קביעת התצורה של Skype for Business Server 2015 היברידי

הערה: מאמר זה חל רק על Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet בסין.

הפריסות ההיברידיות של Skype for Business מאפשרות לך לקיים פריסה שבה חלק ממשתמשי Skype for Business הם מקומיים וחלקם עובדים ב- Skype for Business Online, אך כולם חולקים את אותו תחום. פריסה זו מאפשרת לך לספק בצורה קלה יותר את שירותי Skype for Business למשתמשים בארגון הנמצאים במיקומים גיאוגרפיים שונים, או למשתמשים המתחברים מרחוק. בנוסף, תוכל להשתמש בתצורות ההיברידיות של Skype for Business כנתיב המרה ל- Office 365. סעיף זה מתאר את התצורות ההיברידיות עבור Skype for Business Server 2015.

תכנון פריסה היברידית

כחלק מתכנון פריסה היברידית, עליך לשקול את דרישות המשתמשים ותשתית הרשת שלך.

דרישות תשתית

לצורך יישום וקביעת התצורה של פריסה היברידית של Skype for Business Server 2015, הדרישות הבאות צריכות להתקיים בסביבה שלך.

 • שרת Active Directory Federation Services ‏(AD FS) שבו פועל Windows 2008 R2 SP1 או ערכת ה- Service Pack העדכנית ביותר. לעיון בדרישות מערכת נוספות עבור AD FS, ראה Active Directory Federation Services 2.0.

 • פריסה מקומית של Skype for Business Server 2015 או Lync Server 2010 עם עדכונים מצטברים עבור Lync Server 2010: מרץ 2013.

 • כלי ניהול של Skype for Business Server 2015.

 • שרת סינכרון מדריכי כתובות. למידע אודות סינכרון מדריכי כתובות, עיין בכלי סינכרון מדריכי הכתובות.

תמיכה בלקוחות עבור Skype for Business

ישנם כמה הבדלים בתכונות שנתמכות בלקוחות Skype for Business, וכן בתכונות הזמינות בסביבות מקומיות ומקוונות. לפני שתחליט היכן למקם משתמשים בארגון, תוכל להציג את התמיכה בלקוחות עבור התצורות השונות של Skype for Business Server. הלקוחות הבאים נתמכים עם Skype for Business Online בפריסה היברידית של Skype for Business:

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • אפליקציית Skype for Business של חנות Windows

 • Skype for Business Web App

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

דרישות טופולוגיה

כדי לקבוע את תצורת הפריסה ההיברידית של Skype for Business Server 2015 עם Skype for Business Online, דרושה לך אחת מהטופולוגיות הנתמכות הבאות:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 עם Skype for Business Server 2015 מקומי. בשרת הקצה של איחוד Skype for Business Server 2015 ובשרת הדילוג הבא משרת הקצה של האיחוד חייב לפעול Skype for Business Server 2015, ויש לדאוג לפריסה של מאגר ניהול מרכזי. שרת הקצה והמאגר צריכים להיות פרוסים באופן מקומי.

 • יש לוודא החלה של Microsoft Lync Server 2010 עם עדכונים מצטברים עבור Lync Server 2010: פברואר 2013, ויש לבצע התקנה מקומית של כלי הניהול של Skype for Business Server 2015. בשרת הקצה של האיחוד ובשרת הדילוג הבא משרת הקצה של האיחוד חייב לפעול Microsoft Lync Server 2010 עם העדכונים המצטברים האחרונים.

  חשוב: יש להתקין את כלי הניהול של Skype for Business Server 2015 בשרת נפרד שיש לו גישת התחברות לפריסה הקיימת של Lync Server 2010. רכיב ה- cmdlet ‏Move-CsUser המשמש להעברת משתמשים מהפריסה המקומית אל Skype for Business Online חייב לפעול מתוך כלי הניהול של Skype for Business Server 2015 המחוברים לפריסה המקומית שלך.

 • פריסה של Skype for Business Server 2015 עם כל השרתים שפועל בהם Skype for Business Server 2015.

