פתרון בעיות של שגיאות בזרימות עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Office SharePoint Designer 2007 הוא אחד מכלי בין SharePoint במוצרים ובטכנולוגיות שבהם באפשרותך להשתמש כדי ליצור זרימות עבודה. אחת מהתכונות הייחודי של יצירת זרימות עבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 היא כי באפשרותך לבדוק את זרימת העבודה עבור שגיאות בעת עיצוב אותו.

מאמר זה מתאר כיצד לבדוק זרימות עבודה עבור שגיאות ב- Office SharePoint Designer 2007. באפשרותך גם למצוא מידע עבור הודעות שגיאה של זרימת העבודה המופיעים בחלונית Office SharePoint Designer 2007 ועבור הודעות השגיאה המופיעות בדפדפן עבור זרימות עבודה לפתרון בעיות שנוצרו ב- Office SharePoint Designer 2007.

מידע כללי

האמת אודות פתרון בעיות של שגיאות בזרימות עבודה

הצגת שגיאות זרימת עבודה ב- SharePoint Designer

הצגת שגיאות זרימת עבודה בדפדפן

הפעלה מחדש של זרימת עבודה לאחר פתרון בעיות

היכן ניתן לקבל עזרה נוספת?

הודעות שגיאה המופיעים ב- SharePoint Designer

(0, 0) אימות פעילות 'ID3' נכשל: המאפיין "תנאי" מכיל ערך לא חוקי. ביטוי התנאי אינו חוקי. הסוג: "WFLib.StringConditions, WFLib, גירסה = 1.0.0.0, תרבות = ניטרלי, PublicKeyToken = 41c356f81cbff68b" אינו מורשה לשימוש כללי זרימת עבודה או תנאים)

כבר קיימת זרימת עבודה בשם שם זרימת עבודה

נמצאו שגיאות בעת הידור זרימת העבודה. קבצי זרימת העבודה נשמרו, אך לא ניתן להפעיל.

טעינת קובץ התצורה עבור זרימת העבודה נכשלה

טעינת זרימת העבודה נכשלה

שגיאה ביצירת בטופס האתחול נתקל SharePoint Designer

סוג פעילות הבסיס אינו חוקי

שם שלב שבחרת אינה חוקית. נא אשר כי הוא שאינו ריק וכי הוא לא תואם שמות שלב קיים

קיימת כבר רשימה, סקר או ספריית מסמכים של בעלי אותו שם

פעולה זו דורשת כי 'אישור תוכן' זמינה עבור הרשימה הנוכחית

ענף זה חייב להיות תנאי

ענף זה חייב להיות שתי פעולות או יותר או ישתנו להפעלת ברצף

אתר אינטרנט זה אינו תומך זרימות עבודה שנוצרו ב- SharePoint Designer

לא ניתן לשייך את זרימת העבודה

לא ניתן לטעון פעולות זרימת עבודה מהשרת

שגיאה בלתי צפויה בשרת

זרימות עבודה מוגדרות על-ידי המשתמש בוטלו על-ידי מנהל SharePoint. לא תהיה אפשרות להפעיל זרימות עבודה מוגדרות על-ידי המשתמש

בעת הגדרת שזרימת העבודה תופעל באופן אוטומטי, עליך לוודא שקיימים ערכי ברירת מחדל עבור כל הפרמטרים של האתחול

זרימות עבודה חייבים להיות משויכים לרשימת SharePoint. אתר זה מכיל רשימות. לפני שתוכל ליצור זרימת עבודה, עליך להוסיף רשימה לאתר.

לא ניתן ליצור פריט ברשימה זו הנוכחית, כיוון שהוא יפעיל מופע נוסף של אותה זרימת עבודה. נקה להפעיל זרימת עבודה זו באופן אוטומטי כאשר פריט חדש נוצר תיבת הסימון כדי לפתור בעיה זו.

לא ניתן להשתמש בפעולת משימה בזרימת עבודה זו, כיוון שהוא יפעיל מופע נוסף של אותה זרימת עבודה. נקה להפעיל זרימת עבודה זו באופן אוטומטי כאשר פריט חדש נוצר תיבת הסימון כדי לפתור בעיה זו.

עליך לבחור רשימה כדי שיוך זרימת עבודה זו עם כדי להמשיך

ציינת שמות קבצי יעד זהים עבור חלק מהקבצים שאתה מנסה להעתיק. ודא שלכל קבצי היעד יש שמות ייחודיים ונסה שוב.

הודעות שגיאה שמציינות מופיעים בדפדפן

אירעה שגיאה בתהליך האישור

המסמך בחוץ

יש להוציא מסמך

בפריט רשימה עבור בדיקת שגיאות

שגיאה בהוצאת של פריט רשימה

שגיאה העתקת פריט רשימה

שגיאה בעת יצירת פריט רשימה

שגיאה בעת מחיקת פריט רשימה

שגיאת ביטול את ההוצאה של פריט רשימה

שגיאה בעת עדכון פריט רשימה

נכשל בעת ההפעלה

נכשל בעת ההפעלה (מנסה שוב)

פריט רשימה לא נמצא

שם קובץ חסר. יש לציין ערך עבור "FileLeafRef" ב- ItemProperties.

מקור הנתונים נכשל בביצוע פקודת ההוספה של פקד

אין אפשרות לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני. ודא שהגדרות הדואר האלקטרוני היוצא עבור השרת מוגדרות כהלכה.

אירעה שגיאה לא צפויה

עדכון התנגשות

תרחישים אחרים לפתרון בעיות

היפר-קישורים אדום מופיעים במעצב זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007

למשתמש אין אפשרות להזין ערכים פעולה במעצב זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007

הגדרת הפעלה אוטומטית של זרימות עבודה הידור ב- Office SharePoint Designer 2007

האמת אודות פתרון בעיות של שגיאות בזרימות עבודה

זרימת עבודה היא אחת מתכונות ביותר מורכבים ולא רב-עוצמה ב- SharePoint במוצרים ובטכנולוגיות. באפשרותך להשתמש בזרימת עבודה כדי להוסיף במהירות לוגיקה מותנית לאתר או ליישום שלך מבלי לכתוב קוד. חזקים כפי שהן, זרימות עבודה רגישים גם כל בעיה בסביבת המשתמש, במיוחד המצב של פריטי רשימה זרימת עבודה הפועלת עם הגדרות השרת אשר שולטת זרימות עבודה. מיותרת להוספת, כאשר וזיהוי בעיה, fail זרימות עבודה. הסיבות הנפוצות ביותר לכשל של זרימת עבודה הם פגם עיצוב זרימת עבודה, בעיות רשת או הרשאות משתמש מוגבל, באותו מובן הרחבה. עקב התלות גבוהה בכל גורמים אלה ומורכבות שאליו בנויים זרימות עבודה, פתרון בעיות של זרימות עבודה לעתים שתקבל מאתגרות.

עיין במידע פתרון הבעיות במאמר זה כטופס הנחיות. מאמר זה מציין רק את הגורמים הנפוצים לשגיאות זרימת עבודה. הסיבה לכך היא גורמים רבים של שגיאות בזרימות עבודה עשוי להיות ייחודי בסביבת המשתמש. כדי לפתור את שגיאת זרימת עבודה, מומלץ גם לחפש בעיות אחרות בסביבה שלך אם אתה חושב כי הוא בלתי נפוצות טבע הבעיה. בסעיף בהמשך היכן ניתן לקבל עזרה נוספת? גם מפנה אותך למשאבים שימושיים לקבלת עזרה נוספת אודות פתרון בעיות של שגיאות זרימת עבודה.

לראש הדף

הצגת שגיאות זרימת עבודה ב- SharePoint Designer

בעת עיצוב זרימת עבודה ב- Office SharePoint Designer 2007, חשוב לבדוק את זרימת העבודה עבור נתונים חסרים או לא חוקיים. אחרת הוא לא יעבור הידור בהצלחה. במעצב זרימת העבודה, לחץ על בדוק זרימת עבודה. אם זרימת העבודה חסר נתונים, או אם הוא מכיל נתונים לא חוקיים, קיימות דרכים רבות שבהן Office SharePoint Designer 2007 מאפשר לך לדעת, כפי שמוצג כאן.

