קביעת התצורה של סרגל הקישורים העליון לניווט באתר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

סרגל הקישורים העליון עוזר למשתמשים באתר לנווט לאתרים אחרים באוסף האתרים על-ידי הצגת שורה של כרטיסיות בראש כל דף באתר. סרגל הקישורים העליון משמש גם כניווט כללי, מכיוון שהוא יכול להיות זהה בכל האתרים של אוסף אתרים. עם זאת, ניתן לקבוע את התצורה של אתרי משנה כך שלא יוצגו בסרגל הקישורים העליון של אתר האב. האפשרויות הזמינות עבורך לקביעת התצורה של סרגל הקישורים העליון משתנות בהתאם לזמינות של תכונות הפרסום עבור אוסף אתרים.

להלן דוגמה של סרגל הקישורים העליון מאתר קונטוסו בדויה. שיווק, מכירות, וכספים הם אתרי משנה של קונטוסו אתר אב.

סרגל קישורים עליון

באפשרותך גם להגדיר את ההפעלה המהירה לניווט. כדי ללמוד כיצד לעשות זאת, ראה קביעת התצורה של ההפעלה המהירה לניווט באתר.

בנושא זה

לפני שתתחיל

האם יש לך את ההרשאות הנחוצות לקביעת תצורה של ניווט?

האם פרסום זמין באתר שלך?

שביל ניווט

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון באתר שאינו פרסום

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון באתר פרסום

הוספה, עריכה או הסרה של קישור מסרגל הקישורים העליון

הוספה, עריכה או הסרה של קישורים מסרגל הקישורים העליון של שאינו אתר פרסום

הוספה, עריכה או הסרה של קישורים מסרגל הקישורים העליון של אתר פרסום

שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון

שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון של שאינו אתר פרסום

שינוי ידני של סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון של אתר פרסום

מיון אוטומטי של פריטים בסרגל הקישורים העליון באתר פרסום

הצגה או הסתרה של אתרי משנה ודפים בסרגל הקישורים העליון

הצגת אתרי משנה בתפריטים הנפתח בסרגל הקישורים העליון

לפני שתתחיל

האם יש לך את ההרשאות הנחוצות לקביעת תצורה של ניווט?

כדי לנהל את הניווט עבור אתר דרושה לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר. יש לך את ההרשאה הנחוצה לקביעת תצורה של ניווט עבור האתר שלך אם האתר שלך הוא אפשרות בדף את תפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' ובדף הדף הגדרות אתרים אתה רואה את הפקודה הניווט תחת מראה ותחושה (אתרי פרסום שאינו, תראה הפקודות ' הפעלה מהירה ' סרגל קישורים עליון ' תחת מראה ותחושה במקום הניווט.
תפריט האתר 'הגדרות האתר'

האם פרסום זמין באתר שלך?

לפני שתתחיל לקבוע את התצורה של הניווט עבור האתר שלך, עליך לקבוע אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתרים הכלולים באוסף האתרים שלך. חשוב לדעת אם האתר שלך הוא אתר פרסום או לא, מכיוון שאפשרויות התצורה של הניווט עבור אתר פרסום הן נרחבות יותר מהאפשרויות הזמינות עבור אתר שאינו אתר פרסום.

בהתאם לסוג האתר שברשותך, תראה אפשרויות ניווט שונות בדף 'הגדרות האתר'. תוכל לקבוע במהירות את סוג האתר שאיתו אתה עובד באופן הבא:

 1. בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. התבונן ברשימת הקישורים בדף הגדרות האתר תחת מראה ותחושה.

  • אם אתה רואה קישור בשם ניווט, לאחר מכן אתה עובד עם אתר פרסום ולחץ באפשרותך לקבוע את התצורה של האתר שלך באמצעות הדף ' הגדרות ניווט '.
   ניווט

  • אם אתה רואה קישורים שנקרא סרגל הקישורים העליון ואת בהפעלה המהירה, לאחר מכן אתה עובד עם שאינו אתר פרסום וברשותך ערכה מוגבלת יותר של אפשרויות תצורה של ניווט זמינות עבורך.
   מראה ותחושה

ניווט באמצעות שביל ניווט

אין באפשרותך להגדיר את שביל ניווט. להלן דוגמה של שביל ניווט.
שביל ניווט

לראש הדף

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון

באפשרותך לקבוע את התצורה של סרגל הקישורים העליון עבור אתר כך שישתמש באותו סרגל קישורים עליון המשמש באתר האב. במילים אחרות, אתרי המשנה מקבלים בירושה את סרגל הקישורים העליון מאתר האב. לחלופין, באפשרותך לקבוע את התצורה של סרגל הקישורים העליון עבור אתר באופן ייחודי לאתר זה.