דרישות עבור רשימות היתרים/חסימות של האיחוד

רשימת התחומים המותרים כוללת תחומים שמוגדר בהם שם תחום מלא (FQDN) של קצה של שותף. תחומים אלה נקראים לעתים שרתי שותפים מותרים או שותפי איחוד ישירים. עליך להבחין בין 'איחוד פתוח' לבין 'איחוד סגור', הידוע גם כ'גילוי שותפים' ו'רשימת תחומי שותפים מותרים', בהתאמה, בפריסות מקומיות. הדרישות הבאות חייבות להתמלא כדי להבטיח תצורה מוצלחת של פריסה היברידית:

 • יש להגדיר התאמת תחומים באופן זהה עבור הפריסה המקומית ועבור דייר Office 365 שלך. אם גילוי השותפים זמין בפריסה המקומית, יש להגדיר את האיחוד הפתוח עבור הדייר המקוון שלך. אם גילוי השותפים אינו זמין, יש להגדיר איחוד סגור עבור הדייר המקוון.

 • רשימת התחומים החסומים בפריסה המקומית צריכה להיות תואמת באופן מדויק לרשימת התחומים החסומים בדייר המקוון שלך.

 • רשימת התחומים המותרים בפריסה המקומית צריכה להיות תואמת באופן מדויק לרשימת התחומים המותרים בדייר המקוון שלך.

 • יש להפוך את האיחוד לזמין עבור תקשורת חיצונית בדייר המקוון, המוגדר דרך לוח הבקרה של Skype for Business Online.

הגדרות DNS

במהלך יצירה של רשומות DNS SRV עבור פריסות היברידיות, הרשומות ‎_sipfederationtls._tcp.<domain>‎ ו- ‎_sip._tls.<domain>‎ צריכות להפנות אל 'Proxy של גישה'.

שיקולי חומת אש

המחשבים ברשת צריכים להיות מסוגלים לבצע בדיקות מידע רגילות של DNS באינטרנט. אם מחשבים אלה יכולים לגשת אל אתרי אינטרנט רגילים, הרשת שלך עומדת בדרישה זו.

בהתאם למיקום מרכז הנתונים שלך, עליך גם לקבוע את תצורת התקני חומת האש של הרשת כך שיקבלו חיבורים בהתבסס על שמות תחום המכילים תווים כלליים (לדוגמה, כל התעבורה מ- ‎*.partner.outlook.cn). אם חומות האש של הארגון שלך אינן תומכות בתצורות שם המכילות תווים כלליים, יהיה עליך לקבוע באופן ידני את טווחי כתובת ה- IP שברצונך להתיר, כולל היציאות הספציפיות.

עיין בנושא העזרה כתובות URL וטווחי כתובות IP עבור Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet.

דרישות יציאה ופרוטוקול

בנוסף לדרישות היציאה עבור תקשורת פנימית ב- Skype for Business Server 2015, עליך גם לקבוע את התצורה של היציאות הבאות עבור הרשת המקומית שלך.

פרוטוקול / יציאה

יישומים

TCP 443

פתיחת תקשורת נכנסת

 • Active Directory Federation Services (תפקיד שרת איחוד)

  לקבלת מידע נוסף, ראה הכרת שירותי התפקיד של AD FS.

 • Active Directory Federation Services (תפקיד שרת Proxy)

 • פורטל השירותים של Microsoft Online

 • פורטל החברה שלי

 • Outlook Web App

 • לקוח Lync (תקשורת אל Skype for Business Online מ- Skype for Business Server מקומי)

TCP 80 ו- 443

פתיחת תקשורת נכנסת

 • כלי סינכרון מדריכי הכתובות של שירותי Microsoft Online

TCP 5061

פתיחת תקשורת נכנסת/יוצאת בשרת הקצה

PSOM/TLS 443

פתיחת תקשורת נכנסת/יוצאת עבור הפעלות שיתוף נתונים

STUN/TCP 443

פתיחת תקשורת נכנסת/יוצאת עבור הפעלות שיתוף שמע, וידאו ויישומים

STUN/UDP 3478

פתיחת תקשורת נכנסת/יוצאת עבור הפעלות שמע ווידאו

RTP/TCP 50000-59999

פתיחת תקשורת יוצאת עבור הפעלות שמע ווידאו

חשבונות משתמשים ונתונים

בפריסה היברידית של Skype for Business Server 2015, כל משתמש שברצונך למקם ב- Skype for Business Online חייב להיווצר תחילה בפריסה המקומית, כדי שחשבון המשתמש ייווצר ב- Active Directory Domain Services. לאחר מכן תוכל להעביר את המשתמש אל Skype for Business Online, פעולה שתעביר את רשימת אנשי הקשר של המשתמש.