מחווני שגיאות במעצב זרימת העבודה

1. לחץ על לחצן בדוק זרימת עבודה כדי לאמת את זרימת העבודה. אם זרימת עבודה קיימות שגיאות, מופיעה ההודעה הבאה.

הודעת אזהרה בעת הידור זרימת עבודה המכילה שגיאות

באפשרותך ללחוץ על אישור כדי לשמור ולסגור את זרימת העבודה אם ברצונך לעבוד עליה מאוחר יותר. פעולה זו שומרת רק את זרימת העבודה במצב טיוטה. כפי שצוין קודם לכן, הידור זרימת עבודה, עליך תחילה לפתור את השגיאות. מומלץ ללחוץ על בדוק זרימת עבודה לפני שתלחץ על ' סיום ' כדי הידור זרימת העבודה.

2. אדום היפר-קישור ' מציין כי תנאי או פעולה חסר ערך נדרש. לחץ על ההיפר-קישור כדי להזין את הפרמטר המתאים.

3. האות סמל השגיאה מציינת כי משהו חייב להיות מוגדר לפני שתתחיל את זרימת העבודה.

4. בעת הנחת מצביע העכבר מעל סמל השגיאה, תיאור מסך זה מסביר כיצד ניתן לתקן את השגיאה.

5. תחת שלבי זרימת עבודה, סמל שגיאה לצד שלב זרימת עבודה מציין השלב מכיל שגיאה. לחץ על צעד זה כדי להציג את השגיאות.

לראש הדף

הצגת שגיאות זרימת עבודה בדפדפן

לעתים זרימות עבודה הידור בהצלחה ב- Office SharePoint Designer 2007 מאוחר יותר להיכשל להפעלת בשרת. מספר סיבות עלולות לגרום לכשל של זרימת עבודה — לדוגמה, ייתכנו שזרימת עבודה יצירת פריט חדש מתוך ספריית ספריה זו נמחק, או את ההרשאות שלך עשוי לאחרונה שהשתנו, וכך מונעת הגישה שלך אל הרשימה או אתר. כאשר זרימת עבודה נכשלת הושלמה בהצלחה, המצב שלה הסופי מופיע בעמודה בשם של זרימת עבודה זו, ברשימה שאליה מצורפת זרימת העבודה, כפי שמוצג כאן.

מחוון שגיאה בעמודת זרימת העבודה של פריט

בנוסף הושלם, ייתכן שתראה בעמודה זו מצב סופי הם אירעה שגיאה, להפסיק אותו או נכשל בעת ההפעלה (מנסה שוב).

לחיצה על קישור מצב זה מוביל אותך לדף ' מצב זרימת עבודה ', שבה מופיע תיאור קצר של השגיאה במקטע היסטוריית זרימת עבודה, כפי שמוצג כאן.

תיאור שגיאה בהיסטוריית זרימת העבודה של הפריט

לראש הדף

הפעלה מחדש של זרימת עבודה לאחר פתרון בעיות

כדי להפעיל מחדש זרימת עבודה לאחר לפתרון בעיות, הגישה המומלצת היא כדי להגדיר את זרימת העבודה כדי להתחיל באופן ידני ולאחר מכן להפעיל את זרימת העבודה באופן ידני בדפדפן. אם המטרה שלך היא לבדיקת הבלעדי של זרימת עבודה, בדרך זו אין לך ליצור כמות גדולה של פריטי הרשימה הנוספים כדי להפעיל זרימת עבודה מוגדרת להפעלה כאשר פריט נוצר.

אם המופע הקודם של זרימת עבודה גורמת לשגיאה, עליך לבטל את זרימת העבודה לפני שתנסה להפעיל אותו שוב. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ביטול זרימת עבודה, עיין במאמר ביטול זרימת עבודה מתבצעת.

לראש הדף

היכן ניתן לקבל עזרה נוספת?

קבלת עזרה נוספת בזרימות עבודה על-ידי חיפוש בפורום וביצוע לשאול שאלה משלך:

לראש הדף

הודעות שגיאה המופיעים ב- SharePoint Designer

סעיף זה מפרט את הודעות השגיאה של זרימת העבודה המופיעים בחלונית Office SharePoint Designer 2007. גורם סביר השגיאה ואת איזו פעולה מתקנת לנקוט מקבלים עבור כל הודעת שגיאה.

הערה: מספר שגיאות ניתנות לפתרון רק על-ידי מנהל השרת, כך מתקנת מידע ספציפי מנהל שרת גם מבוטאת עבור כמה מהודעות השגיאה.

(0, 0) אימות פעילות 'ID3' נכשל: המאפיין "תנאי" מכיל ערך לא חוקי. ביטוי התנאי אינו חוקי. הסוג: "WFLib.StringConditions, WFLib, גירסה = 1.0.0.0, תרבות = ניטרלי, PublicKeyToken = 41c356f81cbff68b" אינו מורשה לשימוש כללי זרימת עבודה או תנאים)

שגיאה הידור זרימת עבודה זו מופיעה בכרטיסיה מתקדם של תיבת הדו-שיח של השגיאה זרימת עבודה.

הערה: המזהה ואת המידע הרכבה עשויים להשתנות עבור כל מופע של הודעת השגיאה.

סיבה

 • פעולה אחת או יותר בשימוש ההרכבות להפניה זרימת העבודה אינם מפורטים ברשימה בטוחים בקובץ web. config.

 • פעולה אחת או יותר בשימוש ההרכבות להפניה זרימת העבודה מפורטים כלא בטוח ברשימה בטוחים בקובץ web. config.

פתרון

מנהל שרת אמורה לפתוח את הקובץ web. config וודא כי הרכבות מפורטים כהלכה בקובץ ה. לביצוע פעולה זו:

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את זרימת העבודה במעצב זרימת העבודה ורשום פעולות ואת התנאים שבהם נעשה שימוש בזרימת העבודה.

 2. בשרת, פתח. פעולות הקובץ ורשום את הרכבות והסוג המשמש עבור כל פעולה ותנאי. הנתיב. קובץ פעולות היא:

  כונן\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\מספר הגירסה %\TEMPLATE\שפה % LCID %\workflow

 3. בשרת, פתח את הקובץ web. config מספריית הבסיס בפנקס הרשימות או כל עורך טקסט אחרים וודא כי סוגי עבור תנאים ופעולות זרימת עבודה אלה מפורטים במקטע הרכבות בטוחים של הבטוחים.

  הערה: סוגי הפניה כבטוחות באפשרותך להשתמש בתווים כלליים (*) כשמות סוג ולאחר הרכבות עשוי לאפשר או לא לאפשר סוגים מסוימים. בכל פעם סוג מפנים באופן בטוח והן לא בטוחים בהרכבה (אפילו כלליים), עדיין משמעות הסוג הוא לא בטוחים. לכן, חשוב במיוחד לוודא הסוג עבור הפעולה נתון או תנאי אליו הפניה במפורש כבטוח ברשימה הרכבות בטוחים.

לראש הדף

כבר קיימת זרימת עבודה בשם שם זרימת עבודה

סיבה

הזנת שם שכבר נמצא בשימוש על-ידי זרימת עבודה אחר באתר.

פתרון

הזן שם ייחודי עבור זרימת העבודה. שמות זרימות עבודה חייבים להיות ייחודיים ברמת האתר.

לראש הדף

נמצאו שגיאות בעת הידור זרימת העבודה. קבצי זרימת העבודה נשמרו, אך לא ניתן להפעיל.

סיבה

 • ייתכן בטעות ביטלת את תהליך הידור זרימת העבודה.

 • האימות בצד השרת עבור זרימת העבודה לא הצליחה עקב שגיאות בזרימת העבודה.

פתרון

 • אם בטעות ביטלת את הידור זרימת עבודה, לחץ על סיום על מעצב זרימת העבודה הידור זרימת העבודה שוב.

