קביעת תצורה או כיבוי של עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

השתמש בתכונה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה כדי להחיל במהירות או כדי לשנות את העיצוב האוטומטי מטרות כגון מקפים ומקפים, שברים, היפר-קישורים, מרכאות ורשימות עם תבליטים או מספור.

כדי לאפשר עיצוב אוטומטי עבור תוכנית, בחר כל אפשרות שברצונך להפעיל. כדי לבטל את העיצוב האוטומטי, נקה את כל אפשרות שברצונך לבטל. לאחר שהגדרת את ההעדפות שלך בעת ההקלדה, לחץ על אישור.

הכרטיסיה 'עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה'

מה ההבדל בין "עיצוב אוטומטי" לבין "עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה"?

 • הגדרות עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה המוחלים על הטקסט בעת ההקלדה.

 • ההגדרות בכרטיסיה עיצוב אוטומטי מוחלים בעת הפעלת הפקודה עיצוב אוטומטי (שתדרוש באמצעות סרגל הכלים לגישה מהירה) באופן ידני.

רוב מאמר זה מתאר את האפשרויות בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה. לקבלת מידע אודות הכרטיסיה עיצוב אוטומטי, ראה באמצעות הכרטיסיה עיצוב אוטומטי ובפקודה עיצוב אוטומטי ב- d עבודה להלן.

כדי לבצע שינויים באופן הפעולה של העיצוב האוטומטי בתוכנית Office, פתח תחילה את החלון אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

כל התוכניות פרט ל- Outlook:

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Outlook:

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > דואר > אפשרויות עורך > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Word,‏ Excel ו- PowerPoint:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות [תוכנית] > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Outlook:

 1. פתח פריט דואר ולאחר מכן לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות עורך > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Publisher ו- Visio:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

מה המשמעות של כל אפשרות?

קבוצת האפשרויות בעת ההקלדה, שתראה עשויות להשתנות בהתאם מעט התוכנית שבה אתה נמצא. יישומים מסוימים, כגון Visio, יהיה עליך רק מספר קטן של אפשרויות אלה.

החלף בעת ההקלדה

אפשרות

תיאור

"גרשיים רגילים" ב”גרשיים מסולסלים"

החלפת מרכאות רגילות (" ") וגרשיים בודדים רגילים (' ') במרכאות וגרשיים בודדים מסולסלים לפתיחה וסגירה.

שברים (1/2) בתווי שברים (½)

החלפת שברים מוקלדים נפוצים (כגון 1/2) בתווים בודדים מקבילים (½). אפשרות זו פועלת עבור השברים המוקלדים הבאים בלבד: 1/4, 1/2 ו- 3/4.

כדי להוסיף השקולים בן תו אחד כמה שברים (כגון 1/5), ראה הוספת סימן ביקורת או סימן אחר.

*הדגשה* ו_הטיה_ בעיצוב אמיתי

החלת גופן מודגש על כל טקסט שמוקף בכוכביות (*) וגופן נטוי על כל טקסט שמוקף בקו תחתון (_). לדוגמה, *מחשב* יהפוך למחשב וכן _מחשב_ יהפוך למחשב. שים לב שב- Word ה- (*) או ה- (_) יוחלפו על-ידי העיצוב. ב- Outlook ה- (*) וה- (_) יישארו גם לאחר החלת העיצוב.

נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר-קישורים

החלפת כתובות אינטרנט, נתיבי רשת וכתובות דואר אלקטרוני בהיפר-קישורים.

מספרים סודרים (1st) בכתב עילי

החלפת מספרים סודרים (המציגות את המיקום היחסי של פריט ברצף) כגון 1st, 2nd או 3rd גירסאות superscripted (כגון 1st ייכתב ככתב עילי ).

מקפים (--) בקו מפריד (—)

החלפת מקף כפול (--) במקף ארוך (—) ורצף של רווח-מקף-רווח ( - ) במקף בינוני (–). שים לב שאם אתה מעוניין במקף ארוך, אל תשתמש ברווחים לפני ואחרי המקף הכפול.

פרצופים מחייכים :-) וחצים ==> בסמלים מיוחדים

החלפת פרצופים מחייכים וחצים מוקלדים בסימני תווים וסמלי הבעה מקבילים.

