קביעת תצורה של ההפעלה המהירה לניווט באתר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בהפעלה המהירה מכיל קישורים כדי לבחור רשימות וספריות של האתר הנוכחי, באופן אופציונלי יכולה להכיל קישורים אל אתרי משנה ודפים של האתר הנוכחי. עליך להשתמש בהפעלה המהירה כדי לנווט בין אזורים שונים של האתר שלך, כגון בין רשימה וספריה או מאתר אב לאתר משנה.

הערה: באפשרותך גם להגדיר את סרגל הקישורים העליון לניווט. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת התצורה של סרגל הקישורים העליון לניווט באתר.

בנושא זה

לפני שתתחיל

למד עוד אודות ההפעלה המהירה

האם יש לך את ההרשאות הנחוצות לקביעת תצורה של ניווט?

האם פרסום זמין באתר שלך?

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור הפעלה המהירה

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור ההפעלה המהירה באתר פרסום

הצגה או הסתרה של ההפעלה המהירה

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת הפעלה מהירה

הוספה, עריכה או מחיקה כותרת ההפעלה המהירה באתר פרסום שאינו

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת ' הפעלה מהירה ' באתר פרסום

הוספה או הסרה של רשימה או ספריה מההפעלה המהירה

הוספה או הסרה של רשימה או ספריה מההפעלה המהירה באמצעות הגדרות רשימה או ספריה

הסרה של רשימה או ספריה מההפעלה המהירה באמצעות הגדרות האתר עבור אתרי פרסום שאינו

הסרה של רשימה או ספריה מההפעלה המהירה באמצעות הגדרות האתר עבור אתרי פרסום

הוספת קישור בהפעלה המהירה

הוספת קישור ההפעלה המהירה באתר פרסום שאינו

הוספת קישור ההפעלה המהירה באתר פרסום

עריכה, העברה או מחיקה של קישור הפעלה מהירה

עריכה, העברה או מחיקה של קישור ההפעלה המהירה באתר פרסום שאינו

עריכה, העברה או מחיקה של קישור ההפעלה המהירה באתר פרסום

שינוי סדר הפריטים בהפעלה המהירה

שינוי הסדר של פריטים בהפעלה המהירה שאינו אתר פרסום

שינוי הסדר של פריטים ההפעלה המהירה באתר פרסום

הסתרה או הצגה של אתרי משנה בודדים או דפים באתר פרסום

מיון אוטומטי של פריטים בהפעלה המהירה

לפני שתתחיל

למד עוד אודות ההפעלה המהירה

באפשרותך לערוך את ההפעלה המהירה על-ידי הוספה, מחיקה או שינוי הסדר של הקישורים. באפשרותך גם להציג או להסתיר קישורים לאתרי משנה ודפים בהפעלה המהירה, להוסיף קישורים לדפים מחוץ לאתר ואפילו להסתיר את ההפעלה המהירה. ההפעלה המהירה מוצגת לצד רוב דפי האתר.

בהפעלה המהירה גם מכונה ניווט נוכחי, מאחר בעיקר להשתמש בו כדי לנווט בין התכונות של האתר הנוכחי. האפשרויות הזמינות עבורך לקביעת התצורה של ההפעלה המהירה ישתנו בהתאם אם תכונות הפרסום זמינות עבור שלך אוסף אתרים.

לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

להלן דוגמה של ההפעלה המהירה.

הפעלה מהירה

האם יש לך את ההרשאות הנחוצות לקביעת תצורה של ניווט?

כדי לנהל את הניווט עבור אתר דרושה לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר. יש לך את ההרשאה הנחוצה לקביעת תצורה של ניווט עבור האתר שלך אם האתר שלך הוא אפשרות בדף את תפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' ובדף הדף הגדרות אתרים אתה רואה את הפקודה הניווט תחת מראה ותחושה (אתרי פרסום שאינם, תראה הפקודות ' הפעלה מהירה ' סרגל קישורים עליון ' תחת מראה ותחושה במקום הניווט ).
תפריט האתר 'הגדרות האתר'

האם פרסום זמין באתר שלך?

