פתרון בעיות סינכרון של דואר אלקטרוני ב- Outlook.com

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אינך מצליח לשלוח או לקבל דואר אלקטרוני, או אין אפשרות להתחבר Outlook.com, נסה רמזים ועצות אלה.

אם אינך מצליח להיכנס שלך Outlook.com, חשבון דואר אלקטרוני של Hotmail, Live או MSN, או אינך בטוח כיצד כניסה או יציאה, קרא כיצד להיכנס או הוצאתם משם Outlook.com

בדוק את מצב השירות

אם אתה נתקל בבעיות ב- Outlook.com, בדוק תחילה את מצב השירות. אם סמל המצב אינו ירוק, המתן עד שהשירות יפעל כרגיל ולאחר מכן נסה שוב.

פתור בעיות סינכרון

בחר את הבעיה שבה נתקלת להלן.

אם מישהו שלח הודעת דואר אלקטרוני לחשבון Outlook.com שלך, אך ההודעה לא הגיעה, קיימות כמה פעולות שבאפשרותך לבצע כדי לנסות לפתור את הבעיה.

בדוק את תיקיית דואר הזבל

ברשימת התיקיות של Outlook.com, בחר את התיקיה דואר זבל וחפש את הודעת הדואר האלקטרוני החסרה.

צילום מסך של תיקיית דואר הזבל

אם קיימות הודעות שלא היו אמורות להיות מסומנות כדואר זבל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל אחת מהודעות הדואר האלקטרוני ולאחר מכן בחר סימון כלא זבל. ההודעה תועבר באופן אוטומטי לתיבת הדואר הנכנס.

נקה את תיבת הדואר הנכנס

אם תיבת הדואר הנכנס שלך מלאה, לא תוכל לקבל הודעות חדשות. כדי לפנות מקום בתיבת הדואר הנכנס, נסה לרוקן את תיקיית דואר הזבל על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על דואר זבל > מחק הכל.

צילום מסך של האפשרות 'מחק הכל'

ניתן גם לנקות דואר אלקטרוני לא רצוי מתיבת הדואר הנכנס או מתיקיות הארכיון. בעזרת האפשרות 'ניקוי', תוכל למחוק באופן אוטומטי את כל הדואר האלקטרוני הנכנס משולח מסוים, לשמור רק את ההודעה האחרונה משולח זה או למחוק דואר אלקטרוני משולח זה שגילו עולה על 10 ימים. בחר הודעה שברצונך לנקות ובחר ניקוי.

צילום מסך של לחצן 'ניקוי'

שמירת תמונות ומסמכים ב- OneDrive היא דרך טובה נוספת לפינוי מקום בתיבת הדואר הנכנס. כדי ללמוד כיצד לשמור קבצים מצורפים ב- OneDrive, ראה פינוי שטח אחסון ב- Outlook.com.

בדוק את הגדרות הסינון והמיון של תיבת הדואר הנכנס

אם תיבת הדואר הנכנס מבצעת סינון בהתבסס על קטגוריות או אם סדר המיון שונה מהרגיל, ייתכן שלא תראה את ההודעות שאתה מצפה לראות. סינון ומיון נגישים בראש רשימת ההודעות שלך.

 • עבור סינון, בחר סנן > הכל.

  צילום מסך של לחצן 'סנן' כאשר האפשרות 'הכל' נבחרה

 • עבור מיון, בחר סנן > מיין לפי.

  צילום מסך של תפריט 'סנן' כאשר האפשרות 'מיין לפי' נבחרה

כדי לבדוק אם קיימות הודעות אחרונות, בחר תאריך. כדי לחפש הודעות מאדם מסוים, בחר מאת. כדי להפוך את הסדר, בחר שוב את האפשרות.

בדוק את הכרטיסיה 'אחר'

התכונה 'תיבת דואר נכנס ממוקדת' מפרידה את תיבת הדואר הנכנס לשתי כרטיסיות, 'ממוקד' ו'אחר', כדי לעזור לך להתמקד בהודעות הדואר האלקטרוני החשובות ביותר. אם התכונה 'תיבת דואר נכנס ממוקדת' זמינה עבורך, ייתכן שחלק מההודעות שנשלחו אליך נמצאות בכרטיסיה 'אחר'. באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההודעות שברצונך שיופיעו תחת 'ממוקד' ולבחור העבר לתיבת דואר נכנס ממוקדת או העבר תמיד לתיבת דואר נכנס ממוקדת. התכונה 'תיבת דואר נכנס ממוקדת' תלמד אילו הודעות צריכות לעבור תמיד לכרטיסיה 'ממוקד'.

