ציין את האופן שבו נתונים מוצגים באמצעות עיצוב מותאם אישית

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

You have the data in a field appear in a specific format by applying custom formats. Custom formatting only change how the data is displayed and does not affect how the data is stored in a Microsoft Access database, or how users can enter or edit data.

Applying a custom format is an option when you work with data types that either do not have a predefined Access formatting option or if a predefined format does not meet your needs. You can apply custom formats by entering sets of literal characters and placeholder characters to a field. When you apply a format to a table field, that same format is automatically applied to any form or report control that you bind (link) to that table field.

This article describes the types of literal and placeholder characters that you can use with specific data types and shows how to apply the formatting.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

Learn more about custom formats

Specify a format for Number and Currency data types

Specify a format for Text and Memo data types

Specify a format for Date/Time data type

Learn more about formatting options

למד עוד אודות תבניות מותאמות אישית

When you create a custom format, you enter various characters in the Format property of a table field. The characters consist of placeholders (such as 0 and #), separators (such as periods and commas), literal characters, and colors.

In addition, you can specify formats for four types of numeric values — positive, negative, zero (0), and null (undefined). If you choose to create a format for each type of value, you must put the format for positive values first, the format for negative values second, the format for zero values third, and the format for null values last. Also, you must separate each format with a semicolon.

Example of custom formats    

#,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Undefined"

This string has four custom formats and displays the following:

 • ערכים חיוביים עם שני מקומות עשרוניים.

 • ערכים שליליים עם שני מקומות עשרוניים, בסוגריים ובגופן אדום.

 • ערכי אפס בתור המספר 0, תמיד עם שני מקומות עשרוניים.

 • Null values as the word "Undefined."

Each of the four sections in the string is separated by a semicolon (;).

The the following describes each section:

 • סמל המספר (#) הוא מציין מיקום עבור ספרות. אם התבנית אינה נתקלת בערכים כלשהם, Access מציג שטח ריק. אם ברצונך להציג אפסים במקום שטחים ריקים (לדוגמה, להציג את 1234 בתור 1234.00‏), עליך להשתמש במספר 0 כמציין מיקום.

 • כברירת מחדל, החלק הראשון מציג ערכים חיוביים. אם ברצונך להשתמש בתבנית עם ערכים גדולים יותר או מקומות עשרוניים רבים יותר, באפשרותך להוסיף יותר מצייני מיקום לערך העשרוני, כגון ‎#,###.###‎. לדוגמה, 1234.5678 מוצג בתור 1,234.568. שים לב כי תבנית זו משתמשת בפסיק כמפריד אלפים ובנקודה כמפריד עשרוני.

  אם הערכים העשרוניים ברשומה חורגים מהמספר של תווי מצייני המיקום בתבנית המותאמת אישית, Access מעגל את הערכים ומציג את מספר הערכים שצוין בתבנית בלבד. לדוגמה, אם השדה שלך מכיל 3,456.789‏, אך התבנית שלו מציינת שני מקומות עשרוניים, Access מעגל את הערך העשרוני ל- 79.

 • כברירת מחדל, החלק השני מציג ערכים שליליים בלבד. אם הנתונים אינם מכילים ערכים שליליים, Access משאיר את השדה ריק. תבנית הדוגמה הקודמת מקיפה ערכים שליליים בתווים מילוליים — תו סוגריים פותח וסוגר. כמו כן, התבנית משתמשת בהצהרה על הצבע [Red] כדי להציג ערכים שליליים בצבע אדום.

 • כברירת מחדל, החלק השלישי מגדיר את התבנית עבור כל ערכי האפס (0). במקרה זה, כאשר השדה מכיל ערך של אפס, מוצג 0,000.00‏. להצגת טקסט במקום מספר, באפשרותך להשתמש במילה "Zero" (מוקפת במרכאות כפולות) במקום זאת.

 • כברירת מחדל, החלק הרביעי מגדיר את מה שיוצג למשתמשים כאשר הרשומה מכילה ערך Null. במקרה זה, המשתמשים יראו את המילה "לא מוגדר". כמו כן, באפשרותך להשתמש בטקסט אחר, כגון "Null" או "****". זכור כי הקפת תווים בסימני מרכאות כפולות גורמת לתבנית להתייחס לתווים אלה כאל תווים מילוליים ולהציג אותם בדיוק כפי שהוזנו.