כאשר אתה מסנכרן חשבונות משתמשים בין פריסת Skype for Business המקומית לבין פריסת Skype for Business Online עם AD FS ו- Dirsync, עליך לסנכרן את חשבונות AD עבור כל משתמשי Skype for Business בארגון שלך בין הפריסה המקומית לזו המקוונת של Skype for Business, גם אם המשתמשים אינם מועברים אל Skype for Business Online. אם לא תסנכרן את כל המשתמשים, ייתכן שהתקשורת בין המשתמשים המקומיים לאלה המקוונים בארגון לא תפעל כמצופה.

הערה: אם המשתמש נוצר באמצעות הפורטל המקוון עבור Office 365, חשבון המשתמש לא יסונכרן עם Active Directory המקומי, והמשתמש לא יתקיים ב- Active Directory המקומי. אם כבר יצרת משתמשים ב- Skype for Business Online, וברצונך לקבוע תצורת פריסה היברידית עם Skype for Business Server מקומי, ראה 'העברת משתמשים מ- Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי ב- Skype for Business Server 2015'.

עליך גם לשקול את הבעיות הבאות הקשורות למשתמשים במהלך תכנון פריסה היברידית.

 • אנשי הקשר של המשתמש - מגבלת אנשי הקשר עבור משתמשי Skype for Business Online היא 250. מעבר למספר זה, כל אנשי הקשר יוסרו מרשימת אנשי הקשר של המשתמש כאשר החשבון יועבר אל Skype for Business Online.

 • העברת הודעות מיידיות ומצב נוכחות - רשימות אנשי קשר, קבוצות ורשימות בקרת גישה (ACL) של משתמשים מועברות יחד עם חשבון המשתמש.

 • נתוני שיחות ועידה, תוכן של פגישות ופגישות מתוזמנות - תוכן זה אינו מועבר יחד עם חשבון המשתמש. על המשתמשים לקבוע מחדש פגישות לאחר העברת חשבונם אל Skype for Business Online.

מדיניות משתמשים ותכונות

 • בסביבה היברידית של Skype for Business Server 2015, ניתן להפוך משתמשים לזמינים עבור העברת הודעות מיידיות, שיחות קוליות ופגישות באופן מקומי או מקוון, אך לא בשניהם במקביל.

 • Lync Client - ייתכן שמשתמשים מסוימים יידרשו לעדכן את גירסת הלקוח שלהם לגירסה חדשה במהלך המעבר אל Skype for Business Online.

 • פריטי מדיניות ותצורות מקומיים (לא של משתמשים) - פריטי מדיניות מקוונים ומקומיים דורשים תצורה נפרדת. לא ניתן להגדיר מדיניות גלובלית החלה על שניהם.

קביעת תצורה של פריסות היברידיות עבור Skype for Business Server 2015

סעיף זה מתאר את השלבים הדרושים לצורך קביעת תצורה של פריסות היברידיות של Skype for Business Server 2015. אם יש לך משתמשים שהפכת אותם לזמינים עבור Skype for Business ב- Skype for Business Online, אך לא הפכת אותם לזמינים בפריסה מקומית, ראה 'העברת משתמשים מ- Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי ב- Skype for Business Server 2015'.

אישורי מנהל

כאשר אתה מתבקש לספק את אישורי המנהל שלך, השתמש בשם המשתמש והסיסמה של חשבון מנהל המערכת של דייר Office 365 שלך. אישורים אלה ישמשו אותך גם כאשר תקבע את התצורה של Active Directory Federation Services ‏(AD FS) גירסה 2.0, של סינכרון מדריכי הכתובות, של הכניסה היחידה, של האיחוד ושל העברת המשתמשים אל Lync Online.

התחברות אל Skype for Business Online PowerShell

מנהלי מערכת יכולים כעת להשתמש ב- Windows PowerShell לצורך ניהול Skype for Business Online וחשבונות המשתמשים ב- Skype for Business Online. כדי לעשות זאת, עליך תחילה להוריד ולהתקין את מודול המחבר של Lync Online ממרכז ההורדות של Microsoft. לקבלת מידע נוסף אודות ההורדה, ההתקנה והשימוש במודול המחבר של Skype for Business Online, ולקבלת מידע מפורט אודות השימוש במודול, ראה שימוש ב- Windows PowerShell לניהול Lync Online.

