ציין את האופן שבו נתונים מוצגים באמצעות עיצוב מותאם אישית

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

יש לך הנתונים בשדה מופיעים בתבנית ספציפית על-ידי החלת תבניות מותאמות אישית. עיצוב בלבד שינוי האופן שבו הנתונים מוצגת ואינו משפיע על האופן שבו הנתונים מאוחסנים במסד נתונים Microsoft Access, או כיצד משתמשים יכולים להזין או לערוך נתונים מותאם אישית.

החלת תבנית מותאמת אישית היא אפשרות בעת עבודה עם סוגי נתונים אחת שאין להם גישה מוגדרת מראש של אפשרות העיצוב, או אם תבנית מוגדרת מראש אינה עונה על צרכיך. באפשרותך להחיל תבניות מותאמות אישית על-ידי הזנת סדרות של תווים מילולי ותווים מציין מיקום לשדה. בעת החלת תבנית על שדה טבלה, באותה תבנית זו באופן אוטומטי תחול על כל פקד טופס או דוח תאגד (קישור) לאותו שדה טבלה.

מאמר זה מתאר את סוגי תווי ליטרל ומצייני מיקום כי ניתן להשתמש עם סוגי נתונים ספציפיים ומראה כיצד להחיל את העיצוב.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד עוד אודות תבניות מותאמות אישית

מציין תבנית עבור סוגי הנתונים מספר ' ו'מטבע '

ציון תבנית עבור סוגי הנתונים ' טקסט ' תזכיר

ציון תבנית עבור נתוני תאריך/שעה סוג

למד עוד אודות אפשרויות עיצוב

למד עוד אודות תבניות מותאמות אישית

בעת יצירת תבנית מותאמת אישית, תזין תווים שונים במאפיין עיצוב של שדה הטבלה. התווים מורכבים של מצייני מיקום (כגון 0 ו- #), תווי הפרדה (כגון תקופות ופסיקים), תווים מילולי וצבעים.

בנוסף, באפשרותך לציין תבניות עבור ארבעה סוגים של ערכים מספריים — חיובי, שלילי, אפס (0) ו- null (לא מוגדר). אם תבחר ליצור תבנית עבור כל סוג ערך, עליך להוסיף תחילה את התבנית עבור ערכים חיוביים, התבנית עבור ערכים שליליים בשלב השני, התבנית עבור ערכי אפס שלישית ולאחר ותבנית ערכי null אחרונה. כמו כן, יש להפריד כל תבנית באמצעות נקודה-פסיק.

דוגמה של תבניות מותאמות אישית   

#,###.##;(#,###.##)[Red];0,000.00;"Undefined"

מחרוזת זו כוללת ארבע תבניות מותאמות אישית ומציגה את הפעולות הבאות:

 • ערכים חיוביים עם שני מקומות עשרוניים.

 • ערכים שליליים עם שני מקומות עשרוניים, בסוגריים ובגופן אדום.

 • ערכי אפס בתור המספר 0, תמיד עם שני מקומות עשרוניים.

 • ערכי null בתור המילה "Undefined".

כל אחד מהסעיפים ארבע במחרוזת מופרד באמצעות נקודה-פסיק ().

כל מקטע מתאר הפעולות הבאות:

 • סמל המספר (#) הוא מציין מיקום עבור ספרות. אם התבנית אינה נתקלת בערכים כלשהם, Access מציג שטח ריק. אם ברצונך להציג אפסים במקום שטחים ריקים (לדוגמה, להציג את 1234 בתור 1234.00‏), עליך להשתמש במספר 0 כמציין מיקום.

 • כברירת מחדל, החלק הראשון מציג ערכים חיוביים. אם ברצונך להשתמש בתבנית עם ערכים גדולים יותר או מקומות עשרוניים רבים יותר, באפשרותך להוסיף יותר מצייני מיקום לערך העשרוני, כגון ‎#,###.###‎. לדוגמה, 1234.5678 מוצג בתור 1,234.568. שים לב כי תבנית זו משתמשת בפסיק כמפריד אלפים ובנקודה כמפריד עשרוני.

  אם הערכים העשרוניים ברשומה חורגים מהמספר של תווי מצייני המיקום בתבנית המותאמת אישית, Access מעגל את הערכים ומציג את מספר הערכים שצוין בתבנית בלבד. לדוגמה, אם השדה שלך מכיל 3,456.789‏, אך התבנית שלו מציינת שני מקומות עשרוניים, Access מעגל את הערך העשרוני ל- 79.