 • אחרת, ודא שהעיצוב של זרימת העבודה משתמשת נתונים חוקיים ולוגיקה.

לראש הדף

טעינת קובץ התצורה עבור זרימת העבודה נכשלה

סיבה

סיבה אפשרית היא כי קובץ התצורה של ה-XML זרימת העבודה שעבורה אתה מנסה לפתוח מכיל סימון XOML לא חוקי.

פתרון

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, ברשימת התיקיות, לחץ על סימן החיבור (+) לצד הספריה זרימות עבודה כדי להרחיב אותו ולאחר מכן לחץ על סימן החיבור (+) לצד התיקיה של זרימת העבודה שלך כדי להרחיב אותו.

 2. לחץ פעמיים על קובץ תצורה (Workflow_name. xoml.wfconfig.xml) כדי לפתוח אותו.

 3. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בדף ולאחר מכן לחץ על אמת XML תקין.

 4. תקן שגיאות ושמור את הקובץ.

 5. פתח מחדש את זרימת העבודה.

לראש הדף

טעינת זרימת העבודה נכשלה

סיבה

סיבה אפשרית היא כי קובץ הכללים של זרימת העבודה של זרימת העבודה שבה אתה מנסה לפתוח מכיל סימון XML לא חוקי.

פתרון

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, ברשימת התיקיות, לחץ על סימן החיבור (+) לצד הספריה זרימות עבודה כדי להרחיב אותו ולאחר מכן לחץ על סימן החיבור (+) לצד התיקיה של זרימת העבודה שלך כדי להרחיב אותו.

 2. לחץ פעמיים על הקובץ כללים כדי לפתוח אותו.

  שם הקובץ כללים הוא בדרך כלל Workflow_name. xoml.rules.

 3. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בדף ולאחר מכן לחץ על אמת XML תקין.

 4. תקן שגיאות; לאחר מכן שמור וסגור את הקובץ.

לראש הדף

שגיאה ביצירת בטופס האתחול נתקל SharePoint Designer

סיבה

ייתכן בטעות ביטלת את תהליך הידור זרימת עבודה בעלת פרמטרים לאתחול בתוכה.

פתרון

לחץ על סיום שוב הידור זרימת העבודה.

לראש הדף

סוג פעילות הבסיס אינו חוקי

סיבה

חסר מידע הרכבה עבור הרכבות אחד או יותר המפנה סוג הבטוחים בקובץ web. config.

פתרון

 • בשרת, יחזרו הקובץ web. config בספריית הבסיס לגירסה המקורית. ייתכן שתידרש בהתקנה נקייה של Microsoft Office SharePoint Server 2007 או Windows SharePoint Services 3.0.

---OR--

 1. ודא כי הסימונים הבאים קיים בקובץ web. config. באפשרותך להעתיק את המקטעים הדרושים או את כל הסימונים לפי הצורך.

  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Activities, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.ComponentModel, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.*" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowActivationProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowTaskProperties" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.Workflow" TypeName="SPWorkflowHistoryEventType" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" Namespace="Microsoft.SharePoint.WorkflowActions" TypeName="*" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Guid" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="DateTime" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Boolean" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Double" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="String" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="Hashtable" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections" TypeName="ArrayList" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Diagnostics" TypeName="DebuggableAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="CompilationRelaxationsAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Runtime.CompilerServices" TypeName="RuntimeCompatibilityAttribute" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="Int32" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System" TypeName="TimeSpan" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" Namespace="System.Collections.ObjectModel" TypeName="Collection`1" Authorized="True" />
  <authorizedType Assembly="System.Workflow.Runtime, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Workflow.Runtime" TypeName="CorrelationToken" Authorized="True" />
 2. שמור את הקובץ web. config.

 3. הפעל מחדש את Internet Information Services (IIS) באמצעות כלי שורת הפקודה IISReset. השתמש את iisreset / noforceשל שורת פקודה.

לראש הדף

שם שלב שבחרת אינה חוקית. נא אשר כי הוא שאינו ריק וכי הוא לא תואם שמות שלב קיים

סיבה

יש לך אחד משמאל לתיבה שם שלב ריק או שם שלב שהזנת תואם אחר שם שלב בתהליך זרימת העבודה.

פתרון

הזן שם ייחודי שלב בתיבה שם שלב עבור שלב זה.

הזנת שם השלב של שלב זרימת עבודה במעצב זרימת העבודה

לראש הדף

קיימת כבר רשימה, סקר או ספריית מסמכים של בעלי אותו שם

הודעה זו עשויה להופיע בעת הזנת שם עבור טופס משימה מותאם אישית האשף משימה מותאמת אישית. שימוש באשף זה בעת קביעת התצורה של פעולות משימה שלוש את: הקצאת טופס לקבוצה, הקצה פריט לביצוע, ואסוף נתונים ממשתמש.

סיבה

 • השם של טופס משימה מותאם אישית נמצא כבר בשימוש של טופס משימה מותאם אישית אחר.

 • שם הטופס המותאם אישית תואם לשמו של זרימת העבודה.

פתרון

 • הזן שם ייחודי עבור טופס משימה מותאם אישית.

 • אם טופס משימה מותאם אישית בפעולה פעילות יש שם זהה לזה של זרימת העבודה, מחק את הפעולה של משימה ולאחר מכן הוסף אותו שוב. הקפד להזין שם ייחודי עבור טופס משימה מותאם אישית.

לראש הדף

פעולה זו דורשת כי 'אישור תוכן' זמינה עבור הרשימה הנוכחית

הודעת שגיאה זו מוצגת כתיאור בעת הנחת מצביע העכבר מעל סמל שגיאה, כפי שמוצג בסעיף הקודם הצגת שגיאות זרימת עבודה ב- SharePoint Designer.

סיבה

אתה מנסה להגדיר את השדה ' מצב אישור ' עבור פריט רשימה או ספריה ברשימה או בספריה אשר אינו כולל את התכונה אישור תוכן מופעל.

פתרון

הפעל אישור תוכן עבור הרשימה או הספריה. בצע את הפעולות הבאות:

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, ברשימת התיקיות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הרשימה או הספריה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסיה הגדרות.

 3. בחר את תיבת הסימון דרוש אישור תוכן עבור פריטים שיישלחו.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

ענף זה חייב להיות תנאי

הודעה זו מופיעה עם סמל שגיאה לצד פעולה במעצב זרימת העבודה.

סיבה

שלב עם ענפי תנאי, בכל ענף מלבד הפריט האחרון להתקין את תנאי. כאשר אין תנאי בענף האחרון, היא פועלת חלק "אחר" if/אחר הצהרת: זרימת העבודה תפעל כל אחת ענפי אחרים אם תנאים אלה מתקיים; אחרת, הוא יפעל הפעולה בענף האחרון, שאינו מכיל כל תנאי.

פתרון

 • הוסף תנאי בענף המתאימה ברשימה השלב. לשם כך, לחץ על תנאים בענף ולאחר מכן בחר תנאי מתוך הרשימה.

 • הזז את ענף תנאי ללא לסוף השלב. לשם כך, לחץ על החץ למטה בפינה השמאלית העליונה בענף המתאימה ולאחר מכן לחץ על הזז הסתעפות למטה. חזור על עד להופעת בענף בחלק התחתון של השלב.

לראש הדף

ענף זה חייב להיות שתי פעולות או יותר או ישתנו להפעלת ברצף

הודעה זו מופיעה עם סמל שגיאה לצד פעולה במעצב זרימת העבודה.

סיבה

זרימת העבודה מוגדרת להפעלה הפעולות במקביל, אך אין פעולה אחת בלבד בענף.

פתרון

הוסף פעולה בענף המתאימה, או שנה את זרימת העבודה כדי להפעיל את הפעולות ברצף:

 • כדי להוסיף פעולה בענף המתאים בזרימת העבודה, פעולות, לחץ על ולאחר מכן לחץ על פעולה ברשימה, או לחץ על פעולות נוספות כדי לראות את הרשימה המלאה.