שלבים להכנה וקביעת התצורה של Skype for Business Server 2015 מקומי עבור פריסה היברידית עם Skype for Business Online

הטבלה הבאה מפרטת את השלבים הדרושים להכנת הסביבה שלך עבור פריסה היברידית עם Microsoft Skype for Business Online ו- Microsoft Office 365.

הושלם?

שלב

תיאור

יצירת חשבון דייר עבור Office 365 והפיכת Skype for Business Online לזמין

הגדרת Lync Online.

הוספת התחום שלך ואימות בעלותך

התחום שלך נקרא גם לעתים 'תחום התצוגה' שלך. עליך להוסיף את התחום לדייר Office 365 שלך ולאחר מכן לבצע את השלבים לאימות התחום ב- Office 365. פעולה זו נועדה לאשר כי אתה הוא הבעלים של התחום. כדי להוסיף את התחום שלך לדייר Office 365, בצע את השלבים המתוארים בהגדרה וניהול תחומים ב- Office 365 Enterprise ו- Office 365 Midsize Business. השלם את כל השלבים שבכל סעיף בנושא זה, כולל "עריכת רשומות DNS עבור שירותי Office 365 שלך".

הכנה לסינכרון של Active Directory

הסינכרון של Active Directory שומר על Active Directory המקומי שלך מסונכרן תמיד עם Office 365. הדבר מאפשר לך ליצור גירסאות מסונכרנות של כל חשבון משתמש וקבוצה, וכן מאפשר סינכרון של רשימת כתובות גלובלית (GAL) מהסביבה המקומית של Microsoft Exchange Server אל Microsoft Exchange Online.

עליך לסנכרן את חשבונות AD עבור כל משתמשי Skype for Business בארגון שלך בין הפריסה המקומית לזו המקוונת של Skype for Business, גם אם המשתמשים אינם מועברים אל Skype for Business Online. אם לא תסנכרן את כל המשתמשים, ייתכן שהתקשורת בין המשתמשים המקומיים לאלה המקוונים בארגון לא תפעל כצפוי.

כדי להכין את הסביבה שלך עבור סינכרון Active Directory, ראה שירותי שילוב של מדריכי כתובות.

יצירת אישורים עבור Active Directory Federation Services ‏(AD FS)

לאחר יצירת האישורים המשמשים עבור איחוד הזהויות עם Office 365, עליך להתקין ולהקצות את הזהויות.

העברת משתמשי ניסיון אל Skype for Business Online

לאחר שתשלים את השלבים להכנה וקביעת התצורה של הסביבה שלך עבור Skype for Business Online, תוכל להתחיל להעביר משתמשי ניסיון אל Skype for Business Online. ראה 'העברת משתמשים אל Skype for Business Online ב- Skype for Business Server 2015'.

ניהול משתמשים בפריסה היברידית

לקבלת פרטים אודות אופן ניהול משתמשים בפריסה היברידית, ראה 'ניהול משתמשים בפריסה היברידית של Skype for Business Server 2015'.

קביעת תצורה של איחוד Skype for Business Server 2015 עם Skype for Business Online

האיחוד מאפשר למשתמשים בפריסה המקומית שלך לתקשר עם משתמשי Office 365 בארגון. כדי לקבוע את תצורת האיחוד, הפעל את רכיבי ה- cmdlet הבאים:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

קביעת תצורה של דייר Skype for Business Online עבור שטח כתובות SIP משותף

כתובת 'פרוטוקול התחלת הפעלה' (SIP) היא מזהה ייחודי עבור כל משתמש ברשת, בדומה למספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. לפני שתנסה להעביר משתמשי Skype for Business מפריסה מקומית אל Skype for Business Online, יהיה עליך לקבוע את תצורת דייר Office 365 כדי לשתף את שטח הכתובות של SIP שלך עם הפריסה המקומית. אם לא תקבע תצורה זו, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:

Move-CsUser : HostedMigration fault: Error=(510)‎, תיאור=(הדייר של משתמש זה לא נהפך לזמין עבור שטח כתובות משותף מסוג sip.)