 • כברירת מחדל, החלק השני מציג ערכים שליליים בלבד. אם הנתונים אינם מכילים ערכים שליליים, Access משאיר את השדה ריק. תבנית הדוגמה הקודמת מקיפה ערכים שליליים בתווים מילוליים — תו סוגריים פותח וסוגר. כמו כן, התבנית משתמשת בהצהרה על הצבע [Red] כדי להציג ערכים שליליים בצבע אדום.

 • כברירת מחדל, החלק השלישי מגדיר את התבנית עבור כל ערכי האפס (0). במקרה זה, כאשר השדה מכיל ערך של אפס, מוצג 0,000.00‏. להצגת טקסט במקום מספר, באפשרותך להשתמש במילה "Zero" (מוקפת במרכאות כפולות) במקום זאת.

 • כברירת מחדל, החלק הרביעי מגדיר את מה שיוצג למשתמשים כאשר הרשומה מכילה ערך Null. במקרה זה, המשתמשים יראו את המילה "לא מוגדר". כמו כן, באפשרותך להשתמש בטקסט אחר, כגון "Null" או "****". זכור כי הקפת תווים בסימני מרכאות כפולות גורמת לתבנית להתייחס לתווים אלה כאל תווים מילוליים ולהציג אותם בדיוק כפי שהוזנו.

הערה: זכור כי לא עליך להשתמש בכל ארבעת החלקים. לדוגמה, אם שדה הטבלה שלך מקבל ערכי null, באפשרותך להשמיט את המקטע הרביעי.

לראש הדף

מציין תבנית עבור סוגי הנתונים מספר ' ו'מטבע '

אם לא תציין תבנית מותאמת אישית עבור המספריים וערכי מטבע, Access מציג מספרים תבנית מספר כללי ומטבעות בתבנית מטבע.

כדי ליצור תבנית מותאמת אישית, השתמש בתווי העיצוב המוצגים בטבלה הבאה. באפשרותך גם לציין צבע שבו ברצונך מספר או מטבע.

תו

תיאור

#

משמש כדי להציג ספרה. כל מופע של התו מייצג מיקום עבור ספרה אחת. אם לא קיים ערך במיקום, Access מציג שטח ריק. כמו כן, יכול לשמש כמציין מיקום.

לדוגמה, אם להחיל את תבנית ### הזן ערך של 45 בשדה, 45 מוצגת. אם תזין 12,145 בשדה, Access יציג 12,145 — למרות שהגדרת מציין מיקום אחד משמאל האלפים מפריד.

0

משמש כדי להציג ספרה. כל מופע של התו מייצג מיקום עבור ספרה אחת. אם לא קיים ערך במיקום, Access מציג אפס (0).

מפרידי אלפים ומפרידים עשרוניים

משמש כדי לציין היכן אתה רוצה Access יציב האלפים ואת המפרידים העשרוניים. Access משתמש המפרידים המוגדרים בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע אודות הגדרות אלה, ראה שינוי ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את המראה של סוגי נתונים מסוימים.

שטחים ריקים, + - $ ()‎

משמש כדי להוסיף שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -) וסמלים פיננסיים (¥ £ $) כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות. שים לב שניתן להציב אותם בכל מקום.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

!

משמש כדי לכפות על יישור לשמאל של כל הערכים. בעת אכיפת יישור לשמאל, לא תוכל להשתמש # ומצייני מיקום הספרות 0, אך באפשרותך להשתמש מצייני מיקום עבור תווי טקסט. לקבלת מידע נוסף אודות מצייני מיקום אלה, ראה תבניות מותאמות אישית עבור טקסט ותזכירים סוגי נתונים.

*

משמש כדי לכפות על התו העוקב הבא את הכוכבית כדי שיהפוך לתו מילוי - תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג נתונים מספריים כמיושרים לימין והוא ממלא את האזור משמאל לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית וכאשר הדבר נעשה, Access ממלא את השטחים הריקים בתו שצוין.

לדוגמה, התבנית ‎£##*~.00 מציגה סכום מטבע בתור ‎£45~~~~~.15. מספר תווי הטילדה (~) שמוצג בשדה תלוי במספר השטחים הריקים בשדה הטבלה.