החל בעת ההקלדה

אפשרות

תיאור

רשימות עם תבליטים אוטומטיות

יצירת רשימה עם תבליטים כאשר שורת טקסט מתחילה בתו *, - או > כשאחרי תווים אלה מופיע רווח או טאב.

כדי לסיים רשימה עם תבליטים, הקש פעמיים על Enter.

קווי גבול

שרטוט קו בעת הקלדת שלושה תווי ~, #, *, -, _ או = רצופים בשורה חדשה, ולאחר מכן הקשה על Enter. לדוגמה, הקלדת ~~~ בשורה חדשה ולאחר מכן הקשה על Enter תשרטט קו גלי לרוחב העמוד.

סגנונות כותרת מוכללים

החלת סגנונות כותרת על פיסקאות הכוללות חמש מילים או פחות (שאינן מסתיימות בסימן פיסוק) לאחר הקשה על Enter פעמיים. להחלת סגנון 'כותרת 1', הקלד שורה חדשה מבלי להוסיף לפניה טאבים. להחלת 'כותרת 2', הוסף לפני השורה החדשה טאב יחיד. להחלת 'כותרת 3', הוסף לפני השורה החדשה שני תווי טאב.

הערה: עליך להקיש פעמיים על Enter אחרי הפיסקה הקודמת כדי להחיל באופן אוטומטי סגנונות כותרת.

רשימות ממוספרות אוטומטיות

יצירת רשימה ממוספרת כאשר שורת טקסט מתחילה במספר 1 ואחריו נקודה או טאב.

כדי לסיים רשימה ממוספרת, הקש פעמיים על Enter.

טבלאות

יצירת טבלה בעלת שורה אחת בעת הוספת רצף של סימני חיבור (+) ומקפים (-) בתחילת שורת טקסט ולאחר מכן הקשה על Enter. עליך להתחיל ולסיים את הרצף בסימן חיבור. לדוגמה, +---+---+------+ יוצר טבלה בת שורה אחת עם שלוש עמודות. רוחב העמודה הוא פרופורציונלי למספר המקפים בין סימני החיבור. כדי להוסיף שורות במקום כלשהו בטבלה, מקם את הסמן בסוף השורה שאחריה ברצונך להוסיף שורה חדשה ולאחר מכן הקש Enter.

כלול שורות ועמודות חדשות בטבלה (Excel בלבד)

הוספת שורה או עמודה חדשה לטבלה קיימת בעת הזנת נתונים בשורה או בעמודה סמוכה. לדוגמה, אם יש לך טבלה בת שתי עמודות בעמודות A ו- B ולאחר מכן אתה מזין נתונים בתא סמוך בעמודה C, עמודה C מעוצבת באופן אוטומטי כחלק מהטבלה הקיימת.

התאם אוטומטית טקסט כותרת למציין מיקום טקסט (PowerPoint בלבד)

הקטנת גודל הגופן של טקסט הכותרת כך שהטקסט יתאים למציין המיקום של טקסט הכותרת שהוגדר.

הערה: טקסט הכותרת קטן באופן אוטומטי במרווח של גודל גופן אחד בלבד (לדוגמה, מ- 44 ל- 40) בהתבסס על גודלי הגופנים המוכללים עבור הגופן. אם ברצונך להמשיך להקטין את גודל הגופן, בחר את טקסט הכותרת ובחר גודל גופן מוכלל קטן יותר מתוך הרשימה 'גודל גופן' או הקלד את גודל הגופן הרצוי ברשימה 'גודל גופן'.

התאם אוטומטית גוף טקסט למציין מיקום (PowerPoint בלבד)

הקטנת גודל הגופן של טקסט הגוף כך שהטקסט יתאים למציין המיקום של טקסט הגוף שהוגדר.

אוטומטית בעת ההקלדה

אפשרות

תיאור

עיצוב התחלה של פריט רשימה כמו הפריט הקודם לו

עיצוב הטקסט המוביל של פריט רשימה כמו הטקסט המוביל של פריט הרשימה הקודם. עיצוב מוביל חוזר על עצמו עד תו הפיסוק הראשון של פריט הרשימה, בדרך כלל נקודה, נקודתיים, מקף, מקף ארוך, סימן שאלה, סימן קריאה או תו דומה.