אפשרויות והליכים לקביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון להיות שונות בין אתרי פרסום אתרי פרסום שאינו. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון באתר שאינו אתר פרסום

בעת יצירת אתר חדש באוסף אתרים שבו תכונות הפרסום אינן זמינות, באפשרותך לבחור אם לכלול את האתר בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ואם להשתמש בסרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב. בחירה זו מספקת שלוש אפשרויות שונות לקביעת תצורת האתר שלך:

 • עובר בירושה וכלול באתר האב     האתר כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ומשתמש בסרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב. לא ניתן לקבוע את התצורה של סרגל הקישורים העליון ברמה זו מבלי לנתק תחילה את הירושה מאתר האב.

 • עובר בירושה ואינו כלול באתר האב     האתר משתמש בסרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב, אך אינו כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב. לא ניתן לקבוע את התצורה של סרגל הקישורים העליון ברמה זו מבלי לנתק תחילה את הירושה מאתר האב.

 • ייחודי     האתר אינו כלול ככרטיסיה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ואינו משתמש בסרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב. ניתן לקבוע את התצורה של סרגל הקישורים העליון ברמה זו והוא נפרד לחלוטין מאתר האב.

אם שינית שם של אתר בדף 'כותרת, תיאור וסמל', שם האתר לא יתעדכן בסרגל הקישורים העליון. כדי לשנות את השם המופיע בסרגל הקישורים העליון, עליך לערוך את סרגל הקישורים העליון.

בעת יצירת אתר משנה, הוא מופיע כברירת מחדל בסרגל הקישורים העליון של אתר אב והוא כולל סרגל קישורים עליון ייחודי. באפשרותך לשנות הגדרה זו בכל עת. כדי לשנות את ההגדרות של סרגל הקישורים העליון עבור אתר משנה:

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.
  מראה ותחושה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור קישורים מותאמים אישית עבור אתר המשנה, לחץ על הפסק קבלת קישורים בירושה. הקישורים מסרגל הקישורים העליון של אתר האב אינם נשמרים כאשר אתה קובע את תצורת אתר המשנה כך שיפסיק לקבל קישורים בירושה.

  • כדי להשתמש באותם קישורים המשמשים באתר האב, לחץ על השתמש בקישורים מאב. הקישורים המופיעים בסרגל הקישורים העליון של אתר המשנה נמחקים כאשר אתה קובע את תצורת אתר המשנה כך שישתמש בסרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב.

קביעת התצורה של העברה בירושה עבור סרגל הקישורים העליון באתר פרסום

כאשר אתה יוצר אתר פרסום, באפשרותך לבחור אם להשתמש או לא להשתמש בסרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב. באפשרותך לשנות הגדרה זו בכל עת באמצעות הדף 'הגדרות ניווט'. כדי לשנות את ההגדרות של סרגל הקישורים העליון עבור אתר משנה:

 1. בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  ניווט
  פקודה ניווט הערות מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ויש לך לפחות הרשאות המתקבלות עם הוספתך לקבוצת SharePoint מעצבי המהווה ברירת מחדל עבור האתר.

 3. במקטע ניווט כללי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג את סרגל הקישורים העליון המשמש באתר האב, בחר באפשרות הצג פריטי ניווט זהים לאתר האב.

  • כדי להציג סרגל קישורים עליון הייחודי לאתר הנוכחי, בחר באפשרות הצג את פריטי הניווט תחת האתר הנוכחי.

   הגדרות ניווט כללי

   הערה:  אפשרויות אלה לא יהיו זמינות אם אתה נמצא באתר ברמה העליונה באוסף האתרים שלך, מאחר שלאתר ברמה העליונה אין אתר אב.

 4. במקטע ניווט כללי,

  • כדי להציג את אתרי המשנה של האתר הנוכחי בסרגל הקישורים העליון, בחר באפשרות הצג אתרי משנה.

  • כדי להציג את הדפים של האתר הנוכחי בסרגל הקישורים העליון, בחר באפשרות הצג דפים.