 • כדי להפוך את זרימת העבודה הפעל פעולות ברצף, לחץ על החץ למטה בפינה השמאלית העליונה בענף המתאימה ולאחר מכן לחץ על הפעל את כל הפעולות ברצף.

לראש הדף

אתר אינטרנט זה אינו תומך זרימות עבודה שנוצרו ב- SharePoint Designer

סיבה

 • Office SharePoint Designer 2007 אינו יכול לזהות השרת עבור האתר שלך פועל באופן Microsoft Office SharePoint Server 2007 או Windows SharePoint Services 3.0.

 • אין לך את ההרשאות הנחוצות ליצירת זרימות עבודה.

פתרון

 • צא ולאחר מכן התחל Office SharePoint Designer 2007. אם אתה עדיין לא ניתן ליצור זרימות עבודה, היא תהיה ייתכן שהשרת אינו זמין, או כי השרת אינו פועל Office SharePoint Server 2007 או Windows SharePoint Services 3.0. פנה למנהל השרת שלך לקבלת סיוע.

 • הבעלים של האתר עליך לאמת כי המשתמש המושפע נוספה לרשימה של משתמשים בעלי הרשאות בספריית זרימות עבודה. אם לא, הוסף את המשתמש אל הרשימה:

  1. ב- Office SharePoint Designer 2007, ברשימת התיקיות, לחיצה ימנית הספריה זרימות עבודה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

  2. לחץ על הכרטיסיה אבטחה.

  3. לחץ על נהל הרשאות באמצעות הדפדפן.

  4. בדפדפן, על ההרשאות: זרימות עבודה, לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על הוסף משתמשים.

  5. הוסף את המשתמש לרשימה.

לראש הדף

לא ניתן לשייך את זרימת העבודה

זוהי שגיאת הידור זרימת עבודה.

סיבה

תיקיית זרימת העבודה עבור זרימת העבודה הנוכחית אינה בתוך התיקיה זרימות עבודה ברשימת התיקיות, כנראה הועברה.

פתרון

אתר את תיקיית זרימת עבודה ברשימה תיקיה, העבר אותו בחזרה אל התיקיה זרימות עבודה.

לראש הדף

לא ניתן לטעון פעולות זרימת עבודה מהשרת

סיבה

 • אתה או מפתח בארגון שלך ייתכן שהוספת פעילויות מותאמות אישית לזרימת עבודה ולאחר בתהליך, ייתכן שהזנת סימוני XML לא חוקי או לא מדויקים בקובץ.

 • WSS. פעולות הקובץ פגום.

  הערה: בכל פעם שאתה יוצר פעולה מותאמת אישית, מומלץ ליצור תחילה תמיד עותק של WSS. פעולות הקובץ באותו מיקום שבו WSS. קובץ פעולות. לאחר מכן להוסיף את הפרמטרים של הפעולה המותאמת אישית וכללי העותק של WSS. קובץ פעולות. עליך ליצור אחד כזה לעותק WSS. פעולות עבור כל פעולה מותאמת אישית או תנאי. בדרך זו, אם. קובץ פעולות עם המידע עבור הפעולה המותאמת אישית היו כדי נפגמה, באפשרותך לחזור תמיד את הקובץ לגירסה המקורית, ולאחר מכן להוסיף מחדש את כל המידע עבור הפעולה המותאמת אישית.

פתרון

מנהל שרת אמור לפתור את הסימונים XML לא חוקיים ב-. קובץ פעולות. שרת אינטרנט חזיתי פועלים Office SharePoint Server 2007 או Windows SharePoint Services 3.0, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את סייר Windows ונווט אל המתאימות. קובץ פעולות. הנתיב הוא:

  כונן\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\מספר הגירסה %\TEMPLATE\שפה % LCID %\workflow

 2. פתח. פעולות בקובץ Office SharePoint Designer 2007.

 3. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום כלשהו בקובץ ה-XML ולאחר מכן לחץ על אמת XML תקין.

 4. תקן שגיאות ולאחר מכן שמור את הקובץ.

 5. הפעל מחדש את Internet Information Services (IIS) באמצעות כלי שורת הפקודה IISReset. השתמש את iisreset / noforceשל שורת פקודה.

 6. חזור על הליך זה עבור כל אחרים שרתי האינטרנט החזיתיים, במידת הצורך.

אם בשיטה שלעיל לא פותרת את הבעיה, נסה את הפעולות הבאות:

 1. חזור WSS. קובץ פעולות לגירסה המקורית.

 2. יצירת עותק של WSS. פעולות קובץ באותו מיקום והוסף את המידע פעולה מותאמת אישית.

  חזור על השלב שלעיל עבור כל פעולה מותאמת אישית.

  הערה: בכל פעם שאתה יוצר פעולה מותאמת אישית, מומלץ ליצור תחילה תמיד עותק של WSS. פעולות הקובץ באותו מיקום שבו WSS. קובץ פעולות. לאחר מכן להוסיף את הפרמטרים של הפעולה המותאמת אישית וכללי העותק של WSS. קובץ פעולות. עליך ליצור אחד כזה לעותק WSS. פעולות עבור כל פעולה מותאמת אישית או תנאי. בדרך זו, אם. קובץ פעולות עם המידע עבור הפעולה המותאמת אישית היו כדי נפגמה, באפשרותך לחזור תמיד את הקובץ לגירסה המקורית, ולאחר מכן להוסיף מחדש את כל המידע עבור הפעולה המותאמת אישית.

אם WSS. פעולות הקובץ פגום, חזרה WSS. קובץ פעולות לגירסה המקורית.

לראש הדף

שגיאה בלתי צפויה בשרת

זוהי שגיאת הידור זרימת עבודה.

סיבה

ייתכן שהוספת כמה ערכים חדשים לרשימה הרכבות בטוחים בקובץ web. config. הרכבות אחד או יותר עשויות לכלול שמות חזקים לא חוקיים.

פתרון

פתח את הקובץ web. config בפנקס הרשימות או כל עורך טקסט, ותקן את הרכבה בעלת שם חזק לא חוקי.

לראש הדף

זרימות עבודה מוגדרות על-ידי המשתמש בוטלו על-ידי מנהל SharePoint. לא תהיה אפשרות להפעיל זרימות עבודה מוגדרות על-ידי המשתמש

סיבה

לא ניתן ליצור זרימות עבודה מותאמות אישית עבור אתר זה מכיוון זרימות עבודה מותאמות אישית אינן זמינות בשרת.

פתרון

מנהל השרת עליך לאפשר זרימות עבודה מותאמות אישית עבור האתר. לשם כך נדרש הרשאות לאתר הניהול המרכזי:

 1. פתח את האתר בניהול המרכזי שמנהל אתר זה.

 2. לחץ על הכרטיסיה ניהול יישומים בסרגל הקישורים העליון.

 3. תחת ניהול זרימת עבודה, לחץ על הגדרות זרימת עבודה.

 4. במקטע זרימות עבודה מוגדרות על-ידי המשתמש, לחץ על כן.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

בעת הגדרת שזרימת העבודה תופעל באופן אוטומטי, עליך לוודא שקיימים ערכי ברירת מחדל עבור כל הפרמטרים של האתחול

סיבה

הודעה זו מופיעה בעת קביעת תצורה של זרימת עבודה להפעלה אוטומטית ומשתמש זרימת עבודה זו טופס אתחול. אם זרימת העבודה מופעלת באופן אוטומטי במקום באופן ידני, המשתמשים לא יהיו ההזדמנות כדי להזין פרמטרים לאתחול בטופס האתחול כשיפעילו את זרימת העבודה.

אם לא ציינת ערכי ברירת מחדל, זרימת העבודה משתמשת פשוט משלו ערכי ברירת מחדל, כגון 0 עבור מספר, כן עבור בוליאני, וערך ריק עבור בוררי תאריכים, שדות בחירה ותיבות טקסט.

פתרון

כדי להזין את ערכי ברירת המחדל עבור הפרמטרים האתחול בזרימת העבודה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את זרימת העבודה (תפריטקובץ, הפקודה פתיחת זרימת עבודה ).