כדי לקבוע תצורה של שטח כתובות משותף מסוג SIP, עליך ליצור הפעלת PowerShell מרוחקת עם Skype for Business Online ולאחר מכן להפעיל את רכיב ה- cmdlet הבא:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

כדי ליצור הפעלת PowerShell מרוחקת עם Skype for Business Online, תחילה עליך להתקין את המודול של Skype for Business Online עבור Windows PowerShell, אותו תוכל לקבל כאן: מודול Windows PowerShell עבור Lync Online.

לאחר שהתקנת את המודול, תוכל ליצור הפעלה מרוחקת באמצעות רכיבי ה- cmdlet הבאים:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת הפעלה מרוחקת של PowerShell עם Skype for Business Online, ראה התחברות אל Lync Online באמצעות Windows PowerShell.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במודול של Skype for Business Online PowerShell, ראה שימוש ב- Windows PowerShell לניהול Lync Online.

העברת משתמשים אל Skype for Business Online ב- Skype for Business Server 2015

לפני שתתחיל להעביר משתמשים אל Skype for Business Online, עליך לגבות את נתוני המשתמשים המשויכים לחשבונות שיש להעביר. לא כל נתוני המשתמשים מועברים יחד עם חשבון המשתמש. לקבלת מידע, ראה דרישות גיבוי ושחזור ב- Lync Server 2013: נתונים.

העברת הגדרות משתמש אל Skype for Business Online

הגדרות המשתמש מועברות יחד עם חשבון המשתמש. ישנן מקומיות מסוימות שאינן מועברות יחד עם חשבון המשתמש.

העברת משתמשי ניסיון אל Skype for Business Online

לפני שתתחיל להעביר משתמשים אל Skype for Business Online, ייתכן שתרצה קודם להעביר כמה משתמשי ניסיון כדי לוודא שהסביבה שלך הוגדרה כהלכה. לאחר מכן תוכל לוודא כי התכונות והשירותים של Skype for Business פועלים כצפוי עוד לפני שתנסה להעביר משתמשים נוספים.

כדי להעביר משתמש מקומי אל הדייר שלך ב- Skype for Business Online, הפעל את רכיבי ה- cmdlet הבאים במעטפת ניהול Skype for Business Server, באמצעות אישורי המנהל של דייר Microsoft Office 365 שלך. החלף את "username@contoso.com" במידע של המשתמש שברצונך להעביר.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

תבנית כתובת ה- URL שמוגדרת עבור הפרמטר HostedMigrationOverrideUrl צריכה להיות כתובת ה- URL שמפנה אל המאגר שבו פועל שירות ההעברה המתארח, ועליו להיות בנוי כך: ‎Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

באפשרותך לקבוע את כתובת ה- URL המפנה אל שירות ההעברה המתארח על-ידי הצגת כתובת ה- URL של לוח הבקרה של Skype for Business Online עבור חשבון הדייר שלך ב- Office 365.

כדי לקבוע את כתובת ה- URL של שירות ההעברה המתארח עבור דייר Office 365 שלך
 1. היכנס אל דייר Office 365 שלך כמנהל מערכת.

 2. פתח את מרכז הניהול של Skype for Business.

 3. כאשר מרכז הניהול של Skype for Business מוצג, בחר והעתק את כתובת ה- URL שבשורת הכתובת עד לחלק partner.lync.cn. כתובת URL לדוגמה תיראה בערך כך:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. החלף את webdir בכתובת ה- URL עם admin, וכך תקבל:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. צרף את המחרוזת הבאה לכתובת ה- URL: ‏/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. כתובת ה- URL שתיווצר, שהיא הערך של HostedMigrationOverrideUrl, אמורה להיראות כך:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

העברת משתמשים אל Lync Online

באפשרותך להעביר משתמשים מרובים באמצעות רכיב ה- cmdlet ‏Get-CsUser ובאמצעות הפרמטר ‎–Filter כדי לבחור משתמשים שהוקצה לחשבונם מאפיין מסוים, כגון RegistrarPool. לאחר מכן, תוכל להעביר בצינור את המשתמשים שהחזיר פרמטר הסינון אל רכיב ה- cmdlet ‏Move-CsUser, כפי שמופיע בדוגמה הבאה.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

באפשרותך גם להשתמש בפרמטר ‎–OU כדי לאחזר את כל המשתמשים ב- OU שצוין, כפי שמופיע בדוגמה הבאה.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

אימות הגדרות המשתמשים והתכונות של Skype for Business Online

באפשרותך לאמת כי המשתמש הועבר בהצלחה באחת מהדרכים הבאים:

 • הצג את מצב המשתמש בלוח הבקרה של Skype for Business Online. המחוון החזותי של משתמשים מקומיים ומשתמשים מקוונים הוא שונה.