לפני שתתחיל לקבוע את התצורה של הניווט עבור האתר שלך, עליך לקבוע אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתרים הכלולים באוסף האתרים שלך. חשוב לדעת אם האתר שלך הוא אתר פרסום או לא, מכיוון שאפשרויות התצורה של הניווט עבור אתר פרסום הן נרחבות יותר מהאפשרויות הזמינות עבור אתר שאינו אתר פרסום.

בהתאם לסוג האתר שברשותך, תראה אפשרויות ניווט שונות בדף 'הגדרות האתר'. תוכל לקבוע במהירות את סוג האתר שאיתו אתה עובד באופן הבא:

 1. בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. התבונן ברשימת הקישורים בדף הגדרות האתר תחת מראה ותחושה.

  • אם אתה רואה קישור בשם ניווט, לאחר מכן אתה עובד עם אתר פרסום ולחץ באפשרותך לקבוע את התצורה של האתר שלך באמצעות הדף ' הגדרות ניווט '.
   ניווט

  • אם אתה רואה קישורים שנקרא סרגל הקישורים העליון ואת בהפעלה המהירה, לאחר מכן אתה עובד עם שאינו אתר פרסום וברשותך ערכה מוגבלת יותר של אפשרויות תצורה של ניווט זמינות עבורך.
   מראה ותחושה

לראש הדף

קביעת תצורה של העברה בירושה עבור ההפעלה המהירה

באפשרותך להגדיר המהירה עבור פרסום אתר משנה שישמש באותו המהירה אתר אב. אתר המשנה יורש המהירה מאתר האב. לחלופין, באפשרותך להגדיר המהירה עבור אתר משנה פרסום להיות ייחודי באתר זה.

אין באפשרותך להגדיר אתר משנה שאינם פרסום יקבל בירושה בהפעלה המהירה של אתר האב. אתר משנה שאינם פרסום תהיה ייחודי בהפעלה המהירה. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

קביעת תצורה של העברה בירושה עבור ההפעלה המהירה באתר פרסום

בעת יצירת אתר משנה הזמין לפרסום, לא ניתן לקבוע את התצורה של אתר המשנה לקבל בירושה את ההפעלה המהירה מאתר האב. עם זאת, לאחר היצירה של אתר המשנה, תוכל לקבוע תצורה של אפשרויות קבלה בירושה של ההפעלה המהירה של הדף 'הגדרות ניווט'.

 1. בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בדף הגדרות האתר, תחת מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הפקודה ' ניווט ' מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ויש לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר.

 3. במקטע ניווט נוכחי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך לספק למבקרים באתר דרך קלה לניווט לאתרים אחרים באוסף האתרים, ואם ברצונך שאתר זה יהנה ממראה ותחושה אחידים כמו אתרים אחרים באוסף האתרים, לחץ על הצג פריטי ניווט זהים לאתר האב.

  • אם ברצונך שהמבקרים באתר יוכלו להשתמש בהפעלה המהירה כדי לנווט לפריטים מתחת לאתר הנוכחי וכדי לנווט לאתרי משנה אחים באוסף האתרים, לחץ על הצג את האתר הנוכחי, את פריטי הניווט שתחת האתר הנוכחי ואת פריטי האחים של האתר הנוכחי.

  • אם ברצונך שההפעלה המהירה תציג פריטים מתחת לאתר הנוכחי בלבד, לחץ על הצג את פריטי הניווט שתחת האתר הנוכחי בלבד.

   ניווט נוכחי

 4. במקטע ניווט נוכחי:

  • כדי להציג את אתרי המשנה של האתר הנוכחי בהפעלה המהירה, בחר הצג אתרי משנה.

  • כדי להציג את הדפים של האתר הנוכחי בהפעלה המהירה, בחר הצג דפים.