הערה: Remember that you do not need to use all four sections. For example, if your table field does accept null values, you can omit the fourth section.

Top of Page

Specify a format for Number and Currency data types

If you don't specify a custom format for numeric and currency values, Access displays numbers in the General Number format and currencies in the Currency format.

To create a custom format, use the formatting characters shown in the following table. You can also specify a color in which you want the number or currency.

תו

תיאור

#

משמש כדי להציג ספרה. כל מופע של התו מייצג מיקום עבור ספרה אחת. אם לא קיים ערך במיקום, Access מציג שטח ריק. כמו כן, יכול לשמש כמציין מיקום.

For example, if you apply the format #,### and enter a value of 45 in the field, 45 is displayed. If you enter 12,145 in a field, Access displays 12,145 — even though you defined only one placeholder to the left of the thousands separator.

0

משמש כדי להציג ספרה. כל מופע של התו מייצג מיקום עבור ספרה אחת. אם לא קיים ערך במיקום, Access מציג אפס (0).

מפרידי אלפים ומפרידים עשרוניים

Used to indicate where you want Access to place the thousands and decimal separators. Access uses the separators that are defined for your Windows regional settings. For information about those settings, see Change the Windows regional settings to modify the appearance of some data types.

שטחים ריקים, + - $ ()

משמש כדי להוסיף שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -) וסמלים פיננסיים (¥ £ $) כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות. שים לב שניתן להציב אותם בכל מקום.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

!

Used to force the left alignment of all values. When you force left alignment, you cannot use the # and 0 digit placeholders, but you can use placeholders for text characters. For more information about those placeholders, see Custom formats for Text and Memo data types.

*

משמש כדי לכפות על התו העוקב הבא את הכוכבית כדי שיהפוך לתו מילוי - תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג נתונים מספריים כמיושרים לימין והוא ממלא את האזור משמאל לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית וכאשר הדבר נעשה, Access ממלא את השטחים הריקים בתו שצוין.

לדוגמה, התבנית ‎£##*~.00 מציגה סכום מטבע בתור ‎£45~~~~~.15. מספר תווי הטילדה (~) שמוצג בשדה תלוי במספר השטחים הריקים בשדה הטבלה.

%

משמש כתו האחרון במחרוזת התבנית. התו מכפיל את הערך ב- 100 ומציג את התוצאה עם תו אחוז נגרר.

E+‎, E-‎

-לחלופין-

e+‎, e-‎

משמש כדי להציג ערכים בייצוג מדעי (מעריכי).

השתמש באפשרות זו כאשר התבנית המדעית המוגדרת מראש אינה מספקת די מקום עבור הערכים שלך. השתמש ב- E+‎ או e+‎ להצגת ערכים כמעריכים חיוביים וב- E-‎ או e-‎ להצגת מעריכים שליליים. יש להשתמש במצייני מיקום אלו יחד עם תווים אחרים.

לדוגמה, נניח שהחלת את התבנית ‎0.000E+00 על שדה מספרי ולאחר מכן הזנת את המספר 612345. Access מציג ‎6.123E+05‎. ‏Access מעגל תחילה את מספר המקומות העשרוניים כלפי מטה לשלושה (מספר האפסים מימין או משמאל למפריד העשרוני). לאחר מכן, Access מחשב את הערך המעריכי ממספר הספרות שנמצאות מימין (או משמאל, בהתאם להגדרות השפה) למפריד העשרוני בערך המקורי. במקרה זה, הערך המקורי היה ממקם את "612345" (חמש ספרות) מימין לנקודה העשרונית. בשל כך, Access מציג ‎6.123E+05 והערך שמתקבל שקול ל- 6.123 x‏ 105‏.

"טקסט מילולי"

השתמש במרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את שם הצבע בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

To apply a custom format to the Number or Currency data types, do the following:

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בחר את השדה שברצונך לעצב ובכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה תבנית_עיצוב.

 3. Enter the specific characters based on your formatting needs.

 4. הקש CTRL+S כדי לשמור את עבודתך.

