פתרון בעיות חיפוש ב- Outlook

בחר את התרחיש המתאר בצורה הטובה ביותר את בעיית החיפוש ב-Outlook:

החיפוש ב-Outlook אינו מחזיר תוצאות

כאשר אינך מקבל תוצאות באמצעות החיפוש ב-Outlook, בצע שלבים אלה בסדר שסופק:

 • ב-Windows 10: בחר את לחצן התחל , בחר הגדרות > Update & Securityולאחר מכן בחר באפשרות פתרון בעיות. חפש ולחץ על חיפוש ויצירת אינדקסולחץ על הפעלת פותר הבעיות.

 • ב-Windows 8.1: מההתחלה, חפש את ההגדרות. בהגדרות, חפש את פתרוןהבעיה ובחר פתרון בעיות בתוצאות החיפוש. חיפוש והפעלת פותר הבעיות בחיפוש וביצירת אינדקס .

 • ב-Windows 7: מתוך התחל, בחר לוח הבקרהולאחר מכן בחר באפשרות פתרון בעיות. חיפוש והפעלת פותר הבעיות בחיפוש וביצירת אינדקס .

 1. הפעל את Outlook ולחץ בתיבת החיפוש.

 2. בחר כלי חיפוש > מצב יצירת אינדקס מתפריט חיפוש.

 3. כאשר תיבת הדו ' מצב יצירת אינדקס ' מופיעה, עליך

  לראות את הפרטים הבאים: מצב יצירת אינדקס עבור חיפוש ב-Outlook

אם Outlook לא סיים ליצור אינדקס, שים לב לפריטים שנותרו להוספה לאינדקס, המתן חמש דקות ולאחר מכן בדוק שוב. אם מספר הפריטים לא פחת, המשך לשלב הבא.

 1. הפעל את Outlook ולחץ בתיבת החיפוש.

 2. בחר כלי חיפוש > מיקומים לחיפוש מתפריט חיפוש.

 3. ודא שכל קבצי הנתונים/מאגרי הנתונים המופיעים ברשימה נבחרו.

 1. לחץ על תפריט התחלה של Windows ולחץ על תיבת החיפוש .

 2. הקלד services. msc והקש Enter.

 3. תחת העמודה שם , חפש ולחץ פעמיים על Windows Search.

 4. הגדר את סוג ההפעלהלאוטומטי (התחלה מושהית) אם הוא לא היה עדיין.

 5. אם מצב השירות אינו מוצג פועל, לחץ על לחצן התחל מתחתיו כדי להפעיל את השירות.

 1. צא מ- Outlook.

 2. פתח את אפשרויות יצירת אינדקס בלוח הבקרה של Windows.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות יצירת אינדקס, ודא ש- Microsoft Outlook מופיע בעמודה מיקומים כלולים.

 4. אם Microsoft Outlook אינו מופיע, בחר שנה ולאחר מכן לחץ כדי לסמן את תיבת הסימון לצד Microsoft Outlook.

 5. בחר אישור ולאחר מכן בחר סגור.

בצע שלבים אלה כדי לוודא שהתצורה של אפשרויות יצירת האינדקס נקבעה כראוי:

 1. צא מ- Outlook.

 2. פתח את אפשרויות יצירת אינדקס בלוח הבקרה של Windows.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות יצירת אינדקס, בחר מתקדם.

 4. בחר את הכרטיסיה סוגי קבצים.

 5. גלול כלפי מטה עד שתמצא את msg בעמודה סיומת ובחר אפשרות זו.

 6. ודא שהאפשרות מאפייני אינדקס ותוכן הקובץ זמינה.

 7. בחר אישור ולאחר מכן בחר סגור.

הערה: ודא שעמודה תיאור מסנן מציגה Office Outlook MSG IFilter. אם לא, שירות החיפוש של Windows אינו פועל כהלכה, או של- Microsoft Outlook לא היתה אפשרות להתקין את המסננים כראוי. בכל מקרה, עליך לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה בנוגע לבעיה.

