קביעה אם פריסה מרוכזת של תוספות מתאימה לארגון Office 365

פריסה מרוכזת היא דרך מומלצת ועתירת תכונות הזמינה לרוב הלקוחות לפריסת תוספות של Office למשתמשים וקבוצות בתוך ארגון Office 365. אם אתה מנהל מערכת של Office 365, השתמש בהנחיה זו כדי לקבוע אם הדייר והמשתמשים שלך עומדים בדרישות, כך שתוכל להשתמש בפריסה מרוכזת.

דרישות

עבור פריסה מרוכזת של תוספות, המשתמשים זקוקים ל- Exchange Online, לתיבות דואר פעילות של Exchange Online ול- Office 365 ProPlus. באופן ספציפי, להלן פירוט הדרישות שצריכות להתקיים כדי להשתמש בתכונת הפריסה המרוכזת:

 • המשתמשים חייבים להשתמש ב- Office ProPlus 2016 במערכות ההפעלה הבאות:

  • ב- Windows: גירסת Build של Office מס' 16.0.8067 ואילך

  • ב- Mac: גירסת Build של Office מס' 15.34.17051500 ואילך

 • עבור Outlook, הם חייבים להשתמש באחת מהגירסאות הבאות:

  • גירסת 'לחץ והפעל' של 2013: 15.0.4819.1000 ואילך

  • גירסת MSI של 2013: 15.0.4937.1000 ואילך*

  • גירסת 'לחץ והפעל' של 2016: 16.0.7726.5702 ואילך

  • גירסת MSI של 2016: 16.0.4494.1000 ואילך*

  * בגירסת MSI של Outlook, תוספות שהותקנו על-ידי מנהל מערכת יופיעו ברצועת הכלים המתאימה ב- Outlook, אך התוספת לא תוצג במקטע 'התוספות שלי'

 • מדריך הכתובות שלך חייב להיות מאוחד עם Azure Active Directory.

 • המשתמשים חייבים להיכנס אל Office 2016 באמצעות המזהה הארגוני שלהם.

 • תיבת הדואר של Exchange של המשתמש חייבת להיות מותאמת ל- OAuth.

פריסה מרוכזת אינה תומכת במקרים הבאים:

 • תוספות המשויכות ל- Word, Excel או PowerPoint ב- Office 2013

 • שירות מדריך כתובות מקומי

 • פריסת תוספת ל- SharePoint

 • פריסת תוספת ל- Office Online Server

 • פריסה של התוספות Component Object Model ‏(COM) או Visual Studio Tools for Office ‏(VSTO)

 • פריסות של Office 365 שאינן כוללות את Exchange, כגון Office 365 Business

דרישות הלקוח

הטבלה הבאה מציגה את הלקוחות התומכים כעת בתכונת הפריסה המרוכזת.

יישום Office

2016 - Windows

Office Online

2016 - Mac

Word

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Excel

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

PowerPoint

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Outlook

סימן ביקורת

סימן ביקורת

סימן ביקורת

Office Online נתמך בכל התוכניות העסקיות של Office 365. הפריסות של Office 365 ProPlus נתמכות עבור לקוחות שולחן העבודה בלבד. כדי להשתמש ב- Office 365 ProPlus, למשתמש חייב להיות חשבון Office 365 ועליו לקבל רשיון. לקבלת מידע נוסף, ראה מבט כולל על Office 365 ProPlus.

בודק התאימות של הפריסה המרוכזת של Office 365

באמצעות בודק התאימות של הפריסה המרוכזת של Office 365, תוכל לבדוק אם המשתמשים בדייר שלך מוגדרים לשימוש בפריסה מרוכזת עבור Word‏, Excel ו- PowerPoint. בודק התאימות אינו נדרש עבור תמיכה ב- Outlook. הורד את בודק התאימות כאן.

כדי להפעיל את בודק התאימות, בצע את השלבים הבאים:

 1. הפעל את PowerShell.exe.

 2. הפעל את הפקודה Invoke-CompatibilityCheck, אשר תבקש ממך לציין ערכים עבור TenantDomain (לדוגמה, TailspinToysIncorporated.onmicrosoft.com) ואישורי TenantAdmin, ולאחר מכן תבקש הסכמה.

הערה: בהתאם למספר המשתמשים בדייר שלך, פעולת הבודק תסתיים תוך דקות או שעות.

