קביעת התצורה או ביטול של עיצוב טקסט אוטומטי (עיצוב אוטומטי)

קביעת התצורה או ביטול של עיצוב טקסט אוטומטי (עיצוב אוטומטי)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ניתן להשתמש בתכונת העיצוב האוטומטי כדי להחיל או לשנות במהירות עיצוב אוטומטי, כגון מקפים, שברים, היפר-קישורים, מרכאות ורשימות עם תבליטים או רשימות ממוספרות. כדי לבטל את העיצוב האוטומטי, פשוט נקה את האפשרות שברצונך לבטל בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

הכרטיסיה 'עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה'

חשוב: 

 • האפשרויות תחת עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה הן אפשרויות כלליות החלות על כל הקבצים עבור תוכנית.

 • לא ניתן להחיל את האפשרויות תחת עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה על טקסט שנכתב קודם לכן ב- Outlook,‏ PowerPoint,‏ Excel,‏ Publisher ו- Visio.

מה ההבדל בין "עיצוב אוטומטי" לבין "עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה"?

אולי שמת שתי כרטיסיות עיצוב אוטומטי דומה בתיבת הדו-שיח תיקון שגיאות אוטומטי ולאחר מכן זה עלול לגרום בלבול מסוימים. ההבדל הוא כי ההגדרות בעת ההקלדה חלות על טקסט בזמן שאתה מקליד, בעוד מוחלים את ההגדרות בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת הפעלת הפקודה עיצוב אוטומטי (אשר דורש שימוש של סרגל הכלים לגישה מהירה). רוב מאמר זה מתאר את האפשרויות בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה. לקבלת מידע אודות הכרטיסיה עיצוב אוטומטי, ראה באמצעות הכרטיסיה עיצוב אוטומטי והפקודה עיצוב אוטומטי מתחת.

חיפוש הכרטיסיה 'עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה' בתוכנית Office שלך

כדי לבצע שינויים באופן הפעולה של העיצוב האוטומטי בתוכנית Office, פתח תחילה את הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה ולאחר מכן לחץ על המשימה הרצויה המופיעה למטה.

הערה: לקבלת מידע אודות הכרטיסיה עיצוב אוטומטי, ראה שימוש בכרטיסיה 'עיצוב אוטומטי' ובפקודה 'עיצוב אוטומטי' ב- Word.

כל התוכניות פרט ל- Outlook:

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Outlook:

 1. לחץ על קובץ > אפשרויות > דואר > אפשרויות עורך > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Word,‏ Excel ו- PowerPoint:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות [תוכנית] > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Outlook:

 1. פתח פריט דואר ולאחר מכן לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות עורך > הגהה > אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

Publisher ו- Visio:

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי.

  גישה לתיבת הדו-שיח 'תיקון שגיאות אוטומטי'

 2. לחץ על הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה.

כל תוכנית Office מציעה קבוצה שונה של אפשרויות עיצוב אוטומטי. כל האפשרויות מתוארות כאן. בחר אפשרות כדי להפוך אותה לזמינה, או נקה אפשרות כדי להפוך אותה ללא זמינה.

החלף בעת ההקלדה

אפשרות

תיאור

"גרשיים רגילים" ב”גרשיים מסולסלים"

החלפת גרשיים רגילים ( " " ) וגרשיים בודדים רגילים ( ' ) בגרשיים מסולסלים לפתיחה וסגירה וגרשיים בודדים מסולסלים.

שברים (1/2) בתווי שברים (½)

החלפת שברים מוקלדים (1/2) בשבר תו יחיד (½). אפשרות זו מחליפה את השברים המוקלדים הבאים בלבד: 1/4, 1/2 ו- 3/4.

*הדגשה* ו_הטיה_ בעיצוב אמיתי

החלת גופן מודגש כל הטקסט מוקף בסוגריים כוכביות (*); חל גופן נטוי על טקסט כלשהו מוקף בסוגריים מקף תחתון (_). לדוגמה, * המחשב * הופך המחשב והופך _computer_ המחשב. שים לב ב- Word את (*) או (_) יחליפו את העיצוב. ב- Outlook (*) ו- (_) יישאר גם לאחר העיצוב מוחל.

נתיבים באינטרנט וברשת בהיפר-קישורים

החלפת כתובות אינטרנט, נתיבי רשת וכתובות דואר אלקטרוני בהיפר-קישורים.

מספרים סודרים (1st) בכתב עילי

החלפת מספרים סודרים שמציגים את המיקום היחסי של פריט ברצף (לדוגמה, 1st,‏ 2nd, או 3rd) בכתב עילי ( 1st ייכתב ככתב עילי ).