 1. צא מ- Outlook.

 2. פתח את אפשרויות יצירת אינדקס בלוח הבקרה של Windows.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות יצירת אינדקס, בחר מתקדם.

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מתקדמות, בחר בנה מחדש.

 5. בחר אישור ולאחר מכן בחר סגור.

אם יצירת האינדקס לא הסתיימה, פנה לתמיכה של Microsoft כדי לבקש סיוע בנוגע ל- Windows Desktop Search.

בצע שלבים אלה כדי ליצור פרופיל חדש ולבדוק את החיפוש:

 1. ב- Outlook, בחר קובץ > הגדרות חשבון > נהל פרופילים. לחלופין, באפשרותך לצאת מ- Outlook ולפתוח את דואר לוח הבקרה של Windows.

 2. בתיבת הדו-שיח התקנת דואר - Outlook, בחר הצגת פרופילים ולאחר מכן בחר הוספה בכרטיסיה כללי.

 3. בתיבה שם פרופיל, הקלד שם עבור הפרופיל החדש ולאחר מכן בחר אישור.

 4. אם תתבקש לעשות זאת, ספק את פרטי החשבון, כגון כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה, ובחר הבא.

 5. בחר סיום. תמצא את שם הפרופיל החדש שהוספת בכרטיסיה כללי בתיבת הדו-שיח דואר.

 6. תחת בעת הפעלת Microsoft Outlook, השתמש בפרופיל זה, בחר הצג בקשה לבחירת פרופיל בו ייעשה שימוש ולאחר מכן בחר אישור.

 7. הפעל מחדש את Outlook.

 8. ברשימה הנפתחת בתיבת הדו-שיח בחירת פרופיל, בחר את שם הפרופיל החדש שיצרת ובחר אישור.

 9. לחץ על תיבת החיפוש ונסה לבצע חיפוש.

אם החיפוש פועל, ייתכן שקיימת בעיה בפרופיל הישן. ייתכן שתרצה להפוך פרופיל זה לפרופיל ברירת המחדל החדש ולהעביר מידע מהפרופיל הישן לפרופיל החדש.

שלבי הגישה לכלי התיקון משתנים בהתאם למערכת ההפעלה. בחר את מערכת ההפעלה שלך מבין האפשרויות הבאות.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר אפליקציות ותכונות מהתפריט המוקפץ.

  צילום מסך של תפריט התחלה המציג יישומים ותכונות
 2. בחר את המוצר של Microsoft Office שברצונך לתקן ובחר שנה.

  הערה: פעולה זו תתקן את חבילת Office כולה גם אם מדובר רק ביישום מסוים שברצונך לתקן, כגון Word או Excel. אם מותקן אצלך יישום עצמאי, תוכל לחפש את היישום לפי שמו.

 3. בהתאם לשאלה אם עותק Office שברשותך מהווה התקנת 'לחץ והפעל' או התקנה מבוססת-MSI, תראה את האפשרויות הבאות כדי להמשיך בתיקון. בצע את השלבים בהתאם לסוג ההתקנה שלך.

  לחץ והפעל

  בחלון כיצד ברצונך לתקן את תוכניות Office, בחר תיקון מקוון > תקן כדי להבטיח שהכל יתוקן. (גם האפשרות המהירה יותר תיקון מהיר זמינה, אך היא רק מזהה קבצים פגומים ולאחר מכן מחליפה אותם.)

  מבוסס-MSI

  במסך שינוי ההתקנה, בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך.

 4. פעל על-פי ההוראות שעל המסך עד לסיום התיקון.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה מהתפריט המוקפץ.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל Windows +‏ X
 2. מהתצוגה קטגוריה, תחת תוכניות, בחר הסר התקנת תוכנית.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המוצר של Microsoft Office שברצונך לתקן ובתפריט הנפתח, בחר שנה.

  הערה: אם יש לך חבילה כגון Office 365 Home, או Office Home and Student גירסה 2013 או 2016, חפש את שם החבילה, גם אם מדובר רק יישום מסוים שברצונך לתקן, כגון Word או Excel. אם יש לך יישום עצמאי, כגון Word או Excel, חפש את שם היישום.

