ציור עיקול או עיגול

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה דן הציור עיקולים, עיגולים ואליפסות. לקבלת מידע אודות ציור קווים, ראה לצייר או מחיקה של קו או מחבר. לקבלת מידע אודות צורות חופשיות ונקודות העריכה בצורות, ראה לצייר או עריכה של צורה חופשית.

ציור עיקול

 1. בכרטיסיה הוספה, לחצץ על צורות.

 2. תחת קווים, לחץ על עיקול.

 3. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לצייר את העיקול, גרור כדי לצייר ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף עיקול.

 4. כדי לסיים צורה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את הצורה פתוחה, לחץ פעמיים בכל עת.

  • כדי לסגור את הצורה, לחץ ליד נקודת ההתחלה שלה.

לראש הדף

ציור אליפסה או עיגול

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על צורות.

 2. תחת צורות בסיסיות, לחץ על אליפסה.

 3. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לצייר את האליפסה, ולאחר מכן גרור כדי לצייר את הצורה.

 4. כדי לצייר עיגול, הקש Shift לחוץ תוך כדי גרירה.

  הערות: 

  • באפשרותך לשנות את מראה העיגול או העיקול על-ידי הוספת מילוי צורה או אפקט או שינוי הגבול.

  • אם ברצונך ליצור דיאגרמה מתקדמת יותר כמו עיגולים חופפים, תרשים ארגוני, או תרשים זרימה, באפשרותך ליצור גרפיקת SmartArt במקום לצייר באופן ידני כל צורה.

  • עיגולים ואליפסות מתמלאים באופן אוטומטי. אם אינך מעוניין שהצורה תעלים דבר שמתחתיה, כגון טקסט או תאים, בחר את הצורה, ובכרטיסיה עיצוב, לחץ על מילוי צורה, ולאחר מכן לחץ על ללא מילוי.

לראש הדף

ציור עיקול

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.
  ' צורות ' בכרטיסיה ' הוספה '.

 2. תחת קווים, לחץ על עיקול תמונת לחצן .

 3. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לצייר את העיקול, גרור כדי לצייר ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף עיקול.

 4. כדי לסיים צורה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את הצורה פתוחה, לחץ פעמיים בכל עת.

  • כדי לסגור את הצורה, לחץ ליד נקודת ההתחלה שלה.

   הערה: כברירת מחדל, מתמלא צורה סגורה. כדי לוודא כי הצורה לא יסתירו את התאים שמתחתיו, בחר את הצורה, ולאחר מכן תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן לחץ על לא מילוי

לראש הדף

ציור אליפסה או עיגול

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  ' צורות ' בכרטיסיה ' הוספה '.

 2. תחת צורות בסיסיות, לחץ על אליפסה תמונה של הצורה אליפסה .

 3. לחץ במקום שבו ברצונך העיגול כדי להתחיל. כדי להפוך הצורה עיגול, החזק את SHIFT לחוץ בעת הגרירה לשינוי לצייר.

  הערות: 

  • באפשרותך לשנות את מראה העיגול או העיקול על-ידי הוספת מילוי צורה או אפקט צורה או שינוי של גבול הצורה.

  • אם ברצונך ליצור דיאגרמה מתקדמת יותר כמו עיגולים חופפים, תרשים ארגוני או תרשים זרימה, באפשרותך ליצור גרפיקת SmartArt במקום לצייר באופן ידני כל צורה.

  • כברירת מחדל, מתמלא עיגול או אליפסה. כדי לוודא כי הצורה לא יסתירו את התאים שמתחתיו, בחר את הצורה, ולאחר מכן תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן לחץ על לא מילוי.

לראש הדף

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הערות: 

 • כדי להתאים את העיקול כדי להעניק לה מראה חלקה יותר, לחץ על הצורה. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' ולאחר מכן לחץ על ערוך נקודות. גרור אחת מנקודות קודקודים המפרטות את הצורה. קודקוד הוא הנקודה, המצוינת על-ידי נקודה שחורה, בה עיקול מסתיים או הנקודה שבה שני מקטעי קו להיפגש באופן עיקול חופשית, או שרבוט צורה.

 • כדי להקל עליך לצייר פרטים, הגדל את מידת ההגדלה ל- 200 אחוזים. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה שינוי גודל תצוגה, לחץ על שנה גודל תצוגה, ולאחר מכן לחץ על 200%.

 • כדי לשלוט בציור באופן מדויק יותר, בלוח הבקרה, קבע את מהירות המצביע למהירות האיטית ביותר הזמינה.

 • כברירת מחדל, מתמלא צורה סגורה. כדי לוודא כי הצורה לא יסתירו את התאים שמתחתיו, בחר את הצורה, ולאחר מכן תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן לחץ על לא מילוי.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

ב- outlook או ב- Word

Excel

PowerPoint

ב- outlook או ב- Word

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. תחת קווים, לחץ על עיקול תמונת לחצן .

 4. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לצייר את העיקול, גרור כדי לצייר ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף עיקול.

 5. כדי לסיים צורה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את הצורה פתוחה, לחץ פעמיים בכל עת.

  • כדי לסגור את הצורה, לחץ ליד נקודת ההתחלה שלה.

Excel

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Excel

 2. תחת קווים, לחץ על עיקול תמונת לחצן .

 3. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לצייר את העיקול, גרור כדי לצייר ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף עיקול.

 4. כדי לסיים צורה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את הצורה פתוחה, לחץ פעמיים בכל עת.

  • כדי לסגור את הצורה, לחץ ליד נקודת ההתחלה שלה.

PowerPoint

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'בית' ב-PowerPoint

 2. תחת קווים, לחץ על עיקול תמונת לחצן .

 3. לחץ במקום שבו ברצונך להתחיל לצייר את העיקול, גרור כדי לצייר ולאחר מכן לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף עיקול.

 4. כדי לסיים צורה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להשאיר את הצורה פתוחה, לחץ פעמיים בכל עת.

  • כדי לסגור את הצורה, לחץ ליד נקודת ההתחלה שלה.

הערות: 

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

ב- outlook או ב- Word

Excel

PowerPoint

ב- outlook או ב- Word

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. תחת צורות בסיסיות, לחץ על אליפסה תמונה של הצורה אליפסה .

 4. לחץ במקום שבו ברצונך העיגול כדי להתחיל. כדי להפוך הצורה עיגול, החזק את SHIFT לחוץ בעת הגרירה לשינוי לצייר.

Excel

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Excel

 2. תחת צורות בסיסיות, לחץ על אליפסה תמונה של הצורה אליפסה .

 3. לחץ במקום שבו ברצונך העיגול כדי להתחיל. כדי להפוך הצורה עיגול, החזק את SHIFT לחוץ בעת הגרירה לשינוי לצייר.

PowerPoint

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'בית' ב-PowerPoint

 2. תחת צורות בסיסיות, לחץ על אליפסה תמונה של הצורה אליפסה .

 3. לחץ במקום שבו ברצונך העיגול כדי להתחיל. כדי להפוך הצורה עיגול, החזק את SHIFT לחוץ בעת הגרירה לשינוי לצייר.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×