צילום מסך של הכרטיסיה 'אחר'

כדי לבטל את 'תיבת דואר נכנס ממוקדת', ראה ביטול 'תיבת דואר נכנס ממוקדת'.

בדוק את רשימת השולחים החסומים והשולחים הבטוחים

 1. בחר הגדרות הגדרות > אפשרויות.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בצד הימני של המסך, בחר שולחים חסומים.

  צילום מסך של 'שולחים חסומים' בתפריט 'אפשרויות'

 3. אם כתובת השולח מופיעה תחת 'שולחים חסומים', בחר את הכתובת ולאחר מכן בחר הסר סמל 'הסר' > שמור.

אם כתובת השולח אינה מופיעה ברשימת השולחים החסומים, באפשרותך להוסיף אותו לרשימת השולחים הבטוחים שלך. דואר אלקטרוני מאנשי קשר שנמצאים ברשימת השולחים הבטוחים לעולם לא יעבור לתיקיית דואר הזבל.

 1. בחר הגדרות הגדרות > אפשרויות.

 2. בצד הימני של המסך, בחר שולחים בטוחים.

  צילום מסך של 'שולחים בטוחים' בתפריט 'אפשרויות'

 3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של השולח ולאחר מכן בחר הסר סמל 'הוסף' > שמור.

כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס, בחר אפשרויות בחלק העליון של המסך.

בדוק את הגדרות דואר הזבל

 1. בחר הגדרות הגדרות > אפשרויות.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בצד הימני של המסך, בחר מסננים ודיווח.

  צילום מסך של 'מסננים ודיווח' בתפריט 'אפשרויות'

 3. תחת 'בחירת מסנן דואר זבל', בחר את רמת ההגנה הרצויה ולאחר מכן בחר שמור.

  • עם רגיל, ייתכן שחלק מדואר הזבל יגיע לתיבת הדואר הנכנס. תצטרך לסמן הודעות אלה באופן ידני כדואר זבל.

  • עם בלעדי, ייתכן שחלק מהדואר הלגיטימי שלך יגיע לתיקיה זבל. תצטרך לבדוק את התיקיה מעת לעת.

כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס, בחר אפשרויות בחלק העליון של המסך.

בדוק את כללי הדואר האלקטרוני

כללי דואר אלקטרוני עוזרים בשמירה על הסדר של תיבת הדואר הנכנס שלך על-ידי מחיקה, העברה, סיווג לקטגוריות או סימון בדגל של הודעות בהתבסס על השולח, הנושא או קריטריונים אחרים. ייתכן שקיים כלל שמונע ממך לראות דואר אלקטרוני מסוים בתיבת הדואר הנכנס.

 1. בחר הגדרות הגדרות > אפשרויות.

  צילום מסך של לחצן 'הגדרות'.

 2. בצד הימני של המסך, בחר כללי תיבת דואר נכנס וניקוי.

  צילום מסך של 'כללי תיבת דואר נכנס וניקוי' בתפריט 'אפשרויות'

 3. אם קיים כלל אחד או יותר שמונע ממך לראות את הדואר האלקטרוני הרצוי, בצע אחת מהפעולות הבאות.

  • בחר את הכלל שברצונך למחוק ולאחר מכן בחר מחק Delete .

  • בחר את הכלל ולאחר מכן בחר ערוך עריכה כדי לשנות את הגדרות הכלל כך שתוכל למצוא את ההודעות ביתר קלות. לדוגמה, תוכל לשנות את הפעולה של הכלל ממחיקה לסיווג לקטגוריות או לסימון בדגל.

 4. בחר שמור.

כדי לחזור לתיבת הדואר הנכנס, בחר אפשרויות בחלק העליון של המסך.

בדוק העברת דואר אלקטרוני

בדוק אם העברת דואר אלקטרוני מופעלת.

 1. עבור אל הגדרות ההעברה.

 2. בחר הפסק העברה.

