בהפעלה המהירה, אך באפשרותך לשנות את הסדר של "לוח שנה" ו"משימות" רק תחת הכותרת "רשימות". כדי להעביר את "לוח שנה" או את "משימות" לכותרת אחרת, ראשית עליך לערוך את הקישור ולהקצותו לכותרת אחרת.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

 3. לחץ על שנה סדר.

 4. לחץ על האפשרויות שברשימות כדי לשנות את סדר הצגת הכותרות והקישורים.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

קביעת תצורה של סרגל הקישורים העליון

סרגל הקישורים העליון מספק דרך למשתמשי האתר שלך להגיע לאתרים אחרים ב- אוסף אתרים על-ידי הצגת שורת כרטיסיות בחלק העליון של הדפים באתר. סרגל הקישורים העליון מוצגת כברירת מחדל ברוב סוגי האתרים.

סרגל קישורים עליון

בעת יצירת אתר, באפשרותך לבחור אם לכלול את האתר בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ואם להשתמש בסרגל הקישורים העליון מאתר האב. פעולה זו מספקת שלוש אפשרויות שונות לקביעת תצורת האתר שלך:

 • העברה בירושה והכללה באב     האתר כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ונעשה בו שימוש בסרגל קישורים עליון הזהה לזה שבאתר האב. לא ניתן להתאים אישית את סרגל הקישורים העליון ברמה זו מבלי לנתק תחילה את הירושה מאתר האב.

 • העברה בירושה שאינה כלולה באב     האתר משתמש בסרגל קישורים עליון הזהה לזה שבאתר האב, אך אינו כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב. לא ניתן להתאים אישית את סרגל הקישורים העליון ברמה זו מבלי לנתק תחילה את הירושה מאתר האב.

 • ייחודי     האתר אינו כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ואינו משתמש בסרגל קישורים עליון הזהה לזה שבאתר האב. סרגל הקישורים העליון ניתן להתאמה אישית ברמה זו והוא נפרד לחלוטין מאתר האב.

הערה: אם שינית שם אתר מהעמוד 'הגדרות כלליות', שם האתר לא יעודכן בסרגל הקישורים העליון. כדי לשנות את השם המופיע בסרגל הקישורים העליון, עליך לערוך את סרגל הקישורים העליון.

קביעת תצורת סרגל הקישורים העליון עבור אתר

בעת יצירת אתר משנה, הוא יופיע כברירת מחדל בסרגל הקישורים העליון של ה אתר אב ומכילה סרגל קישורים עליון הייחודי. באפשרותך לשנות הגדרות אלה הגדרת בכל עת. כדי לקבוע תצורה של הגדרות סרגל הקישורים העליון עבור אתר משנה:

 1. מתוך אתר המשנה, על תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.
  מראה ותחושה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור קישורים מותאמים אישית עבור אתר המשנה, לחץ על הפסק קבלת קישורים בירושה.

  • כדי להשתמש באותם קישורים של אתר האב, לחץ על השתמש בקישורים מאב.

הוספה, עריכה או הסרה של קישור בסרגל הקישורים העליון

אם האתר שלך משתמש בסרגל קישורים עליון ייחודי, באפשרותך להתאים אישית את הקישורים שמופיעים בסרגל הקישורים העליון של האתר. ניתן גם להציג אתרים כלשהם הנוצרים מתחת לאתר אב בסרגל הקישורים העליון, בתנאי שתצורתם של אתרים אלה נקבעה לקבלה בירושה של סרגל הקישורים העליון של אתר האב. באפשרותך גם לכלול קישורים לאתרים אחרים מחוץ לאוסף האתרים.

 1. מאתר, תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קישור חדש, לחץ על קישור ניווט חדש. הקלד את כתובת ה- URL, כגון http://contoso/marketing/ProjectA, ותיאור עבור הקישור.

  • כדי לערוך קישור, לחץ על עריכת לחצן עריכה לצד הקישור. בצע את השינויים הנחוצים בתיאור.

  • כדי להסיר קישור, לחץ על עריכת לחצן עריכה לצד הקישור, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. לחץ על אישור.

שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון

באפשרותך לשנות את הסדר שבו מוצגות הכרטיסיות בסרגל הקישורים העליון. שינויים שתבצע בסדר הפריטים שבסרגל הקישורים העליון באתר אב ישתקפו באתרי משנה המקבלים בירושה את סרגל הקישורים העליון מאתר אב זה.

 1. מאתר, תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.

 3. לחץ על שנה סדר.

 4. בעמודה סדר קישורים, לחץ על אפשרויות ברשימות לשינוי הסדר בו מופיעים הקישורים בסרגל הקישורים העליון.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של תצוגת העץ

תצוגת העץ היא אפשרות ניווט המספקת תצוגה הירארכית של הרשימות, הספריות ואתרי המשנה של האתר הנוכחי. תצוגת העץ יכולה לאפשר למשתמשים באתר לנווט ביתר קלות בין מיקומים בהירארכיית האתר, כגון בין ספריה באתר הנוכחי לבין רשימה באתר משנה. תצוגת העץ מוצגת לצד רוב דפי האתר, כאשר היא זמינה.

תצוגת עץ

הערה: כדי לנהל את הניווט עבור אתר דרושה לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר. יש לך את ההרשאות הנחוצות אם באפשרותך לגשת הדף הגדרות אתרים עבור האתר ואתה רואה את הפקודה תצוגת העץ תחת מראה ותחושה.

 1. מאתר, תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על תצוגת עץ.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את תצוגת העץ, בחר באפשרות הפוך תצוגת עץ לזמינה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להסתיר את תצוגת העץ, נקה את האפשרות הפוך תצוגת עץ לזמינה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×