ציון הגדרות התאימות עבור תבנית טופס

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בעת עיצוב תבנית הטופס שלך, באפשרותך לבחור ליצור תבנית טופס שניתן לפתוח או למלא אותה ב- InfoPath או בדפדפן אינטרנט. אם תבנית הטופס ניתן לפתוח ולערוך למלא אותו באמצעות דפדפן, היא נקראת של תבנית טופס תואמת-דפדפן. סוג זה של תבנית טופס יכול לאחר מכן להיות המותאמות לשימוש בדפדפן כאשר היא מפורסמת לשרת המפעיל InfoPath Forms Services.

מאמר זה מתאר כיצד לבחור הגדרת תאימות עבור תבנית טופס בעת יצירת תבנית טופס בפעם הראשונה או לאחר שכבר יצרת את תבנית הטופס. אם אינך בטוח מהי הגדרת התאימות הנוכחית עבור תבנית הטופס שלך, באפשרותך לפנות לאזור התאימות בשורת המצב של InfoPath, הממוקמת בפינה הימנית התחתונה של חלון InfoPath.

במאמר זה

מבט כולל על תאימות דפדפן

ציון הגדרת תאימות בעת יצירת תבנית טופס

שינוי הגדרות התאימות עבור תבנית טופס קיימת

מבט כולל על תאימות דפדפנים

כל תבניות הטופס תואמות ל- InfoPath — כלומר, המשתמשים יכולים לפתוח ולערוך את הטפסים ב- InfoPath, בתנאי ש- InfoPath מותקן במחשבים שלהם.

אם יש לך גישה לשרת המפעיל InfoPath Forms Services, באפשרותך לעצב תבנית טופס יחידה המכילה שני סוגים של משתמשים — אלה שיש להם InfoPath מותקן שלהם ואלה שאין להם. במקרה השני, משתמשים ממלאים טפסים בדפדפן אינטרנט נתמך, לא ב- InfoPath. אם למשתמשים שלך יש InfoPath מותקן, יש להם אפשרות לפתוח את הטופס ב- InfoPath ויוכלו להתנסות בטווח המלא של תכונות הטופס. למשתמשים הממלאים את הטופס בדפדפן יש גישה לערכה מוגבלת יותר של תכונות, אך הם מפיקים תועלת מהאפשרות להשתמש בטופס למרות ש- InfoPath אינו מותקן במחשב שלהם. אם אתה מתכנן לפרסם את תבנית הטופס שלך בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, עליך לקחת מגבלות אלה בחשבון.

תהליך העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן כולל ציון הגדרת תאימות, אם מראש, בעת יצירת תבנית הטופס לראשונה, או מאוחר יותר, בעת עיצוב תבנית הטופס. לאחר יצירת תבנית טופס תואמת דפדפן, באפשרותך לנסות, לפרסם ולהתאים אותה לדפדפן כך שמשתמשים יוכלו למלא אותה בדפדפן.

לראש הדף

ציון הגדרת תאימות בעת יצירת תבנית טופס

בתיבת הדו-שיח עיצוב טופס, באפשרותך לבחור להפעיל רק תכונות תואמות דפדפן לשימוש בתבנית הטופס שלך. אם תעשה זאת, פקדים או תכונות של InfoPath שאינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן יהיו מוסתרים או לא זמינים כך שלא תתפתה להשתמש בהם בתבנית הטופס שלך.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על עיצוב תבנית טופס.

 2. תחת עצב קובץ חדש מסוג, בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס, לחץ על תבנית טופס.

 3. בגלריה מבוסס על, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיר את מקור נתונים בזמן עיצוב תבנית הטופס, לחץ על ריק.

  • כדי להשתמש בשירות אינטרנט או במסד נתונים כמקור הנתונים עבור תבנית הטופס, לחץ על שירות אינטרנט או מסד נתונים. אפשרות זו מאפשרת לך להציג שאילתה או לשלוח נתונים למקור הנתונים החיצוני.

  • כדי להשתמש בקובץ מסמך XML‏ ‎(‎.xml)‎ או בקובץ סכימת XML (‎.xsd) כמקור הנתונים, לחץ על XML או סכימה.

  • כדי להשתמש במידע על חיבור נתונים בקובץ חיבור נתונים כבסיס למקור הנתונים, לחץ על ספריית חיבורים.

 4. כדי להפוך את תבנית הטופס שלך לתואמת InfoPath Forms Services, בחר בתיבת הסימון הפוך לזמינות רק תכונות המותאמות לשימוש בדפדפן ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הגדרת תאימות בתיבת הדו-שיח 'עיצוב תבנית טופס'

  תבנית טופס חדשה נפתחת ב- InfoPath. בפינה הימנית התחתונה של חלון InfoPath, בשורת המצב, מופיעות המילים תאימות: InfoPath ו- InfoPath Forms Services כך שתדע שתבנית הטופס תפעל בדפדפן אינטרנט וגם ב- InfoPath.