  • כדי להגביל את מספר הקישורים לאתרים ולדפים המוצגים בסרגל הקישורים העליון באופן אוטומטי, הקלד את המספר עבור מספר מרבי של פריטים דינאמיים להצגה בתוך רמה זו של ניווט.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספה, עריכה או הסרה של קישור מסרגל הקישורים העליון

השלבים שאתה מצלם להוספה, עריכה או הסרה של קישורים מסרגל הקישורים העליון משתנים בהתאם אם תכונות הפרסום זמינות עבור אוסף האתרים שלך. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

הוספה, עריכה או הסרה של קישורים מסרגל הקישורים העליון של אתר שאינו אתר פרסום

אם האתר שלך משתמש בסרגל קישורים עליון ייחודי (כלומר, הוא אתר ברמה העליונה או שאינו יורש את סרגל הקישורים העליון שלו מאתר אב), באפשרותך לקבוע את תצורת הקישורים המופיעים בסרגל הקישורים העליון עבור האתר. באפשרותך גם לכלול קישורים לאתרים אחרים מחוץ לאוסף האתרים.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קישור חדש, לחץ על קישור ניווט חדש. הקלד את כתובת ה-URL ותיאור עבור הקישור. כתובת ה-URL באפשרותך לקשר כל נתיב חוקי, כגון תיקיה בתוך אתר זה, משיתוף בתוך קישור למיקום באינטרנט או באינטרא-נט של הארגון שלך.

   קישור ניווט חדש

  • כדי לערוך קישור, לחץ על לחצן ערוך לצד הקישור שברצונך לערוך עריכה ולבצע שינויים בהתאם לצורך. באפשרותך לערוך רק את התיאור של קישורי ברירת המחדל, כגון בית.

  • כדי להסיר קישור, לחץ על לחצן ערוך לצד הקישור עריכה , לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על אישור.

   חשוב: כאשר אתה מוחק כותרת מסרגל הקישורים העליון באתר שאינו אתר פרסום, כל הקישורים הכלולים תחת כותרת זו נמחקים גם הם.

 4. לחץ על אישור.

הוספה, עריכה או הסרה של קישורים מסרגל הקישורים העליון של אתר פרסום

באפשרותך להשתמש במקטע מיון ועריכה בניווט של הדף 'הגדרות ניווט' כדי להוסיף כותרת או קישור חדשים או כדי לערוך כותרת או קישור קיימים בסרגל הקישורים העליון.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, לחץ על ניווט כללי כדי לבחור את סרגל הקישורים העליון.

  ניווט כללי

  הערה: אם אינך רואה רשימות של קישורים המאורגנות תחת הכותרות 'ניווט כללי' או 'ניווט נוכחי', ייתכן שהאתר שלך יורש את הניווט הכללי שלו מאתר האב שלו. במקרה זה, תהיה מוגבל להוספה או לעריכה של קישורים בהפעלה המהירה, אלא אם ברצונך להפסיק את הקבלה של ניווט כללי בירושה מאתר האב.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך לערוך כותרת או קישור, בחר כותרת או קישור ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  • אם ברצונך להוסיף כותרת חדשה, לחץ על הוספת כותרת.

  • אם ברצונך להוסיף קישור חדש, לחץ על הוספת קישור.

   הערה: אם תבחר כותרת, הקישור יצורף תחת כותרת זו. אם תבחר קישור, הקישור שתיצור יצורף לאותה רמה של הקישור שבחרת.

  • אם ברצונך להסיר כותרת או קישור, במקטע מיון ועריכה בניווט, בחר בכותרת או בקישור שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

   הערה: כאשר אתה מוחק כותרת מסרגל הקישורים העליון באתר פרסום, הקישורים הכלולים תחת כותרת זו אינם נמחקים והם יוצגו ככותרות גם לאחר שהכותרת המקורית שלהם תימחק.

 5. בתיבת הדו-שיח של אינטרנט שמופיעה בעת הוספה או עריכה של פריט, קבע את תצורת המאפיינים הבאים:

  • כותרת  הקלד את טקסט הכותרת או הקישור כפי שתרצה שהוא יופיע. הכותרת נדרשת.

  • כתובת URL  הקלד את כתובת ה- URL של הכותרת או הקישור. כתובת URL נדרשת עבור קישורים, אך היא אופציונלית עבור כותרות.

   אם ברצונך שכתובת ה- URL תיפתח בחלון דפדפן אינטרנט אחר מהדף המשמש באתר, בחר באפשרות פתח קישור בחלון חדש.