 2. במעצב זרימת העבודה, לחץ על אתחול.

 3. בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על פרמטר ולאחר מכן לחץ על שנה.

 4. בתיבת הדו-שיח שינוי שדה, לחץ על הבא.

 5. הזן ערך ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על סיום.

לראש הדף

זרימות עבודה חייבים להיות משויכים לרשימת SharePoint. אתר זה מכיל רשימות. לפני שתוכל ליצור זרימת עבודה, עליך להוסיף רשימה לאתר.

סיבה

אתה מנסה ליצור זרימת עבודה שאינה מצורפת לרשימה. כל זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 חייב להיות מחובר רשימה או ספריה אחת.

פתרון

בעמוד הראשון של מעצב זרימת העבודה, לחץ על רשימה או ספריה מתוך הרשימה הנפתחת ולאחר מכן המשך. אם הרשימה הנפתחת ריקה, עליך תחילה ליצור רשימה או ספריה באתר.

לראש הדף

לא ניתן ליצור פריט ברשימה זו הנוכחית, כיוון שהוא יפעיל מופע נוסף של אותה זרימת עבודה. נקה להפעיל זרימת עבודה זו באופן אוטומטי כאשר פריט חדש נוצר תיבת הסימון כדי לפתור בעיה זו.

הודעה זו מופיעה עם סמל שגיאה לצד פעולת רשימת במעצב זרימת העבודה.

סיבה

אתה מנסה עיצוב זרימת עבודה שייצור פריט ברשימה שאליה מצורפת זרימת העבודה. אם משתמש יוצרת פריט ברשימה זו מופעלת באופן אוטומטי את זרימת העבודה, זרימת העבודה יוצרת פריט אחר, והתוצאה במופע אחר של זרימת העבודה. תרחיש זה עלול לגרום לזרימת העבודה הפעל בלולאה.

פתרון

 • השתמש ברשימה אחרת בפעולה שונה מהרשימה מצורף לזרימת העבודה.

 • לצרף את זרימת העבודה רשימה אחרת.

 • בעמוד הראשון של מעצב זרימת העבודה, נקה את תיבת הסימון הפעל זרימת עבודה זו כאשר פריט חדש נוצר באופן אוטומטי ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון אפשר הפעלה ידנית מתוך פריט זרימת עבודה זו.

לראש הדף

לא ניתן להשתמש בפעולת משימה בזרימת עבודה זו, כיוון שהוא יפעיל מופע נוסף של אותה זרימת עבודה. נקה להפעיל זרימת עבודה זו באופן אוטומטי כאשר פריט חדש נוצר תיבת הסימון כדי לפתור בעיה זו.

הודעה זו מופיעה עם סמל שגיאה לצד פעולה של משימה במעצב זרימת העבודה.

סיבה

השתמשו באחת הפעולות פעילות (הקצה טופס לקבוצה, הקצה פריט לביצוע או אסוף נתונים ממשתמש ) בזרימת עבודה המחובר אל רשימת המשימות ולאחר גם שקבעת את זרימת העבודה להפעלה אוטומטית כאשר פריט חדש נוצר. אם זרימת העבודה תופעל כאשר משתמש יוצר פעילות ברשימה משימות, זרימת העבודה יוצרת משימה אחרת, והתוצאה במופע אחר של זרימת העבודה. תרחיש זה עלול לגרום לזרימת העבודה הפעל בלולאה.

פתרון

 • לצרף את זרימת העבודה רשימה אחרת.

 • בעמוד הראשון של מעצב זרימת העבודה, נקה את תיבת הסימון הפעל זרימת עבודה זו כאשר פריט חדש נוצר באופן אוטומטי ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון אפשר הפעלה ידנית מתוך פריט זרימת עבודה זו.

לראש הדף

עליך לבחור רשימה כדי שיוך זרימת עבודה זו עם כדי להמשיך

הודעה זו מופיעה כאשר זרימת עבודה שאינה משויכת רשימה בעמוד הראשון של מעצב זרימת העבודה.

סיבה

הסיבה לכך יכול להיות אחת מהפעולות הבאות:

 • קובץ התצורה של זרימת העבודה עבור זרימת עבודה זו נמחקה.

 • ייתכן שהמידע שיוך בקובץ התצורה של זרימת עבודה נמחקו.

 • אם זרימת העבודה שויך בעבר לרשימה, ייתכן ששינית הרשימה או שאינו קיים עוד.

 • ייתכן שניסית לפתוח פעולה מותאמת אישית של זרימת עבודה ב- Office SharePoint Designer 2007.

פתרון

אם פתחת פעולה מותאמת אישית, סגור את החלון. אחרת, בעמוד הראשון של מעצב זרימת העבודה, לחץ על רשימה או ספריה מתוך הרשימה הנפתחת ולאחר מכן המשך.

לראש הדף

ציינת שמות קבצי יעד זהים עבור חלק מהקבצים שאתה מנסה להעתיק. ודא שלכל קבצי היעד יש שמות ייחודיים ונסה שוב.

הודעה זו מופיעה כאשר אתה מנסה הידור זרימת עבודה אשר:

 • מוגדר להפעלה באופן ידני.

 • כולל בפעולת משימה שבו שם הפעילות זהה לשם של זרימת העבודה.

סיבה

בעת הידור זרימת עבודה, Office SharePoint Designer 2007 שומר בטופס האתחול (Workflow_name.aspx) ואל טופס משימה מותאם אישית (Task_name.aspx) לאותה תיקיה שבה זרימת עבודה. זרימת עבודה לא יעבור הידור בהצלחה אם טפסים אלה יש באותו שם קובץ מכיוון שני קבצים באותה תיקיה אינו יכול להכיל את אותו שם קובץ.

פתרון

שינוי שם הפעילות בזרימת העבודה:

 1. הפעולה פעילות, לחץ על הקישור שפותחת את אשף המשימות המותאמות אישית.

 2. לחץ על ' אישור ' הודעת אזהרה אודות כיצד לשנות את המשימה מותאם אישית עשויים לנתק המופעים הפועלים של זרימת העבודה.

 3. לחץ על הבא.

 4. בשדה שם, הזן שם אחר. ודא שהשם שאתה מזין הוא שונה משם של זרימת העבודה.

לראש הדף

הודעות שגיאה שמציינות מופיעים בדפדפן

סעיף זה מפרט שגיאות בזרימות עבודה יופיעו בדפדפן ושהם ספציפיים לזרימות עבודה שנוצרו ב- Office SharePoint Designer 2007. גורם סביר השגיאה ואת איזו פעולה מתקנת לנקוט מקבלים עבור כל הודעת שגיאה.

לקבלת מידע אודות היכן להציג הודעות שגיאה של זרימת עבודה בדפדפן, עיין בסעיף קודמות הצגת שגיאות זרימת עבודה בדפדפן.

אירעה שגיאה בתהליך האישור

סיבה

זרימת העבודה כנראה מנסה להגדיר את השדה ' מצב אישור ' של פריט ברשימה שאינה אינו כולל את התכונה אישור תוכן לזמין.

פתרון

עליך להפעיל אישור תוכן עבור הרשימה או הספריה שאליה מצורף זרימת העבודה הנוכחית. בצע את הפעולות הבאות:

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, ברשימת התיקיות, באמצעות לחצן העכבר הימני על הרשימה או הספריה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסיה הגדרות.

 3. בחר את תיבת הסימון דרוש אישור תוכן עבור פריטים שיישלחו.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

המסמך בחוץ

סיבה

זרימת העבודה מנסה לבצע פעולות לא חוקי על פריט שהוצא כבר, כגון הוצאת אותו. כמו כן, ניתן להפעיל זרימות עבודה בפריטי הוצאו.

פתרון

ודא כי המסמך הוכנס.

לראש הדף

יש להוציא מסמך

סיבה

זרימת העבודה מנסה לבצע פעולה במסמך שהיא דורשת הוצאה. לדוגמה, זרימת העבודה מנסה הכנסת מסמך שכבר הוכנס.