 4. בהתאם לשאלה אם עותק Office שברשותך מהווה התקנת 'לחץ והפעל' או התקנה מבוססת-MSI, בצע את הפעולות הבאות עבור סוג התקנת Office שברשותך.

  סוג ההתקנה 'לחץ והפעל':

  במסך כיצד ברצונך לתקן את תוכניות Office, בחר תיקון מקוון כדי להבטיח שהכל יתוקן ולאחר מכן בחר תקן. (גם האפשרות המהירה יותר תיקון מהיר זמינה, אך היא רק מזהה קבצים פגומים ולאחר מכן מחליפה אותם.)

  סוג התקנה מבוסס-MSI:

  במסך שינוי ההתקנה, בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך.

 5. פעל על-פי ההוראות הנותרות שעל המסך עד לסיום התיקון.

 1. לחץ על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows 7 > לוח הבקרה.

 2. מהתצוגה קטגוריה, תחת תוכניות, בחר הסר התקנת תוכנית.

 3. לחץ על המוצר של Office שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על שנה.

  הערה: אם יש לך חבילה כגון Office 365 Home, או Office Home and Student גירסה 2013 או 2016, חפש את שם החבילה, גם אם מדובר רק יישום מסוים שברצונך לתקן, כגון Word או Excel. אם יש לך יישום עצמאי, כגון Word או Excel, חפש את שם היישום.

 4. בהתאם לשאלה אם עותק Office שברשותך מהווה התקנת 'לחץ והפעל' או התקנה מבוססת-MSI, בצע את הפעולות הבאות עבור סוג התקנת Office שברשותך.

  סוג ההתקנה 'לחץ והפעל':

  במסך כיצד ברצונך לתקן את תוכניות Office, בחר תיקון מקוון כדי להבטיח שהכל יתוקן ולאחר מכן בחר תקן. (גם האפשרות המהירה יותר תיקון מהיר זמינה, אך היא רק מזהה קבצים פגומים ולאחר מכן מחליפה אותם.)

  סוג התקנה מבוסס-MSI:

  במסך שינוי ההתקנה, בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך.

 5. פעל על-פי ההוראות הנותרות שעל המסך עד לסיום התיקון.

 1. לחץ על הלחצן הבא כדי להוריד ולהתקין את כלי התמיכה להסרת התקנה של Office.

 2. בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את כלי התמיכה להסרת התקנה בהתאם לדפדפן שלך.

  עצה: הורדת הכלי והתקנתו עשויות להימשך כמה דקות. לאחר השלמת ההתקנה, חלון המוצרים של הסרת ההתקנה של Office ייפתח.

  Microsoft Edge או Internet Explorer

  בחלק התחתון של חלון הדפדפן, בחר הפעל כדי להפעיל את SetupProd_OffScrub.exe.

  היכן ניתן לאתר ולפתוח את קובץ ההורדה של מסייע התמיכה בדפדפן האינטרנט Microsoft Edge או Internet Explorer

  Chrome

  בפינה הימנית התחתונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על SetupProd_OffScrub.exe > פתח.

  היכן ניתן לאתר ולפתוח את קובץ ההורדה של מסייע התמיכה בדפדפן האינטרנט Chrome

  Firefox

  בחלון המוקפץ, בחר שמור קובץ.

  לאחר מכן, בפינה השמאלית העליונה של חלון הדפדפן FireFox, בחר את חץ ההורדות ולאחר מכן בחר SetupProd_OffScrub.exe.

  היכן ניתן לאתר ולפתוח את קובץ ההורדה של מסייע התמיכה בדפדפן האינטרנט Chrome
 3. בחר את הגירסה שאת התקנתה ברצונך להסיר ולאחר מכן בחר 'הבא'.

 4. פעל בהתאם להוראות המסכים הנותרים וכשתתבקש לעשות זאת, הפעל מחדש את המחשב.