  • תיאור  הקלד תיאור עבור הכותרת או הקישור. תיאור הוא הגדרה אופציונלית.

  • קהל   אם ברצונך להגביל את הניראות, הזן או אתר בפני קהל עבור הכותרת או הקישור. רק הקהלים שאתה מזין יכולים לראות את הקישור או הכותרת (דבר תחתיה). אם לא תזין בקהל כלשהו, כל הקהלים יוכלו לראות את הקישור. קהל היא הגדרה של אופציונלי.

   תיבת הדו-שיח 'כותרת ניווט'

 6. לחץ על אישור.

לראש הדף

שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון

השלבים שאתה מצלם ב- שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון משתנים בהתאם אם תכונות הפרסום זמינות עבור אוסף האתרים שלך. לקבלת מידע אודות האופן שבו ניתן לקבוע ובין אם לאו שתכונות הפרסום זמינות עבור האתרים באוסף האתרים שלך, ראה פרסום זמין באתר שלך הוא המפורטים במאמר זה.

שינוי סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון של אתר שאינו אתר פרסום

באפשרותך לשנות את הסדר שבו מוצגות הכרטיסיות בסרגל הקישורים העליון. שינויים הנערכים בסדר הפריטים בסרגל הקישורים העליון משתקפים בכל האתרים המקבלים בירושה את ניווט סרגל הקישורים העליון מהאתר שלך.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. בעמודה מראה ותחושה, לחץ על סרגל קישורים עליון.

 3. לחץ על שנה סדר.

 4. בעמודה סדר קישורים, לחץ על אפשרויות ברשימות לשינוי הסדר בו מופיעים הקישורים בסרגל הקישורים העליון.

 5. לחץ על אישור.

שינוי ידני של סדר הקישורים בסרגל הקישורים העליון של אתר פרסום

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, תחת ניווט כללי, בחר את הפריט שברצונך להזיז ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזיז פריט למעלה בסרגל הקישורים העליון, לחץ על הזז למעלה

  • כדי להזיז פריט לימין בסרגל הקישורים העליון, לחץ על הזז למטה.

   הזזת ניווט כללי

 4. חזור על שלב 3 כדי לשנות את הסדר של פריטים נוספים.

 5. לאחר שתסיים לשנות את הסדר של פריטים, לחץ על אישור.

מיון אוטומטי של פריטים בסרגל הקישורים העליון של אתר פרסום

אם אתה עובד באתר שתכונות הפרסום זמינות עבורו, באפשרותך לקבוע את התצורה של פריטי ניווט כך שימוינו אוטומטית, למשל לפי כותרת.

חשוב: הגדרות המיון חלות הן על סרגל הקישורים העליון והן על ההפעלה המהירה. כל השינויים שתבצע יחולו על שני רכיבי ניווט אלה.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון, בחר באפשרות מיין באופן אוטומטי כדי למיין אתרי משנה, קישורי ניווט, רשימות, ספריות ודפים באופן אוטומטי בסדר אלף-ביתי או מספרי עולה או יורד בהתבסס על כותרות, על תאריכי יצירה או על תאריכי שינוי אחרון של פריטים.

  אם ברצונך למיין את כל פריטי הניווט באופן ידני למעט דפים, לחץ על מיין באופן ידני ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון מיין דפים באופן אוטומטי. רק דפים ימוינו לפי ההגדרות שנקבעו במקטע מיון אוטומטי.

  מיון

  1. במקטע מיון אוטומטי, ברשימה מיין לפי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי למיין פריטים לפי כותרת, בחר באפשרות כותרת.

   • כדי למיין פריטים לפי התאריך שבו נוצרו, בחר באפשרות תאריך יצירה.

   • כדי למיין פריטים לפי התאריך שבו השתנו לאחרונה, בחר באפשרות תאריך שינוי אחרון.

  2. ציין את סדר המיון על-ידי בחירה באפשרות בסדר עולה (א,ב,ג או 1,‏2,‏3) או באפשרות בסדר יורד (ג,ב,א או 3,‏2,‏1).

  3. לחץ על אישור.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של אתרי משנה ודפים בסרגל הקישורים העליון

אם אתה עובד באתר שתכונות הפרסום זמינות עבורו, באפשרותך להציג או להסתיר דפים ואתרי משנה בסרגל הקישורים העליון.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע מיון ועריכה בניווט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להציג אתר משנה או דף המוסתרים כעת, בחר בפריט ולאחר מכן לחץ על הצג.