After you apply a custom format to a field, you can test the format by doing any or all of the following:

 • הזן ערכים ללא מפרידי אלפים או מפרידים עשרוניים ובדוק כיצד התבנית מטפלת בנתונים. האם התבנית ממקמת את המפרידים במקומות המתאימים?

 • הזן ערכים ארוכים יותר או קצרים יותר מאלו שלהם אתה מצפה (עם או ללא מפרידים), ובדוק כיצד התבנית מתנהגת. האם התבנית מוסיפה שטחים ריקים לא רצויים או אפסים מובילים או נגררים?

 • הזן ערך אפס או Null בתבנית שמיועדת לערכים חיוביים או שליליים, ובדוק אם אתה מרוצה מהתוצאה.

Top of Page

Specify a format for Text and Memo data types

The Text and Memo data types do not accept predefined formats. The Text data type accepts only custom formats, the Memo data type accepts both custom and Rich Text formatting.

Typically, you apply custom formats to Text and Memo data types to make the table data easier to read. For example, if you use a Web form to collect credit card numbers, and you store those numbers without spaces, you can use a custom format to add the appropriate spaces to make the credit card numbers easier to read.

Custom formats for the Text and Memo data types allow only two format sections in a string. The first section of a format string controls the appearance of text, and the second section displays empty values or zero-length strings. If you don't specify a format, Access left aligns all text in datasheets.

The following table lists and explains the custom formats that you can apply to fields that have the Text or Memo data types.

תו

תיאור

@

משמש כדי להציג תו זמין כלשהו במיקומו במחרוזת התבנית. אם Access מציב את כל התווים בנתונים המשמשים כבסיס, כל מצייני המיקום הנותרים מופיעים כשטחים ריקים.

לדוגמה, אם מחרוזת התבנית היא @@@@@ והטקסט המשמש כבסיס הוא ABC‏, הטקסט מיושר לשמאל עם שני שטחים ריקים מובילים.

&

משמש כדי להציג תו זמין כלשהו במיקומו במחרוזת התבנית. אם Access מציב את כל התווים בנתונים המשמשים כבסיס, מצייני המיקום הנותרים אינם מציגים דבר.

לדוגמה, אם מחרוזת התבנית היא &&&&& והטקסט הוא ABC‏, רק הטקסט המיושר לשמאל מוצג.

!

משמש כדי לכפות מילוי של תווי מצייני מיקום משמאל לימין במקום מימין לשמאל. יש להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת התבנית.

‎>

משמש כדי לכפות אותיות קטנות על כל הטקסט. עליך להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת תבנית, אך באפשרותך להוסיף לפניו סימן קריאה (!).

‎>‎

משמש כדי לכפות אותיות גדולות על כל הטקסט. עליך להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת תבנית, אך באפשרותך להוסיף לפניו סימן קריאה (!).

*

בעת השימוש בו, התו המופיע מיד לאחר הכוכבית (*) הופך לתו מילוי ‏— תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג טקסט כמיושר לשמאל וממלא את האזור שמימין לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית. כאשר הדבר נעשה, Access ממלא את השטחים הריקים בתו שצוין.

שטח ריק, + - $ ()

משמש להוספת שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -), סמלים פיננסיים ($ ¥ £) וסוגריים כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות  - שים לב שניתן להציב תווים אלה בכל מקום במחרוזת התבנית.

"טקסט ליטרלי"

השתמש בסימני מרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך להציג למשתמשים.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את השם בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

הערה: כאשר אתה מציין תבנית, Access ממלא את תווי מצייני המיקום בנתונים מהשדה המשמש כבסיס.

להחלת תבנית מותאמת אישית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בחר את השדה שברצונך לעצב ובכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה תבנית_עיצוב.

 3. הזן את התבנית.

  Type of custom format that you can specify depends on the data type that you select for the field.

 4. הקש CTRL+S כדי לשמור את עבודתך.

You can test your custom formatting in any of the following ways:

 • הזן ערכים באותיות רישיות או באותיות קטנות, ובדוק כיצד התבנית מטפלת בנתונים. האם התוצאות הגיוניות?

 • הזן ערכים ארוכים יותר או קצרים יותר מאלו שלהם אתה מצפה (עם או ללא מפרידים), ובדוק כיצד התבנית מתנהגת. האם התבנית מוסיפה שטחים ריקים לא רצויים או שטחים מובילים או נגררים, או תווים לא צפויים?