  לאחר הפעלת המחשב מחדש, הכלי להסרת ההתקנה נפתח מחדש באופן אוטומטי כדי להשלים את השלב הסופי של תהליך הסרת ההתקנה. בצע את ההנחיות הנותרות.

 5. בחר את השלבים עבור הגירסה של Office שברצונך להתקין או להסיר את התקנתה. סגור את הכלי להסרת ההתקנה.

  Office 365‏ | Office 2019‏ | Office 2016 ‏| Office 2013‏ | Office 2010 ‏| Office 2007

הערה: אם שלבים אלה אינם עוזרים, נסה את השלבים המתקדמים במאמר זה: אין תוצאות חיפוש עבור חשבונות POP, IMAP או Exchange

החיפוש ב-Outlook מחזיר תוצאות שלא הושלמו

כאשר אתה מקבל תוצאות שלא הושלמו באמצעות החיפוש ב-Outlook, בצע את השלבים הבאים בסדר המוצג:

אם תוצאות החיפוש החסרות נמצאות בתיקיה ' פריטים שנמחקו ', באפשרותך להוסיף תיקיה זו לתוצאות החיפוש:

 1. הפעל את Outlook.

 2. לחץ על אפשרויותקובץ > ולאחר מכן בחר חיפוש.

 3. בחר בתיבת הסימון כלול הודעות מהתיקיה ' פריטים שנמחקו ' בכל קובץ נתונים בעת חיפוש בתיבת הסימון ' כל הפריטים ' ולחץ על ' אישור'.

 4. הפעל מחדש את Outlook.

באפשרותך להגדיל את זמן ההגדרות הלא מקוונות של חשבון הדואר האלקטרוני שלך כך שיותר או את כל הודעות הדואר האלקטרוני שלך יאוחסנו במטמון באופן מקומי לצורך יצירת אינדקס. לשם כך:

 1. הפעל את Outlook.

 2. לחץ על קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

 3. בכרטיסיה דואר אלקטרוני , בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ולחץ על שנה.

 4. גרור את הודעת הדואר האלקטרוני להורדה עבור העבר: מחוון לפרק הזמן הרצוי או הקצה השמאלי של הכל.

 5. לחץ על הבאולאחר מכן בצע את העבודה. סגור את החלון והפעל מחדש את Outlook.

כברירת מחדל, Outlook יציג את תוצאות החיפוש של 250. באפשרותך להגדיל זאת כדי להראות את כל התוצאות, אך החיפוש יהיה איטי יותר. לשם כך:

 1. פתח את Outlook.

 2. לחץ על אפשרויותקובץ > ולאחר מכן בחר חיפוש.

 3. נקה את תיבת הסימון שפר את מהירות החיפוש על-ידי הגבלת מספר התוצאות המוצגות ולחץ על אישור.

 4. הפעל מחדש את Outlook.

בעת חיפוש ב-Outlook באמצעות כל תיבות הדואר או כל טווחי הפריטים של Outlook , מוחזרות תוצאות מוגבלות או לא מוחזרות עבור תיבת הדואר של הארכיון. באפשרותך לחפש פריטים שהועברו לתיבת דואר של ארכיון מורחב אוטומטית רק על-ידי חיפוש בתיקיה עצמה. בחר את תיקיית הארכיון ברשימת התיקיות כדי לבחור את אפשרות התיקיה הנוכחית כטווח החיפוש. אם תיקיה באזור אחסון מורחב אוטומטית מכילה תיקיות משנה, עליך לחפש כל תיקיית משנה בנפרד. לקבלת מידע נוסף, ראה מבט כולל על ארכיון בלתי מוגבל ב-Office 365.

חיפוש ב-Outlook אינו מוצא הודעות דואר אלקטרוני ישנות יותר

כאשר אינך מצליח למצוא הודעות דואר אלקטרוני שגילן עולה על 6 חודשים באמצעות החיפוש ב-Outlook, בצע את השלבים הבאים בסדר המוצג:

אם תוצאות החיפוש החסרות נמצאות בתיקיה ' פריטים שנמחקו ', באפשרותך להוסיף תיקיה זו לתוצאות החיפוש:

 1. הפעל את Outlook.