מקפים כפולים במקפים ארוכים

החלפת מקף כפול (-) במקף ארוך (—); החלפת מקף יחיד עם רווח לפניו ואחריו (-) במקף (-). שים לב כי אם אתה מעוניין מקף ארוך לא תשתמשו רווחים לפני ואחרי מקף כפול.

פרצופי סמיילי :-) וחצים ==> עם סמלים מיוחדים

החלפת פרצופי סמיילי וחצים מוקלדים בסימני תווים מקבילים.

החל בעת ההקלדה

אפשרות

תיאור

רשימות עם תבליטים אוטומטיות

יצירת רשימה עם תבליטים כאשר שורת טקסט מתחילה באחד התווים הבאים *, - או > כשאחרי תווים אלה מופיע רווח או טאב.

כדי לסיים רשימה עם תבליטים, הקש פעמיים על Enter.

קווי גבול

שרטוט קו בעת הקלדת שלושה מופעים רצופים של התווים הבאים ~, #, *, -, _ או = בשורה חדשה, ולאחר מכן הקשה על Enter. לדוגמה, הקלדת ~~~ בשורה חדשה ולאחר מכן הקשה על Enter תשרטט קו גלי לרוחב העמוד.

סגנונות כותרת מוכללים

החלת סגנונות כותרת על פיסקאות הכוללות חמש מילים או פחות שאינן מסתיימות בסימן פיסוק לאחר הקשה על Enter פעמיים. להחלת סגנון 'כותרת 1' , הקלד שורה חדשה; להחלת 'כותרת 2', הוסף לפני השורה החדשה טאב יחיד; להחלת 'כותרת 3', הוסף לפני השורה החדשה שני תווי טאב.

הערה:  עליך להקיש פעמיים על Enter אחרי הפיסקה הקודמת כדי להחיל באופן אוטומטי סגנונות כותרת.

רשימות ממוספרות אוטומטיות

יצירת רשימה ממוספרת כאשר שורת טקסט מתחילה במספר 1 ואחריו נקודה או טאב.

כדי לסיים רשימה ממוספרת, הקש פעמיים על Enter.

טבלאות

יצירת טבלה בעלת שורה אחת בעת הוספת רצף של סימני חיבור (+) ומקפים (-) בתחילת שורת טקסט, ולאחר מכן הקשה על Enter. עליך להתחיל ולסיים את הרצף בסימן חיבור. לדוגמה, +---+---+------+ יוצר טבלה בת שורה אחת עם שלוש עמודות. רוחב העמודה שווה למספר המקפים שהוקלדו בין סימני החיבור. כדי להוסיף שורות במקום כלשהו בטבלה, מקם את הסמן בסוף השורה שאחריה ברצונך להוסיף שורה חדשה ולאחר מכן הקש Enter.

כלול שורות ועמודות חדשות בטבלה (Excel בלבד)

הוספת שורה או עמודה חדשה לטבלה קיימת בעת הזנת נתונים בשורה או בעמודה סמוכה. לדוגמה, אם יש לך טבלה בת שתי עמודות בעמודות A ו- B ולאחר מכן אתה מזין נתונים בתא סמוך בעמודה C, עמודה C מעוצבת באופן אוטומטי כחלק מהטבלה הקיימת.

טקסט הכותרת של התאמה אוטומטית למציין מיקום (PowerPoint בלבד)

הקטנת גודל הגופן של טקסט הכותרת כך שהטקסט יתאים למציין המיקום של טקסט הכותרת שהוגדר.

הערה:  טקסט הכותרת קטן באופן אוטומטי במרווח של גודל גופן אחד בלבד, לדוגמה, מ- 44 ל- 40, בהתבסס על גודלי הגופנים המוכללים עבור הגופן. אם ברצונך להמשיך להקטין את גודל הגופן, בחר את טקסט הכותרת ובחר גודל גופן מוכלל קטן יותר מתוך הרשימה 'גודל גופן' או הקלד את גודל הגופן הרצוי ברשימה 'גודל גופן'.

טקסט הגוף של התאמה אוטומטית למציין מיקום (PowerPoint בלבד)

הקטנת גודל הגופן של טקסט הגוף כך שהטקסט יתאים למציין המיקום של טקסט הגוף שהוגדר.

אוטומטית בעת ההקלדה

אפשרות

תיאור

עיצוב התחלה של פריט רשימה כמו הפריט הקודם לו

עיצוב הטקסט המוביל של פריט רשימה כמו הטקסט המוביל של פריט הרשימה הקודם. עיצוב מוביל חוזר על עצמו עד תו הפיסוק הראשון של פריט הרשימה, בדרך כלל נקודה, נקודתיים, מקף, מקף ארוך, סימן שאלה, סימן קריאה או תו דומה.

