פתרון בעיות של בדיקת איות ודקדוק בשפות מרובות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בדיקת איות ודקדוק בשפות מרובות שיכולים להציג בעיות ייחודיות, כגון כהלכה מאוית מילים בדגל בתור שגוי או שלא אויתה כראוי מילים בשפה אחרת לא יצוינו כשגיאות שגוי. מאמר זה דן בעיות נפוצות ועצות היא עוזרת שלך לוודא שאת הטקסט שלך מזוהה עם השפה הנכונה; מילון השפה הנכון נמצא בשימוש כדי לבדוק את האיות והדקדוק; ולחץ כלי שפה אוטומטי ב- Office הופכים לזמינים.

הערה: אם ברצונך להקליד רק כמה תווים בשפה שונה, ראה הוספת סימנים.

מה הבעיה?

פעולה זו עלולה להתרחש. ודא כי:

ודא כי השפה הרצויה זמינה

כראוי לבדוק איות ודקדוק בשפה אחרת, השפה צריכה להיות זמינה ב- Office. אם אתה זקוק שפה שאינו מופיע כשפת עריכה בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, ייתכן שיהיה עליך להשיג ולהתקין ערכת שפה לפני שתוכל לבדוק את האיות. לקבלת מידע נוסף אודות הפעלת שפות ב- Office, ראה הוספת שפה או הגדר את העדפות השפה ב- Officeולקבוע אם אתה זקוק לערכת שפה, ערכת ממשק שפה, או ערכת ההגהה.

לראש הדף

ודא כי השפה הנכונה חלה על הטקסט

אם בודק האיות אינו בודק מילים שהקלדת בשפה אחרת, או אם הוא מסמן מילים בשפה אחרת שהקלדת כראוי, ייתכן שהמילים אינן מזוהות בשפה הנכונה.

כדי לשנות באופן ידני את השפה של מילים מסוים או של חלק מהטקסט ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפת בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה הרצויה.

  חשוב: אם השפה הרצויה אינה מופיעה מעל לקו הכפול, עליך להפוך את השפה לזמינה כדי שתוכל לבדוק בה את האיות.

 3. התחל להקליד.

  הערה: כדי להקליד תווים, כגון אומלאוט בגרמנית (ö), טילדה בספרדית (ñ), סדילה בטורקית (Ç) או סימנים כגון סימן ביקורת, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סימנים, לחץ על סימן ולאחר מכן לחץ על התו הרצוי.

 4. כדי לחזור אל השפה המקורית, או כדי לעבור אל שפה שונה, חזור על שלבים 1-3. בשלב 3, בחר בשפה הבאה.

לראש הדף

ודא שמילון השפה הנכון נמצא בשימוש

ודא כי המיקום שפת המילון הנכון נבחרה עבור הטקסט שלך — לדוגמה, אנגלית (ארצות הברית) במקום אנגלית (בריטניה).

כדי לשנות את המילון שפה מסוימת ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפת בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר את השפה הרצויה.

  חשוב: אם השפה הרצויה אינה מופיעה מעל לקו הכפול, עליך להפוך את השפה לזמינה כדי שתוכל לבדוק בה את האיות.

  הערה: אם גירסת Office שברשותך אינה מספקת כלי הגהה, כגון בודק האיות, עבור השפה שבה ברצונך להשתמש, ייתכן שתצטרך להשיג ערכת שפה. לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת הצורך בערכת שפה או בערכת ממשק שפה.

כדי לשנות את המילון עבור טקסט נבחר, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הטקסט שעבורו ברצונך לשנות את שפת המילון.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפת בקבוצה הגהה.)

 3. תחת סמן טקסט נבחר כ, לחץ על השפה שבה ברצונך שהמקטע טקסט לעבור זיהוי בשם. אם אתה השפות שבהן אתה משתמש אינה מופיעה מעל לקו הכפול, עליך לאפשר שפות אלה (הפעל האפשרויות הספציפיות לשפה) שהן יהיו זמינים.

לראש הדף

ודא כי זהה שפה באופן אוטומטי תיבת הסימון נבחרה

כדי לבחור את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפת בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, בחר בתיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי.

 3. סקור את השפות המוצגות מעל הקו הכפול ברשימה סמן טקסט נבחר. Word יכול לזהות רק את השפות מופיעה מעל לקו הכפול. אם השפות שבהן אתה זקוק אינן זמינות, עליך להפעיל את שפת העריכה כדי ש- Word יזהה אותן באופן אוטומטי.