%

משמש כתו האחרון במחרוזת התבנית. התו מכפיל את הערך ב- 100 ומציג את התוצאה עם תו אחוז נגרר.

E+‎, E-‎

-לחלופין-

e+‎, e-‎

משמש כדי להציג ערכים בייצוג מדעי (מעריכי).

השתמש באפשרות זו כאשר התבנית המדעית המוגדרת מראש אינה מספקת די מקום עבור הערכים שלך. השתמש ב- E+‎ או e+‎ להצגת ערכים כמעריכים חיוביים וב- E-‎ או e-‎ להצגת מעריכים שליליים. יש להשתמש במצייני מיקום אלו יחד עם תווים אחרים.

לדוגמה, נניח שהחלת את התבנית ‎0.000E+00 על שדה מספרי ולאחר מכן הזנת את המספר 612345. Access מציג ‎6.123E+05‎. ‏Access מעגל תחילה את מספר המקומות העשרוניים כלפי מטה לשלושה (מספר האפסים מימין או משמאל למפריד העשרוני). לאחר מכן, Access מחשב את הערך המעריכי ממספר הספרות שנמצאות מימין (או משמאל, בהתאם להגדרות השפה) למפריד העשרוני בערך המקורי. במקרה זה, הערך המקורי היה ממקם את "612345" (חמש ספרות) מימין לנקודה העשרונית. בשל כך, Access מציג ‎6.123E+05 והערך שמתקבל שקול ל- 6.123 x‏ 105‏.

"טקסט מילולי"

השתמש במרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את שם הצבע בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

כדי להחיל תבנית מותאמת אישית על סוגי הנתונים מספר או מטבע, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בחר את השדה שברצונך לעצב ובכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה תבנית_עיצוב.

 3. הזן את התווים הספציפיים בהתאם לצרכי העיצוב שלך.

 4. הקש CTRL+S כדי לשמור את עבודתך.

לאחר החלת תבנית מותאמת אישית על שדה, באפשרותך לבדוק את התבנית על-ידי ביצוע אחת או כל הפעולות הבאות:

 • הזן ערכים ללא מפרידי אלפים או מפרידים עשרוניים ובדוק כיצד התבנית מטפלת בנתונים. האם התבנית ממקמת את המפרידים במקומות המתאימים?

 • הזן ערכים ארוכים יותר או קצרים יותר מאלו שלהם אתה מצפה (עם או ללא מפרידים), ובדוק כיצד התבנית מתנהגת. האם התבנית מוסיפה שטחים ריקים לא רצויים או אפסים מובילים או נגררים?

 • הזן ערך אפס או Null בתבנית שמיועדת לערכים חיוביים או שליליים, ובדוק אם אתה מרוצה מהתוצאה.

לראש הדף

ציון תבנית עבור סוגי הנתונים ' טקסט ' תזכיר

סוגי הנתונים טקסט ותזכירים מקבל תבניות מוגדרות מראש. סוג הנתונים טקסט מקבל תבניות מותאמות אישית בלבד, סוג הנתונים תזכיר מקבל מותאם אישית וגם עיצוב טקסט עשיר.

בדרך כלל, החלת תבניות מותאמות אישית על סוגי נתונים טקסט ותזכירים כדי להקל על קריאת הנתונים של הטבלה. לדוגמה, אם אתה משתמש בטופס אינטרנט לאיסוף מספרי כרטיסי אשראי, מאחסן מספרים אלה ללא רווחים, באפשרותך להשתמש בתבנית מותאמת אישית להוספת הרווחים המתאימים כדי להקל על קריאת מספרי כרטיס אשראי.

תבניות מותאמות אישית עבור סוגי הנתונים טקסט ותזכירים אפשר שני חלקי תבנית בלבד במחרוזת. המקטע הראשון של מחרוזת התבנית שולט במראה של טקסט ולאחר מכן החלק השני מציג ערכים ריקים או מחרוזות באורך אפס. אם לא תציין תבנית, Access שמאלה יישור כל הטקסט בגליונות הנתונים.

הטבלה הבאה מפרטת ומסבירה את התבניות המותאמות אישית שניתן להחיל על שדות בעלי סוגי הנתונים טקסט או תזכיר.