 2. לחץ על אפשרויותקובץ > ולאחר מכן בחר חיפוש.

 3. בחר בתיבת הסימון כלול הודעות מהתיקיה ' פריטים שנמחקו ' בכל קובץ נתונים בעת חיפוש בתיבת הסימון ' כל הפריטים ' ולחץ על ' אישור'.

 4. הפעל מחדש את Outlook.

באפשרותך להגדיל את זמן ההגדרות הלא מקוונות של חשבון הדואר האלקטרוני שלך כך שיותר או את כל הודעות הדואר האלקטרוני שלך יאוחסנו במטמון באופן מקומי לצורך יצירת אינדקס. לשם כך:

 1. הפעל את Outlook.

 2. לחץ על קובץ > הגדרות חשבון > הגדרות חשבון.

 3. בכרטיסיה דואר אלקטרוני , בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שלך ולחץ על שנה.

 4. גרור את הודעת הדואר האלקטרוני להורדה עבור העבר: מחוון לפרק הזמן הרצוי או הקצה השמאלי של הכל.

 5. לחץ על הבאולאחר מכן בצע את העבודה. סגור את החלון והפעל מחדש את Outlook.

כברירת מחדל, Outlook יציג את תוצאות החיפוש של 250. באפשרותך להגדיל זאת כדי להראות את כל התוצאות, אך החיפוש יהיה איטי יותר. לשם כך:

 1. פתח את Outlook.

 2. לחץ על אפשרויותקובץ > ולאחר מכן בחר חיפוש.

 3. נקה את תיבת הסימון שפר את מהירות החיפוש על-ידי הגבלת מספר התוצאות המוצגות ולחץ על אישור.

 4. הפעל מחדש את Outlook.

הכרטיסיה ' חיפוש ' מופיעה באפור (Outlook 2016 בלבד)

מצב זה עשוי להתרחש לאחר שדרוג ל-Windows 10 גירסה 1709 וגירסאות קודמות. הבעיה נפתרה ב-Windows 10 גירסאות 1803 ואילך. כדי לפתור בעיה זו, בצע שלב זה:

שלבי הגישה לכלי התיקון משתנים בהתאם למערכת ההפעלה. בחר את מערכת ההפעלה שלך מבין האפשרויות הבאות.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר אפליקציות ותכונות מהתפריט המוקפץ.

  צילום מסך של תפריט התחלה המציג יישומים ותכונות
 2. בחר את המוצר של Microsoft Office שברצונך לתקן ובחר שנה.

  הערה: פעולה זו תתקן את חבילת Office כולה גם אם מדובר רק ביישום מסוים שברצונך לתקן, כגון Word או Excel. אם מותקן אצלך יישום עצמאי, תוכל לחפש את היישום לפי שמו.

 3. בהתאם לשאלה אם עותק Office שברשותך מהווה התקנת 'לחץ והפעל' או התקנה מבוססת-MSI, תראה את האפשרויות הבאות כדי להמשיך בתיקון. בצע את השלבים בהתאם לסוג ההתקנה שלך.

  לחץ והפעל

  בחלון כיצד ברצונך לתקן את תוכניות Office, בחר תיקון מקוון > תקן כדי להבטיח שהכל יתוקן. (גם האפשרות המהירה יותר תיקון מהיר זמינה, אך היא רק מזהה קבצים פגומים ולאחר מכן מחליפה אותם.)

  מבוסס-MSI

  במסך שינוי ההתקנה, בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך.

 4. פעל על-פי ההוראות שעל המסך עד לסיום התיקון.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows ב- Windows 8 ו- Windows 10 (בפינה הימנית התחתונה) ובחר לוח הבקרה מהתפריט המוקפץ.