  • כדי להגביל את מספר הקישורים לאתרים ודפים המוצגים בהפעלה המהירה, הקלד מספר עבור מספר מרבי של פריטים דינאמיים להצגה בתוך רמה זו של ניווט.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של ההפעלה המהירה

ההפעלה המהירה מוגדרת להופיע כברירת מחדל בעת יצירת רוב האתרים. באפשרותך לבחור להציג או להסתיר את ההפעלה המהירה בהתאם לצרכים של האתר שלך. לדוגמה, באפשרותך להציג את ההפעלה המהירה באתר ברמה העליונה ולהסתיר אותה באתרי המשנה. באפשרותך לשנות הגדרה זו בכל עת. ההליך לשינוי הגדרה זו זהה באתרים שאינם אתרי פרסום ובאתרי פרסום.

 1. בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בדף הגדרות האתר, תחת מראה ותחושה, לחץ על תצוגת עץ.

  הערה: הפקודה ' תצוגת עץ מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם יש לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את ההפעלה המהירה, בחר באפשרות הפוך הפעלה מהירה לזמינה.

  • כדי להסתיר בהפעלה המהירה, נקה את האפשרות ' הפוך הפעלה מהירה '.

   הצגה או הסתרה של ההפעלה המהירה

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת בהפעלה המהירה

כותרות מספקות דרך לקיבוץ הקישורים בהפעלה המהירה של האתר, כגון בכותרות ברירת המחדל 'רשימות' ו'ספריות'. קבוצות אלה מקלות על המשתמשים באתר שלך למצוא את המידע שהם מחפשים.

האפשרויות לקביעת התצורה של ההפעלה המהירה משתנות בין אתרי פרסום ואתרי פרסום שאינו. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באזור שלך אוסף אתרים, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת בהפעלה המהירה באתר שאינו אתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

הערה: הפקודה הפעלה מהירה מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום אינן זמינות עבור האתר ויש לך הרשאות שמוענקות בעת ההוספה לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint של האתר לפחות.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כותרת חדשה, לחץ על כותרת חדשה, הקלד את כתובת ה- URL ותיאור עבור הכותרת ולאחר מכן לחץ על אישור. כתובת ה- URL יכולה לקשר לכל נתיב חוקי, כגון תיקיה בתוך האתר, מיקום משותף בתוך האינטרא-נט של הארגון או קישור למיקום באינטרנט. כתובת ה- URL היא אופציונלית עבור כותרות.

  • כדי לערוך כותרת, לחץ על עריכת לחצן עריכה לצד הכותרת. בצע שינויים בהתאם לצורך כתובת URL ואת התיאור ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק כותרת, לחץ על עריכת לחצן עריכה ליד הכותרת, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

   חשוב: בעת מחיקת כותרת מההפעלה המהירה באתר שאינו אתר פרסום, קישורים הכלולים תחת הכותרת נמחקים גם כן.

הוספה, עריכה או מחיקה של כותרת בהפעלה המהירה באתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, לחץ על הכותרת הרצויה תחת ניווט נוכחי ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להוסיף כותרת, לחץ על הוספת כותרת.

  • אם ברצונך לערוך כותרת, בחר את הכותרת ולאחר מכן לחץ על עריכה.

  • אם ברצונך למחוק כותרת, לחץ על מחק.

   ניווט נוכחי

   הערה: בעת מחיקת כותרת מההפעלה המהירה באתר פרסום, הקישורים הכלולים תחת הכותרת אינם נמחקים והם מוצגים ככותרות לאחר שהכותרת המקורית נמחקת.

 4. בתיבת הדו-שיח של האינטרנט שמופיעה בעת הוספה או עריכה של פריט, הגדר את הפריטים הבאים:

  • כותרת. הקלד את הכותרת של פריט הניווט כפי שברצונך שהיא תופיע. הכותרת נדרשת.

  • כתובת URL. הקלד את כתובת ה- URL של הכותרת או הקישור. כתובת ה- URL היא אופציונלית עבור כותרות.

   אם ברצונך שכתובת ה- URL תיפתח בחלון דפדפן אינטרנט אחר מזה שבו משתמש האתר, בחר פתח קישור בחלון חדש.

  • תיאור. הקלד תיאור עבור הכותרת. התיאור הוא אופציונלי.