 5. עצב את תבנית הטופס שלך כרגיל.

  אם תכונה מסוימת אינה נתמכת בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, היא מופיעה מעומעמת בממשק המשתמש ולא תהיה לך אפשרות להוסיפה לתבנית הטופס שלך. בדומה לכך, אם פקד מסוים אינו נתמך, הוא אינו מופיע בחלונית המשימות פקדים.

לראש הדף

שינוי הגדרות התאימות עבור תבנית טופס קיימת

באפשרותך לשנות את הגדרת התאימות הנוכחית עבור תבנית טופס קיימת בכל שלב במהלך תהליך העיצוב. לדוגמה, אם ירשת מעמית לעבודה תבנית טופס רגילה התואמת ל- InfoPath בלבד וברצונך שהיא תהיה כעת תואמת דפדפן, באפשרותך לשנות את הגדרות התאימות הקיימות עבור תבנית הטופס.

תבנית טופס התואמת ל- InfoPath בלבד עשויה להכיל תכונות שאינן נתמכות בתבניות טופס תואמות דפדפן, כגון תפקידי משתמשים, חלוניות משימות מותאמות אישית או פקדים של פרטי תבנית בסיס. לאחר ציון הגדרות התאימות החדשות, באפשרותך להציג רשימה של בעיות תאימות הנובעות מהחלפת ההגדרה בחלונית המשימות בודק העיצוב.

 1. פתח את תבנית הטופס.

 2. כדי לפתוח את חלונית המשימות בודק העיצוב , לחץ על בודק העיצוב בתפריט כלים.

 3. בחלק העליון של חלונית המשימות בודק העיצוב, לחץ על שינוי הגדרות תאימות.

  הקישור 'שינוי הגדרות תאימות' בחלונית המשימות פקדים

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס, תחת תאימות דפדפן, לחץ על עצב תבנית טופס שאותה ניתן יהיה לפתוח בדפדפן או ב- InfoPath ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: במקרים מסוימים, ייתכן שתראה שגיאה כאשר תנסה לשנות את הגדרות התאימות. לדוגמה, אם השתמשת בניהול זכויות מידע (IRM) כדי להגביל הרשאה לתבנית טופס קיימת, עליך להסיר הגדרה זו לפני שתוכל לשנות בהצלחה את הגדרות התאימות.

  חלונית המשימות בודק העיצוב תציג כעת שגיאות והודעות הנובעות משינוי הגדרות התאימות.

  הטבלה הבאה מתארת את ההבדל בין שגיאות והודעות בחלונית המשימות בודק העיצוב.

  Icon

  Type

  תיאור

  תמונת סמל

  Error

  תבנית הטופס לא יפעל כראוי. עליך לפתור את השגיאות לפני שתפרסם את תבנית הטופס.

  תמונת סמל

  Message

  תבנית הטופס לא יפעלו כצפוי. הודעות הן חמורות פחות משגיאות. באפשרותך לבחור אם לטפל בהודעות לפני שתפרסם את תבנית הטופס.

 5. תחת תאימות דפדפן בחלונית המשימות בודק העיצוב, לחץ על הטקסט של השגיאה או ההודעה שברצונך לסקור. בעת ביצוע פעולה זו זאת, קורה בדרך כלל אחד מהדברים הבאים:

  • אם הבעיה נובעת מפקד או מאובייקט אחר שאין בהם תמיכה בתבנית הטופס, InfoPath בוחר באופן אוטומטי את הפקד או האובייקט האלה עבורך. לקבלת פרטים נוספים אודות הבעיה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד או האובייקט בתבנית הטופס ולאחר מכן לחץ על פרטים נוספים בתפריט הקיצור.

  • אם הבעיה נובעת מהגדרה שאינה נתמכת — לדוגמה, אם תבנית הטופס שלך מציינת תפקידי משתמשים, שאינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן — InfoPath מציג התראה תיאורית יותר המסבירה את הבעיה.

 6. סקור את שגיאות תאימות הדפדפן ותקן אותן.

  הערה: אם לא תתקן את השגיאות, תוכל עדיין לפרסם את תבנית הטופס תואמת הדפדפן בשרת המפעיל InfoPath Forms Services. עם זאת, לא תהיה לך אפשרות להתאים את תבנית הטופס לדפדפן בשרת, מה שאומר שלא תהיה לאנשים אפשרות להציג או למלא את הטופס בדפדפן אינטרנט.

 7. סקור את הודעות תאימות הדפדפן והחלט אם עליך לתקן אותן.

 8. כדי לעדכן את רשימת השגיאות וההודעות בעת פתירתן, לחץ על רענן.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×