  • אם ברצונך להסתיר אתר משנה או דף הגלויים כעת בסרגל הקישורים העליון, בחר את הפריט ולאחר מכן לחץ על הסתר.

   הזזת ניווט כללי

   הערות: 

   • הפקודות הסתר והצג זמינות רק עבור פריטי ניווט מסוג אתרי משנה או דפים. אין באפשרותך להסתיר כותרות או קישורים.

   • כאשר אתה בוחר בפריט הגלוי כעת בהפעלה המהירה, רק האפשרות הסתר זמינה. כאשר אתה בוחר בפריט המוסתר כעת בהפעלה המהירה, רק האפשרות הצג זמינה.

לראש הדף

הצגת אתרי משנה בתפריטים נפתחים בסרגל הקישורים העליון

אם אתה עובד באתר פרסום, באפשרותך לציין אם ברצונך שאתרי משנה ודפים מהאתר שלך יוצגו אוטומטית בסרגל הקישורים העליון. בסרגל הקישורים העליון, אתרי משנה ודפים מהאתר הנוכחי מוצגים ככרטיסיות חדשות (זאת בהנחה שהאתר אינו יורש את הניווט שלו מאתר אב). אם תבחר להציג אתרי משנה ו/או דפים עבור כל האתרים הכלולים באוסף האתרים שלך, אתרי משנה ודפים המופיעים תחת אתרי המשנה של האתר ברמה העליונה יוצגו כקישורים בתפריטים נפתחים מהכרטיסיות הרלוונטיות בסרגל הקישורים העליון.

תפריט נפתח

הערה: אם תחליט להציג פריטי ניווט עבור אתרי משנה או דפים, האתר שלך עשוי להיראות עמוס אם הוא כולל אתרי משנה או דפים רבים. אם אין בכוונתך לתכנן או לנהל את המבנה של אוסף האתרים בכללותו באופן מרכזי, מומלץ שתקבע את תצורת האתר שלך כך שאתרי המשנה והדפים לא יוצגו באופן אוטומטי.

 1. בכרטיסיה תפריט ' פעולות אתר ' תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הגדרות האתר.

 2. במקטע מראה ותחושה, לחץ על ניווט.

  הערה: הפקודה ניווט מופיעה תחת מראה ותחושה רק אם תכונות הפרסום זמינות עבור האתר שלך ואם יש לך לכל הפחות את ההרשאות הניתנות בעת הוספתך לקבוצת ברירת המחדל 'מעצבים' של SharePoint עבור האתר.

 3. במקטע ניווט כללי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג קישורים לאתרי משנה בסרגל הקישורים העליון, בחר בתיבת הסימון הצג אתרי משנה.

  • כדי להציג קישורים לדפים בסרגל הקישורים העליון, בחר בתיבת הסימון הצג דפים.

  • כדי להסתיר קישורים לאתרי משנה בסרגל הקישורים העליון, נקה את תיבת הסימון הצג אתרי משנה.

  • כדי להסתיר קישורים לדפים בסרגל הקישורים העליון, נקה את תיבת הסימון הצג דפים.

  • אם תקבע את תצורת האתר שלך כך שיציג אתרי משנה ודפים, אך האתר שלך מוגדר כך שהוא מציג את הניווט הכללי (סרגל הקישורים העליון) המשמש באתר האב שלו, לא תראה קישורים לאתרי משנה ולדפים אלה בניווט של האתר הנוכחי, אלא אם הניווט של אתר האב מוגדר אף הוא כך שהוא מציג אתרי משנה ודפים.

  • אם אתה קובע את התצורה של ניווט עבור אתר ברמה העליונה, וברצונך שדפים או אתרי משנה המופיעים תחת אתרי המשנה של האתר ברמה העליונה יופיעו בתפריטים נפתחים בסרגל הקישורים העליון, עליך לקבוע את התצורה של האתר ברמה העליונה כך שיציג אתרי משנה ודפים, וכן עליך לקבוע את התצורה של כל אחד מאתרי המשנה כך שיציגו את אתרי המשנה ואת הדפים שלהם.

  • אם אינך רוצה שכל אתרי משנה או דפים כדי להציג, באפשרותך להסתיר דפים ואתרי משנה בנפרד לאחר שהגדרת אותם להצגה. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגה או הסתרה של אתרי משנה ודפים בסרגל הקישורים העליון המפורטים במאמר זה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×