תו

תיאור

@

משמש כדי להציג תו זמין כלשהו במיקומו במחרוזת התבנית. אם Access מציב את כל התווים בנתונים המשמשים כבסיס, כל מצייני המיקום הנותרים מופיעים כשטחים ריקים.

לדוגמה, אם מחרוזת התבנית היא @@@@@ והטקסט המשמש כבסיס הוא ABC‏, הטקסט מיושר לשמאל עם שני שטחים ריקים מובילים.

&

משמש כדי להציג תו זמין כלשהו במיקומו במחרוזת התבנית. אם Access מציב את כל התווים בנתונים המשמשים כבסיס, מצייני המיקום הנותרים אינם מציגים דבר.

לדוגמה, אם מחרוזת התבנית היא &&&&& והטקסט הוא ABC‏, רק הטקסט המיושר לשמאל מוצג.

!

משמש כדי לכפות מילוי של תווי מצייני מיקום משמאל לימין במקום מימין לשמאל. יש להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת התבנית.

‎<‎

משמש כדי לכפות אותיות קטנות על כל הטקסט. עליך להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת תבנית, אך באפשרותך להוסיף לפניו סימן קריאה (!).

‎>‎

משמש כדי לכפות אותיות גדולות על כל הטקסט. עליך להשתמש בתו זה בתחילת מחרוזת תבנית, אך באפשרותך להוסיף לפניו סימן קריאה (!).

*

בעת השימוש בו, התו המופיע מיד לאחר הכוכבית (*) הופך לתו מילוי ‏— תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג טקסט כמיושר לשמאל וממלא את האזור שמימין לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית. כאשר הדבר נעשה, Access ממלא את השטחים הריקים בתו שצוין.

שטח ריק, + - $ ()

משמש להוספת שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -), סמלים פיננסיים ($ ¥ £) וסוגריים כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות  - שים לב שניתן להציב תווים אלה בכל מקום במחרוזת התבנית.

"טקסט ליטרלי"

השתמש בסימני מרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך להציג למשתמשים.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את השם בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

הערה: כאשר אתה מציין תבנית, Access ממלא את תווי מצייני המיקום בנתונים מהשדה המשמש כבסיס.

להחלת תבנית מותאמת אישית, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בחר את השדה שברצונך לעצב ובכרטיסיה כללי, לחץ על התא שליד התיבה תבנית_עיצוב.

 3. הזן את התבנית.

  סוג תבנית מותאמת אישית שבאפשרותך לציין תלוי בסוג הנתונים שבחרת עבור השדה.

 4. הקש CTRL+S כדי לשמור את עבודתך.

באפשרותך לבדוק את עיצוב מותאם אישית בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • הזן ערכים באותיות רישיות או באותיות קטנות, ובדוק כיצד התבנית מטפלת בנתונים. האם התוצאות הגיוניות?

 • הזן ערכים ארוכים יותר או קצרים יותר מאלו שלהם אתה מצפה (עם או ללא מפרידים), ובדוק כיצד התבנית מתנהגת. האם התבנית מוסיפה שטחים ריקים לא רצויים או שטחים מובילים או נגררים, או תווים לא צפויים?

 • הזן מחרוזת באורך אפס או ערך Null, ובדוק אם אתה מרוצה מהתוצאה.

לראש הדף

ציון תבנית עבור נתוני תאריך/שעה סוג

אם לא תציין תבנית מוגדרת מראש או מותאמת אישית, Access מחיל את התבנית General Date‏ ‏—‏ m/dd/yyyy h:nn:ss AM/PM

תבניות מותאמות אישית עבור שדות תאריך/שעה יכולות להכיל שני חלקים — אחד עבור התאריך והשניה עבור זמן — והפרד את המקטעים באמצעות נקודה-פסיק. לדוגמה, באפשרותך ליצור מחדש את תבנית התאריך הכללית באופן הבא: m/dd/yyyy; h:nn: ss.

תו

תיאור

מפריד תאריך

משמש כדי לשלוט במקום שבו Access מציב את המפריד עבור הימים, החודשים והשנים. Access משתמש במפריד המוגדר בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע אודות הגדרות אלה, ראה שינוי ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את המראה של סוגי נתונים מסוימים.

c

משמש כדי להציג את תבנית התאריך הכללית.

d או dd

משמש כדי להציג את היום בחודש בתור ספרה אחת או שתיים. עבור ספרה אחת, השתמש במציין מיקום בודד. עבור שתי ספרות, השתמש בשני מצייני מיקום.

ddd

משמש כדי לקצר את שם היום בשבוע לשלוש אותיות.