 • הזן מחרוזת באורך אפס או ערך Null, ובדוק אם אתה מרוצה מהתוצאה.

Top of Page

Specify a format for Date/Time data type

אם לא תציין תבנית מוגדרת מראש או מותאמת אישית, Access מחיל את התבנית General Date‏ ‏—‏ m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM

Custom formats for the Date/Time fields can contain two sections — one for the date and another for time — and you separate the sections with a semicolon. For example, you can re-create the General Date format as follows: m/dd/yyyy;h:nn:ss.

תו

תיאור

מפריד תאריך

Used to control where Access places the separator for days, months, and years. Access uses the separator defined in your Windows regional settings. For information about those settings, see Change the Windows regional settings to modify the appearance of some data types.

c

משמש כדי להציג את תבנית התאריך הכללית.

d או dd

משמש כדי להציג את היום בחודש בתור ספרה אחת או שתיים. עבור ספרה אחת, השתמש במציין מיקום בודד. עבור שתי ספרות, השתמש בשני מצייני מיקום.

ddd

משמש כדי לקצר את שם היום בשבוע לשלוש אותיות.

לדוגמה, יום שני יופיע בתור שני.

dddd

משמש כדי לפרט את כל ימות השבוע.

ddddd

משמש כדי להציג את התבנית Short Date.

dddddd

משמש כדי להציג את התבנית Long Date.

w

משמש כדי להציג את מספרו של היום בשבוע.

לדוגמה, יום שני יופיע בתור 2.

m או mm

משמש כדי להציג את החודש כמספר בעל ספרה אחת או שתי ספרות.

mmm

משמש כדי לקצר את שם החודש לשלוש אותיות.

לדוגמה, אוקטובר יופיע בתור אוק.

mmmm

משמש כדי לפרט את כל שמות החודשים.

q

משמש כדי להציג את המספר של הרבעון הקלנדרי הנוכחי (1-4).

לדוגמה, עבור תאריך בחודש מאי, Access מציג 2 בתור ערך הרבעון.

y

משמש כדי להציג את היום בשנה (1-366).

yy

משמש כדי להציג את שתי הספרות האחרונות של השנה.

הערה: אנו ממליצים על הזנה והצגה של כל ארבע הספרות של השנה הנתונה.

yyyy

משמש כדי להציג את כל ספרות השנה בטווח של 0100-9999.

מפריד שעה

Used to control where Access places the separator for hours, minutes, and seconds. Access uses the separator defined in your Windows regional settings. .

h או hh

משמש כדי להציג את השעה כספרה אחת או כשתי ספרות.

n או nn

משמש כדי להציג את הדקות כספרה אחת או כשתי ספרות.

s או ss

משמש כדי להציג את השניות כספרה אחת או כשתי ספרות.

ttttt

משמש כדי להציג את התבנית Long Time.

AM/PM

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות עם טקסט AM או PM עוקב. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב כדי להגדיר את הערך.

A/P או a/p

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות עם טקסט A, ‏P, ‏a או p עוקב. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב כדי להגדיר את הערך.

AMPM

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות. Access משתמש במצייני לפנה"צ ואחה"צ המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows.

שטח ריק, + - $ ()

משמש להוספת שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -), סמלים פיננסיים ($ ¥ £) וסוגריים כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות. שים לב שניתן להציב אותם בכל מקום.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

*

משמש כדי לכפות על התו העוקב הבא את הכוכבית כדי שיהפוך לתו מילוי - תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג טקסט מיושר לשמאל וממלא את האזור מימין לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית. כאשר הדבר נעשה, Access ממלא שטחים ריקים בתו שצוין.

"טקסט מילולי"

השתמש במרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את השם בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

Top of Page

Learn more about formatting options

If you want a field in a datasheet, form, or report to display a certain value while the field stores a different value, create a lookup field. To learn more about lookup fields, read Customize how data is displayed by creating a lookup field. To control the format in which data is entered, read Create an input mask to enter field or control values in a specific. To learn how to add rich text formatting to a field, read Insert or add a rich text field.

Top of Page

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×