רק עיצוב שחל על כל הטקסט המוביל חוזר על עצמו בפריט הרשימה הבא. עיצוב שחל על חלק מהטקסט המוביל לא חוזר על עצמו בטקסט המוביל של פריטי הרשימה הבאים.

הגדרת כניסה ימנית וראשונה בעזרת טאבים ו- Backspace

הגדלת הכניסה של השורה הראשונה של פיסקה על-ידי הצבת הסמן לפני השורה הראשונה ולאחר מכן הקשה על מקש Tab. הגדל את הכניסה של הפיסקה כולה על-ידי הצבת הסמן לפני שורה כלשהי בפיסקה (למעט השורה הראשונה) ולאחר מכן הקשה על מקש Tab. כדי להסיר את הכניסה, הצב את הסמן לפני השורה הראשונה של הפיסקה ולאחר מכן הקש על מקש Backspace.

הגדרת סגנונות בהתבסס על העיצוב

החלת סגנון מוכלל על טקסט המעוצב באופן ידני כאשר לטקסט יש עיצוב זהה לזה של סגנון מוכלל.

מלא נוסחאות בטבלאות כדי ליצור עמודות מחושבות (Excel בלבד)

החלת נוסחה בודדת על כל התאים בטבלה בעמודה. הנוסחה מותאמת באופן אוטומטי כך שהיא מתרחבת על כל התאים בטבלה בעמודה.

כדי לבטל את העיצוב האוטומטי עבור תוכנית, פשוט נקה את האפשרות שברצונך לבטל בכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה. זכור כי האפשרויות של עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה הן אפשרויות כלליות, כך שכל אפשרות שתבטל תבוטל בכל הקבצים בתוכנית זו.

הכרטיסיה 'עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה' עם אפשרויות שבחירתן בוטלה

דחייה או שינוי מיידיים של העיצוב האוטומטי במסמך בעת ההקלדה. כאשר Office מחיל את העיצוב האוטומטי, לחץ על לחצן אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי תמונת לחצן שמופיע ובחר:

 • לבטל את העיצוב (וניתן לבחור לבצע את הפעולה שוב לאחר ביטולה) עבור מופע זה בלבד.

 • לשנות את אפשרויות העיצוב האוטומטי הספציפיות באופן כללי על-ידי לחיצה על אפשרות ההפסקה כך ש- Office יפסיק לבצע שינוי זה.

 • לשנות את האפשרויות על-ידי לחיצה על אפשרויות בקרת עיצוב אוטומטי כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה ולשנות את ההגדרות.

Word כולל כרטיסיה בשם עיצוב אוטומטי בנוסף לכרטיסיה עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה. ההגדרות של עיצוב אוטומטי בעת ההקלדה חלות על הטקסט בזמן שאתה מקליד, כמתואר לעיל. הכרטיסיה עיצוב אוטומטי נמצאת בשימוש נפוץ פחות, מכיוון שהאפשרויות הכלולות בה מוחלות רק בעת הפעלת הפקודה 'עיצוב אוטומטי', שעליך להוסיף לסרגל הכלים לגישה מהירה כדי להשתמש בה.

הפקודה 'עיצוב אוטומטי' מבצעת את אותם שינויים שמבוצעים באמצעות ההגדרות שלעיצוב אוטומטי בעת ההקלדה, אך על טקסט שכבר הוקלד. אם ברצונך לעצב מסמך שלם בבת אחת (לדוגמה, להחליף גרשיים רגילים בגרשיים מסולסלים או להחליף שברים בתווי שבר), הפקודה 'עיצוב אוטומטי' יכולה לעשות זאת.

כדי להוסיף את הפקודה 'עיצוב אוטומטי' לסרגל הכלים לגישה מהירה ולהשתמש בה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ב- Word, לחץ על סמל התאמה אישית של סרגל הכלים לגישה מהירה ולאחר מכן לחץ על פקודות נוספות.

  בחירת 'פקודות נוספות' עבור סרגל הכלים לגישה מהירה

 2. תחת בחר פקודות מתוך, בחר כל הפקודות.

 3. גלול מטה ברשימה, בחר עיצוב אוטומטי או עצב אוטומטית כעת, לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בחירת הפקודה 'עיצוב אוטומטי' תחת גישה מהירה

 4. כדי להפעיל את הפקודה, לחץ על סמל עיצוב אוטומטי ב- Word.

  סמל עיצוב אוטומטי

למידע נוסף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×