  תיבת הדו-שיח שפה

הערות: 

 • זיהוי שפה אוטומטי דורש כי ניתן לכתוב משפט של טקסט בשפה זו. בהתאם לאורך משפטים שלך, ייתכן שיהיה עליך להקליד מספר משפטים לפני Word מכיל די מידע הקשרי כדי לזהות את שפת המילון הנכון ולהחיל באופן אוטומטי.

 • מילים מאויתים באותו האופן במספר שפות, כגון "מרכז" באנגלית (בריטניה) וצרפתית (צרפת) עשויה לגרום את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי לזהות באופן שגוי של שפת הטקסט. כדי לפתור בעיה זו, הקלד מילים בשפה הרצויה, או נקה את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי.

לראש הדף

ודא כי באופן אוטומטי נבחרה החלף את לוח המקשים כך שיתאים לשפת המקיף את תיבת הסימון טקסט

ייתכן תיבת הסימון החלף באופן אוטומטי את לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף שמופעל ולגרום שגיאות הקלדה על-ידי שינוי שפת לוח המקשים שלך בעת ההקלדה. נסה להקליד מילים בשפה הרצויה, או נקה את תיבת הסימון החלף באופן אוטומטי את לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף.

כדי לבחור את תיבת הסימון החלף באופן אוטומטי את לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף (ב- Office 2010, Office 2013 ו- Office 2016):

 1. פתח את Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

 3. תחת אפשרויות עריכה, בחר את תיבת הסימון החלף לוח מקשים באופן אוטומטי כדי להתאים לשפת הטקסט המקיף.

  הערה: תיבת הסימון החלף באופן אוטומטי את לוח המקשים כך שיתאים לשפת הטקסט המקיף גלוי רק לאחר שתפעיל את פריסת לוח מקשים עבור שפה. אם אינך רואה אפשרות זו, הפיכה של פריסת לוח מקשים לזמינה עבור השפה שבה ברצונך להשתמש.

לראש הדף

הקפד אל תבדוק איות ודקדוק שתיבת הסימון ברירת המחדל

אם אל תבדוק איות או דקדוק תיבת הסימון נבחרה, איות במסמכים שלך אינה מסומנת.

כדי לנקות את תיבת הסימון זהה שפה באופן אוטומטי ב- Word, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה שפה, לחץ על שפה > הגדרת שפת הגהה.

  (ב- Word 2007, לחץ על הגדרת שפת בקבוצה הגהה.)

 2. בתיבת הדו-שיח שפה, נקה את תיבת הסימון אל תבדוק איות או דקדוק.

  תיבת הדו-שיח שפה

למד עוד אודות בדיקת איות ודקדוק בשפות שונות.

לראש הדף

ודא כי אויתה צורפה בטעות למילון המותאם אישית

אם מילה שלא אויתה כראוי נוספה למילון מותאם אישית, עליך למצוא ולמחוק את המילה. לקבלת מידע אודות הדרך לבדיקת מילון מותאם אישית עבור מילים המאויתות באופן שגוי, ראה שימוש במילונים מותאמים אישית כדי להוסיף מילים לבודק האיות. לקבלת מידע אודות אופן ההסרה של מילה ממילון, ראה ניתן להסיר מילה ממילון בודק האיות ב- Office.

לראש הדף

הן הסיבות הנפוצות ביותר עבור שפה מילון אינם מופיעים ברשימה שפת המילון בתיבת הדו-שיח שפה כי השפה לא הופעלה כשפת העריכה, או שהוא שפה שאינו כלול בגירסה המותקנת של Office וערכת שפה עבור השפה שיש תותקן. לקבלת מידע כיצד להפוך שפת עריכה לזמינה, ראה הוספת שפה או הגדרת העדפות השפה ב- Office.

לראש הדף

אם יש לך Outlook Express 6.0 מותקן אך צרפתית היא שפת בדיקת האיות זמינה רק, עליך להשתמש בודק איות של ספקים חיצוניים. לקבלת מידע נוסף, ראה בדיקת איות בעיות ב- Outlook Express 6.0.

לראש הדף

עדיין זקוק לעזרה?

צור קשר עם שאלה או הבעיה שלך.

אם יש לך הצעה או בקשה אודות בדיקת איות ודקדוק, נא פרסם אותו כאן.

מידע נוסף אודות בדיקת איות ודקדוק

בדיקת איות ודקדוק

בחר אפשרויות סגנון הדקדוק והכתיבה

הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

בודק האיות והדקדוק אינו פועל כמצופה

הוספת שפה או הגדרת העדפות השפה ב- Office

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×