  אם אתה מעוניין שהעברת דואר אלקטרוני תישאר במצב פעיל, הקפד לסמן את התיבה עבור שמור עותק של הודעות שהועברו.

אם הגדרת העברת דואר מחשבון דואר אלקטרוני אחר לתיבת הדואר הנכנס של Outlook.com, ודא שתוקף ההעברה לא פג ושהיא מוגדרת כהלכה. עיין בתמיכה של שירותי הדואר האלקטרוני האחרים לקבלת מידע נוסף.

בדוק אם החשבון שלך חסום

אם אינך מצליח לשלוח או לקבל דואר אלקטרוני, ייתכן שהחשבון שלך נחסם באופן זמני מכיוון שזיהינו פעילות כניסה חריגה. כדי ללמוד כיצד לבטל את החסימה של החשבון שלך, ראה ביטול חסימה של חשבון Outlook.com.

הסר חלק מהחשבונות המחוברים

באפשרותך לחבר עד 20 חשבונות דואר אלקטרוני אחרים לחשבון Outlook.com שלך. אם חיברת יותר מ- 20 חשבונות, לא תוכל לשלוח או לקבל הודעות מאף אחד מהחשבונות המחוברים שלך. כדי לפתור את הבעיה, נא להסיר כמה חשבונות מחוברים כך שהמספר הכולל של החשבונות המחוברים יהיה 20 לכל היותר.

פנה לשולח

אם ניסית את הפתרונות שלעיל אך עדיין אינך מקבל הודעות משולח מסוים, פנה אל השולח. הודע לו כי:

 • הדואר האלקטרוני שלו אינו מועבר ל- Outlook.com.

 • הוא צריך לפנות לתמיכה של Microsoft דרך postmaster.live.com.

אם אתה נתקל בבעיות בעת שליחת הודעות ב- Outlook.com, נסה פתרונות אלה.

בטל שליחה מופעלת

אם האפשרות בטל שולח מופעלת וסגור לך הדפדפן במהלך תקופת ממתין לפני שליחת ההודעה, לא לשלוח ההודעה. כדי לשנות אפשרויות שליחת ההודעה שלך, בחר הגדרות > אפשרויות > דואר > עיבוד אוטומטי > בטל שליחה.

תיבת הדואר הנכנס שלך מלאה

אם תיבת הדואר הנכנס שלך מלאה, לא תוכל לשלוח או לקבל הודעות חדשות. כדי לפנות מקום בתיבת הדואר הנכנס, נסה לרוקן את תיקיית דואר הזבל על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על דואר זבל > מחק הכל.

צילום מסך של האפשרות 'מחק הכל'

ניתן גם להשתמש באפשרות 'נקה' כדי לנקות דואר אלקטרוני לא רצוי מתיבת הדואר הנכנס או מתיקיות הארכיון. בעזרת 'נקה', תוכל למחוק באופן אלקטרוני את כל הדואר האלקטרוני הנכנס משולח מסוים, לשמור רק את ההודעה האחרונה משולח זה או למחוק דואר אלקטרוני משולח זה שגילו עולה על 10 ימים. בחר הודעה שברצונך לנקות ובחר נקה.

צילום מסך של לחצן 'ניקוי'

שמירת תמונות ומסמכים ב- OneDrive היא דרך טובה נוספת לפינוי מקום בתיבת הדואר הנכנס. כדי ללמוד כיצד לשמור קבצים מצורפים ב- OneDrive, ראה פינוי שטח אחסון ב- Outlook.com.

אינך מצליח לשלוח דואר אלקטרוני מ- Windows Live Mail, ממכשיר נייד או מ- Outlook במחשב

בתחילת השנה, הצגנו את Outlook.com החדש, שעוזר לך להתמקד בפרטים החשובים, לשתף פעולה בקלות ולהספיק יותר. כחלק מהשדרוג, אנו גם מעבירים חשבונות לתשתית מאובטחת ומהימנה יותר.

חיבור מחדש של חשבון Outlook.com ל- Outlook במחשב או ל- Outlook בטלפון

תצטרך לחבר מחדש את חשבון Outlook.com ל- Outlook במחשב או ל- Outlook בטלפון כדי להבטיח חוויה מיטבית ולפתור בעיות. לקבלת מידע נוסף על אופן החיבור מחדש של החשבון שלך, עיין במאמר זה.