פתרון

 • ודא כי הוצא את המסמך.

 • בדוק אם לציין הגדרות הרשימה כי המסמך יש להוציא לפני שניתן יהיה לערוך אותה:

  1. הצגת הרשימה או הספריה בדפדפן.

  2. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות רשימה או על הגדרות ספריית מסמכים.

  3. תחת הגדרות כלליות, לחץ על הגדרות של ניהול גירסאות.

  4. במקטע דרוש הוצאה, שים לב האפשרות שנבחרה.

   אם האפשרות מוגדר ככן כך נדרשת הוצאת זו, הוסף תנאי לזרימת העבודה אשר בדיקה אם השדה מסומן החוצה אל הוא ריק. אם השדה אינו ריק, המסמך הוצא, כך שתוכל להמשיך זרימת העבודה. אם השדה ריק, הוסף את הפעולה הוצא פריט לזרימת העבודה ולאחר מכן בצע את הפעולה המתאימה לאחר הוצא את המסמך.

   הערה: הגיע עבודה מומלצת כדי לאמת אם יש יש להוציא לפני מעצב זרימת עבודה שהופך את השינויים לפריט זה, כגון עדכון או מחיקה פריט רשימה או ספריה. פעולה זו תסייע לך לקבוע אם זרימת העבודה יש להוציא פריט לפני הפעלת פעולה מסוימת בפריט זה.

לראש הדף

בפריט רשימה עבור בדיקת שגיאות

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • ייתכן שהמסמך ברשימה במצב שגוי — לדוגמה, הפריט ייתכן שכבר שיש להכניס.

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה בהכנס פריט פעולה הפניות שהערכים ייתכן שונו או נמחקו.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות השתנו או אינו קיים.

פתרון

 • ודא כי הפריט נמצא במצב הנכון בסדר עבור זרימת העבודה להשתמש בפריט. לדוגמה, אם זרימת העבודה מנסה הכנסת מסמך, ודא כי הפריט הוצא. אם הדבר אפשרי, הוסף תנאי לזרימת העבודה אשר קובע אם הפריט הוצא, ולאחר מכן להוסיף פעולה הבודק בפריט, ולאחר מכן זרימת העבודה, בצע את הפעולות המתאימות לאחר הפריט מוכנס.

 • פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בפעולה הכנס פריט הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא לפריט קיים היה מנסה להכניס זרימת העבודה.

לראש הדף

שגיאה בהוצאת של פריט רשימה

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • ייתכן שהמסמך ברשימה במצב שגוי — לדוגמה, הפריט כבר ניתן להוציא.

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה ערכים הפניות לפעולה הוצא פריט שבהם ייתכן שונו או נמחקו.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות השתנו או אינו קיים.

פתרון

 • ודא כי הפריט נמצא במצב הנכון בסדר עבור זרימת העבודה להשתמש בפריט. לדוגמה, אם זרימת העבודה מנסה הוצאת פריט, ודא כי הפריט מוכנס. אם הדבר אפשרי, הוסף תנאי לזרימת העבודה אשר קובע אם הפריט הוצא, ולאחר מכן להוסיף פעולה הבודק בפריט, ולאחר מכן זרימת העבודה, בצע את הפעולות המתאימות לאחר הפריט מוכנס.

 • פתח את זרימת העבודה הנוכחי ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בפעולה הוצא פריט הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא הפריט קיימת זרימת העבודה ניסה להוציא.

לראש הדף

שגיאה העתקת פריט רשימה

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • קיימת התנגשות בין שדה בפריט מועתק שדה ברשימת היעד. לדוגמה, בשדה פריט ברשימת A אינו תואם את הערכים האפשריים של שדה ברשימה ב' עקב התנגשות בין המגבלות תו מהמותר כל שדה.

 • הפריט מועתק ייתכן מצורף ורשימת שבו הפריט מועתק תומך קבצים מצורפים.

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה בפעולה העתק פריט רשימה להפנות את הערכים שבהם ייתכן שונו או נמחקו.

 • הרשימות מפנה הפעולה העתק פריט רשימה אין התאמה מאפייני העמודה או העמודות. עבור פריט להעתקה כראוי, השדות בפריט המקורי יש להתאים את השדות ברשימת היעד. לדוגמה, אין באפשרותך להעתיק פריט מתוך הכרזותמסמכים משותפים מאחר הרשימות אין עמודות מקבילות או מאפייני עמודה.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות השתנו או אינו קיים.

פתרון

 • ודא כי סוג המידע שדות המקור והיעד רשימה match. לדוגמה, אם יש שדה Date מסוג מידע בפריט המקורי, השדה המתאים ברשימה יעד גם להיות סוג מידע תאריך.

 • פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בפעולה העתק פריט רשימה הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא לפריט קיים היה ניסיון להעתיק זרימת העבודה.

לראש הדף

שגיאה בעת יצירת פריט רשימה

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • שדה בפריט הנוכחי או ברשימה אחרת ממופה לשדה הפריט שנוצר, וכן סוג מידע או העיצוב של התנגשות שדות אלה. לדוגמה, בשדה פריט ברשימת A אינו תואם את הערכים האפשריים של שדה ברשימה ב' עקב התנגשות בין המגבלות תו מהמותר כל שדה. או אולי שדה ממופים הוא שדה אדם וקבוצה שמאפשר ערך הקבוצה, אך השדה המתאים ברשימה שנוצרה פריט ברשימת היעד אינו מקבל ערכים הקבוצה.

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה בפעולה יצירת פריט רשימה להפנות את הערכים שבהם ייתכן שונו או נמחקו.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות השתנו או אינו קיים.

פתרון

 • ודא כי סוגי המידע תואמות עבור שדות ממופים זה לזה. לדוגמה, אם שדה Date מסוג מידע בפריט הנוכחי ממופה לשדה הפריט שנוצר, השדה המתאים הפריט שנוצר גם להיות סוג מידע תאריך.

 • פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בפעולה יצירת פריט רשימה הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא כי הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות קיים באתר.

לראש הדף

שגיאה בעת מחיקת פריט רשימה

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה במחק פריט רשימה פעולה הפניה שהערכים ייתכן שונו או נמחקו.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות השתנו או אינו קיים.

פתרון

 • פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בפעולה יצירת פריט רשימה הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא כי הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות קיים באתר.

לראש הדף

שגיאת ביטול את ההוצאה של פריט רשימה

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • פריט הרשימה נמצא במצב שגוי. לדוגמה, הפריט הוא דרוש הוצאה עבור זרימת העבודה לבטל את ההוצאה, אך להכניס את המסמך עשוי להיות.

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה בפעולה בטל הוצאת פריט להפנות את הערכים שבהם ייתכן שונו או נמחקו.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט שעבורו זרימת העבודה כעת מנסה בטל הוצאת קבצים השתנו או אינו קיים.

פתרון

 • ודא פריט הרשימה נמצא במצב הנכון. לדוגמה, אם זרימת העבודה מנסה לבטל הוצאה, ודא כי הוצא את המסמך. באפשרותך להוסיף תנאי הקובע אם השדה מסומן החוצה על-ידי הוא ריק. אם השדה אינו ריק, הפריט הוצא, כך תוכל לבטל את זרימת העבודה את ההוצאה. אם השדה ריק, זרימת העבודה באפשרותך לדלג על הפעולה בטל הוצאת פריט.

 • פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בפעולה בטל הוצאת פריט הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא כי הפריט זרימת העבודה כעת מבצעת בו פעולות קיים באתר.

לראש הדף

שגיאה בעת עדכון פריט רשימה

סיבה

מספר הסיבות הנפוצות ביותר הן:

 • שדה בפריט הנוכחי או ברשימה אחרת ממופה שדה בפריט מתעדכן, ואת סוג מידע או בתבנית של התנגשות שדות אלה. לדוגמה, בשדה פריט ברשימת A אינו תואם את הערכים האפשריים של שדה ברשימה ב' עקב התנגשות בין המגבלות תו מהמותר כל שדה. או אולי שדה ממופים הוא שדה אדם וקבוצה שמאפשר ערך הקבוצה, אך השדה המתאים בפריט המתעדכן אינו מקבל ערכים הקבוצה.