כאשר הכלי מסיים את פעולתו, הוא מפיק קובץ פלט בתבנית ערכים המופרדים באמצעות פסיקים (‎.csv). קובץ הפלט מכיל את המידע הבא:

 • שם משתמש

 • מזהה משתמש (כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש)

 • מוכן לפריסה מרוכזת – אם שאר הפריטים הם True

 • SKU של Office – ה- SKU של Office שעבורו יש להם רשיון

 • Office הופעל – האם הם הפעילו את Office

 • תיבת דואר נתמכת – האם הם נמצאים בתיבת דואר מותאמת-OAuth

בדיקה אם Office 365 ProPlus מותקן

הדרך הפשוטה ביותר לקבוע אם Office 365 ProPlus מותקן במחשב של משתמש ואם נעשה בו שימוש לאחרונה היא להשתמש בדוח 'הפעלות של Microsoft Office', שזמין ב- מרכז הניהול של Office 365. הדוח מציג רשימה של כל המשתמשים שהפעילו את Office 365 ProPlus ב- 7 הימים, ב- 30 הימים, ב- 90 הימים או ב- 180 הימים האחרונים. למטרות פריסה מרוכזת, הפעלות שולחן העבודה במערכות Windows או Mac הן העמודות החשובות ביותר בדוח. ניתן לייצא את הדוח אל Excel. לקבלת מידע נוסף על הדוח, ראה דוות Office 365 במרכז הניהול - הפעלות של Microsoft Office.

אם אינך רוצה להשתמש בדוח ההפעלות, באפשרותך לבקש ממשתמש לפתוח במחשב שלו יישום Office, כגון Word, ולאחר מכן לבחור קובץ > חשבון. תחת פרטי מוצר, אמורות להופיע האפשרויות מוצר מנוי ו- Microsoft Office 365 ProPlus, כמוצג בתמונה הבאה.

צילום מסך של חלק מהמקטע 'פרטי מוצר' ביישום Office. מראה שהיישום הוא מוצר מנוי של Office 365 ProPlus.

לקבלת עזרה עבור Office 365 ProPlus, ראה עצות לפתרון בעיות עבור Office 365 ProPlus.

דרישות עבור Exchange

Microsoft Exchange מאחסן את המניפסטים של התוספות בדייר של הארגון. מנהל המערכת פורס תוספות והמשתמשים שמקבלים תוספות אלה חייבים להשתמש בגירסה של Exchange Server שתומכת באימות OAuth. כברירת מחדל, פריסות מסוג 'מרובה דיירים' ו- 'VNext ייעודי' של Exchange תומכות ב- OAuth. ניתן לקבוע את התצורה של פריסות 'דור קודם ייעודי' ושל פריסות מקומיות היברידיות של Exchange לתמיכה OAuth; עם זאת, תצורה זו היא לא תצורת ברירת המחדל.

פנה למנהל Exchange של הארגון כדי לברר איזו תצורה נמצאת בשימוש. ניתן לאמת את הקישוריות של OAuth לכל משתמש באמצעות ה- cmdlet של PowerShell ‏Test-OAuthConnectivity .

הקצאות משתמשים וקבוצות

התכונה 'פריסה מרוכזת' תומכת כעת ברוב הקבוצות שנתמכות על-ידי Azure Active Directory, כולל קבוצות של Office 365, רשימות תפוצה וקבוצות אבטחה.

הערה: קבוצות אבטחה שאינן מותאמות לדואר אינן נתמכות כעת.

הטבלה הבאה מציגה אילו הקצאות נתמכות במסגרת פריסה מרוכזת, בהנחה שהמשתמשים תומכים בדרישות הלקוח והשרת שהוזכרו לפני כן. פריסה מרוכזת תומכת במשתמשים בקבוצות ברמה העליונה או בקבוצות ללא קבוצות אב, אך לא במשתמשים בקבוצות מקוננות או בקבוצות שיש להן קבוצות אב.

הקצאה לתוספת

קיימת תמיכה

משתמש באמצעות הקצאה ישירה

כן

משתמש באמצעות הקצאה קבוצתית

כן, אם קבוצה היא קבוצה ברמה העליונה (אין לה קבוצות אב)

לא, אם הקבוצה היא קבוצה מקוננת (יש לה קבוצות אב)

כל המשתמשים בדייר

כן

עיין בדוגמה הבאה שבה אביגיל, נעה והקבוצה 'מחלקת מכירות' הוקצו לתוספת. מאחר שהקבוצה 'מחלקת מכירות - החוף המערבי' היא קבוצה מקוננת, איתי ואסף אינם מוקצים תוספת.

