פתרון בעיות של הודעות עבור האפליקציות של Teams למכשירים ניידים

פתרון בעיות של הודעות עבור האפליקציות של Teams למכשירים ניידים

הערה:  כדי לנהל את הודעות הדואר האלקטרוני, ראה ניהול הודעות ב- Teams.

נתקלת בבעיות עם הודעות ב- Teams?

ישנן מספר סיבות אפשריות לבעיות אלו. בעוד שתכונות מסוימות, כגון הודעות ערוץ, לא מופעלות כברירת מחדל, הנה אלו שכן:

 • צ'אט – כאשר מישהו שולח לך הודעה בצ'אט אישי או קבוצתי.

 • אזכור – כאשר אתה או ערוץ שאתה חבר בו @מאוזכרים.

 • מענה – כאשר מישהו משיב לפרסום שלך בערוץ, או לפרסום שגם אתה השבת לו.

 • שיחה נכנסת – כאשר מישהו מתקשר אליך דרך Teams.

 • הפגישה התחילה – כאשר מישהו מצטרף לפגישת Teams בלוח השנה שלך.

כך ניתן לפתור בעיות נפוצות

איני מקבל הודעות במכשיר הנייד שלי.

להלן תיקון לבעיה זו

מעוניין לקבל הודעות על פעילות בערוצים שלך?

להלן תיקון לבעיה זו

אני מקבל חלק מההודעות אך לא את כולן.

להלן תיקון לבעיה זו

לא מקבל הודעות?

ייתכן שהודעות Teams אינן זמינות.

קיימות שתי דרכים לפתרון הבעיה בהודעות במכשיר הנייד: האחת היא באמצעות ההגדרות של Teams, והשנייה היא באמצעות האפליקציה 'הגדרות' במכשיר הנייד. כברירת מחדל, ההודעות אינן זמינות במכשירי iOS.

אנו מבקשים הרשאה כאשר אתה מפעיל את האפליקציה בפעם הראשונה, אך ייתכן שדילגת על שלב זה או שביטלת את ההודעות מאפליקציית ההגדרות של המכשיר.

אלה הפעולות שעליך לבצע:  

 1. ב-Teams, עבור אל לחצן 'עוד' יותר הודעות>.

 2. הקש על פתח הגדרות

 3. הקש על הודעות > teams.  

 4. הדו-מצבי אפשר הודעות .

התמונה מציגה ש‘אפשר הודעות‘ הועבר למצב 'מופעל‘ ב-Microsoft Teams

כאשר אתה נמצא כאן, התאם אישית את האופן שבו אתה מקבל הודעות, כולל הפעלת צליל כדי לקבל צלצול כאשר מגיעה הודעה.

חשוב: אם Teams אינו מוצג בהגדרות iOS, הסר את ההתקנה של Teams והתקן אותו מחדש כדי לפתור את הבעיה.

ייתכן שאתה פעיל כעת ביישום האינטרנט או שולחן עבודה של Teams.

כדי לצמצם הסחות דעת ולהאט את התרוקנות הסוללה של המכשיר, אנו מונעים קבלת הודעות במכשיר הנייד שלך בזמן שאתה משתמש ב-Teams באינטרנט או ביישום לשולחן העבודה. תתחיל לקבל הודעות למכשיר הנייד ברגע שנזהה שאינך פעיל באינטרנט או בשולחן העבודה במשך חמש דקות.

להלן הפעולות שעליך לבצע: 

שנה הגדרה זו אם אתה מעדיף לקבל הודעות למכשיר הנייד תמיד.

 1. ב-Teams, עבור אל לחצן 'עוד' יותר הודעות>

 2. תחת שלח הודעות, הקש על תמיד.

התמונה מציגה ש‘הודעות‘ ב-Microsoft Teams מוגדרות כ‘הצג תמיד‘

חשוב: אם Teams אינו מוצג בהגדרות iOS, הסר את ההתקנה של Teams והתקן אותו מחדש כדי לפתור את הבעיה.

כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה, בקש ממישהו לשלוח לך הודעה. אם עדיין אינך מקבל הודעה במכשיר הנייד, שלח לנו דוח בעיה. באפליקציה למכשירים ניידים, הקש על עוד לחצן 'עוד' > הגדרות > שלח משוב

רוצה הודעות אודות פעילות בערוצים?

עבור אל רשימת הצוותים שלך.

 1.  הקש על שם ערוץ.

 2. הקש על הפעמון בפינה השמאלית העליונה של המסך.

 3. הקש על כל ההודעות החדשות בערוץ זה כדי להפעיל הודעות.

התמונה מציגה פעמון מסומן כדי להציג הודעות ב-Microsoft Teams

אתה מקבל הודעות מסוימות, אך לא את כולן?

ייתכן שההודעות שלך מותאמות אישית.

אם אתה מקבל התראות בלבד על סוגי פעילות מסוימים, ייתכן שהודעות מסוימות כבויות.