 • בדיקות מידע של זרימת עבודה בפעולה עדכון פריט רשימה להפנות את הערכים שבהם ייתכן שונו או נמחקו.

 • ייתכן ההרשאות שלך מונעות את זרימת העבודה מגישה את פריט הרשימה. הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 תמיד עם ההרשאות של האדם המפעיל את זרימת העבודה. אם אדם זה אינו כולל את ההרשאות הדרושות כדי לגשת את הרשימה או את הפריט, זרימת העבודה לא הוענקו הרשאות אלה אחת מהפעולות הבאות.

 • הפריט זרימת העבודה מנסה לעדכן השתנו או אינו קיים.

 • ניתן להוציא את הפריט על-ידי משתמש אחר.

פתרון

 • ודא כי סוג המידע שדות המקור והיעד רשימה match. לדוגמה, אם שדה Date מסוג מידע בפריט הנוכחי ממופה לשדה הפריט המעודכן, השדה המתאים ברשימה יעד גם להיות סוג מידע תאריך.

 • פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בלפעולה עדכן פריט רשימה הצבע על הערכים הנכונים.

 • אם אתה סבור שעבורם אין לך את ההרשאות הדרושות להפעיל זרימת עבודה זו, פנה לבעלים של האתר.

 • ודא הפריט קיימת היא ניסיון לעדכן זרימת העבודה.

 • ודא כי הפריט מוכנס.

לראש הדף

נכשל בעת ההפעלה

הודעה זו מוצגת כקישור בעמודת זרימת העבודה עבור הפריט בו הפעלת זרימת העבודה נכשלה.

סיבה

אם הרשימה היסטוריית זרימת עבודה מציגה את תיאור השגיאה מבוטל על-ידי מנהל, בעיה ידועה בחלונית זרימות העבודה הכלולות בתבנית אתר שעשוי לגרום זו.

פתרון

 • אם צוינו כל הפרמטרים של אתחול או פעולות משימה בזרימת העבודה הרלוונטית, מחק אותן.

 • בצע את הפעולות הבאות:

  1. ב- Office SharePoint Designer 2007, בתיקיה עבור זרימת עבודה זו, לחץ פעמיים על קובץ תצורת זרימת עבודה כדי לפתוח אותו.

   קובץ התצורה של זרימת העבודה בשם Workflow_name. xoml.wfconfig.xml.

  2. לאתר את המחרוזת המפנה אל RulesVersionולשנות את הגירסה כדי v1.0.

   הערה: המחרוזת RulesVersion מופיעה רק כאשר קיימים תנאים בזרימת העבודה.

  3. יצא את האתר כתבנית אתר. חפש קישור למידע נוסף אודות שמירת אתר כתבנית אתר במקטע למידע נוסף.

  4. ייבוא תבנית האתר כדי ליצור אתר חדש.

לראש הדף

נכשל בעת ההפעלה (מנסה שוב)

שגיאה זו עשויה להופיע בעת הפעלת זרימת עבודה שעוצבה Office SharePoint Designer 2007 המשתמשת פעילויות מותאמות אישית שנוצרו ב- Visual Studio.

סיבה

הסיבה לכך עשויה להיות אחת מהפעולות הבאות:

 • אין אפשרות למצוא את הרכבת זרימת עבודה הפניה אל בקובץ תבנית זרימת עבודה מטמון הרכבה הכללי (GAC).

  הערה: זוהי רק החלים על זרימות עבודה הכוללות פעילויות מותאמות אישית מוכללת ב- Visual Studio.

 • הפעולה זרימת עבודה מותאמות אישית או על הרכבה תנאי הפניה מותאמות אישית המתאים. אין אפשרות למצוא קובץ פעולות ב- GAC.

 • הפעולה זרימת עבודה מותאמות אישית או על הרכבה תנאי הפניה מותאמות אישית המתאים. פעולות הקובץ מכיל הרכבה בשם חזק שגוי. שמות חזקים הרכבה הם תלויי רישיות.

 • הפעולה זרימת עבודה מותאמות אישית או על הרכבה תנאי הפניה מותאמות אישית המתאים. קובץ פעולות מפנה אל סוג שאינו מופיע ברשימה בטוחים בקובץ web. config.

 • הפעולה זרימת עבודה מותאמות אישית או על הרכבה תנאי הפניה מותאמות אישית המתאים. קובץ פעולות מפנה אל סוג מופיע באופן לא בטוחים ברשימת הבטוחים בקובץ web. config.

פתרון

אם זרימת העבודה הרלוונטית מכיל פעולות של ה-המוכנים לשימוש או תנאים:

 1. חפש הכל. קבצים פעולות כדי לקבל רשימה של הרכבות וסוגי מפנה הרכבות שבהם נעשה שימוש כדי להגדיר את תנאים ופעולות.

 2. להבטיח הגירסה הרכבה תואם ההפניה שלה ב- GAC.

 3. ודא כי שמות הרכבות חזקה נכונים. עליך לאמת את שם הרכבה מול אסימון המפתח הציבורי מול מה אתה מוצא ב- GAC. לאחר מכן פתח את קוד את הקובץ (לדוגמה, .cs) כדי להבטיח השמות והקלד את שמות המשמשים עבור הפונקציות ולחץ שהשמות נכונים.

 4. ודא כי הקובץ web. config מכיל ערך עבור כל הרכבה וסוג מתאים משמש להגדרת פעולה או תנאי, הערך מגדיר את הסוג מורשה, והגדרתו כי ללא ערכים אחרים לא מורשית (אלא אם הוא לא בטוחים, ובמקרה הפעולה או תנאי אין להסיר את זרימת העבודה במקום זאת).

אם זרימת העבודה הרלוונטית מכיל פעילויות מותאמות אישית מוכללת ב- Visual Studio:

 1. חפש את הקובץ workflow.xml עבור שם חזקה הרכבה וודא כי הגירסה המדויק של הרכבת קיים ב- GAC.

 2. פתח את הקובץ מבוססי-קוד עבור זרימת העבודה ולאחר מכן ודא השם של הכיתה זרימת עבודה ואת השמות כראוי הפניה.

  הערה: שהשינויים חדש שהכלל יחול, ייתכן שיהיה עליך להסיר ולהוסיף שוב את התכונה.

לראש הדף

פריט רשימה לא נמצא

סיבה

 • פריט הרשימה אמור לשמש זרימת העבודה כדי לבצע פעולה מסוימת אינה זמינה. פריט הרשימה השתנו או אינו קיים.

 • גירסת ניסיון של זרימת העבודה כך שיתאימו לערכים (בדיקות מידע או שדות) בתנאי ולאחר אחד או שני ערכים אלה השתנו או אינן קיימות.

פתרון

 • פתח את זרימת העבודה הנוכחי ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי הערכים שצוינו בהצבע תנאי על ערכים קיימים.

 • כמו כן, ודא כי בדיקות מידע ב- הפעולות הבאות בזרימת העבודה שלך, אם יש כאלה, הצבע על הערכים הנכונים:

  • הכנס פריט

  • הוצא פריט

  • העתק פריט רשימה

  • מחק פריט

  • עדכן פריט רשימה

  • בטל הוצאת פריט

לראש הדף

שם קובץ חסר. יש לציין ערך עבור "FileLeafRef" ב- ItemProperties.

סיבה

שגיאה זו מתרחשת בדרך כלל כאשר ישנם בדיקות מידע בזרימת העבודה הצבעה על פריטים או ערכים שאינם קיימים או השתנו.

פתרון

פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 וודא כי בדיקות מידע בזרימת העבודה הצבע על הערכים הנכונים.

לראש הדף

מקור הנתונים נכשל בביצוע פקודת ההוספה של פקד

שגיאה זו מתרחשת בעת ניסיון להפעיל זרימת עבודה.