שימוש ביישום 'דואר' ב- Windows

Windows Live Mail 2012 אינו מתחבר עוד לחשבונות Outlook.com. משתמשי Windows Live Mail יצטרכו להשתמש ביישום אחר או להשתמש בדפדפן אינטרנט כדי לבקר בכתובת www.outlook.com. היישום 'דואר' המוכלל ב- Windows הוא החלופה המומלצת ל- Windows Live Mail 2012, והוא יישום הדואר האלקטרוני שנמצא בשימוש הנפוץ ביותר בקרב משתמשי Outlook.com כיום. קרא מידע נוסף שמסביר מדוע Windows Live Mail 2012 אינו מתחבר ל- Outlook.com.

שינית את הסיסמה שלך לאחרונה

אם שינית את הסיסמה שלך ל- Outlook.com, ייתכן שתצטרך לשנות את ההגדרות של חשבון הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook וגם באפליקציות שלך למכשירים ניידים.

ההודעה או הקבצים המצורפים גדולים מדי

אם חיברת את חשבון Outlook.com ל- Outlook במחשב או ל- Outlook בטלפון ואתה מנסה לשלוח הודעה עם קובץ מצורף שגודלו עולה על 25MB, ‏Outlook לא ישלח את ההודעה.

כדי לפתור את הבעיה, עבור לתיבת הדואר היוצא ולאחר מכן פתח את הודעות הדואר האלקטרוני התקועות. התחל עם ההודעה הישנה ביותר. אם ההודעה כוללת קובץ מצורף שגודלו עולה על 25MB, מחק את הקובץ המצורף וצרף קובץ קטן יותר, או העלה את הקובץ אל OneDrive וצרף קישור לקובץ המצורף. לאחר מכן, תוכל לנסות לשלוח שוב את ההודעה.

לקבלת מידע נוסף על צירוף קבצים להודעות ב- Outlook עבור Windows, ראה צירוף קובץ לדואר אלקטרוני ב- Outlook עבור Windows.

בדוק את שורת הכתובת "אל"

ודא שכתובות הדואר האלקטרוני של האנשים שאתה מנסה לשלוח אליהן הוזנו בתבנית הנכונה. אם תנסה לשלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני שהוקלדה באופן שגוי, תופיע הודעת שגיאה.

לדוגמה, אם תשמיט בטעות את "‎.com" מכתובת דואר אלקטרוני, תקבל שגיאה דומה לזו:

צילום מסך של שגיאת תבנית כתובת ב- Outlook.com.

חרגת ממגבלת ההודעות היומית

כדי לסייע בהרתעה של מפיצי הודעות זבל, Outlook.com מגביל את מספר ההודעות שניתן לשלוח ביום. אם אתה מקבל הודעה המציינת שהגעת למגבלת ההודעות היומית, נסה את הפעולות הבאות:

 • שמור את הדואר האלקטרוני כטיוטה ושלח אותו למחרת.

 • הגדל את מגבלות ההודעות שלך על-ידי הוספת פרטי אבטחה לחשבון.

 • אם הדואר האלקטרוני נוצר במכשיר נייד, הקש כדי לסגור את ההודעה. המערכת תציג הודעה שבה תישאל אם ברצונך לשמור את ההודעה או למחוק אותה. בחר באפשרות שמור ולאחר מכן סנכרן. לאחר מכן תוכל לעבור אל Outlook.com במחשב, לפתוח את הטיוטה ולשלוח אותה.

יש לך חשבונות מחוברים רבים מדי

באפשרותך לחבר עד 20 חשבונות דואר אלקטרוני אחרים לחשבון Outlook.com שלך. אם חיברת יותר מ- 20 חשבונות, לא תוכל לשלוח או לקבל הודעות מאף אחד מהחשבונות המחוברים שלך. כדי לפתור את הבעיה, נא להסיר כמה חשבונות מחוברים כך שהמספר הכולל של החשבונות המחוברים יהיה 20 לכל היותר.

ייתכן שהחשבון שלך נחסם

אם אינך מצליח לשלוח או לקבל דואר אלקטרוני, ייתכן שהחשבון שלך נחסם באופן זמני מכיוון שזיהינו פעילות כניסה חריגה. כדי ללמוד כיצד לבטל את החסימה של החשבון שלך, ראה ביטול חסימה של חשבון Outlook.com.