 • הפעל את רכיב ה- cmdlet הבא:

  Get-CsUser -Identity

ניהול משתמשים בפריסה היברידית של Skype for Business Server 2015

באפשרותך לנהל הגדרות משתמשים ופריטי מדיניות עבור משתמשים שהועברו אל Skype for Business Online באמצעות תכונות ניהול המשתמשים הזמינות בפורטל המקוון של Microsoft Office 365. עליך להיכנס באמצעות חשבון מנהל הדייר כדי לבצע משימות ניהוליות.

העברת משתמשים חזרה לפריסה מקומית

סעיף זה חל רק על משתמשים שנוצרו ונהפכו לזמינים עבור Skype for Business מקומי ואחר כך הועברו מפריסה מקומית אל Skype for Business Online. אם ברצונך להעביר משתמשים שנוצרו ב- Skype for Business Online (ולעולם לא נהפכו לזמינים עבור Skype for Business בפריסה מקומית) ראה, 'העברת משתמשים מ- Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי ב- Skype for Business Server 2015'.

הפעל את רכיבי ה- cmdlet הבאים כדי להעביר משתמש מ- Skype for Business Online חזרה ל- Skype for Business מקומי:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

כדי לקבוע את כתובת ה- URL של שירות ההעברה המתארח, ראה 'כדי לקבוע את כתובת ה- URL של שירות ההעברה המתארח עבור דייר Office 365 שלך' בסעיף הקודם.

העברת משתמשי Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי ב- Skype for Business Server 2015

שלבים אלה נדרשים רק לצורך העברה של חשבונות משתמשים שבמקור נהפכו לזמינים עבור Skype for Business ב- Skype for Business Online, לפני שביצעת פריסה מקומית של Skype for Business. כדי להסיר משתמשים שנהפכו במקור לזמינים עבור Skype for Business באופן מקומי, ורק אחר כך הועברו אל Skype for Business Online, ראה 'ניהול משתמשים בפריסה היברידית של Skype for Business Server 2015', בנושא זה. בנוסף, לכל המשתמשים המועברים צריך להיות חשבון ב- Active Directory המקומי.

העברת חשבונות משתמשים שנהפכו במקור לזמינים ב- Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי
 1. תחילה, ודא כי הארגון שלך הוגדר עבור פריסה היברידית.

  • התקן את כלי הסינכרון של Windows Azure Active Directory.

  • כדי לאפשר למשתמשים שלך להשתמש בכניסה יחידה ב- Skype for Business Online, התקן את Active Directory Federation Services

  • בפריסה המקומית שלך, במעטפת ניהול Skype for Business, הקלד את רכיבי ה- cmdlet הבאים כדי ליצור את ספק האירוח עבור Skype for Business Online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. ודא כי בשרתי הקצה המקומיים שלך, שרשרת האישורים מאפשרת חיבור אל Skype for Business Online. למידע נוסף, ראה שינויי אישור SSL עבור קישוריות לקוח ב- Lync Online Service.

 3. ב- Active Directory המקומי שלך, הפוך את חשבונות המשתמשים המושפעים לזמינים עבור Skype for Business מקומי. תוכל לעשות זאת עבור כל משתמש בנפרד על-ידי הקלדה של רכיב ה- cmdlet הבא:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  לחלופין, תוכל ליצור קובץ script אשר קורא שמות משתמשים מקובץ ומספק אותם כקלט אל רכיב ה- cmdlet ‏Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. הפעל את DirSync כדי לסנכרן את משתמשי Skype for Business Online עם המשתמשים המעודכנים של Skype for Business המקומי.

 5. עדכן רשומות DNS מסוימות כדי לנתב את כל תעבורת ה- SIP אל Skype for Business המקומי:

  • עדכן את הרשומה A של lyncdiscover.contoso.com כך שתפנה אל שם התחום המלא (FQDN) של שרת ה- Proxy המהופך המקומי.