דיאגרמה שמציגה תיבה עם התווית 'מחלקת מכירות' שמכילה את השמות ירון ויואב, ומחוברת לתיבה שמתחתיה עם התווית 'מכירות - החוף המערבי', שמכילה את השמות איתי ואסף. לצד התיבה מופיע X אדום. השמות אביגיל ונעה מופיעים בפינה הימנית העליונה של הדיאגרמה.

משתמש

כיצד מנהל המערכת מקצה את התוספת

הוקצה או הוקצתה לתוספת?

ירון

באמצעות הקבוצה 'מחלקת מכירות'

כן, לקבוצה 'מחלקת מכירות' אין קבוצות אב

יואב

באמצעות הקבוצה 'מחלקת מכירות'

כן, לקבוצה 'מחלקת מכירות' אין קבוצות אב

אביגיל

הקצאה ישירה של משתמש

כן

נעה

הקצאה ישירה של משתמש

כן

איתי

הקצאה אינה אפשרית

לא, הקבוצה 'מחלקת מכירות - החוף המערבי' היא קבוצה מקוננת

אסף

הקצאה אינה אפשרית

לא, הקבוצה 'מחלקת מכירות - החוף המערבי' היא קבוצה מקוננת

בדיקה אם קבוצה מכילה קבוצות מקוננות

הדרך הקלה ביותר לזהות אם קבוצת מכילה קבוצות מקוננות היא להציג את כרטיס איש הקשר של הקבוצה בתוך Outlook. אם תזין את שם הקבוצה בשדה אל של הודעת דואר אלקטרוני ולאחר מכן תלחץ על שם הקבוצה כאשר היא תזוהה, תוכל לראות אם הקבוצה מכילה משתמשים או קבוצות מקוננות. בדוגמה שלהלן, בכרטיסיה חברים בכרטיס איש הקשר של Outlook לא מוצגים משתמשים ומוצגות רק שתי קבוצות משנה.

צילום מסך של הכרטיסיה 'חברים' בכרטיס איש קשר של Outlook עבור קבוצה שנקראת 'קבוצת בדיקה'. לקבוצת משנה 1 וקבוצת משנה 2 מוצגות כחברות.

תוכל לבצע שאילתה נגדית על-ידי זיהוי הקבוצה כדי לראות אם היא חברה בקבוצה כלשהי. בדוגמה שלהלן, ניתן לראות בכרטיסיה חברות בכרטיס איש הקשר של Outlook שקבוצת המשנה 1 היא חברה בקבוצת הבדיקה.

צילום מסך של הכרטיסיה 'חברות' בכרטיס איש קשר של Outlook עבור קבוצה בשם 'קבוצת משנה 1', שמראה כי קבוצת משנה 1 היא חברה בקבוצה שנקראת 'קבוצת בדיקה'.

לחלופין, באפשרותך להשתמש ב- API של Azure Active Directory Graph כדי להפעיל שאילתות לאיתור רשימת הקבוצות בתוך קבוצה. לקבלת מידע נוסף, ראה פעולות על קבוצות | הפניה ל- API של Graph.

יצירת קשר עם Microsoft לקבלת תמיכה

אם אתה או המשתמשים שלך נתקלים בבעיות בעת טעינת התוספת במהלך השימוש ביישומי Office‏ Online‏ (Word Online‏, Excel Online וכדומה), אשר נפרסו באופן מרכזי, ייתכן שיהיה עליך לפנות לתמיכה של Microsoft (למד כיצד). ספק את המידע הבא אודות סביבת Office 365 שלך בכרטיס התמיכה.

פלטפורמה

מידע איתור באגים

Office Online

 • יומני רישום של Charles/Fiddler

 • מזהה דייר (למד כיצד)

 • מזהה מתאם. הצג את המקור של אחד מדפי office וחפש את ערך מזהה המתאם ושלח אותו דרך:

  <input name="wdCorrelationId" type="hidden" value="{BC17079E-505F-3000-C177-26A8E27EB623}">

  ‎<input name="user_id" type="hidden" value="1003bffd96933623"> </form>‎

לקוחות עשירים (Windows‏, Mac)

 • יומני רישום של Charles/Fiddler

 • מספרי גירסת Build של יישום הלקוח (עדיף כצילום מסך מ'קובץ'/'חשבון')

למידע נוסף

פריסת תוספות Office במרכז הניהול של Office 365

שימוש ברכיבי ה- cmdlet של PowerShell עבור פריסה מרוכזת כדי לנהל תוספות

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×