הוספת נמענים רבים מדי אחד להודעת דואר אלקטרוני אחת

Outlook.com מגביל את מספר הנמענים שאפשר להוסיף להודעת דואר אלקטרוני. אם תחרוג מהמגבלה, תקבל הודעת שגיאה שתציין כמה נמענים אפשר להוסיף להודעה. הסר כמה נמענים ולאחר מכן נסה שוב לשלוח את ההודעה.

התוכן שלך הפעיל מסנני דואר זבל

Outlook.com חוסם את השליחה של הודעות כאשר מסנני דואר הזבל של Outlook.com מזהים את התוכן כדואר זבל. מדי פעם, דואר אלקטרוני לגיטימי עשוי להיות מסומן כדואר זבל. אם ההודעה שלך נחסמת, נסה לשנות את תוכן ההודעה ולשלוח אותה שוב.

הגדל את מגבלות השליחה של הודעות

באפשרותך להגדיל את מגבלות השליחה שלך על-ידי הוספת מידע אבטחה לחשבון. עבור אל עמוד האבטחה של חשבון Microsoft שלך, בחר באפשרות עדכן מידע והוסף את פרטי האבטחה הבאים לחשבון:

מספר טלפון

 1. בחר הוסף מידע אבטחה.

 2. בתיבת הדו-שיח, הזן את מספר הטלפון שלך.

 3. בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך.

כתובת דואר אלקטרוני חלופית

 1. בחר הוסף מידע אבטחה.

 2. בתיבת הדו-שיח, בחר את החץ שלצד מספר טלפון ובחר באפשרות כתובת דואר אלקטרוני חלופית.

 3. הזן כתובת דואר אלקטרוני חלופית.

 4. בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך.

אימות דו-שלבי

 1. בחר באפשרות הגדר אימות דו-שלבי.

 2. הזן את הסיסמה שלך ובחר בכניסה.

 3. בחר הבא ובצע את ההוראות שעל המסך.

הרשאות לא מספיקות

ניהול זכויות מידע (IRM) מאפשר לשולחים לציין הרשאות גישה להודעות הדואר האלקטרוני שלהם, העשויות לכלול מניעת העברה, קריאה, הדפסה או העתקה של הודעות על-ידי אנשים שלא קיבלו הרשאות. לקבלת מידע נוסף על תכונה זו, ראה מבוא ל- IRM עבור הודעות דואר אלקטרוני.

אתה שולח דואר אלקטרוני ממכשיר ישן יותר המשתמש ב- AUTH PLAIN

Outlook.com אינו תומך עוד באימות מסוג AUTH PLAIN. אם אתה מנסה לשלוח הודעות ממכשיר העושה שימוש באימות מסוג AUTH PLAIN, ההודעות לא יישלחו. לקבלת מידע נוסף, ראה Outlook.com אינו תומך עוד באימות מסוג AUTH PLAIN.

אם אתה נתקל בבעיות בעת קבלה או שליחה של הודעות מהמכשיר הנייד שלך, נסה להסיר את המכשיר באפשרויות Outlook.com.

 1. עבור אל מכשירים ניידים.

 2. ברשימת המכשירים הניידים המחוברים, בחר את הטלפון שלך ולאחר מכן בחר הסר.

  הסרת טלפון מ- Outlook Web App

 3. בחר כן בתיבת האישור.

 4. עבור אל המכשיר הנייד וכבה אותו לחלוטין.

 5. הפעל מחדש את המכשיר הנייד לאחר מספר שניות ולאחר מכן בצע שוב סינכרון עם תיבת הדואר שלך.

עדיין זקוק לעזרה?

לחצן 'פורום קהילה' לחצן 'פנה לתמיכה'

נושאים קשורים

אפשרויות מכשירים ניידים ב- Outlook.com או ב- Outlook באינטרנט
מגבלות אחסון ב- Outlook.com
ארגון תיבת הדואר הנכנס עם ארכיון, ניקוי, וכלי אחרים ב- Outlook.com
שמור עזרה דואר זבל להגיע לתיבת הדואר הנכנס שלך ב- Outlook.com

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×