רק עיצוב שחל על כל הטקסט המוביל חוזר על עצמו בפריט הרשימה הבא. עיצוב שחל רק על חלק מהטקסט המוביל לא חוזר על עצמו בטקסט המוביל של פריטי הרשימה הבאים.

הגדר כניסה שמאלית וראשונה בעזרת טאבים ו- backspace

הגדלת הכניסה של השורה הראשונה של פיסקה על-ידי הצבת הסמן לפני השורה הראשונה והקשה על מקש Tab. הגדל את הכניסה של הפיסקה כולה על-ידי הצבת הסמן לפני שורה כלשהי בפיסקה (למעט השורה הראשונה) והקשה על מקש Tab. כדי להסיר את הכניסה, הצב את הסמן לפני השורה הראשונה של הפיסקה והקש על מקש Backspace.

הגדרת סגנונות בהתבסס על העיצוב

החלת סגנון מוכלל על טקסט המעוצב באופן ידני כאשר לטקסט יש עיצוב זהה לזה של סגנון מוכלל.

מלא נוסחאות בטבלאות כדי ליצור עמודות מחושבות (Excel בלבד)

החלת נוסחה בודדת על כל התאים בטבלה בעמודה. הנוסחה מותאמת באופן אוטומטי כך שהיא מתרחבת על כל התאים בטבלה בעמודה.

לחיצה על הכותרות מתחת לקבלת מידע נוסף.

באפשרותך באופן מיידי לדחות או לשנות את העיצוב האוטומטי המתרחשת בעת ההקלדה. כאשר Office מחיל את העיצוב האוטומטי, רחף עם העכבר מעל הפריט שבו יש לך לעצב באופן אוטומטי, ובחר אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי לחצן תמונת לחצן שמופיע:

 • ביטול העיצוב עבור מופע זה בלבד על-ידי לחיצה על האפשרות בטל. (באפשרותך לבחור לבצע שוב את העיצוב לאחר ביטולו, אם רצונך בכך.)

  עצה: באפשרותך להשתמש גם (בטל) CTRL + Z כדי לבטל באופן מיידי שינוי עיצוב עבור מופע זה בלבד.

 • לשנות את אפשרות העיצוב האוטומטי הספציפית באופן כללי על-ידי לחיצה על אפשרות ההפסקה כך ש- Office יפסיק לבצע את השינוי האוטומטי שהוא ביצע זה עתה.

 • שינוי אפשרויות העיצוב האוטומטי על-ידי לחיצה על אפשרויות בקרת עיצוב אוטומטי כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה ולשנות את ההגדרות.

Word כוללת של הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בנוסף הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה. ההגדרות בעת ההקלדה המוחלים על הטקסט בזמן שאתה מקליד, כמתואר לעיל. הכרטיסיה עיצוב אוטומטי משמש לעתים רחוקות יותר, מכיוון באפשרויות בו חלים רק כאשר אתה מפעיל את הפקודה עיצוב אוטומטי, עליך להוסיף לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי להשתמש.

הפקודה עיצוב אוטומטי מבצעת את אותם שינויים שמבוצעים באמצעות ההגדרות של עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה, אך העיצוב מוחל על טקסט שכבר הוקלד. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בעיצוב אוטומטי כדי להחליף גרשיים רגילים בגרשיים מסולסלים או להחליף שברים בתווי שבר, במסמך שלם בבת אחת.

כדי להשתמש בפקודה 'עיצוב אוטומטי', תחילה הוסף אותה לסרגל הכלים לגישה מהירה באופן הבא:

 1. ב- Word, לחץ על סמל התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה ולאחר מכן לחץ על פקודות נוספות.

  בחירת 'פקודות נוספות' עבור סרגל הכלים לגישה מהירה

 2. תחת בחר פקודות מתוך, בחר כל הפקודות.

 3. גלול מטה ברשימה, בחר עיצוב אוטומטי... או עצב אוטומטית כעת, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בחירת הפקודה 'עיצוב אוטומטי' תחת גישה מהירה

 4. כדי להפעיל את הפקודה, לחץ על סמל עיצוב אוטומטי בסרגל הכלים לגישה מהירה.

  סמל עיצוב אוטומטי

למידע נוסף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×