סיבה

 • אתה מציג את הדף הפותח של זרימת עבודה המופעלת באופן ידני בדפדפן מתוך Office SharePoint Designer 2007 (על-ידי הקשה על F12, לדוגמה) ואתה מנסה להפעיל את זרימת העבודה מתוך דף הפתיחה. בדף הפתיחה זרימת עבודה הוא פשוט תצוגה מקדימה של האופן שבו יעובדו הדף בדפדפן. דף זה אינו כולל את הפרמטרים הנחוצים בכתובת ה-URL כדי להפעיל את זרימת העבודה.

 • משתמש אחר מנסה להפעיל את זרימת העבודה באותו בבת אחת.

פתרון

 • להפעיל את זרימת העבודה מתוך האתר בדפדפן.

 • נסה להפעיל שוב את זרימת העבודה.

לראש הדף

אין אפשרות לשלוח את הודעת הדואר האלקטרוני. ודא שהגדרות הדואר האלקטרוני היוצא עבור השרת מוגדרות כהלכה.

סיבה

הגדרות דואר אלקטרוני יוצא שגוי בשרת שעשוי לגרום בעיה זו.

פתרון

כדי לאמת את הגדרות דואר אלקטרוני יוצא בשרת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את האתר בניהול המרכזי שמנהל האתר.

 2. לחץ על הכרטיסיה פעולות בסרגל הקישורים העליון.

 3. תחת טופולוגיה ושירותים, לחץ על הגדרות דואר אלקטרוני יוצא.

 4. אמת הגדרות השרת עבור שרת SMTP יוצאת מוגדרים כראוי.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

אירעה שגיאה לא צפויה

משתמש אנונימי יראה את הודעת השגיאה אירעה שגיאה לא צפויה בדפדפן בעת ניסיון ליצור או עדכן פריט רשימה.

סיבה

ברשימה או בספריה כנראה מעניק למשתמשים אנונימיים את ההרשאות כדי להוסיף או לערוך פריטים ושזרימת עבודה מצורפת לרשימה או לספריה זו מוגדרת להפעלה אוטומטית בעת יצירה או שינוי של פריט, אך אין אפשרות להפעיל זרימת עבודה על-ידי משתמש לא מאומת.

פתרון

להגדיר שזרימת העבודה תופעל באופן ידני, או לחסום גישה אנונימית לרשימה או לספריה, וכך וכך בלתי אפשרי עבור משתמשים אנונימיים גורם מפעיל לזרימות עבודה על-ידי יצירה ועריכה של פריטים.

 • כדי להגדיר את זרימת העבודה כדי להפעיל באופן ידני, פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007, בחר בתיבת הסימון אפשר זרימת עבודה זו ניתנת להפעלה באופן ידני מפריט ונקה את תיבות הסימון האחרות.

 • כדי לבטל גישה אנונימית לאתר כך משתמשים אנונימיים אין אפשרות להוסיף או לשנות פריטים לרשימות, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בדפדפן, פתח את הרשימה או הספריה שבה ברצונך לבטל גישה אנונימית.

  2. בתפריט הגדרות, לחץ על הגדרות רשימה או על הגדרות ספריית מסמכים.

  3. בעמודה הרשאות וניהול, לחץ על הרשאות עבור רשימה זו או על הרשאות עבור ספריית מסמכים זו.

   הערה: תפריט הגדרות אינה זמינה בדף ההרשאות אם הרשימה או הספריה שלך יורש הרשאות מאתר האב שלו. אם הרשימה או הספריה שלך יורש הרשאות מאתר האב, עליך תחילה להפסיק את הירושה מאתר האב. לשם כך, בתפריט פעולות, לחץ על ערוך הרשאות ולאחר מכן לחץ על אישור כדי להמשיך. אחרת, לשלב 4.

  4. בדף ' הרשאות ', בתפריט הגדרות, לחץ על גישה אנונימית.

  5. בדף שינוי הגדרות גישה אנונימית, נקה את כל תיבות הסימון.

   הערה: כדי להגן על הספריה שלך, רק ההרשאה להצגת פריטים זמינה עבור ספריות.

  6. לחץ על אישור.

לראש הדף

עדכון התנגשות

סיבה

הפריט זרימת העבודה מנסה לעדכן מתעדכן כעת, אולי זרימת עבודה אחרת.

פתרון

נסה להפעיל שוב את זרימת העבודה.

הערה: אם המופע הקודם של זרימת העבודה גורמת לשגיאה, פנה למנהל השרת כדי לבטל את זרימת העבודה, לפני שתנסה להפעיל את זרימת העבודה. לקבלת מידע נוסף אודות ביטול זרימות עבודה, ראה ביטול זרימת עבודה מתבצעת.

לראש הדף

תרחישים אחרים לפתרון בעיות

סעיף זה מפרט תרחישים לפתרון בעיות אשר עשוי שלא להציג הודעת שגיאה.

היפר-קישורים אדום מופיעים במעצב זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007

היפר-קישורים אדומים לעתים מופיעים בעת לחיצה על בדוק זרימת עבודה במעצב זרימת העבודה.

סיבה

היפר-קישורים אדומים מציינות כי לא הזנת פרמטר נדרש פעולה או תנאי. לא יעבור הידור זרימת עבודה אם יש צורך בפרמטרים תנאים ופעולות אין ערכים.

פתרון

לחץ על ההיפר-קישור אדום והזן את הערך המתאים.

הערה: כאשר השדה * לשלוח בדואר אלקטרוני הודעה זו * מופיע כהיפר-קישור אדום בפעולה לשלוח דואר אלקטרוני, ודא כי הזנת ערכים בשדות אל ו נושא.

לראש הדף

למשתמש אין אפשרות להזין ערכים פעולה במעצב זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007

בעת לחיצה על קישור במסגרת פעולה כדי להזין את הערכים המתאימים, הערכים אינם מוצגים בפעולה.

סיבה

קיימת אי-תאימות בין. קובץ פעולות עבור הפעולה הרלוונטית והרכבה המפנה הפעולה.

פתרון

 1. פתח את קוד קובץ (.cs או .vb) של הרכבת ולחץ להבטיח את החתימה הפונקציה ב-. קובץ פעולות זהה באופן הרכבה ההפניה.

 2. במחשב שלך, נקה את מטמון הרכבות proxy במיקום הבא:

  כונן %\%Documents ו- \Application Data\Microsoft\Sharepoint% המשתמש %Settings%\ Designer\proxyassemblycache

לראש הדף

הגדרת הפעלה אוטומטית של זרימות עבודה הידור ב- Office SharePoint Designer 2007

זרימות עבודה המוגדרים להפעלה אוטומטית אינה פועלת כאשר פריט חדש הוסיף או שינה. הודעת שגיאה מופיעה במצב זה.

סיבה

 • המשתמש שיצרת או שינית את הפריט נרשם באמצעות שם המשתמש חשבון המערכת. שם המשתמש חשבון המערכת לא ניתן להפעיל זרימות עבודה המוגדרות כדי להפעיל באופן אוטומטי בעת יצירה או שינוי של פריט.

 • הפריט נוספה לרשימה באמצעות דואר אלקטרוני. הגדרות רשימה מתן האפשרות של משתמשים לשלוח הודעות דואר אלקטרוני ישירות אל הרשימה. כאשר משתמשים לשלוח הודעות רשימה, שם השולח הוא תמיד המשתמש חשבון המערכת .

פתרון

 • היכנס כמשתמש שאינו חשבון המערכת, והוסף את הפריט ישירות אל הרשימה או עדכן פריט כדי להפעיל את זרימת העבודה.

 • קביעת תצורה של שזרימת העבודה תופעל באופן ידני. לשם כך, פתח את זרימת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007 ולאחר מכן, בעמוד הראשון של מעצב זרימת העבודה, בחר בתיבת הסימון אפשר זרימת עבודה זו ניתנת להפעלה באופן ידני על-ידי הפריט.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×