  • הקהל. אם ברצונך להגביל את הניראות, הזן או אתר לקהל עבור הכותרת. רק הקהלים שאתה מזין יכול לראות את הכותרת של הקישור ואת כל מה שנמצא תחת הכותרת. אם לא תזין בקהל כלשהו, כל הקהלים יוכלו לראות את הקישור. קהל הוא אופציונלי.

   תיבת הדו-שיח 'כותרת ניווט'

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספה או הסרה של רשימה או ספריה בהפעלה המהירה

בעת יצירת רשימה או ספריה, באפשרותך לקבוע את תצורת הרשימה או הספריה כך שכל קישור אליה יתווסף באופן אוטומטי להפעלה המהירה. באפשרותך לשנות אפשרות זו בשלב מאוחר יותר על-ידי עריכת ההגדרות של הרשימה או הספריה, או על-ידי עריכה של הגדרות האתר.

האפשרויות לקביעת התצורה של ההפעלה המהירה משתנות בין אתרי פרסום ואתרי פרסום שאינו. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באזור שלך אוסף אתרים, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

הוספה או הסרה של רשימה או ספריה בהפעלה המהירה באמצעות הגדרות רשימה או ספריה

ההליך הבא חל על פרסום ואתרי פרסום שאינו.

 1. בהפעלה המהירה, לחץ על כל תוכן האתר.

 2. לחץ על שם הרשימה או הספריה.

 3. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימה או ספריה ולאחר מכן לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריה.
  הגדרות רשימה

  שם הכרטיסיה יכול להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, רשימת לוח שנה כוללת את הכרטיסיה לוח שנה.

 4. בדף 'הגדרות רשימה' או 'הגדרות ספריה', במקטע הגדרות כלליות, לחץ על כותרת, תיאור וניווט.

 5. בדף 'הגדרות כלליות', במקטע ניווט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף את הפריט להפעלה המהירה, לחץ על כן.

  • כדי להסיר את הפריט מההפעלה המהירה, לחץ על לא.

 6. הצגת רשימה בהפעלה המהירה

 7. לחץ על שמור.

הסרת רשימה או ספריה מההפעלה המהירה באמצעות הגדרות אתר עבור אתרים שאינם אתרי פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

 3. לחץ על לחצן ערוך לצד הקישור עריכה , לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: בעת מחיקת קישור, כגון כותרת, מההפעלה המהירה, כל קישור הכלול תחת אותו קישור נמחק גם כן.

הסרת רשימה או ספריה מההפעלה המהירה באמצעות הגדרות אתר עבור אתרי פרסום

אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר, תוכל להשתמש בדף 'הגדרות ניווט' כדי להסיר במהירות רשימה או ספריה מההפעלה המהירה.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, לחץ על הפריט תחת ניווט נוכחי שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

  ניווט נוכחי

  הערה: אם המקטע מיון ועריכה בניווט מציג רשימות של 'ניווט כללי' ו'ניווט נוכחי', יש לבחור את הפריטים תחת 'ניווט נוכחי' כדי להסיר פריטים מההפעלה המהירה.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת קישור של הפעלה מהירה

בנוסף להכללת קישורים לרשימות וספריות באתר שלך, באפשרותך להוסיף קישורים מותאמים אישית להפעלה המהירה. לדוגמה, באפשרותך לכלול קישור למידע שבו אתה או חברי הארגון שלך משתמשים לעתים קרובות, כגון מסמך, אירוע בלוח שנה, אתר אחר או קישור למיקום באינטרנט.

האפשרויות לקביעת התצורה של ההפעלה המהירה משתנות בין אתרי פרסום ואתרי פרסום שאינו. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באזור שלך אוסף אתרים, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

הוספת קישור של הפעלה מהירה באתר שאינו אתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

  הערה: הפקודה הפעלה מהירה מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום אינן זמינות עבור האתר ויש לך הרשאות שמוענקות בעת ההוספה לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint של האתר לפחות.

 3. לחץ על קישור ניווט חדש.

 4. הקלד את כתובת ה- URL, כגון http://contoso/reports, ותיאור עבור הקישור.