עבור אל More לחצן 'עוד' הודעות של > הגדרות > וודא שההודעות הרצויות מופעלות.

נתקלת בבעיות עם הודעות ב- Teams?

ישנן מספר סיבות אפשריות לבעיות אלו. בעוד שתכונות מסוימות, כגון הודעות ערוץ, לא מופעלות כברירת מחדל, הנה אלו שכן:

 • צ'אט – כאשר מישהו שולח לך הודעה בצ'אט אישי או קבוצתי.

 • אזכור – כאשר אתה או ערוץ שאתה חבר בו @מאוזכרים.

 • מענה – כאשר מישהו משיב לפרסום שלך בערוץ, או לפרסום שגם אתה השבת לו.

 • שיחה נכנסת – כאשר מישהו מתקשר אליך דרך Teams.

 • הפגישה התחילה – כאשר מישהו מצטרף לפגישת Teams בלוח השנה שלך.

לקבלת רשימה מלאה של בעיות בהודעות שהן ספציפיות למכשירים ולאפליקציות מסוימים, ראה פתרון בעיות בהודעות באפליקציית Teams ל- Android.

כך תוכל לפתור כמה בעיות נפוצות

איני מקבל הודעות במכשיר הנייד שלי.

להלן תיקון לבעיה זו

רוצה לקבל הודעות נוספות לגבי פעילות בערוץ?

להלן תיקון לבעיה זו

אני מקבל חלק מההודעות אך לא את כולן.

להלן תיקון לבעיה זו

לא מקבל הודעות?

ייתכן שהודעות Teams אינן זמינות.

אנו מבקשים הרשאה כאשר אתה מפעיל את האפליקציה בפעם הראשונה, אך ייתכן שדילגת על שלב זה או שביטלת את ההודעות מאפליקציית ההגדרות של המכשיר.

אם ההודעות מבוטלות, עבור אל אפליקציית ההגדרות של המכשיר כדי להפעיל אותן.

 1. ב-Teams, עבור אל לחצן 'עוד' יותרהודעות>. 

 2. הקש על פתח הגדרות

 3. הקש על הודעות > teams.

 4. החלפת מצב של הודעות ב-.

ייתכן שאתה פעיל כעת ביישום האינטרנט או שולחן עבודה של Teams.

כדי להפחית הסחות דעת ולרוקן את הסוללה של המכשיר, אנו מעלים הודעות במכשיר הנייד שלך כאשר אתה משתמש ב-Teams באינטרנט או ביישום שולחן העבודה. תתחיל לקבל הודעות למכשיר הנייד ברגע שנזהה שאינך פעיל באינטרנט או בשולחן העבודה במשך חמש דקות.

שנה הגדרה זו אם אתה מעדיף לקבל הודעות למכשיר הנייד תמיד.

ב-Teams, הקש על More לחצן 'עוד' > הודעות > תמיד, גם אם הוא פעיל בשולחן העבודה. Notifications 

התמונה מציגה ש‘הודעות‘ ב-Microsoft Teams מוגדרות ‘הצג תמיד‘

הערה: בחר תמיד, גם אם פעיל בשולחן העבודה וכאשר מישהו שולח לך הודעת צ'אט, הוא אמור להופיע במכשיר הנייד שלך.  אם עדיין אינך מקבל הודעה, יידע אותנו על-ידי בחירת הגדרות > שלח משוב באפליקציה.

רוצה לקבל הודעות נוספות לגבי פעילות בערוץ?

ודא שלא תפספס הודעות חשובות בערוצים הרלוונטיים ביותר לך.

 1. עבור אל רשימת הצוותים והקש על הערוץ הרצוי.

 2. הקש על הפעמון בחלק העליון של המסך כדי להפעיל את ההודעות עבור ערוץ זה.

התמונה מציגה פעמון מסומן כדי להציג הודעות ב-Microsoft Teams

אתה מקבל הודעות מסוימות, אך לא את כולן?

ייתכן שההודעות מותאמות אישית.

אם אתה מקבל התראות רק לגבי סוגי פעילות מסוימים, ייתכן שחלק מההודעות אינן זמינות.

 • עבור אל הגדרותנוספות לחצן 'עוד' _GT_ _GT_ הודעות > Notifications קביעת תצורה של הודעות וודא שההודעות הרצויות מופעלות.

בקביעת תצורה של הודעות, התאם אישית את אופן הקבלה של הודעות. הקש על פריט ברשימה כדי לגשת להתאמות אישיות נוספות.

הערה: פעולה זו חלה רק על מכשירי Android 8.0 ואילך. גירסאות ישנות יותר של Android אינן נתמכות עוד.

 1. הקש על הפריט שברצונך לשנות.

 2. בחר את סוג ההודעה הרצויה.

  התמונה מציגה שהאפשרות מסך מוקפץ מותרת עבור הודעות ב-Microsoft Teams

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×