  • עדכן את רשומת ה- SRV ‏‎_sip._tls.contoso.com כך שתפענח את כתובת ה- IP או כתובת ה- VIP הציבורית של שירות Access Edge של Skype for Business המקומי.

  • עדכן את רשומת ה- SRV ‏‎_sipfederationtls._tcp.contoso.com כך שתפענח את כתובת ה- IP או כתובת ה- VIP הציבורית של שירות Access Edge של Skype for Business המקומי.

  • אם הארגון שלך משתמש ב- DNS מפוצל (נקרא לעתים 'split-brain DNS'), ודא שהמשתמשים המפענחים שמות באמצעות אזור ה- DNS הפנימי מנותבים אל ה'מאגר החזיתי'.

 6. הפעל את רכיב ה- cmdlet ‏Get-CsUser כדי לבדוק מאפיינים מסוימים לגבי המשתמשים שבכוונתך להעביר. מומלץ לבדוק כי ה- HostingProviderProxyFQDN מוגדר כ- 'sipfed.online.partner.lync.cn' וכי כתובות ה- SIP הוגדרו בצורה נכונה.

 7. העבר את משתמשי Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי.

  כדי להעביר משתמש יחיד, הפעל את רכיבי ה- cmdlet הבאים:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  באפשרותך להעביר משתמשים מרובים באמצעות ה- cmdlet ‏Get-CsUSer ובאמצעות הפרמטר ‎–Filter כדי לבחור משתמשים בעלי מאפיין ספציפי. לדוגמה, תוכל כך לבחור את כל משתמשי Skype for Business Online על-ידי סינון לפי ‎{Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. לאחר מכן, תוכל להעביר בצינור את המשתמשים שהחזיר פרמטר הסינון אל רכיב ה- cmdlet ‏Move-CsUSer, כפי שמופיע בדוגמה הבאה.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  תבנית כתובת ה- URL שצוינה עבור הפרמטר HostedMigrationOverrideUrl חייבת להיות כתובת ה- URL שמפנה אל המאגר שבו פועל שירות ההעברה המתארח, בתבנית הבאה: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. ניתן לקבוע מהי כתובת ה- URL שמפנה אל שירות ההעברה המתארח על-ידי הצגה של כתובת ה- URL של לוח הבקרה של Skype for Business Online בחשבון הדייר שלך ב- Office 365.

  הערה: ברירת המחדל של הגודל המרבי עבור קבצי רישום הטרנזקציות של מסד הנתונים rtcxds היא ‎16 GB. ייתכן שמגבלה זו לא תספיק לך אם אתה מעביר מספר גדול של משתמשים במקביל, במיוחד אם הפעלת שיקוף. כדי לעקוף בעיה זו, תוכל להגדיל את גודל הקובץ או לגבות מעת לעת את קבצי הרישום. למידע נוסף, ראה http://support.microsoft.com/kb/2756725/?ln=he-il.

 8. זהו שלב אופציונלי. אם עליך לבצע שילוב עם Exchange 2013 Online, דרוש לך ספק אירוח נוסף. לפרטים, ראה קביעת תצורה של שילוב Lync Server 2013 מקומי עם Exchange Online.

 9. כעת כל המשתמשים שלך הועברו. כדי לבדוק שהערכים הנכונים הוגדרו אצל המשתמש עבור המאפיינים שמופיעים בטבלה הבאה, הקלד רכיב cmdlet זה:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  מאפיין AD

  שם המאפיין

  ערך עבור משתמש Skype for Business Online

  ערך עבור משתמש מקומי ב- Skype for Business

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  זמין

  נכון

  נכון

 10. כל משתמש שהועבר יידרש להתנתק מ- Skype for Business, ולהתחבר חזרה. כאשר המשתמש מתחבר חזרה, עליו לבדוק את רשימות אנשי הקשר שלו, ולהוסיף אנשי קשר במידת הצורך. שים לב כי פגישות מתוזמנות אינן מועברות מ- Skype for Business Online אל Skype for Business מקומי. לאחר המעבר, המשתמשים יידרשו לקבוע מחדש פגישות אלה.

  לאחר עדכון רשומות ה- DNS וניתוב כל המשתמשים לפריסה המקומית, התכונה HostingProvider מנתבת את משתמש Skype for Business כך שישתמש ברשומות ה- SRV או שהיא מנתבת אותו כך שישתמש בספק המקוון "sipfed.online.partner.lync.cn".

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×