 5. במקטע כותרת, בחר את הכותרת שאיתה ברצונך שהקישור יופיע.

  קישור ניווט חדש

 6. לחץ על אישור.

הוספת קישור של הפעלה מהירה לאתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, לחץ על ניווט נוכחי כדי לקבוע תצורה של ההפעלה המהירה.

  ניווט נוכחי

 4. לחץ על הוסף קישור.

  אם בחרת כותרת, הקישור נוסף תחת אותה כותרת. אם בחרת פריט, הקישור נוסף לאותה רמה של הפריט שנבחר.

 5. בתיבת הדו-שיח 'קישור ניווט':

  • כותרת הקלד את כותרת הקישור כפי שברצונך שהיא תופיע. הכותרת נדרשת.

  • כתובת URL הקלד את כתובת ה- URL של הקישור. כתובת ה- URL נדרשת.

   אם ברצונך שכתובת ה- URL תיפתח בחלון דפדפן אינטרנט אחר מזה שבו משתמש האתר, בחר פתח קישור בחלון חדש.

  • תיאור. הקלד תיאור עבור הקישור. התיאור הוא אופציונלי.

  • הקהל. אם ברצונך להגביל את הניראות, הזן או אתר בפני קהל עבור הקישור. רק הקהלים שאותם תזין יוכלו לראות את הקישור. אם לא תזין בקהל כלשהו, כל הקהלים יוכלו לראות את הקישור. קהל הוא אופציונלי.

   תיבת הדו-שיח 'קישור ניווט'

 6. לחץ על אישור.

לראש הדף

עריכה, העברה או מחיקה של קישור הפעלה מהירה

האפשרויות לקביעת התצורה של ההפעלה המהירה משתנות בין אתרי פרסום ואתרי פרסום שאינו. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באזור שלך אוסף אתרים, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה

עריכה, העברה או מחיקה של קישור של הפעלה מהירה באתר שאינו אתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

  הערה: הפקודה הפעלה מהירה מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום אינן זמינות עבור האתר ויש לך הרשאות שמוענקות בעת ההוספה לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint של האתר לפחות.

 3. לחץ על עריכת לחצן עריכה עבור הקישור שברצונך לערוך או למחוק, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את הקישור, בצע את כל השינויים הנחוצים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להעביר את הקישור למיקום אחר בהפעלה המהירה, ברשימה כותרת, בחר את הכותרת החדשה שתחתיה ברצונך שהקישור יופיע ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי למחוק את הקישור, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

עריכה, העברה או מחיקה של קישור של הפעלה מהירה באתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר ויש לך הרשאות שמוענקות בעת ההוספה לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint של האתר לפחות.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, תחת ניווט נוכחי, בחר את הקישור שברצונך לשנות ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את הקישור, לחץ על ערוך, בצע שינויים בהתאם לצורך ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • כדי להעביר את הקישור למיקום אחר בהפעלה המהירה, לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

  • כדי למחוק את הקישור, לחץ על מחק.

   ניווט נוכחי

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

שינוי סדר הפריטים בהפעלה מהירה

באפשרותך לשנות את הסדר שבו כותרות וקישורים מופיעים בהפעלה המהירה. השלבים שלביצוע פעולה זו שאתה מצלם משתנים בהתאם אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באזור שלך אוסף אתרים, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

שינוי הסדר של פריטי הפעלה מהירה באתר שאינו אתר פרסום

באתר שאינו אתר פרסום, באפשרותך לשנות את סדר הקישורים רק תחת כותרת נתונה. לדוגמה, ייתכן שיש כותרת בשם 'רשימות' המכילה קישורים ל'לוח שנה' ול'משימות'. באפשרותך להעביר את הכותרת 'רשימות' למיקום אחר בהפעלה המהירה, אך באפשרותך לשנות את הסדר של 'לוח שנה' ו'משימות' תחת הכותרת 'רשימות' בלבד. כדי להעביר את 'לוח שנה' או את 'משימות' לכותרת אחרת, עליך תחילה לערוך את הקישור כדי להקצות אותו לכותרת אחרת.