  תופיע רשימת אפשרויות ופקודות לאחר שתקיש על מקש סמל Windows +‏ X
 2. מהתצוגה קטגוריה, תחת תוכניות, בחר הסר התקנת תוכנית.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המוצר של Microsoft Office שברצונך לתקן ובתפריט הנפתח, בחר שנה.

  הערה: אם יש לך חבילה כגון Office 365 Home, או Office Home and Student גירסה 2013 או 2016, חפש את שם החבילה, גם אם מדובר רק יישום מסוים שברצונך לתקן, כגון Word או Excel. אם יש לך יישום עצמאי, כגון Word או Excel, חפש את שם היישום.

 4. בהתאם לשאלה אם עותק Office שברשותך מהווה התקנת 'לחץ והפעל' או התקנה מבוססת-MSI, בצע את הפעולות הבאות עבור סוג התקנת Office שברשותך.

  סוג ההתקנה 'לחץ והפעל':

  במסך כיצד ברצונך לתקן את תוכניות Office, בחר תיקון מקוון כדי להבטיח שהכל יתוקן ולאחר מכן בחר תקן. (גם האפשרות המהירה יותר תיקון מהיר זמינה, אך היא רק מזהה קבצים פגומים ולאחר מכן מחליפה אותם.)

  סוג התקנה מבוסס-MSI:

  במסך שינוי ההתקנה, בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך.

 5. פעל על-פי ההוראות הנותרות שעל המסך עד לסיום התיקון.

 1. לחץ על לחצן התחל לחצן 'התחל' של Windows 7 > לוח הבקרה.

 2. מהתצוגה קטגוריה, תחת תוכניות, בחר הסר התקנת תוכנית.

 3. לחץ על המוצר של Office שברצונך לתקן ולאחר מכן לחץ על שנה.

  הערה: אם יש לך חבילה כגון Office 365 Home, או Office Home and Student גירסה 2013 או 2016, חפש את שם החבילה, גם אם מדובר רק יישום מסוים שברצונך לתקן, כגון Word או Excel. אם יש לך יישום עצמאי, כגון Word או Excel, חפש את שם היישום.

 4. בהתאם לשאלה אם עותק Office שברשותך מהווה התקנת 'לחץ והפעל' או התקנה מבוססת-MSI, בצע את הפעולות הבאות עבור סוג התקנת Office שברשותך.

  סוג ההתקנה 'לחץ והפעל':

  במסך כיצד ברצונך לתקן את תוכניות Office, בחר תיקון מקוון כדי להבטיח שהכל יתוקן ולאחר מכן בחר תקן. (גם האפשרות המהירה יותר תיקון מהיר זמינה, אך היא רק מזהה קבצים פגומים ולאחר מכן מחליפה אותם.)

  סוג התקנה מבוסס-MSI:

  במסך שינוי ההתקנה, בחר תקן ולאחר מכן לחץ על המשך.

 5. פעל על-פי ההוראות הנותרות שעל המסך עד לסיום התיקון.

תיבת דואר משותפת: בעיות בתוצאות חיפוש

אם אינך מקבל תוצאות צפויות מחיפוש תיבת דואר משותפת או שאתה מקבל שגיאה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

הפיכת חיפוש שרת ללא זמין כפתרון לטווח קצר. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

חשוב: השלבים הבאים מראים כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, עלולות להתרחש בעיות חמורות אם תשנה את הרישום בצורה שגויה. הקפד לעקוב אחר השלבים בצורה מדויקת. לקבלת הגנה נוספת, גבה את הרישום לפני שתשנה אותו. לאחר מכן, תוכל לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, עבור אל כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows.

 1. ב- Windows, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן בחר הפעלה. בתיבה פתח את:, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור. פעולה זו תפתח את עורך הרישום.

 2. בתיבת הדו עורך הרישום, אתר את מפתח המשנה ברישום ולאחר מכן לחץ עליו:

  • HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. לחץ על עריכה > חדש > ערך DWORD.

 4. הקלד DisableServerAssistedSearch עבור השם של ערך DWORD ולאחר מכן הקש Enter.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על DisableServerAssistedSearch ולאחר מכן לחץ על שנה.