לדוגמה, יום שני יופיע בתור שני.

dddd

משמש כדי לפרט את כל ימות השבוע.

ddddd

משמש כדי להציג את התבנית Short Date.

dddddd

משמש כדי להציג את התבנית Long Date.

w

משמש כדי להציג את מספרו של היום בשבוע.

לדוגמה, יום שני יופיע בתור 2.

m או mm

משמש כדי להציג את החודש כמספר בעל ספרה אחת או שתי ספרות.

mmm

משמש כדי לקצר את שם החודש לשלוש אותיות.

לדוגמה, אוקטובר יופיע בתור אוק.

mmmm

משמש כדי לפרט את כל שמות החודשים.

q

משמש כדי להציג את המספר של הרבעון הקלנדרי הנוכחי (1-4).

לדוגמה, עבור תאריך בחודש מאי, Access מציג 2 בתור ערך הרבעון.

y

משמש כדי להציג את היום בשנה (1-366).

yy

משמש כדי להציג את שתי הספרות האחרונות של השנה.

הערה: אנו ממליצים על הזנה והצגה של כל ארבע הספרות של השנה הנתונה.

yyyy

משמש כדי להציג את כל ספרות השנה בטווח של 0100-9999.

מפריד שעה

משמש כדי לשלוט במקום שבו Access מציב את המפריד עבור השעות, הדקות והשניות. Access משתמש במפריד המוגדר בהגדרות האזוריות של Windows. .

h או hh

משמש כדי להציג את השעה כספרה אחת או כשתי ספרות.

n או nn

משמש כדי להציג את הדקות כספרה אחת או כשתי ספרות.

s או ss

משמש כדי להציג את השניות כספרה אחת או כשתי ספרות.

ttttt

משמש כדי להציג את התבנית Long Time.

AM/PM

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות עם טקסט AM או PM עוקב. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב כדי להגדיר את הערך.

A/P או a/p

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות עם טקסט A, ‏P, ‏a או p עוקב. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב כדי להגדיר את הערך.

AMPM

משמש כדי להציג ערכי שעון בתבנית של 12 שעות. Access משתמש במצייני לפנה"צ ואחה"צ המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows.

שטח ריק, + - $ ()

משמש להוספת שטחים ריקים, תווים מתמטיים (+ -), סמלים פיננסיים ($ ¥ £) וסוגריים כנדרש, בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) וכוכבית (*), הקף אותם במרכאות כפולות. שים לב שניתן להציב אותם בכל מקום.

\

משמש כדי לכפות על Access להציג את התו העוקב הבא. פעולה זו זהה להקפת תו במרכאות כפולות.

*

משמש כדי לכפות על התו העוקב הבא את הכוכבית כדי שיהפוך לתו מילוי - תו המשמש למילוי שטחים ריקים. בדרך כלל, Access מציג טקסט מיושר לשמאל וממלא את האזור מימין לערך בשטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית. כאשר הדבר נעשה, Access ממלא שטחים ריקים בתו שצוין.

"טקסט מילולי"

השתמש במרכאות כפולות כדי להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו.

[color]

משמש כדי להחיל צבע על כל הערכים בחלק בתבנית. עליך להקיף את השם בסוגריים ולהשתמש באחד מהשמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן.

לראש הדף

למד עוד אודות אפשרויות עיצוב

אם אתה מעוניין שדה בגליון נתונים, טופס או דוח כדי להציג ערך מסוים לחוץ השדה מאחסן ערך אחר, צור שדה בדיקת מידע. כדי ללמוד עוד אודות שדות בדיקת מידע, קרא התאמה אישית של הצגת הנתונים על-ידי יצירת שדה בדיקת מידע. כדי לשלוט בתבנית שבה הזנת נתונים, קרא את יצירת מסיכת קלט כדי להיכנס לשדה או לשלוט ערכים מסוים. כדי ללמוד כיצד להוסיף עיצוב טקסט עשיר על שדה, קרא הוסף או הוסף שדה טקסט עשיר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×