 1. בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בדף הגדרות האתר, תחת מראה ותחושה, לחץ על הפעלה מהירה.

  הערה: הפקודה ' הפעלה מהירה ' מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם יש לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר.

 3. לחץ על שנה סדר.

 4. לחץ על אפשרויות כדי לשנות את הסדר שבו מוצגים את כותרות וקישורים.

  שנה סדר

 5. לחץ על אישור.

שינוי הסדר של פריטי הפעלה מהירה באתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, בחר את הפריט שברצונך להזיז ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה עד למעבר הפריט למיקום הרצוי.

  ניווט נוכחי

  הערה: אם המקטע מיון ועריכה בניווט מציג רשימות של 'ניווט כללי' ו'ניווט נוכחי', עליך לבחור את הפריטים תחת 'ניווט נוכחי' כדי לשנות סדר של פריטים בהפעלה המהירה.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

הסתרה או הצגה של אתרי משנה או דפים יחידים באתר פרסום

אם אתה עובד באתר פרסום, באפשרותך להסתיר אתרי משנה ודפים כדי למנוע את הצגת בהפעלה המהירה. אחד היתרונות של הסתרת פריטים מהניווט הוא כי באפשרותך למנוע מהם להציג למשתמשים תוך שהם ימשיכו להציג בהירארכיית הניווט שבה אתה משתמש כדי לנהל את האתר שלך בדף ' הגדרות ניווט '. אם אתה מעוניין להציג פריט שוב, באפשרותך לבחור אותו ולחץ על הצג לשחזר אותו אל הניווט של האתר. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר ויש לך הרשאות שמוענקות בעת ההוספה לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint של האתר לפחות.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, תחת ניווט נוכחי, לחץ על אתר המשנה או הדף שברצונך להסתיר או להציג.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר את הפריט, לחץ על הסתר.

  • כדי להציג פריט שהוסתרה קודם לכן, לחץ על הצג.

   הסתר

   הערות: 

   • הפקודות הסתר והצג זמינות רק לפריטי ניווט שהם אתרי משנה או דפים. לא ניתן להסתיר רשימות, ספריות או קישורים.

   • בעת בחירת פריט שגלוי כעת בהפעלה המהירה, רק האפשרות הסתר זמינה. בעת בחירת פריט שמוסתר כעת בהפעלה המהירה, רק האפשרות הצג מופיעה.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

מיון אוטומטי של פריטים בהפעלה המהירה

אם אתה עובד באתר שתכונות הפרסום זמינות עבורו, תוכל להגדיר פריטי ניווט למיון אוטומטי, כגון לפי כותרת. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

חשוב: הגדרות המיון חלות על ההפעלה המהירה ועל סרגל הקישורים העליון. כל שינוי שתבצע יחול על שני רכיבי ניווט אלה.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר ויש לך הרשאות שמוענקות בעת ההוספה לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint של האתר לפחות.

 3. במקטע מיון, בחר מיין באופן אוטומטי כדי למיין אתרי משנה, קישורי ניווט, רשימות, ספריות ודפים באופן אוטומטי בסדר אלפביתי או מספרי עולה או יורד בהתבסס על כותרות הפריטים, תאריכי יצירה או תאריכי שינוי אחרון.

  הערה: אם ברצונך למיין את כל פריטי הניווט באופן ידני פרט לדפים, לחץ על מיין באופן ידני ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון מיין דפים באופן אוטומטי. רק דפים ימוינו בהתאם להגדרות שנקבעו במקטע מיון אוטומטי.

  מיון

  1. במקטע מיון אוטומטי, ברשימה מיין לפי, בחר את הפריט - כותרת, תאריך יצירה או תאריך שינוי אחרון - שברצונך למיין לפיו.

  2. ציין את סדר המיון על-ידי בחירה באפשרות בסדר עולה (א,ב,ג או 1,‏2,‏3) או באפשרות בסדר יורד (ג,ב,א או 3,‏2,‏1).

  3. לחץ על אישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×