 6. בתיבה נתוני ערך , הקלד 1 כדי להפוך את ערך הרישום לזמין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. סגור את עורך הרישום ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

הערה: מדיניות זו ושיקולים חשובים אחרים מתועדים בבלוג החיפוש.

כדי לחפש בתיבת דואר משותפת, לחץ על תיבת הדואר והשתמש בטווח התיקיה הנוכחי . זוהי מגבלת עיצוב הפועלת כעת לקבלת עדכונים עתידיים. עבור לבלוג זה הכרת טווחי חיפוש לקבלת פרטים נוספים אודות התחומים הנתמכים כאשר.

כדי לעקוף בעיה זו, באפשרותך להוסיף את תיבת הדואר המשותפת כחשבון Exchange משני לפרופיל. תחילה יהיה עליך לבדוק אם תיבת הדואר המשותפת כבר מופיעה כחשבון בפרופיל. אם כן, יהיה עליך להסיר אותו. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

 • בתפריט קובץ , בחר הגדרות חשבוןולאחר מכן בחר שוב את הגדרות החשבון .

 • לחץ פעמיים על חשבון Exchange.

 • בחר הגדרות נוספותולאחר מכן בחר את הכרטיסיה מתקדם .

 • במקטע Open תיבות דואר נוספות אלה , בחר את תיבת הדואר המשותפת ולאחר מכן בחר הסר.

הוסף תיבת דואר משותפת כחשבון משני לפרופיל על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 • בתפריט קובץ , בחר הוסף חשבון.

 • בתיבת דו-שיח זו, הצב את השם המלא של תיבת הדואר, למשל support@company.com.

 • כאשר תתבקש להזין סיסמה, בחר את האפשרות היכנס עם חשבון אחר והשתמש באישורי חשבון Exchange הכוללים הרשאות לתיבת הדואר המשותפת.

בעת חיפוש תיבת דואר משותפת שנוספה כתיבת דואר נוספת, ייתכן שתראה שגיאה זו:

"אנו מתקשים להביא תוצאות מהשרת. ייתכן שפריטים מסוימים לא ייכללו בתוצאות החיפוש שלך. "

פעולה זו תתרחש אם אתה משתמש בגירסת הרשיון לשימוש תמידית (MSI) של Outlook. פעולה זו מהווה כעת מגבלה עם גירסאות קבועות של Office.

כדי לעקוף פעולה זו, באפשרותך להפוך את חיפוש השרת ללא זמין כפתרון לטווח קצר. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:

חשוב: השלבים הבאים מראים כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, עלולות להתרחש בעיות חמורות אם תשנה את הרישום בצורה שגויה. הקפד לעקוב אחר השלבים בצורה מדויקת. לקבלת הגנה נוספת, גבה את הרישום לפני שתשנה אותו. לאחר מכן, תוכל לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, עבור אל כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows.

 1. ב- Windows, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התחל ולאחר מכן בחר הפעלה. בתיבה פתח את:, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור. פעולה זו תפתח את עורך הרישום.

 2. בתיבת הדו עורך הרישום, אתר את מפתח המשנה ברישום ולאחר מכן לחץ עליו:

  • HKEY_CURRENT_USER \Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Search

 3. לחץ על עריכה > חדש > ערך DWORD.

 4. הקלד DisableServerAssistedSearch עבור השם של ערך DWORD ולאחר מכן הקש Enter.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על DisableServerAssistedSearch ולאחר מכן לחץ על שנה.

 6. בתיבה נתוני ערך , הקלד 1 כדי להפוך את ערך הרישום לזמין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. סגור את עורך הרישום ולאחר מכן הפעל מחדש את Windows.

הערה: מדיניות זו ושיקולים חשובים אחרים מתועדים בבלוג החיפוש.

למידע נוסף

כיצד לצמצם את קריטריוני החיפוש לביצוע חיפושים טובים יותר ב- Outlook

חיפוש הודעה או פריט באמצעות חיפוש מיידי

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×